24. 6. 2024

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Nebezpečí biologických laboratoří na Ukrajině pro celý svět

Biologické laboratoře na Ukrajině byly ve vší tajnosti financovány převážně vládními a vojenskými organizacemi Spojených států. Peníze Ministerstva státu, zdravotnictví, obrany a Pentagonu byly tímto způsobem použity na financování výroby biologických zbraní, které měli zákonem zakázány vyvíjet na území své vlastní země. Lišáckým způsobem tento výzkum přesunuli jinam a v tajnosti pokračovali ve své záškodnické činnosti.

Na Ukrajině bylo těchto laboratoří 30 a všecky se chovaly nezákonně, Rusové mají důkazy, že v nich nebyla ani v nejmenším respektována mezinárodní Smlouva o biologických zbraních.

Snaha vyvinout škodlivé jedy a rozšiřovat je na území vybraných zemí s pomocí drónů (letadla bez pilota) byla potvrzena tím, že v některých laboratořích byly již tyto dróny nalezeny. Každý z nich měl zásobník na 30 litrů tekutiny a obsahoval také rozprašovací zařízení. Zároveň laboratoře prováděly výzkum šíření nemocí hmyzem, divokým ptactvem a netopýry.

Od r. 2014 až do 2022 pracovalo ukrajinské Centrum pro vědu a technologii na více než 500 projektech v bývalých sovětských republikách, jako je Ukrajina, Gruzie, Moldova, Azerbajdžan a Kazachstan. U.S. na tento výzkum vynaložily miliony a miliony dolarů.

Hunter Biden, syn současného amerického presidenta byl rovněž v tomto zákeřném podnikání zapojen. Důkazy napovídají, že zprostředkovával financování pro laboratoře praním špinavých peněz pro různé podezřelé podnikatele.

Mezinárodní zákony zřejmě pro někoho neplatí

Nejen že byly na Ukrajině vyráběny snad ty nejhorší jedy, jaké si dovedeme (spíš nedovedeme) představit, ale ještě bylo prozkoumáváno jejich rozšiřování mezi světovou populaci, za účelem nakažení co největšího počtu lidí. To je zjevná snaha o genocidu, trestná podle Genocidálního zákona a mnoha jiných zákonů, ale – kupodivu – i když důkazy zde jsou, nikdo za to není trestán. Mezinárodní zákony zřejmě pro někoho neplatí.

Rusko oznámilo OSN a několika dalším mezinárodním organizacím skutečnosti, které vyšly najevo prozkoumáním dokumentů, nalezených v těchto laboratořích. Jak je vidět, nic tím nedocílili; nikdo nebyl souzen, ani trestán. Rusové také požadovali po Spojených státech odpovědi na některé otázky, z dokumentů vyvstalých, ale žádné odpovědi nedostali. Namísto objasnění situace začala Amerika obviňovat Rusko, že používají existenci biologických laboratoří k tomu, aby na ně mohli svést své vlastní pokusy s chemickými zbraněmi na lidech.

V tomto směru byla Amerika horlivě podporována vedením Německa, kdy kancléř Scholz a někteří hlavní politikové okamžitě vydali podobnou zprávu a také obvinili Rusko z plánovaného biologického útoku. Měli k tomu ovšem důvody svoje vlastní, podobné těm americkým.

Německá spolupráce

Z dokumentů, získaných na Ukrajině vyplývá, že spolu s Američany se i Němci podíleli celé dlouhé roky na výzkumu biologických zbraní na Ukrajině. Je možné, že proto je Německo tak aktivní ve snaze pošpinit Rusko kde může, protože tím zkouší zastřít svoji vlastní, nezákonnou činnost a kdovíco jiného.

Již v r. 2013 vytvořilo německé Ministerstvo zahraničí Program biozabezpečení (PB), který propagoval spolupráci s výzkumnými středisky jiných zemí. Ukrajina se stala členem PB v r. 2014. Němečtí odborníci z Institutu mikrobiologie německých ozbrojených sil v Mnichově, z Institutu Friedricha Loefflera na Greifswald-Riems ostrově, z Institutu Bernharda Nochta pro tropickou medicínu v Hamburgu a z Institutu Roberta Kocha v Berlíně byli všichni v této činnosti zúčastněni. A jako vždycky, němečtí občané o něčem z toho nebyli informováni, i když to svými daněmi platili.

Podle německého Ministerstva zahraničí měla být třetí část tohoto programu, která není popsána, použita v letech 2020-2022. Snad korona? Navenek udávali své cíle hlavně jako sbírání epidemických informací v zemích třetího světa, včetně použití počítačové technologie a vyvinutí způsobů pro zacházení s nebezpečnými biologickými látkami v partnerských zemích.

Když si uvědomíme, že pro něco takového napřed musí být tyto nebezpečné látky vyvinuty, což samo o sobě je zneužitelné, a teprve potom je proti nim vyvíjena obrana, tak je mezi zločinem a pomocí lidstvu velmi malá mezera, pokud tam vůbec jaká je.

Institut experimentální a klinické zvěrolékařské mediciny v Charkově se stal ukrajinskou pobočkou německého Institutu mikrobiologie ozbrojených sil. Spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi byla dokonalá. Podle jejich dokumentace, kterou se Rusům podařilo získat, se ukrajinská část zabývala „možnými hrozbami biologického terorismu.“ Tím zároveň vydávali skrytou hrozbu Doněcké a Luhanské lidové republice, které psychologicky připravovali na použití těchto látek proti nim.

Ta snaha byla vyprodukovat obzvlášť nebezpečné infekce, jako jsou tak zvaná ptačí chřipka H5N1, krvácivá horečka (Ebola, Marburg), nebo koronaviry a podobné. Šest virových skupin a tři typy patogenických bakterií byly vyvinuty, všecky odolné vůči dostupným lékům a schopny přenosu ze zvířat na člověka, což normálně není možné.

Také etnicky zaměřené biologické zbraně byly zkoumány, které dokážou zasáhnout pouze určitou etnickou skupinu. Obzvláště znepokojivé je, že tisíce vzorků byly vzaty od Slovanů a poslány do Institutu armádního výzkumu Walter Reed v Americe, což naznačovalo, že jako první mají být vyhubeni Slované. Takže Ukrajina si za ubohý bakšiš nechala změnit svoji zemi na nebezpečnou biologickou laboratoř, zaměřenou proti nim samotným, neboť jsou Slované!

Pokusy na lidech

Ukrajinské Centrum pro vědu a technologii v Kyjevě se na první pohled jeví jako soukromá organizace, která nemá nic společného s americkým Pentagonem. A zatím byla touto americkou vojenskou institucí plně využívána na výrobu biologických zbraní. Spolu s pobočkami v Charkově a Lvově (Ukrajina), Baku (Azerbajdžán), Čisinau (Moldova) a Tbilisi (Gruzie) pracovali také na výzkumu, jak rozšiřovat jedovaté látky pomocí vody. Chtěli skrze vodní toky rozšířit jedy do Ruska, Běloruska, Moldovy a Polska a tím otrávit celý ekologický systém od Černého, až po Azovské moře.

Právní status této organizace je určen Smlouvou mezi vládami Ukrajiny, Kanady, Spojených států a Švédska z r. 1993. Podle tohoto dokumentu, Centrum pro vědu a technologii mělo rovněž sloužit jako sběrna finančních zdrojů na ukrajinské půdě a tyto rozdělovat mezi jednotlivé výzkumné instituce v zemi.

Během let obdrželo Centrum z Ameriky miliony dolarů. Ale nebyla to jen Amerika, která jejich výzkum financovala. Dále zúčastněna byla též Evropská unie a Kanada.

Na pokusy používali pacienty z psychiatrické léčebny ve městě Merefa, v charkovské oblasti. Lidé byli vybíráni podle věku, etnické skupiny a stavu imunitního systému. Testovaní byli neustále sledováni a jejich reakce byly zaznamenávány na zvláštních formulářích, které nebyly součásti nemocničních záznamů o pacientovi.

K něčemu takovému mohlo dojít jen proto, že státy, zúčastněné v tomto nezákonném podnikání využily drobné skulinky v mezinárodních zákonech, jako jsou chyby v textu, špatně volené výrazy, spolu s nedostatkem prověřovacího protokolu. Ruská federace se od r. 2001 neustále snažila nastavit účinný prověřovací mechanismus, ale jejich snaha byla vytrvale sabotována Západem, pod vedením Spojených Států.

Nedostatek epidemiologického dozoru i na Ukrajině

Zavedení tolika nebezpečných výzkumných biolaboratoří na Ukrajině bylo rovněž umožněno postupným zničením státního epidemiologického dozoru v zemi, jak vysvětluje vojenský mikrobiolog, hlavní specialista Ministerstva obrany a plukovník ve výslužbě Michail Supotnickij. Od r. 2019 vedla ukrajinské Ministerstvo zdravotnictví Američanka Uljana Suprun, která prakticky dokončila zničení epidemiologického a hygienického dozoru ve státě.

To způsobilo epidemie nejrůznějších nemocí, jinde ve světě dávno překonaných. V některých oblastech Ukrajiny takto vznikly epidemie záškrtu, nebo spalniček a podobných nemocí. Na příklad, epidemie břišního tyfu, i když léčena běžnými moderními léčebnými metodami, se postupně změnila na mor. Podobně se na Ukrajině rozšířila tuberkulóza, odolná proti všem dnešním lékům. V některých částech země je tato těžká nemoc i dnes naprosto běžná!

Nikdo nevěděl, jak takové nemoci mohly vzniknout a kvůli zmíněnému nedostatku státních kontrolních úřadů nikdo nepátral a ani pátrat nemohl. Ovšem dnes, když víme o existenci tolika nebezpečných laboratoří ve státě, tak je nám původ těchto epidemií jasný. Ukrajinci byli prostě bráni Západem jako pokusní králíci. Nadarmo se neříká: za dobrotu na žebrotu.

Navalny a Skripalovi

Zdá se, že němečtí specialisté byli zúčastněni také na záhadném otrávení Alexeje Navalného, protože zmíněný Institut mikrobiologie ozbrojených sil v jeho krvi podezřele rychle objevil vojenský jed, spadající do kategorie typu Novičok. Ovšem i toto tvrzení má svá sporná místa.

Navalnému se udělalo těžko 20. srpna 2020 v letadle z Tomsku do Moskvy. Letadlo muselo kvůli tomu nouzově přistát a nemocný byl přijat do nemocnice v Omsku, kde neobjevili žádný jed v krvi a prakticky nic špatného, takže přičítali jeho potíže metabolickým vlivům.

Navalného manželka ale trvala na tom, aby byl převezen do Německa, což se stalo o 2 dny později. Německo okamžitě vyhlásilo, že Rusové Navalného otrávili Novičokem a žádali o pomoc organizaci OPCW, což je Organizace pro zákaz chemických zbraní, se sídlem v Holandsku.

Světu bylo řečeno, že pouze Rusové mají nervový jed Novičok, což je jed 4. generace, naprosto smrtelný. Nebyla to pravda. Některé státy NATO rovněž tento jed vyvinuly, mezi nimi Německo, Velká Británie a samozřejmě Spojené státy. Ve Spojených státech probíhal vývoj jedů typu Novičok pod krycím názvem „Čtvrtá generace látek“ (Fourth Generation Agents) ve Výzkumném, vývojovém a inženýrském centru v Edgewoodu, ve státě Maryland.

Při testování krve Navalného došlo k nepřiměřenému prodlení, které učinilo hlášené výsledky sporné a nedůvěryhodné. Mezi odběrem krve a doručením do holandského OPCW uběhlo pět pracovních dnů. Něco takového je neslýchané a vymyká se to naprosto pravidlům, předepsaným pro zacházení s takovými případy. Žádný důvod pro tak dlouhé prodlení nebyl německými orgány dodán. Během té doby ovšem mohlo dojít k manipulaci odebraného krevního vzorku, k jeho znečištění a třeba i k jeho záměně.

Předepsaný postup pro zacházení s takovými látkami v případě, že výsledky mohou vést k mezinárodnímu konfliktu, je nesmlouvavý. Vzorek musí být přesně označen co do obsahu, musí obsahovat datum a přesný čas odběru, musí být zapečetěn a osoba, jejíž vzorek to je, musí vlastnoručně pečeť podepsat, pokud je při vědomí. Když při vědomí není, podepisuje pečeť lékař, nebo zdravotní pracovník, který krev odebral. Všechny osoby, které s tímto vzorkem přišly do styku, musí být zaznamenány na průvodním dokumentu, který spolu se vzorkem krve je co nejrychleji dopraven do laboratoře. Laboratoř rovněž musí zaznamenat den a přesný čas příjmu tohoto materiálu a musí připojit informaci o všech osobách, které s ním přišly do styku a také veškeré procesy, na které byl použit.

Na příklad, v případě Sergěje a Julie Skripalových také nebylo nic z toho dodrženo. Vzorky jejich krve byly doručeny do Porton Down, což je britská vojenská výzkumná instituce temné pověsti se 25-hodinovým zpožděním. Jelikož se laboratoř nachází pouhých 13 km od místa odebrání krve, je to opět zdržení velice podezřelé. Stejně jako u Navalného, během takového časového intervalu mohl kdokoliv vzorky krve znečistit, změnit, nebo dokonce zaměnit. Vzorky krve Skripalových nebyly označeny a rovněž nebyl žádný záznam o přesném datu a čase jak jejich odběru, tak doručení. Porton Down v té době už také Novičok měl.

Celá situace se Skripalovými je ještě více podezřelá tím, že nikdo, kdo s nimi přišel do styku, neonemocněl. V parku, kde seděli na lavičce, dali tam přítomným dětem chléb pro kačeny na rybníce a jedno z dětí dokonce chléb jedlo. Přesto, žádné neonemocnělo.

Říká se, že Novičok je ten nejvíce smrtelný jed, co v současné době existuje a přesto, jak Skripalovi, tak Navalny se dokonale uzdravili.

Původní hlášení z nemocnice, kde byli Skripalovi přijati označovalo důvod pro jejich potíže jako otravu Fentanylem, což je syntetický opiát. Tato informace je všemi úporně tajena. Kopie mnoha dokumentů, tyto informace potvrzujících, jsou na stránce, zlinkované na začátku stati.

Výroba biologických zbraní je proti mezinárodním zákonům

Dr. Francis Boyle, právník a profesor mezinárodního práva na Universitě v Illinois a odborník na biologické zbraně říká, že výskyt biologických laboratoří, placených z Ameriky na území Ukrajiny je pravděpodobný. Podle něho, Pentagon měl v úmyslu obklopit Rusko biologickými zbraněmi a pak je v určitý moment všechny na ně vypustit.

Jenže to je v přímém rozporu s Anti-Teroristickým zákonem z r. 1989, jehož autorem byl on sám a všichni tito lidé, v projektu zainteresovaní, by měli být uvězněni na doživotí. Stejně tak je trestná výroba SARS-CoV-2 biologické zbraně a ti, kteří ji vyrobili a použili proti nám, by měli být rovněž podle již zmíněného zákona trestáni.

I když Amerika popírá ruské obvinění z účasti na výrobě těchto zbraní, Boyle říká, že důkazy jasně ukazují na to, že na Ukrajině byl prováděn nejen přesně ten výzkum a také výzkum zbraní etnicky zaměřených. Proto Amerika zkouší všecko popřít, protože dobře ví, že všem zúčastněným hrozí doživotní žalář.

Proto říkají, že laboratoře byly zaměřeny na výrobu obranných látek proti biologickým zbraním, ale Dr. Boyle podotýká, že když přijde na biologické zbraně, pak je rozdíl mezi „obrannými“ a „útočnými“ látkami prakticky nulový, jak již bylo napsáno. Veškerý výzkum tohoto druhu je využitelný vojensky. Jestliže chceme vyrobit obrannou látku proti určitému patogenu, třeba chceme vyrobit očkování, pak napřed musíme mít patřičný patogen, abychom věděli, co proti němu funguje. A tím se dostáváme do oblasti biologických zbraní, i když máme ty nejlepší úmysly.

Podle něho, globální „Nacistický kult“ nehodlá zastavit svoji činnost. Předně se chtějí zbavit některých etnických skupin a poté se chtějí zaměřit na eliminaci podle DNA. Proto tak překotně testovali nefunkčním PCR testem, protože ve skutečnosti sbírali vzorky DNA, nemluvě o tom, že těmito testy mnohé infikovali a dokonce i očkovali.

Proto vyvíjeli COVID ve Wu-Chanu poté, co vycvičili hlavního vědce, Ši Ženg-li v biolaboratoři v Galvestonu, v Texasu. Ten pak vzal syntetický biologický organismus z Wu-Chanu a přivezl ho na Universitu v Severní Carolině, kde z něho další vědec, Ralph Baric, udělal zbraň.

FDA (Federal Drug Administration) byla v tomto výzkumu rovněž zainteresována a velmi dobře věděli o co jde a na čem se pracuje. Nakonec, bylo to FDA, které povolilo používat smrtící injekce, vydávané za očkování, které dnes zabíjí a ničí miliony lidí po celém světě.

Stejně tak ředitelka CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) Rochelle Walensky, která absolvovala Medickou školu na Harvardu, je jednou z viníků. Harvard byl také zúčastněn na vývoji COVIDu tím, že podporovali výzkum ve Wu-Chanu.

Motivace těchto lidí nespočívá pouze ve snaze vyhubit a zničit určité lidské skupiny, ale jsou to také peníze. Touto dobou všichni vydělávají těžké peníze nejen na výrobě a distribuci injekcí, ale také na léčbě jejich následků. Takže napřed infikují lidi, pak je léčí a nakonec kupují pohřební ústavy a pohřebiště, jako to udělal BlackRock v Británii, protože v tom budou brzy obrovské výdělky.

Britové jsou v tomto projektu rovněž zainteresování a stejně tak Francouzi a Israel. To je ten Nacistický kult smrti.

Potrestání viníků je naprosto nutné

V současné době je nutné tyto lidi identifikovat a postavit je před soud. Hlavní státní soud nemusí být pomocný, protože soudci mohou být buď součástí kultu, anebo koupeni. Proto je asi nejlepší začít na místní bázi a postupovat směrem nahoru. V Americe, místní soudcové nejsou součástí federálního systému; tito byli zvoleni lidem. Ale federální soudcové jsou do funkce dosazováni presidentem. Ti se nebudou řídit zákonem, který by obvinil ty, kteří je dosadili.

Dr. Boyle navrhuje dvojí soudní řízení. To první by mělo být zaměřeno na ty, kteří způsobili COVID pandemii a to druhé na ty, kteří zavedli injekce proti COVIDu. Někdy to mohou být ti stejní lidé.

Jak ale zjistíme viníky?

Dr. Boyle navrhuje začít se seznamem 15 autorů dokumentu z r. 2015, nazvaného „SARSu podobné shluky rozšiřovaného netopýřího koronaviru jsou hrozba pro lidstvo“ (SARS-Like Cluster of Circulating Bat Coronavirus Pose Threat for Human Emergence) a přidat k nim ty, kteří tento výzkum financovali. Mezi těmito patnácti autory najdeme Fauciho, Daszaka, Walensky, Baric, kteří všichni dohromady způsobili COVIDovou pandemii.

Pomocná je kniha reportéra Sharri Markson, „What Really Happened in Wuhan?“ a také kniha, kterou napsal Robert Kennedy Jr., „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma …“

Další je zpráva amerického Kongresu z r. 2020, nazvaná „Původ globální pandemie COVIDu-19, včetně úlohy čínské komunistické strany a WHO“ (The Origins of the COVID-19 Global Pandemic, Including the Roles of the Chinese Communist Party and the World Health Organization).

Jane Kaufman, 23. dubna 2022

———————–

POZNÁMKA: Na některé odkazy v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, že jsou blokovány Evropskou Unií. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje.

 

Sdílet: