12. 6. 2021

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Zelení v Německu chtějí dát volební právo i dětem

Zastupitelská demokracie začíná dostávat stále bizarnější podobu. V sousedním Německu mladí Zelení požadují umožnění hlasovat ve volbách i dětem bez omezení věku. Právo volit by prý měl mít každý, kdo o to projeví zájem. Neumožnit dětem volit je prý diskriminace. Cíl je pochopitelný. Děti se dají snadno manipulovat a s jejich hlasy se dá nejlépe švindlovat. Projekt volební účasti dětí je již řadu let připravován neziskovkami placenými globální finanční elitou, které pořádají “volby” na školách. Jistě náhodou vždy v těch volbách “vítězí” radikální neomarxistické strany.

Nejedná se o novou ideu, podobné “dětské” iniciativy jsou známé již ze středověku, kde dokonce proběhlo několik “dětských” křižáckých výprav. Tedy šlo o verbování naivních dětí k válce o Kristův hrob, které byly následně prodány “nekřesťanskými obchodníky s lidmi” do otroctví.

Zastupitelská demokracie je ve svém smrtelném tažení a rozumné národy by již měly vážně přemýšlet nad alternativou. Jinak je čeká cizinci řízená totalitní demokracie, kde volby budou předem rozhodnuty a veškerá totalitní opatření “budou mít legitimitu volič” z voleb” (řádně našvindlovaných), což se ale děje již posledních nejméně 10 let.

Milan v Německu

 

Sdílet: