19. 4. 2024

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jane Kaufman: Katastrofální situace v Palestině stále přetrvává, 2. část

Problém nových židovských příchozích, neboli ‘usedlíků‘, jak jim Palestinci říkají, se odráží i v současné situaci v Palestině. Během let, se stále vzrůstající židovskou populací v zemi, se území Palestinců neustále zmenšovalo, jak postupně noví příchozí zabírali další a další kusy země. I v současné době měl izraelský premiér Netanjahu v úmyslu zabrat další, podstatné části palestinského území pro nově přicházející Židy.

V začátcích této okupace, někdy v 1960. letech bylo Židů v Palestině poměrně málo, pouhých pár tisíc a tehdy nebyly mezi nimi a Palestinci žádné třenice. Jenže s přílivem dalších a dalších přistěhovalců se začaly třenice množit, ty se měnily na útoky a dnes je z toho válka.

To, co snad může situaci zachránit je vytvoření dvou státních celků na území Palestiny. Izrael by byl jedním z nich a Palestina ten druhý. Jenže to není prakticky proveditelné. Tak, jak neustále přibývá Židů v zemi, tak je naprosto nemožné zaručit, že se budou držet na předem vyhraženém území. Neudělali to doteď, jak by to mohli dodržet později.

Snad by pomohlo, kdyby byl na počet židovských přistěhovalců stanoven limit a Palestinci by převzali vládu nad celým územím. To ale také není snadno proveditelné, když vezmeme v úvahu židovskou povahu.

V tom případě by snad mělo být použito řešení, které Židé sami vymysleli pro Palestince a podle kterého chtěli celý národ vystěhovat jinam. Napřed to byl Irák, pak Egypt, dnes je to Kongo a jiné africké státy. Co tak přesídlit Židy někam jinam? Na palestinské území nemají nejmenší nárok, protože skuteční Židé nejsou a semitské krvi v nich není ani kapka (proto musí DNA test povolit v Izraeli soud, jinak je zakázán), tak proč je nepřemístit někam, kde je hodně volného místa? Jen ne na Ukrajinu!

Jenže Židé chtějí Palestinu a chtějí ji celou, zbavenou od Arabů a všech ostatních menšinových skupin. A chtějí svůj státeček rozšířit ještě dál, daleko za současné hranice. Ty dvě modré čáry na israelském praporu jsou dvě řeky: Nil a Eufrat. To byl ten původní plán. K tomu účelu by museli zabrat celou Palestinu, celý Jordán a Libanon, 70% Sýrie, 50% Iráku, 33% Saudské Arábie a Egypt až po řeku Nil, jak bylo psáno jednom z minulých článků, nazvaném: ‘Založení ‘Většího Izraele‘ vyžaduje zbavit se Palestinců‘.

Netanjahu sice dnes propaguje rozšíření izraelského státu od ‘řeky k moři‘, což může být pouze zastírací manévr, protože ví, že každý bude myslet egyptskou řeku Nil a Středozemní moře. To ale vůbec nemusí ten případ. On může zrovna tak myslet řeku Nil a Černé moře, ve kterémžto případě by se z větší části Turecka stal ‘Izrael‘. Anebo může mít na mysli Kaspické moře, na což by doplatilo ještě víc samostatných národů.

Rozstřílený Gaza pruh je cenný

Už dnes[1] prodávají židovští makléři rozstřílené území Gaza pruhu za obrovské částky, i když stále ještě patří Palestincům. Jsou to pozemky, přímo na březích Středozemního moře, které mají být později použity pro výstavbu luxusních vil. Izraelská ministryně rozvědky, Gila Gamliel už připravila plány na nucené vystěhování původních majitelů do Egypta, do Sinajské pouště, kde není nic, než písek a kamení. Přitom Egypt je nechce, už jich přijali víc než dost, za celé dlouhé roky, co si Izrael přisvojil vládu nad zemí.

Něco takového je srovnatelné s židovskou ‘Nachba‘, což bylo násilné vystěhování 750 000 Palestinců ze země v r. 1948, spolu se zabavením jejich majetku a velké části palestinského území. Ti, kteří v zemi zbyli, ztratili nejen veškerou politickou moc, ale přišli i o svá práva, pozbyli svoji kulturu a s ní společenské postavení, právo na sebeurčení a na národní růst.

A Netanjahu zase prodává dolovací práva na plyn a ropu na palestinském pobřeží, což je opět majetek Palestinců.

Židovští usedlíci v Palestině

Židovští přistěhovalci[2] jsou pro Palestince stále větší problém. Hned na začátku současného vojenského konfliktu rozdal izraelský ministr národní bezpečnosti, Itamir Ben-Gvir mnohým z nich pušky, pistole a revolvery, aby mohli pomáhat v napadání neozbrojených Palestinců.

V Americe kvůli tomu došlo k náramnému pohoršení, byly totiž obavy, že zbraně jsou americké výroby, které vedení Izraele předtím objednalo. Pátrání potvrdilo, že zbraně z Ameriky nejsou, což nemusí být pravda. A i kdyby to pravda byla, mohou dostat americké zbraně později, až se na všecko pozapomene.

Židovští přistěhovalci tyto zbraně – ať už jsou odkudkoliv – mocně využívají. Napadají palestinské vesnice, terorizují obyvatelstvo a snaží se jim natolik znepříjemnit život, aby je donutili odtud odejít a přisvojit si jejich majetek. Někdy jsou oblečeni ve vojenských uniformách a pokaždé jsou ozbrojeni. Vyhrožují smrtí každému, kdo neuposlechne jejich rozkazy a drží palestinské obyvatele doslova uvězněné v jejich domovech.

„Jakmile se ocitnete 20 metrů od domu, hned začnou střílet,“ říká jeden z Palestinců, jménem Huraini, který žije v malé vesnici Atuwani, o asi 500 obyvatelích. „Možná si to nemyslíte, ale můžete být zcela chladnokrevně zastřeleni. V současné době je to ještě ke všemu usnadněno.“ (neříká jak)

Jeho babičce již vystřelili oko a otec přišel stejným způsobem o obě ruce. Bratranec byl střelen z blízka do žaludku a musel projít pěti operacemi, aby útok přežil. A přitom původní obyvatelé nemají vůbec nic, s čím by se mohli bránit.

Židé již Hurainimu a jeho rodině vyrabovali dům a jejich zeleninovou zahradu poryli buldozerem. Pak si tam postavili stan. Huraini si stěžuje, že se nemohou volně venku pohybovat a dokonce i snaha zajít si koupit potraviny je nebezpečná. Již párkrát našli v blízkosti domu kanystr se slzným plynem, vyrobený ve Spojených státech.

Usedlíci v blízkosti[3] palestinské části, zvané Západní břeh rovněž tak zesílili spolu s válkou proti Hamas útoky na původní obyvatelstvo. Neštítí se ani vražd a krádež území je běžná. Na mnoha místech jejich útoky donutily Palestince opustit své domovy. Židé po nich stříleli jako po lovné zvěři, bili je, ohrožovali, zapalovali jim domy, kradli ovce a úrodu, blokovali cesty a ničili pozemky.

Ve městě Hebron dostoupilo jejich násilnictví neúnosné výše. Tehdy jim tam pomáhala i armáda. Některým Palestincům se podařilo tajně opustit své obydlí a utéct. Ti, kteří zbyli, spávali venku ve stanech, protože se báli nočního napadení. Ale ani tam neunikli, Židé je aspoň bombardovali kamením.

Ve vesnici Al-Qanoub, severně od Hebronu, napadli židovští přistěhovalci 76-letého farmáře Mohammeda Šalaldeha a jeho rodinu deseti lidí. Napřed jim ukradli celé stádo ovcí, 150 kusů, jejichž nákupem a prodejem se Šalaldehova rodina živila. Pak jim vyrabovali dům, rozbili co rozbít šlo a Šalaldehovi samotnému namířili zbraně přímo do obličeje s výhrůžkou, že ho zastřelí. Pak odešli. Vrátili se večer, až byla tma a ukradli všecko, co ještě zbylo, včetně většího množství peněz, které měl Šalaldeh na nákup ovcí a krmiva pro ně. Pak celou rodinu vyhnali ven a dům zapálili.

Je příliš mnoho takových a podobných případů. Původní obyvatelé země jsou židovskými okupanty vyháněni z jejich domovů, kde bydleli celé generace. Musí opustit všecko, co kdy měli a protože jim bylo všecko cenné ukradeno, musí se vydat do světa bez peněz, bez prostředků, bez naděje na přežití. A ještě mohou být vděčni, že na něco takového nedoplatili životy. Je mnoho těch, kteří tyto útoky nepřežili. Více příběhů je na stránce a také zde[4].

Nezákonní židovští přistěhovalci[5] jdou dokonce tak daleko, že blokují přísun humanitární pomoci na Gaza. Zjevně chtějí, aby všichni Palestinci zemřeli hladem a žízní, bez lékařské pomoci, bez naděje na spokojený život, který vedli dříve, než se do jejich země začaly stěhovat hordy nesourodých židovských migrantů.

Dnes se Židé shromažďují u brány, která přehrazuje cestu a tím odděluje Egypt od Palestiny a s židovskými prapory v rukou brání příjezdu nákladních aut, která vezou humanitární pomoc na Gaza. Přitom se arogantně Palestincům posmívají, když proklamují, že: ‘lidé na Gaza a jejich děti budou muset jít dnes spát hladem‘.

Armáda pomáhá

Letošní úroda[6] oliv byla mimořádně velká, jenže Palestinci z těch oliv nebudou mít vůbec nic. Nejen protizákonní židovští přistěhovalci, ale i izraelská armáda se baví ničením všeho, co Palestinci doposud vlastnili. Na příklad, olivové háje jsou bombardovány, postřikovány jedovatými chemikáliemi, nebo páleny a jejich majitelé jsou vražděni.

Pokud vím, tak vybudovat takový olivový háj může trvat až 100 let. Takže zde se jedná o obrovské škody, které budou mít nedozírné následky.

Stejně jako olivy si vedou i mandlovníkové háje a vinice – to všecko je ničeno, páleno, buldozérováno a bombardováno, jen aby Palestincům nezůstala vůbec žádná možnost obživy a aby přišli o všecko, co kdy měli.

Vrcholná neúcta k lidem

Tak na příklad[7], izraelský Ministr dědictví, Amichai Eliyahu urgoval vládu, aby našla jiné způsoby, jak zacházet s Palestinci, které – podle něho – musí být ještě víc bolestivé než je smrt, aby zničily jejich morálku. Israel prý musí způsobovat Palestincům co největší bolest, ať už ničením jejich domů a pozemků, nebo vyhnáním ze země.

Samo izraelské vedení[8] nešetří hanlivými názvy, když mluví o původních obyvatelích země. Podle nich jsou Palestinci rasisté, suprenacisté, jsou odpudiví, vražední, jsou to zvířata na dvou nohou, která nezasluhují žít.

Zato Izrael je podle nich mírumilovná demokracie, denně ohrožována zpátečnickými a násilnickými Araby, kteří by je nejraději vyhnali do moře.

Což o to, v tom asi mají pravdu, že by je Arabové nejraději vyhnali do moře. Ale za to vděčí jen sami sobě a svému nadřazenému, rasistickému a arogantnímu chování a jednání. Vydávají Palestince za nepřátele lidstva, za podlidi, nazývají je nadrogovanými šváby a mnozí, jako třeba kdysi Golda Meir, dokonce popírají jejich existenci. A přitom všecky ty urážky, které metou na původní palestinské obyvatele země tak dobře sedí na ně samotné.

Hollywoodská propaganda si v tomto směru přidala své, když předvádějí divákům Araby jako sexem posedlé zločince, nebo hrdlořezy, kteří kupují otrokyně, okrádají koho mohou a znásilňují cizí ženy na ulici.

Bohužel, současná muslimská emigrace do evropských zemí a do Ameriky jim v tomto směru napomáhá, když se opravdu někdy chovají jako divá zvěř. Ne každý si uvědomuje, že tito nově příchozí jsou většinou militanti, často zločinci, propuštění ze žalářů, anebo na útěku před zákonem, prodejci drog a lidských otroků a podobní. Slušný člověk nenechá rodinu doma a nepůjde pryč, daleko za hranice, parazitit se na lidech, kteří jsou v jeho domovině nenáviděni, jako jsou obojí, Evropané a Američané.

Jako další: novináři

Izraelská okupační armáda považuje za naprosto oprávněný cíl pro vojenské útoky také novináře. Je jim jedno ke kterým novinám patří a ze které části světa pocházejí. Střílejí po nich naprosto nesmiřitelně a touto dobou jich zavraždili 119. To proto, že nechtějí, aby se informace z válečné zóny dostaly ven. Nechtějí svědectví. Nechtějí fotografie, videa, výpovědi svědků.

Podle ‘Mezinárodní federace novinářů‘[9] zavraždila izraelská armáda od začátku konfliktu v Palestině 72% z celkového počtu novinářů, zabitých celosvětově za posledních 30 let.

Obzvlášť palestinští novináři jsou denně pod útokem. Proto se vyjádřili, že přestanou vydávat zprávy o válce. Nejen že riskují životy, ale stejně těm zprávám nikdo nevěnuje patřičnou pozornost. Útoky izraelské okupační armády neustále pokračují a celý svět neudělal vůbec nic a zjevně ani nic udělat nemíní, aby jim zabránil.

‘Výbor na ochranu novinářů‘ požadoval po izraelském vedení, aby přestali zabíjet novináře a jejich rodiny, ale daleko se nedostali. Stále další a další úmrtí jsou hlášena. Izrael si prostě nepřeje, aby se pravda dostala ven. Chtějí stále dál nahrazovat pravdu propagandou.

Situace v Gaza

Už to, že v Gaza nejsou už skoro žádné potraviny, nebo pitná voda, je na pováženou. Také elektrický proud je zastaven a stejně tak jakékoliv komunikační možnosti. Dovoz humanitární pomoci je sabotován a když už se některý odvážný řidič s kamionem na Gaza dostane, lidé, kteří se seskupí kolem, se stanou snadným terčem pro židovské vojsko.

Méně než 4% vody je možno nazvat pitnou. I moře je zničeno odpadem, protože čističky vod byly zastaveny kvůli nedostatku pohonných látek. Takže všichni Palestinci, spolu s 52 tisíci těhotných žen a 30 tisíci nemluvňat pod 6 měsíců stáří jsou nuceni pít závadnou vodu.

1,4 milionu lidí přežívá v přeplněných uprchlických táborech, kde je pouze jeden záchod na každých 220 lidí a jedna sprcha na každých 4 500. Infekční nemoci se šíří skrze tato místa jako lavina a nejsou lékaři, kteří by je léčili.

Pracovnice ‘Oddělení lidských práv‘ při OSN, Francesca Albanese prohlásila, že: „Izrael zničil infrastrukturu na Gaza, což udělalo toto místo neobydlitelné. Zničili celé rodiny, lékaře, novináře … když to nestačí na to, aby byly podniknuty diplomatické, politické a ekonomické kroky na nejvyšších místech (k zastavení války) – co víc je tady potřeba?“

Nejen cizí, ale i vlastní jsou ohroženi

Není možno popřít[10], že se Izraelci chovají k Palestincům a k ostatním menšinovým skupinám ohavně. Jenže oni nešetří ani své vlastní. To, že používali Palestince jako ‘lidské štíty‘, to je známo. Lidské štíty jsou živí lidé, za které se armáda, nebo její části schovávají a spoléhají na etické smýšlení protivníka, že po nich nebude střílet.

Lidské štíty jsou vesměs používány teroristickými skupinami, jako jsou na příklad ISIS, ale také třeba Ukrajinci, což je zřejmě stejná mentalita.

Jenže bylo zjištěno, že Izraelci používají pří útocích na palestinské vesnice a města jako lidské štíty i své vlastní lidi!

Zde si ovšem musíme připomenout, že Izrael je nesmírně rasistický stát. Židé nejsou pro ně všichni stejní. Předně jsou zde věřící Židé a nevěřící, ateističtí Židé. Těch ateistických je převážná většina, říká se, že 90%. Pak je zde rozdělení na Aškenazy a Sefardy. Sefardi přišli původně ze Španělska a Aškenazy přišli do Evropy někdy kolem r. 1000 ze stepí kolem Azovského moře, kam byli kvůli své nesnášenlivosti vyhnáni již dříve z prostorů od čínských hranic Číňany.

Aškenazy jsou ve většině a Sefardy považují za rasově podřadné, nazývají je negry a zakazují druhým se s nimi stýkat. Pak jsou zde černí Židé, na příklad z Etiopie, kteří už vůbec nemají v Israeli cenu. Jejich děti byly použity na pokusy s radiací, kdy jim byly ozařovány hlavy vysokými dávkami rentgenových paprsků, ve snaze zjistit nejvyšší snesitelnou dávku.

No a pak jsou zde místní rozdělení, která jsou tak četná, že je není možno vyčíslit. Obyvatelé jedné ulice jsou zaujati proti obyvatelům ulice další, anebo dokonce jeden dům proti druhému. Těch rozdělení je v Izraeli moc a stále nová a nová přibývají.

Takže když usedlíci v Izraeli zkoušejí vypudit palestinské majitele z nějakého území, v čemž jsou vládou finančně podporováni, pokaždé uspějí a Palestinci jsou pak vyhnáni někam jinam, kde tvoří část městské chudiny, protože Židé je připraví o všecko, co měli.

Kdyby se ale tito lidé později vrátili a požadovali svůj majetek zpět, Izrael by proti nim zakročil vojensky a pak použijí nové židovské usedlíky jako lidské štíty. Armáda pak žene tyto lidi před sebou, v první linii, spekulujíc, že Palestinci jsou natolik lidé, že do nich nebudou pálit, což by oni sami udělali kdykoliv.

Tato taktika byla použita i při současné válce proti Hamas. O výsledcích nejsme uvědomění.

Někteří noví židovští usedlíci jsou tak posedlí myšlenkou na vyhubení právoplatných majitelů země, že se dobrovolně vydávají do předních řad, před vojsko, když táhnou proti palestinským protestujícím. Mnozí s sebou ve své fanatičnosti táhnou i své děti. Když pak se stane a děti jsou zabity, Izraelci je vydávají za oběti palestinského terorismu a používají je jako propagandu pro popuzení svých vlastních lidí proti Palestincům.

To stejné se stalo, když přičetli na úkor Palestinců sekání hlav malým dětem na začátku současného vojenského konfliktu. Tu všecku špinavou práci udělali Izraelci sami. Na Palestince to bylo pouze sváděno.

Izrael nemá vůbec žádný problém s ohrožováním svých vlastních lidí a neváhá je zavléct do nejhoršího nebezpečí, obzvláště pak děti, když to poslouží jejich politickým a vojenským záměrům. Případné ztráty na životech je ještě víc podněcují k boji proti původnímu palestinskému obyvatelstvu.

Člověk byl zastřelen

Ani váleční zajatci[11] nejsou ušetřeni. Na příklad, nedávno se stalo, že izraelský voják Ohad Yahalomi padl do zajetí jedné z palestinských brigád. Izraelská vojska pak střílela jak po Palestincích, tak i po něm, což mu způsobilo menší zranění, které mu Palestinci ošetřili.

O několik dnů později tohoto člověka objevilo izraelské letadlo a pokoušelo se ho zabít. Přes veškerou snahu Palestinců, kteří ho zkoušeli zachránit, vražda se podařila. Tím je samozřejmě vinen Hannibalův protokol, o kterém bylo psáno dříve, podle kterého Izraelci nedovolí, aby jejich vojáci upadli do zajetí a radši je zabijí.

Podobně se vedlo[12] třem Izraelcům, kterým se podařilo uprchnout ze zajetí v Gaza. Běželi bez košilí, neozbrojení, jeden z nich mával bílým praporem a všichni volali hebrejsky o pomoc. Israelský voják, který jim byl nejblíž, začal křičet ‘teroristé‘ a začal po nich střílet. Dva zastřelil, ale třetí, který byl jen zraněn, se skryl se v nedaleké budově.

Teprve pak dal velitel izraelské jednotky pokyn, aby vojáci přestali střílet. Zraněný Izraelec poté vyšel z úkrytu a volal hebrejsky o pomoc, načež ho jeden z vojáků zastřelil.

Tento případ způsobil značné pohoršení po celém světě.

Podle izraelského novináře [13] Gil Tamaryho, Netanjahu nechce zajaté Izraelce dostat zpět živé. Naopak, chce je všecky mrtvé, i když je to veřejně popíráno. Chce mít namísto vrácených rukojmí raději mučedníky, aby ještě víc popudil své vlastní občany proti Palestincům.

Snad proto odmítl s Hamas jednat o pozastavení bojů a výměně zajatců. Podle jeho vlastních slov, chce nadále s válkou pokračovat, dokud nedocílí naprosté vítězství a Hamas nezničí.

Jane Kaufman, 24. března 2024

[1] https://transition–news-org.translate.goog/israelische-firma-wirbt-fur-immobilien-am-strand-von-gaza?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

[2] https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-us-guns-arming-west-bank-settlers-official-warns

[3] https://news.antiwar.com/2023/11/23/settler-violence-dispossession-and-displacement-accelerate-in-hebron-amid-gaza-war/

[4] https://libertarianinstitute.org/news/scores-of-palestinians-killed-by-israeli-forces-and-settlers-in-the-west-bank-amid-war-on-gaza/

[5] https://www.instagram.com/middleeastmonitor/reel/C3Ld77itdSj/

[6] https://www.naturalnews.com/2023-11-12-israeli-soldiers-destroy-gaza-olive-harvest-farmers.html

[7] https://www.middleeastmonitor.com/20240106-israel-minister-calls-for-ways-more-painful-than-death-for-palestinians/

[8] https://www.vtforeignpolicy.com/2024/01/palestinian-sub-humans-and-beasts-on-two-legs/

[9] https://truthout.org/articles/israel-has-killed-over-119-palestinian-journalists-since-start-of-gaza-siege/

[10] https://www.middleeastmonitor.com/20240203-israels-human-shields-its-own-people/

[11] https://english.almayadeen.net/news/politics/palestinian-resistance-treats-iof-officer—israel–kills-hi

[12] https://www.informationliberation.com/?id=64183

[13] https://www.arabnews.com/node/2459596/media

 

Sdílet: