Novinka:Umělecký vývoj hudebního skladatele
(Kategorie: Z domova)
Napsal tk
Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:08:22

Bohuslav Martinů se narodil 8. prosince 1890 ve věžní místnosti chrámu svatého Jakuba v Poličce. V letech 1906 – 1910 studoval na pražské konzervatoři jak studium hry na housle, tak i skladby, na varhanním oddělení a přestože obě studia nedokončil, působil v letech 1922 – 23 jako houslista a úspěšný skladatel v České filharmonii. Stal se též žákem Josefa Suka na mistrovské škole pražské konzervatoře.

Od roku 1923 žil v Paříži, kde studoval u skladatele Alberta Roussela. Stal se obdivovatelem pařížské hudby, která postupně přecházela z impresionismu na jazz a folklór. Nejvíce inklinoval ke Stravinskému a jako do jisté míry jeho epigon začal komponovat skladby inspirované lidovou hudbou, což se projevilo hlavně v pantomimickém baletu Špalíček. Podobně tak jako Stravinskij, tak i on, brzy a s úspěchem, komponoval jazzové skladby, např. Jazzovou suitu, balet Kuchyňská revue nebo operu Tři přání. V třicátých letech minulého století byl Martinů ovlivněn novoklasicismem a na texty Jiřího Muchy zkomponoval kantátu pro baryton, mužský sbor a orchestr s názvem Polní mše, již věnoval československým dobrovolníkům na francouzské frontě. Jeho závažným dílem se v té době stala opera Julietta, kterou v podstatě Martinů opouští novoklasicistní styl a používá jakýsi harmonický postup moravské modulace, jenž je později v literatuře nazýván jako „Juliettin spoj.“

B. Martinů se v roce 1926 seznámil s Charlotte Quennehan a v roce 1931 se s ní oženil. Když ale byla Francie obsazena, uprchli společně v roce 1941 do USA, kde zůstali až do roku 1953. Ve Spojených státech začal komponovat symfonie, které se vyznačovaly jakousi spontánností, rytmickou svěžestí a značnou fantazií. Napsal Symfonii č. 6 Symfonické fantazie a dílo Fresky Piera della Francesca s notnou dávkou imaginace. V posledních letech svého života se začíná znovu obracet k základním otázkám lidské existence, což se projevilo především v Řeckých Pašijích a v Eposu o Gilgamešovi.

V roce 1946 vyučoval na Berkshire Music School, byl jmenován profesorem skladby na Princeton University v New Jersey a rovněž učil na Mannes of Music v New Yorku. V roce 1952 získal americké občanství.

Je opravdu obtížné vybrat ze stovek jeho opusů nejvýznamnější skladby. Přesto se o to pokusím. Za mimořádné a pozoruhodné skladby považuji: Operní burlesku Voják a tanečnice, Slavnostní ouverturu k všesokolskému sletu 1932, hudbu k filmu Marijka nevěrnice, Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot, Památník Lidicím (pro symfonický orchestr), cyklus písní na texty moravské lidové poezie Písničky na dvě stránky, kantátu pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod Mikeš z hor a Izaiášovo proroctví.

Zvlášť jsem si ponechal jeho kantátu pro soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod (dvoje housle, viola a klavír) Otvírání studánek na text básníka Miloslava Bureše. Vím o tom, že v roce 1956 natočil režisér A. F. Šulc film Otvírání studánek a v roce 1981 natočil režisér Vladimír Sís hudebně – poetický televizní film téhož názvu s hudbou Bohuslava Martinů.

Ale já chci popsat provedení této nádherné a hluboce filozofické skladby v květnu 2010 na zahradě ZUŠ v Jilemnici, jíž jsem se tehdy zúčastnil. Byl to opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Jedinečným způsobem zpívaly ženské sbory Jizeranu Semily, Foerstru Jičín a Bořivoje Lomnice n.P., půvabně recitoval Jaroslav Vávra, předseda ObV UČPS Hradec Králové a František Koudelka, můj kolega z Pěveckého sdružení pražských učitelů, se vroucně zhostil barytonového sóla. Nelze nevzpomenout ani na zdařilou choreografii Markéty Kulichové, která navrhla, nastříhala a ušila potřebné kostýmy.

Bohuslav Martinů v roce 1953 opustil USA a od té doby žil převážně ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Od roku 1956 vyučoval jako skladatel na Americké akademii v Římě. Zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu a byl pohřben v Schönenbergu poblíže Basileje.V roce 1979 byly jeho pozůstatky převezeny do rodné Poličky.


Miloslav Samek

Tato novinka je z -Info kuryr
( http://www.infokuryr.cz/news.php?extend.25530 )


Vygenerováno za:0.0823 sec,0.0532 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:874,752B