Novinka:Tři klamy některých britských politiků o Hongkongu
(Kategorie: Ze světa)
Napsal tk
Sobota 06 červenec 2019 - 05:18:28

V poslední době došlo v Hongkongu k násilným incidentům, extremisté například napadli budovu Legislativní rady. Někteří britští politici v této souvislosti zmínili Společné čínsko-britské prohlášení a uvedli, že podporují obyvatele Hongkongu při obraně svobody, o kterou bojuje i britská strana. Vláda Hongkongu nesmí využívat destruktivní chování protestujících jako omluvu pro represi. Tento argument je zcela zmatečný a chybný a představuje hrubý zásah do hongkongských záležitostí a vnitřních záležitostí Číny, což nepochybně poškodí čínsko-britské vztahy.

Za prvé, Společné čínsko-britské prohlášení je politický dokument podepsaný čínskou a britskou stranou v roce 1984, který se týká obnovení čínské suverenity nad Hongkongem a příslušných opatření během přechodného období. 1. července roku 1997 obnovila Čína svou suverenitu nad Hongkongem, čínská vláda vykonává vládu v Hongkongu v souladu s ústavou a základním zákonem. Velká Británie nemá žádnou suverenitu nad Hongkongem po jeho opětovném připojení a také nemá právo řízení ani dohledu. Proto neexistuje žádná takzvaná „zodpovědnost".

Za druhé, někteří Britové tvrdí, že britská strana přinesla obyvatelům Hongkongu svobodu, a že po návratu Hongkongu nebyla realizovaná skutečná demokracie. V tomto ohledu britský učenec Martin Jacques poukázal na to, že tento druh prohlášení je typickým britským pokrytectvím, protože během britské vlády v Hongkongu byli guvernéři jmenováni britskou vládou, lidé v Hongkongu neměli právo volit, soudní systém nebyl nezávislý a neexistovala žádná svoboda ani demokracie jakéhokoli druhu.

Po návratu Hongkongu do vlasti jsou plně prosazovány politiky „Jedna země, dva systémy", „Hongkong spravují jeho obyvatelé" a další. Práva a svobody obyvatel Hongkongu jsou plně zaručeny v souladu se zákonem. Podle údajů Světové banky vyskočil Hongkong v globálním žebříčku právního řízení z více než 60. místa v roce 1996 na 11. místo v roce 2015.

Za třetí, řešení násilných incidentů hongkongskou vládou probíhá v souladu se zákonem. Hongkongský základní zákon dává obyvatelům Hongkongu svobodu a právo projevu, shromažďování, pochodování a demonstrace. Při užívání těchto práv by však měl každý respektovat práva druhých a jeho chování nesmí mít dopad na veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost, nesmí překročit zákonný základ a nesmí se dopustit násilných trestných činů. Extremisté, kteří v poslední době zaútočili na policii a poškodili budovu Legislativní rady, překročili hranici svobody projevu a mírové demokracie, narušili sociální pořádek v Hongkongu a poškodili základní zájmy Hongkongu. Cílem potlačení násilných zločinů v Hongkongu je hájit důstojnost právního řízení v Hongkongu.
Tato novinka je z -Info kuryr
( http://www.infokuryr.cz/news.php?extend.25210 )


Vygenerováno za:0.2568 sec,0.2414 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:869,888B