Úterý 09 červenec 2019
Režim v ČR utahuje šrouby: Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti občanům ČR, kteří prý šíří předsudečnou nenávist!   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 03:13:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Režim v ČR utahuje šrouby: Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti občanům ČR, kteří prý šíří předsudečnou nenávist! Co to je? Podle ministerstva vnitra to je situace, kdy máte jiný názor, než má vláda nebo mainstreamová média! Státní zastupitelství chce bez souhlasu soudů zahajovat nejen odposlechy, ale i domovní prohlídky u osob, které prý názorově štěpí českou společnost! Prvním terčem režimu budou členové SPD, voliči SPD, vedení SPD a veškerá alternativa! Záminkou pro ministerstvo vnitra je Jaromír Balda a jeho provokace!

Zatímco v ČR probíhá ústavní krize, která hrozí pádem vlády, ministerstvo vnitra a státní zastupitelství v tichosti pracují na novelizaci jednotlivých zákonů s cílem udělit policii, tajným službám a státnímu zastupitelství tak nevídané pravomoci, že se z toho tají dech. Největší alarm by se měl rozeznít uvnitř SPD, protože tento chystaný proces je namířený přímo proti tomuto hnutí. Jak totiž uvedl server Česká justice, ministerstvo vnitra zavádí předsudečnou nenávist, tedy ideový zločin jako nový trestný čin, kterého se může dopustit každý, kdo má jinou myšlenku a názor než vláda a vládnoucí garnitura.

Tento termín se poprvé objevil ve výroční zprávě ministerstva vnitra za rok 2018 s názvem “Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018” a vnitro tím zavedlo úplně nový trestný čin tzv. “předsudku”, což je v anglo-saském právu nazýváno jako “prejudice crime”, tzn. předsudkový zločin.

Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka, předsedy ČSSD a člena nátlakové organizace Aspen Institute Prague, jejíž českou pobočku založil a financuje Zdeněk Bakala, vytvořilo novou definici trestného činu předsudečné nenávisti, která je natolik pružná a ohebná ve výkladu, že de facto se jí může dopustit kdokoliv, kdo má jiný názor, než je oficiální názor vlády, a současně se rozhodne tento svůj jiný názor medializovat, popularizovat a šířit. To ovšem znamená naprostou totalitu, která dalece překračuje tzv. ideo-zločin popsaný v románu “1984” od George Orwella. Hamáčkovo vnitro ve spolupráci se státními zastupitelstvími chce tak v ČR zavádět nový trestný čin “ideo-zločinu” a Jan Hamáček tento zločin definuje takto:

Subjekty, které se dopouštějí předsudečné nenávisti, lze podle vnitra charakterizovat takto

Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
Nerespektují koncept základních lidských práv.
Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
Šíří strach ve společnosti.
Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.


Ministr vnitra Jan Hamáček ve spolupráci s odborníky tak de facto zavádí nový trestný čin, kterého se může dopustit kdokoliv, kdo jenom náznakem oslabuje tzv. demokratický systém. Ministerstvo vnitra ani nijak nespecifikuje, jestli se demokracie oslabuje v ČR tím, že členové vlády jezdí na slavnosti Sudetoněmeckého landsmančaftu, anebo tím, že soudci v ČR vracejí majetky vdovám po bývalých členech Henleinovy Sudetoněmecké strany, anebo tím, že ministr vnitra je členem neziskového lobby think-tanku tuneláře, který se skrývá ve Švýcarsku na břehu Ženevského jezera. Nevíme, jestli se tím dopouštějí oslabování demokratického systému, ale jeden by řekl, že možná ano.

Jenže, bylo by naivní si myslet, že Jan Hamáček a státní zastupitelství zavedli nový trestný čin sami proti sobě. Výklad výše uvedených bodů je natolik vágní, že jej lze uplatnit na kohokoliv, pokud bude zájem státních zástupců, anebo naopak na nikoho, pokud zájem nebude. Jak už upozornilo několik odborníků, výše uvedené definice ideo-zločinu jsou velice nebezpečné, protože se jich může dopustit prakticky každý, kdokoliv vyjádří jakkoliv odlišný názor, než je názor vlády, nebo je tzv. konsenzuální postoj většinové společnosti.

Největším problémem v definici předsudečné nenávisti jsou situace, které jsou základem pluralitní demokracie a občanské společnosti

Šíří strach ve společnosti.
Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.


Ministr vnitra Jan Hamáček bruslí opravdu na tenkém ledě a je nepochybné, že se snaží občanům ČR odpírat základní lidské právo na svobodu názoru a vyjadřování. Rozebereme si všechny 4 výše uvedené body, abychom pochopili jejich zrůdnost a obrovské nebezpeční pro občanské svobody. Tohle, co předvádí vnitro ve spolupráci se státními zastupitelstvími, je de facto pokus o zavedení totality a postihování občanů za tzv. ideové zločiny.

Strach ve společnosti je zločin, podle Jana Hamáčka

Každá společnost čelí obavám a strachu. V české společnosti je to strach z migrace a jejích negativních projevů, jako jsou např. znásilňování evropských žen a dívek, vraždy a terorismus, který do Evropy přichází ze zemí rozvráceného Blízkého východu a Afriky. Tyto prostory rozvrátila americká armáda, NATO, evropští politici a Evropská unie. Itálie je zaplavena migranty a neziskovky přesto nadále pašují migranty do Evropy. Je naprosto logické, že občané v Evropě mají a budou mít strach. Informování o hrozbách v Evropě není šíření strachu, ale popis reality v Evropě. Kriminalizace informování o těchto událostech je v přímém rozporu s lidským právem na svobodu projevu a svobodu přístupu k informacím.

Štěpení společnosti a antagonismy jsou základem pluralitní demokracie, ne zločin!

Každá společnost se štěpí a dělí na třídní skupiny, minimálně na levici a pravici, ale v praxi se dělí na více skupin, na dělnickou třídu, buržoazii, resp. tzv. střední třídu, na třídu úředníků a státních zaměstnanců, na třídu policie a armády, na třídu boháčů a oligarchů a na třídu globalistů, která zahrnuje bankéře, politiky, umělce a neziskový sektor.

Každá z těchto tříd má své zájmy, které jsou v antagonistickém postavení vůči jiným třídám. Dělník má antagonistické zájmy v porovnání s buržoazií nebo oligarchy, policie nebo armáda má jiné priority než globalisté, atd. Část společnosti chce, aby se o lidi staral stát od kolébky do hrobu, část společnosti chce, aby stát naopak přestal strkat své pracky do životů občanů a nestaral se o ně vůbec. Antagonismus je tudíž základem pluralitní demokracie, ne zločin.

Rozdíl mezi konspirací a mainstreamovým zpravodajstvím je zhruba 5 až 10 let, někdy ovšem mnohem kratší

Konspirační teorie jsou nepohodlné informace, které se dostávají na povrch alternativními kanály a režimu se to nelíbí. V roce 2003 přišla americká vláda s informací, že Saddám Hussein má zbraně hromadného ničení, a proto musí být Irák “osvobozen” americkou armádou. Alternativa tehdy tvrdila, že v Iráku žádné zbraně hromadného ničení nejsou. A bylo to označeno za konspiraci, mainstream tvrdil, že když to tvrdí americká vláda, tak to musí být pravda o těch zbraních.

O dva roky později americká CIA ovšem pod tlakem přiznala, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nenašla. Trvalo to dva roky, než se z konspirační teorie stala pravda. Konspirační teorie jsou ve skutečnosti uniklé informace v předstihu. Snaha o jejich kriminalizaci Hamáčkovým vnitrem je pouze důkazem toho, jak moc se tito politici bojí pravdy a hlasu lidu.

Nástroje cizího vlivu? A to snad myslí Paula Ryana minulý rok ve sněmovně, kde si řekl o vydání Jevgenije Nikulina do USA?

Hlavní třešničkou na předsudečném dortu je samozřejmě vliv Ruska a skupin, které prý nerespektují pluralitní principy. V tomto bodě a úseku by se mohlo zdát, že tento bod je namířen proti neziskovce Milion chvilek, která nerespektuje výsledky voleb a svolává demonstrace s cílem odvolání demokraticky zvolené vlády a premiéra. Jenže, můžete vzít jed na to, že na tuto skupinu tento bod předsudečné definice namířen není. Je to namířené proti všem, kteří sympatizují s Ruskem a s politikou Vladimira Putina. Kdokoliv kritizuje Majdan v Kyjevě na přelomu let 2013 a 2014, ten se stane terčem toho předsudečného zákona. Když někdo řekne, že nechce, aby ČR bylo v NATO, může být obviněn z toho, že je nástrojem cizího vlivu, protože Rusko logicky chce, aby se NATO rozpadlo.

Jak sami vidíte, jednotlivé body předsudečnosti lze naplnit a spáchat jakýmkoliv způsobem a velmi snadno. A o to horší je, jak daleko už to zašlo a co se právě objevilo na serveru Česká justice. Podle informací totiž státní zastupitelství chce, aby policie a orgány vyšetřování mohly nasazovat odposlechy osob podezřelých z předsudečné nenávisti, a to bez souhlasu soudu. Stejně tak bez souhlasu soudu by měly mít orgány právo k provádění domovních prohlídek u těchto osob. Povolení od soudu by se získávalo až dodatečně, tzv. ex-post na základě shromážděných důkazů. A víte, jakou záminku používá státní zastupitelství? Používá kauzu Jaromíra Baldy.

Podivná kauza Jaromíra Baldy, která spíše připomíná provokaci vnitra než skutečný terorismus

Senior Jaromír Balda (71) byl letos v polovině dubna odsouzen jako první český občan za dokonaný čin terorismu, když v červnu v roce 2017 pokácel na trati Turnov–Všetaty na koleje olši, do které potom narazil osobní motorový vlak s devíti cestujícími. Nikomu se nic nestalo. O několik týdnů později čin zopakoval v Bělé pod Bezdězem, kde na koleje pokácel borovici. Také do ní narazil osobní motorový vlak s celkem 6 cestujícími, nikomu se nic rovněž nestalo. Jaromír Balda dostal 4 roky natvrdo a nařízenou psychiatrickou léčbu, protože prý trpí psychózou. Jenže, během přelíčení u soudu se ukázalo, že policie sledovala Jaromíra Baldu již delší dobu a nasadila na něj odposlechy. Jeden z odposlechů je velice podivný a v redakci jsme jej vyhodnotili jako velmi podezřelý, který vypadá na policejní provokaci proti SPD.

Bakalův štvavý server Aktualne.cz k této kauze napsal velice zjevný komentář, který je plně v souladu s tzv. politickou objednávkou na vytvoření ideo-zločinu jako nového trestného činu. Z komentáře totiž vyplývá, že policie sledovala Jaromíra Baldu mnohem dříve, ale není jasné, jestli odposlechová technika byla nasazena v té době na Jaromíra Baldu, anebo naopak na zástupkyni SPD, které Balda volal. To by totiž znamenalo obrovský skandál, kdy Hamáčkovo vnitro nasadilo odposlechy na parlamentní stranu. Jde totiž o tento úsek článku, který napsal Martin Fendrych:

Mnoho už o Jaromíru Baldovi bylo napsáno, za nejpodstatnější však považuji to, co vypíchl kupříkladu komentátor novinek.cz Alexandr Mitrofanov, totiž že bez trestu unikají všichni ti, kteří Baldu a mnohé další lidi rozeštvávají či navádějí. Oni sice nekácejí stromy na koleje, ale vytvářejí atmosféru, jež k násilí, jak vidíme, přímo vede.

Soud přehrál telefonát s okresní koordinátorkou SPD Blankou Vaňkovou, ve kterém Balda popisoval, jak “půjde po (migrantech) jako po krysách, jako se jde po škodný v lese”, ženám v burkách pak chtěl pod nohy házet Molotovovy koktejly. Co se tedy stane s paní Vaňkovou? Jak je možné, že ona Baldovi v činech nezabránila? Proč ho nenahlásila policii?


Existuje totiž velice podivná časová shoda s odsouzením Jaromíra Baldy v polovině dubna tohoto roku a veřejným oznámením ministerstva vnitra o předsudečné nenávisti ve výroční zprávě za rok 2018, která vyšla jen pár dní poté, koncem dubna. Zavedení ideo-zločinu jako trestného činu se tak zdá, jako kdyby přišlo na objednávku. Jaromír Balda pokácí v roce 2017 na koleje dva stromy, o dva roky později je odsouzen a vnitro ve stejné chvíli oznamuje, že zavádí předsudečnou nenávist jako nový trestný čin, protože Jaromír Balda se prý radikalizoval čtením webu SPD, Facebooku SPD a čtením ostatních alternativních serverů.

Jaromír Balda a jeho čin bude použit jako zdůvodnění drakonických pravomocí pro policii a státní zastupitelství k nasazování odposlechů a k domovním prohlídkám bez souhlasu soudů

Nikde přitom není vysvětleno, jak se policie dostala k tomu, že odposlouchávala hovory Jaromíra Baldy? Znamená to, že Jaromír Balda posloužil jako munice proti SPD, ale současně i jako důvod a ospravedlnění pro zavedení nového trestného činu, předsudečné nenávisti. Všechno to časově do sebe zapadá. Všimněte si, že náš Aeronet je ve zmíněné výroční zprávě vnitra za rok 2018 zmíněn hned na 3 místech. Hádejte, kam to směřuje? Jan Hamáček nám chce zakázat psát. Vadí mu “konspirace”, které se po čase holt stávají realitou a my o tom píšeme v předstihu.

Na pozoru by se měla mít hlavně SPD, protože tyto ideo-zločiny jsou v první instanci namířené na voliče, členy a politiky SPD. Pokud státní zastupitelství dostanou právo k nasazování odposlechů bez soudního příkazu, budou okamžitě “napíchnuti” všichni členové předsednictva SPD a všichni poslanci SPD. To je realita. Je to součástí politické objednávky a být na místě Tomia Okamury, v této chvíli bych uvažoval o zakoupení kryptovaných mobilních telefonů ze zakódovanými SIM kartami, aby je operátor nemohl odposlouchávat. Sice to není laciná záležitost, ale v této situaci už musí SPD myslet na všechno.

Toto by v SPD opravdu neměli podcenit, protože kauza Balda byla podle názoru naší redakce důkladně připravenou provokací orgánů moci proti SPD a proti alternativě s cílem zahájit kriminalizaci svobody slova a šíření názorů a činnosti SPD jako politické strany. Kdokoliv bude sdílet emaily s články, texty alter serverů nebo z webu SPD, nebo cokoliv komentovat na Facebooku, může se dopustit ideo-zločinu a být stíhán Hamáčkovým vnitrem a státními zastupitelstvími podle výše uvedených identifikačních znaků předsudečné nenávisti. Nikoho přitom nevzrušuje, že se Jan Hamáček sám pohybuje na tenkém ledě a udržuje kontakty s arabskou komunitou v ČR, přičemž jeho výroky o islámu se tak paradoxně… “Stávají nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.” A o tom opravdu není pochyb.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/rezim-v-cr-utahuje-srouby-statni-zastupitelstvi-se-dozaduje-nasazeni-odposlechu-proti-obcanum-cr-kteri-pry-siri-predsudecnou-nenavist-co-to-je/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
PoÚtStČtPaSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.org



www.slevyusteckykraj.cz



TOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1291 sec,0.0277 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,380kB