Sobota 09 leden 2021
Cílem očkování je masová změna genetiky celé planety   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 17:35:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Demonstrace, Praha 8. 1. 2020.

Naše vláda není hloupá ani neschopná. Naopak – naše vláda je všehoschopná a skrze členství v EU plní poslušně příkazy globálních elit, které plánují masově měnit genetiku celé planety!

V roce 2007 Tom Knight, profesor Laboratoře umělé inteligence na MIT, řekl: "Genetický kód je starý 3,6 miliard let. Je načase ho přepsat. " Massachusettský technologický institut je soukromá výzkumná univerzita v Cambridge amerického státu Massachusetts s důrazem na teoretický, aplikovaný, mezidisciplinární vědecký a technologický výzkum. MIT je podporovaný státem.

Miliardové granty dostává z amerických grantových programů, spjatých s výzkumem moře a s výzkumem vesmíru.Nyní společnost tohoto profesora Toma Knighta - společnost syntetické biologie s názvem Ginkgo Bioworks - využívá technologii syntetické biologie na vývoj vakcín na COVID. Do syntetické biologie nalil miliony dolarů i Bill Gates na program vytvoření „živých mikrotováren".

V roce 2010 oslavovala média úspěch ve vytvoření "prvních nových druhů na naší planetě, jejichž rodiči je počítač. " Oficiálním cílem tohoto genetického syntetického inženýrství jsou biopočítače a rekonstrukce lidstva v éře transhumanismus.

Syntetické inženýrství rostlinného a živočišného života umožní korporacím patentovat si genetický kód života planety země a mít z něj zisk, protože syntetická DNA není "produktem přírody". Ani lidé se syntetickou DNA nebudou produktem přírody a bude tedy možné je „patentovat“. Noviny The New York Times v roce 2015 oznámily vývoj vakcinační technologie zvané "imunoprofylaxe přenosem genů". Uvedly, že vakcínami se syntetickou DNA na zvířatech „v podstatě zvířata rekonstruují tak, aby odolávala nemoci“.

Dále se v novinách psalo: „Vyhlídka na geneticky upravené lidi, kteří by vzdorovali infekčním chorobám, může mezi pacienty vzbuzovat obavy“. Plánem je lidstvo rekonstruované novými vakcínami.V důsledku pandemie COVID jsou nyní lidské bytosti připraveny ke genetickému pozměnění prostřednictvím očkovací technologie mRNA, která vychází ze syntetické biologie.

Jak uvedl Bill Gates, který financoval syntetickou biologii, je přesvědčen, že "samoshlukující se nanočástice", které budou vpíchnuty do vašeho těla, si umí počínat "lépe než příroda". S použitím počítačů navrhují tyto nové samoshlukujíce se bílkovinné nanočástice, které jsou prokládané virovými proteiny, zvanými antigeny, a tyto ježaté částice mají být jádrem vakcíny.

Hlavní starostí globálních elit totiž není ochrana přirozené biodiverzity, ale ochrana farmaceutického průmyslu a vznikající průmysl biotechnologií. Regulace druhů prostřednictvím genetického inženýrství má přepsat přírodu a zároveň umožnit dát si patentovat samotný život, včetně lidí.

A naše vláda pod taktovkou EU, OSN, Agendy 21, WHO a nadnárodních farmaceutických korporací plní jejich plány, které jsou ale nepřátelské všem obyvatelům naší země!ANS má cíl vybudovat suverénní, soběstačný a především bezpečný Český stát. Všechny tyto tři základní požadavky jsou ale nyní ohroženy. Z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro celý náš národ členství v EU a NATO.

Ohrožení ČR souvisí s opakovaným porušováním mezinárodního práva, narušováním národní bezpečnosti a s eskalací napětí na vnitrostátní i mezinárodní scéně. Je naprosto nezbytné okamžité vystoupení z EU (dle čl. 50 Lisabonské smlouvy) a z NATO (dle č. 13 Washingtonské smlouvy).

Činnost NATO a EU je zásadním pohonem pro existenci ostatních hrozeb, jakými jsou např. vojenské soupeření mezi světovými mocnostmi, mezinárodní terorismus a strategicky řízená migrace, lockdown a decimace národní ekonomiky, ničení vzdělanosti mládeže, povinné očkování proti tzv. pandemii, smrtelně vysoké limity neionizujícího záření, sítě 5G ohrožující genetiku člověka atd.

ANS absolutně odmítá povinné testování, očkování i plánované čipování, které je protiústavní, protiprávní a hlavně protilidské! Bohužel tento názor nemá ani jedna z parlamentních stran!Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu a Lisabonu koncipovaná jako nadnárodní instituce. Členské státy jsou zavázány – bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – k praktikování jen jednoho ekonomického modelu.

Tento model - s možností sankcí v případech prohřešků proti němu - se nazývá neoliberální. EU je od svého vzniku centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi!

To vše znamená, že o „národní“ politice je VŽDY rozhodnuto a to zcela bez ohledu na jakýkoliv výsledek voleb! Institucionální rámce euro-smluv totiž platí pro státy, nikoliv pro politické strany, a jsou tedy obecně závazné.Vedle této hospodářské totality „neomezeného trhu“ obsahuje LS pasáže, které znamenají militarizaci EU, potvrzují imperiální nároky ve světě a zároveň umožňují vojenské propojení s NATO. EU je s NATO smluvně, personálně, organizačně a ekonomicky propojena! Proto je nezbytné vystoupit z obou těchto paktů.

Musíme také okamžitě odstoupit od plnění agend OSN: Agenda 21 a Agenda 2030, dále od dohody s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a od programu OSN pod názvem „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“, v němž se uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ až 159 miliónů imigrantů.

Vzhledem k tomu, že minimálně 10 milionový stát je systémem, který umožňuje přežití a rozvoj národa - včetně vlastního zajištění státních kompetencí – tak máme jako ČR šanci, ale musíme si o ni veřejně říci a musíme mít vůli ji naplnit! Je nutné provést zásadní sociální a hospodářské reformy, jako je zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, protože jinak český národ nebude moci na svém vlastním území přežít jako svébytný stát.

Stát musí převzít kontrolu nad energetikou, vodou atd., jinak totiž nebude zajištěna zdrojová základna a stabilita pro suverenitu naší země. Je nutné mít národní zdroje, národní výrobu a národní spotřebu.Je nezbytné stanovit cíle národního rozvoje. Jedná se o dva hlavní směry rozvoje: sociální programy a rozvoj ekonomiky.

Hlavním cílem je zvyšování životní úrovně lidí a formování komfortního prostředí pro rozvoj. Pokud ČR přijde o zahraniční investice – nic se neděje! Budeme mít státní plán a státní investice! Nepotřebujeme už nikoho, kromě přátelství na základě bilaterálních smluv – na principu rovný s rovným!

Pro tento nový systém budeme potřebovat spoustu vlastních obyvatel – spoustu pracovních příležitostí pro matematiky, kybernetiky, ekonomy, učitele, sociology, restauratéry, kuchaře, stavebníky, techniky, lékaře, biology, řemeslníky, zemědělce a další a další odborníky. Budeme opět pány ve vlastní zemi.

Nebudeme závislí na příkazech z EU v oblasti hospodářské – nebudeme kolonií, v oblasti zemědělské – budeme potravinově soběstační, ve školství, ve zdravotnictví – nebudeme nuceni být násilně testováni a očkováni vakcínou s neznámými účinky, kterou centrálně koupí EU– ovšem za naše peníze.

Nebudeme muset být v područí nadnárodních farmaceutických firem. Ale pokud jsme členy EU, tak všechny požadavky nadnárodních korporací přijímat musíme, protože jsme se k tomu svým členstvím v EU zavázali!Požadujeme podíl na řízení naší společnosti. Voleb do PS PČR se totiž v roce 2017 zúčastnilo pouze 61 % obyvatelstva. To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany.

Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti“ (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu.

Tato teze vychází údajně z tzv. přiměřenosti politických subjektů jejich významu a postavení ve společenském životě. Tento přístup vyvolávají především sdělovací prostředky a politici, kteří se staví k naší suverenitě a národní identitě odmítavě.Naše významné společenskopolitické postavení se opírá o vůli občanů, kteří jsou poškozeni tímto režimem a touží po spravedlnosti a především po naději na život v jistotě a bezpečí.

V zájmu uklidnění situace tímto vyzýváme vládu, aby využila naší nabídky a dohodla se s námi na termínu prvního kola jednání.

Vladimíra Vítová
předsedkyně ANS


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPotřebujeme změnu systému, bez “liberální” demokracie, “nezávislé” justice a centrální banky   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 06:46:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jestli má dojít k národní obrodě a záchraně suverenity naší vlasti a národa, pak potřebujeme zcela zásadní změnu politického a ekonomického uspořádání.

Politická reprezentace musí být volena/vybírána na národním principu, národní princip musí být aplikován i na klíčová zaměstnání jako státní zaměstnanci, kteří mají na starost vzdělávání našich budoucích generací (učitelé) a obranu naší země a veřejného pořádku (vojáci a policisté). Tradičním menšinám -v českém případě pouze Slovákům, Polákům, Němcům – by měl být garantován hlas v politickém uspořádání, ale rozhodovat musí vždy česká většina.

Ta historicky své dominance nikdy nezneužívala a není tedy důvod se domnívat, že to bude dělat v budoucnosti. Zbytku tady může být dovoleno dočasně žít a bude pouze na nich, zda se dokáží chovat tak, aby je tu Češi chtěli. Rovněž by mělo dojít k přísné revizi všech občanství udělených po roce 1989 (s výjimkou etnických Slováků a smíšených manželství, kde manžel je etnický Čech) a jejich následnému odebrání. České občanství by mělo být možné získat pouze na základě narození českým rodičům. Česká občanství nejsou cukrátka, která se rozdávají každému na počkání jako je tomu od roku 1989!

Potřebujeme rovněž kompletní změnu justičního systému a vymáhání práva. I zde musí být soudu obsazeny na národním principu. Stejně jako musí být obnovena rovnost před zákonem. Čech již nesmí být de iure občanem druhé kategorie, jako je tomu v liberální demokracii. Kdy vládnou justici cizáci prostřednictvím nejrůznějších vyvolených menšin. Zrušeno musí být i zcela kontraproduktivní doživotní jmenování soudců, které se ukázalo být zkázonosné. Není důvod, aby soudce nebyl volen, jako například starosta na určité období. Stejně jako údajná nezávislost justice. Ve skutečnost tato “nezávislost” justice znamená NEzávislost na vnitřní kontrole a plnou závislost na kontrole z nám nepřátelského zahraničí.

Podobná situace je i s “nezávislou” centrální bankou. Ta je tak moc “nezávislá”, že si jistý guvernér mohl bez skrupulí dovolit převést zlatý poklad do rukou rodiny Rothschildů výměnou za bezcenné papíry. Opět není důvod, aby centrální banka nepodléhala minimálně kontrole parlamentu.

Zastupitelská “liberální” demokracie je uměle vytvořený projekt vedoucí k cílené likvidací bílých národů a měla by být opuštěna a nahrazena stavovskou demokracií, která bude reprezentovat zájmy hlavní skupin obyvatelstva.


učitel z Moravy
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVánoční strom nemá na muslimském území místo! Rozhodli muslimové ve Vídni a zapálili ho   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 06:42:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vídeň se raketovou rychlostí mění na muslimské město, kde muslimové již prohlašují některé čtvrti za “muslimské území”. Nedávný čas Vánoc byl smutným příkladem. Ve čtvrti Favoriten z noci na úterý skupina “mladíků” (oficiální mediální označení pro agresivní mladé muslimy) zapálila vánoční strom, zdemolovala vánoční výzdobu a zdemolovala několik obchodů a automobilů. Když přijela policie a hasiči, tak je muslimové napadli házením světlic a jiné pyrotechniky a jeden z nich sdělil vyjeveným hasičům, že tohle je muslimské území a tady nemají vánoční symboly co dělat!

Je to jeden z mnoha dalších incidentů, kdy agresivní muslimové atakují tradiční kulturu a původní obyvatelstvo.

Čtenář ale nesmí zapomenout, že multikulturalismus a masová migrace nejsou muslimský vynález. Za tím stojí “jiná parta” a původní obyvatelé Evropy to určitě nejsou.

Hans von Graz
Česká věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNástup koroprátního fašismu   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 06:33:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Množí se hodnocení současné doby jako začátek "resetu" či přeformátování světa. Naprosto s těmito závěry souhlasím, ale s jednou velkou terminologickou výhradou:

Mnoho autorů jinak velmi zajímavých, fundovaných a trefných hodnocení používá (podle mého přesvědčení) naprosto nevhodnou terminologii. Chyba spočívá v tom, že probíhající změny označují za "levicové". Nic není vzdálenějšího pravdě.

Nemůže být levicové něco, co jde proti zájmům "pracující třídy", proti zájmům tvůrců SKUTEČNÝCH hodnot, kteří se živí prací a nikoli spekulacemi.

Nemůže být levicové něco, co se opírá o nadnárodní korporace, průmyslový a finanční kapitál. A v poslední době také o IT korporace.


Nemůže být levicové něco, co je reprezentováno finanční a majetkovou "elitou" představující nepatrný zlomek světové populace.

Nemůže být levicové něco, co se snaží ještě zvětšovat už tak propastné sociální rozdíly.

Zárodek tohoto velkého omylu je v záměrném rozšíření hanlivých označení neoliberálních úchylů a šílenců za "neomarxisty", "eurosocialisty" a podobně. To, co je dnes označováno za "neomarxismus", nemá s Marxem a jeho učením absolutně nic společného. Stejně tak počínání evropských struktur nemá nic společného se (skutečným) socialismem.

Je to stejné (stejně blbé) jako ztotožňovat nacismus a socialismus jen proto, že německá strana NSDAP měla socialismus a dělníky v názvu. V tomto případě šlo dokonce o ZNEUŽITÍ levicového hnutí za účelem získání podpory dělníků pro Hitlerovy plány.

Navíc slovo "nacismus" NEVZNIKLO spojením pojmů "nacionalismus" a "socialismus". Pojem Nazi je daleko staršího data a vznikl zkrácením křestního jména Ignác. (Velmi pěkně a trefně se k tomu svého času vyjádřil někdejší ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva).

Na československé/české politické scéně působily a dosud působí strany s názvy "národně-socialistický". Nazývá je snad někdo "nacisty" či německy "nazi"? A právě "díky" podobnosti názvu s německým "národním socialismem" se je lidé bojí volit, přestože reprezentují přesně to, co česká politická scéna nejvíce potřebuje.

Připomeňme si dnes už v podstatě prokázanou tezi, že u nás lidé v listopadu 1989 chtěli uspořádání, které by spojovalo to lepší z tehdejšího socialismu a tehdejšího kapitalismu, a dostali kombinaci toho horšího z obou společensko-ekonomických systémů.

Můžete namítnout, že ti nenávidění "eurosocialisté" používají spoustu metod podobných těm, které byly využívány socialistickými (lidově demokratickými) "režimy" ve 20. století. Vzdáleně v něčem možná ano, ale důležitější jsou CÍLE. Stejné metody mohou sloužit k různým cílům, stejně jako různé metody mohou vést ke stejnému cíli.

Stejně jako byly diametrálně rozdílné cíle nacismu (vyvraždění a zotročení "neárijskch" národů) a socialismu (sociální spravedlnost), liší se cíle dnešních světových neoliberálních "elit" a cíle skutečně levicových politických proudů.

Proto vyzývám všechny, kdo se chtějí z politologického pohledu vyjadřovat k současnému dění v Evropě a ve světě, aby se vyvarovali těchto záměrně klamavých nálepek. Jejich používání totiž vede k přesměrování naší oprávněné zloby jinam, než by se ve skutečnosti patřilo.

A ti skuteční zločinci a viníci toho dnešního totálního srabu si jen mnou ruce a pošklebují se nám, jak se mezi sebou hašteříme, nenávidíme a mydlíme kvůli hloupým nálepkám, které právě oni velmi pečlivě vytvořili a rozšířili, aby mezi nás vrazili klín.

Správný termín pro současnou situaci a její vývoj je "korporátní fašismus". A ten není ani náznakem levicový...

BOŽENA WEITINGEROVÁ

Zdroj: FB Boženy Weitingerové

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponServer iDnes.cz lže jako když tiskne   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 06:28:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Česko si samo nemůže schválit použití vakcíny Sputnik, říká šéfka SÚKL"

Titulek této zprávy je naprosto lživý a navíc zavádějící.

Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL může schválit použití vakcíny Sputnik-V v České Republice zcela samostatně, bez jakéhokoli zásahu jakékoli evropské lékové agentury. Zdravotnictví je plně v kompetenci České vlády.

O přístupu všech vakcín proti koronaviru na evropský trh rozhoduje podle Storové pouze Evropská agentura pro léčivé přípravky. Český SÚKL o tom samostatně rozhodovat nemůže.

Toto sdělení nevylučuje, že SÚKL může schválit použití vakcíny Sputnik-V v České Republice.

Poznámka:

zdravotnická i léková politika je plně v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie. Hromadný nákup, který členským zemím EU vnutila předsedkyně Evropské komise paní Ursula von Leyenová je jen další snahou vytvořit z EU superstát, kde by národní orgány pozbyly jakoukoli moc a dozor, v tomto případě nad národní zdravotní politikou. To by bylo pro náš zdravotní systém smrtící.

Navíc byly vybrány jen dvě tři vakcíny z více možných a vybrané jsou pak vnucovány národním státům, což ukazuje na korupční jednání v nejvyšších kruzích EU! Důsledkem je nedostatečné množství vakcín a nízká proočkovanost obyvatelstva.

Do dnešního dne 17 zemí - nečlenů EU a Maďarsko- nakoupilo vakcínu či licenci na její výrobu od ruských výrobců (vakcíny Sputnik V a Kovid VAK). Další dovážejí vakcíny z Číny. "Naši" politici ze zbabělosti a nekompetentnosti sobě vlastní nejsou ochotni a ani schopni vzdorovat tomuto kolonizačnímu tlaku z Bruselu a poslušně nekupují nadiktované.

Nová republika

Zdroj:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vakciny-sukl-irena-storova-sputnik-rozstrel.A210107_203151_domaci_vov

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vakciny-sukl-irena-storova-sputnik-rozstrel.A210107_203151_domaci_vov

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMexiko jde do ruské vakcíny Sputnik V   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 06:21:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po Argentině, Brazílii, Venezuele, Kubě a Bolívii - další významná země amerického kontinentu, která se orientuje na ruskou proti-kovidovou vakcínu.

Spojené státy mexické vyslaly své odborníky v čele s ministrem zdravotnictví Hugo López-Gatellem do Argentiny, aby získaly autentické zkušenosti z očkování s ruskou vakcínou Sputnik V.

Argentina zahájila očkování Sputnikem s první dodávkou, která dorazila o Vánocích. Objednala ji na 20 milionů dávek.

Pozitivní reference z Argentiny zřejmě promění záměr Spojených států mexických v reálný kontrakt s Ruskem. Další nakupovanou vakcínou v tandemu se Sputnikem by mohla být AstraZeneca.

Zdroj: https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/lopez-gatell-conversa-con-funcionarios-rusos-sobre-vacuna-sputnik-v

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU navzdory: Německo si sjednalo vlastní dodávky vakcín   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 06:10:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ať si Brusel poslouchají, kdo chtějí, Německá vláda má vlastní rozum. S firmami Biontech a CureVac si dojednala vlastní kontrakty na miliony dávek.

Zatímco Brusel brání zemím 27cítky sjednávat si kontrakty na bilaterlální bázi, Německo to má na háku.

Navíc jeho kontrakty mohou konkurovat těm unijním a být prioritnější. Zaslepení uctívači Bruselu si tak na své vakcíny asi ještě počkají.

Zdroj: https://wgospodarce.pl/informacje/90514-niemcy-kontra-ke-chcemy-wlasnej-umowy-z-biontech

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVláda Pirátů v Česku? Sociolog Hampl už ví, jak by se změnil náš život. Stačí se podívat na tyto body, tvrdí   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 06:06:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzhledem k politickému vývoji v poslední době se dá předpokládat, že v budoucnu se můžeme ocitnout pod pirátskou vládou. Petr Hampl si myslí, že v tomto případě ČR čekají radikální změny, které se přitom nebudou zakládat především na zájmech běžných občanů, ale na plánech nadnárodních aktérů, a to v oblasti migrace, genderových otázek a podnikání.

Koronavirová krize a s ní spojené ekonomické potíže odhalily neschopnost vládní koalice efektivně čelit výzvám tohoto druhu, říká sociolog Petr Hampl ve svém komentáři pro První Zprávy. V souvislosti s tím vzrostly preference opozičních stran, a to včetně Pirátů. Nehledě na to, že Pirátská strana se může dostat do Strakovy akademie již letos, široká veřejnost stále nemá v dostatečné míře ponětí o tom, jaké hodnoty a principy ve skutečnosti prosazují členové tohoto politického uskupení.

Kromě toho není vyloučeno, že v případě pirátského vládnutí mohou české občany, stejně jako místní podniky, čekat krušné časy. Hampl například tvrdí, že vedení Pirátské strany se vyznačuje tím, že je ochotno přistoupit na porušení zásad volného trhu a na nahrávání nadnárodním korporacím, a to na úkor malých podniků.

„Ke komu Piráti vzhlížejí? Koho respektují? Jakoukoliv vrchnost! Chce Westinghouse zakázku? Piráti začnou okamžitě prosazovat vyřazení všech konkurentů. Chtějí zakázky americké zbrojovky? Piráti okamžitě požadují utracení neomezené částky,” uvedl český expert.

Hlavní je ale to, že od Pirátů se těžko dá očekávat, že budou hájit především zájmy českých občanů. Podle Hampla jejich zásady a cíle spíš korespondují se zájmy nadnárodních skupin a institucí sídlících například v Bruselu. Jejich postoje v oblasti migrační politiky a genderových témat mají blízko právě k těmto skupinám, nežli k tomu, o co jsou zvyklí se opírat obyvatelé východoevropských zemí.

„Chcete-li vědět, jak mohou Piráti změnit váš život, nedívejte se na Piráty, ale dívejte se do Bruselu, na prohlášení Sorosovy Open Society a do korporátních centrál,” zdůraznil Hampl.

Nepředvídatelné chování Pirátů

Před několika dny český publicista Jan Keller podotkl, že předvolební program Pirátů a hnutí STAN, kteří z větší pravděpodobnosti vytvoří liberální blok s tím, aby kandidovali v letošních volbách, nestanoví žádné konkrétní cíle či principy v oblasti migrační politiky.

Keller by rád věděl, co přesně znamenají výroky liberálního bloku v předvolebním programu. Slibuje se totiž, že se blok bude chovat zodpovědně i v otázce migrace.

„Jak známo, postoje k masové migraci se v jednotlivých zemích Evropské unie velmi podstatně liší. ... Ke kterému ze všech těchto nanejvýš zodpovědných přístupů se kloní Piráti a Starostové? Bez tohoto upřesnění nevíme o jejich plánech vůbec nic,“ uvedl sociolog v textu pro Právo.

Keller připomněl rovněž i to, že Evropská komise zemím, které odmítají povinné kvóty na migranty, nejednou vyhrožovala sankcemi. Zrovna pro podporu takových sankcí hlasovala také zelená frakce v Evropském parlamentu, kam patří i Piráti.

Z této skutečnosti přirozeně vyplývá zájem Kellera, jestli čeští Piráti dokáží do budoucna hlasovat jinak než většina zelené frakce.


Zdroj: https://sptnkne.ws/EUJD
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOvčáček se pustil do mainstreamu: Po útoku na Kapitol chtějí omezit svobodu, násilí ultralevice však ignorují   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 05:59:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček se tvrdě pustil do médií hlavního proudu kvůli středečním událostem ve Washingtonu. Odsuzuje je za to, že přehlížela, či dokonce omlouvala násilí ze strany levicového spektra, ale nyní volají po omezení svobod.

Násilí v budově amerického Kongresu, které rozpoutala část stoupenců prezidenta Donalda Trumpa, nadále šokuje českou i světovou veřejnost. Po vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana okomentoval v pátek reakci médií na nedávné události jeho mluvčí Ovčáček.

„Reakcí mainstreamu na násilí a ničení v režii ultralevice bylo omlouvání, dokonce pochopení. Reakcí mainstreamu na násilí a ničení v režii ultrapravice je volání po omezení svobody a demokracie. Demokracie přežije jen tehdy, když odmítneme ultralevicové i ultrapravicové násilí,“ napsal Ovčáček na Twitter.

Dříve prezidentův mluvčí označil útok na Kapitol, k němuž došlo poté, co Trump svolal do Washingtonu demonstraci proti výsledkům voleb, za neblahý konec mandátu. Upozornil ovšem, že Trump byl jedním mála prezidentů, kteří během svého mandátu nerozpoutali žádnou válku.

„Neblahý konec mandátu nyní překryje důležitý fakt, že Donald Trump jako první prezident USA od Jimmyho Cartera nevyvolal žádnou válku, byl silným spojencem Izraele, nastartoval proces usmíření na Blízkém východě a uznání Izraele arabskými zeměmi,“ uvedl Ovčáček.

Dříve český prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího vzkázal, že se nelze pokoušet výsledky voleb zvrátit násilím. „Porážku je třeba nést důstojně a nepokoušet se násilím zvrátit výsledek,“ tlumočil vyjádření prezidenta Jiří Ovčáček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil dění ve Spojených státech za bezprecedentní útok na demokracii a vyjádřil naději, že tyto incidenty již nebudou pokračovat.

Nepokoje v americkém hlavním městě vypukly v době, kdy v Kongresu měl být potvrzen výsledek hlasování volitelů. Části Trumpových stoupenců se podařilo proniknout do budovy Kapitolu. V důsledku násilností zemřelo pět lidí.

Demokraté a část republikánů z incidentu obvinili Donalda Trumpa a chtějí ho zbavit pravomocí ve prospěch viceprezidenta Mikea Pence v souladu s článkem 25 ústavy.

Facebook ve čtvrtek oznámil, že zablokoval účty Donalda Trumpa až do konce jeho funkčního období. Ve středu Twitter zablokoval Trumpův účet na 12 hodin a několik jeho příspěvků smazal.

Spojené státy však loňský rok zasáhly i nepokoje v souvislosti se zabitím Afroameričana George Floyda policistou při zatýkání. Během protestů, v jejichž čele stála iniciativa Black Lives Matter (na černošských životech záleží) zemřelo minimálně 19 lidí a škody byly způsobené za více než miliardu dolarů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/EUJ9
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Londýně byl kvůli koronaviru vyhlášen výjimečný stav   
Pridal tk Sobota 09 leden 2021 - 05:49:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Londýnský primátor Sadiq Khan vyhlásil ve městě výjimečný stav kvůli hrozbě přeplnění nemocnic v souvislosti s epidemií koronaviru.

„Každý 30. obyvatel Londýna je nyní nemocný covidem-19. Pokud neprovedeme okamžitá opatření, mohlo by se naše zdravotnictví ‚přehřát‘ a zemře ještě více lidí,“ napsal na Twitteru.

Khan dodal, že „Londýňané i nadále přinášejí obrovské oběti“, ale prosí je, aby zůstali doma a nevycházeli, pokud to není nezbytně nutné.

Vyhlášením stavu nouze nebo „závažné události“ se rozumí událost s vážnými následky, včetně ohrožení lidských životů, vyžadující zvláštní opatření ze strany integrovaného záchranného systému.
Londýnská radnice vydala zvláštní prohlášení.

„Primátor napsal předsedovi vlády dopis, v němž žádá jménem kanceláře primátora a předsedů rad v londýnských čtvrtích o zvýšení finanční podpory pro Londýňany, kteří se musí izolovat a nemohou pracovat, poskytování informací o každodenním očkování, uzavření náboženských institucí a zavedení nošení masek na ulici, a to i ve frontách v supermarketech a na dalších místech, kde se mohou shromažďovat lidé,“ uvádí se v dokumentu.

Den předtím zaznamenala Británie největší počet úmrtí na koronavirus během 24 hodin od 21. dubna - 1162 lidí. Nakaženo bylo 52 618 lidí.

Od tohoto týdne je v Anglii vyhlášen národní lockdown, již třetí v pořadí. Karanténa platí i ve Skotsku.

Zdroj: https://sptnkne.ws/EUJ2
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1506 sec,0.0363 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,266kB