Středa 06 leden 2021
Kurvahošigutentag   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 18:09:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pane ministře Blatný, buďte slušněj!

Nová doba! Host vyhazuje vrchního! Tak zní hláška z filmu Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutentag, adresovaná Bolku Polívkovi v roli neomaleného zbohatlíka Bohuše. Nová doba! Trestně stíhaným premiérem dosazený ministr zdravotnictví zařadil na webu ministerstva světově respektovaného epidemiologa profesora Jiřího Berana mezi COVID – dezinformátory! https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/ Profesor Beran se dopisem ze dne 2. 12. 2020 proti této dehonestaci ohradil a požádal, aby jeho jméno bylo z webu MZD smazáno.


„Vážený pane ministře,

Nikdy jsme se spolu nepotkali, a tak mi prosím dovolte, abych se představil a řekl o sobě pár slov.

Jmenuji se Jiří Beran, jsem lékař, kandidát věd v oboru epidemiologie, docent epidemiologie, profesor epidemiologie jmenovaný prezidentem Havlem. Vaše MZd ČR mi vydalo specializovanou způsobilost v oboru epidemiologie a také lékařské mikrobiologie. Tři roky jsem také pracoval v terénu jako epidemiolog a musel jsem za tu dobu vyřešit asi stovku epidemií.

Dlouhé roky jsem epidemiologii vyučoval na několika lékařských fakultách. Moje vědecké práce jsou z oblasti epidemiologie akutních respiračních virových onemocnění, očkování proti infekčním nemocem, zvláště nebezpečných nákaz a z oblasti tropických infekcí. Jsem autorem 8 monografií, které byly oceňovány lékařskými společnostmi, nebo Prezidiem ČLS jako nejlepší publikace a které se dohromady vydaly v nákladu přes 30 000 výtisků. Lexikon očkování byl ve své době nejprodávanější lékařskou knihou na Slovensku.

Jsem autorem mnoha zahraničních publikací a můj SCI je kolem 3300, h-index je 30 a i-10 index je 62. Denně mi přibývají jedna až dvě zahraniční citace. V oblasti diagnostiky, prevence a očkování proti chřipce patřím k nejvíce citovaným autorům v Evropě a v USA především za svůj inovativní přístup k provádění efektivních studií v oblasti vakcinace.

Jsem ale také praktikem medicíny a za mnou jsou mnohé vysoce oceňované projekty, jako je Sérová banka Armády České republiky, která více než 20 let chrání zdraví českých vojáků v zahraničí. Jsem autorem Mezinárodního očkovacího průkazu, který používají občané ČR již 15 let a na základě poskytnuté licence i Slovenští občané.

Jsem přesvědčen, že v ČR neexistuje srovnatelný odborník v oblasti epidemiologie, který by snoubil v sobě praxi v terénu, praxi vysokoškolského učitele, vědce i prostého lékaře a který by svoji praxi vykonával a nevěnoval se vedoucím pozicím ve státní sféře. Posledních 19 let jsem především OSVČ a jsem pyšný na to, že největší vědecké úspěchy a vydání monografií mě potkalo během této doby.

Dokázal jsem, že dobrou práci nemusí dělat jen ústavy Akademie věd, ale i prostý lékař a ocenění ze zahraničí se určitě dostaví. Proto se mně dotklo, že jsem uveden na webových stránkách Vašeho ministerstva v kategorii: „Známé osobnosti často propagují dezinformace“. Považuji za nevhodné spojovat moje jméno a COVID-19 s dezinformacemi. Jsem ve světě uznávaný odborník a určitě v očích mých zahraničních kolegů, kteří mé práce a výsledky citují, určitě nejsem dezinformátor.

Chtěl bych Vás požádat jako Ministra zdravotnictví i jako kolegu, abyste prosím nechal moje jméno z webu vymazat, protože je to nedůstojné pro Vás i pro mě. Já jsem odborník v epidemiologii s nejlepší erudicí v ČR a velkým zahraničním renomé a určitě si za prezentaci svých názorů nezasloužím nálepku dezinformátora. Dnes jsem si přečetl Vaše vyjádření k celé situaci a považuji ho za nešťastné. „Je to prosba o to, aby všichni ti, kdo jsou považováni řadou lidí za vzory, že by bylo ideální, kdyby šli dobrým příkladem a vyrazili zbraň z rukou těm, kteří potom na základě jejich chování vytváří dezinformace,“ komentoval snahu ministr Blatný.

Myslím si, že za to co jsem vykonal pro dobré jméno české medicíny v zahraničí, si určitě nezasloužím, abych byl takto negativně spojován s dezinformacemi.

S přátelskými pozdravy a přáním všeho dobrého. Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.“


K dnešnímu dni jméno profesora Jiřího Berana nadále figuruje na webu MZD. Jen původní titulek „Známé osobnosti propagují dezinformace“ byl před vánocemi nahrazen titulkem „Výroky známých osobností jsou zneužívány pro propagaci dezinformací.“

Dne 5. 1. 2021 jsem proto adresoval Čestné radě, Revizní a Etické komisi České lékařské komory tento podnět.

"Vážení kolegové,

ministr zdravotnictví doc. MUDr. Blatný zařadil na webu MZD pana profesora MUDr. J. Berana mezi Covid dezinformátory. Pan profesor Beran se proti této dehonestaci v dopise panu ministrovi ohradil. Domnívám se, že zařazení pana profesora Berana mezi dezinformátory lze kvalifikovat jako porušení Etického kodexu ČLK, par. 4, Vztahy mezi lékaři, písmeno 2:

„Lékař v zájmu své stavovské cti i s ohledem na pověst lékařské profese nesmí podceňovat a znevažovat profesionální dovednosti, znalosti i poskytované služby jiných lékařů, natož používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem činnost ostatních lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů."

S odvoláním na toto ustanovení si dovoluji požádat Čestnou radu, Revizní a Etickou komisi ČLK, aby zařazení pana prof. Berana mezi COVID-dezinformátory prošetřila.

Prosím o potvrzení přijetí tohoto podnětu. Děkuji za sdělení výsledku Vašeho šetření.

V úctě. MUDr. Jan Hnízdil."


Česká lékařská komora je pověřená dohledem nad odborností a etikou lékařské profese. Věřím, že svému závazku dostojí, respektovaného kolegy se zastane a ministru zdravotnictví připomene: „Buďte slušnej!“

Jan Hnízdil

Zdroj: https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=38568

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKomu věřit - vládě, nebo ohlasům a poznatkům lékařů, odborníků, specialistů ze světa?   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 17:48:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pandemie covidu-19 u nás vrcholí a spěje k celoplošnému očkování. Za tím účelem byly několika světovými firmami vyvíjeny vakcíny proti Covidu-19 a není žádným překvapením, že mezi prvními jsou vakcíny z USA firem Pfizer a Moderna. Toto zjištění však má také jisté poznatky a to ve zjištění, že mají také řadu vedlejších účinků, které nejsou zrovna zanedbatelné.

Pochopitelně se tyto fakta nedají ututlat a dost silně prosakují do sociálních sítí, zatímco naše masmédia mlčí, v lepším případě to komentují jako fake news a tvrdí, včetně premiéra Babiše, že nás ovlivňují a na nás působí falešné, nepravdivé informace o kvalitě vakcín, kterými máme být očkováni a že tomu nemáme podléhat.


Přesto, nebo právě proto, že těch negativních informací je stále více, jsou pro tyto obavy více než opodstatněné důvody. Česká oficiální místa však k těmto skutečnostem zaujímají buďto pozici mrtvého brouka, nebo se ohánějí konstatováním, že v zásadě jde o falešné a neopodstatněné informace a že vakcíny jsou neškodné, jejich účinnost je až 93 %, o vedlejších negativních účincích však není slyšet ani slovo.

Bez zajímavostí není zjištění, že právě v USA, odkud v samých počátcích vývoje konoravir pochází a kde se také vývoj vakcíny proti koronaviru, resp. Covidu-19 vyvíjel, se od tamních tj. amerických lékařů, odborníků a lidí, kteří mají co do činění s vakcínami ozývají varovné hlasy, které upozorňují na negativní vlastnosti pokud jde o výrobu, expedici a samotné použití vakcín. Jsou to ohlasy a varování od amerických občanů, od kterých by se jen těžko dalo předpokládat, že by brojili proti něčemu, co by bylo dobré, neškodné a lidem prospěšné, notabene je-li to výrobek made in USA!

Jak však vyplývá z mnoha varovných vyjádření desítek lékařů, odborníků, specialistů a expertů z oboru lékařství, medicíny, vakcionologie biologie z různých míst světa (např. Belgie, USA, Švédska, Austrálie, Kanady, Finska, (viz odkaz na video https://www.czechfreepress.cz/zdravi/vyjadreni-lekaru-z-celeho-sveta-k-vakcine-proti-covidu-19.html) , jsou vlastnosti a kvalita vakcín od firmy Pfizer a Moderna, ale také od BioNTech (patřící pod firmu Pfizer) velmi pochybná a z lékařského hlediska pro potřeby léčení Covidu-19 značně nebezpečná a tudíž nepoužitelná. Všechna odborná stanoviska, vyjádření a hodnocení zmíněných lékařů a dalších zainteresovaných osob nelze zde na tomto místě popisovat, neboť jsou velmi odborná a specifická, aby je bylo možno popsat a upozornit tím na všechna negativa a nedostatky, které tyto vakcíny mají.

Nicméně, jedním z hlavních důvodů, proč jsou vakcíny firmy Pfizer, resp. Moderna a BioNtech světovými lékaři a odborníky odmítána a zavrhována je skutečnost, že jejich vývoj zdaleka neodpovídá běžné době, potřebné pro jejich výzkum a výrobu, že u nich nebyla provedena řada procedur a procesů, mj. byla záměrné zkrácení celého procesu, byla vynechána řada potřebných ověření, klinických atestů na zvířatech, stejně tak na lidech a jiné procedury, které jsou zásadní při výzkumu, výrobě a praktickém použití vakcín. Profesor Pafko sice tvrdí, že zmíněné firmy provedly atesty na 40 tisících lidech, ale již neřekl, s jakými výsledky a také, jaké to mělo vedlejší účinky. A že jistě byly!

Lze jen stěží pochybovat, že by všichni tito odborníci, lékaři, experti a další lidé z celého světa se stavěli proti vakcíně, pokud by byla 100 %ně účinná, bezpečná, s vedlejšími účinky neškodná. Tito lidé, odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi to jistě myslí dobře a ve prospěch lidí, kterým má být tato vakcína aplikována a proto není důvod jim nevěřit. Ovšem nevěřit lze všem těm, kteří tyto skutečnosti tají, popírají, lžou nebo je bagatelizují, jen aby na nich vydělali, případně aby oddaně a lokajsky respektovali požadavky EU a všech dalších, kteří jsou na tomto byznysu zainteresováni, viz naše vláda.

Jak již bylo zmíněno, u nás se sice pomalu, ale přesto rozjíždí očkování vakcinami firmy Pfizer a Moderna, které však, jak výše uvedeno, rozhodně neskýtají 100%ní záruku neškodnosti vedlejších účinků. Že vedlejší účinky existují totiž potvrzuje mj. skutečnost, že farmaceutické firmy Pfizer, Moderna a BioNTech si zajistily zcela bezprecedentní výjimku, že v případě následků vedlejších účinků vakcín u očkovaných osob, tj. za případné škody na jejich zdraví, neponesou odpovědnost a nebudou muset hradit žádné odškodné postiženým osobám.

Ovšem také na české podmínky má použití těchto vakcín pro očkování občanů nemálo závažných nedostatků. Jednak je to fakt, že nerespektují či neakceptují pochybnosti výše citovaných zahraničních odborníků a přesto těmito vakcinami doporučují očkovat české občany, přičemž nějaké odborné dobrozdání českých odborníků rovněž chybí. Vakcíny amerických výrobců v České republice nesplňují předepsané a povinné podminky pro používání těchto vakcín, neboť neabsolvovaly potřebná ověřovací, resp. schvalovací úkony SÚKL (Státní ústav kvality léků), který závazně zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky. Tyto podmínky, resp. povinnosti, pokud je známo, nebyly akceptovány, byly zřejmě na něčí pokyn obejíty, aby mohla být zahájena urychlená aplikace očkování těmito vakcínami nejpotřebnějších osob a občanů, jak to vyžaduje plán vlády na základě pokynů EU a zainteresovaných stran.

Z uvedeného vyplývá, že česká vláda zcela vědomě (asi na něčí příkaz) porušuje tato interní ustanovení, aby zbaběle a jistě ne nezištně respektovala požadavek jak EU, tak představitelů amerických zainteresovaných stran, tj. pány Gatesem, Sorosem, výrobci vakcín, jejich distributory a další. Z těchto faktů a skutečností není vyloučeno, že zainteresovaní představitelé vlády se mohou v této věci dopustit trestného činu poškozování zdraví občanů z nedbalosti a není vyloučeno, že tak činí na základě zištných důvodů.

Jakkoli jsou tyto negativní skutečnosti hodny vážnému zamyšlení a konec konců k přehodnocení efektivnosti vakcín Pfizer a dalších, na závažnost těchto alarmujících a varujících informací nikdo nebere zřetel, nadále probíhá očkování vybraných osob a je , lze-li to tak říct trochu štěstí, že vakcín je údajně nedostatek a očkování má značné zdržení. Na druhé straně díky, protože čím méně očkovaných, tím větší předpoklad, že bude méně poškozených vysoce nebezpečnými vedlejšími účinky vakcín. Kdo si to vezme na svědomí?

Jiří B a ť a ,
6. ledna 2021Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJan Campbell: Co Čech, to persona non grata   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 17:33:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Příspěvek zrcadlí většinu přímých reakcí čtenářů a jejich přání ve spojení s posledními příspěvky autora, který se rozhodl jim vyhovět vědom si současně, že vstupuje na tenký led a okraj vnitropolitického pole a diskuze týkající se stížností, požadavků a kompenzací umělců, hoteliérů, vlekařů a dalších včetně hospodských. Pro posledně jmenované mají v sousední SRN hru se slovy: Wer nichts wird, wird Wirt (und wer das nich schafft wird Betriebswirt). Česky něco jako – kdo se nic pořádného nenaučil, stane se hospodským, (a kdo ani to nezvládne, stane se obchodním ekonomem).

Všeobecně platí, že si nespokojení zvolili svoji volbou hospodářský systém, profesi, zaměstnání nebo hobby, to vše v dobré naději, ale z neznalosti, dobrovolně, bez nátlaku a bez slibu státu pomoci jim v nouzi. Nouze postihla samotný stát, politicko – hospodářský systém a jeho podstatu: pseudodemokracii založenou na pýše a pokrytectví, kapitalismus založený na spekulaci a dluhu a kult konzumu a zábavy, založený na popření významu a transformaci kultu práce tvořícího potřebné hodnoty pro život a přežití v nouzi.

Není pochyb, že se vláda jako celek a jednotliví ministři odděleně chovají oportunisticky a ne v souladu s tradičním pojetím morálky a profesní etiky. Tyto kategorie, které nevylučují ze života kapitalismus, jeho chamtivost a egoismus, současně však požadují ochotu a schopnost ztratit vše, když se nebude z jakýchkoliv důvodů dařit. To je první, co novodobí a nespokojení podnikatelé s chováním vlády nechtějí vzít na vědomí a k srdci.

Vláda se málokde zabývá kompenzacemi, vše je obyčejně v režii Ministerstva financí. To bohužel nedovedlo zjednodušeně a jasně formulovat podmínky v žádostech o podporu. Vydalo podrobné směrnice obsahující 20-30 stran s formulacemi v úředním jazyce. Nesdělilo jasně, kdo, kdy a jak bude prověřovat pravdivost informace, jaké tresty ve smyslu trestního zákona bez možnosti odvolání nebo dovolání budou vyneseny a nekompromisně realizovány.

Analog platí i pro prosazování nouzového či výjimečného vztahu. To, co denně vidím během omezeného pobytu a pohybu v městě a MHD dovoluje očekávat dosažení statusu, který označuje název příspěvku: persona non grata. A to nehledě na očkování. Proč? Očkování s pravděpodobností hraničící s jistotou ve spojení s mediální kampaní a dalšími epidemiemi, které se zákonitě v představitelné budoucnosti u nás objeví již na základě oslabené imunity a chování lidí snižuje odpovědnost, opatrnost a úroveň funkce rozumu jednotlivce, již zaprogramovaného na konzum a zábavu a odvykajícího si pracovat a tvořit.

Každý den roste moje pochybnost o tom, že vláda vládne a že pan premiér je tou pravou osobností pro řízení a řešení současné víceúrovňové krize v době, kdy se na křižovatce dějin setkávají tři koncepce: Velký reset Covid-19 z dílny WEF Davos, Eurasie jako Třetí orda z dílny v Kremlu a moderní marxismus - komunismus z dílny ÚV KS ČLR. Jeví se mi, že na Západě již vládne ulice a řízený dav naprogramovaný proti vládě, očkování a všemu, čemu nerozumí. Jak jinak si vysvětlit a trpět anti-babišovské hnutí s rakví před domem premiéra?

Nelze totiž vyloučit, že takové fyzické a mediální hnutí a konání představuje vedlejší produkt výzkumu a výroby vakcíny placený farmaceutickými společnostmi, z nichž některé jsou dokonce podporovány vládami a EK penězi občanů. Proč takové provokativní tvrzení?

Nedej Bůh, aby vakcína dokázala ochránit očkovaného (ideálně na delší dobu), neumožnila šířit nákazu covid-19 (a jeho mutace, všeobecně) a vláda byla schopna proočkovat 60-70 procent populace v co nejkratší době. Nabízí se otázka: Co jiného by mohly farmaceutické společnosti prodávat vládám a Evropské komisi bez výběrového řízení, bez odpovědnosti za následky z používání produktu, bez jakékoli investice na zisk orientované kapitalistické společnosti do účasti obrovského počtu obyvatel ve třetí fázi finančně náročných klinických zkoušek a post-klinického výzkumu, kdyby jinak (prý) neschopné vlády byly schopné ukončit masové očkování k létu nebo podzimu 2021 a národ se mohl dále bavit?

Otázka je legitimní, protože placený a organizovaný odpor proti vakcíně a očkování se nabízí jako ideální doplněk k plnění kas a účtů farma společností a jako ideální instrument v tzv. hybridní válce. Jsem pevně přesvědčen, že bezpečnostní služby některých států dostaly již za úkol se dívat tímto směrem. Na tom nemění nic ani dnešní rozhovor kancléřky Merkel s prezidentem Putinem ohledně výroby Sputnik-V ve Spolkové republice Německo a s výrobou spojená certifikace v EU, prokazatelně bezpečného produktu se státní garancí nezadluženého státu, bez něhož se nejenom EU dnes neobejde při řešení světových výzev.

Pro informaci připomínám, že k 4. lednu 2021 uzavřelo nebo je před uzavřením dohody na dodávky čínské vakcíny 14 států, na dodávky ruské 12 států a na dodávky obou vakcín 3 státy. Dostupné odborné materiály, které používám, indikují, že mRNA vakcíny (Pfizer/Biontech, Moderna) mohou být spíše neúčinné, než apriori škodlivé a vakcíny na bázi adenovirového vektoru (Sputnik, Astra-Zeneca/Oxford) mají potenciál indukovat i buněčnou imunitu proti Covid-19. Nehledě na absenci výsledků dlouhodobého výzkumu působení a následků vakcín, téměř všechny odborné argumenty a zdravý rozum nabádají dát přednost individuálnímu přístupu v očkování před plošným, má-li se používat mRNA vakcína. To i proto, že individuální přístup umožňuje předejít řadě komplikací, procesům a dalšímu dělení společnosti propadající emocím, marnosti a depresím. Ty se ve výsledku projevují deficitem disciplíny a představují společenské riziko. Kromě toho s pravděpodobností hraničící s jistotou individuální přístup nebude nahrávat patologickým odmítačům očkování, zřejmě manipulovanému málo vědoucímu davu a podezření, které jsem vyjádřil vůči dvojité roli farmaceutických společností a kapitálu. Z tohoto hlediska vláda a EK zcela selhávají.

Nevím, zda je v české kotlinu pět minut nebo jedna minuta před dvanáctou nebo po ní. Vím ale, že duch doby (Zeitgeist) nedovoluje beztrestně lhát, ignorovat fakta a skutečnosti a nepodporuje chtíč udržet si naději na přežití, i u moci. Duch doby, který nás navštívil, denně přesvědčuje, že vyřazuje z koloběhu života vše zbytečné, zastaralé a odsloužené.

V úvodu příspěvku zmíněné kategorie stěžovatelů, uprostřed zmíněná dvojí role kapitálu a v závěru zmíněný málo vědoucí dav na cestě k osudu lidského odpadu by měly být vládě, dnes i v budoucnosti varováním před sliby návratu ke známému normálu, před chválením mRNA vakcín bez dlouhodobě prověřených následků a chválou dne před pozdním večerem. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
05.01.2021
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřední německý mikrobiolog a virolog vyjmenoval 4 hlavní rizika nové vakcíny proti koronaviru. Sám si jí nikdy píchnout nenechá!   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 07:21:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Německu celý život působící prof. MUDr. S. Bhakdi je velmi známý mikrobiolog a virolog. Ve veřejné diskuzi upozorňuje na 4 . hlavní rizika nové genetické vakcíny proti koronaviru, která se začala používat i u nás.

Podle něj jsou rizika následující (video v němčině s anglickými titulky je k dispozici zde: https://3speak.co/watch?v=rair2/ckefrnzf )

1. Prokazatelné vedlejší účinky. Při zkušebním testování měla poloviny všech očkovaných reakci na vakcínu – horečky, bolesti svalů, zimnici, bolesti končetin. Ale při zkušebním vzorku se jednalo o zdravé lidi bez chronických nemocí! Jak na to asi budou reagovat lidé, kteří trpí vážnými chronickými chorobami?! Prof. Bhakdi si raději nepřeje vidět, co se stane.
2. Prvky ve vakcíně mohou vyvolat velmi vážné alergické reakce. (Stalo se již ve Velké Británii, kde bylo pozastaveno očkování zdravotního personálu, poznámka redakce)
3. Vakcína vyvolá explozivní overreakci imunitního systému na všechny viry! To ukázaly testy na zvířatech s předchozí podobnou verzí viru SARS-COV-1 a testovaná zvířata skoro zemřela! Když dotyčnému píchnou tuto novou vakcínu vakcínu, tak během několika minut začnou všechny buňky v těle produkovat bílkovinu tohoto viru a to včetně buněk, které vůbec nejsou nakažené!
4. Autoimunní reakce organizmu a ztráta plodnosti.

Následně prof. Bhakdi citoval z příbalového letáku vakcíny od firem BieNtech a Pfizer. Těhotné ženy se nesmí nechat očkovat. Ženy by neměly otěhotnět dříve než 2 měsíce po vakcíně.

Prof. Bhakdi se rovněž podivuje, jak je možné schválit podobnou vakcínu bez testování a ověřování skutečných výsledků? Sám se prý podobnou vakcínou nikdy očkovat nenechá!

Půjdou čtenáři na očkování touhle podivnou vakcínou? Jsme snad pokusná zvířata určená k likvidaci?

-prometheus-
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlík zavraždil muslimského imáma. Media to ale hned chtěla hodit na “německé pravičáky”   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 04:34:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zas taková trapná amatérština! V jihoněmeckém Ebersbach an der Vils byl zavražděn muslimský imám z Pákistánu. Oficiální media hned vyrazila do útoku a za činem viděla rasismus, nenávist a pravicový extremismus. Hitler se podle medií opět dral ven z rakve…, aby vraždil nebohé muslimy, kteří úpí v Německu na sociálních dávkách.

Jenže agitační idylku překazila policie. Podle té je na vině příbuzný manželky imáma (barevný imigrant) a jednalo se údajně o vraždu “ze cti”. Imám byl totiž údajně příliš liberální. Zase je tu zbytečná ostuda. Takhle se soudruzi multikulturní společnost bez bílých Němců nevybudujeme! V sobotu večer po západu slunce to budeme muset probrat, protože tohle jsou zbytečné chyby. Pak nám má někdo tu propagandu věřit?

Milan v Německu
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCopak nám to vlastně chtěli říct?   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 04:30:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tvrdí se, že český národ je mistrem ve čtení a chápání sdělení tzv. „mezi řádky“. Této schopnosti údajně nabyl za předchozího režimu. Naštěstí dnes již žijeme v době, kdy číst mezi řádky netřeba, neboť vše kolem nás je čistě a demokraticky křišťálově pravdivé. Ale k věci. SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) vydal pod titulkem „Comirnaty přehledně: Důležitá fakta o první podmínečně registrované vakcíně proti COVID-19 v EU“ zprávu ohledně vakcíny určené k celoplošnému očkování populace ČR proti Covid 19. Dle našeho ministerského předsedy Babiše by tímto očkováním mělo postupně v následujících měsících projít až 8 miliónů našich občanů. Co se v tomto sdělení SÚKLu mimo jiné dočteme?:

otázka: Mohou být osoby, které již prodělaly onemocnění COVID-19, očkovány vakcínou Comirnaty?

odpověď: Z dostupných údajů z klinických hodnocení však není k dispozici dostatek informací pro hodnocení účinnosti vakcíny Comirnaty u osob, které již prodělaly onemocnění COVID-19.

otázka: Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou?

odpověď: Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.

otázka: Jak dlouho potrvá ochrana navozená vakcínou Comirnaty?

odpověď: V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou Comirnaty potrvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu 2 let, aby se shromáždilo více informací o délce ochrany.

otázka: Na jaké informace o vakcíně Comirnaty se stále čeká?

odpověď: Vzhledem k tomu, že vakcína Comirnaty byla doporučena k udělení podmínečné registrace, společnost, která vakcínu Comirnaty uvádí na trh, bude i nadále předkládat výsledky z hlavního klinického hodnocení, které potrvá 2 roky. Toto klinické hodnocení a doplňkové studie poskytnou informace o tom, jak dlouho ochrana vydrží, do jaké míry vakcína brání vzniku závažného onemocnění COVID-19, do jaké míry chrání imunokompromitované osoby, děti a těhotné ženy a zda brání vzniku asymptomatických případů.

Další informace o dlouhodobé bezpečnosti vakcíny a jejích přínosech pro obecnou populaci poskytnou rovněž nezávislé studie koordinované orgány EU.Držitel rozhodnutí o registraci bude také provádět studie pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

Takže vážení, toto jsou odpovědi našeho nejvyššího orgánu pro schvalování léčiv užívaných v ČR. S tímto souhrnem informací chtějí naočkovat až 8 miliónů našich spoluobčanů! Tedy v překladu: Vakcína je registrovaná pouze podmínečně, zásadní informace o její účinnosti i škodlivosti neznáme a budeme je v údobí následujících dvou let teprve sledovat, až vás všechny naočkujeme. A to nám sděluje instituce, která v minulosti nikdy nebránila zavádění nových vakcín v ČR, nikdy neřešila otázky, že například v dětských vakcínách byla obsažena rtuť, formaldehyd, hliník a těžké kovy. Nikdy nepostřehla, že například od zavedení tzv. Hexavakcíny (Infraviran hexa - 2007) v ČR až šestinásobně stoupl počet autistických dětí, přesně tak, jako se tomu stalo po zavedení této vakcíny např. v USA. Nikdy ani slovo. A jak to bylo s tím sbíráním dat o dětech postižených očkováním? S tím mám osobní zkušenost, neboť syna, který se narodil v r. 2007, jsme již hexavakcínou naočkovat nenechali a museli jsme si projít celým tím martýriem vyhrožování, ale i pravdy, kdy člověk najednou viděl, co je pod povrchem a že sami hlavní propagátoři a dozorci povinného očkování velmi dobře vědí, o co jde.

Ale abyste mi rozuměli: Vůbec nikomu nechci bránit, ani ho přesvědčovat o tom, aby se nenechal očkovat proti Covidu. To je navýsost osobní rozhodnutí každého z nás! Ale vynucovat si něco takového tím, že očkovaný bude v rámci systému mnohem svobodnější, než ten, který se naočkovat nenechá, to už je skutečně vrchol, který si s klasickým fašismem a nacismem v ničem nezadá! A každý státní činitel, který o tomto a na základě shora uvedených informací, rozhodl, by měl nést plnou trestní zodpovědnost za toto své konání. A pokud skutečně dojde k závažnému poškození zdraví naší populace, pak by tito lidé měli být souzeni podle nejvyšších sazeb našeho trestního zákoníku!

ZDENĚK BÁLEK

odkaz na zprávu SUKL: https://www.sukl.cz/…jXw

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo skutečně okrádá české spotřebitele elektřiny?   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 04:21:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spotřebitel elektřiny, označovaný jako „chráněný zákazník“ měl až do roku 2005 jednoho jediného partnera, a sice některou z krajských distribučních společností: E.ON (sloučené JME + JČE), PRE, SČE, SME, STE, VČE nebo ZČE, které odebíraly elektřinu od společnosti ČEZ.

Krajská distribuční společnost mu účtovala dle (tehdy několikastránkového) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) za naměřené odebrané množství elektřiny a pevný měsíční poplatek dle velikosti jističe (např. společnost E.ON 4,04 Kč/kWh a 109,- Kč/měsíc). V ceně za odebranou elektřinu bylo v těchto 2 položkách obsaženo úplně všechno: nákup, výroba, přenos, distribuce, obnovitelné zdroje, centrální dispečink, daně atd.

V roce 2006 se Česká republika podřídila rozhodnutí EU o tzv. unbundlingu, což znamenalo přeměnu funkčního a přehledného jednoduchého systému několika málo velkých energetických společností na mnoho velkých energetických společností. Vytvořením dalších velkých společností v řetězci, zvlášť pro oblast výroby, přenosu, obchodu a distribuce elektřiny, se náklady rozdělily na jednotlivé činnosti, a tím se logicky zvedly celkové náklady. Tyto zvýšené náklady vždy musí zaplatit konečný český spotřebitel, protože každý z vlastníků nových společností chce mít svůj zisk.

Proto se od roku 2006 musela v Cenovém rozhodnutí ERÚ (CR ERÚ) vytvořit zcela nová cena za distribuci, která pomalu stále roste. Např. z ceny roku 2006 ve výši 1,597 Kč/kWh na cenu 1,815 Kč/kWh v roce 2021. Navíc se stále navyšuje stálá měsíční platba za jistič ze 71,- Kč v roce 2006 na 133,- Kč v roce 2021. Stálá platba za jistič, bez ohledu to, kolik elektřiny spotřebitel skutečně odebere, působí demotivačně na úspory elektřiny. Snahou distributorů je proto co nejvýše zvýšit pevné platby a tím si zajistit přes CR ERÚ jisté zisky, bez ohledu na skutečnou spotřebu.

Zvyšování cen elektřiny, nejen za distribuci a za jistič, je však spotřebitelům nutno zdůvodnit a několik posledních let se proto používá oblíbené zaklínadlo: „Za všechno mohou dotace na obnovitelné zdroje!“, které jsou od roku 2014 zastropovány na 0,495 Kč/kWh. Většina spotřebitelů by asi byla zcela šokována, pokud by zjistila, že např. na údajné mnohasetmilionové škody, které měly být způsobeny vlastníky některých solárních elektráren a za které mnoho nevinných lidí sedí ve vězení, nebyl dodnes zpracován žádný řádný znalecký posudek dle zákona o soudních znalcích, který by prokázal škodu alespoň 1,- Kč.

Každý čtenář, který již léta čte různá prohlášení státních zástupců o stomilionových škodách státnímu rozpočtu, bude proto o to více šokován zjištěním, že ve skutečnosti státní rozpočet, mj. i díky dodatečné solární dani, neutrpěl vůbec žádnou škodu. Skutečnost, že příjmy státního rozpočtu z většiny solárních elektráren převyšují výdaje státního rozpočtu na solární elektrárny, však pro většinu čtenářů bude znít jako z oblasti sci-fi. Pokud by se však čtenáři dozvěděli pravdu, možná by se pak začali oprávněně ptát, kam každoročně mizí miliardy z poplatků, které každý z nich musí platit z každé spotřebované kWh…

Také by se mohli čeští spotřebitelé začít ptát, proč se cena elektřiny pro české spotřebitele zdražuje nejrychleji v celé Evropě? A divili by se, pokud by se dozvěděli, že je to kvůli zdražování ceny silové elektřiny, které se v ČR vyrábí tolik, že se její výrazné množství exportuje. A ještě více by se divili, pokud by zjistili, že český spotřebitel pomocí zbytečně vysoké ceny silové elektřiny současně, troufám si tvrdit, že nedobrovolně a nevědomě, dotuje, v tisku tolik oslavovaný, německý přechod na „zelenou“ elektřinu. Nevýhodné zapojení české soustavy do německé soustavy a tvorba cen české silové elektřiny na německých burzách ohrožuje a bude i v budoucnu cenově ohrožovat české spotřebitele.

Nižší nabídka silové elektřiny, vlivem pokračujícího odstavování uhelných a jaderných elektráren v Německu, působí a bude čím dále více působit na nárůst cen silové elektřiny na německých burzách. Tento nárůst bude mnohem více ohrožovat české spotřebitele, zvláště až se začnou i v ČR odstavovat uhelné elektrárny. Vzhledem k rozdílu kupní síly německých spotřebitelů a kupní síly českých spotřebitelů je asi jasná odpověď na otázku, kdo si bude moci dovolit kupovat na německých burzách drahou českou elektřinu…

Ivan Noveský
předseda Institutu pro energetiku, zakládal v roce 2001 ERÚ a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEmír Islámského státu plánoval vražedné útoky ve Francii a Švýcarsku   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 04:07:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Paříži probíhá za nevalného zájmu médií z EU proces se skupinou islamistů, plánujících útoky v Evropě, především ve Francii a Švýcarsku. Jedním z hlavních obžalovaných je mladý muž s občanstvím Švýcarska a Bosny. Občan M. žil naposledy v kantonu Neuchâtel a byl zatčen ve Francii v listopadu 2017 současně s několika údajnými spolupachateli a se svou kolumbijskou manželkou, která byla zatčena ve Švýcarsku.

Vlastní šetření zpravodajství švýcarské televize SRF „10vor10“ ukazuje, že M. prý diskutoval o celé řadě možných útoků prostřednictvím chatu. Útoky měly být vedeny proti švýcarské federální prokuratuře nebo nejmenovanému starostovi nebo také účastníkům party na cestě domů.

M. ovšem popírá, že by skutečně jednal, prý to byly jen fikce. Vyšetřování ukazuje, že byl už roky notně radikalizován a v některých případech udržoval blízké vztahy s dalšími švýcarskými sympatizanty Islámského státu (ISIL). Až nedávno vyšlo plně najevo, jak široce rozvětvená je síť vztahů obžalovaného M.. V polovině září zaútočil jistý islamista na mladého muže v kebab fast foodu v Morges, v kantonu Vaud, a smrtelně ho zranil. Švýcarské úřady hovoří o údajném prvním džihádistickém útoku v této zemi. Brzy se ukázalo, že atentátník z Morges a podezřelý z terorismu ve francouzské vazbě byli ve vzájemném kontaktu po několik týdnů před zatčením M.

Spojení mezi nimi je ale pouze jedním prvkem francouzsko-švýcarského protiteroristického vyšetřování. Nyní se bude v Paříži konat soud s mužem, který vyrostl v Yverdonu. Hlavní důraz je kladen na rozhovory s dalšími sympatizanty ISIL z Francie prostřednictvím aplikace Telegram. Tato obvinění lze číst v soudním dokumentu, do nějž mohla SRF nahlédnout. M. se provinil teroristickými aktivitami, zejména udržováním kontaktů s členy ISIL v Sýrii a Iráku, verboval další, aby se připojili k ISIL, také sledoval a šířil propagandu ISIL a v roli vůdce – „emíra“ se podílel na přípravě násilných aktivit.

Vyšetřovatelům se podařilo rekonstruovat chatovací provoz skupiny kolem „emíra“ ze Švýcarska. Píše o „Švýcarově“ posedlosti chtít zabíjet „nevěřící“. Podle spisů také svěřoval své násilnické fantazie své manželce. Řekl jí: „Každý, kdo si dělá legraci z náboženství, si zaslouží, aby mu uřízli hlavu.“ Útok vozidlem nebo noži považuje za příliš slabý; jsou prý nutné útočné pušky, kterých se údajně chtěl zmocnit. Jako vzor měly sloužit útoky z 13. listopadu 2015 v Paříži.

Podle spisů se také pokusil vyrobit bombu a experimentoval se střelným prachem. Zmínil také možnost uložení pytle s výbušninami na švýcarském nádraží. Další možné cíle jsou diskutovány v chatovací skupině. Objevují se názvy měst, například Nice, party v Mentonu, ale také francouzská armáda. V průběhu vyšetřování obžalovaný M. popřel závažnost těchto diskusí a nazval je „žertováním mezi mladými lidmi“.

Ve Švýcarsku bylo rovněž zahájeno trestní řízení proti M. Podle informací švýcarského Federálního státního zastupitelství je stále vedeno. Je možné, že po výkonu možného trestu odnětí svobody ve Francii bude M. obviněn také ve Švýcarsku. Dosud není známo, jaký trest požaduje francouzský státní zástupce.

Partnerka M., která byla rovněž zatčena v listopadu 2017 a se kterou je podle islámského obřadu ženatý, byla v roce 2018 deportována do své domovské Kolumbie.

Dovětek zpráv švýcarské televize „10 vor 10“ zněl, že obžalovanému hrozí za plánování teroristických akcí až 30 let vězení. Uvidíme, jak soud rozhodne Rozhodně mu ale nehrozí 175 let v izolaci jako Assangeovi. Není "terorista" jako terorista. Někteří jsou nebezpeční elitám, jiní lidem na ulicích. Ti první to mají výrazně těžší.

Ivan David
Nová republikaSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPo Britech chce ruskou vakcínu i Německo   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 04:05:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poté, co s ruským Gamalejovým ústavem podepsali smlouvu britští vakcinologové, chce do svého arzenálu ruskou vakcínu Sputik V i Německo.

Sputnik V vykazuje vysoou účinnost a je vyroben na prověřené a vyzkoušené bázi, a má tedy nejvyšší předpoklady být i bezpečným.

Perspektivu budoucí spolupráce telefonicky odstartovali Merkel s Putinem. Evropané tak nakonec možná budou dostávat ruský Sputnik v anglickém či německém obalu a všichni budou spokojeni.

Zdroj: https://www.20min.ch/story/merkel-und-putin-wollen-gemeinsam-impfstoff-produzieren-335175430594

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump slibuje „pekelnou bitvu“ o prezidentský post   
Pridal tk Středa 06 leden 2021 - 04:03:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump během projevu ve státě Georgie slíbil, že Bílý dům demokratovi Joeovi Bidenovi „nepředá“. Jeho vystoupení bylo zveřejněno na youtubovém kanálu WJCL News.

Trump uvedl, že považuje situaci, při které jej „zbavili vítězství“ navzdory „obrovskému náskoku“ v hlasování, za nepřijatelnou.

Americký lídr rovněž informoval o plánech uspořádat „pekelnou bitvu“ o prezidentský post, pakliže se demokraté „zmocní“ Senátu a Bílého domu.

Připomeňme, že noviny Washington Post dříve zveřejnily záznam rozhovoru mezi Trumpem a státním tajemníkem ve státě Gerogie Bradem Raffenspergerem. Americký lídr podle deníku požádal státního tajemníka, aby přepočítal hlasy ve volbách v jeho prospěch. Uvedl, že chce „najít“ 11 780 hlasů.

Podle přepisu rozhovoru Trump střídavě Raffenspergerovi lichotí, mluví o porušování voleb a ostře kritizuje. V nejméně jednom případě prezidentova slova zní jako hrozba - hovoří o možnosti trestního stíhání.
Hlasy v Georgii byly počítány celkem třikrát a pokaždé vyšlo najevo, že demokrat Joe Biden porazil Trumpa s těsným náskokem. Výsledkem je, že Biden získal hlasy všech 16 volitelů z Georgie.

V této souvislosti Trumpa zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová obvinila ze zneužití pravomoci.

„Slyšeli jste už všichni o této zaznamenané konverzaci? Byl to samozřejmě hlas zoufalství… Bylo to otevřené a odvážné zneužití moci ze strany prezidenta Spojených státu,“ uvedla Harrisová během mítinku ve státě Georgie, projev vysílal televizní kanál C-Span.

Volby v USA

Prezidentské volby ve Spojených státech se konaly 3. listopadu a vyhrál v nich bývalý viceprezident Joe Biden.

Demokratický kandidát Biden získal 306 hlasů volitelů, jako poslední byly započítány hlasy z Havaje. Demokratovi již dříve bylo přisouzeno 270 hlasů potřebných pro zvolení prezidentem, Trump získal 232 hlasů – přesně tolik, kolik předpovídala média řadu týdnů.

Zmiňme, že hlasování volitelů potvrzuje vůli voličů vyjádřenou v rámci celostátního hlasování 3. listopadu v každém státě. K vítězství je třeba získat 270 hlasů volitelů z možných 538. Podle mediálních odhadů měl Biden získat 306 hlasů volitelů proti 232 volitelům pro Trumpa.

Hlasování volitelů činí výsledky voleb oficiálními, ovšem definitivní výsledek bude oznámen 6. ledna, kdy jej bude muset schválit společné zasedání Kongresu.

Donald Trump však dosud nepřiznal svou porážku a nadále zpochybňuje Bidenovo vítězství u soudu. Dříve jeho zástupci uvedli, že uskuteční alternativní hlasování volitelů s tím, že výsledky budou rovněž zaslány Kongresu.


Zdroj: https://sptnkne.ws/ETcN
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1719 sec,0.0516 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,307kB