Pondělí 04 leden 2021
Víme, co vám dají do ruky k podepsání, až se půjdete v ČR za pár dní nebo týdnů očkovat experimentální vakcínou COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer!!!   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 19:17:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Víme, co vám dají do ruky k podepsání, až se půjdete v ČR za pár dní nebo týdnů očkovat experimentální vakcínou COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer! Nemocnice v ČR začaly svým lékařům rozesílat tiskopisy pro klienty, kteří se přijdou očkovat proti Covid-19 a z informací v tiskopisu vyplývá, že očkovaný se de facto stává účastníkem testovací fáze, protože vedlejší účinky vakcíny se podle papíru nadále zkoumají v rámci klinických studií! Dva měsíce po vakcinaci by ženy neměly plánovat otěhotnění! Následky výkonu očkování nejsou známy, jak dlouho potrvá účinnost vakcíny v těle rovněž není známo! Papír musíte podepsat, jinak vás nenaočkují!

V minulých dnech jsme dostali do redakce informaci od jednoho z našich čtenářů, který pracuje v jisté české nemocnici, která začala v posledních dnech svým lékařům rozesílat tiskopis s názvem “Informovaný souhlas klienta s aplikací očkovací látky” a tento papír budou dostávat všichni pacienti a zájemci o očkování proti Covid-19, kteří do nemocnice přijdou a postaví se do fronty na vakcínu. Dokument je právní doklad na ochranu a obranu nemocnice před možnými civilními žalobami poté, co u některých pacientů propuknou předpokládané, aneb dokonce dosud neznámé reakce a nemoci na aplikaci vakcíny COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer. Bez podpisu tohoto papíru nemocnice očkování neprovede, čili je jasné, že nemocnice se tímto chrání před civilními žalobami, které se začnou postupně kupit. V dokumentu jsou žlutě zvýrazněny věci, které by neměly ujít vaší pozornosti.

První zásadní věcí v dokumentu je informace, že trvání ochrany po očkování dosud není známé. Společnost Pfizer na několika tiskových konferencích vystřelila informaci o tom, že ochrana by měla vydržet 18 měsíců, ale oficiálně tento údaj nikde na papíře, ani na příbalovém letáku k vakcíně uveden není. Informace o trvání účinku je přitom klíčová z toho důvodu, že očkovaný člověk neví, jak dlouho bude chráněný, a kdy naopak už chráněný nebude, protože délka trvání účinku je neznámá. Jak upozorňuje náš právník, tohle je z právního hlediska případné soudní žaloby vysoce nebezpečná záležitost pro klienta.

Miliony Čechů se po podpisu papíru stanou de facto účastníky celoplošné klinické studie a berou na sebe podpisem veškerá rizika, právník je doslova v šoku, co se v dokumentu nachází

Pokud totiž podepíšete tento souhlas, naočkujete se a za 4 měsíce onemocníte covidem, protože účinek vakcíny trval nezvykle krátkou dobu, tak se žádné náhrady škody nedočkáte, a to ani od farmaceutické společnosti, ani od nemocnice. Podpisem papíru jste totiž přijali riziko a byli jste informováni, že délka trvání účinku vakcíny je neznámá. Když např. člověk umře po 4 měsících, a to je jedno, jestli na covid, anebo jenom s covidem, tak pozůstalí nebudou moci žalovat ani Pfizer, ani nemocnici, protože člověk podepsal informovaný souhlas, kde se uvádí, že trvání účinku vakcíny je neznámé.
Pokud nevíte, jak dlouho účinek vakcíny bude trvat, musíte předpokládat, že trvání bude klidně i jen pár měsíců, takže člověku budou říkat, že se má vyvarovat sociálním kontaktům, nadále by měl nosit roušku a měl by se nadále chovat jako neočkovaný člověk. Jenže, tím se postrádá smysl a význam vakcinace pro lidi, kteří od očkování čekají ochranu a návrat k normálnímu životu bez roušek, bez sociálních odstupů, bez dezinfekcí rukou, protože to je hlavní motivační faktor většiny lidí, kteří věří ve vakcinace. Tohle nemá nic společného s lidmi, kteří se nechtějí očkovat, jak upozorňuje právník, tohle je problém právě těch, kteří se chtějí očkovat, ale vakcína jim nedokáže poskytnout tu hlavní věc, kterou lidé očekávají, a to je znalost doby trvání účinku vakcíny.

Zájemce o očkování podepisuje, že se účastní výkonu s “předpokládaným” úspěchem

Je to logické, jako když si půjdete dát nastříkat na auto ochranný lak a bude vás zajímat, jak dlouho ta ochrana vydrží. A prodejce by vám řekl, že doba trvání lakové ochrany je neznámá… bum! Sami si dovedete představit, že takový prodejce by hodně rychle zkrachoval a skončil. Jenže, přesně tohle se teď děje v přímém přenosu s vakcínou COMIRNATY 500, kdy člověk do sebe nechává píchat experimentální látku, o které se neví, jak dlouho bude trvat její účinek.

A protože tato znalost ovlivňuje chování nositele této vakcíny, tak je jasné, že očkování vakcínou od Pfizeru lze označit za plošnou klinickou studii vakcíny na široké populaci. Pouze dobrovolníci během klinických studií jsou ti, kteří si za normálních okolností nechávají píchat vakcínu, o které neví, jak dlouho bude trvat její účinek. A teď najednou v rolích dobrovolníků, kteří si nechají píchat vakcínu bez znalosti trvání účinku, budou stovky milionů obyvatel v Evropě. A každý nich dostane před očkováním k podpisu tento papír.

Další jobovkou je hned v úvodu další stránky kolonka s názvem “Předpokládaný úspěch výkonu” a náš právník to znovu označuje za důkaz, že klient je v roli testovacího subjektu v klinické studii, nikoliv v roli občana ČR. Znovu si to můžeme přirovnat k tomu ochrannému laku na auto. Představte si, že by vám výrobce před aplikací autolaku dal k podpisu podobný papír, že výkon nalakování auta je předmětem “předpokládaného úspěchu” a vy byste nechápali, co tím sleduje. V tomto případě totiž nemocnice neví, jestli vakcína vůbec zajistí nějakou imunitu, a tak si kryje záda papírem, že účinek ochrany po naočkování není garantován, ale je pouze jenom předpokládán, což je v podstatě otázka loterie, jak upozorňuje právník.

Nechají vás podepsat odstavec, ve kterém se dozvídáte, že vedlejší účinky jsou dosud předmětem klinického zkoumání… jinými slovy, až vás vakcína poškodí, nestěžujte si, podepsali jste papír!

Nemocnice tak negarantuje ani délku trvání ochrany, ani samotný účinek jako takový, který není garantován, je pouze předpokládán. Jediné osoby, u kterých vakcíny jsou podávány s předpokladem a nikoliv s garancí, jsou dobrovolníci v klinických studiích, upozorňuje právník. Je to hra se slovíčky, jedná se o drobné nuance v dokumentu, aby nemocnice nenesla zodpovědnost jednak za poškození pacienta, ale ani třeba za klamavou reklamu, nebo dokonce za podvod, když po naočkování klient nezíská žádnou imunitu. Další kolonka upozorňuje na možná rizika zvoleného výkonu a nemocnice klienta upozorňuje v papíru, že závažné reakce po očkování jsou nadále předmětem klinických studií, které stále pokračují.

Náš právník tady má jasno a tuto větu označuje za nepřímé přiznání, že klient se stává účastníkem plošné klinické studie, protože je mu podávána látka, jejíž účinky jsou nadále předmětem klinických studií a tyto studie budou podle informací Evropské komise dokončeny ze strany Pfizeru až koncem roku 2023, více v článku zde: https://aeronet.cz/news/kupte-si-pozitivni-ci-negativni-vysledek-testu-na-internetu-se-zacalo-mohutne-obchodovat-s-pozitivnimi-antigenovymi-sterovymi-testy-ktere-obsahuji-patentovane-a-prumyslove-kultivovane-antigeny/ Jinými slovy, jako občan České republiky se stáváte dobrovolným subjektem velkoplošné klinické studie, za kterou podpisem informovaného souhlasu přebíráte zodpovědnost a nesete riziko a náklady na léčbu komplikací a nemocí, které se mohou po aplikování vakcíny objevit, uvrhnout vás do stavu pracovní neschopnosti, způsobit dlouhodobé nebo trvalé postižení, invaliditu nebo i smrt. Papír, který máte před sebou, je v americkém právu známý pod označením “waiver”, což znamená v překladu “dokument o vzdání se zodpovědnosti”.

Pojišťovny v USA odmítají hradit nemoci a léčbu lidem, kteří se v minulosti účastnili klinických studií a nechávali si píchat vakcíny bez ukončených klinických zkoušek, za pár let mohou i české pojišťovny spatřovat tyto vakcinace jako plošné klinické zkoušky a budou odmítat hradit léčbu

Přesně tohoto waiveru se týká poslední kolonka na druhé straně dokumentu, která obsahuje přesně věty, které zbavují nemocnici a potažmo i Pfizer veškeré zodpovědnosti. Člověk svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s předpokládaným (nikoliv garantovaným) prospěchem a rovněž se všemi riziky. Takovýto waiver, pokud podepíšete, tak podle právníka jste se právě vzdali veškerých nároků na odškodné v případné žalobě při vzniku škody na zdraví, např. při způsobení trvalé neplodnosti u žen, protože vakcína nemá ukončené klinické studie.

A protože dobrovolně podepíšete souhlas s vakcinací experimentální vakcínou a byli jste seznámeni, že vedlejší účinky jsou stále ještě předmětem zkoumání v klinických studiích, potom se vzdáváte nejen veškerých nárokových titulů za újmy, ale navíc se stáváte dobrovolným subjektem testování, což může v budoucnu mít fatální dopady na ochotu pojišťoven hradit léčbu vašich budoucích nemocí, které se u vás objeví za 20 nebo 30 let.

Pojišťovny v USA např. odmítají hradit náklady za výkony těm Američanům, kteří za posledních 30 let podstoupili dobrovolné klinické studie s vakcínami jakéhokoliv typu. Americké pojišťovny na tuto věc upozorňují a mají na to výluky ze systému pojistného. Pokud např. za 5 let propukne obrovská neplodnost u očkovaných žen a spustí se vlna žalob, zdravotní pojišťovny nebudou chtít neplodnost a její léčbu hradit a podílet se na úhradě např. asistovaného otěhotnění, protože budou logicky argumentovat, že tyto ženy v roce 2021 podepsaly informované souhlasy nemocnicím, kde byly upozorněny na rizika a na informaci, že vedlejší účinky vakcíny se dosud stále zkoumají.

Náš právník důrazně doporučuje mladým ženám, aby se nenechaly očkovat žádnou experimentální vakcínou, a aby nepodepisovaly nemocnici ani laboratoři žádný takový papír. Toto už není legrace, vláda ČR to ví moc dobře, čeho se dopouští na svých občanech, že z nich dělá pokusné králíky a ještě je nechává podepisovat waivery, kterými se očkovaný člověk zbavuje práva na žalobu a odškodnění. YouTube maže svědecká videa obětí vakcíny z USA jako vzteklý, ale ochrnutí obličejů (viz. video zde: https://aeronet.cz/news/video-zdravotni-sestra-z-nashville-promluvila-se-slzami-na-krajicku-a-lituje-ze-se-nechala-ockovat-vakcinou-pfizer-pouhe-3-dny-po-vakcinaci-ji-ochrnula-polovina-obliceje-nemuze-se-ani-usmat/ ) může být nakonec jenom drobná záležitost ve srovnání s vedlejšími účinky, které mohou mít nevratný charakter. Bez ohledu na to, jestli vakcína je nebo není bezpečná, nemá dokončené klinické studie, a tím je řečeno vše! Jedná se tedy i podle právníka o experimentální vakcínu uvolněnou k celoplošné klinické studii, za kterou nemocnice, jak papír odhaluje, naprosto neručí a nechtějí nést za důsledky vakcíny zodpovědnost.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPorušování norem mezinárodního práva „sudetsko“-německými činiteli. Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí ČR   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 18:51:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
OTEVŘENÝ DOPIS

Pan
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha


Praha 2. 1. 2021

Věc: Porušování norem nejen mezinárodního práva některými činiteli „sudetsko“-německými.

Pane ministře,

v nedávných dnech se v českých médiích objevil “vánoční“ projev B. Posselta, v němž mluví o poválečném vyhnání „sudetských“ Němců z ČSR. Tvrdí, že to nebyla žádná spontánní pomsta, ale „chladnokrevně plánovaná etnická čistka.“

Autor toho výroku na jednom ze sjezdů tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) mluvil o vyhnání sudetů jako o válečném zločinu, kterého jsme se měli dopustit. Vše ale bylo jinak! K přesídlení německého obyvatelstva – a to nejen v ČSR, ale také v Polsku a Maďarsku – došlo na základě rozhodnutí velmocí na Postupimské konferenci v srpnu 1945. Praktického řízení přesídlování se ujala Spojenecká kontrolní rada, která nás pro provedení odsunu německého obyvatelstva hodnotila mimořádně příznivě a s velkou pochvalou!

V těchto souvislostech nelze pominout ani vyjádření H. Seehofera, tehdejšího předsedy bavorské vlády. Citujeme: „V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti. Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.“

Od tohoto obvinění se dostáváme k dalším. SL na jednom ze svých sjezdů dokonce zasedal pod mottem „Vyhnání je genocida“. Pod podobným sloganem jednali i členové a funkcionáři rakouského landsmanšaftu.

Pokud někdo z Vašich podřízených sleduje „sudetoněmecký tisk“, zejména Sudetendeutsche Zeitung, Sudetenpost nebo Witikobrief, může se s takovými i dalšími obviněními na naši adresu hojně setkávat.

Ti, kdo sledují „sudetoněmecký tisk“, se tam mohou setkat i mnoha dalšími zvlášť závažnými představami předních činitelů SL. Jen heslovitě. Sen, který předestřel na sjezdu SL B. Posselt, o novém silném srdci Evropy, které má být vybudováno z Bavorska a bývalých zemí Rakouska-Uherska, tedy i z tzv. Českých zemí, je vlastně plánem na transformaci našeho státu na pouhou zemi nového složeného státu.

Jinde se mluví o tom, že Češi, kteří spolupracují na tomto velkém politickém díle, mají se těšit ochraně SRN. O tuto požadoval B. Posselt na sjezdu SL přímo H. Seehofera, současného spolkového ministra vnitra.

Jsou zde i případy, kdy do našich vnitřních záležitostí zjevně zasahovali někteří přední němečtí politici, včetně A. Merkelové. Nesmíme zapomenout na dlouhodobé tažení proti tzv. Benešovým dekretům, které údajně neodpovídají evropským hodnotám, a proto musí být zrušeny. O tom opět mluví pan H. Seehofer a další.

Uvedené skutečnosti, mimo obviňování nás z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidiích zločinů, nyní jsou mimo naší pozornost, K nim se vrátíme později.

Co těmito obviněními „naši sudetoněmečtí přátelé“ a někteří němečtí politici a ústavní činitelé říkají? Že poválečné Československo bylo dějištěm velké a mimořádně brutální čistky německého obyvatelstva. Že naši dědové a otcové jsou zločinci, dokonce i genocidní. A k tomu se Ministerstvo zahraničních věcí ČR dosud, pokud víme, veřejně nevyjádřilo. Tuto skutečnost považujeme za hrubé neplnění povinnosti, za níž odpovídá ministr zahraničních věcí, a to nejen Vy, ale i někteří dřívější Vaši rezortní kolegové Hrubé protičeské útoky spojené s porušováním mezinárodního práva i česko-německých smluv jsou dlouhodobě a daleko za červenou čarou.

Proto požadujeme, abyste:

Poslal ministru zahraničních věcí SRN protestní nótu proti porušování norem nejen mezinárodního práva v uvedených konkrétních případech.

V nótě též zdůraznil přání, aby k podobným hrubým nepravdivým protičeským útokům v budoucnosti již nedocházelo.

Ve svém podání požádal o poučení tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, vedeného B. Posseltem, že SL je vnitroněmeckým spolkem, který nemá mezinárodní subjektivitu, a proto nemůže zasahovat do mezinárodní politiky, a to samozřejmě ani do vztahů česko-německých.

Vyslovil v nótě přání, aby se B. Posselt České republice a všem jejím občanům za jejich nepravdivé obviňování ze spáchání zločinů válečných, proti lidskosti, a genocidních omluvil.

V závěru si dovolujeme požádat Vás, pane ministře, aby naši diplomaté se napříště neúčastnili sjezdů či dalších aktivit SL.

Pane ministře, prosíme Vás, abyste uvedené problematice věnoval intenzivní pozornost.

Předem děkujeme, že nám na otevřený dopis věcně a v plném rozsahu našich návrhů v bode 1 – 4 v brzké době odpovíte.

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,
České mírové fórum, Legerova 22, 120 00 Praha 2

JUDr. Ogňan Tuleškov, v.r.
JUDr. Karel Hais, v.r.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNOVOROČNÍ PROJEVY VLÁDNÍCH PŘEDSTAVITELŮ   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 18:27:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak na nový rok, tak po celý rok. Má-li to platit dle projevů našich vládních představitelů, tak potěš pánbůh. Pojďme se nyní stručně podívat, co vypustila z úst „svatá trojice“ – předseda Sněmovny, Senátu a kardinál Duka.

Začněme Tchajwancem Vystrčilem. Tento havlistický skřet hned na úvod parafrázoval zednáře Havla slovy: nezvolili jste si mě doufám pro to, abych Vám i já lhal. Zmínil, že za třicet let se z našeho totalitního a ekonomicky stagnujícího státu stala vyspělá ekonomicky prosperující demokracie. Dále, že Evropa stojí na židovsko-křesťanských základech. Hlavním poselstvím však bylo, abychom nepropadali dezinformacím samozvaných spasitelů, kteří rozdělují společnost. A na závěr největší perla, a sice parafráze tentokráte zednáře Kennedyho: neptejme se, co pro nás může udělat Evropská unie, ale co můžeme my udělat pro ni. Lahůdka že?

Následoval projev předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, který Vystrčila v podstatě zopakoval, navíc s vylepšením výzvy, aby se lidé nechali očkovat. Jeho projevem se jako červená nit táhlo poselství o rozdělené společnosti a jakési nenávisti a netoleranci jiných názorů.

Největším zklamáním bylo však vystoupení kardinála Duky, představitele náboženství, na němž náš stát stojí již 1 000 let a náš kontinent téměř 2 000 let. Místo slov naděje v těchto nelehkých časech, měl kardinál potřebu propagovat multikulti, zmiňovat, že jeden ze tří králů byl černoch a stoupnout si vedle za tímto účelem zhotovené figurky v českotelevizním Betlémě a tvrdit, že naše civilizace má své kořeny v Mezopotámii a Palestině. O skutečných křesťanských tématech a slovech v jeho projevu ani zmínka.

A jelikož na nás ze všech stran útočí slova jako dezinformace, pojďme si nyní tyto dezinformace vyvrátit. Protože názory druhé strany v mainstreamu prostě neuslyšíte.

Takže:

1) Tento zaprodaný, dekadentní a totalitní režim lže dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu od roku 1989. Za minulého režimu jsme byli alespoň hospodářsky soběstační s nulovým dluhem, nulovou nezaměstnaností a exportem do všech částí východní polokoule.
2) Do mainstreamových diskuzí jsou připouštěni pouze prozápadní liberálové, názory „druhé strany“ jsou automaticky považovány za dezinformace a extrémismus. Uspokojovány jsou pouze potřeby jedné skupiny, politická opozice je potlačována, někdy i totalitními praktikami (soudy, podmínky, razie, vězení…)
3) Náš stát je reálně protektorát USA, EU a NATO, svrchovanost neexistuje, státní majetek je rozprodaný, průmysl a zemědělství jsou v cizích rukou
4) Stát vám doporučuje nechat se očkovat vakcínou vyvinutou za deset měsíců (ačkoli standardně se vakcíny vyvíjejí deset let), na bázi buněk z prasat, opic a hmyzu, kvůli které se vám do těla dostanou látky, jimiž se z vás stanou ještě větší a ještě tupější otroci kabalou vytvořeného matrixu
5) Judaismus je absolutně neslučitelný s křesťanstvím. Tolerance a láska platí jen pro židy navzájem, vůči nežidům je uplatňován zcela odlišný přístup. A pokud je náš kontinent postaven na filozofii, že gójové jsou podřadní jedinci na úrovni dobytka, který má pouze sloužit, tak potěš pánbůh.
6) Náš původ, konkrétně nás, bílých Evropanů a Slovanů, na 101 % neleží v Mezopotánii, Palestině či někde v Africe.

Normální člověk, který má všech pět pohromadě, nemůže zákonitě věřit ani jednomu slovu, jež na Nový rok vypustila z úst tato elita. Ledaže by měl v těle již delší dobu látky z vakcín…

MO ND BrnoSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJAN SEDLÁČEK: A ZASE MÁ TEN ZEMAN NAVRCH!   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 18:09:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
S Milošem Zemanem mnohdy nesouhlasím. Zejména mě zvedá ze židle jeho současná účast na kovidové hysterii. Nicméně musím uznat, že je v některých ohledech dobrým prognostikem, což se nyní ukázalo na sbližování EU s Čínou.

Psalo se léto roku 1989. Jakýsi neznámý prognostik jménem Miloš Zeman, který do té doby nijak nevystupoval proti režimu, najednou přišel s velmi ostrým článkem Prognostika a přestavba, kde kritizoval neschopnost marxistů a vlastně celého režimu.

Soudruhům se jeho článek samozřejmě nelíbil (potrefené husy…) a snažili se mu znepříjemnit život. Ne však nadlouho. Brzy poté proběhla sametová taškařice a Zeman byl za hrdinu. Soudruzi chvíli brblali, pak však mnozí z nich pochopili svoji šanci, vyměnili průkaz KSČ za placku OF a začali hlásat to samé, co Zeman. Oproti němu však byli opožděni, protože jim chybělo prognostické nadání, které měl on a které jej vyneslo do nejvyšších pater české politiky.

A proč to teď píšu? Jednoduše proto, že se jedná o zřejmě nejdůležitější rys Zemanovy povahy a že velmi dobře popisuje jeho chování v současné době. Schopnost vyčíhnout si pravou chvíli, vystoupit s něčím kontroverzním a pak chvíli počkat, než se tato kontroverze stane normou a on bude v očích lidí „tím, kdo to říkal jako první“.

Dejme si tuto do souvislostí s jeho současným globálně-politickým směřováním. Aktuálně probíhá boj mezi USA a Čínou o pozici světového četníka, a zatímco drtivá většina politiků se stále staví na stranu USA, tak Zeman již několik let do velké míry podporuje Čínu. Donedávna byl téměř osamocen a za svoje pročínské směřování čelil kritice. Nyní se však zdá, že se ledy lámou.

I samotná EU se totiž stále více začíná sbližovat s Čínou. Aktuálně se to projevilo na vzájemné dohodě o investicích. Tuta fotka, která nyní obíhá v médiích, hovoří za vše. A když dokonce i von der Leyenová, která na pozici německé ministryně obrany vždy kopala za USA, nyní takto ochotně uzavírá svazek s Čínou, tak je znát, že jazýček globálně-politických vah se stále více posouvá ve prospěch Číny. Jinými slovy: To, co doteď dělal Miloš Zeman a bylo to označováno jako kontroverze, se u politiků postupně stává normou. Zatím pomalu, ale tendence je tu znát.

Povšimněme si důležitého bodu. Zeman se opět dostal do opozice vůči mnoha stejným lidem, proti nimž se vymezoval tehdy (Pavel Telička, Petr Dvořák, Petr Pavel apod.). V té době to byli členové KSČ, překabátili se až po převratu a nyní hlásají prozápadní směřování. A jakmile tu proběhne další převrat, můžeme si být jisti, že oni se překabátí opět. Dvořákova ČT na nás bude místo prozápadní agitky chrlit čínskou agitku, Telička si svoji hlavu bude leštit o východní konečník místo o ten západní, kam lezl doteď, a Petr Pavel se bude kát za své angažmá v NATO a přísahat věrnost čínské vládě.

A Miloš Zeman bude opět za hrdinu, který jako první odhadl „správný kurz“. Stejně jako byl za hrdinu na konci roku 1989 na Letenské pláni. On to dobře ví už teď. A proto se může takto vysmívat svým protivníkům, kteří o globální politice ani o prognostice nevědí zhola nic.

Ještě dovětek:

Tento scénář, který se pomalu začíná realizovat (nadvláda Číny namísto nadvlády USA) se nemusí nutně uskutečnit v plné míře. Úpadek USA už sice nikdo nezastaví, ale nárůst vlivu Číny na ČR omezit můžeme. Tím, že využijeme nastupující „mocenské vakuum“, budeme si brát zpět větší a větší díly naší suverenity a poté vystoupíme z EU (která se časem stane největším prostředníkem čínské moci v Evropě) a budeme si řídit stát sami.

Viktor Orbán to již pochopil, a proto vytváří silné národní Maďarsko, které v budoucnu bude schopné převzít správu svých státních kompetencí na všech prioritách řízení. Teď jde o to, zda to pochopíme i my a vyšleme do premiérského křesla někoho, kdo i nám umožní převzít konceptuální moc nad naším státem.

Ovšem Andrej Babiš, Petr Fiala ani Ivan Bartoš to rozhodně nejsou. A ani na Zemana se spoléhat nemůžeme, neboť, jakkoliv byl menším zlem oproti svým protikandidátům, pořád kope za zájmy nadnárodních elit, byť v dlouhodobějším měřítku. A jeho podpora koronahysterie to jen potvrzuje.

JAN SEDLÁČEK
autor je místopředseda Národní demokracie a předseda Národní mládeže


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJan Campbell: Nedělní novoroční střípky   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 17:35:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Gréta a její vzkaz

Dnes v neděli, kdy jsem rozhodl krotit lenivost, přečetl příspěvek Jiřího Vyvadila: EU selhala…(na vaševěc.cz), odpověděl na dopisy, telefonáty a sms oslavuje někým obdivovaná, jinými kritizovaná nebo dokonce nenáviděná, v každém případě ale mediálně úspěšná Greta Thunberg (2003) své 18-té narozeniny. Předpokládám, že je oslavuje v rodině indikující trend doby: matka je operní pěvkyně, otec se věnuje herectví, dědeček je herec a režisér, a jeden z předků je dokonce nositel Nobelovy ceny za chemii (190, Svante Arrhenius).

Politiku Gréta dělá jako melouch, podobně je tomu se školní výukou, nehledě na Covid-19. Švédští profesionální politici přemýšlejí jak se dostat do NATO, protože jim asi migranti, Rusové a Číňané, letící k Marsu nedávají klidně spát. Krátce, Gréta a politici nedělají nic z toho, co patří do kultu klasické práce. Ten se mezitím transformoval do kultu zábavy, služeb a poučování s pomocí nezletilých, ideálně ještě s onemocněním, které může nehledě na nižší empatii pořád ještě budit soucit (ADHD, Aspergerův syndrom a další). I v roce 2021 nemoci se budou množit podobně jako mšice. Tito živočichové totiž střídají způsob rozmnožování: větší část roku se množí partenogeneticky, tedy bez oplození, a na podzim se pak objevuje oboupohlavní generace, jejíž jedinci se páří. Přitom bude stále platit i během života s Covid-19, co Gréta řekla před dvěma roky: Nejste dost zralí, abyste to řekli tak, jak to je. Raději to břemeno necháte nám, dětem! Nepřišli jsme sem, abychom prosili světové vůdce, aby se starali o naši budoucnost. V minulosti nás ignorovali a znovu nás budou ignorovat. Přišli jsme sem, abychom jim oznámili, že přichází změna, ať se jim to líbí nebo ne!

Covid-19

Tento staro-nový virus, pokládající na lopatky téměř celý západní svět, který ve většině a nehledě na miliardy na výzkum zatím ne zcela pochopil problematiku imunitního systému, to bere ze široka: trestá nevinné mladé omezením školní docházky, přechodem na distanční výuku urychluje proces degenerace společnosti, redukuje abstraktní myšlení, jediné, které je vlastní pouze člověku, podporuje růst demence a nevíry, že člověk není společnost, nýbrž unikátní bytost. Ta se musí ve společnosti a se společností vypořádat. Současný kovidový cirkus nabízí unikátní představení pomatených a umožňuje sbírat důkazy pro odpověď na otázku: Nejsme již ve virtuální společnosti, ve které si pravdu můžeme najít stisknutím tlačítka?

Otázka se nabízí i proto, že sám Papež František již nechápe, co se děje s ohroženým člověkem. Proto odsoudil všechny, kteří v době pandemie odjeli do zahraničí na dovolenou, aby se vyhnuli lockdownům. Podle něj je potřeba ukázat větší sounáležitost s utrpením ostatních. Nemysleli na ty, kteří zůstávají doma, na ekonomické problémy mnoha lidí, které lockdown tvrdě zasáhl, ani na nemocné. Na mysli měli jen dovolenou a zábavu. To mě skutečně zarmoutilo, říká na videu z knihovny vatikánského Apoštolského paláce. Papež popisuje dobře, ale zůstává dlužen odpověď na otázku o řešení: Jak se dostat z této situace, když ještě dnes je za nejlepší cvičení prstů považováno počítání peněz, když se ignoruje skutečnost, že vakcinace dělá člověka závislého na konzumu a zábavě více nepozorným, mění kvalitu vztahů a komunikaci mezi lidmi a volenou a nevolenou mocí a transport jedné z vakcín představuje v podstatě vojenský úkol podobný transportu peněž nebo munice?

Protože covid-19, jeho kritici a bojovníci s ním vědí, že každá pravda potřebuje lež, aby mohla žít, navrhl jsem ICL (institutu české levice) založit na webové stránce rubriku věnovanou tématice Covid-19, faktům z domova a ciziny, včetně připravovaných soudních procesů v zahraničí. K nim dojde, protože základní ústavní právo by se nemělo kvůli Covid-19 stát privilegiem očkovaných. Přitom je jedno, z jakých důvodů člověk přijal nebo nepřijal nabídku vakcíny. Rubrika jako jeden z mála finančně dostupných prostředků rubrika Covid-19 může zvýšit informovanost občanů a kvalitu vládní komunikace pomocí srovnání faktů. Jako jeden z příkladů se nabízí sborník – 2020 Pandemie coronaviru ve faktech a ve vybraných souvislostech ČR. Autorem je PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, poslanec PS PČR. Druhý příklad nabízí v SRN vydaná kniha, na kterou se odvolává odkaz: https://rumble.com/vc9gxy-svtov-uznvan-expert-dr.-bhakdi-k-vakcna-proti-covid-19-je-nebezpen-a-zbyten.html.

Bělorusko

Běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev Mons. Tadeusz Kondrusiewicz (1946) měl štěstí v neštěstí, které trápí Bělorusko. Na Štědrý večer se mohl vrátit domů a ke svým dnešním 75 – tým narozeninám dostal druhý dárek: Papež František přijal jeho odstoupení z funkce. Návrat domů se uskutečnil po přímluvě italského duchovního, titulárního arcibiskupa a diplomata Sv. Stolce a apoštolského nuncia ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Claudio Gugerotti (1955). Zmíněný všemi mastmi mazaný diplomat přesvědčil prezidenta Lukašenka o nutnosti projevit milosrdenství a soucit s do Polska zběhlým oponentem běloruského režimu. Byl mu povolen návrat domů a odstoupení z funkce, přestože podle prezidenta Lukašenko je Mons. Tadeusz Kondrusiewicz špionem ve prospěch Polska. Co vše nedělá prezident v nouzi v zájmu svého přežití, udržení vztahu mezi Běloruskem a Vatikánem a kvůli zabezpečení možnosti římskokatolické církvi účastnit se obnovy ústavy Běloruské republiky.

Velká Británie

Návrat domů na delší dobu nejnovější letecké lodi vojenského námořnictva Velké Británie, HMS Prince of Wales ohlásil Daily Mail. Zpráva znepokojila i premiéra Johnsona, kterému teče také voda do bot na několika místech. Proto se rozhodl rychle komentovat v The Telegraph odpočinek a drahou opravu lodě v doku. Ta věštila Rusku a Číně porážku na moři a špatnou budoucnost nehledě na skutečnost, že za dva roky po spuštění na vodu plavala v roce 2019 – 57 a v roce 2020 – 30 dní, do spuštění zkonzumovala 3,1 miliard GBP a neumožnila společně cvičit s vojenským námořnictvem strýce Sama. Loď stejné série, HMS Queen Elizabeth byla za stejnou dobu na vodě 231 dní a byla vždy a na povel z USA k mání. Proto výrobce HMS Prince of Wales, jehož životnost je plánovaná na 50 let by se měl stydět. A to v době, kdy očekávám nevydání spoluzakladatele WikiLeaks, Juliana Paula Assange (1971) do USA a kdy nezačne v roce 2021 nová éra politiky Obama 2.0 a Merkel 2.0, ale bojová éra mezi realizací Velkého resetu s pomocí Covid-19 (se známým buržoazním nádechem), Eurasií jako Třetí ordou (s duchovním a kvantovým nádechem Ruska), ČLR (na prahu druhého století komunistického hnutí s pomocí hospodářské a disciplinované demografické síly, technologického pokroku a jednotného stranického vedení).

Narozeniny virtuálních peněz

Není dne, abychom něco neslyšeli o rostoucí hodnotě digitálních měn. Pohyby zastiňují rizika, bezpečně připravují společnost na uzávěr kamenných bank, omezení plateb v hotovosti a na novou kvantovou společnost, ve které budou všechny finance kontrolovány různými platformami, jejichž vlastníků bude méně než prstů na jedné ruce. K úspěšným patří nejenom dnes slavící 12 let od narození kryptoměna Bitcoin (BTC). Jeho hodnota je pro mne těžko představitelná a nepochopitelná, podobně jako je hodnota Ethereum (ETH). To není kryptoměna, ale decentralizovaná platforma, jinými slovy decentralizovaný virtuální počítač - EVM (Ethereum Virtual Machine). Ten běží na několika tisících zařízeních, tzv. nodech (uzlech). K transakcím se používá token se zkratkou ETH. Autorem platformy je rusko-kanadský programátor Vitaly Dmitriyevich "Vitalik" Buterin (1994). Je známý také jako spoluzakladatel Bitcoin Magazine (2011) Tenkrát stál bitcoin cca 3,50 USD. V roce 2014 spustil Buterin Ethereum po té, co získal World Technology Award, tj. první cenu v soutěži inovací před Zuckerbergem a dalšími inovátory. V roce 2018 byla jeho hodnota podobné té dnešní, tj. cca 825 USD, s denním ziskem 13%. Od prosince 2020, kdy byl puštěn do oběhu Ethereum 2.0 roste jeho objem (vklad dosáhl k 17.12.2020 cca 1,033,261,422.14 USD) a cena (růst 7,13% během 24 hodin) jako akvarijní rostliny nebo rychle rostoucí dřeviny. Ty mají dvojí funkci: ekologické palivo a ozdoba zahrad.

Proto nezůstává pozadu ani Bitcoin. Dnes měl hodnotu již více než 34 tisíc USD (710 962,06 korun) a mnohem více znalí věci než já, si představují ke konci roku hodnotu kolem 100 tisíc USD, nehledě na mé očekávání, že jeho hodnota bude během roku skákat dolů a nahoru. Proto se ptám, zda by nebylo lepší uklidnit společnost navýšením důchodu Bitcoinem nebo Ethereumem, používat tento pár v programu Covid-19 a jinde? Zmiňuji Bitcoin, Buterina a Ethereum, protože vznikají nové platební a podobné platformy také v jiných státech, včetně ČLR a Ruské federace. Tam se Buterin setkal 2.6.2017 v rámci St. Peterburgského mezinárodního fóra (SPIEF) s prezidentem Putinem. Ten vyjádřil podporu spolupráci s možným ruským partnerem. Jako jednoho z potenciálních si mohu představit otce, jehož syn byl 19.11.2020 zvolen do Sněmovny Lordů: rusko – britský vlastník Lebedev Holdings Ltd., Evgenij Alexandrovič Lebeděv (1980). Baron Lebeděv, který vlastní Evening Standard, The Independent a TV channel London Live se dostal do Sněmovny Lordů na návrh premiéra Alexandra Borise de Pfeffel Johnsona (1964). Otec barona rozjíždí svoji platformu v RF. Otec Vitalika seznámil syna s bitcoin ve věku 17 let (2011). Ptám se: Není dobré mít otce, kteří jsou schopní a ochotní představit své zkušenosti a znalosti svým ratolestím?

V roce svatého Josefa

Apoštolským listem Patris Corde (Otcovským srdcem), vydaným při příležitosti 150. výročí prohlášení svatého Josefa ochráncem církve, vyhlásil papež František dobu od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021 rokem svatého Josefa a uvedl: Bůh svěřil sv. Josefu nejcennější poklady – Ježíše a Marii – a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou a otcovským srdcem. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době, učme se od něho ustavičně a pokorně plnit Boží vůli.

Dovoluji si dodat ke slovům papeže, že ochranu potřebuje také společnost a nejenom důležitá instituce, kterou je církev. Obě se totiž z velké části, rychle a nenávratně propadají do hluboké jámy technologií, chaosu, paniky a totalismu ze strachu bez rozumu, jejíž autorství připisují mj. Covid-19. Současně společnost zapomíná, že se blíží Epifanie (6. ledna) a také pravoslavné svátky. Ty vrcholí koncem půstu (začíná 28. listopadu, který je současně dnem úmrtí a katolických oslav papeže Řehoře III.) s možností 6. ledna hodovat, účastnit se slavnostní bohoslužby a samotně oslavit Vánoce 7. ledna (podle juliánského kalendáře).

V době omezení, nejistot a strachu doporučuji považovat toto období jako Boží dar. Dar, který vybízí k sjednocení (i víry), který umožňuje uvědomit si, že jenom hranice mezi státy, lidmi a hodnotami umožňuje koncentrovat se na poznání rozdílů a jak vést dialog. Dar, který připomíná vzdělaným a lidem u moci, že mají bojovat s pokušením pýchy a pokrytectví a přiznat si skutečnosti přesahující lidskou moudrost. Většině Čechů bližší svátek učenců, třech králů je možné vnímat jako svátek vzdělaných lidí hledajících pravdu, pokoru a lásku. Trojici současný hospodářský systém a bludy politiků a ekonomů o návratu do buržoazní minulosti zcela vylučují a člověka jako bytost stále označují jako kapitál. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
03.01.2021

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrbsko se ostavilo proti Ukrajině, Moskva zasáhla Kyjev pod pás: hysterie na „náměstí“   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 12:44:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Srbsko se postavilo proti Ukrajině: Vučič nechal ruský plyn prudit přes Srbosko prostřednictvím plynovodu "turecký proud" do Evropy,“ „Moskva zasáhla Kyjev pod pás,“ - takové hysterické titulky jsou nyní plné kyjevských médií a sociálních sítí.

Jak již bylo dříve oznámeno, Rusko zahájilo dodávky plynu do Evropy 1. ledna prostřednictvím nové větve plynovodu "tureckého proudu", která obchází Ukrajinu. Tranzit půjde přes Srbsko.

„Ráno 1. ledna zahájil přítel Kremlu, prezident Srbska Aleksandr Vučič, provoz nové pobočky tureckého proudu,“ píše například Dialogue.ua.

Ruský plyn půjde do východní Evropy a obejde Ukrajinu. Informovala o tom tisková služba Vuciče na svých oficiálních webových stránkách. Nová větev plynovodu byla pojmenována Balkan Stream. Při otevření prezident republiky zdůraznil, že je to „důležitý den“ pro Srbsko, které získalo „energetickou stabilitu a bezpečnost“.

Dodal také, že plynovod přinese srbskému průmyslu a ekonomice významné výhody.

Je třeba poznamenat, že díky srbské části "tureckého proudu" mohlo Rusko exportovat svůj plyn obcházející Ukrajinu do východní Evropy: Srbska, Bulharska a Maďarska. Předpokládá se, že v budoucnu bude Rakousko prostřednictvím tohoto plynovodu také přijímat plyn.

Ukrajinci šílí, protože již nemohou Evropu vydírat zastavením dodávek ruského plynu přes své území a zároveň přišli o miliony dolarů za jeho tranzit.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKanárské ostrovy. Z turistického ráje se stává imigrantské peklo   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 08:49:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kanárské ostrovy byly léta považovány za turistický ráj. Krásné pláže, slunce a pohoda. Jenže to se změnilo se sílícím přísunem uprchlíků z Afriky. Těch přijelo na Kanáry jen loni 24 000! Uprchlíci jsou navíc ubytováni v místních hotelích, často i těch 4 hvězdičkových. S uprchlíky rovněž přišla pouliční kriminalita a násilí.
To se nelíbí místním, kteří trpí korona krizí a mnozí z nich začínají přicházet o střechu nad hlavou kvůli ztrátě příjmů.
Vedle toho si uprchlíci pěkně bydlí v hotelech a místním se smějí a příležitostně je tu a tam oloupí, nebo přepadnou.

To ale španělskou vládu nezajímá a dál podporuje masovou imigraci, přesně jak si její globální páni přejí!

KPI
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský prezident Putin podepsal zákon postihující manipulace sociálních sítí   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 08:46:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko má nový zákon, který umožňuje postih nadnárodních sociálních sítí jako twitter, youtube, nebo facebook za porušování názorové neutrality. Během novoročních svátků ho podepsal prezident Putin. Zákon zakazuje sociálním sítím zvýhodňovat některé názory a znevýhodňovat jiné.

Například odkazy na Russian Today jsou dnes označovány sociálními sítěmi jako “státní televize”. Jenže u západních státních televizí a medií se to neděje (BBC, VOA, ZDF atd). Ta jsou vydávána za “nezávislá”, čímž se podsouvá čtenáři, že se jedná o vyšší kvalitu a věrohodnost. Což nemá s realitou nic společného. Nový zákon umožní ukládat porušovatelům pokuty, omezení, či dokonce úplnou blokaci na území Ruska).

Sára Stein, NYC, USA
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponManželka generála Lučanského potvrdila vraždu svého manžela   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 08:43:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Manželka generála Lučanského potvrdila hypotézu Aeronetu, její manžel neměl na krku strangulační rýhu, komando se samopaly u jeho postele v nemocnici jí dokonce vyhrožovalo, že když nadzvedne přikrývku, aby viděla tělo manžela, tak už svého muže nikdy neuvidí! Všechny stopy ukazují na brutální vraždu a umučení policejního ex-prezidenta přímo v cele, korporátní média na Slovensku i v celé Evropě mlčí a kauzu přehlížejí, slovenský ministr vnitra odmítá vyvěsit černou vlajku a na Slovensku se začíná šířit zpráva, že Matovičova vláda vyhlásila nový lockdown účelově kvůli zabránění #AllForMilan demonstrací po smrti policejního generála! Česko a Slovensko čelí brutálnímu davo-elitářskému řízení!

Skandál okolo úmrtí bývalého slovenského policejního prezidenta Milana Lučanského začíná nabírat přesně ty obrysy, které nastínil v minulém článku náš spolupracovník a kolega, lékař s praxí ze soudního lékařství, že sebevražda generála policie byla spíš vraždou, protože všechny informace a i lékařská zpráva ukazují na četné nesrovnalosti s tím, aby opravdu mohlo jít o sebevraždu.

Přinesli jsme informace o tom, že oběšení se na teplákové bundě by trvalo opravdu velmi dlouho, klidně i hodiny a po dokonání takové sebevraždy by byl na krku silný a tlustý otok od škrcení. V případě bundy by šlo podle lékaře asi o 8 až 12 cm široký pruh na krku, kůže by nesla znaky modrých podlitin a nešlo by to zkrátka přehlédnout. Rozhodně ne očima manželky, Martiny Lučanské, která na Facebooku uvedla šokující svědectví, a poslouchejte dobře.

Martina Lučanská byla svědkem toho, v jakém stavu byl její manžel na nemocničním lůžku doopravdy. Když totiž přijela do nemocnice, v místnosti byla zásahová jednotka policie se samopaly a dovolili jí pouze to, že si mohla sednout k posteli s manželem, ale nemohla nadzvednout přikrývku, aby viděla hrudník a tělo svého manžela. Mohla vidět jen jeho hlavu a krk, přičemž si jasně všimla toho, že její manžel na krku nemá žádné strangulační stopy po škrtidle, ani po teplákové bundě, ani po provaze, ani po škrcení rukama, že by ho někdo ručně dusil, nic takového. Stejně tak syn Adam Lučanský na Facebooku odhalil, že rodina dosud nemá lékařskou zprávu.

Krk jejího manžela byl naprosto bez stop po věšení. Toto svědectví potvrzuje hypotézu našeho serveru, kterou nám přednesl náš spolupracovník, lékař a pouze se ukazuje, že za smrtí generála musí být jiná příčina smrti, kterou se asi nedozvíme. Z nemocnice v Ružomberoku totiž unikly informace, že generál Lučanský byl 9. prosince/decembera večer přivezen úplně zmlácený způsobem, že se to ani nedalo popsat.

Zásahovka se samopaly u smrtelné postele vyhrožovala vdově, aby nezvedala přikrývku na těle umírajícího manžela

Takové svědectví z Facebooku samozřejmě není doložitelné, ale výrok manželky generála doložitelný je přímo adresně, Martina Lučanská na manželově a také na svém Facebooku celou věc komentovala a pokud policejní komando se samopaly hrozí manželce generála u jeho smrtelné postele, že nesmí nadzvednout přikrývku, jinak ji odvedou a už nikdy muže neuvidí, tak potom se jedná o událost, která připomíná nějakou totalitní zemi, kde policie kryje trestný čin vraždy, případně zabití v důsledku rvačky, protože je jasné, že kdyby všechno bylo v nemocnici košer, tak by nebránili jeho ženě nadzvednout přikrývku.

To je stejné jako v USA při amerických volbách. Kdyby všechno bylo košer, potom by sčítací komisaři v demokratických sčítacích okrscích nevyháněli z místností republikánské pozorovatele sčítání. To je prostě úplně ten samý případ. Kdyby totiž Martina Lučanská nadzvedla přikrývku na posteli manžela, tak by spatřila podlitiny, šrámy, možná i zlomeniny, modré hematomy a další zranění na těle manžela.

A proto v místnosti umírajícího generála hlídala zásahová jednotka jako největšího zločince, který by mohl vyskočit z postele a utéct. Měla za úkol hlídat, aby nikdo ke generálovi nepřistoupil a nezvedl přikrývku, ani zdravotní sestry, ani lékaři, ani manželka. Do dnešního dne nemá pozůstalá rodina oficiální zdravotní zprávu, tedy myšleno oficiální cestou, nikoliv skrze ten informační únik ofoceného displeje počítače. A co víc, ministr vnitra Roman Mikulec odmítl nařídit policii, aby vyvěsila černé vlajky, že zemřel bývalý policejní prezident, odmítl to s tím, že Lučanský již nebyl ve veřejné funkci.

To je však v rozporu s tím, k čemu došlo v roce 2018, kdy byly na Slovensku vyvěšeny černé vlajky kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka, který rovněž nebyl veřejným činitelem, ale černé vlajky měl. Pokud dojde ke smrti policejního prezidenta, který z funkce odešel teprve před půl rokem, jeho bývalý zaměstnavatel by měl jeho památku uctít černými vlajkami. Situace na Slovensku je o to výbušnější, že vláda Igora Matoviče na Slovensku znovu vyhlásila lockdown, a to právě v den, kdy se rozjela kauza “oběšeného” generála Lučanského.

Matovičova vláda prý vyhlásila nový lockdown kvůli zabránění nepokojů v ulicích kvůli likvidaci generála policie

Na sociálních sítích se rozjela nová iniciativa #AllForMilan a lidé chtějí uspořádat demonstrace ve slovenských městech, požadují demisi Matovičovy vlády, požadují prošetření vraždy nezávislými experty ze zahraničí, protože na Slovensku prý žádný lékař nenapíše pravdivou pitevní zprávu, která by šla proti oficiální teorii o sebevraždě. Takže, nyní se mezi obyvatelstvem šíří zpráva, že lockdown přišel právě kvůli tomu, aby bylo zamezeno demonstracím a shromažďování lidí v ulicích v protestech.

Igor Matovič v poledních dnech zmizel z médií, podle novinářů a pozorovatelů se úplně odklidil do ústraní a kauzu s mrtvým generálem řeší místo něho ministr obrany Jaroslav Naď, ministr vnitra Roman Mikulec a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková. Pravda o smrti generála vypluje za pár hodin, nejpozději za pár dnů na veřejnost, s tím počítejte a bez ohledu na to, jestli půjde o řízený únik z okolí pitvy, anebo to bude nějaký whistleblower, to ani není podstatné. Důležité je, že na Slovensku teď vidíme učebnicový příklad brutálního davo-elitářského řízení, o kterém si musíme něco říct, abyste pochopili, proč studium současné situace na Slovensku je tak klíčové pro konceptuální gramotnost.

Situace na Slovensku v těchto dnech nabízí doslova učebnicovou a ukázkovou příležitost na studium konceptuálních procesů hroutícího se a nefunkčního davo-elitářského řízení, ke kterému dochází tradičně ve všech zemích, do kterých globalisté dosadí neschopné marionety, které postrádají kádrové kvality a zkušenosti z procesů komplexního řízení. V zemích, kde globalisté provádí společenské a laboratorní pokusy na obyvatelstvu, dochází k těmto krizím v davo-elitářském řízení poměrně často s různou úrovní chaosu a brutality.

Situace na Slovensku je totiž klíčová pro budoucí procesy v České republice, v Polsku a v Maďarsku, tedy v zemích skupiny V4, přičemž v každé z těchto zemí používají globalisté jinou laboratorní úlohu, jiné koncepty a cílem je vylučovací metoda ve snaze zjistit optimální proces řízení pro zbytek celé Evropy. Nejprve si řekneme, co je to davo-elitářské řízení a v čem je tak zvláštní a současně nebezpečné.

Elitářské a davové řízení národních států jako prototypy tradičních státních procesů řízení

Za normální situace ve zdravé společnosti jsou elity a davy odděleny způsobem, že podíl na moci mají pouze elity a davy nejsou k řízení připuštěny. Elity se rekrutují v různých režimech z různých zdrojů. V monarchii je elitou šlechta, panovník, vladař. Panovnické elity mají své majetky a těžko se dají zkorumpovat penězi Domu Rothschild. Proto šlechta byla a je největším nepřítelem Domu Sion a bankovního Domu Rothshild.

V kapitalismu jsou pro změnu elitami bankéři a jimi vytvoření boháči. Kapitalismus zdánlivě je systém zasvěcený Domu Rothschild, ale není to tak. Kapitalismus totiž stojí na svobodě, na volné příležitosti, na konkurenci, na trhu a na hotových penězích, na růstu a bohatnutí vrstev gójů. To je pro Dům Rothschild katastrofa, čím bohatší společnost gójů, tím méně půjček lidé potřebují, tím méně jsou ochotni podstupovat dluhové otroctví u sionistických bank. Takže, toto jsou dva základní elitářské společenské systémy.

V těchto dvou systémech jsou elity určeny společenským původem a členem elity se nemůže stát nikdo jen tak z davu. Monarchie i kapitalismus jsou společenské systémy se stabilitou řízení, ale rovněž i s vysokými třídními rozdíly, které vyvolávají při výpadku sociální úrovně a příjmů povstání a revoluce dělnické třídy. A tyto revoluce a odpory proti elitářskému řízení nakonec vedly ke vzniku davového řízení. Francouzská revoluce v roce 1789 byla pilotním projektem a prototypem davového řízení. Lůza, chátra, bezzemci, chudina, dělníci a něco, čemu se říkala chudá inteligence, svrhli krále a začala vláda davu a ulice. Byl to proces přímého řízení, tedy formou uličních výborů, rozsudků v hospodách, poprav na náměstích.

Davové řízení pomocí kádrů vytažených z davu, z lidové armády a zaplacenými Rothschildy prostě nefungovalo

Ten samý proces proběhl v roce 1917 v carském Rusku a davové řízení svrhlo cara a dalo vzniknout Sovětskému svazu. Jenže pozor, tady už globalisté dosadili do čela davu jednoho z davu, Vladimira Uljanova. Ten provedl revoluci v Rusku za pomoci peněz Domu Rothschild. To samé davové řízení vyneslo v roce 1933 do funkce kancléře v Německu Adolfa Hitlera, kterého sponzorovala pařížská pobočka Rothschildovy banky. Totéž davové řízení vyneslo k moci Benita Mussoliniho v Itálii. Pokud jde o Mussoliniho, ten proslul tímto prorockým citátem: “Demokracie je teoreticky krásná; v praxi ale jde o klam. Vy v Americe to jednoho dne uvidíte!“ Tento citát předstihl svoji dobu, ale stal se typickým atributem postojů davového řízení, tedy vůdců vzešlých z řad lidu, dělníků a armády. Globalisté si vybírali vůdce z lidu, z davu a dávali jim peníze.

Typickým znakem davového řízení je občanské hnutí, dav nespokojenců v ulicích, který si do svého čela, za pomoci peněz Domu Rothschild, zvolí jednoho člověka ze svých řad a svěří mu řídící moc, aby hájil zájmy davu. Davové řízení je tedy přesným protipólem elitářského řízení, upřednostňuje lid, upozaďuje tradiční elitu, tedy šlechtu, ale i církev. Davové řízení čistého střihu ale proběhlo jen ve Francii v roce 1789, tedy přesně 200 let před davo-elitářskou revolucí v ČSSR v roce 1989, ostatní revoluce po roce 1789 byly již manažované globalisty, tedy Domem Rothschild.

Cílem bylo převzít moc nad státy Evropy skrze placené dělnické vůdce, které si Rothschild koupil. Jenže, ono to nefungovalo. V Rusku do toho vhodil vidle Josif Stalin a vrátil SSSR davové řízení francouzského revolučního typu. Stejně tak do toho vhodil vidle i Adolf Hitler, který nakonec hodil smlouvu Haavara pod stůl. Dům Rothschild v obou případech byl těmito vůdci z lidu podražen.

Kalergiho koncept davo-elitářského řízení se stal Biblí globalistů

Globalisté však byli s oběma systémy řízení silně nespokojeni. Elitářské řízení vyvolává revoluce a povstání davů. Naproti tomu davové řízení vyvolává úpadek ekonomiky, odliv investic, později úpadek rozvoje a průmyslu, a to kvůli tomu, že u moci nejsou přirozené elity, ale dav neschopný elitního řízení. A tak globalisté si všimli velice zásadního díla židovského šlechtice česko-rakouského původu Richarda von Coudenhove-Kalergiho s názvem Panevropa z roku 1922. Tohle dílo je Biblí globalistů, protože přišlo jako první s myšlenkou kočkopsa, tedy tzv. davo-elitářského řízení.

Kalergi v něm spatřoval vyřešení trvalého míru, odstranění sociálních nerovností a současné udržení ekonomického růstu a prosperity, čili sloučení těch dobrých věcí z obou oddělených systémů řízení. Problém s Kalergiho konceptem je v tom, že se jedná o podvod a podraz na národy. Davo-elitářské řízení totiž vytváří nepřirozený stav diktatury, kde nevládne ani jedna z těchto dvou tříd, tedy ani elity, ani davy, ale vládne někdo nevolený, někdo neznámý, někdo v pozadí, někdo, kdo nemá ani původ elit, ani dělnický původ. V davo-elitářském systému totiž vládnou Dům Sion a jeho dluhové otroctví, čili světoví sionisté kontrolující veškeré centrální banky, vlády, soudy a informační prostor médií.

Davo-elitářské řízení je pro laika velmi snadno identifikovatelné, není problém toto řízení poznat a odhalit. Hlavním znakem davo-elitářského řízení je situace, kdy naprosto nepochopitelně si dělnické a nižší stavy za své vůdce volí členy elit, které nemají s davem a jeho hodnotami naprosto nic společného. Do čela davů amerických dělníků, horníků a modrých límečků se v roce 2016 postavil miliardář a člen elit Donald Trump. O rok později se v ČR stal premiérem a miláčkem voličů sociálních jistot miliardář a oligarcha Andrej Babiš, kterého si zvolili čeští dělníci a důchodci, kteří utekli od tradičních středo-levých stran.

Na Ukrajině byl za prezidenta zvolen televizní herec a showman, člen mediální a zábavní elity, Volodymyr Zelenský. Na Slovensku byla zvolena aktivistka z kauzy komunální skládky v Pezinku za prezidentku, která seděla v neziskovce napojené na fond George Sorose, tedy elitistka z NGO sektoru. Ve Francii byl za prezidenta zvolen Emmanuel Macron, bývalý zaměstnanec pařížské pobočky Rothschildovy banky, tedy člen bankovní elity. Všichni tito lidé se záhadně postavili do čel svých národů na vlně podpory davů, lidu, dělníků, chudé inteligence, která přitom s těmito elitami nesdílí naprosto nic. Jak je tedy možné, že si davy chudých do svých čel volí někoho, kdo není typickým zastupitelem a členem davu?

Davo-elitářské řízení nemůže fungovat bez indukce chudoby, bez migrace chudých kultur a bez omezování lidských práv

A odpovědí na tuto otázku je populismus. Kalergi ve své knize nastiňuje zásadní myšlenku, že když se elity k davu začnou chovat populisticky, dav začne elity milovat. V Česku by se tomu dalo říkat “babišizace procesů davového řízení”. Jenže, Kalergi správně sám sobě v knize oponuje, že to má zásadní háček, že elity v čelech davů nikdy nebudou financovat populismus, tedy rozdávání peněz, příspěvků, zvyšování důchodů, rozhazování, navyšování schodků rozpočtu a další věci, ze svých vlastních peněz. A protože tisknutí peněz způsobuje prudkou inflaci, Kalergi připouští, že davo-elitářský model je utopie a není realizovatelný.

Existuje však řešení a Kalergi jej spatřuje v indukci chudnutí do Evropy a slučování západní civilizace s chudšími kulturami a regiony ve světě, které učí své děti rovněž k chudobě a k myšlení chudých. Pokud celá společnost zchudne a bude se zchudnutím souhlasit pod jakoukoliv záminkou (viz. např. ochrana klimatu, viz. virová zdravotní hrozba), potom přerozdělování zdrojů společnosti vystačí na udržení trvalého smíru a míru, už nikdy nebudou války, protože lidé budou mít dostatek svých základních potřeb. Dosáhnout se toho má v poslední fázi nepodmíněným příjmem. Tento Kalergiho utopistický proces davo-elitářského řízení je nyní uplatňován všude ve světě a globalisté na tento proces přísahají jako na Svatý grál.

V čelech davu dosazené elity rozhazují bouřícímu davu pomeje a dary pořízené na zotročující dluh celého davu… to je davo-elitářské řízení v kostce

Elity dosazené do čel davů tak mají za úkol populisticky vedomě (kádři, marionety) či nevědomě (nýmandi, diletanti, naivisté) likvidovat systémy státních a národních elit, destabilizovat své státy, rozvracet své země a likvidovat země, kde trvají elitní řízení a rovněž davová řízení odděleně, dosazené elity mají za úkol zadlužovat astronomicky své země u sionistických světových bank, mají za úkol rozhazovat peníze davům, viz. v USA a systémy rozdávání peněz ve stimulus balíčcích, anebo v Evropě dotace z EU a současné náhrady podnikům za lockdowny. Mají za úkol rozdávat peníze důchodcům, navyšovat důchody, mají za úkol navyšovat neustále minimální mzdy, navyšovat sociální dávky a nárokové tituly, a to paradoxně z pozice elit, kdy vidíte miliardáře v roli prezidenta či premiéra, který se zasazuje o větší rozhazování peněz, ale ne ze svého, ale ze státního rozpočtu a z úvěrů a dluhů u sionistických světových bank.

Jenom malé odbočení. Převrat v ČSSR v roce 1989 byl rovněž prototypem davo-elitářského systému, protože Václav Havel byl elitistou buržoazie, ne člověkem z davu, ale obyčejní lidé ho dosadili jako vůdce, přestože s nimi nesdílel žádné hodnoty, ani sociální původ. V Polsku proběhl v roce 1989 proces výměny kádrů davového řízení z komunistického kádra na dělníka a odboráře, do vedení se dostali předáci odborů Solidarity a Lech Walesa. Později byl proces v Polsku rovněž nahrazen davo-elitáři.

Davo-elitářské řízení tak vede k destrukci národních států skrze ekonomické a brutální zadlužování, skrze rozštěpení společnosti na pokraj občanské války, skrze procesy likvidující tradiční rodinu, skrze násilí a brutalitu v ulicích a mezi občany, a to do takové míry, že se mezi sebou vraždí bratr s bratrem, občan s občanem a dokonce policista s policistou

Ano, a tím se dostáváme na Slovensko. Toto obsáhlé vysvětlení davo-elitářského procesu řízení je nezbytné k tomu, abyste pochopili, co právě na Slovensku probíhá okolo kauzy podle všeho zavražděného policejního ex-prezidenta Milana Lučanského. Na Slovensku nastala situace, kdy policisté podle všeho likvidují jiné policisty, odstraňují je z cesty a politická a vládnoucí elita tomu nechává volný průběh. V tradičním elitářském nebo naopak davovém řízení by to nikdy nebylo připuštěno, aby složky bezpečnosti se zabíjely mezi sebou. V davo-elitářském řízení je to však nejen možné, ale dokonce naprosto očekávané a z hlediska globalistů vítané.

Kalergiovské řízení davo-elit povede k rozpadům a destrukcím národních suverénních států

Povede to totiž k vypuknutí třídního boje a rozštěpení občanské společnosti na dvě části, jedna na straně těch, kteří usilují o zachování národa a integrity, a druhá na straně globalistů, kteří usilují o rozbití národních států a o vytvoření kalergiovské Panevropy pod vedením elit z různých oborů, které budou likvidovat zbytky svých národů a jejich identit. A to je ten zásadní poznávací znak davo-elitářského řízení, který si pamatujte ve vlastním zájmu. Pokud politik škodí vlastní zemi, vlastnímu státu, jeho zájmům, pokud škodí své vlastní straně a partaji, která klesá pod hranici volitelnosti, ale přesto dál politik straně škodí a prosazuje kroky proti vlastním voličům ve jménu něčeho, co prosazují globalisté, potom máte před sebou kádra davo-elitářského řízení, který nemá chránit národ, ani svoji partaj, ani své voliče, ale má za úkol destrukci národních procesů řízení a plnění úkolů globalčiků.

A ta destrukce probíhá mnoha kroky, od zadlužování, rozhazování peněz, přes import migrantů, přes vystavování své země ohrožení podílením se na vojenských operacích NATO proti blízkým jaderným velmocem, až po hlasování v EU parlamentu proti zájmům vlastního státu. Elita v čele davového řízení není řídící proces konstrukce, ale je to proces řízení dekonstrukce, v pozdější fázi očividné destrukce.

Davo-elitářské řízení totiž vede k uvržení všech národů do nevykupitelné pasti trvalého a permanentního zadlužení u sionistických světových bank, k čemuž by nikdy nedošlo v elitářském, ani v davovém řízení. Ani monarchové, ani kapitalisté, a ani komunisté a bolševici by nikdy nepřipustili proces a plán na zotročení svých národů trvalým a nikdy nevykupitelným zadlužením u cizích bank. Něco takového by totiž šlo proti samotné podstatě elitářského i davového řízení, proti zájmům elit, i proti zájmům davu.

Na Slovensku globalisté zlikvidovali Ficovo davové soc-lidové řízení a nahradili ho davo-elitáři z NGO sektoru financovaného ze zahraničních fondů napojených skrze George Sorose na Dům Rothschild

Davo-elitářské řízení totiž zlikviduje nakonec elity i davy dohromady. Gójské elity, šlechtické elity, kapitalistické elity, komunistické elity, všechny budou zlikvidovány v procesu davo-elitářské perestrojky, dekonstrukce a následné destrukce. Elity v čelech vlád a států likvidují vlastní obyvatelstvo, kulturu, právní stát a ústavu, a to vše provádí v rolích davo-elitářských kádrů, přičemž procesy povedou k rozvratu státnosti. Stát, jehož davy jsou fascinovány elitami destruujícími státnost a hlavní pilíře státnosti a práva, je určen k zániku. Pamatujte, že to byl dav na Slovensku, který si od roku 2018 volil do čela země elity NGO a populisty z Trnavy za pomoci globalistických korporátních médií. Slovenská ulice si v roce 2018 nezvolila do svého čela někoho z davu, ale sórošovské elity.

Tím byl davo-elitářský proces na Slovensku nastartován a Slováci se nestačí divit, co se děje, že se jejich země pomalu proměňuje z Ficova davového soc-lidového řízení na koncentrační tábor, kde se nesmí vycházet, kde se vraždí policejní ex-prezidenti, kde policisté se samopaly hlídají vdovy u postelí umírajících manželů, kde ministři obrany o svých občanech prohlašují na sociálních sítích, že jsou opice, kde se střílí do občanů gumovými projektily na pokojné demonstraci k výročí 17. listopadu. Pochopení dopadů a brutálních důsledků davo-elitářského řízení je zásadním předpokladem konceptuální gramotnosti.

Pamatujte, že davo-elitářské řízení lze připodobnit k situaci, kdy dav ovcí si do svého čela zvolí vlka spolu s jeho vlčím poradním sborem. Potom se ale nedivte, že vlk nenávidí svůj ovčí národ, že s ním nesoucítí, že ho nechápe, že s ním nesdílí hodnoty, nectí a pohrdá jeho svátky jako jsou Velikonoce nebo Vánoce, že ho týrá, terorizuje, likviduje, dělá na něm laboratorní stěrové a vakcinační pokusy a v konečném důsledku svůj národ likviduje. Davo-elitářské řízení je utopie, která ale zaručuje destrukci národů. A proto globalisté toto řízení tak milují, protože jim pomůže nasunout Brave New World a jednotnou světovou vládu bez suverénních národů a států zaniklých a rozvrácených v davo-elitářských procesech dekonstrukčního a destrukčního řízení.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVyjádření lékařů z celého světa k vakcíně proti COVIDU-19   
Pridal tk Pondělí 04 leden 2021 - 08:26:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tohle video shrnuje vyjádření lékařů z celého světa k zaváděné vakcíně proti COVIDU-19.

Uslyšíte krátký názor od zhruba 30 lékařů a lékařek. Dozvíte se nejspíše něco, co v běžných médiích obvykle neuslyšíte.

Zveřejňujeme zde toto video proto, že nám všichni kolem nás lžou a vytvářejí z odpůrců očkování jakousi sortu nepřizpůsobivých lidí.

Šmejd Babiš se sám před novináři nechal očkovat, ale nebyla ukázaná lahvička vakcíny z které byla látka do injekční stříkačka nabírána, později se samozřejmě provalilo, že obdržel pouze vitamín B12!!!

VIDEO KE STAŽENÍ ZDE V ODKAZU:

https://rumble.com/vc7qok-vyjden-lka-z-celho-svta-k-vakcn-proti-covidu-19.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.0767 sec,0.0387 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,357kB