Středa 20 květen 2020
Kdo z toho má prospěch   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 18:30:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To, co jsme mohli vidět v letošním roce kolem 75. výročí vítězství spojenců nad Německem a jeho satelity v květnu 1945 je dokladem morálního rozkladu české, ale rovněž evropské společnosti. Přehlídka lží, komedií a sprostoty. Neslaví se už řadu let vítězství nad Německem a jeho zločinci a okupanty, ale ukončení války, aby se mohli podílet i poražení agresoři a zločinní okupanti, reprezentovaní právě Německem. Je třeba zdůraznit, že tento ponižující mediální trend, směřující k polarizaci a rozhádání společnosti není žádnou novinkou.

Je rovněž zcela evidentní, že je záměrný, protože většina našich politiků ho poslušně odkývává, přestože by se měli proti falšování historie a německé kolonizaci hlasitě ozvat. Evropa se ani tak nefašizuje, jak tvrdí Filip, ale spíš germanizuje. Germanizace byla cílem nacismu, samozřejmě německého a evidentně je i cílem německé EU. Proto nenávist k Rusku, ponižování a kolonizování slovanských národních států, proto antisemitismus ukrývaný za jakýsi vybájený antisionismus. Nic se neděje samo o sobě, nic není náhoda a vše je spojeno se vším.

Oslavy vítězství nad Německem a osvobození naší vlasti byly letos zneuctěny arogantní ubohostí a komediantstvím starosty Prahy 6 Koláře a některých jemu blízkých politiků kolem protiruského propagandistického odstranění sochy maršála Koněva. Dále stavbou pomníku zločincům z SS v Řeporyjích. Rovněž ricinovým mediálním průjmem a v neposlední řadě nedůstojnou šaškárnou kolem smrti Jaroslava Kubery. Připadám si jako ve filmu Planeta opic, kde pravda, fakta a logika ustoupily ideologii, lži (základní pilíř německé EU), korupci všeho druhu (druhý základní pilíř EU) a politické korektnosti, které v současné realitě šíří a podporují místní omezení a podlézaví slouhové cizáků.

Ostudné je, že se do lží a komedií, a to dosti ubohým způsobem, zapojili i někteří čeští historici, kteří si nezadají v nemorální servilnosti s propagandisty v padesátých letech, nebo novináři v době německé, či rakouské okupace. Jsou rovněž ilustrativním dokladem klesající úrovně českého základního a především humanitně zaměřených oborů středního a vysokého školství. Podle dosažitelných aktuálních informací, už celých 20 % občanů naší republiky nedokáže pochopit víc, než kratší a jednoduchý text složený z holých vět. K tomu připočteme určité nevelké procento v podstatě negramotných nedokončených absolventů základních škol, kteří se umí sotva podepsat v rámci přípravy na celoživotní placené nicnedělání s podporou politických neziskovek. Dalších odhadem 5-10 % je takových, kteří nejsou o moc lepší, než výše uvedených 20 %. To umožňuje pohodlné manipulace s davem, především pomocí ČT a sociálních sítí.

Vzhledem k rostoucím požadavkům z hlediska použitelnosti absolventů škol všech stupňů, národní kognitivní kompetence za třicet let pozoruhodně klesla. Je to vidět i na armádě, kde celkový rozhled mnoha profesionálních vojáků, stejně jako jejich technická neznalost doslova děsí. Ani nemusíme dovážet primitivní afroislámské migranty. Nepoužitelných, mnohdy arogantních omezenců s maturitami i vysokoškolskými diplomy máme dost vlastních. Navíc se šíří primitivní sprostota, kterou se předvádějí i někteří politici. Jejich vzorem je starosta Řeporyjí, jenž s vydatnou otcovou pomocí sotva prolezl církevní střední školou ve 26 letech a přesto se mu dostává maximálního prostoru v médiích. Kdo na tom má zájem? Aspen Institut Allbrightové a Bakaly, jehož členy jsou Kolář, Novotný, Kundra i Hamáček.

Jen komické i tragické, že někteří naši občané a domácí politici, a dokonce vrchní politik NATO Stoltenberg věří ricinovým komediím, aniž by si položili základní otázku římského práva. Komu tato komedie slouží? Komu by posloužila ricinem stupidně provedená vražda jakéhosi Koláře, synka předlistopadového protekčního pracovníka Akademie věd? Ricin lze v mrtvole zjistit, což potvrdí každý patolog. A na koho by se asi ukazovalo, jestliže použitím ricinu při vraždě politicky nepohodlných osob v zahraničí se předvedly kdysi Rusko a Bulharsko. Je to stejná ubohá komedie pro omezence, jako se Skripalem a novičokem, který se vyráběl i u nás. To by museli v ruské FSB, či jiných tamních službách sedět absolventi českých polistopadových inkluzivních škol. Útok ricinem na české politické ubožáky a slouhy cizáků by byl stejně nenápadný, jako kdyby je na „Václaváku“ přetáhl po hlavě klackem ruský agent mávající ruskou vlajkou.

Přitom v USA existuje laboratoř CIA, jako součást takzvané Farmy, kde je oddělení schopné vyrábět nezjistitelné jedy. Podobné pracoviště mají určitě i v Rusku, Číně i jiných zemích. A nějaký stupid vybájený BIS a „objevený“ Kundrou bude používat profláknutý ricin k vraždění v české kolonii. Existují i jiné způsoby nezjistitelné vraždy. Hřib, Kolář i Novotný jsou evidentně strašně ohroženi a pod ochranou policie, přestože na ně nikdo ani neplivl. Zesměšnili se dostatečně sami a nejsou sami.

K dovršení ricinové komedie hrozí komický ministr vnitra Hamáček v červené mikyně stíháním tomu, kdo z BIS vypustil informační ricinový průjem na propagandistického dělníka Kundru. Naše slavná BIS čučkařů, která stále vítězí nad imaginárními ruskými troly, není nic jiného, než propagandistická služba cizích zájmů. Vyvstává logická otázka, zda BIS není pro naši zemi spíše nebezpečná, než bezpečnostní. K čemu vlastně platíme z našich daní takový spolek? Na místě je rovněž otázka, zda BIS nesmysl o ricinu rozhlásila na čísi zahraniční popud, nebo skočila na špek nějaké ruské tajné službě, aby se pod vedením Koudelky a s podporou Hamáčka dokonale zesměšnila. „Voni jsou ale hlava, pane nedostudovaný místopředsedo vlády, ministře vnitra a generální tajemníku prohnilé rodinné ČSSD německých slouhů. Měli by nastoupit jako závodčí k strážmistru Flanderkovi do Putimi a odhalit s pomocí Pepka Vyskoče z BIS dobrého vojáka Švejka jako ruského špiona s ricinem. Zoufalec Hamáček by si měl zajít pro pohlazení k tátovi Zemanovi, jehož nepochopitelná a sebeponižující láska k tomuto politickému ubožákovi vypadá už téměř homosexuálně.

Kdo osvobodil Československo

Území ČSR, které bylo šest let okupováno Německem, bylo osvobozeno silami domácího a zahraničního odboje. Oficiální počet lidských obětí zaviněných Německem je 370 000. Nicméně, ještě po válce zemřelo zhruba 60 000 našich občanů, většinou mladých na následky takzvaného totálního nasazení a neupřesněný počet lidí zachráněných z německých koncentráků. Reálné číslo obětí Německem vyvolané druhé světové války a okupace se blíží půl milionu lidí. K tomu je třeba připočítat invalidy a hospodářské ztráty. Na nikoho z bojovníků proti nacismu a fašismu a osvoboditelů bychom proto neměli zapomínat a vyvolávat z tohoto hlediska ostudné mediální tahanice k potěšení cizáků. V rámci domácího odboje spolupracovaly po prvotních neshodách komunistický i nekomunistické skupiny. Zahraniční odboj byl jednotný a vedený oficiálně prezidentem Benešem a mezinárodně uznávanou vládou. Proto jej nelze účelově politicky dělit na jakýsi východní a západní. Někteří naši vojáci bojovali postupně ve Francii, Británii a SSSR. Příkladem je stíhací pilot František Fajtl. Proti Německu a jeho satelitům bojovala do konce války spojenecká koalice, jejímiž hlavními pilíři byly státy SSSR, USA, Velká Británie a Svobodná Francie. V rámci Rudé armády bojovala francouzská stíhací letka, polská divize, později rozšířená a československý prapor, průběžně rozšířený na armádní sbor. Při obraně Murmanska bojovala na sovětském území rovněž britská letecká formace. Rudá armáda nesla nepochybně hlavní tíhu bojů v Evropě od června 1941 do vylodění amerických a britských sil v Itálii roku 1943, ale i poté. Osvobodila rovněž převážnou většinu území naší republiky, celé Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, část Jugoslávie, ale rovněž například část Norska, odkud pochází bývalý levičák Stoltenberg, současný ideolog protiruské propagandy NATO. Vojenským úspěchům Rudé armády nezanedbatelně napomohly dodávky surovin, potravin a dopravních prostředků, především z USA, a to placené v rámci Lend Lease. Boje v severní Africe ovlivnily situaci v Evropě minimálně. Boje v Pacifiku byly vedeny převážně silami USA. Rudá armáda ukončila německý program holocaustu, a to likvidací vyhlazovacích koncentračních táborů na území Polska. Její vítězné tažení rovněž zabránilo připravované likvidaci většiny slovanských obyvatel Evropy. Boje na území Čech byly ukončeny až po 12. květnu 1945, který by se měl oslavovat, nikoli 8. květen, kdy se Německo pokusilo podepsat kapitulaci bez účasti reprezentanta SSSR.

Kdo osvobodil Prahu

Prahu mohla osvobodit 8. května v pohodlí americká armáda, která 7. května obsadila Plzeň. Nicméně, neučinila tak na základě dohod s Rudou armádou o demarkační linii, takže dala přednost smlouvě před životy Pražanů. Značnou část Prahy osvobodili domácí povstalci s pomocí okolních měst a obcí a nevelkého počtu sovětských partyzánských výsadků. Kapitulace vedení povstalců a jeho dohoda s Němci tento fakt do značné míry znehodnotila a umožnila bezpečný odchod celého pražského gestapa i s archivy.

Osvobození Prahy dokončila Rudá armáda, jejíž tanky T-34/85 s taktickými čísly 23, 24, 25 se 9. května střetly s německými stíhači tanků na Klárově a větší boje byly zaznamenány rovněž v Dejvicích. Přitom nelze zapomínat, že Němci ustupovali, nebo utíkali z českého území pod tlakem Rudé armády. Bez něj by k žádnému povstání nedošlo. Zapomíná se rovněž, možná záměrně, že povstalci svým bojem omezili možnost ústupu divizí Hitlerova oblíbence Schörnera, které musely ustupovat místo přes Prahu na Plzeň, trasou severněji na Karlovy Vary a byly tam rozdrceny 8. května tankisty maršála Koněva. Tím dostává pražské povstání širší rozměr z hlediska podílu na spojeneckém vítězství nad Německem.

Praha nedostala podporu ve formě shozů zbraní z Británie, přestože o ně povstalci opakovaně žádali a americká a britská armáda neumožnily ani pomoc povstalcům ze strany československých perutí v Británii a ČS obrněné brigády. Tento postoj nepříjemně připomíná situaci před Varšavou v roce 1944, kterou nadšeně omílá protiruská propaganda. Důvody jsou ovšem různé. Z hlediska amerického vedení to byla politika spolupráce s SSSR z hlediska zájmu o nasazení Rudé armády proti Japonsku. Naopak, Rudá armáda před Varšavou musela zastavit postup pro kolaps logistiky a pokus polské divize o proražení obklíčení Varšavy se nezdařil. Vraždění ve Varšavě se zúčastnili i někteří zrádci, kteří nastoupili následně do Vlasovovy ROA. Dále bychom neměli zapomínat, že proti německé okupaci nepovstala jen Praha. První boj na českém území začal pravděpodobně v Přerově. Povstání se stalo jednoznačným, spontánním vyjádřením odporu vůči Němcům, především takzvaným sudeťákům a jejich šestiletému teroru. Současná česká politika podlézání Německu a jeho EU je výsměchem a urážkou všech, kteří položili život v období 1938-1945 na naši svobodu.

Takzvaní Vlasovci, oficiálně ROA byli podřízeni říšskému vůdci SS Himmlerovi. ROA tvořili skupiny neněmeckých, většinou slovanských asijských, částečně muslimských formací SS. Cizinci nemohli být příslušníky německých armádních sil, pouze SS. Generál Buňačenko se při formování divize ROA nechal slyšet, a to hlasitě, že chtěl vojáky a Němci mu posílají bandity. V Řeporyjích byl tudíž postaven pomník banditům a nejedná se o ruskou, či komunistickou pomluvu, nýbrž slova generála ROA. Vlasov byl proti zastavení ROA v Praze a spolupráci s povstalci. Příslušníci ROA se střetli s Němci v boji o ústupové cesty na západ. Jiné logické vysvětlení jejich zastávky v Praze neexistuje. Povstalci Vlasovce v podstatě nezajímali, pokud jich nemohli využít na ochranu oproti Rudé armádě. Většina zajatých Vlasovců byla v SSSR potrestána nucenými pracemi a dostala v padesátých letech milost od Chruščova. Popraveni za zradu byli jen někteří důstojníci.

Kdo z toho má prospěch

Z přepisování historie, lhaní a rozeštvávání obyvatel naší republiky mají prospěch dvě zájmové skupiny, a to Německo a američtí euromarxisté reprezentovaní Sorosem, Clintonovými, Obamou a Allbrightovou s jejím českým Aspen Institutem. V první řadě se však jedná o německé revanšisty, imperialisty a kolonialisty. Těm jde především o upevňování svojí koloniální vládnoucí pozice v naší zemi, kterou získali za třicet let díky českým politikům. Propaganda nejen v ČT se snaží zastírat německé válečné zločiny napadáním osvoboditelské role Rudé armády a obecně ponižováním a zesměšňováním všeho českého. Za minulý rok se přesunul, především do Německa téměř bilion korun, jako zisk německých firem a řetězců na našem území a faktu, že tyto společnosti většinou u nás neplatí daně, nanejvýš odvody za zaměstnance, navíc mnohdy cizince. Další obří sumy směřují do Bruselu, kde je hnízdo německé EU s 60 000 byrokraty.

Německá propaganda v českých médiích účelově přesouvá zájem občanů od koloniálního vykořisťování nízkými mzdami a mediálního ponižování na vyvolávání nenávisti k Rusku a podporu válečné propagandy, hodí se i virus. Cílem je rovněž nasazení slovanských vojáků do jaderné války proti Rusku s tím, že část ztrát a následků války ponese dobrovolně naše obyvatelstvo, stejně jako Poláci, Slováci, Maďaři, Ukrajinci a další kolonie. Finálním výsledkem by mělo být rozparcelování naší republiky do takzvaných euroregionů s výraznou převahou německého obyvatelstva, posun polských hranic o 200 kilometrů na východ a přesun afroislámských migrantů z Německa do slovanských kolonií. Hlavním vítězem by v takovém případě byly USA, které ekonomicky ovládají EU a světové obchodní a energetické trasy. Stačí se podívat na strukturu vzájemného exportu a importu mezi USA a EU. Nicméně USA potřebují Německo jako svého dozorce v Evropě a pozemní segment ozbrojených sil do války proti Rusku. Bez Německa a jeho EU by byla agrese vůči Rusku a možností jaderné války nemožná.

Přehlídka budoucích vítězů bez EU

Samozřejmě je otázkou, zda výše uvedená strategie zůstává v platnosti. Nelze vyloučit brzkou dohodu o rozdělení světa mezi globální vítěze USA, Rusko a Čínu s tím, že EU se svými byrokraticko-ekonomickými, rasovými a ekologickými experimenty zlikviduje sama sebe a stane se plně americkou kolonií. Evropským dozorcem se poté stane Anglie. Churchill by jásal. Rusko je částečně národní, nicméně vlastenecký stát, má velké prostory, suroviny, potraviny, energetiku, vlastní výzbroj, silnou armádu, ale relativně slabou ekonomiku a málo obyvatel. Ve spolupráci s Čínou je neporazitelné. Čína je v podstatě národní a vlastenecký stát, má mnoho obyvatel, silnou ekonomiku, stále více vlastní výzbroj, silnou armádu, ovládá polovinu Afriky, ale malý prostor, nedostatek surovin, potravin a energie, přičemž je závislá na dálkových přesunech surovin a výrobků. Bez spolupráce s Ruskem se mezi vítěze nedostane. V případě, že by Čína ve spolupráci s USA napadla Rusko, bude mít nakonec USA a EU i na severní hranici. Vojenským dohodám s NATO a EU nelze věřit. Dokladem je posun NATO k hranicím Ruska po roce 1990 v rozporu s veřejnými sliby a prohlášeními jejich reprezentantů. V nejhorším případě se vymyslí nějaké porušování lidských práv. USA mají velký prostor, silnou ekonomiku, nejsilnější armádu světa, dostatek obyvatel, suroviny, potraviny, energie a světovou rezervní měnu, ale nemá národní tmelící ideu, zato velké dluhy, narušený průmysl, rychle se drolící společnost a rostoucí rasové problémy. Rusko a Čína nemají zájem na válce, nicméně jsou již natolik silné, že mohou odrazit útok evropských států NATO i amerických spojenců v Asii, způsobit jim ničivé ztráty a zasáhnou účinně i území USA. Riziko je příliš velké i pro vládnoucí skupiny v USA, takže se hledá méně nebezpečné řešení. Pokud se nepodaří rozložit Rusko a Čínu zevnitř, je dohoda mocností o rozdělení světa nutná a dočasné výhodná pro všechny tři globální vítěze.

Vyhnou se válce, mohou dále zbrojit, přičemž ekonomickou krizi úspěšně zakrývá coronavirus. V podstatě lze konstatovat, že virus je pro všechny vlády požehnáním, neboť mohou zakrývat ekonomickou katastrofu ideologicky řízené ekonomiky, realizovat finanční tunely a ještě posilovat cestou zastrašování kontrolu nad obyvatelstvem. Povyk na téma, kdo s virovým mutantem přišel, je pouze další zastírací komedie k odvádění pozornosti stáda od reality.

Německá EU každopádně mezi vítěze patřit nebude, přestože má dosud relativně funkční, nicméně ideologicky řízenou ekonomiku, dostatek potravin, nicméně v koloniálním systému závislého a ideologicky řízeného dotačního zemědělství, ale postrádá prostor, suroviny, energetiku, silnou armádu a především nemá jednotné obyvatelstvo, neexistuje jakýkoli národnostní tmel, přičemž negativní dopad mají především klesající kognitivní kompetence v celé EU, německý rasistický kolonialismus ve střední a východní, částečně i jižní Evropě, sebevražedná islamizace, afrikanizace, agresivní lesbická feminizace a ekologické experimenty. Nicméně, Německo bude mít snahu udržovat životní úroveň vlastního obyvatelstva na účet kolonií. V tom ho aktivně podporuje, a to v některých případech už třicet let, nemalá část českých politiků pražské havlérky (ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ČSSD, Piráti, proevropská část vedení KSČM) závislých na Německu, které si svobodně volí, stále dokola, naši evidentně stále inteligentnější a přemýšlivější občané řízení pomocí ČT a chytrých mobilů. Cizákům rozprodaná, rozkradená a vytunelovaná kolonie místo vlasti, svobodnou a demokratickou volbou. Hotová planeta opic k pobavení vítězů.

Martin Koller

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNeměl by se Vystrčil (senátor) před občany vysvléct do naha?   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 12:17:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tohle jste zvolili vy!

Mají právo to voliči od vrchního senátora žádat? Říká se, že v demokratickém systému by měl volič kompletně své nejvyšší ústavní činitele znát. A prapodivný senátor Vystrčil s jeho fantasmagorickými výkřiky a stihomamem se jeví jako značně politicky nesvéprávný "zástupce lidu". Vlastně, vždyť je z ODS jako Řeporyjec...

Ne nebojte se, nikdo se nezajímá, zda náhodou není ženamuž.

Vysvléct do naha znamená v politickém žargonu zapojit kompletně všechny orgány k tomu určené, zda pan senátor Vystrčil z ODS nemá impuls k jeho stihomamu na kontech, které nejsou v českých korunách a které se mohou odkudsi jaksi kamsi někam přesouvat.

Pokud totiž z dějin vzniklo dávné úsloví "není kouře bez ohně", i zde by fantasmagorické výkřiky nemusely znamenat duševní nepohodu, ale zapojení do spolupráce přes jiné instituce, než jsou k tomu oficiálně určené.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v úterý oznámil, že se jeho cesta na Tchaj-wan stává reálnější, pokud bude Čínská lidová republika dále diktovat Senátu, co má, nebo nemá dělat. Jenomže tomu géniovi nikdo neprozradil, že Tchaj-wan je součástí Číny jako Katalánsko součástí Španělska.

Mimochodem, všimli jste si, jak zbabělec Vystrčil zalezl pod stůl, když za referendum zavřelo Španělsko politické vězně na 12 let, což si nedovolili ani komunisti proti Václavu Havlovi? A tací zbabělci, co hlasitě ječí, když mají ochranu, jsou nyní v našem čele. A pak když se něco šustne, zalezou mámě nebo manželce pod sukně. Vůdci...

Vystrčile, jste ODSácký chudák. Škoda, že nepředložíte rentgen s tvarem páteře...

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/3288-nemel-by-se-vystrcil-senator-pred-obcany-vysvlect-do-naha
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPředkladatelka francouzského zákona o “nenávisti” pokousala taxikáře a teď čelí obviněné z rasismu a homofobie   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 12:06:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslankyně francouzského parlamentu Laetitia Avia (za stranu prezidenta Macrona), která předložila do parlamentu velmi drakonický zákon na boj “s on line nenávistí, homofobií, rasismem a sexismem” (byl přijat minulý týden), má nyní sama problémy.

Čelí obvinění z rasismu, sexismu a homofobie ze strany svých kolegů. Měla opakovaně urážet svého kolegu čínského původu a také se nelichotivě vyjadřovat o LGBT++P osobách. Není to její první výstřelek.

Robustní černá dáma totiž (pardon – prostorově výrazná osoba nebílé barvy pleti) v minulosti pokousala taxikáře.

Je pozoruhodné, že zákony omezující svobodu slova v liberálních demokraciích podporují a prosazují především příslušníci menšin, lidé s extremistickými názory, nebo odlišnou sexuální orientací a podivnou minulostí. Stačí si připomenout “české aktivisty” pornoherce Jakuba Jandu, gay aktivistu a anarchistu J. Cempera a další… to asi nebude náhoda….?!

Agun
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLidstvo si nejspíše opravdu zaslouží být zotročeno!!!   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 07:57:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Napíši to takzvaně na plnou hubu a nebudu si brát žádné servítky. Napřed sem, ale musím napsat, že tohle vše jsou pouze mé osobní názory a domněnky (byť podložené mnoha zdroji, které lze při troše trpělivosti dohledat na internetu) a nikoho nenabádám k tomu, aby mé názory sdílel, nebo se podle nich choval (každý máme vlastní hlavu, i když někdo ji má jen jako přijímač informací z hlavního proudu a jiný o tom co slyší přemýšlí a vyvodí si vlastní závěry), jsme přece všichni myslící lidské bytosti a co si myslíme a co uděláme je na svobodném osobním rozhodnutí každého z nás (v rámci současné „svobody“ vyjadřování v euroatlantickém prostoru řízeném korporacemi a tajnými zednářskými a satanistickými spolky, jsem toto na úvod napsat musel, abych nebyl stíhán za své osobní názory).

Nejdříve Covid 19: Osobně nechápu lidi, kteří tuhle šaškárnu ještě berou vážně a poslouchají všechny ty kraviny ze státních a některých uplacených velkých soukromých médií. Lidi co to všechno žerou šíří dál strach a nenávist vůči těm, kteří si umí dohledat informace z nezávislých zdrojů, nebo nejsou líní si projít statistiky úmrtí ve světě z minulých let a jednotlivých měsíců a porovnat to s těmi letošními. Kdyby byla pravda, co nám o smrtnosti na tuto debilně nazvanou nemoc tvrdí, byl by Covid vlastně zázračným lékem, který by měl chytit každý z nás a pěkně si ho hýčkat, protože dokáže vyléčit všechny druhy rakoviny, jiné virózy, nádorová onemocnění, tuberkolózu, AIDS a stovky jiných chorob. Proč takové „blbosti“ tvrdím?

Protože když si spočítám počty úmrtí z minulých let, vyjde mi, že některé roky byla úmrtnost ještě větší než teď, a jelikož píší jak na Covid umírají masy lidí, tak si ostatní nemoci asi dali přestávku, takový mají před hrozivým Covidem respekt :-). Nejlepší je, jak straší tím, co bude na podzim a v zimě. Pro ty, kteří to netuší, tu musím napsat, že na podzim a v zimě je velká spousta různých respiračních onemocnění a viróz a každý rok v tomto období umírá více lidí, než v jiných částech roku. Takže vězte, že letos všichni umřou suma sumárum jen a jen na Covid 19 :-). Takže čekejte vakcínu a čip a budete „zachráněni“ :-) !

Teď něco pro rusofoby: Jste trapní tím, jak vše umíte jen házet na Rusko a na Putina a vůbec neřešíte, kde všude má bez pozvání vlád, nebo souhlasu OSN armádu USA, nebo zasahuje NATO. Je Vám úplně fuk, že svět je rozjebanej hlavně proto, že Amíci a jejich spojenci zničili v Africe a na Blízkém Východě vše, co rozjebat šlo a pomohli svrhnout místní režimy, které drželi v těchto zemích nad vodou ekonomiky a při zdi islamisty. Díky podporování džihádistů západem pod taktovkou USA vzniknul v těchto zemích takový bordel, že Evropu zaplavují miliony migrantů, kterým ti, kteří jsou zodpovědní za bordel u nich doma, slibují v Evropě ráj na zemi. Amíci a Brusel také udělali bordel na Ukrajině, když podpořili nelegitimní násilné svržení ukrajinského prezidenta a pak jim najednou bylo divné, že východní část Ukrajiny a Krym odmítla poslouchat nikým nezvolenou Banderovce oslavující vládu v Kyjevě, která vznikla z krvavého Majdanu a šli svou vlastní cestou. Když na to měl právo Kyjev, který svrhl prezidenta, proč na to podle Vás nemá právo Krym a Donbas, kteří toho prezidenta, který byl na Majdanu svržen volili ve svobodných volbách? Kdo se jim mohl divit, že odmítli držet hubu a krok a nechat se ovládnout Banderovci a předat jim své uhelné doly a své přístavy na Krymu americkému loďstvu, které si už na ně brousilo zuby? Za všechno, ale může samozřejmě Putin, že :-) ?

No a nakonec Brusel: Vážně ještě pořád nevidíte, že EU není nic jiného než nová Třetí Říše? Nedochází Vám, že Němci jsou tak bohatí hlavně proto, že vysávají ostatní země EU? Nevidíte, že všechny ty omezení, zákazy a kvóty, nás stojí mnohem více, než dostáváme na dotacích, na které se jako na nějakou modlu odvolávají někteří naši politici, včetně Babiše? Většina schválených léků a potravin musí obsahovat určité složky, bez kterých jsou v Evropě zakázány. Hádejte, které petrochemické závody tyto složky vyrábějí, a komu z nich jde všechen zisk a daně...

Navíc EU má v plánu utáhnout šroub, omezit a časem úplně zrušit národní vlády a státy a Evropu zaplavit migranty bez národní hrdosti a sebeuvědomění, kterým se bude lépe vládnout, a kteří se nebudou pořád cukat a vzpomínat na své národní hrdiny, kteří je dovedli v minulosti ubránit, nebo osvobodit z nějakého útlaku. Pokud Vám je tedy jedno, že se Vaše děti stanou pouhými konzumenty podřadných výrobků a otroky muslimů, kteří budou za pár desetiletí vládnout všem, kteří zůstanou v EU, tak se dál modlete k dotacím a k Babišovi…

No a to už je vážně úplně vše, co Vám chci říci. Témat je ještě spousta, včetně ekologie, náboženství, nebo třeba UFO, ale nějak už mně nebaví házet jak se říká „perly sviním“. Vážím si těch pár procent lidí, kteří myslí vlastní hlavou a ostatní už mi začínali být před nějakou dobou jedno. Covid 19 a to, jak se většina lidstva nechala zmanipulovat, pro mě byla jen příslovečná poslední kapka. Nehodlám si už kvůli někomu, kdo o to vlastně nestojí dělat nervy. Hodlám si v klidu užít těch posledních pár let svobodného života, který nám všem zbývá. Šance, že se Evropa včas probudí a přidá se v boji za normální svět, ve kterém jsou hlavní hodnoty rodina a vlast k Rusku, je totiž velmi malá... Takže za čas nashledanou v otroctví a v chalifátu přátelé …

Ladislav Kašuka.

PS: Prostě si dělejte co chcete, myslete vlastní hlavou a neberte to co říkám jako návod. Pátrejte, myslete a vytvořte si vlastní názor !!!
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo byl Vlasov!   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 07:52:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vlasov, neschopný, zbabělý narcis, využívající ženy ke svému přežití. Začalo to již při jeho službě v Číně, kde si kupoval pro své choutky desetileté holčičky. Pak měl mimo svoji ženu další Ulianu Osadčuju.

Za II. sv. války, kdy se bojovalo o Moskvu, odjel si s bolavým uchem do nemocnice, a až když byl útok Němců odražen, tak se milostivě vrátil na front (19.1.1941), aby za pár dnů odfrčel zase se svojí další milenkou Agnesou Podmazenko do tylu, kde mu porodila dítě. Pak, když jeho armádu Němci obklíčili, nechal své vojáky napospas osudu a sám se se svojí další milenkou Marii Voronovou dal na útěk. Nesnažil se probít z obklíčení. Místo toho vesničanům ukradli civilní šaty a převlékli se i se svojí milenkou do civilu.

Pak, vždy když se blížili k obydlenému místu, nejdříve poslal na výzvědy Marii a až pak vylezl ze svého úkrytu. Nakonec se ubytoval v jedné vesnici a majitele domu poslal k Němcům, aby jim oznámil, že u něj bydlí generál Vlasov a že se jim chce vzdát. Večer se svojí milenkou ještě ulehl do postele a ráno ji vydal Němcům, aby se zbavil svědka a ti ji zastřelili. Že by bojoval proti bolševikům není nic známo, ale mluvil o tom hodně.

Němci z něj a jemu podobných udělali vojenskou jednotku, kterou zařadili do oddílu SS a posílali ji na vyvražďování civilního obyvatelstva v Polsku, Slovensku, Čechách. A tomuto „hrdinovi“ ženských sukní postavili Pražáci pomník. Fuj. Tady se dá jenom odplivnout.


Zdroj. http://leva-net.webnode.cz/news/o-vlasovovi-v-kostce/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKoronavirus a pofiderní čísla úmrtí   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 05:20:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejen, že Světová zdravotnická organizace (WHO) a většina národních zdravotnických agentur používají takové modely ohledně koronaviru, které jsou založeny na velmi pochybných metodikách, a nejen, že jsou používány testy velmi odlišné kvality, které jen nepřímo potvrzují protilátky na možné onemocnění covid-19. Nyní se ukazuje, že určení skutečné příčiny úmrtí, souvisejících s koronavirem, je z různých důvodů stejně tak problematické. To je alarmující otázka k zamyšlení, neboť to vedlo k záměrné izolaci většiny lidí na světě - a s tím i k uzavření světové ekonomiky - po vzoru Gulagu, na základě argumentu, že je nutné omezit počty úmrtí a zabránit přetížení pohotovostních služeb v nemocnici.

Když se podrobněji podíváme na definice, používané v různých zemích pro „úmrtí související s covid-19“, získáme mnohem odlišnější představu o tom, o čem se tvrdí, že je to nejsmrtelnější epidemie pro lidstvo od roku 1918, kdy propukla „španělská chřipka“.

Spojené státy a definice CDC

Nyní se v médiích tvrdí, že USA jsou národ s dosud největším počtem úmrtí na „covid-19“, kde na tuto nemoc zemřelo zhruba 68 000 osob. Zde začínají být čísla velmi pofiderní. Vládní agentura CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), která je zodpovědná za evidenci o příčině úmrtí v zemi, provádí obrovské změny v tom, jak počítají úmrtí na tzv. nový koronavirus.

Národní centrum pro zdravotní statistiku (NCHS) při Centru pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě, tj. centrální agentura zaznamenávající příčinu úmrtí na celostátní úrovni, oznámilo ke dni 5. května 39 910 úmrtí na covid-19. V poznámce pod čarou je to definováno jako „úmrtí na potvrzené nebo pravděpodobné onemocnění covid-19“. Nemocnice a zdravotní profesionálové mají obrovskou volnost v tom, jak má lékař učinit úsudek, že jde „pravděpodobně“ o tuto nemoc. Ačkoli je známo, že testy na koronavirus jsou předmětem falešných výsledků, CDC uvádí, že i když nebyly provedeny žádné testy, lékař se může „domnívat“, že šlo o covid-19. Pro ilustraci je užitečné uvést, jaký byl zaznamenaný počet úmrtí v USA ze všech příčin ve stejném období od 1. února do 2. května - 751 953 úmrtí.

Teď to bude ještě pochybnější. Centrum CDC uveřejnilo toto oznámení: „Ke dni 14. dubna 2020 jsou do počtu případů a počtu úmrtí zahrnovány ze strany CDC jak potvrzené, tak pravděpodobné případy a úmrtí.“ Od té doby počet takzvaných úmrtí na covid-19 v USA prudce vzrostl. V ten den 14. dubna byl v New Yorku počet obětí na koronavirus zkorigován a bylo připočteno 3 700 úmrtí, přičemž v ujednání se uvádí, že počet nyní zahrnuje „lidi, kteří nikdy nebyli pozitivně testováni na virus, ale pravděpodobně tuto nemoc měli“. CDC nyní definuje potvrzená úmrtí slovy, že jde o „potvrzující laboratorní důkazy pro covid-19“, což, jak jsme uvedli výše, zahrnuje testy, jejichž přesnost je sice pochybná, ale zahrnuje alespoň testy. Potom definují „pravděpodobná“ úmrtí slovy: „bez potvrzujícího laboratorního testování na covid-19“. Jde tedy jen o odhad příslušného lékaře.

Když ponecháme stranou větší nesrovnalosti mezi přehledem CDC o počtu 68 279 úmrtí na covid-19 ke dni 5. května a detailním celkovým počtem 39 910 úmrtí za stejné období, narazíme na jiný problém. Nemocnice a lékaři mají nařízeno, aby uváděli jako příčinu smrti covid-19, dokonce i když pacient, například muž ve věku 83 let, který má cukrovku, srdeční problémy nebo zápal plic, zemře, aniž by byl testován na covid-19. Centrum CDC radí: „V případech, kdy nelze určit konečnou diagnózu covid, ale existuje podezření nebo pravděpodobnost (např. pádné okolnosti s opodstatněnou mírou jistoty), je přijatelné uvést na úmrtním listu covid-19 jako pravděpodobnou nebo předpokládanou příčinu.“ Tím se doširoka otevírají dveře pro zneužívání počtu úmrtí na koronavirus ve Spojených státech.

Velké finanční pobídky

Opatření v rámci zákona o pomoci, podpoře a ekonomické bezpečnosti z března 2020, známého jako zákon CARES, pobízí nemocnice v USA, z nichž většina je soukromých, se zájmem o zisk, aby považovaly nově přijaté pacienty za „pravděpodobně nakažené nemocí covid-19“. Tímto jednoduchým způsobem nemocnice splní podmínky pro získání větších finančních částek z vládního programu Medicare, národního pojištění pro osoby starší 65 let. Slovo „pravděpodobné“ není vědecký termín, není vůbec přesný, ale je velmi lákavý pro nemocnice, které se zajímají o příjmy v době této krize.

Dr. Summer McGhee, děkan fakulty zdravotnických věd na univerzitě v New Haven, poznamenal, že „zákon CARES schválil dočasné 20 procentní navýšení úhrad za pacienty postižené covid-19 z programu Medicare...“ Dodal, že v důsledku toho „nemocnice, které přijímají hodně pacientů s covid-19, rovněž dostávají od vlády peníze navíc“.

Jak sdělil doktor Scott Jensen z Minnesoty, který je také státním senátorem, pokud je pacient s diagnózou covid-19 připojen na plicní ventilaci, i když jde jen o předpoklad, že má covid-19, nemocnice dostane proplaceno z programu Medicare až trojnásobek částky. Dr. Jensen řekl v celostátní televizi: „V současnosti bylo v rámci Medicare stanoveno, že pokud nemocnice přijme pacienta s covid-19, obdrží 13 000 dolarů. Pokud je pacient s covid-19 připojen na plicní ventilaci, dostane 39 000 dolarů, tedy třikrát tolik.“ Není divu, že státy, jako např. Massachusetts, náhle začaly antedatovat celkové počty příčin úmrtí k 30. březnu, což výrazně navýšilo počet úmrtí na covid, nebo že Andrew Cuomo, guvernér státu New Yorku, začal požadovat 30 000 ventilátorů a nouzové vybavení přibližně ve stejnou dobu - na začátku dubna - navíc šlo o vybavení, kterého nebylo třeba.

Stručně řečeno, statistiky úmrtí na covid-19 v USA jsou velmi pochybné z různých důvodů, v neposlední řadě kvůli obrovským finančním pobídkám nemocnicím, jimž bylo řečeno, aby zrušily všechny ostatní operace a vytvořily další volné prostory pro očekávanou záplavu pacientů s koronavirem. Tento rostoucí počet obětí, o nichž se tvrdilo, že zemřeli na „covid-19 nebo pravděpodobně na tuto nemoc“, ovlivnil rozhodnutí uzavřít ekonomiku a vlastně vytvořit ekonomickou pandemii, která nemá obdoby.

Úmrtí na covid v Itálii?

Nejen v USA jsou počty úmrtí na covid-19 vystaveny vážným otázkám. Pokud se na tuto problematiku podíváme zblízka, zjistíme, že většina velkých zemí má stejně tak pochybné údaje. Až donedávna byla Itálie jednou ze zemí s nejvyšší úmrtností na covid-19 v EU, s ohnisky šíření nemoci v Lombardii a sousedních regionech na průmyslovém severu. I zde byla definice příčiny smrti nejasná. Zpráva v časopise Americké lékařské asociace, kterou napsala skupina italských lékařů, analyzujících alarmující vysoká čísla covid-19, poukázala na to, že když státní lékařské autority provedly detailní zkoumání vzorku 355 „pravděpodobných“ úmrtí na covid-19, zjistily, že průměrný věk byl 79,5 let. „V tomto vzorku mělo 117 pacientů (30%) ischemickou srdeční chorobu, 126 osob (35,5%) mělo cukrovku, 72 z nich (20,3%) mělo aktivní rakovinu, 87 pacientů (24,5%) mělo atriální fibrilaci, 24 (6,8%) jich trpělo demencí a 34 osob (9,6%) mělo v minulosti mozkovou mrtvici. Průměrný počet dřívějších nemocí byl 2,7. Z celkového počtu pouze tři pacienti (0,8%) neměli žádnou nemoc.“ To znamená, že z celého vzorku mělo 99,2% pacientů jiné závažné nemoci.

U osob, které byly v Itálii pozitivně testovány na covid-19, byla bez ohledu na dřívější závažné onemocnění uváděna jako příčina úmrtí covid-19. Navíc má Itálie v průměru nejstarší populaci v EU a také nejvíce znečištěné ovzduší v EU, zejména v oblasti Lombardie. Od začátku února, kdy se v Itálii objevil první případ, až do 6. května, bylo v zemi nahlášeno 29 315 úmrtí na covid-19. To je více, než celkový počet úmrtí na chřipku a/nebo zápal plic v roce 2017, kdy bylo hlášeno 25 000 úmrtí.

Měla by se řádně prošetřit příčina zjevně prudkého nárůstu, ale svou roli mohly také sehrát zprávy o panice mezi nemocničním personálem ohledně prohlášení Conteho vlády o zastavení provozu, kdy údajně tisíce lidí prchaly z Itálie do svých domovů v Polsku a jinde. Ve zprávě ze severní Itálie, datované k 31. březnu, se uvádí: „V posledních týdnech většina zdravotních sester z východní Evropy, které pracovaly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v rámci péče o pacienty v Itálii, narychlo opustily zemi. To je v neposlední řadě kvůli šířící se panice, a také zákazu vycházení a uzavření hranic, čímž vyhrožovaly „vládní krizové štáby“.

V mnoha zemích převládá obraz převážně mírné infekce, podobné chřipce, se srovnatelnou mírou úmrtnosti. Nedostatek jednotných testů a nepřesnosti mnoha používaných testů, jakož i naprosto pochybná kritéria pro příčinu úmrtí „na“ covid-19 naznačují, že je nejvyšší čas znovu přehodnotit bezprecedentní opatření, týkající se izolace a uzavření, sociálního distancování, návrhů na povinné očkování s neověřenými účinky, což jsou všechno věci, které vedou k nejhorší ekonomické depresi od 30. let.

William Engdahl

Coronavirus and Dodgy Death Numbers vyšel 11. května 2020 na journal-neo.org. Překlad Zvědavec.


Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/05/8312-koronavirus-a-pofiderni-cisla-umrti.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurci s podporou NATO prorazili na libyjské frontě   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 05:16:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Libyi hned tak mír nebude. O to už se postará Turecko s podporou větší části NATO – rozuměj USA a jejich evropských „přikyvovačů“. Minulý týden to na frontě kolem Tripolisu vypadalo na relativně brzký konec války. Libyjská národní armáda (LNA), které velí polní maršál Chalífa Haftar, jehož do funkce ustanovil poslední legálně uvolený parlament, sevřela džihádistické milice v polokruhu kolem Tripolisu. Tvrdé rány dostával i expediční sbor turecké armády, který vyslal do Libye turecký prezident Recep Erdogan na pomoc islamistickým milicím, jejichž mluvčím je samozvaný „premiér“ Faíz Sarrádž. Minulý týden si Turecko přivolalo na pomoc NATO.

Generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg i přes nesouhlas vlád několika členských zemí NATO – zejména Řecka a Francie – vyhlásil podporu turecké armádě v Libyi.

Zjevně nezůstalo jen u slovního prohlášení Stoltenberga. Zatím není známo jak americké ozbrojené síly, které disponují většinou strategických zbraní a jsou „duší“ i většinou „těla“ NATO, turecké armádě pomohly. Je předčasné spekulovat, zda odřízly od satelitů armády nesouhlasících členů NATO, nebo co vše se během víkendu událo. Faktem však je, že i přes „blokádu“ prováděnou loděmi pod vlajkou EU v rámci operace IRINI, se tureckým lodím podařilo dovézt do Libye mohutné armádní posily. Lodě EU byly do Středozemního moře vyslány, aby bránily vývozu zbraní do Libye, který zakázala Rada bezpečnosti OSN. Místo zastavování tureckých konvojů se zbraněmi se věnují nakládání migrantů na člunech u libyjských břehů a odvážení je do EU.

Příchod čerstvých tureckých vojáků s novou technikou a municí změnil situaci na frontě. Turci včera dobyli strategickou leteckou základnu Al-Watiyah u hranic s Tunisem. Tato základna tvoří křižovatku cest v poušti, z níž je možné kontrolovat velkou část západní Libye. Před měsícem ji po těžkých bojích dobyla Haftarova armáda. LNA do místa nasadila protiletadlové systémy Pantsir ruské výroby, s nimž se Haftarovcům dařilo kontrolovat vzdušný prostor na západní Libyí.

Džihádistické milice, jejichž politickým mluvčím je Sarrádžova vláda označující sama sebe jako „národní jednoty“, se základnu měsíc pokoušely dobýt. Libyjci až do včerejška odolávali i mnoha útokům tureckých stíhaček a dronů. Podle zprávy libnonské agentury Al-Masdar včera základna po mohutném útoku turecké armády padla. Do rukou Turků se dostaly i soupravy Pantsir. Agentury zatím nepřinesly přesné informace o tom, co vedlo k pádu strategického opěrného bodu LNA. Řecký server pronews.gr turecké ukořistění ruských protiletadlových komplexů považuje za špatnou zprávu i pro Řecko.

Ivan David
Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZdechovský obvinil Tikolóru z kolaborace s Ruskem. Omluvte se! Zahřměl Klaus ml.   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 04:51:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf Trikolóry Václav Klaus ml. se pustil do lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského, jenž obvinil jeho hnutí z kolaborace s Ruskem. Klaus mu připomněl spolupráci s německou politickou nadací i sudetskými Němci.

Hnutí Trikolóra chce mít podle Klause dobré vztahy se všemi státy a nehodlá jásat nad bouráním pomníků či se účastnit protiruské kampaně. To však stačilo, aby ho Zdechovský obvinil z kolaborace.

„Ve vašich očích jsme se ‚provinili‘ tím, že nechceme 30 let po revoluci obnovovat staré války a bourat pomník osvoboditele Osvětimi, nebo že nevidíme jako hlavní cíl české zahraniční politiky ‚to nandat Rusákům‘,“ vzkázal lidoveckému europoslanci Klaus.

Zdechovského stranu dále označil za pobočku německé CDU a obvinil představitele KDU-ČSL z toho, že vystupují na akcích pořádaných nadací Konrad-Adenauer-Stiftung.

„Tato politická nadace na svém webu uvádí např. že jejím úkolem je ‚přispívat k tomu, aby Německo dostálo své rostoucí odpovědnosti ve světě‘ a je financována z německého státního rozpočtu,“ poznamenal Klaus.

Dále vyčetl členům jeho partaje, že se účastní srazů sudetských Němců:

„Představitel partaje, která je jen pobočkou německé CDU kancléřky Merkelové a její šéfové se jezdí klanět na srazy sudeťáků - bude Trikolóře nadávat do kolaborantů. Asi že nejásáme, když se bourají sochy. Chucpe!!“

Loni lidovci spolu s Piráty podpořili myšlenku německého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU), aby se příští sjezd sudetských Němců konal v Česku.

„Já nikdy nebyl na ruské ambasádě, žádný Rus nám nedaroval ani korunu a nevystoupil jsem na žádné akci organizované ruským státem nebo na něj navázaných organizací,“ dodal dále šéf Trikolóry.

Navíc Zdechovskému připomíná, že i on byl kdysi označen za vlastizrádce, a to ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO). Babiš v souvislosti s auditem Evropské komise v únoru zaútočil na europoslance Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu (Piráti) za to, že v Evropském parlamentu „bojují proti českému premiérovi“.

Na Klausova slova reagoval i sám Zdechovský. Podle něj je Klausův příspěvek na sociálních sítí projevem frustrace nad volebními průzkumy, podle kterých se jeho hnutí nedostává do Sněmovny.

„Rétorika jak z bolševického propagandistického filmu. Václave, že Vy máte z těch 2 procent pochroumané nervíky. Pokud jsme pobočkou CDU, tak jsme strana slušných lidí. Na rozdíl o Vás, který je pobočkou Kremlu a čínských komunistů,“ vzkázal mu přes Twitter.

Dříve Zdechovský v rozhovoru pro Eurozprávy obvinil premiéra Babiše a prezidenta Miloše Zemana z toho, že nehájí české zájmy. Za kolaboranty dále označil komunisty, SPD a Trikolóru.

„Důležité je si povšimnout i role komunistů, kteří si myslí, že jsme zapomněli na to, jak chtěli dát pohraničí sudetským dělníkům, a pak ochotně dávali tipy sovětským důstojníkům na lidi, které odvlekli do koncentračních táborů na Sibiř a tam je zabili. Prostě kolaboranti. A teď podobné chování můžeme vidět i u SPD a Trikolóry. To nejsou žádní vlastenci, ale obyčejní kolaboranti,“ míní Zdechovský.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Czhq
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZnásilnění azylanty není nic závažného   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 04:46:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
71-letá důchodkyně byla při venčení pejska v rakouském Taiskirchenu (kde je už po léta vykřičené azylantské centrum) dvěma 17-letými imigranty přepadena a znásilněna tak, že stěží dobelhala domů. Nyní po pěti letech rakouské ministerstvo sociálních věcí zamítlo vyplacení odškodného z důvodu, že fyzické "následky znásilnění byly zanedbatelné a rychle odezněly".

Dobrý, co? Práva žen vytunelována a zůstávají jen na papíře. Harém Evropa. Toto až si přečtou na jinýjch kontinentech, tak sem budou imigrovat i ti, co ani nechtěli.

Přitom stará paní poté už nikdy nebyla svou, až nakonec letos zemřela. Nojo, jenže co má ministerstvo s mladými znásilňujícími imigranty dělat, aby jim regresem (splácením dluhu)nezavřelo integrační perspektivu?

Zdroj: https://www.wochenblick.at/vergewaltigung-staat-verweigert-entschaedigung/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLavrov zapochyboval o možnosti zastavit Nord Stream 2   
Pridal tk Středa 20 květen 2020 - 04:43:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Projekt plynovodu Nord Stream 2 nelze zastavit, bude realizován, uvedl ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov na tiskové konferenci po zasedání Rady států Baltského moře.

„Nemyslím si, že projekt může být zastaven. Jsem přesvědčen, že bude realizován, je to v zájmu Německa i dalších evropských zemí, jejichž společnosti se podílejí na jeho realizaci, nakonec je to v zájmu celé Evropy, protože to posílí evropskou energetickou bezpečnost,“ prohlásil Lavrov.

Ministr také vyzval k tomu, aby nebyla politizována realizace projektu plynovodu.

„Určitě počítáme s tím, že to bude vyřešeno v právní rovině. Kolem tohoto projektu již bylo mnoho výrazně politizovaných akcí,“ dodal Lavrov.

„Společnost pracuje u soudů, to bylo také uváděno. V Německu i ve strukturách Evropské unie, Evropské komisi, bude podáno odvolání. Nehledal bych tu žádné politické pozadí toho, co se chystá společnost dělat. Ale to, že jsou vyvíjeny snahy projektu aktivně bránit, to je fakt,“ dodal ministr.

Lavrov uvedl, že společnost se snaží plně dodržovat právní normy, včetně norem EU, nehledě na veškerou jejich nejednoznačnost.

Rusko se nebude snažit ovlivnit Německo

Ministr také dodal, že Rusko se nebude pokoušet ovlivňovat Německo v otázce Nord Stream 2, tato otázka nebude během telefonického rozhovoru s německým kolegou Heiko Maasem zmiňována.

„Víte, že je to rozhodnutí Německa, v jehož rámci je nutné brát v úvahu zájmy německého státu, německé vlády, zájmy německého podnikání a pravděpodobně je třeba brát v úvahu zájmy plnění těch povinností, které má německá strana v rámci Evropské unie. Nechystám se v rozhovoru s Heiko Maasem zmiňovat tuto otázku, dohodli jsme se, že budeme hovořit o jiných tématech. A rozhodně nebudu nutit německou vládu, aby učinila takové či jiné rozhodnutí, jak se snaží dělat naši američtí partneři, zejména během telefonického rozhovoru (ministra zahraničí) Mike Pompea s Heiko Maasem, o němž ministerstvo zahraničí USA tak bravurně informovalo,“ řekl Lavrov.


Německá spolková síťová agentura (BNA) dříve oznámila, že zamítla žádost společnosti Nord Stream 2 AG se žádostí o osvobození plynovodu Nord Stream 2, jehož provozovatelem je tato společnost, od požadavků aktualizované směrnice EU o plynu. Nyní plynovod spadá pod požadavky na úseku plynovodu v EU na oddělení dodavatelské společnosti a provozovatele, a také pod požadavky na regulaci cen a poskytnutí přístupu třetí strany.

Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které propagují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. USA uvalily v prosinci na projekt sankce a požadovaly, aby stavební společnosti okamžitě zastavily pokládku. Švýcarská společnost Swiss Allseas téměř okamžitě oznámila pozastavení pokládky plynovodu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Czhn
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2235 sec,0.0567 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,517kB