Neděle 27 říjen 2019
K vytvoření Československé republiky   
Pridal tk Neděle 27 říjen 2019 - 05:30:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chceme–li se zamyslet nad milníky této cesty seriózně, pak nemůžeme vycházet pouze ze „Čtrnácti bodů“ amerického prezidenta W. Wilsona, které v říjnu r. 1918 byly již vývojem překonány, a z manifestu císaře Karla I. o federalizaci říše. Ten byl v době, kdy spatřil světlo světa, již mrtvě narozeným plodem.

Jakékoliv úvahy o budoucnosti národů Rakouska–Uherska v říjnu 1918 musí především počítat s notou prezidenta Wilsona z 18.10.1918, jíž zaslal prostřednictvím švédského velvyslance a švédská vlády rakousko–uherské vládě. A odpovědí této vlády americkému prezidentu. Prostudujeme–li si uvedené dokumenty, přijdeme nezbytně k závěru, že o dalším osudu Rakouska–Uherska bylo jimi definitivně rozhodnuto. Národy Rakousko–Uherska měly samy rozhodnout o svých právech a určení jejich jakožto členů rodiny národů. Když rakousko–uherská vláda 27.10.1918 vyjádřila souhlas s obsahem noty prezidenta W. Wilsona o právech národů rakousko–uherských, zejména o právech Čechoslováků a Jihoslovanů, vše bylo zásadně rozhodnuto. 28. říjen 1918 byl jen nutným důsledkem předcházejícího vývoje.

Je potřebné zdůraznit, že nota prezidenta Wilsona a odpověď rakousko–uherské vlády na ni mluví výslovně o národech. O žádných národních skupinách, které se občas někdo někdy snaží propašovat do výše uvedených dokumentů, tam není ani slovo. A ani poté v žádných dokumentech, které se týkají národů, jež opustily Rakousko–Uhersko a vytvořily své vlastní státy, o národních či etnických skupinách není ani slovo. Nebyly a dosud ani nejsou a také nebudou termínem mezinárodního práva. Jakákoliv snaha tak učinit a v souladu s tím pak vyvozovat jakékoliv důsledky jsou pouze deformacemi mezinárodního práva, nulitními od svého počátku.

Mezinárodní právo, již v tehdejší době, zrovna tak jak v současnosti, zná termín národnostní menšina. Právo na sebeurčení národů se týká jen národů, které nemají svůj stát. Pokud na státním území jednoho státu žijí národnostní menšiny, pak tyto se nemohou dovolávat práva na sebeurčení. Požívají pouze menšinových práv. Tak tomu bylo v Československé republice od počátku jejího vzniku.

Pokud by si představitelé tzv. českých Němců uvědomili, že jsou národnostní menšinou a nikoliv národem, nepožadovali by právo na sebeurčení, poněvadž by věděli, že jim nepatří. Němci měli svůj stát v Rakousku a Německu. Po vzniku ČSR měli Němci možnost rozhodnout se pro Rakousko nebo Německo a odstěhovat se z republiky. Učinilo to z nich jen velmi málo. Představitelům německé menšiny u nás stačilo ctít mezinárodní právo, nikoliv však se ho falešně dovolávat, a ctít skutečnosti vzniklé na příslušné mezinárodní úrovni. Pak mohlo soužití Čechoslováků a čs. Němců zásadně jinak vypadat.

Představitelé německé menšiny však volili cestu konfrontace, jež přešla brzy v jistou spolupráci, přerušenou však nacizací tzv. sudetských Němců, kteří se zpočátku loajálně tvářili k republice, zatím co kuli pikle s německými nacisty proti republice, aby ji pak společně rozložili a zničili. Jejich chování za protektorátu, krajně k nám nepřátelské, kdy nejen vedoucí činitelé henleinovců měli ruce od české krve, rozhodlo potom o jejich přesídlení.

Zatímco pan B. Posselt mluví o nespravedlnosti při rozhodování o osudu tzv. českých Němců po první světové válce, o nespravedlnosti přesídlení německého obyvatelstva z Československa po druhé světové válce, je skutečnost zcela jiná. Právem mezinárodní společenství rozhodlo o jejich osudech v obou případech. Jiný výklad je nejen hrubě nepravdivý, ale také základem pro pokračování konfrontace mezi německou menšinou v ČR a tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem na jedné straně a mezinárodně právní i politickou realitou na druhé. Proto také landsmani se neustále pokoušejí přepisovat nejen naše, ale i evropské dějiny. Místo tohoto destrukčního úsilí, které vede jen k dalším konfrontačním plochám, by bylo mnohem vhodnější, aby už konečně landsmani doznali, že žádné právo na původní vlast nemají, že nemají nárok na odškodnění za vyhnání, nebo dokonce na majetkové restituce. Takovéto závěry by jistě vedly k zásadnímu zlepšení vzájemných vztahů.

Vlastí přesídleného německého obyvatelstva z Československa je Německo, částečně i Rakousko. Naší vlastí je ČR. Vy buďte ve své vlasti, my budeme ve své! O žádné spolužití s vámi nemáme zájem. Jen prosíme, aby konečně jste přestali se svými neustálými lživými protičeskými útoky. My jsme se nedopustili žádných válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či dokonce genocidy, z kterých nás obviňujete. My jsme vás přesídlili do Německa na základě rozhodnutí spojenců v Postupimi a v souladu s pokyny Spojenecké kontrolní rady jsme přesídlení provedli. Za vzorně splněné přesídlení německého obyvatelstva nás příslušní američtí a sovětští představitelé ocenili. Generál Clay a generál Lukjačenko tlumočili dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu a prohlásili, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu zasluhuje největší chválu. Bude nám stačit, když se zamyslíte nad tím, zda vaše svědomí není zatíženo zločiny, z kterých nás lživě obviňujete.

J. Skalský

Zdroj: České Národní Listy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBrutální vražda v německém Limbrugu: Tunisan před zraky svědků zavraždil manželku sekerou   
Pridal tk Neděle 27 říjen 2019 - 05:17:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V německém Limburgu došlo k brutální vraždě. Manžel tam v pátek zavraždil svoji manželku. Nejdříve ji přejel autem a pak ji před zraky svědků na ulici umlátil sekerou.

V hesenském Limburgu an der Lahn došlo v pátek k vraždě. Muž (34) brutálně zavraždil svoji manželku. Policie informovala, že k vraždě ženy (31) došlo okolo 8:25, kdy muž ženu nejdříve přejel svým vozem. Následně ji umlátil sekerou.

Svědci sdělili, že pachatel se nechal bez odporu zadržet. Muž je údajně německý občan původem z Tuniska. Jeho oběť rovněž byla rovněž Tunisanka.

​Soudce rozhodl o jeho zadržení. Obě děti tohoto páru se nacházejí v rukou německých úřadů. Při vyšetřování policie pracuje s motivem vycházejícím z problémů ve vztahu.

Muž jednal s vysokou mírou brutality. Nejdříve ženu, která se pohybovala po chodníku, srazil. Poté ji asi 30 metrů vezl na autě a následně na rychlosti narazil do zdi domu. Poté vytáhl z kufru sekeru a ženu opakovaně mlátil do hlavy. Oběť na místě podlehla zraněním.

Policisté a záchranáři byli po příjezdu na místo činu údajně šokováni. Svědci čin vyfotografovali a natočili. Záběry částečně unikly do médií. Německá policie žádala, aby se záběry nedostaly na internet a vyhrožovala pokutami.

Podle informací německých Frankfurter Neuen Presse žil manželský pár již delší dobu odděleně. Manželka žila s dětmi v Limburském domově pro ženy. Muž žil asi 70 kilometrů od města.

Růst násilných trestných činů v Evropě

Po celé západní Evropě dochází k nárůstu počtu násilných trestných činů. Mezi hlavní viníky tohoto stavu odborníci zahrnují migrační krizi, která vrcholila roku 2015, kdy jen do Německa přišlo přes jeden milion migrantů.

Výzkumy prováděné v západní Evropě poukazují i na skutečnost, že druhá generace migrantů některých národností se dopouští více násilných trestných činů ve srovnání s jejich rodiči.

V souvislosti s vysokou migrací do Německa prohlásil vlivný ruský ekonom Michail Cházin, že při svých analýzách bere ohled na situaci, kdy v Německu vypukne občanská válka mezi Němci a „nově příchozími“, pokud německá vláda nebude schopna migrantům nadále vyplácet sociální podporu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AjCc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKatastrofa na spadnutí? Schodek amerického rozpočtu se přiblížil jednomu trilionu dolarů   
Pridal tk Neděle 27 říjen 2019 - 05:13:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle výsledků finančního roku 2019 dosáhl schodek amerického rozpočtu 984 miliard USD. Uvádí se to v prohlášení ministra financí USA Stevena Mnuchina.

Ve srovnání s rokem 2018 se situace zhoršila o 205 milionů dolarů, toto číslo je však o 16 miliard menší, než se předpovídalo dříve. V souladu s obnovenými údaji dosáhl schodek 4,6 procenta HDP.

Rozpočtový úřad dříve prohlásil, že do roku 2049 se zvýší státní dluh USA na 144 procent HDP a dosáhne nejvyšší úrovně v dějinách země. V jeho zprávě se uvádělo, že v roce 2019 činí americký státní dluh 78 procent HDP.

Podle předpovědi se za deset let situace v USA nezlepší a rozpočtový schodek bude růst i nadále kvůli stárnutí obyvatelstva a zvyšování výdajů na zdravotnictví. Podle názoru ředitele rozpočtového úřadu Philipa Swagela, aby bylo možné situaci změnit, budou muset americké úřady zvýšit daně, snížit výdaje, anebo podniknout obě tato opatření současně.

V úřadu tuto pesimistickou prognózu odůvodnili návrhem zákona o rozpočtu, který zkoordinovali americký prezident Donald Trump a Kongres. Dokument, který byl schválen na finanční roky 2020 a 2021, zvedá horní hranici státního dluhu na období do července 2021 a zvyšuje státní výdaje.

Spojeným státům předpovídají default

Spojené státy mohou narazit na default už na začátku září kvůli příliš nízkým daňovým příjmům. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu Politického centra Bipartisan (BPC).

Analytici zdůrazňují, že USA mohou překročit hranici státního dluhu už na začátku září, nepřijme-li Kongres rozhodnutí o jejím zvýšení. Odborníci přitom dříve předpovídali, že USA překročí tuto hranici až v říjnu nebo listopadu 2019.

Příčinou jsou příliš nízké daňové příjmy, které se zvýšily o pouhá tři procenta ve srovnání s minulým rokem místo dříve předpokládaných šesti procent.

​Na začátku roku 2019 přesáhl státní dluh USA poprvé v dějinách hranici 22 bilionů dolarů. Ve finančním roce 2018 se zvýšil rozpočtový schodek USA o 17 procent a dosáhl 779 miliard dolarů. Předpokládá se, že do roku 2020 přesáhne jeden bilion dolarů. Státní dluh přitom nejspíše zachová tendenci k urychlení růstu, protože výdaje vlády se nijak nekontrolují.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AjCb

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Sýrii informovali o návratu amerických vojáku z Iráku   
Pridal tk Neděle 27 říjen 2019 - 05:10:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americká armáda se vrátila do severovýchodní Sýrie. Dnes 26. října o tom informovala syrská státní televizní stanice. Dodatečné síly míří na ochranu nalezišť ropy před ozbrojenci teroristické organizace Islámský stát.

„Konvoj amerických okupačních sil vstoupil z Iráku do syrské provincie Hasaka přes nelegální hraniční přechod al-Valid. Skládá se z několika desítek vojáků a vojenského vybavení. Kolonu kryjí americké vrtulníky," informovala syrská televize.

Od roku 2014 Spojené státy a jejich spojenci prováděly operaci proti islámskému státu (v Rusku zakázán) v Sýrii a Iráku, přičemž v Sýrii jednaly bez souhlasu oficiálních orgánů. Rozhodnutí opustit severovýchod země oznámil Washingtonu až poté, co 9. října turecká vojska začala operaci Pramen míru proti kurdským silám. Ti byli v posledních několika letech spojenci USA v boji proti IS.

V důsledku americká armáda opustila většinu základen v provinciích Aleppo, Hasaka a Rakka a přesídlila do Iráku.

Současně americký prezident Donald Trump uvedl, že část americké armády zůstane v Sýrii, aby chránila ropná naleziště. Pentagon později potvrdil, že je připraven vyslat další síly k ropným ložiskům.

Na východních břehách Eufratu se nachází 90 % zásob syrské ropy. Dříve to byla pevnost a hlavní zdroj příjmů pro IS, v poslední době kontrolu těchto oblastí převzaly hlavně kurdské jednotky a Američané. Tento týden Trump nabídl Kurdům převzít oblast a také slíbil, že jim nějaká americká společnost pomůže s těžbou ropy.

Skutečná příčina počínaní Spojených států

Podle ruského ministerstva obrany se za Eufratem nadále aktivní těží a hromadně pašuje ropa pod rouškou americké armády.

„Pod ochranou amerických vojáků a příslušníků soukromých vojenských společností se posílají autocisterny z ropných polí ve východní Sýrii tajně do jiných zemí. V případě jakéhokoli útoku na takovou autokolonu se na její ochranu ihned nasazují speciální jednotky a bojové letectvo USA. Mimochodem i samotná těžba ropy se provádí za pomoci zařízení, které bylo dodáno předními západními korporacemi nehledě na všechny americké sankce,“ prohlásil v sobotu 26. října oficiální mluvčí Ministerstva obrany Ruska generálmajor Igor Konašenkov.

Konašenkov také uvedl, že vývoz ropy realizuje společnost Sadcab, kterou kontrolují USA. Roční příjem z tohoto „soukromého byznysu“ amerických státních služeb dle něj přesahuje 30 milionů dolarů.

Situace v Sýrii

Turecko provádí od 9. října na severovýchodě Sýrie operaci Pramen míru proti kurdským oddílům.

Syrské orgány opakovaně odsoudily okupační politiku Turecka na severu Sýrie. Rusko uvedlo, že Ankara se musí vyhnout krokům, které by mohly bránit vyřešení syrského konfliktu.

Mnozí západní partneři Turecka, včetně USA, Erdoganovo rozhodnutí odsoudili. Přitom Washington, který dříve podporoval Kurdy, informoval o stažení vojsk.

Kurdové to vyhodnotili jako porušení dohod a uzavřeli s Damaškem dohodu o společném vzdorování Turkům. Syrská armáda měla obsadit území podél severní hranice. Vládní vojska vstoupila do řady osad v guvernorátu Rakka a na severu Aleppa, a kontrolují pohraniční kontrolní stanoviště ve městě Ajn al-Arab (Kobaní).

Washington a Ankara se 17. října dohodly na pozastavení turecké vojenské operace na 120 hodin a na stažení kurdských oddílů ze 30kilometrového nárazníkové zóny na hranici Turecka a Sýrie, kterou hodlá Ankara kontrolovat samostatně. Platnost režimu zastavení palby vypršela ve 20:00 SEČ v úterý.

V úterý bylo na základě výsledků jednání prezidentů Ruska a Turecka Vladimira Putina a Recepa Tayyipa Erdogana podepsáno memorandum o vzájemném porozumění. Předpokládá vstup na syrskou stranu syrsko-turecké hranice za hranicemi zóny turecké operace jednotek ruské vojenské policie a syrské pohraniční služby.

Budou napomáhat odsunu kurdských oddílů a jejich zbraní na 30 kilometrů od syrsko-turecké hranice západně a východně od zóny operace Pramen míru kromě města Kámišlí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AjCa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOTEVŘENÝ DOPIS VŠEM POLITIČKÁM (POLITIKŮM) VE VŠECH STÁTECH SVĚTA   
Pridal tk Neděle 27 říjen 2019 - 05:01:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážená (Vážený),

v současnosti se na celosvětové úrovni odehrává se boj s nedohlednými důsledky. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety. V sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování, sociální záležitosti vyplývající především z propastných rozdílů ve stupních vývoje vyspělých a zaostalých států světa a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného na světě v roce 2018.

Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá svět.

Nepatrná část lidstva, která patří ke globální finanční elitě, což jsou tzv. "lidé velkých peněz", vládne světu pomocí zákonů, které se v jednotlivých státech zdokonalují jejich působením pouze tak, že globální poměry zůstávají v podstatě beze změn.

Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu a vývoje nových zbraní, ze zbrojení, z válek a z ozbrojených střetů. Výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd. jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy, přičemž je těmto lidem zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.
Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku vnímá většina lidí podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Stávající mocensko-politické uspořádání světa je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u drtivé většiny lidí velkých peněz meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.

Skuteční vládci světa, tj. lidé velkých peněz, ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií zaměstnávají lidé velkých peněz mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby lidé neměli čas uvažovat o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.

Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé velkých peněz.

Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, kteří vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky. Lidé velkých peněz především ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry, v nichž bude nadále přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co svět poskytuje. Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě.

S nepříliš velkou mírou nadsázky se dá říci, že lidé velkých peněz patří mezi občany, kteří dodržují všechny zákony. Peníze si však vydělávají způsoby, které jsou většinou odsouzeníhodné. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nevím nic o tom, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají. Je jim úplně jedno, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to něco jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý.

Druhá vrstva uvedené ostré globální mocenskopolitické pyramidy už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Poznamenat je možné to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.

Vrstva politické scény je všeobecně vnímána jako vrstva nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy globální mocenskopolitické pyramidy sleduje.

Poznamenat je nutné to, že je dobré důkladně zvažovat, kdy je správné dbát na dodržování tradic, kdy je to na nic a kdy je to hloupost. Uvedu příklad: Vydáváte vědecký časopis v normální papírové podobě 2x ročně 50 let. Doba se mění, náklady rostou, technika letí dopředu, přejdete na elektronickou podobu časopisu a zachováte 50tiletou tradici půlročního vydávání při možnosti zařazovat nové odborné články Vaší vědy do časopisu denně. Dodržíte tradici za cenu toho, že zpomalíte předávání informací o Vaší vědě v průměru o ¼ roku.

Organizace mocenské struktury správy současného světa je popsaná dost povrchně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné.

K uvedenému je třeba dodat, že nejvyšší vrstva už mnoho let působí organizovaně v rámci jednotných pravidel. (95% globalizace) tj. ohromná síla zájmové skupiny spojené vztahy protkanými tradicemi, druhá vrstva (cca 70%,) třetí (cca 40%).

Dál to není nutné odhadovat. Připomenout je možné lidi vědy (cca 90%). Uváděná procenta jsou vyjádřením odhadu míry globalizace příslušné specializace.

Stávající mocenskopolitické uspořádání světa je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit.
Mocenskou organizaci spravující svět, ve tvaru vysoké pyramidy, je třeba pokud možno co nejdříve změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž bude nutné změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy mocenskopolitické organizace správy světa. V nejvyšší vrstvě by rozhodně mněli být politici.
Budoucnost je popsána stručně, ale správně. Připomenout je možné, že se čas od času stane, že i neúmyslně náhodně odhozená sněhová koule s sebou velkou lavinu strhne.

Okolnosti příznivé žádoucí změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:

1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.

2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je v současnosti už normální.

3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.

4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.

5. V současnosti se umí cca 2 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.

6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se soustavně zdokonaluje.

7. Možnost cestovat se usnadňuje.

8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.

9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.

10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.

Okolnosti nepříznivé změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:

1. Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň.

2. Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.

3. Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.

4. Tradice jsou jednoznačně nepříznivou položkou. Jeden příklad už je výše uvedený. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem "zhoubný".

5. Největšími mínusy jsou ty nejvyšší vrstvy uvedené mocenské pyramidy. Tyto mínusy předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které už uvádět nebudu, protože jsou v porovnání s těmi posledními zanedbatelné.

Politickomocenské uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně. To se v poslední době postupně začíná měnit v závislosti na rychlosti vývoje vědy a techniky. Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky pro celé lidstvo.

Cesta k nastolení trvalého míru na celé planetě je jednoduchá. Stačí urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva, protože vývoj lidstva směřuje ke stavu kdy budoucnost lidstva bude centrálně koordinována a realizována.

Řešení všech současných závažných globálních problémů světa je proto velmi jednoduché. Podstata tohoto řešení spočívá v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.

K nastolení globální demokratické mocenské organizace, která umožní řešit mírovou cestou všechny stávající i nově vznikající problémy lidstva, je možné využít osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

Globální organizace naší civilizace je nezbytná především z následujících důvodů:

Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje nevídaným tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocenskopolitického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání světa.

Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mocenskopolitickém uspořádání světa.. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní." Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.

Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od vyspělejších mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě.

Podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které bude muset méně rozvinutá civilizace (lidstvo) splnit před navázáním kontaktu s jejich vyspělejší civilizací, budou pravděpodobně následující:

1. Nové poznatky ve všech oblastech vědy a techniky, které budou při kontaktu civilizací předávány méně rozvinuté civilizaci (lidstvu), nebudou lidstvem zneužívány k vývoji a výrobě nových ničivějších zbraní.
2. Méně rozvinuté civilizaci (lidstvu) budou předávány nové poznatky vědy a techniky pouze v tom případě, že lidstvo bude žít v celoplanetárním míru.
3. Méně rozvinutá civilizace (lidstvo) musí dosáhnout takového stupně vývoje politického uspořádání, ve kterém bude lidstvo řízeno plánovitě a cílevědomě postupující centrální celoplanetární mocí.

Příklady globálních zákonů:

Zákon o zestátnění všech bank a peněžních podniků:
Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále
sloužit všem jako neziskové organizace.

Zákon o jednotné světové měně:

Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích? Představte si, jak výhodné bude platit na celém světě stejnými penězi a jak na celém světě stoupne nezaměstnanost a bude nutné současně vypracovat projednat a schválit např. následující zákon:

Zákon o pracovní době:

Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.

Vážená (Vážený),

vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem vás vyzývám: Pomozte nastolit trvalý mír na celé planetě tak, že prosadíte do programu vaší politické strany nebo vašeho hnutí záměr nastolit Globální federaci, a to s předpokladem, že tato Globální federace bude realizována ve spolupráci se všemi pokrokovými politickými subjekty ve vašem státě i v zahraničí!

Ing. Miloslav Dědek
26.10.2019
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2471 sec,0.0825 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,647kB