Úterý 22 říjen 2019
Šokující odhalení! Akce Norbert opět na scéně! Připravuje se likvidace odpůrců EU   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 11:39:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Státní správa a kontroverzní tajná služba současného režimu BIS, nástupnická organizace zločinné StB, opět vede seznamy občanů, kteří nesmí být zaměstnáváni na jakékoliv pozici ve státní správě ve služebním poměru!

V případě, že se osoba národnostně smýšlející, nebo osoba vyjadřující nesouhlas se současnou politikou Evropské unie, včetně přijímání imigrantů, hlásí na jakoukoliv pracovní pozici, na kterou by měl být na základě zákona o služebním poměru jmenován, nesmí být přijat do tohoto služebního poměru. Zároveň musí být v případě, že projde kontrolním sítem a byl jmenován na státní úřednickou funkci propuštěn a to bez uvedení důvodu, ještě ve zkušební době. Současný režim se připravuje na likvidaci občanů pod plášťíkem bojem proti terorismu a začal opět vést seznamy nespolehlivých osob.

Jde zároveň o přípravu jejich koncentrace v uzavřených lágrech (koncentračních táborech) v případě vojenského konfliktu NATO s Ruskou federací, který se připravuje. Z tohoto důvodu všechny osoby, které jsou postupně zařazovány do těchto seznamů, se nesmí stát státními zaměstnanci.

Vrátili jsme se opět do doby komunismu a není se čemu divit, protože právě současný režim je neomarxistický a oprášil starou metodu likvidace potenciálních odpůrců tak, jat to bylo naplánováno v akci NORBERT, o které se moc nemluvilo ani po revoluci před 30 lety. Opět, ji připravují stejní lidé pod patronací současné bezpečností služby BIS (StB), v jejímž čele stojí kontroverzní plukovník Koudelka, veřejný kolaborant se zločineckou americkou CIA a ta ho za jeho kolaboraci vyznamenala. Novodobý Emanuel Moravec se neštítí připravovat plány k likvidaci národně smýšlejících občanů.

K likvidaci občanů se přistoupilo postupně podle několika kroků, jeden z prvních je právě nepřijímat do služebního poměru jakoukoliv osobu vyjadřující se negativně k současné garnituře. Pikantní na tom je, že takto postupuje i Státní úřad inspekce práce, který má naopak podle diskriminačního zákona chránit zaměstnance. Další krok je dehonestace prostřednictvím medií a postavit tyto osoby do společenské izolace. Třetí fáze má být internace podle připraveného plánu již z dob totality.

Takže jsme si opravdu před 30 lety vyzvonili novou a ještě zrůdnější totalitu!


Co byla původní akce NORBERT

-Popisuje to níže článek Milana Brunclíka z roku 2016-

Pod slovem koncentrák se většině vybaví fašistický holocaust za druhé světové války. Jenže na stejně zrůdných principech měl připraven koncentrační tábory i zločinný komunistický režim v Československu. Pod krycím názvem NORBERT byly aktivovány až do 24. listopadu 1989, kdy v podvečer fakticky padla vedoucí úloha KSČ a její gangsteři ve Státní bezpečnosti a milicích sametově přešli do nových pozic.

Na nápad dělit občany na beránčí a nepřátelské přišli krátce po únoru 1948 nejvýznamnější grázlové STB v čele s agentem NKVD, vrahem Pichem -Tůmou (zemřel za podivných okolností v roce 1995). Ti vypracovali po sovětském vzoru přísně tajný systém sledování lidí a značkování těch, kteří aktivně vystupují proti panství totalitní moci. Na okresních expoziturách Státní bezpečnosti, na místních odděleních SNB, ale i na matrikách místních národních výborů tak vznikaly seznamy režimu nebezpečných osob, u jejichž jména stálo velké tučné N. Neboli NORBERT.

Jméno jako vyšité pro barona v dívčím románu červené knihovny použil Pich-Tůma v intencích své zvrácenosti na lidi, kteří byli lovnou zvěří predátorů komunistické věrchušky. V padesátých letech se kandidátem do koncentráku NORBERT mohl stát i člověk před režimem zalezlý do nejservilnější ulity. Stačilo, aby byl třeba synem velkouzenáře, statkáře nebo dokonce holiče, jenž stříhal dělnickou třídu, čímž ji patrně vykořisťoval. Značkování písmenem N ukájelo totiž bolševiky i ekonomicky, neboť šli nejen po nekonformních názorech, ale taky po majetku jejich nositelů.

Nové, čistě ideologické zrůdnosti nabyla však akce NORBERT v roce 1969 s nástupem normalizace. O ní panuje dosti rozšířená iluze, že mocenský monopol komunistů už neprahnul nepohodlným lidem přímo po krvi. Vražedné koncentráky let 1969–1989 však usvědčují zločince z KSČ o opaku.

Ještě v roce 1985 si estébáci nechali v jimi kontrolovaném Krátkém filmu Praha natočit za účasti známých herců, v roce 2009 protagonistů seriálů českých celoplošných TV, instruktážní snímek, jak zatýkat a vraždit NOSy. Zkratkou NOS byli estébáky poctěni po roce 1968 lidé, kteří projevovali veřejný, aktivní odpor vůči KSČ, Sovětskému svazu a vůbec se chovali svobodomyslně.

K 24.11.1989 bylo z patnácti a půl milionů obyvatel Československa nasměrováno do komunistických koncentračních táborů cca 7.500 režimu nepřátelských osob.Nejhnusnější koncentrák byl připraven ve Švařci u Brna.

Akce NORBERT, konstruovaná právě pro zlomové dny jako byl listopad 1989, vystavěla v Československu nejširší zločineckou organizaci, vykazující znaky nepromlčitelné genocidy. Celá kausa by si zasloužila mezinárodní soud typu Haagského tribunálu pro válečené zločiny.

Do koncentráků mělo být svezeno jako dobytek nákladními vozy 7.500 lidí nejpozději do 24 hodin od spuštění NORBERTA. Proto matriky místních národních výborů pečlivě sledovaly a okamžitě hlásily na místní oddělení Veřejné bezpečnosti změnu bydliště u občanů označených písmenem N. Pokud tedy obyčejní esenbáci dnes tvrdí, že s estébáky neměli nic společného, natahují si jen výsluhová trika. Byli by to právě hrdinní příslušníci VB, oslavovaní pořadem Maják coby strážci klidného spánku matek a dětí, a jejich přicmrdávači z Pomocné stráže a milicí, kdo by s ostře nabitými zbraněmi NOSy do dobytčích náklaďáků rval.

Podle zatykačů, vydávaných dle režie místního náčelníka STB úředníky okresních národních výborů. Přesně v intencích fašounského „Arbeit macht frei“ je vystavovali s vědomím, že nešťastníky posílají do mrzačícího vězení, na prvý pohled neškodní úředníci v klotových rukávech. Zatykače měly předtištěnou podobu povolávacího rozkazu na nucené táborové práce. Mnoho účastníků tohoto genocidního zločineckého gangu dál působí ve veřejné správě našeho údajně demokratického státu.

Samotné koncentráky situovali šéfové STB buď na velké stavby, jako byl dvojitým plotem z ostnatého drátu a střílnami obehnaný přivaděč vody pro Brno ve Švařci. Zde by se stovky otroků hodily na galejnické práce a v megatunách betonu bylo možno pohodlně navěky zazdít mrtvoly těch, co vysílením zemdleli nebo byli zavražděni. Některé tábory by zřejmě operativně vznikly jako zvláštní části komunistických kriminálů, jak napovídá jejich seznam, koncipovaný na krajské bázi a souhlasící s domicilem ústavů nápravné výchovy.

Tedy z blízkosti pouhých dvaceti let na nás dýchají československé gulagy v nejtemnějších barvách. Takových, jaké nám líčili prostituční publicisté coby zvěrstva revanše a kapitálu v Chile a jiných cizokrajných diktaturách. I u nás se mělo ještě v listopadu 1989 masově věznit bez rozsudku a vytěžovat neboli mučit po sovětském vzoru. A střílet hezky po čekisticku, se slastí kopnout si do sprostého podezřelého – jak zní jedna z klíčových scén zmiňovaného estébáckého výchovného filmu – a odplivnout si nad jeho mrtvolou se slovy: “Ten má dost !“.

Dost možná, že onen silně motivační film viděl minkovický dozorce Vondruška, obviněný za tamní zvěrstva vůči politickým vězňům. V každém případě akce NORBERT zůstává živou, neboť svými genocidními pavučinami dalekosáhle překročila bázi STB a lapila do svých tenat mnoho tzv, civilů. Dál kliďánko pracují ve veřejné správě a těší se kariérnímu postupu. Někteří se ani netají, rozjaření mladou náckovskou mízou, že by si rádi zase zanorbertovali.

A právě akce NORBERT II. je znova těmito lidmi obnovena!!!

Instruktážní film StB:Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSkvělá odpověď novináře ze Sky News Australia mladým klimatickým demonstrantům   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 06:59:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jste první generací, která si vyžádala klimatizaci do každé třídy ve škole; vaše školní úkoly děláte na počítači a televizi máte doma v každé místnosti. Celý den používáte elektronické přístroje a místo abyste šli do školy pěšky tak se necháte vozit veřejnou dopravou, případně rodiči až ke škole.

Jste generací s největší spotřebou zboží vůbec v celé lidské historii: neustále kupujete nové oblečení podle poslední módy abyste byli "in". Vaše protesty jsou ohlašovány a organizovány přes počítače na sociálních sítích přes internet.

Omladino, vypněte klimatizaci a počítače, jděte do školy pěkně po svých, nechte doma vaše telefony a raději si přečtěte knížku a místo kupovaní jídla v kiosku si udělejte doma sami obložený chleba!

Je jasné, že nic z toho se nestane: jste generací egoistů, nevychovanců, jste manipulováni lidmi, kteří vás zneužívají a tvrdí vám, že se jedná o vznešenou ideu a přitom si sami žijí v západním luxusu. Probuďte se a zavřete zobák! Především se napřed řádně informujte o realitě než začnete protestovat! Nebo jde jen o to ulejt se ze školy?

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNejvyššímu státnímu zástupci a rovněž předsedovi Ústavního soudu vadí nenávistné výroky pod články v diskusích na českých médiích!   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 06:42:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejvyššímu státnímu zástupci a rovněž předsedovi Ústavního soudu vadí nenávistné výroky pod články v diskusích na českých médiích! Nic takového prý v životě ještě nečetli, kolik zla a nenávisti se tam nachází! Soudci přitom vynášejí judikáty proti lidu, proti národu, politici razí protektorátní a vazalskou politiku a všichni se potom diví, že lidé jsou vztekem bez sebe a ventilují svoji zlost v diskusích pod články! Komentáře jsou přitom společenským ventilem a posledním místem, kde si lidé mohou svobodně zanadávat! A ono už vadí i to!

Minulou středu proběhla v Brně na Ústavním soudu konference Nenávist na internetu a Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tam uvedl, že lidé si neuvědomují, že internet není anonymní místo, a že za výroky na internetu mohou být lidé stíháni. Konference se zúčastnila i ombudsmanka Anna Šabatová, která uvedla, že anonymita lidi svádí k odporným a nehumánním výrokům, až se tají dech. A předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že když nedávno otevřel diskusní komentáře na jednom renomovaném zpravodajském webu, že tam viděl tolik zloby, jedu a urážek v anonymní bažině diskutérů, že to prý v životě nikdy neviděl. Konference v budově Ústavního soudu se zabývala právě a pouze nenávistnými komentáři, což je velice nebezpečný signál pro občanské svobody.

Když se totiž v budově Ústavního soudu odehraje konference o nenávisti v médiích a jako řečníci vystoupí předseda Ústavního soudu, nejvyšší státní zástupce, ombudsmanka a celá řada soudců, tak to znamená, že právě došlo v České republice k nastolení nového tématu, a to jsou diskuse pod články na českých webech. S velkým překvapením jsme zjistili, že koncem minulého týdne Parlamentní listy začaly cenzurovat URL odkazy na náš server v komentářích pod články na Parlamentních listech, protože kdokoliv se pokusí do diskuse vložit třeba odkaz na nějaký náš článek, po odeslání komentáře se URL odkaz v diskusí zobrazí tak, že hlavička a jméno domény je vyhvězdičkované. Jak vidíte, cenzura už dorazila i na Parlamentní listy do diskusí. Podobně to již před časem udělal slovenský server SME, který hvězdičkuje vybrané domény v URL odkazech v diskusích.

Vyhvězdičkovaná svoboda sdílení informací

Svobodný prostor pro vyjádření názoru tak postupně mizí a vyjádření názoru se stává předmětem cenzury anebo dokonce zájmu státních zastupitelství. Komentáře přitom jsou v mnoha případech posledním místem, kde lidé mohou vyjádřit svůj názor svobodně. Určitě není v pořádku, když lidé vyhrožují někomu fyzickou likvidací nebo násilím, ale hvězdičkování URL odkazů je daleko za hranou, protože to je druhý extrém. Servery ve své předpojatosti cenzurují vlastní diskuse do takové míry, že nejde o odstraňování výroků, které by vyzývaly k něčemu nezákonnému, ale ten nový přístup v podstatě říká, že my vám vyhvězdičkujeme odkaz, abyste musel hádat a zkoušet, na jaké doméně vlastně ten zbytek URL linku se nachází. Je to nedůstojné a to už je rovnou lepší celý komentář smazat, nebo napsat autorovi komentáře, že odkaz na vkládaný server je nežádoucí, protože celý ten server je nežádoucí. Hotovo, richtig a nazdar.

Blokování našeho serveru na PL začalo ve čtvrtek večer minulý týden, tedy pouhý den po konferenci “Nenávist na internetu” v Brně. Vypadá to jako zjevná reakce na závěry této konference. Důvodem, proč si to myslíme, je jeden názor, který na konferenci zazněl z úst několika řečníků nezávisle na sobě. Nenávist v komentářích a na sociálních sítích je prý šířena jednak autorsky, ale rovněž i sdílena, což je prý mnohdy daleko nebezpečnější.

A sdílení prý znamená, že jedna osoba rozšiřuje a vkládá do komentářů pod články na jednotlivých zpravodajských serverech odkazy na zdroje nenávisti, tedy právě ty URL odkazy. To prý představuje velké riziko. A když si to spojíme dohromady spolu s naší analýzou střelby v Halle, kdy jsme přinesli v polovině minulého týdne necenzurovaný záznam, který odhaluje spiknutí a inscenaci útoku, tak se nám začíná pomalu vykreslovat celý obraz. Redakce PL zjevně nechce, aby lidé v komentářích “sdíleli” odkazy na naše výbušné články. To je prostě okamžitá reakce PL na středeční konferenci v Brně. To je rychlost, panečku.

Komentáře mají rovněž funkci ventilu frustrace. Ucpěte ventil a… raději nedomýšlet!

A takhle to postupně bude se vším. Na jedné straně soudci schvalují skandální judikáty, třeba jako ten, kterým Ústavní soud ospravedlnil diskriminaci ruských hostů v hotelu v Ostravě, více v článku zde: https://aeronet.cz/news/ustavni-soud-v-brne-vyrobil-skandal-ktery-bude-resit-uz-i-evropska-unie-rychetskeho-spolek-soudcu-vyrobil-judikat-ze-ktereho-lze-aplikovat-diskriminaci-proti-komukoliv-je-li-takova-diskriminace/ Jiný soud zase přiznal restituční nároky vdově po členovi Sudetoněmecké strany Konráda Henleina, který sloužil ve Wehrmachtu a později dokonce pro Abwehrstelle Prag, tedy pro nacistickou tajnou službu. Článek o skandálním rozsudku proti republice a proti lidu jsme přinesli zde: https://aeronet.cz/news/schwerpunkt-ii-soud-v-hradci-kralove-poprve-v-historii-prolomil-benesovy-dekrety-vdova-po-vojakovi-wehrmachtu-ve-sluzbach-nacisticke-vojenske-rozvedky-bude-v-cr-restituovat-majetek/

A předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský má potom tu drzost si stěžovat a podivovat se, že lidé jsou nasraní na český stát takovým způsobem, že si vylévají zlost a vztek v diskusích? Tomu se říká chucpe, tedy nehorázná drzost. Namísto, aby se politici, soudci a státní zástupci zamysleli nad příčinami nasrání ve společnosti, tak místo toho řeší důsledky a otázky toho, jak lidi za tu nasranost stíhat a trestat. Sami si teď ocitujme z webu NSZ pár odstavců z konference.

Nebezpečnost problému nenávistných projevů na internetu spočívá ve zdání anonymity a v rychlosti šíření. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rámci svého úvodního slova uvedl, že „nedávno jedna americká universita realizovala exaktní metodou průzkum sociálních sítí, jehož výsledkem je zjištění, že lež se po internetu šíří sedmkrát rychleji než pravda. Svoboda projevu, ať už je realizována ústně, tiskem nebo na internetu, se nekryje s hledáním pravdy a stát tu není od toho, aby určoval vítěze soutěží o nejsprávnější nebo nejpravdivější výrok. Role státu však není jednoduchá – nemá uloženu povinnost nějaký projev šířit anebo mu tleskat, ale musí nalézt prostředky jak na jedné straně chránit právo jedince nerušeně vyjádřit své názory a na druhé straně však zabránit šíření názorů, které propagují rasismus, xenofobii, všechny formy nenávisti, nebo dětskou pornografii. Současně je povinen vytvořit právní prostor, ve kterém se každý jednotlivý subjekt může efektivně dovolat ochrany, pokud jej k projevu někdo nutí nebo pokud jej něčí projev poškozuje.“

Původci nenávistných projevů, ani ti, kdo je dál šíří, si obvykle neuvědomují svou odpovědnost. Stejně jako na rychlé postihování těchto činů je proto nutné zaměřit se i na prevenci a pochopení odpovědnosti každého jednotlivce za jednání na internetu.

„S obavami sleduji, jak se nenávist šíří internetem a jak za tím lidé vidí extrémisty. Z naší analýzy soudních rozhodnutí však vyplývá, že se nenávistných projevů téměř vždy dopustili lidé, kteří ještě nikdy nebyli soudně trestáni. Tito jinak ‚slušní‘ lidé nevnímali své jednání jako protiprávní a vůbec si neuvědomili, že právo platí i na internetu. To, co napsali, by pravděpodobně živému člověku nikdy do očí neřekli, a právě v tomto pocitu anonymity a beztrestnosti vidím velké nebezpečí,“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová a doplňuje: „Trestní právo je jen jedním z nástrojů řešení. Pokud si společnost sama neuvědomí škodlivost nenávistných projevů na internetu a většina jich zůstane bez povšimnutí, lidé přestanou rozlišovat, co je a není správné. Vyroste další generace, pro kterou bude nenávist na internetu normou, něčím, co je akceptováno a je běžné.“

Před tím varuje i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman: „Otázka nenávistných útoků, které jsou v současné době šířeny zejména prostřednictvím internetu, je otázkou nejen morálky, ale kulturnosti celé společnosti. Bojím se, že pokud nezasáhneme včas proti těmto projevům, může to skončit podobnými tragickými událostmi, jako byl útok na synagogu v německém Halle minulý týden.“

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková vysvětlila, že nenávistný projev je takový, který je „přímým útokem na lidi či jednotlivce na základě podezřelých důvodů, jimiž je zejména jejich rasa, etnikum, národnost, náboženské přesvědčení, sexuální orientace, pohlaví, genderová identita nebo zdravotní postižení. Právně zakázaný je pak takový nenávistný projev, který je agresivní nebo ponižující, a označuje někoho za podřadnou osobu, dehumanizuje ho nebo vyzývá k jeho vyloučení nebo segregaci“.

Terčem zvlášť agresivních nenávistných projevů se ale stávají i ti, kdo se ve veřejném prostoru proti šíření nenávisti jasně vymezí nebo vystoupí na obranu obětí.

Účastníci konference se zabývali nejen otázkami definování trestné činnosti z nenávisti na internetu, rozlišení extrémismu a nenávistných projevů, ale také problémy praxe v oblasti dokazování, „přechodu“ mezi trestným činem a přestupkem, rolí znalců, nebo také odstraňováním závadového obsahu z internetu.

Zdroj: NSZ


Nasraný národ si už nesmí ani zanadávat v komentářích, utíkej si zazpívat a zanadávat do Země krále Miroslava?

Všimněte si, že soudci a státní zástupci v Brně už nově chtějí trestat i výroky a projevy těch osob, které kritizují genderismus, což má přímou souvislost s projektem podpory genderové transformace v jeslích pro nejmenší děti z dílny spolupracovnic ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD. Kdokoliv se bude v diskusích a komentářích na českých serverech projevovat nenávistně proti feministkám, které za vašimi ohnutými zády chtějí měnit pohlaví vašich děti, tak ten se stane terčem trestního stíhání jako osoba, která šíří nenávist. Nasrání a zlost rodiče přitom není bráno v úvahu, když přijde domů a uvidí svého syna v ženských šatech, s namalovanými rty a s panenkou v ruce. Kde si má člověk zanadávat, když už ani doma ve vlastní zemi nemůže? To má běžet za hranice a nadávat tam?

Tohle přesně je proces plánované behaviorální genocidy vlastního druhu, kdy soudy i státní zastupitelství garantují a zaštiťují tuto genocidu z titulu soudní moci. Jen za poslední dva roky emigrovalo z České republiky natrvalo 34 000 osob, podle posledních údajů, které jsme dostali z důvěrného zdroje o víkendu do redakce z ministerstva vnitra, z úseku evidence obyvatel. To je hodně velké číslo. Lidé prchají ze země, kde už brzy rodič nebude smět ani seřvat učitelku za to, že mu z malého syna dělá lesbu, anebo genderového neutrála, případně transsexuála. A mezitím… vdovy po bývalých esesácích a důstojnících Abwehrstelle vesele restituují zámečky v Protektorátu. A někdo si myslí, že svoboda slova se dá omezit hvězdičkami. Bože, co je to za klauni?

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší 4 oběti imigrantů, které médiím nestojí ani za zmínku   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 06:29:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V souvislosti s útokem v Halle se média předháněli v článcích o hrozbách extremizmů a obětí (reálných i možných) daného útoku.

Jiné oběti z opačné strany nestojí médiím ani za krátký článek!

V Itálii zabil migrant z Dominikánské republiky 2 příslušníky policie, když během soudního procesu přímo v soudní síni ukradl jednomu z policistů zbraň a začal bezhlavě střílet kolem sebe.

V Rakousku zase v těchto dnech ubodal imigrant v ubytovně pro azylanty sociálního pracovníka, s kterým se pohádal kvůli zaměstnání. Následně na útěku zabil 63 letého zemědělce a ukradl mu jeho auto. Do Rakouska se dostal v roce 2015, před časem mu byla zamítnuta žádost o azyl, ale stále čekal na soudní projednání jeho odvolání.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecko odmítlo jednat o reparacích Řecku   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 06:19:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německo oficiálně odpovědělo na červencovou výzvu Řecka k zahájení jednání jednání o reparacích za škody, které Německo za II. světové války v Řecku způsobilo. Podle Řecka válečné ztráty dosáhly výše odpovídající dnes 289 miliardám euro. S výzvou k diskusi o reparacích se na Berlín obrátila předchozí vláda na základě požadavku řeckého parlamentu. V pátek obdržel řecký velvyslanec v Berlíně Teodoros Daskarolis oficiální odmítavou odpověď.

„Právní stanovisko spolkové vlády v této otázce se nemění: otázka reparací byla definitivně vyřízena. V této věci se nic nezměnilo,“ uvedl mluvčí německého ministerstva zahraničních věcí. Ačkoli Berlín odmítá Řecku vyplatit reparace, včetně splacení vynucené půjčky od Řecké národní banky, přiznává morální a politickou odpovědnost za křivdy, které Němci v Řecku spáchali za II. světové války. „Máme naději, že můžeme s Řeckem jít nadále cestou, kterou se vydali dřívější pokolení,“ řekl mluvčí. Berlín se při odmítání řeckých požadavků na reparace odvolává na dohodu obou států z roku 1960, na jejímž základě Německo vyplatilo Řecku 115 milionů marek. Německá vláda považuje reparace za uzavřenou otázku na základě smlouvy 2 + 4 z roku 1990, která byla uzavřena mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou a vítěznými mocnostmi z II. světové války - Sovětským svazem Spojenými státy, Velkou Británií a Francií. Ve smlouvě ovšem nejsou žádné bezprostřední zmínky o reparacích a Řecko nebylo smluvní stranou.

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMěsto přidělilo byty nepřizpůsobivým...   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 06:14:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
...dům poté bude muset hlídat ostraha a bezpečnostní kamery.. Již z tohoto lze usuzovat, že se sociální projekt moc nepovedl.

V Brně se pustili do odvážného sociálního projektu, kdy město přidělilo byty sociálně slabým rodinám. Bohulibý projekt, chtělo by se říct. Lidé z ulice, či z ubytoven konečně dostanou šanci normálně bydlet. Jenže... Ne vždy vše dopadne tak, jak si myslíme. Problém byl již to, že sociálně slabí spoluobčané byli nastěhováni do domů, kde doposud poklidně žili starousedlíci, zvyklí na svoji pohodu. Naopak nepřizpůsobiví, mezi kterými v drtivé většině převládali Romové, jsou temperamentní, hluční, družní a smysl pro pořádek zrovna nemívají.

Dvě odlišné skupiny lidí na pár metrech čtverečních. Třenice mezi nájemníky musely zákonitě přijít. Podle starousedlíků dělají Romové nepořádek, hluk a bordel. Místní se bojí vycházet. Z poklidného žití mají teď peklo. Některým politikům došlo, že je potřeba jednat a chránit slušné obyvatele a tak přišli s nápadem nechat dům nepřetržitě hlídat ostrahou a kamerovým systémem. Nápad, který vyjde na miliony, ale úplný klid nájemníkům nezaručí.

Já mám jiný nápad. Nechat nepřizpůsobivé na ubytovnách, mezi svými, kde se cítí nejlíp. Proč se pořád někdo snaží někoho předělávat? Proč je cpát za každou cenu někam, kde neumí žít? Některé věci prostě nefungují a toto je toho příkladem. Ten, kdo vymýšlí podobné projekty, by si toto společné bydlení měl na pár měsíců vyzkoušet.

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/problemovy-dum-vranovska-brno-sever-kamery-cipy.A191021_170929_brno-zpravy_krut?zdroj=top

Autor: Jakub Beznoska

Zdroj: https://jakubbeznoska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=732547
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZátah na ruské špiony. Kecá ředitel BIS Michal Koudelka blbosti? Nebo čeští novináři lžou...   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 06:11:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká média dnes přinesla informace o tom, že BIS ve spolupráci s policií rozprášila síť ruských agentů, kterou na území České republiky údajně vytvářela ruská FSB. Tvrzení ovšem má jeden zásadní problém!

„Bezpečnostní informační služba (BIS) spolu s policejní Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozbily loni síť, kterou se na našem území pokoušela vytvořit ruská Federální služba bezpečnosti (FSB). V pondělí to ve Sněmovně na konferenci uvedl šéf BIS Michal Koudelka,“ napsal dnes portál Novinky.cz.

Stejné informace přinesla i některá další česká média, například portál Hospodářské noviny.

„Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Na pondělní bezpečnostní konferenci ve sněmovně to uvedl ředitel BIS Michal Koudelka,“ píší Hospodářské noviny.

O několik odstavců později Hospodářské noviny informaci zopakovaly: „Koudelka uvedl, že síť v České republice budovala ruská Federální bezpečnostní služba (FSB). „Byla vytvořena osobami s vazbou na ruské zpravodajské služby a byla financována z Ruska a ruské ambasády," řekl bez dalších podrobností.“

Je Koudelka nekompetentní, nebo čeští novináři lžou?

Federální bezpečnostní služba v rámci systému zpravodajských a bezpečnostních služeb Ruské federace plní funkce kontrarozvědky, tedy služby plnící bezpečnostní a zpravodajské úkoly na území Ruské federace.

Ze zprávy serveru Novinky.cz, ani ze zprávy Hospodářských novin, není jednoznačně jasné, zdali se jedná o projev hrubé nekompetentnosti ředitele BIS Michala Koudelky, nebo zdali se jedná o lži českých novinářů.

Aby ruská kontrarozvědka FSB mohla vytvářet na území České republiky svoji agenturní síť, musela by Česká republika být součástí Ruské federace.

Vzhledem k tomu, že obě zmiňovaná média slova Koudelky nepřinesla jako přímý citát, nýbrž je přepsala svými slovy, existuje šance, že lžou pouze novináři. Podobný projev profesionální nekompetentnosti a neschopnosti elementárně rozlišovat je v případě ředitele BIS nepředstavitelný.

SVR

V systému zpravodajských a bezpečnostní služeb Ruska neplní úkoly rozvědky FSB, jak tvrdí české média, nýbrž organizace nesoucí název SVR (Služba vnější rozvědky). Tyto informace jsou natolik snadně dostupné a veřejně známé, že je možné si je přečíst dokonce i na české Wikipedii.

Ředitel BIS v Poslanecké sněmovně

„BIS se zajímá o všechny zpravodajské služby na našem území. Také proto můžeme jednoznačně potvrdit, že největší hrozbou pro ČR jsou ruské a čínské služby,“ cituje Twitter BIS slova svého ředitel Michala Koudelky, který se v pondělí zúčastnil bezpečnostní konference na půdě Poslanecké sněmovny.

​Koudelka dostal v minulosti vyznamenání od CIA

Ředitel BIS Michal Koudelka dostal na začátku března letošního roku vyznamenání od CIA, rozvědky Spojených států amerických. Ocenění ředitele kontrarozvědky ČR rozvědkou cizí moci vyvolává otázky o loajalitě ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky České republice.

Autor: Van Minh Nguyen

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV programu Trikolóry „o strašení nic není”. Klaus ml. chce bránit svět proti podivným tendencím a varuje před magory   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 05:57:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Server Aktuálně.cz. zveřejnil rozhovor se zakladatelem a předsedou hnutí Trikolóra Václavem Klausem mladším, v němž šlo o program a priority strany, konkurenci, důvěře politikům a práci na ministerstvech.

Úvodem zazněl od Radka Bartoníčka opoziční názor o tom, že cílem programu Trikolóry je strašit lidi.

„Náš program je jednoznačně optimistický. O strašení tam není nic,“ zareagoval lídr hnutí.

Ze své strany moderátor přišel s připomínkou, že tak působily projevy místopředsedů, kteří mluvili o tom, jak je nezbytné bránit svět před těmi, kteří upozorňují na klimatické změny nebo volají po rovnosti mužů a žen.

„Pokud jde o projevy na sjezdu, každý je zodpovědný za ten svůj. Já bych do něho napsal některé věci jinak, než jak o nich na sjezdu mluvili někteří jiní lidé. Ale dostali mandát delegátů a já to respektuji. Navíc oddělte projevy na sjezdu a skutečný život. Takové projevy jsou specifická disciplína, rozhodující je to, jaký je náš program a jak ho budeme prosazovat,“ okomentoval záležitost Klaus.

Pak se jednalo o kritice vůči politikovi kvůli přehánění. V této souvislosti došlo na tvrzení lídra Trikolóry o tom, že si za chvíli nebudou moci holčičky hrát s panenkami. Šlo o pokyn ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové pro mikrojesle, kde by se dětem nevštěpovalo stereotypní rozdělení rolí mezi muže a ženy, nebo aby si chlapci a dívky hráli společně.

„Musíte trošku přehánět, když s něčím nesouhlasíte, musíte si vzít nějaký příklad a ukázat ho lidem, nejenom hovořit cizími slovy. Když budete hovořit cizími slovy, filozoficky, tak vám nikdo nebude rozumět,“ argumentoval svůj postoj Klaus.

Dodal, že ve Velké Británii podle médií už zakazují v některých školách sukně. Zároveň uznal, že v Jirkově na severu Čech, kde probíhal rozhovor, by se obyvatelstvo vzbouřilo a nic takového by nebylo možné.

„Ale na řadě ministerstev už řádí ‚magoři‘ a píší tam metodické pokyny,“ varoval před potenciálním nebezpečím politik.

O tématu spojeném s odchodem Klause z ODS lídr Trikolóry moc mluvit nechtěl.

„Neřeším to, jestli jsem měl pozvat na rande Blaničku nebo Štěpánku, když mi bylo sedmnáct. Možná jsem to udělal blbě, ale už se stalo a nemá smysl se k tomu vracet. Pro mě je nejdůležitější to, že emoce lidí, se kterými se setkávám, jsou většinou směrem ke mně a Trikolóře pozitivní,” podotkl Klaus.

Pak se redaktor zajímal o to, jestli Klaus věří i průzkumům veřejného mínění, jehož výsledky (přesněji jednoho z nich) ukázaly, že se politik stal čerstvě nejdůvěryhodnějším politikem v zemi.

„Vypadá to hodně pitomě, když člověk mluví sám o sobě. Ale konkurence není tak těžká, když je tam Rakušan, Fiala a podobní dárečci. Upřímně, být mezi nimi první neberu jako nějaký grandiózní úspěch,“ řekl předseda Trikolóry.

Pokud jde o možnou spolupráci se STAN nebo ODS, Klaus zdůraznil, že pro jeho hnutí jsou klíčové volby do Sněmovny v roce 2021 a do nich určitě půjdou sami.

„Nejsme ale nějaký trucpodnik vůči ODS, STAN nebo komukoliv jinému. Uvidíme, jak dopadnou volby v roce 2021 a s kým prosadíme náš program,“ podotkl politik.

V rozhovoru Klausovi byla vytčena slabá kritika českého premiéra.

"Já myslím, že jsem docela kritický ke krokům vlády Andreje Babiše. Hlasujeme skoro vždycky proti návrhům vlády, často proti nim vystupuji i já sám. Například považuji za naprostou šílenost zrušit maturitu z matematiky, jak se k tomu chystá jejich ministr školství. Rozdíl mezi mnou a některými jinými politiky je ten, že já se snažím útočit na věcné věci, se kterými přichází Andrej Babiš a jeho vláda. Nedělám ale to, že bych na něj útočil nějak osobně,“ pronesl lídr Trikolóry.

V souvislosti s kauzou Čapí hnízdo zakladatel hnutí prohlásil, že o údajných kriminálních či nekriminálních věcech spojených s předsedou české vlády nic neví.

„Neútočím ani na jeho rodinu a nemocného syna, takže to může působit, že jsem s Andrejem Babišem nějaký velký kamarád. Kdybych chtěl být ministr školství a vstoupit do ANO, tak by se mi to možná povedlo, ale založil jsem zcela jiný subjekt, Trikolóru. Z toho je jasné, jaký mám k Babišovi vztah,“ vyslovil svůj názor politik.

Hlavní důvod toho, že Klause chtějí někteří lidé volit, lídr zakladatel Trikolóry vidí v tom, že lidé podle jeho slov mají pocit, že to, co se jim doručuje jakoby seshora, je něco jiného, než co oni bytostně chtějí.

Podle mě lidé mají pocit, že to, co se jim doručuje jakoby seshora, je něco jiného, než co oni bytostně chtějí., Uvedl i konkrétní příklad a detailnější argumentaci.

„My jako Trikolóra chceme bránit normální svět proti různým podivným tendencím, jako jsou ty genderové, kulturní nebo týkající se životního prostředí a dalších věcí. Stejně tak se lidem líbí náš národní akcent, který jsem já vždy považoval za velmi důležitý. Není to ode mě žádný kalkul. Zdá se mi, že takto to cítí i většina normálních lidí, kteří pracují a budují tuto zemi. Jsem přesvědčený, že právě na toto lidé reagují a budou dál reagovat. Určitě nepodporují Trikolóru proto, že bych byl nějaký velký sympaťák,“ vysvětlil svůj názor Klaus.

Na závěr rozhovoru zazněla otázka, zda není sobecké jeho poselství, že se lidé nemají až tak starat o to, co se děje za hranicemi, případně nemají brát vážně zprávy o zhoršujícím se životním prostředí.

„Není to sobecké. Já to mám prostě tak. Když měli Češi v historii úspěšnější období, třeba za Karla IV., tak se to vždy vyznačovalo tím, že republika sama byla silná a životaschopná; a potom se dokázala prosazovat i na mezinárodním poli. Když bude slabounká a nebude se starat sama o sebe, tak nám nikdo z ciziny nepomůže. Každý stát bude pomáhat hlavně sám sobě,“ prohlásil Klaus.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AfPZ

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDva migranti z Afghánistánu znásilnili nezletilou dívku v Sofii   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 05:52:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle informací novin Sega migranti ve věku 16 a 17 let znásilnili v Sofii dívku ze sirotčince. S odkazem na Státní agenturu pro uprchlíky publikace uvádí, že měli volný přístup do přijímacího střediska.

Podle zprávy televizního kanálu NOVA k incidentu došlo minulý týden. Později tuto informaci potvrdilo bulharské ministerstvo vnitra.

Je známo, že zadržení bydleli v ubytovně vojenského přijímacího střediska „Vojenna rampa“. Jsou kandidáty na obdržení statutu uprchlíků.

Zadržení byli propuštěni, protože jsou nezletilí. Později se však objevily informace, že státní zastupitelství se odvolalo proti rozhodnutí soudu o propuštění dvou migrantů z Afghánistánu zadržených za znásilnění nezletilé dívky.

Oznámil to bulharský národní rozhlas (BNR) s odkazem na okresní státní zastupitelství v Sofii.

Bulharský evropský poslanec a kandidát na starostu Sofie Angel Dzhambazki, který se k incidentu vyjádřil, vyzval ke zrušení takových středisek pro uprchlíky.

„Tři centra pro nelegální přistěhovalce (…) by měla být okamžitě uzavřena a jejich obyvatelé vydáni. (…) Po celá léta mluvíme o tom, že nejde o matky s dětmi, které utíkají před válkou, ale o agresivní mladé lidi, kteří nedosáhli naší úrovně civilizovaného rozvoje, a kteří si myslí, že znásilňování dětí je v pořádku. (…) Nedovolíme nelegálním migrantům znásilňovat naše děti v centru hlavního města. K tomu je zapotřebí seriózní represivní opatření, která by tento problém vyřešila v zárodku, “ prohlásil Dzhambazki.

Kauza poblíž Litoměřic

Před několika dny jsme informovali o tom, že třicetiletý Afričan Abdalláh Ibráhím Diallo stanul před soudem kvůli znásilnění nezletilé dívky, ke kterému došlo letos v červnu nedaleko Litoměřic.

Obžalovaný se nechal slyšet, že si na daný incident nepamatuje a dodal, že neví, zda měl s dívkou i pohlavní styk či nikoliv.

Pachatel, který mladou dívku znásilnil, do České republiky přijel z Německa. Tam neúspěšně žádal o azyl, a dokonce byl v zemi několikrát trestán.

Státní zástupkyně u soudu popsala celý incident. Uvedla, že obžalovaný dne 18. června odpoledne poblíž Lukavce nejprve dívku zezadu uchopil za rameno a pak ji povalil do trávy. Následně ji začal líbat, a i přes to, že se patnáctiletá dívka bránila, nechráněně ji znásilnil. Když muž z místa činu odcházel, vzal jí ještě mobilní telefon.

Policie tehdy muže krátce po činu zadržela a poslala jej do vazby. Podle informací muži za daný čin hrozí trest ve výši dva až deset let vězení.

Migrační krize v EU

Evropská migrační krize, která byla způsobena velkým počtem imigrantů směřujících do EU, vyvrcholila v roce 2015.

Migranti se do centrálních částí Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách – balkánskou a středomořskou trasou. Nejčastějším cílem imigrantů jsou státy západní a severní Evropy, především Německo, Švédsko, Rakousko, Francie a státy Beneluxu.

Podle údajů OSN tvoří největší část žadatelů o azyl lidé ze zemí Blízkého a Středního východu, zejména Syřané, Afghánci, Iráčané, a také z Afriky a západního Balkánu.

Zfroj: https://sptnkne.ws/AfPV

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNekorektní chování? Zaorálek si nebral servítky a obul se do České televize   
Pridal tk Úterý 22 říjen 2019 - 05:42:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na semináři Média a role státu v jejich kontrole se dnes ministr kultury Lubomír Zaorálek pustil do České televize a jejích redaktorů. Podle něj se za spory o výroční zprávy České televize skrývá úplně jiná věc.

Podle jeho slov jsou stížnosti některých poslanců na Českou televizi do jisté míry korektní.

„Mně se zdá, že problém u ČT spočívá v tom, že pokud máme nějakou takovou instituci, aby ti, kteří v této instituci působí, nebyli očividně nositeli politických postojů,“ vyjádřil svůj názor Zaorálek.

Dodal, že „člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku“. Ministr zmínil vlastní zkušenost, kdy měl pocit nekorektního chování ze strany veřejnoprávní televize. Stalo se tak při jeho cestě do komunistické severní Koreje. Podle jeho slov odjížděl kvůli přístupu moderátora České televize s pocitem, že jeho cesta je v podstatě omyl. Dodal, že měl pocit, že je dopředu odepsán.

Výroční zpráva ČT

Minulý čtvrtek projednávali poslanci ve Sněmovně starší a zatím neschválené výroční zprávy České televize. Debatu zahájil poslanec hnutí ANO Pavel Juříček. Ten sdělil, že zprávy o hospodaření ČT nemůže podpořit. Českou televizi označil za „smrtící mix pomalu umírající organizace“.

Vystoupení Juříčka však pobouřilo Jana Bartoška (KDU-ČSL). Ten zdůraznil, že zpochybňování veřejnoprávních médií je zpochybňování základních prvků demokracie. Proti Bartoškovi se ohradil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

I Tomio Okamura sdělil svůj názor. Jak sám řekl, diskutuje se o České televizi, která je placena z koncesionářských poplatků občanů ČR. „Teď jsem se díval na ČT24 a já jsem myslel, že to běží v přímém přenosu. Protože, když se špiní Okamura, Babiš nebo Zeman, tak to přece běží v přímém přenosu, a ještě dokonce každou hodinu v hlavních zprávách v ČT24 na České televizi je to v Událostech. V Událostech, komentářích to rozebírají všichni. Já koukám, že tam běží jiné zprávy a v přímém přenosu to není. Čeho se Česká televize bojí,“ ptal se předseda SPD.

Další debaty o výročních zprávách

Poslanci o výročních zprávách ČT z let 2016 až 2018 debatovali během letošního roku už několikrát, nikdy se ale nedostali k hlasování. Ve čtvrtek 17. října schůze skončila v obecné rozpravě ve 21 hodin, delší jednání si Sněmovna nestihla odhlasovat. Pokud by Sněmovna neschválila dvě výroční zprávy, mohlo by to v důsledku vést ke konci Rady ČT i ředitele televize Petra Dvořáka.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AfPP

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2356 sec,0.0495 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,755kB