Pondělí 07 říjen 2019
Zdeněk Jemelík: Taková skvělá justiční loupež   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 10:56:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zveřejnění usnesení Ústavního soudu z 30. září 2019, podle něhož se mají vystěhovat členové SBD Svatopluk, žijící v bytovém komplexu v Horoměřicích, vyvolalo skandál. Převážná část reakcí veřejnosti byla odmítavá. Předseda vlády Andrej Babiš se vyjádřil, že došlo k selhání justice. Postižení obyvatelé projevovali zoufalství.

Usnesení je příznačné pro stav justice, z velké části stále ještě ovládané pohrobky normalizace, a proto poplatné předlistopadovému právnímu myšlení. Mimo to mnozí soudci a státní zástupci žijí v přesvědčení, že nezávislost justice je totožná s právem na beztrestné poškozování občanů.

Usnesení potvrdilo správnost rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 27. června 2018, vydaného senátem předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška. Senát Ústavního soudu předsedy Josefa Fialy a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) shodně s nimi nevzal na vědomí nedotknutelnost soukromého vlastnictví, zakotvenou v Ústavě. Těmito rozhodnutími byla do konkursní podstaty zkrachovalého H-Systému zahrnuta přidaná hodnota, kterou vytvořili členové družstva Svatopluk jednak vložením finančních prostředků, ale také svou nehonorovanou prací. Ve skutečnosti spáchali páni soudci vyvlastňovací akt, za který by se nemuseli stydět ani jejich vzory z padesátých let minulého století. Schválili i bezohledné chování konkurzního správce, bývalého předlistopadového prokurátora Josefa Monsporta, který od r. 2001 trýzní obyvatele hrozbou vystěhování.

Členové SBD Svatopluk, kteří se rozhodli dostavět své domy, zachránili rozestavěné objekty před zchátráním. Vložili finanční prostředky a práci a vytvořili dílo, jehož odhadní cena je dle znaleckého posudku, obstaraného konkurzním správcem, přibližně 230 milionů Kč. Hodnota nemovitostí v době, kdy družstevníci začali stavět, je jen zlomkem té současné. Soudci svým rozhodnutím bezohledně ukradli přidanou hodnotu, vytvořenou družstevníky. A leckdo se těší, že podílem na lupu obdaruje klienty H-Systému, kteří na krach projektu reagovali jen pláčem a čekáním na zázrak. Všichni jsou si přece rovni a iniciativu jednotlivců je třeba trestat. To je ryze socialistický přístup k věci.

Kritici postupu členů SPD jim vyčítají, že k dostavění domků neměli souhlas konkurzního správce. Slovutná právnička Eliška Wagnerová ale v článku v časopisu Týden č. 32/2018 ze dne 30. července 2018 upozornila, že povinnost souhlasu konkurzního správce byla uzákoněna až v r.2006. Spolu s ní se k počínání soudců Nejvyššího soudu ČR negativně vyjádřil také prof. Aleš Gerloch.

Pozoruhodná je závěrečná část usnesení Ústavního soudu, v které soudci vyzývají bývalého prokurátora Josefa Monsporta k nalezení rozumného východiska z neúnosné situace, kterou spolu se soudci Nejvyššího soudu navodili. Prozradili tím špatné svědomí, bezmoc napravit své selhání a naivitu. Žádat po Josefu Monsportovi ohleduplnost je totéž jako žádat po lvu, aby se stal vegetariánem. Josef Monsport je nepochybně skvělý právník a vynikající obhájce ve věcech trestních, bohužel obdařený povahou predátora. Víme, jak se choval po celou dobu výkonu funkce. Rozprodal část majetku z konkursní podstaty za podezřele nízkou cenu a pomohl nabyvatelům k levnému zisku. Když rozprodával pozemky a základy domů, které dostavěli členové SBD Svatopluk ve Velkých Přílepech, začal s cenou 1 milionu Kč/dům a postupně zvyšoval. Když rodina Sýkorova nechtěla dát 2 miliony, prodal jim střechu nad hlavou. Nabyvatel je z domu vyhnal a obratem jej prodal za 5,7milionu Kč. Nenarazí -li Josef Monsport na moc státu, bude se chovat stejně i dále.

Rozumné řešení je ale již od začátku jasné: nechť bývalý prokurátor prodá horoměřický komplex SBD Svatopluk za rozumnou cenu obyvatelům a problém zanikne. Zdá se dokonce, že mu to začíná docházet. V sobotu 5. října 2019 se objevil na televizní obrazovce s úlisným výrazem vlka, převlečeného za babičku a lákajícího Červenou Karkulku a rozumné řešení nabízel, včetně stažení žaloby proti SBD Svatopluk o 22 milionů Kč za nájemné. Takto se ale mohl chovat již od převzetí úřadu konkurzního správce. Měl by veřejnosti vysvětlit, co mu v tom bránilo.

Podle mého názoru nestačí konstatovat selhání justice a politovat jeho oběti, ale jsou nutné činy k nápravě křivdy. Je-li vláda skutečně vládou, měla by ze skandálu vyvodit důsledky. Počínání výše zmíněných soudců Nejvyššího a Ústavního soudu je excesem, který by se nikdy v budoucnosti neměl opakovat. Vláda by měla přijmout účinná opatření k zastavení bezpráví a dvacetiletého týrání obyvatel horoměřického obytného komplexu a měla by se postarat, aby původci skandálu nedostali druhou možnost škodit, a to nejen soudci, ale i konkurzní správce a soudkyně, která vypudila SBD z věřitelského výboru.

Podle § 132 zákona o Ústavním soudu je soudce kárně odpovědný za kárné provinění. Podle § 133 téhož zákona je kárným proviněním jednání, jímž soudce snižuje vážnost a důstojnost své funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu,… Soudím, že skandálním jednáním soudců obou vysokých soudů byla skutková podstata kárného provinění naplněna vrchovatě, až přes míru.

Tato ustanovení ukazují cestu k uzavření skandálu.

Zdeněk Jemelík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSkandál: Předseda Ústavního soudu nepřímo zpochybnil Gottův morální nárok na pohřeb organizovaný státem!   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 09:43:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skandál: Předseda Ústavního soudu nepřímo zpochybnil Gottův morální nárok na pohřeb organizovaný státem! Podle jeho názoru si pohřeb se státními poctami zaslouží spíš Vlasta Chramostová, zemřelá disidentka, ale ještě předtím i spolupracovnice StB! Prý to tak nemyslela a ke spolupráci byla donucena, ale potom prý odešla, a to se cení! Datum pohřbu Chramostové navíc může úmyslně a mediálně kolidovat právě s pohřbem Karla Gotta!

Česká republika je zemí pod egidou Židů a židů. Země nedisponuje vlastní suverénní vládou, ale historicky je existence státu umožňována jen díky vlivu židovských skupin a rodin, které si po roce 1989 zprivatizovaly Československo do vlastních rukou. Jako první o tom přinesl svědectví mučený a za komunismu 19 (!) let po kriminálech vězněný politický vězeň a skutečný disident Miroslav Dolejší, když počátkem 90. let publikoval knihu Analýza 17. listopadu. Důsledky tohoto procesu vidíme právě teď v živém přenosu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský totiž dnes vydal oficiální prohlášení, jehož slovesná stavba obsahuje natolik skandální obrat, že to prostě překračuje všechny meze. Ve věku 93 let totiž zemřela bývalá herečka a disidentka Vlasta Chramostová a Pavel Rychetský uvedl: “Pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami, je to nepochybně právě Vlasta Chramostová!” a s tímto postojem uvedl i rozhovor pro Český rozhlas.

Výrok předsedy Ústavního soudu se rázem stal nejvýbušnějším materiálem dnešního dne, protože ta věta de facto nepřímo naznačuje a říká, že Karel Gott nemá morální kredit, aby bez veškerých pochybností měl nárok na státní pohřeb, resp. pohřeb, resp. na pohřeb se státními poctami, ale Vlasta Chramostová prý jednoznačně tento nárok má, u ní prostě o tom není pochyb, na rozdíl právě od Karla Gotta. Přesně takhle ta věta působí a je zamýšlena, přesně toto si lidé z toho odvodí v podvědomí, že takto přesně to je myšleno. Vlasta Chramostová se přátelila s Pavlem Rychetský, je to skupina lidí, kteří po revoluci 1989 se uchopili v ČR řídících procesů, nejen v oblasti legislativy, ale právě i v oblasti kultury. Historie Vlasty Chramostové je přitom ukázkou neuvěřitelné licoměrnosti.

Karel Gott prý nemá morální kredit na pohřeb se stáními poctami, rozhodně ne takový, jaký má herečka, která podepsala spolupráci s StB

Jistě jste nezapomněli, jak Havlisté neustále útočí na Andreje Babiše, že prý byl někdy v době v 80. letech spolupracovníkem StB, jaké je to zlo, že máme takového premiéra a kdesi cosi. Jenže, Vlasta Chramostová v roce 1957 podepsala spolupráci s StB pod krycím jménem “Klára” a tajná bezpečnost ji vedla ve svých svazcích až do roku 1989 v celkem ve 3 oddílech, z nichž oddíl svazků speciálního vyhrazení “S” spadal pod sovětskou rezidenturu KGB v Praze, její složka pro sovětskou rozvědku měla krycí název “Tанцовщица”, v překladu “Tanečnice”.
Tuto informaci jsme získali spolu s informacemi o Václavu Havlovi již před časem. Veškeré operativní záznamy o Vlastě Chramostové zmizely a byly zlikvidovány v listopadu a počátkem prosince 1989 během hromadného spalování spisů StB, které nařídil generál Alois Lorenc. Proč a z jakého důvodu se o Vlastu Chramostovou zajímala KGB, to se můžeme jenom dohadovat, ale mohlo to být ze stejného důvodu, jako se KGB zajímala o Václava Havla, kterého pražská rezidentura KGB vedla v oddílu “S” pod krycím jménem “Xудожник” (Umělec) s označením “K1” pro identifikaci skupiny pro účely sovětské operace “Golgota”.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/224546791

To byl plán KGB ve spolupráci s Rothschildy na svržení dělnických vlád ve Východním bloku v čele s rozvratem SSSR a převedením státních zdrojů dělnických zemí do soukromých rukou židovského kapitálu Domu Sion, který v Evropě je zastupován Domem Rothschild. Proto veškeré zlato ze všech státních bank východního bloku se po roce 1989 přesunulo do Londýna.

Skutečným disidentem byl Miroslav Dolejší, který odhalil listopadový proces přesunu moci z dělnických rukou do rukou židů mezinárodního sionismu

K1 znamenalo “Kоманда 1” ve smyslu “Oddíl 1” a toto označení bylo používáno pro sjednocení skupiny osob, které tvoří společný operativní tým. Vlasta Chramostová měla velice blízko k židovským rodinám, které stály za realizací projektu KGB na odstranění Husákova režimu a dosazení lidí k moci, kteří umožní proces převedení veškerého majetku ČSSR a výkonné moci do rukou sionistického řízení, které tehdy operovalo z Londýna. Právě proto se k moci v ČSSR po roce 1989 dostaly pouze rodiny a lidé v příbuzenských vztazích k těmto rodinám, které mají židovský původ.

Práce Miroslava Dolejšího byla klíčová v tom, že jako první odhalil tyto zásadní souvislosti a informoval o nich i Karla Kryla, který ve zděšení a zklamání zlomil nad vývojem v zemi hůl a v roce 1993 se vrátil zpátky do Německa, do emigrace. O rok později zemřel na srdeční infarkt. Zemřel ve svých 49 letech. Karel Kryl totiž chystal napsat autobiografii o svém exilu a více se v knize rozepsat o disentu v Německu a v Československu. Někteří lidé v Krylově okolí proto po jeho smrti spekulovali, že jeho srdeční infarkt se někomu velmi mohl hodit, bůhví, co by v té knize vyplavalo na povrch.

Dvojí metr na spolupráci s StB je ukázkou licoměrnosti Havlistů. Spolupráce Chramostové s StB nevadila, v případě Babiše je to ale důvodu k odsouzení a opovržení

Proto je neuvěřitelné, že když neprokázaná spolupráce Andreje Babiše s komunistickou StB je pro Havlisty problém, ale ověřená a přiznaná spolupráce Vlasty Chramostové s StB od roku 1957 je omlouvána jako vynucená, neškodná, omluvitelná a zdůvodnitelná. Nikdo ovšem neomlouvá Andreje Babiše, který měl v rodině celkem 3 emigračky a StB zcela logicky mohla na Andreje Babiše tlačit ke spolupráci. Je to naprosto logické a bez ohledu na to, jestli tedy Andrej Babiš spolupracoval vědomě a dobrovolně pod označením “Bureš”, anebo spolupracoval s donucením, anebo nespolupracoval, ale StB ho stejně vedla v seznamech, tak bez ohledu na toto bychom se mohli ptát, proč tedy Havlisté neměří stejným metrem i Andreji Babišovi? Vlasta Chramostová mohla spolupracovat s StB, ale nic to prý neznamenalo, avšak dosud nepotvrzená a vědomá spolupráce Andreje Babiše byla zlem, které diskvalifikuje premiéra ze všech funkcí?

Takže, jaký signál to vysílá do světa? No přece ten, že bývalá spolupracovnice StB a později disidentka, vedená ve svazcích StB a v oddílech evidence pražské rezidentury KGB bude mít pohřeb se státními poctami, jak už dnes uvedla česká vláda. Takže, dámy a pánové, v České republice se pořádají státní pohřby pro bývalé spolupracovníky StB, zatímco předseda Ústavního soudu má tu drzost zpochybňovat v náznacích morální nárok Karla Gotta na státní pohřeb, protože on přece podepsal tu zlou Antichartu, zatímco Vlasta Chramostová podepsala Chartu 77, přestože v té době prokazatelně byla v evidenci StB a KGB. Ty vole, tohle je možné jenom v zemí, kterou řídí Židé. A víte proč? Protože taková drzost vůči občanům se nedá nazvat nijak jinak, než hebrejským slovem (původem z Jidiš) pro nehoráznou drzost, tedy chucpe. Národ gójů, který miloval Karla Gotta, bude dost možná překvapen, že pohřeb “Zlatého slavíka” překryje pohřeb “Tanečnice”.

Pohřeb herečky bude využit k zastínění rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně

Tyto obavy jsou zcela reálné, protože do tohoto okamžiku, kdy je psán tento článek, tak ještě není jisté, kdy bude mít Vlasta Chramostová pohřeb. Pokud by pohřeb kolidoval s pátkem nebo sobotou, potom teoreticky hrozí, že úmrtí bývalé herečky bude zneužito médii k morálnímu porovnávání Vlasty Chramostové s Karlem Gottem, bude vyzdvihován její profil mučednice, v kontrastu s tím “problematickým” Karlem Gottem, který se podepsal pod Antichartu, stejně jako drtivá většina tehdejších herců, umělců a kulturní fronty obecně. Dokonce je možné očekávat, že Česka televize záměrně omezí přenosy z pietního aktu na Žofíně v pátek a věnuje přenosy raději Vlastě Chramostové a její památce v Národním divadle, kde prý bude probíhat pietní rozloučení.

Možná jste již zaregistrovali snahu o diskreditaci Karla Gotta, že prý se jmenoval vlastním jménem Gottar. To je dezinformace, kterou rozšířil Český rozhlas International a jedná se a fake news. Otec Karla Gotta se stejným křestním jménem se narodil v roce 1911 v Plzni a nikde není žádná zmínka o žádném Gottarovi. Tato informace se objevila v roce 2009 při oslavách Gottových 70. narozenin, ale pouze na německé mutaci Českého rozhlasu, odkud informaci převzala další německá média. Toto není jediný fake news o Karlu Gottovi. Už delší čas se šíří informace, že Gottovy rodiče se měli jmenovat “Gottlieb”, což mělo být německé jméno používané za Protektorátu, což je opět nepodložené a dokonce velmi nebezpečné, protože Gottlieb je typické židovské jméno, které by za okupace a Protektorátu nebezpečně na Gottovu rodinu přitahovalo pozornost Gestapa.

Uctívání Charty 77 je uctíváním privatizace a rozkradení Československa

Všechny tyto informace jsou samozřejmě podvrhy, protože pro ně zkrátka nikde nejsou důkazy, záznamy v matrikách a rodných listech všude uvádí “Gott” a je zjevné, že Karel Gott vadí i po smrti, možná o to více, protože z Karla Gotta se stane lidový světec a symbol.

Větší symbol než z neuznaného dramatika z buržoazní prvorepublikové rodiny nebo z herečky, která jistě byla ve své profesi skvělá, ale její odkaz se s tím Gottovým nemůže rovnat. Jak se ukazuje, nakonec nemusíte být nejlepší zpěvák, nebo nejlepší herečka, protože pro pohřeb se státními poctami vám stačilo podepsat Chartu, dokument sepsaný členy židovských rodin v Československu. Ocitujme si pro jistotu slova Miroslava Dolejšího z jeho knihy Analýza 17. listopadu:

Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky (zájmové a finanční nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových – Uhlových – Müllerových – Tesařových, Němcových, Paloušových, Bednářových, Kynclových, Hromádkových, Dobrovských, Rumlových, Mlynářových, Pelikánových, Slánských, Šternových-Kantůrkových, Freundových, Tominových, Korčišových, Paynových, Kocábových, Placákových, Princových, atd. Všechny tyto více nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich potomci, a židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu.

Nikdo se proto nemůže divit, že v České republice, v zemi pod židovskou egidou, státní orgány pořádají pohřby pro signatáře židovské Charty 77 a naopak zpochybňují nároky na státní pohřby pro zpěváky, kteří podepsali Antichartu proti této židovské Chartě. Proto najednou po smrti Karla Gotta, který odhaloval nejvyšší židovské procesy řízení ve světě, začínají takové útoky proti jeho památce a odkazu. A garantuji vám, že tito Havlisté a chartisté seskupení okolo odkazu židovské Charty 77 udělají vše proto, aby zastínili a umenšili význam, památku a mediální dopad pohřbu a vzpomínky na Karla Gotta.

Nebude v zemi pod židovskou egidou dovoleno příliš blahořečit odkaz zpěváka, který vybudoval svůj vliv skrze zpívanou cestu k lidským srdcím a nikoliv podpisem nějaké židovské a zednářské charty. Václav Havel jako disident před rokem 1989 nikdy nejezdil v jiných autech než ze západu, a to prý byl chudý, trýzněný a trpící disident. Chucpe! Vlasta Chramostová jistě byla dobrá herečka, ale podepsala spolupráci s StB. A také byla disident. A dokonce v roce 1962 vstoupila do KSČ! Po srpnu 1968 ale zase vystoupila. Stejně jako vystoupila ze spolupráce s StB? Chucpe!

Karel Gott nic StB nepodepsal, disidentem nikdy nebyl, nikdy nevstoupil do KSČ, ale lidem dal více, než Havel, Chramostová a celá Charta 77 dohromady. Takže, kdo si zaslouží státní pocty a pohřeb více, pane Rychetský? Co to na nás zkoušíte za chucpe? Člověk, který nikdy nepodepsal spolupráci, nikdy nebyl ve straně, nikdy nebyl disident, jenom rozdával radost, nebo žena, která byla u StB, a potom vystoupila, která vstoupila do KSČ a potom vystoupila, a nakonec podepsala Chartu? Tohle je ukázka toho, jak to dopadne, když národ nemá vládu svých srdcí, ale vládne mu skupina, která oslavuje lidi napojené na židovskou a zednářskou Chartu 77.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/skandal-predseda-ustavniho-soudu-neprimo-zpochybnil-gottuv-moralni-narok-na-pohreb-organizovany-statem-podle-jeho-nazoru-si-pohreb-se-statnimi-poctami-zaslouzi-spis-vlasta-chramostova-zemrela/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin označil Grétu tím co skutečně je   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 05:00:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Každému rozumně myslícímu člověku je jasné, že pokud Gréta dostává příliš mnoho mediálního prostoru a je připuštěna mezi nejvyšší smetánku politiků, tak za tím budou něčí zájmy. A ty ve svém výsledku se skutečnou ekologií nemusí mít nic společného.

Putin si může dovolit to říci veřejně.

Ostatní politici se těší na nové zisky plynoucími z dalších nových "ekologických" daní a pokut. A mladá generace po pár letech s hrůzou zjistí, že se skoro nic nezměnilo jen bylo snahy po ekologii zneužito k protlačení drakonických regulací.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPodpis Charty není důvod pro pohřeb se státními poctami, pane Rychetský   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 04:57:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak nám po Karlu Gottovi, velikánu, který obepínal naši zemi po desítky let, propojoval generace, smiřoval rozpory a byl zřejmě nejvýznamnější společenskou postavou našeho žití od 60. let minulého století do dnešních dnů, zemřela Vlasta Chramostová, velmi známá herečka, trvale celý život angažovaná, tu coby členka KSČ, tu agentka StB, tu 1. signatářka Charty 77. Jako herečku jsem ji za mlada měl velice rád a film o Bílé paní si čas od času rád pustím.

Návrh na původně státní pohřeb pro Karla Gotta, dnes již ve zmírněné podobě pohřeb se státními poctami rozlítil naše havlisty, disidenty či chvilkaře. Proud nejsprostších urážek a difamujících hodnocení ze strany našich „privilegovaných“ elit zvyklých na to, že jen ony mají právo určovat, co je ve společnosti správné a co naopak zavrženíhodné neznal mezí. Asi nejhlubšího dna so dotkli Karel Schwarzenberg, Tomáš Halík, Miroslav Kalousek či psychiatr Radkin Honzák…

Nejvíce vytýkali Karlu Gottovi že působil po celou dobu svého života, byl natolik mezi lidmi oblíbený, že si za čest pokládali všichni prezidenti počínaje Ludvíkem Svobodou, přes Gustava Husáka, Václava Havla, Václava Klause či Miloše Zemana, o premiérech, ministrech atd. nemluvě stát o jeho přízeň. Byl milován před rokem 1989 i po něm.

Korunu dosavadní kritice, havlistů, či topkařů nasadil Pavel Rychetský prohlásil, že pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami, je to nepochybně právě Vlasta Chramostová a mimo jiné se dovolával podpisu Charty 77.

Jsem rád, že to pronesl.

Konečně snad už po 30 letech mainstreamové manipulace od roku 1989 budeme některé věci moci říkat otevřeně a naplno.

Chtěl bych ujistit Pavla Rychetského, že podpis či nepodpis Charty 77 ještě neurčuje, zda je někdo kvalitním člověkem či, že má privilegovaný nárok být ctěn.

Ano v mediálním mainstreamu České televize to tak vypadá. Ovšem ta přezíraná většina to tak určitě nevnímá a zdvihá hlavu. Vlasta Chramostová měla tvrdý život, ale nepochybně si jej začasté způsobila sama. Její tzv. morální hodnoty a již zmíněná angažovanost, kterých se nyní dovolává nejen on, ale i například bývalý ministr kultury Herman, se projevovala mimo jiné v tom, že žádala v Divadle na Vinohradech trest smrti pro svou hereckou kolegyni Jiřinu Štěpničkovou…

Svět se mění pane Rychetský.

Přejme paní Chramostové klidné odpočinutí, prožijme pomyslně celonárodní pietu s velkým velikánem a této zemi, aby nám už bývalí disidenti, chartisté a havlisté přestali diktovat, co máme dělat a začali jsme konečně žít svobodně

Jiří Vyvadil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHrdinové od Dukly...   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 04:53:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přebarvená historie dnes tančí na hrobech hrdinů. Dějepis má každý rok nový kabát, stále více vzdálený pravdě. Přisluhovači kácí sochy hrdinů, … A tak školáček, celý zmatený, se ptá: „Dědo, kdo vyhrál tu válku ?“

Generálové jednotek SS si užívají v médiích a v knihkupectvích svou posmrtnou slávu, vzpomínky a osudy československých hrdinů od Sokolova, Kyjeva, či od Dukly, jsou někde schovány v koutě. Paměti jejich velitele, generála Ludvíka Svobody, dnes již nekoupíte, …

6.října si bez většího zájmu médií i politiků, připomeneme 75. výročí bojů 1. československého armádního sboru na Dukle. V minulosti tento den byl slaven, jako Den československé armády. Časy se změnily. Vlastenectví je znevažováno, váleční hrdinové jsou kádrováni i v hrobech. Hrdinství našich vojáků na východní frontě se nepřipomíná, dokonce se znevažuje. Bojovali a umírali za vlast na špatné straně ?

S posledními pamětníky odchází i historická paměť, s historií se dělají kotrmelce. Přebarvujeme historii i tanky, kácíme sochy hrdinů. Ten slavný tank T34 č.23 musel v roce 1991 ze Smíchova zmizet první, to aby nám nepřipomínal historii. Také maršál I. S. Koněv to má v Praze „spočítané“, bude odstraněn (možná jen uklizen) nejspíše proto, aby nezastínil „slávu“ generála Pattona v Plzni. Podstavec tedy čeká na nového vybraného hrdinu? Další kotrmelec! Chudák školák má v tom zmatek.

Milý školáčku, tak věz, že před 75 lety naši vojáci z 1. československého armádního sboru, spolu s Rudou armádou se probíjeli přes Karpaty na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Slovenské povstání bylo očistou za válečnou kolaboraci Slovenska s Hitlerem, při jeho východním tažení proti SSSR.

Karpaty v tomto podzimním období, byly plné deště a bláta, začalo sněžit. Místo slibované pomoci od slovenských divizí, tedy otevření prostoru, přišla palba z německých okopů. Každý metr cesty znamenal i smrt. To byla Dukla v říjnu 1944.

Svátkem se stal 6. říjen 1944, 1.československý armádní sbor vstoupil na československou půdu. Slzy štěstí, zavlály československé vlajky, nad karpatskými horami zazněla hymna, vesnice vítaly své osvoboditele, svoboda přicházela z Východu. V jejím čele byli maršál Ivan S. Koněv a náš generál Ludvík Svoboda.

Před 75 lety napravovali mnichovskou zradu západních spojenců. Dukla se stala branou do naší vlasti. Na Dukle padlo 1800 našich vojáků, ale i 19.000 sovětských hrdinů, ...

Přemysl Votava
(Národní socialisté)
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHalík je povinen se veřejně omluvit za urážku na cti zemřelého   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 04:50:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je znakem vulgarismu a cynismu zneuctívat památku zemřelého, a to ještě v nejcitlivějším období před pohřbem.

Na odpadlého kněze T. Halíka byla 29. 6. 2008 zveřejněna anathema, tedy vyloučení z církve ( http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42063 ). Halík už není kněz Kristův, i když okupuje církevní úřad. On je kněz antikristův. O tom svědčí i jeho veřejné, hrubě urážlivé výroky před pohřbem zesnulého Karla Gotta. Kardinál D. Duka souhlasně odpověděl na poslední vůli zemřelého i přání vdovy mít zádušní mši v katedrále. Halík se ale nestydí to nazývat „šílený a nevkusný nápad“. Naopak, šílený, nevkusný, a navíc cynický je tento Halíkův postoj.

Halík záměrně mlčí o mimořádném hrdinství Karla Gotta v době tzv. normalizace, kdy natočil oslavné písně a koledy o Kristově narození pod názvem „Vánoce ve Zlaté Praze“. Pro všechny křesťany i lidi dobré vůle to bylo v čase ateismu a tzv. normalizace skutečným povzbuzením. Halík ale národní osobnost v tyto dny smutku urážlivě a lživě degraduje na „hvězdu normalizačního zábavného průmyslu“. Podle Halíka není tvůrčím umělcem Karel Gott, který ke cti narozeného Spasitele nazpíval tyto dojemné vánoční koledy, Halík vyzvedává pseudoumělce, kteří ukřižovaného Spasitele v brněnském divadle loňského roku hrubě a nemorálně degradovali. Lidi, kteří byli obludným rouháním hluboce zraněni, Halík zesměšnil jako primitivy, kteří nerozumí tzv. tvůrčímu umění.

Dokonce i tak citlivou událost, jako je pohřeb, Halík zneužívá, aby pošpinil současnou vládu i prezidenta, a zároveň šokujícím způsobem znevážil zemřelého jako vládou předhozenou modlu k uctívání. To, že si česká vláda s celým národem váží národní osobnosti, z toho Halík vykonstruuje ztrátu rozumu a modlářství. Je to skutečně mistrovská demagogie kněze antikrista.

Rovněž Halíkovi vadí, že pohřeb bude v katedrále, tedy v liturgickém prostoru. Halík se ale v liturgickém prostoru klidně předvádí s dalajlámou, který se pokládá za převtěleného boha, tedy skutečnou pohanskou modlu. Tím se Halík prezentuje jako modlář. To ale za znesvěcení liturgického prostoru nepokládá. Halík všechno staví na hlavu, ale paradoxně se dovolává zdravého rozumu.

Halík nemá za cíl dobro Čechů a Moravanů ani ochranu křesťanských a morálních hodnot, ale prosazuje islamizaci, demoralizaci a sebezničení křesťanství i našeho národa.

Halík je povinen se za své hrubé urážky zesnulého národního umělce Karla Gotta české veřejnosti omluvit!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr
+ Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNejbezpečnější země v případě apokalypsy   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 04:46:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci sdělili, kde se dá přežít apokalypsa způsobená světovou epidemií. Píše o tom portál Science Alert. Podle názoru profesora Univerzity Otago Nicka Wilsona mohou objevy ve sféře biotechnologií způsobit vznik geneticky vyprojektované pandemie nebezpečné pro celé lidstvo.

Wilson poznamenal, že v případě jejího apokalyptického vypuknutí nemusí šance na přežití vůbec existovat. Ocitne-li se však člověk v okamžiku katastrofy na jistém místě, může to značně zvýšit jeho šance na přežití.

Jako příklad uvedl profesor ostrov, který je přirozeným způsobem izolován od šíření infekce.

Vědci sestavili seznam 20 zemí, jež by se mohly stát spolehlivým útočištěm v případě apokalypsy. Podle jejich mínění je nejbezpečnějším místem Austrálie, Nový Zéland a Island.

Svět zachrání něžné pohlaví

Letos v dubnu Foreign Policy uvedl způsob, jak zachránit svět před jadernou apokalypsou.

Jde o zvýšení počtu žen zaměstnaných v jaderné sféře, což pomůže snížit riziko konce světa. Takový názor vyslovila komentátorka časopisu Xanthe Scharffová.

Podle jejích slov výzkumy ukázaly, že bez plnohodnotné účasti žen v otázkách jaderných technologií je pravděpodobnost přijetí nebezpečných rozhodnutí a neplnění dosažených dohod vyšší a inovační myšlenky se ignorují.

Novinářka podotkla, že také podle výzkumu chování představitelů obojího pohlaví v modelovaných scénářích války, který provedlo Londýnské královské společenství v roce 2006, je mužům více vlastní sebejistota než ženám. Kromě toho bylo ve vědecké studii zjištěno, že sebejistota přivede nejpravděpodobněji k přijetí rozhodnutí o útoku na předpokládaného nepřítele.

Kromě toho výzkumy v mírotvůrčí sféře ukázaly, že dvoustranné jaderné dohody podobné Smlouvě o nešíření jaderných zbraní by byly také pevnější, kdyby v nich hráli větší roli ženy.

Autorka zdůraznila, že v současné době ve složení delegací na mezinárodních jednáních o nešíření jaderných zbraní tvoří ženy jen jednu čtvrtinu. Na druhé straně na konferenci z roku 2015 o plnění smlouvy o nešíření jaderných zbraní 33 zemí, včetně Íránu, Iráku, Egypta, Libye a Sýrie, které měly kdysi své jaderné ambice, poslaly delegace, které se skládaly výhradně z mužů.

Ženy však hrály svou roli v jaderné bezpečnosti a ve formování politiky už v 50. letech minulého století, kdy bylo v CIA 20 procent žen. Některé ženy jsou známy svou účastí v řešení těchto problémů – například Wendie Shermanová, kterou bývalý prezident USA Barack Obama vyznamenal medailí národní bezpečnosti za její činnost pro dosažení dohody na snížení jaderné aktivity Íránu.

Nicméně v období 1970 až 2019 zastávaly ženy pouhých 11 ze 68 vedoucích úřadů na Ministerstvu zahraničí USA, pouhých 5 ze 63 na Ministerstvu obrany a mezi 21 poradci prezidenta USA pro národní bezpečnost byly jenom dvě ženy.

Podle názoru novinářky zvyšování úlohy žen ve světě není jen problém sociální spravedlnosti, je mnohem větší, protože v otázkách jaderné bezpečnosti se skrývá největší riziko a svět si nemůže dovolit odmítnutí inovací a talentů.

Zdroj: Science Alert, Sputnik, Foreign Policy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecko si předvolalo amerického diplomata   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 04:42:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Náměstka amerického velvyslance v Turecku předvolali na turecké ministerstvo zahraničí kvůli činnostem na Twitteru, informoval novináře zdroj na tureckém ministerstvu.

„Bylo mu nabídnuto dát vysvětlení ohledně včerejší zprávy velvyslanectví na sociálních sítích,“ řekl zdroj agentury.

V sobotu velvyslanectví USA v Ankaře dalo lajk tweetu, v němž se vyzývalo k odchodu Devleta Bahceliho ze strany MHP.

Americká diplomatická mise se další den omluvila, incident označila za chybu.

„Velvyslanectví USA nemá právo vměšovat se do vnitřních záležitostí Turecka. Americké ministerstvo zahraničí musí tento incident vyšetřit a viníky potrestat,“ napsala na Twitteru administrativa tureckého prezidenta.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJednání mezi USA a KLDR skončilo, hodnocení obou stran jsou různá   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 04:29:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zástupci severokorejské a americké vlády se 5. října místního času setkali ve švédském hlavním městě Stockholmu, kde jednali o severokorejské nukleární otázce.

Americké ministerstvo zahraničí 5. října uvedlo, že jednání mezi zástupci Spojených států a KLDR bylo „dobré", americká strana je ochotna pokračovat v jednání se severokorejskou stranou za dva týdny. Severokorejská strana ale vyslovila nad jednáním zklamání.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2636 sec,0.0822 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,702kB