Středa 02 říjen 2019
Adam B. Bartoš: Otevřený dopis Andreji Babišovi   
Pridal tk Středa 02 říjen 2019 - 18:34:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený pane premiére, dovolte, abych Vám poblahopřál k ukončení trestního stíhání Vaší osoby po několika letech zběsilé a hysterické mediální kampaně. O tom, že byla účelová, jsem byl přesvědčen od jejího počátku – přesto je s podivem, jak i přes svoji důkazní a argumentační chatrnost dokázala tak dlouho plnit přední stránky sdělovacích prostředků.

Jako předseda politické strany, která má tisíc a jeden důvodů vymezovat se vůči straně Vaší a politice Vámi vedené vlády, ctíme legitimitu vzešlou z voleb – a tu bezesporu máte. Dokonce jsem si všiml, že mediální útoky ji nijak neohrozily, ba naopak. Nechceme, aby do politických pravomocí, které přísluší výkonné moci, vstupovala justice a kroky výkonné moci negovala.

Souhlasím s Vaším hodnocením této dehonestační kampaně, kdy jste řekl, že se u nás dá trestní stíhání objednat na zakázku – zkušenosti naší politické strany jsou podobné: i já čelil trestnímu stíhání na politickou objednávku, dokonce pouze za to, že jsem vyjadřoval (jakkoli možná politicky nekorektně) své politické názory a přesvědčení slovem, písmem či skutkem. Na rozdíl od Vás jsem byl vláčen nejen médii, ale i po soudech, a na politickou objednávku nakonec odsouzen k podmínce, která mi stále běží.

Jako předseda politické strany chápu, že jsem vystaven větším tlakům ze strany režimu, než obyčejný občan a beru to jako jisté riziko svého konání. Nemohu se ale smířit s tím, že podobným tvrdým způsobem režim postupuje i proti řadovým občanům, kteří se nijak politicky neangažují, pouze vyjádřili, často pod vlivem pochopitelných emocí, své názory na sociálních sítích. Mluvím o tzv. „předsudečné nenávisti“, která je nejnovějším výmyslem z dílny ministerstva vnitra, jak si zdůvodnit zákroky proti svobodě slova a vyjadřování. Je skandální, když se ve zprávách ministerstva vnitra dočítám, že za „předsudečnou nenávist“, která ani není trestným činem, je v naší zemi vyšetřováno jen za loňský rok 170 lidí. Zdá se mi naprosto banálním zdůrazňovat tvrzení, o kterém jsem bytostně přesvědčen – že stát by neměl své občany trestat za to, jaké mají názory. Bohužel tato samozřejmá teze není asi samozřejmá pro každého…

Chtěl bych Vám v této souvislosti připomenout, že „měření dvojím metrem“, kdy jedna část obyvatelstva je režimem demonstrativně trestána, zatímco mnohem vážnější skutky opačného politického tábora jsou akceptovány a v médiích dokonce podporovány (všemožné provokace, pokusy o převrat, útoky na státní činitele a symboly státu apod.), působí ve společnosti velké napětí a rozdělení. Za své názory státem šikanovaní občané těžko mohou pociťovat loajalitu k tomuto režimu a naprosto ztrácejí důvěru ve spravedlnost. Laická veřejnost, která se navíc neorientuje v dělbě moci a kroky vlády či justice jí splývají, má tendenci vinit z tohoto tristního stavu pouze vládu jako takovou a potažmo Vás osobně, který jste jejím předsedou.

Není to ostatně tak daleko od pravdy, když si uvědomíme, že výše načrtnuté problémy spadají do kompetence ministerstva vnitra. To je sice pod vlivem politika z jiné strany, než je ta Vaše, nicméně neměl by konat v rozporu s Vaším vedením vlády. Chtěl bych tedy v tomto smyslu na Vás apelovat, abyste – tak jako jste ve své „kauze“ cítil zastání a podporu obyčejných lidí – se i Vy nyní zastal těchto obyčejných lidí, když jsou trestáni za své názory, kupříkladu na migraci nebo na Rusko, abych jmenoval alespoň nejpalčivější témata, která naši společnost rozdělují.

Závěrem mi dovolte Vám popřát klidnější období, pevné zdraví a moudrost při správě státu, pro jehož národ byla svoboda slova a vůbec touha po pravdě vždy tím nejvyšším přikázáním

S pozdravem

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo takhle Mnichovská dohoda? Člověku se chce zvracet   
Pridal tk Středa 02 říjen 2019 - 04:33:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Asi týden nás Česká televize krmila reportážemi, jak před třiceti lety východní Němci i přes Prahu prchali do západního Německa a zanechávali nám tady trabanty… Vtipné.

Včera do Česka zavítal ministr zahraničních věcí Německa Heiko Maas a měl dvě vážná témata: trabanty před třiceti lety a ještě důležitější téma potřeby přerozdělování ilegálních (tento pojem ovšem nepoužívá) migrantů, kteří byli naloděny různými loděmi směr Evropa…

Že 30. 9. 1938 byla podepsána jedna z nejodpudivějších mezinárodních smluv tzv .Mnichovská dohoda, která nás vydala všanc Hitlerovi ani on, ani jeho hostitel Petříček nezmínili a pro skutečně „zásadní“ téma trabantů před třiceti lety nenašla na něj čas ani Česká televize…

Když přijde 21. srpen, ať již jako výročí či jako běžný den v měsíci, roztočí se spirála protiruských fóbií.

Rusové se samozřejmě chovali podobně jako Američané v desítkách a stovkách případů, kdy hájili své představy o světě. Na rozdíl od Američanů jako například ve válce v Iráku ro rozhodně nestálo statisíce obětí. A Němci? Němci nás chtěli v důsledku Mnichovské dohody zlikvidovat jako národ a nebýt Stalina a jeho armády, tak by se jim to povedlo.

Tomáš Petříček a Heiko Maas jsou takoví bratři v triku. Jsou sice ministři zahraničních věcí, Maas Německa, Petříček Česka, ale dělají všechno proto, aby své země potopili.

Je dobré si připomenout, jak tito braši v rámci prezidentské volby jeli podpořit válečného jestřába Porošenka a jeho ministra Klimkina a také bojovat proti ruské agresi. Banderovci je vůbec nezajímali. A vlastně ani nechápali, že se mění politika Ukrajiny.

Už jsem to napsal několikrát… Blíží se 17. listopad, ovšem to, do jaké hloubky hnusu jsme se ponořili, je neskutečné. Nemám co slavit…

V Polsku prezident Steinmeier pokorně žádá o odpuštění za zahájení války proti Polsku.

U nás Heiko Maas mluví o trabantech a potřebě přijímat a rozdělovat naloděné migranty.

Člověku se chce zvracet.

Jiří Vyvadil

Zdroj: Vaše Věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Evropě od roku 2011 požádalo o ‚azyl‘ 6,2 milionu migrantů z třetího světa. Ve velké většině těchto zemí ani žádná válka neprobíhá   
Pridal tk Středa 02 říjen 2019 - 04:30:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Od ledna 2011 nejméně 6,2 milionu migrantů z 3. světa, kteří o sobě tvrdí, že jsou ‚uprchlíci‘, požádalo evropské vlády, aby jim daly ‚azyl‘, uvedla oficiální statistika vydaná Evropským úřadem pro podporu azylů (EASO).

Jen v samotném červnu 2019 obnášel počet ‚žádostí o mezinárodní ochranu‘ podaných ve 30 zemích EU (členské státy EU plus Švýcarsko a Norsko) skoro 62 900, což je 26 procentní nárůst oproti předchozímu měsíci, uvádí čísla EASO.

Během období mezi lednem a červencem letošního roku to bylo 400 100 migrantů ze třetího světa, kteří v Evropě požádali o ‚azyl‘.

Při dalším zkoumání zpráv EASO z těchto let se nám jasně a ostře zjeví úplný obraz masové migrace ze třetího světa do Evropy, čili ‚záměnné migrace‘, jak ji označuje OSN.

Podle archivů ročních zpráv EASO z let 2011 až 2018 byly celkové počty žádostí o ‚azyl‘ v Evropě v jednotlivých letech následující:

2011: 301 000 ‘žádostí o azyl’

2012: 335 365 ‘žádostí o azyl’

2013: 435 760 ‘žádostí o azyl’

2014: 662 680 ‘žádostí o azyl’

2015: 1 392 155 ‘žádostí o azyl’

2016: 1 291 785 ‘žádostí o azyl’

2017: 728 470 ‘žádostí o azyl’

2018: 634 700 ‘žádostí o azyl’

Když k těmto číslům přidáme těch 400 100 žádostí o azyl podaných v roce 2019, ukáže nám to, že celkem 6 182 015 ‚žadatelů o azyl‘ požádalo, aby jim evropští daňoví poplatníci od roku 2011 poskytli jídlo, ochranu, peníze, zdravotní péči a bydlení.

Budeme-li dále zkoumat, odkud tito žadatelé o azyl pochází, bude dost těžké i při jakémkoliv přepínání představivosti přehlédnout, že většina ‚žadatelů o azyl‘ nejsou skuteční a oprávnění uprchlíci, kteří prchají před válkou.

Např. podle čísel EASO na vrcholu „zemí původu“ žadatelů o azyl jsou Sýrie, Afghánistán, Venezuela, Irák, Pákistán, Bangladéš, Turecko, Kolumbie, Írán, Čína, Nigérie, Somálsko, Kongo, Peru, Indie, Súdán, Eritrea, Haiti, Nicaragua a El Salvador.

Ve velké většině těchto zemí ani žádná válka neprobíhá. A i v takových případech, jako Sýrie a Afghánistán, zůstává větší část takových států pod kontrolou vlády a v těch žijí bezpečně miliony lidí. To tedy nevyhnutelně vyvolává naléhavou otázku, proč mají tito tzv. ‚uprchlíci‘ zapotřebí prchat napříč celou spoustou bezpečných zemí, aby se nakonec dotrmáceli až do evropských sociálních států?

Odpověď je jednoduchá: zapotřebí to nemají.

Tips? Follow Arthur Lyons

By Arthur Lyons 22 September 2019
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOSN: Když zákaz popírání holocaustu, tak i zákaz zneuznání Mohameda!   
Pridal tk Středa 02 říjen 2019 - 04:26:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Minulý týden na Valném shromáždění OSN postuloval ve svém projevu premiér Pákistánu, Imran Chán, zákaz zneuznávání proroka Mohameda analogicky, jako je zakázáno zneuznání a popírání holocaustu.

Mířil tím zejména na západoevropské země, kde je zákaz zneuznání holocaustu uzákoněn, zatímco podle něj, je muslimská menšina v západoevropských zemích vystavena islámofóbii. Narovnání práv v těchto západních multikulturních zemích by napříště mělo postihovat zneuznání či urážení proroka Mohameda stejně, jako dnes dopadá na zneuznatele a popírače holocaustu.

Zákonodárci tak stojí před dilematem buď odkriminalizovat zneuznávání holocaustu, nebo kriminalizovat i zneuznání Mohameda, a zakrátko asi i Ježíše Krista, Budhy, Haré Krišny, ale i Manitoua, a možná komunisti přijdou i s Vladimírem Iljíčem Leninem…

Zdroj: https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2458/2458649/ (23:30)
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko a Sýrie obvinily USA ze zmaření evakuace uprchlíků z tábora Rukbán   
Pridal tk Středa 02 říjen 2019 - 04:23:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Plán na vystěhování civilistů z uprchlického tábora Rukbán v Sýrii byl zmařen kvůli tomu, že Spojené státy nesplnily své závazky. Vyplývá to ze společného prohlášení meziresortních koordinačních štábů Ruské federace a Sýrie.

Podle náčelníka Národního centra řízení obrany Ruské federace Michaila Mizinceva a ministra městské správy a ekologie Sýrie Husseina Makhloufa, se v současné době podařilo zachránit a vrátit zpět do svých domovů jen polovinu obyvatel tohoto „tábora smrti“.

Z tábora se do svého bydliště vrátilo asi 18 tisíc Syřanů, přičemž „byl tento proces realizován jen díky úsilí Sýrie a Ruska“.

Pro definitivní vyřešení problému uprchlického tábora podpořila syrská vláda operativní plán OSN na vystěhování zbývajících obyvatel Rukbánu. Praktická část operativního plánu předpokládala odvedení Syřanů ve skupinách po 2 až 2,5 tisíce lidech, a to v pětidenních cyklech, až do definitivního vystěhování všech civilistů, kteří chtěli tábor opustit.

„Avšak v důsledku neplnění závazků ze strany Spojených států byla realizace této etapy zmařena. Dne 29. září jsme na kontrolním stanovišti Džleb místo více než dvou tisíců syrských občanů v rámci plánované evakuace z tábora Rukbán zaznamenali pouhých 336 lidí,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Podle svědectví civilistů, kterým se podařilo z tábora dostat, jeho takzvaná „administrativa“, ve skutečnosti příslušníci gangů kontrolovaných USA, brání odchodu uprchlíků z tábora, a dokonce jim i vyhrožují smrtí.

Uvádí se také, že ti Syřané, kterým se přece jen podařilo z tábora dostat, museli stejně jako dříve zaplatit teroristům za své propuštění velké částky. Úřady Ruska a Sýrie tak v souvislosti s tím odsoudily „pokrytecký přístup americké strany“ k řešení problému uprchlíků v Sýrii.

„USA se na jedné straně cynicky dohodly na operativním plánu OSN a poskytly jisté záruky bezpečnosti pracovníkům OSN a Syrskému arabskému červenému půlměsíci na hranicích 55kilometrové zóny Al-Tanf, včetně tábora Rukbán. Zároveň však fakticky nepodnikly žádná opatření k plnění svých závazků,“ podotýkají dané štáby.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Vbb
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZelenskyj potvrdil, že Kyjev podepsal „Steinmeierův vzorec“   
Pridal tk Středa 02 říjen 2019 - 04:18:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev podepsal „Steinmeierův vzorec“ určující způsob nabytí platnosti zákona o zvláštním postavení Donbasu.

„Odpověděli jsme na dopis pana Sajdika, že schvalujeme text „Steimeierova vzorce“. „Steinmeierův vzorec“ musí být zařazen do nového zákona o zvláštním statusu (Donbasu – poz.red.), který ještě není,“ řekl Zelenskyj na úterním briefingu.

Podle jeho slov odsouhlasený „Steinmeierův vzorec“ znamená provádění voleb na těch území v Doněcké a Luhanské oblasti, která nespadají pod správu Kyjeva, podle ukrajinských zákonů, poté nabývá platnost zákon o zvlášním postavení Donbasu, pokud pozorovatelé OBSE konstatují, že volby proběhly v souladu se standardy OBSE.

Zelenskyj také prohlásil, že počítá s tím, že v nejbližší době bude dohodnuto datum setkání „v normandském formátu“ (Francie, Německo, Rusko a Ukrajina).

„Dnes byly odstraněny poslední překážky na cestě k provedení summitu Normandské čtyřky. Myslím si, že v nejbližší době už budeme znát data,“ řekl ukrajinský prezident na briefingu.

Kromě toho tato kontaktní skupina pro řešení situace na východě Ukrajiny odsouhlasila oddělení sil v Petrovském a Zlatém v Donbasu.

„Bylo dosaženo dohody o zahájení oddělení vojsk, všem blahopřeji k začátku, velmi věřím v toto oddělení vojsk v Petrovksém a Zlatém,“ prohlásil Zelenskyj.

Reakce Moskvy

Rusko doufá, že podepsání „Steinmeierova vzorce“ vytvoří vhodnou atmosféru pro další realizaci Minských dohod na Ukrajině, a pozitivně hodnotí výsledek schůzky kontaktní skupiny.

„Pozitivně hodnotíme dohodnutí kontaktní skupinou mechanismu zavedení zvláštního postavení Donbasu a oddělení sil a prostředků v uvedených oblastech. Doufáme, že to vytvoří vhodnou atmosféru pro další realizaci Minských dohod," uvedla oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Steinmeierův vzorec

„Steinmeierův vzorec“ (německý prezident, bývalý předseda OBSE, bývalý ministr zahraničních věcí SRN Frank-Walter Steinmeier) definuje mechanismus pro přijetí zákona o zvláštním postupu pro místní samosprávu v některých oblastech Doněcké a Luganské oblasti dočasně v den voleb a trvale - po zveřejnění zprávy OBSE o výsledcích voleb OBSE.

Ukrajinská vláda v dubnu 2014 zahájila vojenskou operaci proti jednostranně vyhlášeným LLR a DLR, které oznámily svou samostatnost po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014. Podle posledních údajů OSN se obětí konfliktu stalo 13 tisíc lidí. Otázka řešení situace v Donbasu je projednávána, a to i během setkání v Minsku kontaktní skupiny, která od září 2014 přijala už tři dokumenty, doporučující kroky k deeskalaci konfliktu. Nicméně i po dohodě o příměří dochází mezi stranami konfliktu k přestřelkám.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Vds
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1636 sec,0.0503 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,593kB