Pondělí 16 září 2019
Výzva   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 18:45:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzhledem k tomu, že nejsem místně příslušný, přesněji řečeno, nemám trvalé bydliště v Praze 6 a nemohu podat oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona č.122 o válečných hrobech a pietních místech, resp. o změně zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví.

občany městského obvodu Prahy 6 (pokud tak už neučinili), aby v rámci svých občanských a také zákonných práv podali oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona č. 122/ 2004 Sb.,o válečných hrobech a pietních místech, kterého se mohl dopustit pan

Ondřej K o l á ř , starosta městské části Praha 6,

na jehož popud zastupitelé Prahy 6 schválili usnesení, že památník maršála Koněva se přestěhuje a nahradí jej nový památník osvobození Prahy.

Zákon č. 122/2004 S., určuje, co je považováno válečným hrobem a jak má být prováděna péče o tyto hroby. Pro účely tohoto zákona se válečným hrobem rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný, včetně náhrobků.

Válečným hrobem se dále rozumí i pietní místo, kterým může být pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti operaci nebo v důsledku válečného zajetí, v odboji.

Právě tato druhá definice pietního místa, symbolu velitele válečných operací a padlých obětí vojenské události - což byl pravý a jediný záměr zřizovatelů, nikoli ideologie! - se vztahuje na sochu Koněva.

Jednáním, resp. usnesením, které schválili zastupitelé MČ Prahy 6 zřejmě v důsledku neznalostí, případně úmyslného nerespektování zákona č. 122/2004 Sb., se dopustili (mohli dopustit) přestupku, neboť podle tohoto zákona, § 5 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob, odst 1, písm. c) - kdo provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva, bude mu uložena pokuta 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

Dále podle § 21 o Přestupcích proti pořádku ve státní správě se podle odst. (1) písm. b) přestupku se dopustí, - kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést.

V tomto případě jde o skutečnost, že starosta pan Ondřej Kolář se k pomníku a osobnosti maršála Koněva vyjadřoval nepřesně, nepravdivě, urážlivě, sděloval také informace úmyslně zkreslené a zavádějící s cílem, dosáhnout odstranění památníku z místa jeho umístění na území Prahy 6, což se mu ovlivněním zastupitelstva, resp. jejich falešné loajality k osobě pana starosty Koláře, podařilo.

Kromě výše uvedeného přestupku dle zákona č. 122/2004 S., se starosta Kolář, potažmo zastupitelé MČ Prahy 6, svým jednáním dopustili porušení mezinárodní „Smlouvy mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci“, která byla schválena Parlamentem ČR a stala se tak organickou součástí české legislativy – Sbírky zákonů ČR. Článek 21 této smlouvy říká: „Každá ze smluvních stran bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim!

Domnívám se, že jednání starosty MČ Prahy 6 Koláře nemůže být bagatelizováno, resp. přehlíženo, že jeho bezprecedentní počínání, které vyústilo až v jím ovlivněné jednání zastupitelstva MČ Prahy 6, které rozhodlo jak rozhodlo, v každém případě však protiprávně, v rozporu se zákonem č. 122/2004 Sb., musí být vyvozeny patřičné následky. Předpokládám a také doufám, že se najdou lidé z Prahy 6, kteří se této výzvy ujmou a svého starostu za jeho nevšední aktivitu po zásluze „odmění“! Děkuji.

Jiří B a ť a
15. září 2019

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdyž Ondřej Kolář lže, jak jeho táta tiskne. Několik jasných fake news z jeho projevu   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 04:42:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kolář v souvislostí s lobbingem za odstranění sochy Koněva přečetl takřka kandidátský projev. Bude svým otcem a jeho vlivovými klikami tlačen někam dál a výš? V přímém přenosu průkazně několikrát lhal. Dva důkazy přináším níže.

Ondřej Kolář ve svém čtvrthodinovém (!)projevu zasazeném do rámce nenávisti vůči prezidentu Zemanovi (úvodní i finální sdělení je mířeno - zřejmě i dle rad Petra Koláře právě proti Miloši Zemanovi) předvedl neuvěřitelnou směs patosu, mučednictví, demagogie, nenávisti a především lží... Jedna konkrétní za všechny.

Když Kolář cituje, cituje tak, jak se to hodí jemu.

Na pomoc si Kolář vzal dopis od bývalé ředitelky Dejvického divadla, který mu měla poslat. Asi se s tátou a jeho svitou shodli, že srdceryvný dopis od školáčka prvního stupně ZŠ, nad nímž by mohl uronit slzy, by už asi bylo příliš.


„Ona vás všechny pozdravuje a píše, že v divadle měli poradu,“ uvedl Kolář a přitom zdůrazní, že CITUJE: „Bavili jsme se o tom na výjezdním zahájení sezóny divadla a padlo tam několik podstatných věcí. Kdyby to s Koněvem byla až taková sláva, tak by neměl pomník až z období normalizace. Stačí, že má ulici, ne? Další debata byla, proč to nevadilo 30 let, a teď ano. Kdyby se celková situace snahy přimknout se opět k Rusku nezhoršovala a komunisté se nechovali jako státotvorná demokratická strana, která tu opět bude rozhodovat, tak by tam maršál možná chvíli ještě vydržel bez většího povšimnutí. Za stávající situace je nejvyšší čas ho PŘEMÍSTIT. Jinak za chvíli povede Dejvické divadlo ruský ministr kultury,“ dočte dopis a souhlasně si přisadí: „Já si myslím, že ta poslední věta hovoří za vše.“

Jedná se o nejprůkaznějších dezinformací a fake news z celého projevu, protože Kolář, ač podle svých slov CITUJE, přečte, že „je nejvyšší čas ho PŘEMÍSTIT“, ač ve stejné dopise zveřejněném na FB Prahy 6 se píše „je nejvyšší čas ho ODSTRANIT“. Mohlo by se jednat o maličkost, ale v souvislosti s následným hlasováním se jednalo o zdatnou improvizaci a obroušení hran, takovou malou ale významnou lež.

Advokátní kancelář vypracovala zdarma nezávislou analýzu? A co spojení s tatínkem?

Podobná lež přišla na začátku projevu, když uvedl, že si zastupitelům dovolil rozdat "analýzu advokátní kanceláře Squire Patton Boggs", která "nebyla objednána radnicí" a "byla vypracována ČISTĚ z vůle advokátní kanceláře a jejího šéfa Radka Janečka, občana Prahy 6."

Nakolik však věřit nezávislé analýze ZDARMA od zmíněné právnické kanceláře, když pro ni pracuje opět otec Ondřeje Petr Kolář, bývalý diplomat, šedá eminence stojící za zrozením Jiřího Drahoše a bývalá tvář Jandových Evropských hodnot?

„Díky našemu spojenectví s Petrem Kolářem bude Squire Sanders schopna rozšířit své služby veřejné advokacie a komerční diplomacie, které již nabízíme především ze svých kanceláří ve Washingtonu a Bruselu,“ řekl Radek Janeček, vedoucí partner pražské pobočky Squire Sanders v roce 2013 pro serveriHned.

Mladému narostl hřebínek, ale plete si SSSR s Ruskem. Asi staré příručky

Kolářovi už během čtvrtka po odhlasování přesunutí sochy narostl hřebínek a odkryl karty, které lživě tajil v rozhovoru na ČRo, v Událostech a komentářích ČT:

"V tomto sporu už nejde o sochu maršála Koněva. V tomto sporu jde o ukotvení České republiky. O to, jakým směrem se nadále vydá. Jestli to bude opět do náruče Sovětského svazu, nebo tam, kam doufám všichni chceme patřit," uvedl Kolář.

Tož prominentní synek už uznává, že nejde o sochu Koněva. Což bylo asi už hodnou chvíli jasné i průměrně inteligentnímu "Milionchvilkaři". Ve svém paranoidním deliriu ale zřejmě nezaznamenal, že už Sovětský svaz není. Asi mu otec Petr podstrčil staré zpravodajské příručky, kde to ještě není opraveno.

"My tady máme reziduum studené války v Bubenči. Budí neustále dokola kontroverze a nahrává ruské straně, aby zde šířila dezinformace. Praha 6 se stala díky tomuto bojištěm hybridní války. Stala se poutním místem extremistů, ať už z levého nebo z pravého spektra. A já jako starosta Prahy 6 říkám, já nechci, aby se nám tu pohybovali takoví lidé, kteří budou ohrožovat bezpečnost obyvatel Prahy 6."

Demagogie Koláře mladšího - je podobně jako u jeho otce - dechberoucí. Myslím, že každému je evidentní, že celou situaci takřka vytvořil, eskaloval a nadále eskaluje právě Ondřej Kolář - nebo je minimálně prostředkem k jejímu vytvoření a rozdmýchání. Tedy on sám de facto "pozval" údajné extrémisty, kterých se nyní bojí... a jako hrdina si pořídil osobního strážce. Zda Kevina Costnera nevím, ale nedivil bych se.

Předchozí můj text k prominentní rodině Kolářů zde: Starosta Kolář má z obav ochranku. Nestačilo přes něj přehodit plachtu? Kdo seje vítr... ( https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=726255 )

Autor: Tomáš Vyoral

Zdroj: https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=727973
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGreta, 15 jejích sympatizantů a 70 novinářů před Bílým domem   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 04:38:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šestnáctiletá duševně postižená švédská dívka v pátek opět zaplnila titulní strany masmediální propagandy. „Demonstrovala“ před Bílým domem. K oslavným ódám na pomatenou aktivistku se připojila samozřejmě i iDnes.

V článku „Thunbergová protestovala před Bílým domem, žádala USA o ochranu klimatu“ nám studentka žurnalistiky Tereza Kučerová předkládá obvyklou agitku klima-alarmistických pomatenců.

(Už tento článek naprosto perfektně vypovídá o prachbídné úrovni vzdělání na Univerzitě Karlově, kdysi špičce v mnoha oborech, univerzitě dnes proměněné na multikulturní neo-marxistickou školu pro rychlokvašené politruky. A politručky. Jako třeba slečna Kučerová.)

V článku se dozvíme celou řadu věcí- A navrch si přečteme celou řadu ideologických blábolů. Na demonstraci Greta tentokrát všechny ušetřila svých jinak obvykle dobře přečtených a PR agenturou dobře napsaných nesmyslů. Asi jí zvlhly papíry během plavby přes oceán, během které vyprodukovala celá šaškárna s plavbou plachetnicí víc CO2, než kdyby Greta sama jen s piloty letěla soukromým tryskáčem. OSN při jejím přistání v New Yorku poslalo Grétě v ústrety poslala 17 plachetnic, které měly symbolizovat 17 pilířů udržitelného rozvoje OSN. Zde můžete nalézt tyto „cíle“, které nápadně připomínají nabubřelá, ale zcela dutě prázdná prohlášení ze sjezdů Komunistické strany neblahé paměti. https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ Ale až někdy jindy k této rezoluci sjezdu komunistické strany, tedy přehledu prázdných funckionářských frází a blábolů Made by OSN.

Slečna Kučerová v článku píše:

„Nemůžete dýchat peníze, nemůžete pít ropu,“ provolávali před sídlem amerického prezidenta.
....
Šestnáctiletá Thunbergová získala mezinárodní pozornost inspirováním hnutí Pátky pro budoucnost, které po celém světě organizuje stávky školáků. Její aktivita získala mnoho přívrženců zejména mezi mladými lidmi, kteří po starší generaci požadovali, aby ve věci oteplování planety začala konat.

Mohou místo flákání se a buzerování ostatních něco udělat sami pro planetu. Mohou se každý pátek sebrat a jít sbírat v přírodě odhozené odpadky. Mohou čistit potoky a říčky. Mohou sázet stromy. A mohou také začít u sebe. Žádný mobil. Zanechává uhlíkovou stopu jak při výrobě a přepravě, tak při provozu. Žádný internet. Spotřeba elektřiny, potřeba elektroniky, zanechává uhlíkovou stopu při výrobě elektroniky i provozu. Oblečení a boty výhradně ze sekáče a pěkně s ním vydržet, dokud se neroztrhá. Výroba oblečení a bot zanechává uhlíkovou stopu. Navíc znečišťuje přírodu (chemický průmysl, na výrobu materiálů, chov dobytka na kůži, což je ten pověstně škodlivý metan). Žádné diskotéky, party, mejdany – to je uhlíková stopa jako hrom. Žádné výlety, žádné cestování (i kdyby jezdili na koloběžce po Evropě, tak to bude mnohem větší uhlíková stopa, než když budou pěkně tvrdnout doma.)

Jídlo jen k udržení života, jen ze zdrojů v docházkové vzdálenosti, protože dovoz do obchodu zanechává uhlíkovou stopu. V podstatě si mladí eko-aktivisté mohou začít hrát na Severní Koreu v době hladomoru. A nebo – když tedy ti šestnáctiletí odborníci na vše požadují po starších generacích, ať s klimatem ihned něco udělají - nebo jim to můžeme tedy nařídit, ne? Aby to bylo demokratické, odhlasujeme, že internet, výlety, mobily, počítače, hezké oblečení, dobré jídlo a vše ostatní, co nutně zanechává uhlíkovou stopu je jen pro lidi starších generací. Protože jak nás aktivisté sami ujišťují, je to jejich budoucnost. Tak ať si ji zachrání. Nám to podle mladých aktivistů už může být stejně jedno, ne? ;-) Dělám si legraci.

Vlastně nedělám tak úplně – jen dotahuji do důsledků všechny hloupé hysterické výkřiky eko-aktivistů.

Greta tedy před Bílým domem neměla žádný proslov, který by nacvičeně jako obvykle přečetla.

Podle článku Kučerové i podle článků ve všech médiích se protestu před Bílým domem účastnily „stovky příznivců Grety“. Slečna Kučerová uvádí rovnou „okolo 1500“. No, já se podíval na fotky. Pečlivě. Klasická manipulace médií – fotky z těsné blízkosti „davu“, z přikrčeného postoje fotografa. Aby nebylo vidět obrovské prázdno za prvními dvěma třemi „řadami“ lidí v malém hloučku jen okolo Grety.
Odhadem se tam podle fotek sešlo 15 aktivistů, 50 novinářů a šestnáctiletá Greta, která vypadá na 11 a rozum má na 7. (Podobně jako její matka, která vypadá na 70, obléká se na 16 a rozum má na 7.)

Ke svým příznivcům ale Greta promluvila:

„Chci říct, že jsem pyšná na každého z vás, který sem přišel. Je to ohromující. Nikdy to nevzdávejte, budeme pokračovat. Uvidíme se příští týden 20. září.“
Sakra, vzhledem k tomu, kolik jich tam bylo, jim mohla poděkovat jmenovitě jednomu každému zvlášť.

Autor: Michal Brand

Zdroje:

https://www.newskarnataka.com/storage/photos/shares/greta_thunberg.jpg

https://tinyurl.com/lonely-loosers

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/greta-thunbergova-klimaticka-zmena-oteplovani-bily-dumdonald-trum-aktivistka.A190913_183510_zahranicni_kuce/foto
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOkamura: Německo dluží Česku 10 až 15 tisíc miliard korun   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 04:32:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda SPD Tomio Okamura uveřejnil na svém Facebooku post, v němž vysvětlil, že Německo dluží České republice až patnáct tisíc miliard korun a hnutí SPD už dlouho prosazuje, aby to česká vláda vymáhala.

Okamura uvedl statistické udaje listu SuperExpress, že více než polovina Poláků (58 %) myslí, že Německo by jejich zemi mělo vyplatit odškodnění za škody napáchané za druhé světové války. Polská vláda hovořila o 850 miliardách dolarů. U příležitosti 80. výročí začátku druhé světové války o polských požadavcích mluvili premiér Mateusz Morawiecki i prezident Andrzej Duda.

Reparační nároky na Německo vznáší i Řecko. V červnu Řecko zaslalo Německu diplomatickou nótu, v níž vyzývá Berlín k zahájení rozhovorů o reparacích. Řecká komise vypočítala dlužnou částku na 290 miliard eur.

Okamura také uvedl, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR přiznalo, že české nároky na reparace existují. Dodal také, že jsou ve výši 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně, přičemž Československu bylo ze strany Německa vyplaceno jenom 230,1 mil. Kčs.

„Podle konzervativních odhadů hnutí SPD (na základě porovnání průměrných mezd tehdy a dnes) nám k dnešku Německo dluží 10 až 15 tisíc miliard korun. Čili se může jednat o více než deset státních rozpočtů České republiky,“ napsal Okamura.

Litoval však, že vedení ANO, ČSSD a KSČM a premiér Babiš odmítají reparační nároky.

Okamura o druhé světové válce

U příležitosti 80. výročí vypuknutí 2. světové války, která začala 1. 9. 1939, předseda strany SPD Tomio Okamura přichází s příspěvkem na Facebooku, v němž se věnuje tomu, jak se v současné době zachází s pamětí.

Hned na začátku se politik vyslovuje proti zpochybňování přínosu vítěze 2. světové války. Dále připomíná, že útokem Německa na Polsko se dostal do nové fáze konflikt, který se připravoval a vlastně i probíhal delší dobu. Pak Okamura zdůrazňuje, že 2. světová válka nakonec skončila porážkou Hitlera a jeho plánu vybudovat Tisíciletou říši a evropský superstát. Následně předseda SPD vyslovuje zklamání v souvislosti s tím, že myšlenka a zájem ovládat národy a kořistit z jejich práce není mrtvá. V této souvislosti Okamura varuje, že idea globalismu je stejně nebezpečná jako dříve, včetně snahy o přepisování dějin.

Zdroj: Facebook


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKonečným cílem krajního nátlaku Spojených států je rozpad íránského režimu   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 04:27:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy vyvíjí krajní nátlak na Írán s cílem dosáhnout rozpadu íránského režimu. 14. září to uvedla íránská Tisková agentura Islámské republiky s odvoláním na projev íránského viceprezidenta Eshaqa Jahangiliho.

Íránský viceprezident Eshaq Jahangili pronesl ve stejný den projev, ve kterém řekl, že konečným cílem Washingtonu, který vyvíjí krajní nátlak na Írán, je dosáhnout rozpadu íránského režimu a „krátkodobým cílem" je zničit íránskou ekonomiku.

V červenci 2015 podepsal Írán se šesti zeměmi íránské jaderné otázky (Spojené státy, Velká Británie, Francie, Rusko, Čína a Německo) komplexní dohodu o íránské jaderné otázce. Podle dohody Írán omezí svůj jaderný program a mezinárodní společenství zruší sankce proti Íránu. Dohoda vstoupila v platnost 16. ledna 2016. A pak v květnu roku 2018 Spojené státy oznámily odstoupení od íránské jaderné dohody a postupně obnovily sankce proti Íránu. V reakci na americké sankce pozastavil Írán od května letošního roku ve třech fázích plnění některých podmínek z jaderné dohody.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Berlíně proběhla akce Atraktivní Peking   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 04:25:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
13. září se na Postupimském náměstí ve středu Berlína konala akce veřejného dne s názvem Atraktivní Peking, která je součástí oslav u příležitosti 25. výročí navázání přátelství mezi Pekingem a Berlínem.

Oslava byla rozdělena do tří hlavních částí: představení čínské lidové hudby, výstava fotografií na téma atraktivní Peking a interaktivní prezentace čínského nehmotného dědictví. Umělci z Pekingského lidového hudebního souboru a organizace Číňanů žijících v Německu připravili speciální vystoupení čínské lidové hudby a další úžasné programy tradiční čínské kultury v oblasti čínského Kung-fu, Tchaj-ťi a lidových tanců. Výstava fotografií na téma atraktivní Peking ukázala z různých úhlů rozmanitost Pekingu, například budovy v Zakázaném městě s dlouhou historií, klidné uličky Hutong (Chu-tchung), moderní čtvrti s výškovými budovami a současnou uměleckou kulturu v Pekingu. Dědici nehmotného dědictví z Pekingu také na místě akce představili tradiční čínská řemesla, jako například barevné panenky vyráběné z mouky a vystřihovánky. Návštěvníci z Berlína a dalších míst světa měli také příležitost získat zážitky ze zařízení VR, vyzkoušet tradiční čínské oblečení Hanfu (Chan-fu), namalovat barevné lucerny a další interaktivní akce. Akce sklidila velký úspěch.

Organizátoři akce vyjádřili přání, aby Peking a Berlín pokračovaly v přátelství, které trvá už 25 let. Doufají, že díky akci Atraktivní Peking ukážou více občanům Berlína skvělou tradiční kulturu Pekingu a kouzlo moderního Pekingu, aby místní lidé poznali Peking, zamilovali si Peking, cestovali do Pekingu a zažili kouzlo Pekingu z tradiční orientální kultury a moderní magie.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽaluji!   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 04:22:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Česku se chystá zločin. Ohavnější, než jakýkoli jiný námi Čechy v histori spáchaný. V jedné z nadcházejících nocí přikodrcá k bronzové soše maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády co nejtišeji nákladní auto s korbou plnou mlčících chlapů v montérkách, a přesně tak, jak to jejich předchůdci v profesi činili kdysi, když za pokračujícího spánku svých spoluobčanů snášeli z podstavců sochy tatíčka Masaryka, začnou teď i oni oddělovat sochu maršála Koněva od naší země, která by bez vyhaslých životů milionů rudoarmějců a též bez tohoto maršála, jenž jim velel, už dnes nebyla. A nebylo by bez nich ani Čechů a nebylo by nad jejich někdejší půdou ani jazyka, v němž rozkaz k tomuto bezcitnému a vandalskému činu zazněl. A nebylo by ani šílených mozků těch, kteří onen rozkaz vydali.

Otázka žhavější, než je pomyslný žár, v němž by tito naši pomatenci nejraději spálili nejen sochy ruských generálů, ale vůbec všechno ruské a slovanské a tak je vymazali z dějin i hlav lidí, si žádá odpovědi: Necháme si to líbit? Vždyť tohle až k smrti nenávistné hnutí zde bylo i za Hitlera a Heydricha a my jsme je vnímali jako to nejčiřejší zlo nejen vůči všemu českému, ale též vůči všemu lidskému v nás. A teď se s ním snad jen proto, že doba se hnula až tak, že teď už vzchází i z pomatených našich, máme smířit? A není socha jednoho z osvoboditelů národa věcí národa a nejen města či městské čtvrti, ve které stojí? Čili Čechů všech?

Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV mělkém rybníce…   
Pridal tk Pondělí 16 září 2019 - 04:19:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jestliže je pravda, že lidi spojuje buď velká válka, nebo velká vize, tak je budoucnost EU a ČR dokonce více méně předpověditelná. Do soudného dne si můžeme užívat dnů s politikou a bez, podobně jako posledních dnů léta. Konání politických představitelů v Bruselu, ECB ve Frankfurtu, Soudní dvůr Evropské unie v Luxemburgu, ale i čeští Piráti a společnost Hřib, Kolář, Minář & Co se rozhodli instalovat pro všechny občany Evropy právo na autodestrukci. Předpokládám, že vědí, že ve světě neexistuje strom, který by se nepohnul při větru.

Tímto indickým příslovím připomínám, že problémy v životě vždy existovaly, existují a budou existovat, a že žádný strom na světě neodmítá svůj stín ani dřevorubci. Poetické vyjádření indikuje povinnost člověka se zdravým rozumem pomoci těm, kdo přináší bolest.

Bolest mi dnes způsobuje kombinace jalové řeči bez obsahu (European way of life) pramenící v Bruselu, Frankfurtské zamlžování blížící se bankovní krize, včetně myšlenky o nové evropské měně, v Luxemburgu zveřejněné, politicky motivované a pro Evropu a mír v Evropě kontroverzní rozhodnutí ve věci omezení transportních kapacit OPAL, nápad českých Pirátů reformovat nekonečnou reformu vzdělání a maturity po vzoru USA a v neposlední řadě konání mladých politiků - maloměšťáků typu Hřiba, Koláře, Mináře & Co. Všichni uvedení si neuvědomují, že jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii.

Posilovat demokracii v EU, dodržovat vládu práva, kvalitu právního státu a svobodu médií, k tomu v rámci V4, odpovídá čínským příslovím: Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám. Paní Věra Jourová by se měla mít na pozoru.

V ECB by mohli vědět o podobné, evropské dvojici skutečností: Kdo z římských občanů nedokázal splácet dluhy svým věřitelům, stal se jejich otrokem. Bezhotovostní platby, které se nám snaží vnutit, mají svůj původ v Amsterdamu 17. Století (1609), kdy úkolem bylo stahovat z trhu nekvalitní mince. Paní Christine Lagarde by se také měla mít na pozoru.

Soudci v Luxemburgu by měli mít ve svých pracovnách nápovědu: Když jíš, žvýkej, když mluvíš, mysli. Myslet na budoucnost Evropy, jejich občany a následky svých rozhodnutí. V případě OPAL se mi jeví, že jednání trojice Brusel – Kyjev – Moskva bude pod vlivem jejich rozhodnutí, radostí Polska a tlaku na SRN ještě více komplikovat politicko – bezpečnostní situaci v Evropě. S rostoucím napětím v arktickém regionu, o kterém se nepíše a kde nelze vyloučit válku, může strach navštívit i bohy Soudního dvora EU.

Čeští Piráti si dávají jeden vlastní gól za druhým podle pravidla: Dříve než se zítřek stane včerejškem, mnozí přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Jestliže platí I-ťing (Kniha proměn) v níž je psáno, že Všechno, co vnímají smysly, je podřízeno proměně, a proto je v pohybu... existují vzájemně do sebe zapadající cykly proměn... člověk nemůže poručit větru, aby přestal vát, ani vlnám, aby přestaly bouřit; může se však naučit plavbě ve zrádných proudech, neboť řídí sám sebe v souladu s trvalými procesy proměn a tak čelí životním bouřím, nebude to trvat dlouho, Hřib, Kolář, Minář & Co pocítí na své kůži, že Čína od

vítězství nad Američany v Korejské válce přestala být chromým psem Asie. Analog platí i pro Ruskou federaci. I tam má trpělivost své meze. I tam vědí, že mělké české politické garnituře nikdo ze Západu nepomůže. Kromě toho - v mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.

To si neuvědomují někteří západně orientovaní novináři a jejich chlebodárci. Ti by se měli najít čas a prostudovat například – https://www.project-syndicate.org/commentary/reuters-report-on-news-media-trust-by-alexandra-borchardt-2019-09 včetně referencí a dalších materiálů dříve, než budou šířit bludy o tom, že Gasprom ztrácí Evropu, a vytvářet u Poláků a Ukrajinců dojem a naději, že vyhrávají nad Ruskem. Jejich konání dokazuje, že nevědí, že nejlepší metodou něco změnit, je nedělat nic, nebo to, co jsem radil studentům: Přemýšlej o minulosti, budeš znát budoucnost. Nedělej nic, co nemůžeš změnit k lepšímu.

Nabízejí se otázky typu: Jak je možné, že mnoho nespravedlností a nepravostí se stává zvyklostmi? Jak je možné, že když mocí hýbá hněv, páchající škody jak blesk, žádné z masových médií se nerozhodne vytvořit nový typ zpravodajství? Tak zvaný solutions journalism – tj. žurnalismu s vyrovnaným informačním obsahem toho, co potřebuje změnu, s příklady skutečných příběhů pozitivních změn. Nebožtík Goethe hlásal, že kde je stín, musí být i světlo. To platí i dnes. Kdo hledá pozitivní příklady, ten jen najde. I odpověď na otázku: Jakým způsobem může člověk se zdravým rozumem (s)plnit povinnost pomoci těm, kdo přináší bolest? V každém případě, odpovědi si musí najít každý sám při vědomí, že: Co se stalo, nelze změnit. Když fouká vítr změn, někteří staví úkryty a jiní větrné mlýny. Státní pokladnu - jako dojnou krávu - jen lenoch nedojí. Tím posledním se řídí mnozí u moci.

Pro nadcházející delší večery doporučuji seznámit se s interview Edward Snowdena německému Der Spiegel, britskému The Guardian, švýcarskému NZZ. Interview rádiu France Inter, ve kterém se Snowden mimo jiné zmiňuje o žádosti o azyl ve Francii v roce 2013, by mělo být zveřejněno 16. září. Jeho velmi osobní autobiografie, vydaná ve 20 zemích, o které jsem psal v příspěvku Smrt lidských práv (17.8), bude ke koupi od 17.9.2019.

Komu Snowden nic neříká, může se zamyslet nad důvody, proč pardubická Retia se nemůže dohodnout s izraelskou Eltou na spolupráci. Nebo, proč kukuřicový sirup s velkým obsahem fruktózy (podle odborníků z USA, Švýcarska, Jižní Koreje a časopisu Science) podporuje rakovinu, nebo, proč každou 1 minutu (podle WHO) umírá 5 lidí na nesprávnou léčbu.

Zcela určitě bude zajímavé sledovat další vývoj brexitového pokeru se zatím neochotně zveřejněným rizikem ztráty 1.2 milionů pracovních míst v EU. Tolik studie univerzity Loewen vypracovaná na žádost belgické vlády. Jak proběhne mobilizace záchranných fondů EK s cílem změkčit dopad brexitu na obyvatele EU, a jaký efekt bude mít zvyšující se tlak na SRN otevřít svoji pokladnu, aby hospodářství EU mohlo mít naději na druhý dech, nevím. Nevím také, zda dojde ke stavbě kanálu spojujícího Baltické s Černým mořem. O kanálu se začalo mluvit jako o projektu již v přípravě s cílem izolovat Rusko a jako o hřebíku do rakve.

Za to vím něco málo o tom, jak lze využít IT, 5G, UI a kvantové technologie v kontextu tzv. sociálního kreditu a proč se nesplní sen o revoluci v Hongkongu. Tam si mladí Číňané zformulovali 5 požadavků s cílem opakování osudu SSSR na území ČLR. Tam si část

generace čínských sněhových vloček s britskou a americkou výchovou a vzděláním myslí, že Hongkong nemá s ČLR kromě jídla nic společného a blábolí něco o 100 letém budování své vlastní kultury s pomocí UK. Někteří se dokonce snaží přesvědčit nejenom mne o vypínání internetu v Moskvě. O sociálním kreditu napíši odděleně pod názvem: Staro-nová rizika (3).

Svět nezanikne, protože je mnoho lidí, ale proto, že je mnoho ne-lidí. Proto nabízím v závěru příspěvku všem se zájmem v mírovém soužití nejenom v Evropě možnost seznámit se s programem Arktika (arctica-sg.ru), českým Pirátům a společnosti Hřib, Kolář, Minář & Co obhroublou dvojsmyslnou repliku Molièrova pyšného doktora, který se vysmívá Anděle: Říkáš, že jsi také doktorem, když na to přijde? Já bych myslil, že tuze podléháš svým choutkám: máš z řeči ráda jenom konjunkci (zde v přisprostlém dvojsmyslném významu tisknutí se k sobě, případně soulož), ze všech rodů jenom mužský rod, z pádů vždycky druhý pád (v originále: génitif, odvozeno od latinského genus – rod, pohlaví) a ze syntaxe jenom mobile cum fixo... A co se kvantity týče, miluješ hlavně daktyl (metrická stopa, ale i alegorické znázornění dlouhého penisu a dvou krátkých varlat, případně dlouhého penisu zabořeného ve dvou krátkých stydkých pyscích) quia constat ex una longa et duabus brevibus.

Smyslem doktorovy repliky je vyjádřit mínění, že ženy jsou schopny myslet jen na věci pohlavní. Brusel, Frankfurt, Berlín dokazují, že je to omyl. V životě bývá i to, co praví čínské přísloví: Muž se domnívá, že ví, ale žena to ví lépe. V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
14.09.2019


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2281 sec,0.0521 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,745kB