Sobota 07 září 2019
Petříček by se měl omluvit za extremistu Koláře Rusku. Ale zbabělci se neomlouvají. Ti okopávají a provokují...   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 19:00:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prý elita národa: Kolářové a Petříček...

Hnus, který provádí TOP 09 aby se opět dostala do hledáčků médií ukazuje špinavost extremistů, co ostatní nazývají extremisty. Rudá amáda osvobodila Československo, zatímco americká se válela v Plzni. A zloba ruského ministra se dá pochopit: zachránit miliony lidí za vlastní oběti a pak ta špína česká začne urážet?

Prosím: jsem také Čech, Pražák po meči a po přeslici a nikdy bych zachránce vojáky neurazil. Byli nevzdělaní, hladoví, ale nebýt Rudé armády, tak by už byl zbytek Evropy jeden koncentrák a hřbitovy by byly všude.

Ne my, ale ministr Petříček má nakopat starostu Prahy 6 do zadku a pak se pokorně omluvit ruskému (všem národnostem bývalého SSSR) národu za české špinavce. Nikoliv český národ, ale zdůrazňuji: za české špinavce. Je jich asi jedno procento, dvě? Nevím, kolik kolaborantů se na našem území nachází, ale jejich jménem by se měl ministr zahraničí České republiky všem národnostem bývalého SSSR omluvit.

My neřešíme rok 1968 a politickou okupaci, kdy vojáci plnili rozkazy, ani rok 1956, kdy vojáci plnili rozkazy. My nesoudíme upalování a znásilňování pětiletých holčiček ve Vietnamu americkou armádou, abychom strhli sloup v Plzni. My řešíme osvobození po strašné druhé světové válce a 75 miliónů mrtvých včetně koncentračnícjh táborů osvobozených Rudou armádou.

A za kolaboranty a Koláře se my, slušní občané České republiky (bývalého Československa) omlouváme všemu ruskému lidu a prosím, neumím vyjmenovat národnosti za naše rodiče a tím za naše životy nasazující!

Co ale můžeme očekávat od Petříčka a kolaborantů? Toto jsou naši spojenci...

Vrchol cynismu: v dny výročí 80 let děsivé okupace německou armádou předá za smrt 500 000 dětí Albrightové Petříček vyznamenání! Běhá mráz po zádech!

http://www.skrytapravda.cz/domaci/2340-vrchol-cynismu-v-dny-vyroci-80-let-desive-okupace-nemeckou-armadou-preda-za-smrt-500-000-deti-albrightove-petricek-vyznamenani-beha-mraz-po-zadech

Šaškárna v Plzni: Dobrý den prapore... A v Plzni padl jediný americký voják! Alkoholem...

http://www.skrytapravda.cz/domaci/1613-saskarna-v-plzni-dobry-den-prapore-a-v-plzni-padl-jediny-americky-vojak

Zkuste tvrdit, že obé není pravda. Prostudujte dokumenty. Prostudujte originál dějiny, nikoliv ty zpracované po roce 2010.

Fakta statisticky

Celkem padlo na území ČSR 116 amerických vojáků (počty se mění, ale většina badatelů se shoduje na tomto čísle) a 144 000 ruských vojáků. Při osvobození Prahy pravděpodobně padlo asi 300 sovětských vojáků a asi 500 vlasovců.

Jak je vidět, hlavní tíhu nesl generál Patton a američtí vojáci, proto musí mít řádné oslavy, zatímco ti sovětští sem přijeli pouze pít...

Takže "Dobrý den, prapore z pruhů a hvězd...


Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2732-petricek-by-se-mel-omluvit-za-extremistu-kolare-rusku-ale-zbabelci-se-neomlouvaji-ti-okopavaji-a-provokuji


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDavid Rath: Pilíře naší nové justice   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 05:02:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Médii zmítají obavy o nezávislost naší justice. Trápí to i některé spoluobčany a neváhají proto demonstrovat. Z vlastní empirie si dovolím popsat nové zásady naší justice, které se v posledních letech vyvinuly a v každodenní praxi vytlačily ústavu a zákony.

1.dozorující státní zástupce již nerozhoduje samostatně, přičemž jeho rozhodnutí následně podléhají jen dohledu samostatného pracovníka vyšší instance, tak jak stanoví zákon, ale podle nově zavedené praxe se řídí neveřejnými pokyny svých nadřízených tak, aby všechny státní zástupce po vzoru osvědčené komunistické prokuratury řídil triumvirát nejvyššího a dvou vrchních státních zástupců.

2.osvědčený princip tuhého centralizmu žalobců sice ještě není vtělen do zákona, ale protože se osvědčil za minulého režimu, ale aktuálně i dnes, tak se za něj vede lítý pouliční boj s cílem zajistit neodvolatelnost, nejlépe doživotní spolu s neodpovědností za výkon (zneužívání) funkcí. Je to jistě správné protože jen tak dosáhneme absolutní diktátorské nezávislosti triumvirů.

3.konečně už není uplatňován ústavou zaručený princi presumpce neviny. Jde o zastaralou věc, která jen komplikovala proces potrestání. Média mají od prvních okamžiků jasno, protože vybrané informace (úniky z odposlechů atp.), které jim potajmu poskytli policisté a žalobci, hovoří o vině jednoznačně. Bohužel zatím se ještě najdou někteří soudci, kteří trvají na tom, že by měli důkazy vzájemně srovnávat a sami hodnotit, čímž jen zdržují potrestání viníků a zbytečně komplikují žalobcům jejich nelehkou práci.

4. už se naštěstí nelpí i na zastaralém principu, že vinu musí justice prokázat. Stačí, že je ve veřejném prostoru jasno na základě názorů médií. Obviněný naopak musí prokázat svoji nevinu a údajnou vinu na důkazech vyvrátit. O tom, zde se mu to podařilo pak rozhoduje soud, který posuzuje umělecký dojem z obžalovaného a porovná ho s tím, co zná z médií.Tisíce stran spisů netřeba studovat a analyzovat, protože média členům senátu vytvořila několikasekundový souhrn o vině a trestu.

5.soudy překonaly princip, že při pochybnostech rozhodují ve prospěch obžalovaných. Když obžalovaný sám neprokáže zcela jednoznačně svoji nevinnu, soud žádné pochybnosti o vině přeci nemá. Víme, že Je lépe zavřít 100 nevinných než nechat na svobodě jediného viníka. Kdo by se chtěl nechat veřejně vláčet za to, že osvobodil médii usvědčeného a odsouzeného zločince.

6.soudy správně trestají zapírání obžalovaných, protože tím zločinci dokazují,že nelitují svých skutků, i když je neprovedli. Svým zapíráním jen komplikují justici práci a vystavují ji nebezpečí, že bude někdy v budoucnu obviňována z potrestání nevinných. Dotyčný svým zatvrzelým lpěním na nevinně jen znepokojuje veřejnost, která má díky médiím jasno a je zbytečné jí pochybnostmi plést hlavu .

7. justice už plně pochopila, že korupce je nejlepší metodou jak si ulehčit práci. Stačí obviněným nabídnout úplatek v podobě prominutí nebo snížení trestu a hned mají hromadu důkazů. Vyšetřovaní lidé se předhánějí ve snaze říci to,co po nich chce policie, případně ve svádění svých skutků na všechny okolo. Žalobci pak stačí si vybrat jednoho, jehož patolízalství, fantazie a formulační schopnosti jsou největší. Takto uplacený obviněný nejen potvrdí podezření a ještě ho vzorově obohatí a soud má jasno.

8. orgány už konečně ignorují zákonnou formulaci, že stačí podezření na jejich podjatost a už musí rozhodovat někdo jiný. Jde jen o obezličku jak obvinění zdržují své potrestání. Nově se justice drží toho, že ani důkazy o podjatosti nejsou důvodem k odnětí věci, ale zásadní je vlastní postoj člena justice. Když se policista, žalobce a soudce sám cítí nepodjatý, tak prostě je nepodjatý a basta. Je přece profesionál vázaný profesní etikou a nad všechny osobní pocity a zájmy se dokáže vždy povznést. Kdo o tom pochybuje je jen bezvýznamný pitomec.

Výše popsané principy jsem vypozoroval a zobecnil na základě mnohaletého sledování chování členů justice jak k mé osobě, tak k mnohým ostatním sprostým obviněným. Musím říci, že jsem velmi rád, že justice konečně našla dost sil, aby se osvobodila o veteše ústavních principů a zákonů, které jim jen znesnadňují život. Pevně věřím, že justice svůj boj o nezávislost na zákonech a všem ostatním vyhraje na celé čáře a co nejvíce lidí bude těžit z dobrodiní těchto pravidel. Přeci naším základním novým právem je být co nejrychleji potrestán, aby celá společnost mohla žít šťastně a spokojeně.

David Rath

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStřelnice a sušárna padáků: americká tajná základna byla nalezena v Estonsku. Američané vodili za nos celé Estonsko   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:57:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Estonská média našla ve své zemi - zatím však není jasné, kde přesně - základnu speciálních sil USA, sestávající z bojovníků podobných těm, kteří chytali Usámu bin Ládina. Na základně je střelnice, sklad zbraní, cvičiště a sušárna padáků. Experti poukazují na to, že důvodem posílení americké armády v Estonsku byl vstup Krymu do struktury Ruska. Podle vyjádření vojenského komentátora Komsomolskoj gazety Viktora Barance ví o této základně ruská rozvědka už dávno. Ale, ať už to zní jakkoli paradoxně, málo o ní věděla i estonská vláda, i Ministerstvo obrany Estonska, včetně její dislokace.

V Estonsku se rozkládá tajná americká speciální jednotka složená z bojovníků podobných těm, kteří chytali Usámu bin Ládina, bývalého "teroristu č. 1 na světě". Sdělila to estonská novinářka Anna Pichlová, která zkoumala položky vojenského rozpočtu USA.

Při pohledu na záznamy odboru veřejné kontroly Ministerstva obrany USA našla žurnalistka záznam: američtí partneři přidělí Estonsku 15,7 milionu dolarů na vytvoření specializovaného výcvikového střediska s různými možnostmi a vybavením, včetně sušárny padáků. V areálu se nachází také střelnice, sklad zbraní a cvičiště.

"Zařízení poskytuje potřebné možnosti pro plánování operací, pro skladování a údržbu zbraní a vybavení v bezpečných podmínkách a také pro provádění školení", je uvedeno v dokumentu americké vlády.

Novinářka vychází z výroků amerických vojáků, kteří byli s to jí sdělit některé podrobnosti o tajné základně, ale neuvedli její přesné umístění.

"Jsme zde nepřetržitě od roku 2014 a naše činnost vyžaduje neustálé rozšiřování stávajících zařízení", řekl Kevin Stringer, plukovník americké armády, vrchní velitel zvláštních sil.

Základna by měla být plně dokončena příští rok, přičemž estonská média uvádějí, že důvodem posílení americké armády v Estonsku byl vstup Krymu do struktury Ruska.

"Jednotky amerického specnazu v Estonsku jsou pod velením velitelství speciálních operací USA ve Stuttgartu", dodal Stringer.

Estonsko hodlá posilovat obrannou spolupráci se Spojenými státy, prohlásil minulý měsíc ministr zahraničí Estonska Urmas Reinsalu.

"Spojené státy nám poskytly největší pomoc při zajišťování naší bezpečnosti a Estonsko chce v budoucnu obrannou spolupráci posílit", uvedl Reinsalu při setkání s americkým senátorem Ronem Wydenem.

Estonský ministr zdůraznil, že USA jsou klíčovým spojencem jeho země a Talin pracuje ve jménu "posílení bilaterálních vztahů". Poukázal také na "hrozbu pro region ze strany Ruska".

O dva týdny dříve požádalo oddělení pozemních vojsk USA o rozmístění velkého vojenského kontingentu v Evropě. Příslušný dokument je zveřejněn na oficiální internetové stránce státních zakázek USA.

Úřad má v úmyslu uzavřít smlouvu, aby byly zajištěny manévry amerických pozemních vojsk v Evropě (United States Army Europe, USAREUR) a aby bylo urychleno přemísťování vojenského kontingentu. Samostatným úkolem je zajištění logistiky během základních cvičení.

Zeměpisné souřadnice místa plnění výběrového řízení vyznačují obrovské evropské území od Velké Británie po Pobaltí.

Pro nakládku a vykládku vojenského vybavení a obrněné techniky se Pentagon chystá uzavřít smlouvu na celou řadu jeřábů: od běžných 30tunových stavebních jeřábů po jeřáby, které jsou s to zvednout 300 tun.

Předpokládá se, že po evropských silnicích se bude převážet vybavení komerčními tahači s přívěsy o nosnosti 2,4-80 tun.

V červnu Kongres USA předložil návrh zákona, v němž se uvádí, že Spojené státy musí vyvinout strategii "pro zadržování agrese Ruska" v pobaltském regionu.

Podle návrhu by Ministerstvo obrany USA mělo prozkoumat možnost rozmístění mobilních protiletadlových raketových systémů s dlouhým dosahem v Pobaltí. Autorem projektu je člen Sněmovny reprezentantů USA Michael Conway ze státu Texas.

"USA musí stanout v čele mnohostranného úsilí při zpracování strategie, zaměřené na posílení spolupráce s Litvou, Lotyšskem, Estonskem, spojenci v NATO a dalšími regionálními partnery za účelem zadržování agrese Ruské federace v Pobaltí", soudí Conway.

Poznamenal, že za tímto účelem je možné vytvořit kooperace k dosažení zlepšení operativní kompatibility. To podle názoru autora návrhu zákona umožní zvýšit národní bezpečnost pobaltských zemí, uvádí FAN.

Estonsko je jednou z 11 zemí NATO, které zvýšily výdaje na obranu na 2% HDP, jak to požadoval americký prezident Donald Trump. Kromě toho v únoru vedoucí oddělení obranných investicí ministerstva obrany Kusti Salm uvedl, že, soudě podle investic do sféry obrany, se Estonsko připravuje na válku.

Ruský prezident Vladimír Putin v reakci na obvinění Ruska z "agresivního chování" zdůraznil, že to jsou "řeči pro ubožáky".

Putin poznamenal, že aktivita vojenského letectva NATO je mnohem vyšší než aktivita ruského letectva. Kromě toho ruský vůdce neopomněl zdůraznit, že rozpočet na obranu USA je největší na světě.

Američané vodili za nos celé Estonsko

Podle vyjádření vojenského komentátora Komsomolskoj gazety Viktora Barance ví o této základně ruská rozvědka už dávno. Ale, ať už to zní jakkoli paradoxně, málo o ní věděla i estonská vláda, i Ministerstvo obrany Estonska, včetně její dislokace.

"Tato základna je ve skutečnosti předním průzkumným střediskem NATO. A všechny informace, které Američané dostávají, ať už hovory, jednání, zaznamenané v éteru i na zemi, všechny tyto informace jsou hojně zasílána do velitelství NATO", dodává vojenský expert.

Baranec poukazuje na to, že to nejzábavnější spočívá v tom, že během těchto pěti let Američané vodili za nos místní vládu, místní ministerstvo obrany a ve skutečnosti i obyvatele Estonska. USA se pokusily uvést do povědomí veřejnosti legendu, že se jedná o málem "mírovou základnu", kde se jednoduše zabývají jakýmsi strategickým vyhodnocováním ruských hrozeb.

"Banální legenda, oblíbená legenda, triviální legenda, kterou nejčastěji používají Američané", poznamenal Viktor Baraněc.

Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč se o aktivistce Gretě nepíše všechno?   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:53:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská média přinesla jasné důkazy o tom, že obrovský tlak na okamžitý „boj proti klimatické změně“ má – s největší pravděpodobností - především komerční, nikoli ekologické pozadí. Česká média to až na jednu výjimku nezajímalo.

Prakticky všechna česká média ignorovala článek na Novinkách, který na základě pátrání britských listů The Times, The Sun a Standpoint informoval o tom, kdo všechno se pohybuje okolo Grety Thunbergové. Z textu přitom vyplývá, že okolo aktivit šestnáctileté aktivistky se motá tolik lobbistů a dalších lidí spojených se „zelenou energetikou“, že to nemůže být náhoda.

Nejdřív si řekněme, co zjištění britských novin a časopisu neznamená. Neznamená obvinění samotné Grety Thunbergové z toho, že se vědomě a aktivně zúčastní nějaké komplotu. Úplně to však již neplatí u jejích rodičů, především u otce, který podle zprávy odmítl zjištění novinářů komentovat. V případě ostatních osob, jež se objevují v jejím okolí, nebo se zaštiťují jejím jménem, jde však již o silné podezření.

Například Ingmar Rentzhog, který Gretu údajně náhodou potkal, když poprvé seděla před švédským parlamentem se svým transparentem a stal se jejím objevitelem, vysloveně lhal. Tvrdil totiž, že aktivistku před parlamentem viděl poprvé. Možná ji i poprvé viděl, ale o tom, že tam bude sedět, věděl s týdenním předstihem od jiného aktivisty. A s její matkou se znal ještě déle. Leč ještě důležitější je skutečnost, že Rentzhog je šéfem think-tanku Global Utmaning, jehož správní rada je složena z lidí, kteří mají silné vazby na velký byznys, včetně firem jako je obr ABB. Mluvčí Grety, Daniel Donner zase pracuje pro bruselskou skupinu lobbistů European Climate Foundation. Zpráva na Novinkách podobných souvislostí uvádí více.

Teď jsme konečně u toho, o co v ostatními médii ignorovaném případě jde. V lepší variantě „jen“ o to, že okolo činnosti nejznámější aktivistky současnosti jsou nejasnosti. Nejasnosti o jejich skutečné motivaci, což umocňuje zřejmě marketingově motivovaná lež jejího objevitele. Marketingové důvody přitom nic nemění na tom, že jde prostě o lež. V horším případě, což se rovnou nabízí, jde o to, že některé velké firmy podporují šíření paniky okolo stavu klimatu proto, aby na tom co nejvíc vydělaly. Což by ovšem znamenalo, že jde především o peníze, nikoli o záchranu klimatu.

Ostatně tento výklad podporuje i většina kroků, které se snaží aktivisté po světě prosazovat. Tedy po světě. Oni se je snaží prosazovat - a prosazují je - především v Evropské unii. Její podíl na produkci CO2 je přitom maximálně 10 procent, čili omezení emisí jejími členy nemůže samo o sobě nic změnit. Takže soustředění na EU nedává z hlediska globálních emisí smysl.

Jenže vedení EU zjevně snadno podléhají nátlaku, což v USA, nebo Jihovýchodní Asii neplatí ani náhodou. Zároveň je EU pořád velmi bohatá a zároveň holduje přerozdělování prostředků v míře jinde nevídané. Čili je ideálním prostorem obrovské zisky ze zavádění „čisté“ energetiky. Což je velmi pravděpodobně tím důvodem, proč Unie má do roku 2050 stát „uhlíkově neutrální“. Kdyby se totiž s proměnou energetiky postupovalo tak, jak by postupoval vývoj nových a bezpečně fungujících technologií, trvalo by to příliš dlouho. Ne pro světové klima. Pro bilanční zprávy firem, které se v téhle oblasti angažují.

Otázkou v každém případě zůstává, proč o popsané zprávě nereferovala další česká média?

Autor: Marek Hurt

Zdroj: https://marekhurt1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=726987
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč socha maršála Koněva nevadila třicet let a dnes najednou vadí? Socha maršála Koněva není o maršálovi Koněvovi, je to symbol osvobození Prahy Sovětskou armádou   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:47:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Proč socha maršála Koněva nevadila třicet let a dnes najednou vadí? Co se změnilo v postkomunismu? Zažili jsme už některé nesouhlasné projevy se sovětskými památníky, ale vždy to bylo jaksi kultivované a logické.

Antikomunismus je totiž pro starší generaci, která komunistický režim zažila, odpor proti komunismu, nikoliv proti Rusku jako takovému (historickému) a nikoliv proti Ruskému národu. Rusové nakonec doplatili na komunistický režim daleko nejvíce. Bohužel nihilistická výchova mládeže vychovala dnešní generaci bez hodnot, bez minulosti a bez budoucnosti, hlavně však bez vztahu k realitě. Realita zmizela za tablety a obrazovkami jako kulisa nemající významu. To, co je na tabletech a obrazovkách, jsou iluze o světě, kterým věří. Člověk, který většinu času stráví hraním her a ostatních virtuálních aktiv, se domnívá, že tak jednoduše jako ve hře lze zvítězit i v životě. Složité věci neřeší. Bubliny, ve kterých lidé žijí, jsou jednoznačné, neznají pochyb, všechno je jasné, „my jsme jedineční a druzí jsou blbí“, nejspíše jsou to ti zaostalí xenofobové, rasisté a komunisté. Každého nesouhlasného je zapotřebí někam zařadit, obvykle je buď xenofob, nebo komunista. Kdo jsou ti, kteří obhajují sochu maršála Koněva? Nejspíše komunisté. Přitom komunismus už dávno zanikl, není ani v Rusku, vede se vlastně minulá válka. Proč asi? Aby se nemusela bojovat skutečná současná válka, aby byl zástupný nepřítel, na kterého se odvede pozornost.

Každý kdo rozumí historii, chápe, že socha maršála Koněva není o maršálovi Koněvovi, že je to symbol osvobození Prahy Sovětskou armádou a připomíná tím vlastně sovětské vítězství nad nacistickým Německem. Pro současné nihilisty, kteří neuznávají hodnoty, je to socha jakéhosi jednotlivce, kterého hodnotí samostatně, nikoliv v souvislostech. Tak by vlastně měly být Masarykovy sochy ověnčeny tabulkami jeho selhání, třeba že lhal prezidentu Wilsonovi o množství sudetských Němců, nebo si nechal vodit na hrad mladé děvče. Nakonec by tabletoví nihilisté, kteří nečtou knihy, ale jen tabulky na sochách, o něm věděli jen to, že si nechal vodit v osmdesáti letech mladé děvče na hrad a v jejich myšlení by Masaryk byl už jen smilník, nic víc.

Tento posun myšlení neuznávající za hodnotu společnost, rodinu, obec, národ, stát a úctu k lidem, kteří pro tyto hodnoty něco udělali, uznávající za hodnotu jen univerzálního člověka jednotlivce, už nás ničí hodně dlouho a pravděpodobně nás zlikviduje úplně. Maršál Koněv je podle nihilistů jen jakási nezajímavá osoba, která vedla jakousi válku, neuznávají, že je to člověk, který vedl armádu, která nás zbavila vražedného nacistického režimu. Nihilistům národ nic neříká, proč by tedy měla být nějaká armáda, která jej zachránila, důležitá? Vždyť národ je přece konstrukt intelektuálů devatenáctého století, proč tedy národ hájit, proč uznávat za hodnotu jeho záchranu? Mohl zaniknout už německým nacismem a byl by pokoj! Dnes bychom neměli nacionalisty, xenofoby apod. Jaká pohoda by to byla!

Relativizmus, který snižuje hodnotné (třeba rodinu tvořící budoucnost) a vyzdvihuje nehodnotné (třeba homosexuální pár žijící jen pro sebe) je typickým případem takového nihilismu. Pravda není informace popisující realitu, ale to, co se vykytuje na tabletech. Pokud se bude na tabletech a obrazovkách dostatečně dlouho vyskytovat, že prezident je blbec, tak se jím stane a půl milionu lidí půjde proti němu demonstrovat, aniž by vlastně vědělo proč, ale asi proto, že prý podporuje jakousi ministrini. To, že prezident odmítl migranty navzdory Merkelové, že jezdil domlouvat obchody našim firmám, že přivedl naši republiku do NATO je nezajímavé (hodnoty jsou poníženy), důležité je to, že udělal nějaké chyby nebo přehmaty a nechová se slušně (nicotnosti jsou vyzdviženy). Generace takto vychovaná v idejích „otevřené společnosti“ zanikne tím, že nerozezná skutečného nepřítele od fiktivního, pokud se na tabletech bude dostatečně intenzívně vyskytovat nepřítel fiktivní. Nenadsadím ani mnoho, když řeknu, že nihilisté nebudou nebezpečí vidět, nechají se muslimy vytlačovat z městských čtvrtí a ustupovat v jejich požadavcích, protože hry na tabletech je nebudou znázorňovat jako nebezpečí, zato Rusy ano. V západních městech se to už stalo. Přesto, že realita na Západě je dostatečně snadno zjistitelná, říkají takoví zahleděnci do tabletů, že jim muslimové nevadí, že je klidně přijmou a budou s nimi žít v multikulturní společnosti. Asi tvůrci her málo dávají muslimy jako nepřítele.

Nihilistická společnost nemá šanci. Musel by být zázrak, aby všichni ti světoví oligarchové, promítající svoje zájmy do tabletů, svoje zájmy nehájili a hájili zájmy našeho národa a našeho lidu. Život je boj o vlastní existenci, o existenci svojí kultury a civilizace jako takové. Nepřítelem nejsou panáčci na virtuálním poli, ale ti, kteří s námi manipulují už dnes a velmi silně. Nezapomeňme, že oni mají v rukou i ty vandaly, kteří budou sochu tak dlouho barvit, až se bude muset odstranit. Že je to navíc provokace, která někomu slouží, je viditelné. Někomu mocnému, který má na to platit lidi a barvu.

Autor: Vlastimil Podracký

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOvčáček o dvojím metru českých novinářů: Merkelová podvanácté navštíví Čínu, ječet budou jen až tam pojede Zeman   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:39:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Oficiální mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na své stránce na Facebooku sdílel příspěvek, v němž se vyjádřil ke dvojímu metru českých novinářů. Konkrétně se zmínil o návštěvách Číny.

Jiří Ovčáček se tentokrát pozastavil nad tím, proč česká média mlčí o tom, že Čínu navštívila německá kancléřka Angela Merkelová. Poukazuje také na to, v jakém případě by o takové cestě novináři rozhodně nemlčeli.

„‪Spolková kancléřka zahájila dvanáctou (!) návštěvu Čínské lidové republiky. Nenávistní čeští novináři a jejich politická suita mlčí jako ryby. Ječet budou jen v případě, pokud do ČLR pojede pan prezident,“ píše mluvčí Pražského hradu.

Merkelová zamířila do Číny

Jak podotýká sám Ovčáček, Merkelová se do dané země vydává již podvanácté. Podle informací do Číny jede řešit několik témat. Návštěva by měla trvat celkem tři dny a během cesty bude kancléřku doprovázet početná hospodářská delegace. V plánu je setkání s premiérem Li Kche-čchiangem, prezidentem Si Ťin-pchingem. Kromě Pekingu by kancléřka měla navštívit také Wu-chan ve střední Číně.

​Spekuluje se o tom, že jedním z významných úspěchů návštěvy Merkelové by mohl být příslib Pekingu o podpoře připravované obchodní dohody mezi EU a Čínou. Poukazuje se také na to, že Berlín již naznačil, že má v plánu využít své kontakty na Peking během svého předsednictví v EU v dalším roce a uspořádat v Německu summit EU-Čína.

Není tajemstvím, že současné německo-čínské vztahy nejsou příliš jednoduché. Německo se totiž dlouhodobě potýká s nejednoznačností svého vztahu k této velmoci. Obecně však Berlín s Pekingem udržuje vztah, jež obě strany označují za „obsáhlé strategické partnerství“. Již dříve Merkelová prohlásila, že „Čína je strategický partner, ale i konkurent“.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9FdR
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínsko-ruské vztahy nejsou zaměřeny proti třetí straně a nebudou vyprovokovány třetí stranou   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:28:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zveřejnil 5. září aktivní komentář k čínsko-ruským vztahům. Uvedl, že vztahy obou zemí už vystoupaly na bezprecedentní úroveň, obě strany provádějí všestrannou spolupráci a strategickou koordinaci. Dodal, že hongkongské záležitosti jsou součástí vnitřní politiky Číny. Rusko a Čína by měly dodržovat své zásady a stavět se proti všem silám, které zasahují do vnitřní politiky dalších zemí.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang (Keng Šuang) k tomu 6. září na pravidelné tiskové konferenci řekl, že čínsko-ruské vztahy jsou založeny na základě vzájemného respektu a vzájemných výhod, nejsou zaměřeny proti třetí straně a nebudou vyprovokovány třetí stranou.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon60 vědeckých organizací ve Spojených státech se společně postavilo proti zákroku vlády vůči zahraničním vědcům   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:27:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šedesát amerických vědeckých, inženýrských a vzdělávacích organizací vydalo 4. září společný otevřený dopis, ve kterém vyzvalo vládu USA, aby přestala potlačovat zahraniční výzkumné pracovníky a bránit mezinárodní vědecké spolupráci.

Mezi těmito šedesáti organizacemi je Americká fyzikální společnost, Americká chemická společnost, Americká astronomická společnost a další instituce, které v dopisu uvedly, že američtí a zahraniční vědci jsou znepokojeni nejnovějšími vládními politikami a postupy USA zaměřenými na „snižování bezpečnostních rizik" a věří, že to poškodí rozvoj vědy.

Asi 150 předních amerických vědců se 21. srpna společně postavilo proti snaze americké vlády a některých univerzit o vyloučení a potlačení čínských vědců. Domnívají se, že tato zastrašující atmosféra způsobí, že mnoho vynikajících čínských vědců pracujících ve Spojených státech opustí Spojené státy a zároveň to vyšle negativní signál pro další zahraniční vědce ve Spojených státech.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritský premiér: Nikdy nepožádám EU o odložení odchodu Velké Británie z EU   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:26:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zprávy tiskové agentury Nová Čína se britský premiér Boris Johnson 5. září vyslovil v tom smyslu, že by raději „zemřel" než by požádal EU o odložení odchodu Velké Británie z EU.

Boris Johnson pronesl téhož dne ve West Yorkshiru projev, ve kterém znovu zdůraznil, že doufá v předčasné konání všeobecných voleb. To je jediná cesta k pokračování odchodu Velké Británie z EU. Obvinil poslance, kteří hlasovali pro zákon o odchodu z EU bez smlouvy, z oslabení vyjednávací pozice Velké Británie při jednání s EU.

Boris Johnson řekl: „Nechci všeobecné volby. Ale upřímně řečeno, nevidím žádný jiný způsob. Lidé se musí v říjnu rozhodnout, zda pošlou na summit EU do Bruselu mě nebo Jeremyho Corbyna (vedoucí představitel opoziční strany)."

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrezident Americké obchodní komory v Číně: Pokud Donald Trump nařídí americkým společnostem opustit Čínu, zaplatí politickou cenu   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:25:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident Americké obchodní komory v Číně Timothy Stratford nedávno uvedl, že americký prezident Donald Trump má pravděpodobně právo nařídit americkým společnostem opustit Čínu, druhou největší ekonomiku světa, ale zaplatí za to politickou cenu.

Timothy Stratford 3. září v rozhovoru uvedl, že Trump může vydávat příkazy, které ztíží americkým společnostem pokračování v podnikání v Číně. Nejedná se o právní záležitost, ale o „politický a ekonomický problém".

Podle zprávy Trump 23. srpna nařídil americkým společnostem na Twitteru, aby „okamžitě začaly hledat alternativy k Číně", a vyzval je, aby začaly vyrábět své vlastní výrobky ve Spojených státech.

Stratford uvedl, že pokud Trump tuto moc skutečně využije, bude to „extrémní krok", proti kterému se postaví celé Spojené státy, včetně vůdců jeho republikánské strany.

Podle letošního ročního průzkumu Národního výboru pro obchod mezi Spojenými státy a Čínou je převážná většina amerických společností v Číně zisková a Čína je pro většinu sledovaných společností stále preferovaným trhem.

Předseda Americko-čínské obchodní rady Craig Allen poukázal na to, že americké společnosti jsou hluboce znepokojeny ekonomickým a obchodním třením mezi USA a Čínou, ale není mnoho důkazů o tom, že americké společnosti opouštějí Čínu. Řekl, že většina amerických společností v Číně chápe, že Čína bude v budoucnosti stále jedním z hlavních motorů globálního růstu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2879 sec,0.1160 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,880kB