Pátek 23 srpen 2019
Greta Paradox: Snaží se nás někdo udusit na této planetě? Masivní požáry zachvátily Amazonský prales, Aljaška je v plamenech, hoří najednou porosty i v Grónsku a někdo předtím zapálil Tajgu na Sibiři!   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 05:42:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Greta Paradox: Snaží se nás někdo udusit na této planetě? Masivní požáry zachvátily Amazonský prales, Aljaška je v plamenech, hoří najednou porosty i v Grónsku a někdo předtím zapálil Tajgu na Sibiři! Za jediný den hořící Amazonie vypustí do ovzduší 5x tolik CO2, jako vyprodukuje celá Evropská unie, Rusko, USA a Čína za celý rok dohromady! Jak je možné, že v Amazonii začalo hořet po 3 týdnech trvajících deštích? Kdo zapálil Tajgu na více než 3 stovkách různých míst?

Světová média si začala v posledních dnech konečně všímat jedné podivnosti, která začíná dostávat vlastní pojmenování jako “Greta Paradox”, protože staví na hlavu úplně všechno, co mladá švédská aktivistka na popud svých zfanatizovaných rodičů, levicových marxistických idealistů, dělá a o čem mluví. Zatímco Greta Thunberg na vlnách Atlantiku bojuje až se 6-metrovými vlnami na dlouhé cestě do USA, po celé planetě zuří požáry.

Celé to začalo už v červenci, když ruská vláda povolala armádu na hašení požárů Tajgy na Sibiři. Informace o tom přinesla všechna světová i česká média. Jenže, co už nepřinesla, to je informace stanice RT o tom, že Rusko zahájilo vyšetřování příčin požárů, protože záběry armády z helikoptér prokázaly, že požáry byly založeny na více jak 300 místech v Tajze, a to na místech, kde je vysoká vlhkost a nejsou tam podmínky pro vznik samozápalu.

V běžné přírodě existuje bez zásahu člověka jenom jediný způsob samovolného vzniku požáru, a to je úder blesku do stromu, který začne hořet, vydrží hořet i během deště a po skončení deště hoří dostatečně dlouho na to, aby zapálil své okolí a podloží. Na Sibiři mají tyto požáry charakteristický vzorec, že jsou hlášeny požáry po velkých bouřkách v oblasti, které trvají krátce a půda nestihne nasát vodu a vlhkost, takže podmínky pro šíření požárů jsou vhodné.

Ovšem požáry Tajgy počátkem srpna mají kriminální pozadí. Bylo jich napočítáno přes 300 a vypukly v době, kdy žádné blesky a bouře v oblasti nebyly. Tajga je navíc neobydlená a neprůchodná pro běžné turisty, takže ani náhodné zapálení od táboráku nepřipadá v úvahu. Ruská prokuratura proto podezírá nelegální těžaře dřeva, kteří se požárem snaží zamaskovat vytěžené akry lesů. Jenže vysoký počet těchto požárů neukazuje ani na nelegální těžaře. Ten počet je příliš vysoký. Jenže, to není všechno.

Hoří nejen Sibiř, ale i Amazonský prales, každou hodinu uniká do atmosféry několikanásobek emisí CO2, které vyprodukuje za rok celá Evropská unie

Média dnes přinesla alarmující informaci, že začal hořet Amazonský prales naprosto nepochopitelným způsobem a obrovskou rychlostí uprostřed dešťové sezóny, kdy celý prales je nasáklý vodou a podmínky pro požár jsou velice nepříhodné. Přesto však požár je tak mohutný, že ho zaregistrovala i vesmírná stanice ISS, která změřila nejen obrovský rozsah požárů v Brazílii, ale i nepřirozeně vysokou teplotu požáru o teplotě až 1400 stupňů Celsia. Za pomoci větru sice může požár dosáhnout teploty až 1000 stupňů Celsia, kdy oheň je krmen kyslíkem z větru, ale teplota 1400 stupňů je mnohem vyšší. Každou hodinu hořící Amazonie vyprodukuje více CO2, než celý průmysl USA za 1 rok.

A to hovoříme pouze o 1 hodině požáru pralesa. Vzniká tím tzv. Greta Paradox, protože i kdyby lidstvo přestalo konzumovat hovězí a vepřové maso a nahradilo svoji stravu sójou, nebude to mít naprosto žádný vliv na snížení emisí CO2 na planetě Zemi, protože jediný požár v Amazonii vymaže za pár hodin veškerou úsporu CO2 menší konzumací živočišného masa populací v západních zemích za 10 let. Jinými slovy, omezování konzumace masa, aby se prý ochránilo klima nižší produkcí CO2, je naprostý nesmysl a podvod. Pokud by lidstvo umělo zamezit požárům v Amazonii a na Sibiři, tak bychom se mohli o něčem bavit, ale takhle v žádném případě.

Hoří Aljaška a dokonce už i pobřeží Grónska. Začíná hořet na divných místech za zvláštních podmínek

Jenže alternativa si musí všímat souvislosti. Hoří už i Aljaška, jak přinesla dnes média informaci. A co je zajímavé, začalo hořet Grónsko. Nikdo neví jak, ale začal hořet mech, tráva a hrstka lesů, která tam je, nikdo netuší, jak je to možné, protože jediným zdrojem zápalu by mohla být láva ze sopečné erupce, ale žádná vulkanická činnost z Grónska hlášena není.

Požár je obrovský a Dánsko vyslalo do oblasti požární sbory, aby se pokusily požár uhasit. Požár Grónského pobřeží je vidět i z oběžné dráhy a celá planeta Země tak kouří jako brambora vytažená z ohně. Dým stoupá z Amazonie, z Tajgy na Sibiři, dým stoupá z Aljašky a z Grónska. Za jediný den tak z těchto požárů unikne do ovzduší 5-násobek toho, co vyprodukuje průmysl a populace Evropy, USA a Číny za deset let. Tím vzniká neuvěřitelný Greta Paradox, protože celý její klimatický aktivismus se potom stává nejen směšným, ale co je horší, naprosto zbytečným.

Počet požárů je obrovský a existuje podezření, že někdo s jejich zakládáním pomáhá. Jednak to mohou být nelegální těžaři dřeva v Amazonii a v Tajze, kteří zametají stopy, ale jejich počet je příliš vysoký na to, aby se to dalo svalit je na nelegální těžaře. A když hoří i Grónsko, kde prakticky žádné lesy nejsou a hoří jen mech, rašeliniště a travní porost, tak najednou to začíná vypadat, jako kdyby někdo přikládal pod kotel a chtěl urychlit emise CO2 na planetě a tzv. vyeskalovat uhlíkovou krizi s dopadem na klima.

CO2 je skleníkový plyn, který bude působit na zvyšování teploty na planetě, ale při pohledu na tyto požáry by si měla Greta Thunberg a její obdivovatel Ivo Lukačovič vzít místo mikrofonu do ruky kalkulačku a spočítat si, že než dopluje na jachtě do Ameriky za 2 až 3 týdny, tak tyto požáry vypustí do atmosféry stonásobky celosvětové průmyslové produkce CO2 za celý rok.

Plán na udušení civilizace podél rovníku a indukce exodů národů na sever, pokles kyslíku v nižších vrstvách atmosféry

Jenže pozor, smysl těchto požárů může být mnohem horší. Může to být snaha o urychlení migrace národů a etnik do rozvinutých zemí západní populace na severu. Jakou to má souvislost? To je jednoduché. Pokud tyto požáry budou pokračovat, planeta Země začne ztrácet kyslík, protože k jeho výrobě jsou potřeba lesy, které fotosyntézou mění CO2 na O2.

Při zvyšující se teplotě dýchatelný kyslík jednak stoupá vzhůru od rozpálené země, a současně k zemi klesá CO2, který je těžší než O2, takže u země nepůjde dýchat a spodní části atmosféry se tak stanou nedýchatelnými. A bohužel, tento scénář planety Země se nachází jako obraz v Kapitole VI, kde veškerý zbytek lidské civilizace je nashromážděn a natlačen okolo Severního pólu kolem dokola. Ne, tohle není náhoda. Je to součást konceptu na vyvolání Superkrize, o které se více dozvíte v mé nové knize. Nedostatek dýchatelného kyslíku u země v nízkých vrstvách urychlí exodus arabského, černého a hispánského etnika na sever.

Ve Spojených státech i v Evropě je ten proces už nastartován, migrační vlny proudí na sever do USA a do EU. V této chvíli je migrace podmíněna ekonomickými důvody, ale pokud budou tyto požáry pokračovat, začne být exodus motivován hrozbou nízkého stavu kyslíku v nižších vrstvách atmosféry, hlavně u země. Na nedostatek kyslíku jsou nejvíce choulostivé pampelišky. Na jaře si všimněte, že kde dříve bývaly louky doslova žluté pampeliškami, už najednou není nic, nebo jenom velmi málo.

Je to snížení obsahu kyslíku u země zhruba o 0.8% v průměru. To není moc, ale pampelišky to zaregistrují, jsou velice háklivé na výkyvy kyslíku v atmosféře. Důležitou vlastností jsou kapsy kyslíku, které se lokálně tvoří v místech jako jsou chladná horská údolí. Když tam přijdete na jaře, vidíte moře pampelišek. Kyslíková dotace je totiž v těchto lokalitách obvykle vyšší než jinde.

Největší hrozbou nebude horko, ale zastavení proudění vzduchu, které povede k usazení vrstvy CO2 u země

Urychlování emisí CO2 pomocí lesních požárů s globálním dopadem povede k oteplování podnebí a k ustávání větrné činnosti. Ta přitom rozhání CO2 od země, aby se CO2 neusazoval v dýchatelné vrstvě do 4 metrů od povrchu země. Sami jste určitě zažili situaci, kdy jste byli v prostředí, kde se nedalo dýchat a bylo horko, doslova k zalknutí. První myšlenka, která vás napadne, je zapnout větrák nebo ventilátor. Jakmile to uděláte, najednou se to zlepší a člověk může lépe dýchat. Laik si obvykle myslí, že je to díky větráku, který ochlazuje, ale to je omyl.

Po zapnutí větráku se vám začne dýchat lépe z jiného důvodu. Větrák totiž rozruší vrstvu kompaktního CO2, která spadla na zem vlivem nulového nebo nedostatečného proudění vzduchové masy. Toto proudění rozrušuje CO2 u země a promíchává ho s O2, které leží nad vrstvou CO2. Tento základní poznatek je elementární znalostí, ale přesto se o něm na základních školách nikde neučí. Největší hrozbou tak je, že klimatické změny povedou k zastavení vzdušných proudů v horkých oblastech rovníku a lidé se tam začnou dusit, pokud nebudou mít elektrárny, elektřinu a větráky na umělé moderování vzdušných proudů, které budou rozrušovat přikrývku CO2, jenž bude padat k zemi.

Požáry v takovémto množství nejsou přírodním úkazem, je to činnost člověka, který požáry zakládá za různými účely, jedním z nich je urychlení migrace

Proces migrace tak přestane být konceptuálním nástrojem a stane se objektivním procesem, protože lidé budou z rovníkových oblastí prchat na sever už ne z ekonomických důvodů, ale z důvodů vlastního přežití. A to zcela změní roli migrace a pohledu na otázku uprchlictví. Ten proces ale nevzniká sám. Kdo založil více jak 300 požárů v Tajze na Sibiři během 24 hodin, když nikde žádné bouřky a blesky nebyly? Kdo zapaluje Amazonský prales, rok co rok?

Kontrolované výpaly pralesa provádí specializované firmy pro získání orné půdy, ale požáry uvnitř pralesa, o kterých je řeč, nevznikají samovolně, zvláště ne v takovém rozsahu a v době, kdy je prales po deštích nacucaný vodou. Proč hoří Grónsko v době, kdy Donald Trump vyjádřil zájem o jeho koupi? Občané mají věřit Gretě Thunberg a jejímu paradoxu, který prokazuje nesmysl celého jejího snažení. Někdo zapálí mech, trávu a stromy v Grónsku a tento požár za dobu, než Greta dopluje do USA, vygeneruje více CO2, než dokáže průmyslová Čína za deset let. Jenže, problém je jinde.

Gretu můžeme omluvit za to, že to nechápe, protože je nezletilá a postižená autismem. Ale že to neví miliardář Ivo Lukačovič, to už je mnohem horší informace, viz. článek zde: https://aeronet.cz/news/cestu-grety-thunberg-pres-atlantik-koordinuje-a-spoluorganizuje-majitel-ceskeho-portalu-seznam-ivo-lukacovic-na-svem-blogu-podporil-gretu-thunberg-v-boji-proti-uhliku-miliardar-ji-omlouva/ Anebo to ví, ale plní globalistickou objednávku, podporuje modlu Gretu Thunberg, protože svět nemá věřit logice a kalkulačce, ale autistické dívce, která od 11 let trpí Aspergerovým syndromem, má diagnostikované OCD a rovněž selektivní mutismus. Taková osoba je vzorem pro klimatology namísto kalkulačky a tvrdých dat o produkci CO2 z lesních požárů na planetě za rok?

Víte, co se říká v poslední době mezi odborníky na průmyslové emise? Svět zešílel, fakta a data už nikoho nezajímají, dnes o všem rozhoduje politika. A tahle politika vám chce uvalovat uhlíkovou daň na masné výrobky, vepřové a hovězí, aby krávy prý neprděly. Každý politik, který přistoupí na tuto klimatickou hru, je vlastizrádce a podvodník, protože vám nestydatě lže! Ani miliarda hamburgerů zbaštěná za rok nevyrobí ani zlomek CO2, co vyprodukuje jeden požár lesa na Sibiři nebo v Amazonii za jednu hodinu. A to je realita!

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/greta-paradox-snazi-se-nas-nekdo-udusit-na-teto-planete-masivni-pozary-zachvatily-amazonsky-prales-aljaska-je-v-plamenech-hori-najednou-porosty-i-v-gronsku-a-nekdo-predtim-zapalil-tajgu-na-sibiri/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdyž fanatický vůdce v hnědých rajtkách trhá Ústavu České republiky   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 05:24:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
No, ještě že si nepozval k provedení tohoto aktu zneuctění a výsměchu nejvyššího zákona naší země kamaráda sudetského kněze. Jakože si ho pozval na Letnou, kde také promlouval manipulativně k davu společně s ním a nějakými dalšími sedmilháři.

Co na tom, že těm, už správně nabuzeným a zfanatizovaným, demonstrantům neříkají pravdu, že je obelhávají a manipulují s nimi, že je poňoukají k ještě větší nenávisti k prezidentovi a premiérovi republiky, jsou schopni, rétoricky správně vybaveni studiem na kazatele, ještě daleko větších zhůvěřilostí.

Výročí 21. srpna bylo v přímém přenosu velmi promyšleně, sofistikovaně a v podstatě podle, zákeřně zneužito k dalším extremistickým akcím nespokojenců s výsledky voleb. Vůle voličů byla zase pošlapána, zneuctěna jak ta Ústava ČR, která se tam trhala, byl jí vysloven nerespekt, netolerance, otevřené nepřátelství.

Kdyby si ti demonstranti, kteří tomuto odpornému činu freneticky tleskali a řičeli nadšením, radši tu naši Ústavu do posledníhio puntíku přečetli, bez jakýchkoliv stupidních výkladů některých darebáckých ústavních právníků a ještě mizernějších politologů, možná by jim docvaklo, možná by zjistili, že pan prezident naší Ústavu nikterak neporušuje a fanatický vůdce demonstrantů za destrukci státu jim lže až se hory zelenají.

Je politováníhodné, že na tuto vlnu lží a manipulací s davem naletěla i pamětnice, někdejší televizní hlasatelka, že byla zneužita, ostatně tak, jako celé toto výročí, k pronášení úderných lží a ke strašení lidí. Protože každý logicky a normálně uvažující občan této země ví, že žádné tanky z východu, severu a jihu už v našich ulicích nikdy nebudou, jak se tato seniorka snaží lidem nabulíkovat, při vší úctě k jejimu věku už.

Ostatně, tanky a vojenská technika vůbec, se nám tady producíruje co chvílu, ale z jiné světové strany.

Netolerance, otevřená nenávist a xenofobie, ze které je, žel i z oficiálních analýz ministerstva vnitra (jakoby jim to diktoval nenávistný gaypornoherec Jakub Janda) neprávem a bez jakéhokoliv relevantního důkazu obviňována SPD, zazněla na tom nechutném dýchánku před Hradem i ve slovech „Jediní dva migranti, kteří v naší zemi dělají problémy - Babiš a Okamura“. Zase - co na tom, že je to lež jak věž, protože ani jeden jmenovaný není migrant, ale oba dva byli vždy a jsou občany této země, mají české, resp. československé kořeny. To ale zfanatizovaný dav nezajímá, lež je základním motivem jejich nespokojenosti a z ní vyvěrající nenávisti k vítězům voleb, frustrace z poražení jimi volených politiků.

Jestlipak se těmito nenávistnými projevy, xenofobií a extrémizmem bude zabývat příslušný odbor ministerstva vnitra? Zrovna tak jako dalšími nenávistnými hesly tam pronesenými, včetně vyslovení zklamání z toho, že se na Hradě nezačaly rozbíjet okna.

Kam chce zavést, sice malou část lidí, demonstrantů, občanů naší krásné země, zaúkolovaný vůdce, libující si v hnědém oblečení, který je manipulativními, vylhanými projevy doslova nabuzuje k nenávisti, násilí, extrémnímu jednání? Chce tady opravdu vyvolat Majdan po vzoru Kyjeva před pěti lety? Chce tady krev v ulicích? Máme se opravdu bát, když nás tak straší tito nenávistníci? Zřejmě jenom jich a jejich nenávisti, plodící zlo, neúctu, netoleranci.

Co dělají složky ministerstva vnitra, aby tomu zabránily?

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi
Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMáme, jak tvrdí ČSSD, právo na bydlení   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 05:20:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jaká je skutečnost? Cenově dostupné byty pro obyčejné lidi neexistuje. Státní a obecní výstavba bytů je téměř zanedbatelná, zvláště ve velkých městech. Nájmy bytů rostou. Osamělí důchodci či sociálně slabé rodiny často končí na ubytovnách.

Jsou si těchto skutečností sociální demokraté vůbec vědomí? Mají čas je vnímat a v souladu s tím, podle svého programu, pracovat k tomu, aby u nás existovalo reálné právo na bydlení?

Když si uvědomíme, co v nejen v současnosti, nýbrž i delší dobu ČSSD dělá, s hrůzou můžeme zjistit, že povětšině bojuje za nějaké posty ve vládě, dnes jde o ministra kultury. Včera šlo i ministra zahraničních věcí. Zdá se, že sociální demokraté mají v řadě bodů přijatelný program, ale pro jeho realizaci činí prachmálo.

To je také jeden ze základních důvodů, proč ČSSD se veze po nakloněné rovině k tomu, aby se stala neparlamentní stranou. Je to škoda! Jak však věřit straně, která má pro lidi občas i přitažlivá slova, ale skutek utek?

Takže, paní sociální demokraté, buď se rychle vzpamatujte a pro lidi něco potřebného dělejte, nebo odejděte! Nikdo vás postrádat nebude! Skutkem sociálními demokraty již nejste! Proto také u nás právo na bydlení reálně neexistuje.

Ogňan Tuleškov

Zdroj: České Národní Listy
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDlouhodobě zanedbávaná problematika bydlení ohrožuje demografickou existenci našeho národa   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 05:17:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Současná politika předraženého a nedostupného bydlení dlouhodobě ohrožuje existenci obyvatelstva našeho národa - jeho demografický vývoj, který je poznamenán špatnou demokracií, vládou oligarchů a kmotrovské...

Současná politika předraženého a nedostupného bydlení dlouhodobě ohrožuje existenci obyvatelstva našeho národa - jeho demografický vývoj, který je poznamenán špatnou demokracií, vládou oligarchů a kmotrovské mafie.

Nejhorší je, že se lidé bojí zakládat rodiny, když mají podprůměrné příjmy a vysoké ceny nájmů, zboží a služeb. To nelze dlouhodobě utáhnout!

Hlavně že v Praze pochodovala organizace Milión chvilek pro demokracii (spíše demagogii) a její pomatení příznivci.

Právě Praha pod nadvládou Pirátů a zrůdné koalice vůbec neřeší problematiku bydlení místních lidí.

Ostatní města a regiony trpí též uvedeným chorobným zdražováním nemovitostí a nájmů. Rodina, dostupnost bydlení, důstojné zaměstnání, jistoty - to jsou v dnešním režimu sprosté pojmy!

Raději se bude řádit cenzurou, byrokracií, tunelováním a zadlužováním země dál!

Nižší a nižší rozlohy zmíněných předražených bytů škodí lidskému zdraví a vývoji! I handicapovaní to nemají vůbec lehké, stejně tak senioři, rodiny s dětmi!

Kdo nemá vlastní nemovitost, jakoby neexistuje v tomhle režimu, který je nepřátelský k životu. Být nájemníkem a podnájemníkem je v dnešní době potupou. Úplnou potupou je býti úplně bez domova - pod mostem!

Náš stát musí mít kvalitní zákony, dále mu musí být vráceno původní bohatství a majetek, lidé si zaslouží lepší stát, který myslí na lidi a kvalitní životní prostředí.

Václav Kovalčík, Zlín

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponĎábelská věc? Brazilský prezident utnul podporu LGBT a genderu!   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 05:00:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Brazilská vláda prezidenta Jaira Bolsonara včera rozhodla o stopnutí podpory dženderistům a homosexuálům. Konkrétně, zastavila financování a přípravu produkce televizních pořadů věnovaných homosexuálům a LGBT.

„Přiznám se, že nerozumím, proč by se za takové pořady měly vyhazovat veřejné peníze. Nikdo není omezován. Každý může být šťastný svým způsobem, ale vyhazovat veřejné prostředky za tohle..!?“, vyjádřil se pohoršlivě prezident druhé nejlidnatější země západní hemisféry, a inicioval prověřit státní Agenturu pro kinematografii (Agencia Nacional del Cine) .

Prezident Bolsonaro vděčí za své zvolení velkou měrou i křesťanskému a zejména evangelikálnímu elektorátu, který v posledních desetiletích zažívá rozsáhlý boom. Namísto LGBT se Bolsonaro naopak účastní „Pochodů pro Ježíše“ – v červnu v Sao Paulu a před 10 dny v hlavním městě Brasílii, kde se hlásí ke křesťanským hodnotám a rodině coby ústavně zakotvenému svazku muže a ženy, a kde džendrovou ideologii prohlásil za „ďábelskou věc“ a prosazuje, aby zákony chránily společenskou většinu.

Zdoj: https://www.otempo.com.br/diversao/governo-suspende-edital-com-quatro-series-lgbt-criticadas-por-bolsonaro-1.2225266
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVelvyslanectví Ruské federace v ČR odsoudilo vandalský čin vůči pomníku maršála Koněva   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 04:58:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velvyslanectví Ruské federace v ČR ve čtvrtek rozhodně odsoudilo akt vandalismu spáchaný v noci z 21. na 22. srpna 2019 vůči pomníku maršála I. S. Koněva, jenž je umístěn v městské části Praha 6 na náměstí Interbrigády.

Neznámí pachatelé napsali na podstavci pomníku červeným sprejem „Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme“ a datum „1968“. V roce 1968 přišla do Československa vojska SSSR a dalších čtyř socialistických států s cílem potlačení společensko-politických a ekonomických reforem v zemi. Ve středu 21. srpna si účastníci masových manifestací v mnoha českých zemích připomněli 51.výročí těchto událostí.

Podle slov zástupce pražské policie Jana Daňka již bylo zahájeno vyšetřování případu, viníci budou potrestáni odnětím svobody až na jeden rok.

„Barbarský čin uráží památku tisíců vojáků a důstojníků Rudé armády padlých na území České republiky v bojích proti nacistickým okupantům za osvobození Prahy (vždyť právě proto byl postaven pomník). Útoky na pomník jsou znesvěcením i památky obětí holocaustu, neboť právě vojska 1. ukrajinského frontu a jejich velitel Ivan Stěpanovič Koněv se zapsali do dějin jako osvoboditelé (v roce 1945) smutně proslulých nacistických ,továren na smrt’ Osvětim a Terezín,“ uvádí se v komentáři ruského velvyslanectví.

Podle názoru ruských diplomatů činy podobné události v noci na 22. srpna nezapadají do elementárních norem civilizovaného chování.

„Vzhledem k datu incidentu je zřejmé, že byl vyprovokován vedením městské části Praha 6, které umístilo u pomníku takzvané ,vysvětlující tabulky‘, jež obsahují ničím nepotvrzené spekulace na téma účasti maršála Koněva na přípravě vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968,“ uvádí se dále v komentáři ruského velvyslanectví.

Velvyslanectví RF v ČR vyjadřuje své rozhořčení vyvolané prohlášením vedení městské části Praha 6, že městské úřady nehodlají uvést pomník do náležitého stavu, a zdůrazňuje, že v České republice obecně s úctou uchovávají památku na hrdiny, kteří osvobodili Československo.

„K útoku vandalů došlo na pozadí přijatého pod smyšlenou záminkou rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o tom, že pamětní deska věnovaná osvobození města v roce 1945 jednotkami 1. ukrajinského frontu pod velením maršála Koněva nebude vrácena na své původní místo na Staroměstské radnici v centru hlavního města České republiky. Pražské vedení svým jednáním přímo přispívá k vytlačení z paměti českého národa pravdy o osvobozovací misi Rudé armády během druhé světové války, o tom, kdo ve skutečnosti osvobodil Československo a zachránil Prahu před zničením,“ uvádí se v komentáři ruského velvyslanectví.

Velvyslanectví Ruské federace v ČR požádalo o oficiální reakci české strany v souvislosti se zneuctěním pomníku a také s prohlášením vedení městské části Praha 6, které fakticky solidarizuje s vandaly a prohlásilo, že odmítá uvést pomník do patřičného stavu a hodlá ho přemístit na území Velvyslanectví Ruské federace (příslušná nóta byla zaslána Ministerstvu zahraničních věcí České republiky).

„Očekáváme, že česká strana provede důkladné vyšetřování a potrestá viníky. Vycházíme z toho, že budou přijata nezbytná opatření k zabránění opakování podobných incidentů v budoucnosti (předchozí vandalské činy vůči pomníkům osvoboditelů Prahy zůstaly nepotrestány). Počítáme s pochopením a aktivní podporou české veřejnosti,“ zdůrazňuje velvyslanectví.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9v8S

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán prezentoval raketový komplex Bavar-373, který „je podobný ruskému S-300“. Je schopen detekovat až 100 cílů   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 04:54:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránský prezident Hasan Rúhání 22. srpna prezentoval systém protiraketové obrany Bavar-373 a uvedl, že je podobný ruskému S-300.

Informuje o tom místní televizní kanál Al Mayadeen. Prezentace nového íránského protivzdnušného systému proběhla v Den národního obranného průmyslu, uvádí se na stránce prezidenta země.

„Náš nový systém je podobný ruskému S-300,“ uvedl Hasan Rúhání.

Íránský prezident také dodal, že Írán by mohl použít nový komplex proti stíhacím letounům, lodím a raketám s dlouhým doletem. Podle něho Washington na Teherán vytváří velký ekonomický tlak, ale tohle poskytuje „spoustu příležitostí“ pro rozvoj.

„Vrchol obrany naší země začal, když jsme sestřelili americký dron. Dosáhli jsme fáze, kdy se všechny íránské rakety staly velmi přesnými,“ dodal íránský ministr obrany Amir Hatami.

Raketový systém Bavar-373 se skládá z nových raket, které jsou určeny na zachycení a ničení vzdušných cílů protivníka ve výšce až 65 km a ve vzdálenosti až 300 km. Systém je schopen detekovat až 100 cílů a současně zaměřovat šest cílů.


Zdroj: https://sptnkne.ws/9wNs

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV prvním pololetí si Čína dál udržovala postavení nejdůležitějšího obchodního partnera Německa   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 04:49:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle nejnovějších údajů Německého federálního statistického úřadu si Čína v prvním pololetí roku 2019 dál udržovala postavení nejdůležitějšího obchodního partnera Německa. Celkový obchodní objem činil 99 miliard eur. Z toho objem vývozu německých podniků do Číny dosáhl 47 miliard eur a objem německého dovozu z Číny byl 52 miliard eur. Podle zprávy je Čína od roku 2016 stále nejdůležitějším obchodním partnerem Německa.

Statistické údaje ukazují, že v prvním pololetí letošního roku byla Čína největší vývozce do Německa. Objem čínského vývozu činil 52 miliard eur, což se meziročně zvýšilo o 4 %. Nizozemsko zaujalo druhé místo s objemem vývozu 50,7 miliardy eur, což se meziročně zvýšilo o 4,6 %. Na třetím místě jsou Spojené státy s objemem vývozu 34,8 miliardy eur, což meziročně vzrostlo o 9 %. Současně Čína jako důležitá cílová země německého exportu dovezla v prvním pololetí roku 2019 zboží v hodnotě 47,2 miliardy eur, což se meziročně zvýšilo o 4,1 % a zaujalo to třetí místo. První jsou Spojené státy a druhé Nizozemsko.

Generální ředitel Německého federálního úřadu pro zahraniční obchod a investice Jürgen Friedrich se ohledně toho domnívá, že nové statistické údaje ukazují, že Německo si jako důležitý dovozní a vývozní ekonomický celek udržuje stabilitu i přes politické spory a zpomalení hospodářství. Přestože zprávy německých sdělovacích prostředků jsou plné pesimismu ohledně hospodářské situace, Německo a Čína, Spojené státy a další země si stále zachovávají dobré partnerské vztahy v obchodní oblasti.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko přijme opatření na vyrovnání se s napětím západního strategického směru   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 04:48:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo státní obrany zveřejnilo 21. srpna prohlášení, ve kterém se ruský ministr obrany Sergej Šojgu vyslovil v tom smyslu, že ruská strana přijme sérii opatření na vyrovnání se s napětím západního strategického směru.

Sergej Šojgu téhož dne na zasedání řekl, že v současné době je v západním strategickém směru stále napjatá politická a vojenská situace. Hlavními projevy jsou, že NATO posiluje svou vojenskou přítomnost ve východní Evropě, Spojené státy umisťují protiraketové obranné systémy v Polsku a Rumunsku a NATO rozšiřuje vojenskou spolupráci s Finskem a Švédskem.

Sergej Šojgu řekl, že ruská strana podnikne různá opatření na vyrovnání se se současnými výzvami. Před koncem letošního roku bude v ruském západním vojenském regionu umístěno přes 1300 nových vojenských zařízení a bude pokračovat doplňování počtu smluvních vojáků.

Podle zprávy ruských sdělovacích prostředků jednal americký prezident Donald Trump 20. srpna ve Washingtonu se svým rumunským protějškem Klausem Iohannisem. Trump se vyslovil v tom smyslu, že doufá, že obě strany budou provádět koordinaci při upevňování vojenské přítomnosti v Rumunsku. Klaus Iohannis řekl, že Rumunsko je ochotno rozšířit velikost americké posádky v Rumunsku.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov letos v únoru řekl, že prostřednictvím systému protiraketové obrany Aegis (BMD) v Rumunsku a Polsku mohou Spojené státy nejen vypustit protibalistické rakety, ale i řízené střely BGM-109.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdyž ptáčka chytají….   
Pridal tk Pátek 23 srpen 2019 - 04:41:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V době, kdy lež se stala povinností a každý může vyjadřovat svoji pravdu, ale zřídka ji může prosadit, staré přísloví – Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají, neztrácí na aktuálnosti a platí pro všechny sféry života.

Pamětníci Černých baronů si vzpomenou na - Soudruzi, kontrolní otázka. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti ? Zrezaví ne, vole... Správně, ale co hlavně? Zkoroduje, vy tupci! Nebo, na scénu, když vojáci slaví Vánoce a zpívají písničku It´s a long way to Tipperary a v jednom verši dělají opakovaně chybu ve výslovnosti: Leicester square se správně vyslovuje lester skvér, ale vojáci zpívají lajčestr skvér.

Připomínám tuto jazykovou – významově výslovnostní chybu, protože její vědomé používání také neztrácí na své aktuálnosti. Poslední mnou zjištěný příklad představuje včerejší tisková konference kancléřky Merkel a premiéra Johnsona (21.8) a dnešní reakce anglických medií. Jedná se o často citované a zmiňované slovo ve spojení s brexit, backstop, jeho význam, jeho případnou záměnu nebo odstranění z dohody.

Během tiskové konference použila kancléřka Merkel pro vysvětlení problému backstop německé slovo Platzhalter. Ve smyslu držení pozice, než se najde lepší řešení. Jinak má slovo Platzhalter význam v informatice, matematice, logice a typografii. Anglická média okamžitě, pravděpodobně vědomě, zneužila toto označení a transformovala ho do breaking news - 30 denního ultimáta premiéru Johnsonovi. Vědomé či nevědomé použití slova Platzhalter pro označení výsledku jednání jako ultimátum má v současné politické situaci brexitu jedno společné s dvojím významem. Společné představuje typický vnitropolitický spin. Dvojí význam představuje interpretace a použití: zastánci EU mají argument ultimáta, zastánci brexitu mají argument vydírání. Obojí dovoluje pokračování toho, co Velká Británie ovládá celá století na výbornou: blame game, vzájemné obviňování.

Uvedený příklad doplňuje v jiné podobě španělsko – portugalské filmové drama Černé diamanty (festivalový název) z roku 2013. Je také aktuální. Proč? Zápletka filmu je postavená na skutečném příběhu Alassana Diakiteho. Toho ve věku patnácti let spolu s rodiči oklamali fotbaloví agenti a odvezli ho do Evropy. Nehledě na skutečnost, že se podařilo mu uchytit se ve španělském fotbale, podstata problému zůstala nezměněná: Varování před zlákáním vidinou snadného zbohatnutí při současném ignorování kulturních a hodnotových rozdílů.

Přeneseno do politického dění zcela nesmyslných diskuzí o návrhu prezidenta Macrona týkajícího se pozvání Ruské federace do neexistující G8 nabízí zamyšlení nad otázkou: Má případná účast RF v nové G8 smysl, když ano, jaký a za jakých podmínek? Nebudu se podrobněji rozepisovat o argumentech pro a proti účasti RF v G8, komu to slouží, nebo může sloužit. Omezím se na konstatování několika faktů a trendů, protože z návrhu galského kohouta mohou mít radost a naději pouze ruští neoliberálové, jejich podporovatelé, někteří úředníci MZV RF a rádi cestující, nic říkající politici. Zcela určitě ne prezident Putin. Proč?

Ruští neoliberálové jsou výlučně, část úředníků MZV RF, podobně jako část ruských médií jsou významně západně orientováni. To dokazuje jejich konání, reakce MZV a obsah a forma zveřejňovaných informací. Východní hodnoty a orientace na ně jsou pro uvedené kruhy osobností trnem v oku. Výsledkem je jejich ochota zobchodovat národní zájem RF za pseudointegraci do západních institucí, naděje ruských elit stát se členy západních elit (nerozumějící jejich tradici, o které se málo mluví a píše), zachránit své nakradené bohatství a vyhnout se představitelnému případnému znárodnění, nebo dokonce trestu.

Kokrhání galského kohouta v doprovodu nic neznamenajícího kývání prezidenta Trumpa zapadá přesně do filozofie nebožtíka, šedé eminence americké zahraniční politiky, Zbigniewa Brzezinského (1928-2017): Nový světový řád se staví (bude stavět) proti Rusku, na účet Ruska a na jeho troskách. A odpovídá skutečnosti reprezentované otázkou a výzvou prezidentu Putinovi a ruským občanům: 500 miliard USD vašich oligarchů leží v amerických bankách. Vyřiďte si to s nimi doma tak, abyste mohli dát odpovědět, zda je to vaše nebo naše elita.

Přidám-li k uvedenému trochu historie, která nikoho nezabije, a která se proto regulárně objevuje v současném dění, důvody, proč se nezabývat G8, se stanou nevyvratitelnými. Jeden z nich představuje skutečnost, že Stalin nikdy nebyl pro západně orientován, politicky a teritoriálně ve smyslu rozšíření teritoria SSSR. Dokumentuje to např. vztah Stalina a speciálního vyslance Presidenta Franklin D. Roosevelta, Averell Harrimana (1891-1986) a jedna replika Stalina na chválu sovětských vojsk Harrimanem: Car Alexander došel až do Paříže. Vědoucí poznají, že se jedná o formu a význam evroasijského konceptuálního jazyka.

Západní Evropa v jeho pojetí je pouze konec velkého prostoru, pro někoho psí ocas, pro analytiky část Eurasie, pro ČLR důvod, mít ČLR vždy v centru mapy a Evropu na samém okraji. Evropa nepředstavuje subjekt, ale objekt vnějšího řízení. Představuje jeden z důvodů, proč Stalin mohl zůstat v Evropě, kterou rozdělil s Anglosasy. Stalin věděl, že dobýt La Manche byl jeden úkol, živit armádu a dobyté území by byla povinnost. Stejně dobře Stalin věděl, že Marshallův plán je prostředkem kontroly Evropy. Kdyby SSSR přijala Marshallův plán, což by v případě dobytí západní části Evropy musel, USA by měly méně práce na rozložení SSSR. Stalin proto považoval střední Evropu za ochranné pásmo SSSR před napadením USA a jeho pozdějšími asymetrickými spojenci a slouhy. V tomto kontextu se nachází současné obavy Kremlu a další důvody proč ignorovat G8. K nim mimo jiné patří:

1) Asymetrická účast RF v G8 by ukotvila boj jednoho proti sedmi v pokračování historie a politiky Drang nach Osten, se současnou ztrátou ČLR. Proč ČLR a Indie nejsou kandidáty na členství v G7-8 je bez pochyby zajímavá otázka.

2) Popření historické pravdy Rusů o růstu, integraci a nutnosti spolužití s Islámem, Anglosasové řídící EU a NATO by dostaly podporu pro iluzi, že mohou rozbít a rozdělit RF, podobně jako Balkán v konci minulého století. RF jako suverénní stát se proto jeví brzdou migrace, jako následku občanské války na Východě.

3) Trilaterální projekt – Severní Amerika, Evropa a Asijsko-tichooceánský blok nepočítá s RF. Již proto nedává žádný smysl se zamýšlet nad G8. Připomínka prezidenta

Macrona prezidentu Putinovi o Evropě od Lisabonu do Vladivostoku, a současné nepřipomenutí projektu Od Atlantiku k Uralu, autora Charles de Gaulle (1890-1970) neznamená nic jiného, než past a cíl: Integrovat RF do Evropského bloku ve smyslu Trilaterálního projektu a tím konec RF, suverenity RF, ruské kultury a národa.

4) Účast RF v G8 by představovala rehabilitaci projektu Paříž – Berlín – Moskva, s připojením na projekt Washington – Londýn – Berlín. Rehabilitace projektu by se realizovala pod dočasným vedením Francie z důvodu neschopnosti kancléřky Merkel a SRN v krizi. Umožnila by prezidentu Macronovi být častěji a blíže prezidentu Trumpovi a nenápadně, ale efektivně pracovat na integraci ruských zdrojů pod kontrolou transnacionálních korporací, de-populaci RF a přesídlení zbytku obyvatel RF do megapolisů, podobných Moskvě. Tím by přispěla i k záchraně anglosaského společenství bez aktivní účasti států, jako například Itálie nebo Kanada. To a více je popsané v již neutajovaném Anglofrancouzském dokumentu z prosince roku 1917.

5) Jakákoliv mysl, diskuze a realizace globalizačních plánů není a nikdy nebude v zájmu národů, suverénního státu a spojenectví, která nemají svůj vlastní projekt (například EU), a která podlehla mýtu o de-ideologizaci na konzum orientované společnosti. Neoliberalismus není projekt, ale ideologie oligarchů a neviditelných loutkovodičů vylučující národní zájem a lidskou důstojnost jako civilizační hodnotu.

Z uvedeného vyplývá, že prezident Putin má následující možnosti: 1) Přijmout případné pozvání na účast v G8, a tím souhlasit se ztrátou suverenity RF, kultury a národa rychle, nebo pomalu. 2) Odmítnout případnou pozvánku G7. 3) Dát podnět k právnímu ocenění konání výlučně západně orientovaných neoliberálů a jejich podporovatelů.

Svá rozhodnutí by mohl prezident Putin doplnit ne zcela diplomatickým prohlášením, že: A) Dotaz mluvčí MZV RF Marii Zacharové k G7, předložit konkrétní návrhy na G8, byl částí diplomatické hry. B) Jednání s prezidentem Macronem o obchodní válce USA – ČLR představuje jasnou snahu oslabit vztah RF – ČLR s cílem plného rozrušení vztahu a přechodu RF na stranu Západu. C) EU, Ukrajina a prezident – komik Zelenskij, kteří se vyslovili proti účasti RF v G7-8 si nemusí dělat obavy a ztrácet čas na porady a zasedání. Místo toho mohou začít starat se sami o sebe a připravit si odpovědi na adventní přání prezidenta Trumpa.

Nelze totiž vyloučit, že Grónsko dostane za hubičku, když opravdu zachce ho mít celé, především, domluví-li se s ČLR. Nelze vyloučit, že nabídky SRN, Belgie, nebo koupě UK a podobné, se mu nezalíbí. Za to ale po poradě s paní Ivanou nebo s dcerou Ivankou, se mu může zalíbit například Pražský hrad. Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2371 sec,0.0636 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,901kB