Neděle 04 srpen 2019
Kancelář prezidenta upozorňuje na podvrženou zprávu odvysílanou ČT - Pražský hrad se hájí   
Pridal tk Neděle 04 srpen 2019 - 06:31:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kancelář prezidenta republiky a svém webu upozornila na podvrženou zprávu (tzv. „fake news“) odvysílanou Českou televizí (ČT24, 12:30, 29. 7. 2019).
Podle České televize “musí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář zaplatit pokutu za vypouštění odpadních vod do potoka v Osvětimanech”.
Skutečnost je taková, že:

1. Sankce není za vypouštění odpadních vod do potoka. Pokuta byla udělena na základě “prošlého” povolení, které bylo řádně uděleno v roce 2006, a mělo platnost 10 let. Toho si ale zaměstnanci firmy O.L.G.A- S.K.I. všimli se zpožděním. V době nedávné kontroly bylo o prodloužení povolení již požádáno, ale ještě nenabylo právní moci.

2. Pokuta nebyla udělena vedoucímu KPR Ing. Vratislavu Mynářovi, jak tvrdí Česká televize, ale firmě O.L.G.A- S.K.I., tedy právnické osobě.

3. Všechny rozbory kvality vypouštěné vody vždy byly a jsou zcela v pořádku, vypouštěná voda nikterak neškodí životnímu prostředí a jedná se o naprosto běžný postup u staveb, ke kterým nevede veřejná kanalizace.

"Kancelář prezidenta republiky zároveň žádá Českou televizi, aby i v prázdninovém období věnovala dostatečnou pozornost relevanci vysílaných zpráv. Instituce hospodařící s rozpočtem přes 7 miliard korun by měla vykonávat veřejnoprávní službu důstojně a kvalitně," píše se v prohlášení Kanceláře Pražského hradu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Varšavské povstání a operace Bagration   
Pridal tk Neděle 04 srpen 2019 - 06:21:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý ministr zahraničí Maas navštívil Polsko a vyjádřil politování nad německými válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti během okupace Polska v období druhé světové války. Příležitost k tomuto vyjádření je ještě umocněna právě při příležitosti 75. výročí Varšavského povstání ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD).
V diskusi pod článkem na iDnes (https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/polsko-varsavske-povstanivyroci-nemecko-haiko-maas-omluva.A190801_133415_zahranicni_kha/diskuse ) můžeme číst v některých příspěvcích obvyklou litanii nadávek na Rusko (které se v hlavách některých rovná Sovětskému Svazu) a na Stalina (který je v hlavách některých myslitelů Rus a navíc „vládce“ Ruska a nikoli Gruzínec a vládce Sovětského Svazu). Důvodem k těmto nadávkám je skutečnost, že Rudá armáda nepřišla na pomoc Varšavskému povstání, i když byla „na dohled“ od Varšavy.

Kdo chce Rusko nenávidět a hystericky svoji nenávist ventilovat, „důvod“ si vždy vyfantazíruje, chtělo by se říci. Měl jsem podobný názor jako uvedení diskutující – v době, kdy jsem se spoléhal na první dojmy a „hlavně být tak jako nekonvenční, být cool a in“. A pak si člověk začne zjišťovat fakta, souvislosti, přemýšlet – a ono je velice často vše úplně jinak.

1. Rudá armáda došla do vzdálenosti několika kilometrů po předchozí mohutné ofenzívě Operace Bagration.
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Bagration
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Bagration

Operace Bagration trvala od 22. června (operace partyzánů v týlu nacistů začaly již 20. června) do 19. srpna (dle ENG verze Wikipedie). 2. srpna se skutečně dostala Rudá armáda na dohled Varšavy.
Zaprvé: To ovšem měla za sebou postup o více než 500 km. A samozřejmě zásobovací linie nebyly ani zdaleka tak rychlé, jako postup Rudé armády během operace Bagration.
Zadruhé: Postup ve směru na Varšavu byl nejrychlejší a Rudá armáda se posunula nejdále právě a jen v tomto místě. Naproti tomu severní křídlo ofenzívy zaostalo o několik set kilometrů.
Zatřetí: Další postup na směru Varšava by bezpochyby vedl ke značnému riziku obklíčení jednotek – chybělo by zázemí, logistika, brzy by začaly docházet munice, pohonné hmoty i potraviny. Navíc jednotky Rudé armády na tomto směru měla zcela odkrytá křídla a obklíčení se tak přímo nabízelo a bylo by velice snadné pro nacistické jednotky.
Začtvrté: Operace Bagration trvala až do konce srpna, kdy teprve byla rozbita nacistická uskupení vojsk v oblasti Kaunasu ( https://en.wikipedia.org/wiki/Kaunas_Offensive ).
Nedokončení operace na celé šířce fronty a postup vpřed ve velice úzkém proražení fronty by byl nesmyslem – kromě značného rizika až jistoty obklíčení a zničení všech jednotek Rudé armády navíc i silné jednotky nacistů v týlu (oblast Kaunasu, 3. pancéřová armáda a severní křídlo 4. armády).
Zapáté: Boj „z běhu“, bez zásob, bez munice, se značně prořídlými jednotkami v lidské síle i v technice, boj vyčerpaných jednotek Rudé armády v ulicích města proti silným a odpočatým nacistickým jednotkám by byl vojenskou sebevraždou.
Zašesté: viz bod 3 níže.

2. Varšavské povstání mělo za cíl osvobodit Varšavu od nacistů bez pomoci Rudé armády.
S velikou pravděpodobností byl jeho začátek načasován právě tak, aby Rudá armáda byla vyčerpaná po ofenzívě, během které urazila více než 500 km. Start povstání byl úmyslně načasován tak, aby Rudá armáda neměla ani materiální ani lidské zdroje a nemohla tak výrazně do bojů zasáhnout.

Cílem organizátorů varšavského povstání totiž nebylo osvobození od nacistické okupace jako takové, ale především osvobození od nacistické okupace BEZ ÚČASTI RUDÉ ARMÁDY. Takže se počítalo s vyčerpanou Rudou armádou bez zásobovacích linií a se zásobami vzdálenými 500 km.
A když to nevyšlo, tak budeme nadávat na Rudou armádu, Stalina a Rusko...

3. V argumentaci o „čekání Rudé armády před Varšavou“ vlastně chceme, aby po šestitýdenní super rychlé ofenzívě pokračovala Rudá armáda dále bez konsolidace fronty, bez obnovy jednotek (vojáků i techniky) a bez „posunutí“ logistických tras a kapacit. Kdybychom na západní spojence kladli stejné „nároky“ jako na Rudou armádu, pak bychom museli „stejně inteligentně“ vykřikovat, že Roosvelt a Churchill jsou s...ě, když vedli postup na západní frontě tak pomalu. Přitom by měli být ve druhé polovině července 1944 na hranicích Francie a Německa (od vylodění 6. června by „měli také urazit více než 500 km za cca 6 týdnů“, ne?) a udržet stejné tempo a být tak okolo konce srpna 1944 v Berlíně a nejpozději v polovině září 1944 v Praze. Ale tak to nefunguje. Já vím. Ale také jsem nadával na Stalina a Rudou armádu za to, že „zlovolně nepomohli povstání“. Je to „in“ nadávat na Rusko a na Stalina. Hned patříte k lepšolidem. Sice nic nevíte a vykřikujete nesmysly, ale hlavně že to jsou nesmysly, které zrovna frčí.

4. Rudá armáda nepomohla Varšavskému povstání?
a. Organizátoři a účastníci varšavského povstání výslovně pomoc Rudé armády nechtěli
b. ...a svým načasováním udělali vědomě vše proto, aby jim Rudá armáda nemohla pomoci
c. protože byla vyčerpaná
d. bez zkonsolidované fronty
e. v riziku obklíčení, kdy prioritou pro každého myslícího velitele muselo být srovnat linii fronty
f. bez materiálního zázemí
g. bez logistických tras

Ale že by Stalin brečel kvůli tomu, že Rudá armáda nemohla pomoci těm, kteří Rudou armádu nenáviděli a výslovně její pomoc nechtěli a udělali vše proto, aby tu pomoc nemohli dostat, i kdyby Rudá armáda chtěla? To určitě ne. Určitě nebrečel. Možná si řekl „kdo chce kam...“ Ale ani tak nevyčítejme Rudé armádě ani Stalinovi, že neriskoval možná fatální porážku, že neriskoval možné otočení velice úspěšné ofenzívy v děsivou porážku po možném obklíčení a zničení nejprve jednotek v oblasti varšavského „jazyka“/“výběžku“ fronty, následně i na křídlech (mj. díky silným nacistickým jednotkám v týlu fronty). Protože právě to bylo ve hře – operace Bagration mohla skončit porážkou Rudé armády a rozbitím a zajetím možná celých armád, pokud by – v danou chvíli vyčerpaná a bez zásob i bez zásobovacích tras - Rudá armáda ukvapeně postoupila do města.

Někdy je prostě dobře si prostudovat fakta a uvědomit si danou situaci a její možná vyústění. Člověk si pak sám uvědomí, jak se třeba před nějakým časem sám mýlil. A jak hloupě se mýlil. Třeba s tím nadáváním na Stalina a Rudou armádu za „nepomoc Varšavskému povstání“.

Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



V důsledku výbuchu na základně letectva v Sýrii zemřelo 20 osob   
Pridal tk Neděle 04 srpen 2019 - 06:13:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Při výbuchu na základně syrského letectva zemřelo více než 20 lidí. O události informovala televizní stanice Al-Alam. K výbuchu došlo během transportu munice na letecké základně Šajrát v provincii Homs.

Podle stanice počet obětí přesáhl 20 lidí. Kromě toho bylo upřesněno, že mnoho obětí se nachází ve vážném stavu, v důsledku čeho se může počet obětí ještě zvýšit.

Agentura SANA oznámila, že příčinou incidentu je technická chyba. U střeliva, které bylo převáženo, vypršelo datum spotřeby.

Současně televizní stanice Al-Arabiya nevylučuje, by u incidentu mohlo jít o záškodnictví. Dle údajů zdroje zemřelo okolo 30 lidí.

V předvečer stříleli bojovníci na město Аl Qardahah v syrské provincii Latákie, čímž porušili určený klidový režim. V důsledku útoku teroristů z oblasti Jabal-Shahba jeden civilista zemřel a tři byli zraněni.

Dne 30. července ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzja oznámil, že se Západ snaží zachovat výskyt teroristů v syrském Idlibu. Dle jeho slov je to nutné pro následný boj proti oficiálním syrským orgánům. Dne 1. srpna Pentagon potvrdil, že se zabývá přípravou vojáků skupiny Mahavir As-Saura v Sýrii v oblasti Et-Tanfa. V americkém vojenském úřadu zdůraznili, že tito vojáci jsou efektivní v boji proti teroristické skupině Islamský stát (IS).

Konflikt v Syrské arabské republice začal v roce 2011. Na oficiální pozvání Damašku v roce 2015 začaly ruské ozbrojené síly pomáhat při osvobozování území země od nelegálních ozbrojených formací. O dva roky později oznámilo ruské velitelství, že aktivní fáze vojenské operace proti militantům končí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8RXP

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Šéf Pentagonu se vyslovil pro co nejrychlejší umístění raket v Asii   
Pridal tk Neděle 04 srpen 2019 - 06:08:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf Pentagonu Mark Esper den po zastavení platnosti smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF) prohlásil, že je zastáncem co nejrychlejšího umístění nových raket v Asii. Informuje o tom agentura Reuters.

„Ano, to bych chtěl,“ uvádí agentura Esperovu odpověď na otázku o možnosti umístění raket středního doletu startujících ze země v Asii.

„Rád bych s tím počítal za pár měsíců, ale takové věci zpravidla trvají déle, než se očekává,“ dodal Esper.

Dne 2. srpna vypršela platnost smlouvy o INF. Na začátku tohoto roku Washington oznámil jednostranné odstoupení od této dohody a obvinil Rusko z jeho dlouhodobého porušování.

Všechna obvinění Moskva odmítá. Na začátku července podepsal ruský prezident Vladimir Putin zákon o pozastavení smlouvy. Rusko opakovaně prohlásilo, že je plně v souladu se smlouvou o INF.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že Moskva má pro Washington velmi závažné otázky ohledně plnění smlouvy samotnými Američany. Podle něj jsou tvrzení USA o porušení smlouvy o INF neopodstatněná.

Smlouva o opatřeních k dalšímu snížení strategických útočných zbraní (START-3) podepsaná v roce 2010, zůstává jedinou současnou smlouvou, týkající se omezení vyzbrojení mezi Ruskem a Spojenými státy. Platnost dohody končí v únoru 2021 a americká vláda doposud neoznámila, zda ji Washington má v plánu prodloužit.

Dříve americký prezidentský poradce pro národní bezpečnost John Bolton oznámil, že smlouva START-3 pravděpodobně nebude kvůli nedostatkům prodloužena. Rusko zase opakovaně prohlásilo, že je připraveno o tom diskutovat. Americký prezident Donald Trump sdělil, že si přeje vypracovat novou trojstrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy. V Pekingu však byla tato myšlenka zamítnuta.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8RPS
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Čína je silně proti odstoupení Spojených států od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu   
Pridal tk Neděle 04 srpen 2019 - 06:04:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína je silně proti tomu, že Spojené státy i přes nesouhlas mezinárodního společenství trvají na odstoupení od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Dnes to na tiskové konferenci řekla mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying (Chu Čchun-jing).

Hua Chunying poukázala na to, že odstoupení Spojených států od této smlouvy je negativní akt ignorování svých mezinárodních závazků a snaha o jednostrannost. Skutečným cílem je získat jednostrannou vojenskou a strategickou převahu.

„Pokud USA obnoví svůj výzkum, vývoj a nasazení raket středního a krátkého doletu, vážně to ovlivní globální strategickou rovnováhu a stabilitu, zvýší to napětí a nedůvěru a ohrozí to regionální mír a bezpečnost. Apelovali jsme na mezinárodní společenství, aby si jasně uvědomilo závažné důsledky a zabránilo Spojeným státům vyhýbat se zvláštní odpovědnosti za jaderné odzbrojení. Naléhali jsme na USA, aby zachovávaly trpělivost a nepodnikaly opatření, která by mohla narušit bezpečnostní zájmy ostatních států," řekla Hua Chunying.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.org



www.slevyusteckykraj.cz



TOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2027 sec,0.0762 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,739kB