Pondělí 29 červenec 2019
Několik poznámek k části výroční zprávy NCOZ   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 05:43:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ; Centrála) služby kriminální policie vydala výroční zprávu za rok 2018. Její činnost je nepochybně úctyhodná. Patří k ní výsledky práce tzv. daňové kobry, sekce organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce apod. Avšak v okamžiku, kdy kvalitní kriminalistickou a bezpečností činnost nahradí ideologie, mění se činnost Centrály z kvalifikované analytické práce v čučkaření.

Signifikantní je, že dále interpretovaná pasáž zprávy Centrály je zařazena v části „3.2. Sekce terorismu a extremismu NCOZ SKPV, 3.2.1 Problematika terorismu a extremismu“, za text o skupině osob z ČR, která podporovala teroristickou organizaci na území Sýrie. Podle Centrály tedy jsou tzv. alternativní média, čili všechna, která nejsou mainstreamovými sdělovacími prostředky, potenciálně nebo aktuálně extrémistická či dokonce teroristická. Takové hodnocení je politicky militantní, nepravdivé.

Na s. 25 zprávy Centrála uvádí: Do budoucna byla jako hrozba vyhodnocena činnost tzv. alternativních médií, která mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých adresátů. Velmi často je patrná určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata i názorové postoje. Obsah obvykle tvoří různé domněnky, které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie. Často se rovněž objevují i příspěvky balancující na hranici trestněprávní odpovědnosti ve smyslu šíření poplašných zpráv, podněcování k nenávisti, hanobení nebo popírání holocaustu. Řada těchto alternativních médií neskrývá svůj nekritický postoj vůči Ruské federaci, konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu. Obdobně je tomu i v oblasti politického extremismu v souvislosti se vznikem a působením radikalizovaných jednotlivců a skupin, u nichž se mohou projevovat násilné tendence.

Zaprvé: Alternativní média, tedy sdělovací prostředky působící ve veřejném informačním prostoru svobodně, tedy bez dohledu různých politických stran, hnutí a nátlakových organizací, jsou podstatnou součástí utváření svobodných názorů občanů. Je pochopitelné, že tyto tzv. alternativní sdělovací prostředky, zpravidla svobodné weby působící ve svobodném informačním prostoru, dělají současným politickým totalizátorům velmi těžkou hlavu – političtí totalizátoři uznávají jenom jednu pravdu, tu svoji, a názory jiné považují za útok na svoji politickou svrchovanost. Proto se političtí totalizátoři snaží svobodné projevy svobodných názorů, kupř. na svobodných webech, ostrakizovat, denunciovat, politicky či byrokraticky umlčet. Je to součást širšího ideologického, politického a administrativního útoku proti svobodě projevu.

Zadruhé: Zpráva Centrály je na několika místech charakteristická bezobsažnou frázovitostí; její autoři používají fráze, do nichž si čtenář může vložit jakýkoli obsah, protože nejde o pojmy, nýbrž vyprázdněná slova. V tomto případě je to fráze „populismus“. Zpráva proto neuvádí, co za populismus“ považuje; používá ho jako zjednodušený odsudek vůči jiným názorům.

Tvrzení, že je určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata i názorové postoje je hloupá – ve společnosti vždy existují určitá obecně rezonující, šířeji přítomná témata, která jsou různými subjekty různě probírána; taková synergie témat existuje mezi politickými stranami i jinými subjekty, a sdílení nebo naopak nesdílení názorů na takto synergická témata je také zcela běžné. Z uvedených skutečností lze dělat závěry pouze ideologicky pokřivené.

Zatřetí: Pokud obsah tzv. alternativních médií tvoří různé domněnky, které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie, pak platí, že ve veřejném informačním prostoru existuje dost pravdivých informací a interpretací, které takové domněnky a konspirativní teorie uvádějí na pravou míru. Většina starších spoluobčanů jimi manipulována není; manipulovatelní jsou spíše generace mladší. Pokud jde o příspěvky balancující na hranici trestněprávní odpovědnosti ve smyslu šíření poplašných zpráv, podněcování k nenávisti, hanobení nebo popírání holocaustu, pak mají konat příslušné orgány.

Avšak podstatné a zavádějící ve zprávě Centrály je, že se zabývá pouze tzv. alternativními médii. Přitom hlavními dezinformátory, jak je i vědecky prokázáno (viz), jsou veřejnoprávní sdělovací prostředky, které mnohé skutečnosti zamlčují či překrucují.

Začtvrté: Tvrzením, že řada těchto alternativních médií neskrývá svůj nekritický postoj vůči Ruské federaci, konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu se Centrála dostala mimo seriózní uvažování tím, že zaujímá výrazně zkreslený politický postoj. Čiší z něho její jednostranné politické zaměření. Ve sděleních v tzv. alternativních médiích jsem se s nekritickými postoji vůči Rusku nesetkal – Centrála za ně patrně považuje připomínky historických událostí, např. osvobození Československa v r. 1945 (což je důležité zejména v současnosti, kdy se naopak z mainstreamových sdělovadel dovídáme, že ČSR osvobodila armáda USA) apod. Názory na to, kdo byl kupř. aktérem případů sestřelení letadla nad Ukrajinou, novičok atp. je věcí názoru občana, na který má nárok (stejně se přesné údaje nedovíme). Názory občanů nelze politizovat a kriminalizovat. Podobně je to s rozdílnými názory na konflikt na Ukrajině a anexi Krymu; pokud se občan domnívá, že k násilnému obsazení Krymu Ruskem došlo, nebo naopak že k žádné anexi nedošlo a Krym byl připojen k Ruské federaci zákonným způsobem referendem – vždy jde o svobodné názory svobodných občanů, které nelze za extrémistické či dokonce teroristické označit, a považovat je za hrozbu pro společnost.

Zřejmá je jednostrannost činnosti Centrály a tedy i její zprávy, stejně jako její správy − USA a další západní státy zde propagandu, alespoň podle NCOZ, ani prostřednictvím tzv. alternativních médií patrně nedělají, že ano. V mainstreamových sdělovacích prostředcích se neobjevují nekritické postoje k politice USA, k projevům fašismu na Ukrajině, ke zločinům banderovců, k působení sudetů apod., viďte − to však, dle NCOZ, pro veřejný informační prostor žádná nebezpečí nejsou; v takové politické orientaci se zračí kádrový přístup.

Zapáté: Pozorného čtenáře tematizované části zprávy Centrály hned zaujme, že pro doložení svých tvrzení uvádí jeden jediný případ; jde o pokácení stromů na regionálních železničních tratích na Mladoboleslavsku a šíření výhrůžných letáků s cílem vyvolat dojem, že se jedná o útok ze strany džihádistické militantní skupiny (r. 2018). Tento jediný ilustrativní příklad je hloupý: Izolovaná akce, podle mého názoru zřetelně pomateného občana, nemůže být kladena za vinu skupině určitým způsobem politicky se profilujících osob, účastných v konkrétní politické straně (je jí míněna SPD, Strana přímé demokracie). Obecné tvrzení ve zprávě, že pohnutky a motivy pachatele potvrzují skryté hrozby a rizika spojená s šířením dezinformací, vč. mobilizačních kampaní některých politických hnutí, které jsou založeny na vytváření atmosféry strachu, hrozeb z určitých skupin obyvatel a šíření nenávisti, v tomto konkrétním případě prokázat nelze.

Přitom je zřejmé, že pro validitu tvrzení, obsažených ve zprávě, by bylo nejvhodnější a též nejjednodušší ilustrativní příklady uvádět; nestalo se, patrně neexistují.

Poznámka: Čučkaření, čučkaři – použil jsem ve smyslu nekvalifikované činnosti, a osoby, takovou činnost vykonávající.

Zpráva viz https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-2018.aspx.

Vladimír Pelc

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNedostává se slov: Američané oněměli poté, co byla odhalena nepříjemná fakta o havárii MN17. Podle názoru amerického novináře rozumní lidé nepochybují o účasti Ukrajiny   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 05:36:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA nebyly s to ospravedlnit pokus ukrást "černé skříňky" havarovaného malajského Boeingu. Zástupci FBI nevědí, jak odpovědět na senzační údaje o havárii dopravního letadla poblíž Doněcku. Dokumentární film holandského novináře Maxe van der Werffa vyvolal rozruch. Byly odhaleny machinace Ukrajinců ve věci katastrofy MN17, vyšly najevo i padělané záběry , které se Washington snažil představit jako důkazy o vině Ruska v této tragédii.

Zároveň si dřive výřeční američtí žalobci nevěděli rady, co říci o pokusu ukrást u malajské strany důležité důkazy - palubní zapisovače havarovaného Boeingu. FBI to odmítla komentovat, sdělila agentura RIA Novosti.

Připomeňme si, že dříve se ukázalo, že "černé skříňky" chtěly sebrat USA a Ukrajina. Řekl to šéf operace Malajsijské národní rady bezpečnosti, plukovník Mohamad Sakri. Podle jeho vyjádření dorazil na místo havárie dříve než vojáci z Austrálie, Nizozemska a Ukrajiny. Zástupci Nezávislé (Ukrajiny, pozn. překl.) nepropustili jednotky DLR. Výsledkem bylo, že zapisovače byly v Doněcku předány Malajcům - obřad byl natočen 22. července 2014.

O "černé skříňky" se rozpoutala bitva. Nejprve žádala o předání SMM (Speciální monitorovací mise) OBSE, poté se pokusili o nátlak agenti FBI a orgány Kyjeva, poznamenal Sakri.

Dříve americký historik a politolog Eric Suess prohlásil, že vyšetřování MN17 bylo přivedeno k absurditě .

Boeing na obloze nad Donbasem. Podle názoru amerického novináře adekvátní lidé nepochybují o účasti Ukrajiny

Edward Dean Opp, známý americký novinář ... uvedl, že adekvátní, rozumní lidé nepochybují o tom, že USA a Ukrajina se přímo podílely na sestřelení Boeingu na obloze nad Donbasem, nikoli Rusko a DLR.

Kristýna Černiková

Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAndrej Babiš nesplňoval zákonnou podmínku pro výkon funkce ministra   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 05:32:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
· Renata Vesecká údajně nesplňovala zákonnou podmínku pro výkon funkce místopředsedkyně ERÚ (v Energetickém zákoně tato podmínka – praxe v energetice – nespecifikována, co tím zákonodárce myslí, později v novele EZ zákonodárce upravil a jednoznačně tuto praxi určil)
· Bohuslav Sobotka navrhl jmenovat ministrem financí Andreje Babiše, přestože nesplňoval zákonnou podmínku pro výkon funkce ministra (v zákoně jednoznačně určena podmínka - lustrační osvědčení – splněna nebyla)

· Může prezident Miloš Zeman odmítnout jmenování ministra financí (kultury), který nesplňuje zákonnou podmínku pro výkon funkce, přestože ho navrhuje premiér? Co je v souladu s Ústavou ČR?

· Jsou rozhodnutí ministra financí, který nesplňuje zákonnou podmínku pro výkon funkce nulitní? Je plat takového ministra škodou způsobenou státu?

· Selektivní, elitářské postupy žalobců a justice

Institut Aleny Vitáskové z. s. (dále jen IAV) se mimo jiné zabývá a vyhodnocuje důvody selektivního a elitářského přístupu žalobců a justice k obdobným kauzám. Pokud opomineme porušování zákona jako je např. maření spravedlnosti (tím je myšleno zametání některých trestných činů tzv. pod koberec), tak se musíme v opačném případě zabývat tím, proč se některé případy stíhají, přestože není naplněna dikce trestního zákona a trestního řádu. Má snad premiér Andrej Babiš pravdu v tom, když několikrát zopakoval, že se dá trestní stíhání u nás objednat? Podotýkám, že Andrej Babiš není jediný vysoce postavený ústavní činitel, či znalec poměrů na policii, státním zastupitelství a justici, který se takto vyjádřil. Něco obdobného jsme zaznamenali například i od nynější ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

IAV v uplynulém období podal řadu trestních oznámení na porušení zákona při jmenování vysoce postavených státních činitelů, úředníků, přestože nesplňovali pro výkon funkce zákonnou podmínku. Jedno z trestních oznámení na porušení zákona směřovalo právě na jmenování Andreje Babiše ministrem financí v Sobotkově vládě, přestože zákonnou podmínku nesplňoval – neměl lustrační osvědčení. (Renata Vesecká údajně neměla v zákoně nedefinovanou praxi v energetice). Ve stanovisku k našemu trestnímu oznámení jsme byli vyrozumění a informováni, že zákon byl porušen, ale nikdo nemůže být stíhán. Rovněž za další porušení zákona při jmenování dalšího člena Sobotkovy vlády nemůže být nikdo stíhán.

Selektivní, elitářské hodnocení možných trestných činů v oblasti jmenování státem placených činitelů je v demokratické zemi pozoruhodné. Porušování Listiny práv a svobod a Ústavy České republiky se stalo v mnoha směrech běžnou praxí, stejně jako je účelové stíhání a tím mrhání veřejnými financemi.

V kauze jmenování JUDr. Renaty Vesecké PhDr. (bývalé nejvyšší státní zástupkyně) na pozici místopředsedkyně ERÚ pro věci právní je žalobcem státní zástupce Kamil Špelda z Jihlavy. Bývala ministryně spravedlnosti Helena Válková jej povýšila jen pár měsíců před zahájením stíhání Aleny Vitáskové.

Policie, která totiž šetřila trestní oznámení, které na Alenu Vitáskovou podal bývalý zaměstnanec ČEZ a.s. Pavel Prokeš, „otálela“ s obviněním, protože pravděpodobně shledala, že se nejedná o trestný čin. Ke stejnému závěru dospěl i expert pro trestní právo, který jako odborník pracoval na ERÚ ve funkci specialisty pro trestní věci, když předtím působil téměř třicet let jako vyšetřovatel u speciálních útvarů policie. Kauza byla „této Policii“ odebrána a předána „jiné Policii“, kde se s tím uměli za dozoru Mgr. Kamila Špeldy lépe popasovat. Celá kauza má pokračování u Jihlavského soudu.

Mezitím probíhá Ústavní žaloba na prezidenta republiky, že odmítá na návrh premiéra odvolat a následně jmenovat ministra kultury, který pravděpodobně jako středoškolák se všeobecným vzděláním a nejasnou praxí nesplňuje dle mého názoru podmínky pro výkon funkce ministra kultury.

Vítejte doma v Kocourkově, kde známe pořekadlo „Padni komu padni“ platí s malou úpravou „Padni, na koho ti ukážeme“.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Ostrava, dne 28. 7. 2019
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropská unie: Vstříc evropskému superstátu "EU je falešná demokracie"   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 05:20:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen nominovaná na příští předsedkyni Evropské komise vyzývá k vytvoření evropského superstátu. "Mým cílem jsou Spojené státy evropské....," řekla v rozhovoru pro týdeník Der Spiegel. Paní von der Leyen se také zasazuje za vytvoření evropské armády.

Belgický premiér Charles Michel nominovaný na příštího předsedu Evropské rady prohlásil, že země východní Evropy, které jsou proti sdílení břemena migrace, by měly v EU ztratit některá práva. Michel je silným zastáncem íránské jaderné dohody.

Španělský ministr zahraničí Josep Borrell navržený do funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku po Federice Mogherini je známým zastáncem íránských mulláhů. Borrell také prohlásil, že doufá, že Británie EU opustí, protože překáží vytvoření evropského superstátu.

Ředitelka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagarde nominovaná na pozici prezidentky Evropské centrální banky (ECB) podpořila prezidenta USA Donalda Trumpa v jeho obchodní válce s Čínou. "Prezident Trump má ohledně duševního vlastnictví pravdu. Nikdo by neměl krást duševní vlastnictví, a získávat tak náskok....

Je zřejmé, že musí dojít ke změně, pravidla musí být respektována."

Po dlouhých týdnech zuřivého zákulisního handrkování nominovali 2. července 2019 evropští lídři čtyři federalisty na nejvyšší pozice Evropské unie. Nominace, které musí schválit Evropský parlament, vysílají jasný signál, že proevropský establishment bude dále neúnavně budovat evropský superstát - "Spojené státy evropské", i když proti tomu roste napříč kontinentem opozice.

Toto jsou stručné profily kandidátů na čtyři nejvyšší pozice v Evropské unii, které budou zastávat po dobu pěti let od 1. listopadu 2019.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen, dcera prominentního úředníka Evropského společenství, byla nominována na příští předsedkyni Evropské komise, mocné byrokratické vlády Evropské unie, kde nahradí odcházejícího Jean-Clauda Junckera.

Paní von der Leyen, ze středopravicové křesťansko-demokratické unie (CDU), byla kompromisní volbou poté, co kandidatura Manfreda Webera, favorita německé kancléřky Angely Merkelové, byla odmítnuta kritiky vedenými francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Macron se zasazoval za kandidaturu místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, nizozemského sociálního demokrata. Timmermans však byl odmítnut Visegrádskou skupinou - Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem - kvůli jeho časté a vehementní kritice jejich postoje proti masové migraci a soudním reformám.

Ursula von der Leyen vyzývá k vytvoření evropského superstátu. "Mým cílem jsou Spojené státy evropské - na základě modelu federálních států, jako je Švýcarsko, Německo nebo USA," řekla v rozhovoru pro týdeník Der Spiegel. Podporuje také vytvoření Evropské armády.

Paní von der Leyen je však doma i v zahraničí ostře kritizována za výsledky svého působení ve funkci německé ministryně obrany. Podle parlamentního komisaře pro ozbrojené síly Hanse-Petera Bartelse se obranyschopnost německé armády během jejího funkčního období katastrofálně zhoršila v důsledku rozpočtových škrtů a špatného managementu.

"Stav Bundeswehru je katastrofální," napsal Rupert Scholz, který byl ministrem obrany ve vládě Helmuta Kohla, jen několik dní před tím, než byla Ursula von der Leyen nominována do vrcholové funkce EU. "Obranné schopnosti Spolkové republiky se snížily - to je naprosto nezodpovědné."

Komentátor Stefan Ulrich napsal v mnichovských novinách Süddeutsche Zeitung, že Ursula von der Leyen je "nevhodná" volba:

"Nominace paní von der Leyen je nevhodná, protože po šesti letech ve funkci ministryně obrany zanechala Bundeswehr v žalostném stavu. Měla už dávno odstoupit. Jako předsedkyni Evropské komise jí to všechno přeroste přes hlavu."

Zpravodajský týdeník Der Spiegel, v září 2015 uvedl, že v disertační práci Ursuly von der Leyen byl nalezen opsaný text na 27 z celkových 62 stran, ale v březnu 2016 byla paní von der Leyen obvinění z plagiátorství zbavena. Prezident Lékařské vysoké školy v Hanoveru (Medizinische Hochschule Hannover) Christopher Baum řekl, že ačkoliv disertační práce Ursuly von der Leyen obsahovala opsaný materiál, škola se rozhodla jí titul ponechat, protože se nejednalo o úmyslný podvod. "Nebylo to provinění, byl to omyl," řekl.

Ursula von der Leyen je v současné době vyšetřována Státním zastupitelstvím v Berlíně za nepotismus v souvislosti s přidělováním zakázek v hodnotě stovek milionů eur externím konzultantům. Jednou z takových firem je McKinsey & Company, kde pracuje jako partner její syn David.

Bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz tweetoval: "Ursula von der Leyen je naše nejhorší ministryně. Ale zdá se, že na funkci předsedkyně Evropské komise to bohatě stačí."

Průzkum trendů v Německu zveřejněný 4. července 2019 zjistil, že se 56 % Němců domnívá, že paní von der Leyen není dobrou volbou pro vedení Evropské komise, 33 % dotázaných řeklo, že je dobrou volbou.

Evropský parlament bude hlasovat o její nominaci do funkce 16. července 2019 ve Štrasburku. Pokud bude zvolena, převezme řízení Evropské komise od Jeana-Clauda Junckera 1. listopadu 2019.

Charles Michel, předseda Evropské rady

Belgický premiér Charles Michel, syn prominentního úředníka EU, byl jmenován do funkce předsedy Evropské rady jako nástupce Donalda Tuska z Polska. Evropská rada definuje celkové politické směřování a priority EU. Členy Evropské rady jsou hlavy států nebo předsedové vlád 28 členských států EU, předseda Evropské rady a předseda Evropské komise.

Charles Michel se stal v roce 2014 nejmladším premiérem Belgie ve věku 38 let. V prosinci 2018 odstoupil poté, co prohrál hlasování o důvěře, které vyvolala jeho podpora iniciativy OSN - Globálního kompaktu pro bezpečnou, řádnou a legální migraci. Tento Kompakt propaguje základní práva migrantů, ale kritici tvrdí, že zamlží hranici mezi legální a nelegální migrací. V současné době vede Michel úřednickou vládu ustavenou po všeobecných volbách v květnu 2019, které skončily patem.

Michel prohlásil, že země východní Evropy, které jsou proti sdílení břemena migrace, by měly v EU ztratit některá práva. "Evropská unie není bankomat, když potřebujete podporu," řekl. "Spolupráce znamená solidaritu a odpovědnost."

Michel je silným zastáncem íránské jaderné dohody, formálně známé jako Společný komplexní akční plán (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) a kritizoval administrativu prezidenta Trumpa za odstoupení od této smlouvy: "Absence dohody s Iránem znamená větší nestabilitu nebo dokonce válku na Středním východě. Je mi moc líto, že prezident Donald Trump odstoupil od smlouvy JCPOA. EU a její mezinárodní partneři jí musí zůstat věrní, a Írán musí nadále dodržovat své povinnosti."

Michel také odsoudil uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele Trumpovou administrativou. "Víme, že napětí v Izraeli a Palestině je zdrojem nenávisti a násilí, které je pociťováno všude na světě. Proto jednoznačně odsuzujeme prohlášení Donalda Trumpa. Jenom přilévá olej do ohně, a to rozhodně nepotřebujeme."

Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU

Španělský ministr zahraničí Josep Borrell byl navržen do funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Stejně jako Federica Mogherini, kterou má nahradit, je i Borrell známým zastáncem íránských mulláhů a pravděpodobně bude nadále v konfliktu se Spojenými státy a Izraelem ohledně jaderné smlouvy s Teheránem (JCPOA).

Socialista Borrell v rozhovoru publikovaném 18. února 2019 na serveru Politico prohlásil, že Izrael se bude muset s existenciální hrozbou íránské jaderné bomby naučit žít:

"Američané se rozhodli íránskou jadernou dohodu (JCPOA) jednostranně zničit. Udělali to bez jakékoli předchozí konzultace s námi, aniž by se starali o to, jaké zájmy máme my Evropané. Nejsme děti, abychom tancovali podle toho, jak budou Američané pískat. Máme své vlastní názory a strategii a budeme pokračovat ve spolupráci s Íránem. Pokud Írán vyvine jadernou zbraň, bude to pro nás velmi špatné... Írán chce vyhladit Izrael, to není nic nového. S tím se nedá nic dělat."

11. února 2019 oslavil Borrell 40. výročí íránské revoluce tím, že pochválil úspěchy íránských žen, kterých dosáhly od té doby, co ajatolláh Rúholláh Chomejní uchvátil v roce 1979 v Íránu moc. Ve skutečnosti byla práva a postavení íránských žen díky Islámské revoluci přísně omezena. Na Twitteru Borrell také doporučil íránskému režimu, aby trpělivě přečkal americké sankce, a doufal, že v roce 2020 nebude Donald J. Trump znovu zvolen prezidentem.

Kvůli rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Teheránem stáhlo v květnu 2019 Španělsko svou válečnou loď, fregatu Méndez Núñez, z úderné námořní skupiny vedené letadlovou lodí USS Abraham Lincoln.

Poté, co Trumpova vláda uznala předsedu venezuelského Národního shromáždění Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta země, obvinil v květnu 2019 Borrell Spojené státy, že si hrají na "kovboje z divokého Západu". Borrell řekl, že Španělsko "se nepřipojí k brutálnímu nátlaku, který má blízko k vojenskému zásahu," a jehož cílem je odstranit z funkce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Španělská socialistická a dělnická strana má dlouhou historii podpory marxistických revolucionářů vedených Madurem a jeho předchůdcem Hugem Chávezem.

V listopadu 2018 Borrell vysvětlil, proč jsou Spojené státy politicky integrovanější než Evropská unie: "Spojené státy mají velmi krátkou minulost. Nezávislost získaly v době, kdy prakticky neměly žádné předchozí dějiny. Jedinou věc, co udělaly, bylo zabití čtyř indiánů." Borrell se později omluvil za "příliš hovorový způsob", jakým bagatelizoval "kvazi genocidu" domorodých Američanů. O genocidě původních obyvatel Střední a Jižní Ameriky španělskými dobyvateli se Borrell nezmínil.

Borrell řekl, že "Evropa potřebuje nový leitmotiv," a že boj proti změně klimatu "by měl být zásadním motorem znovuzrození Evropy."

Borrell také prohlásil, že doufá, že Británie EU opustí, protože překáží vytvoření evropského superstátu:

"Jsem přesvědčen, že se Spojeným královstvím v EU se nám nikdy nepodaří změnit EU na politickou unii. Jsem zastáncem politické unie, a proto jsem rád, že Spojené království z EU odejde, protože doposud bránilo její další integraci."

V dubnu 2012 byl Borrell nucen odstoupit z funkce prezidenta Evropského univerzitního institutu (EUI, European University Institute) z důvodu konfliktu zájmů poté, co vyšlo najevo, že je mu jako členovi správní rady španělské společnosti pro udržitelnou energetiku Abengoa současně vypláceno 300 000 eur ročně.

V říjnu 2016 uložila Borrellovi Národní komise pro trh s cennými papíry (CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores) pokutu 30 000 eur za obchodování na základě neveřejných informací (insider trading) poté, co v listopadu 2015 prodal 10 000 akcií společnosti Abengoa.

Christine Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky

Christine Lagarde, bývalá francouzská ministryně financí a současná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF), byla nominována na pozici prezidentky Evropské centrální banky (ECB) jako nástupkyně Maria Draghiho. Její nominace vyvolala smíšené reakce. Jako šéfka MMF je velmi kompetentní ve vedení, řízení a komunikaci. Je to však právnička, nikoli ekonomka, a nemá žádné zkušenosti s měnovou politikou.

V talk show The Daily Show Lagarde řekla, že prezident Donald Trump "má" ve své obchodní válce s Čínou "v mnohém pravdu":

"Prezident Trump má ohledně duševního vlastnictví pravdu. Nikdo by neměl krást duševní vlastnictví, a získávat tak náskok. Má pravdu také ohledně subvencí. Nemůžete konkurovat ostatním, když jsou silně dotovaní. Je zřejmé, že musí dojít ke změně, pravidla musí být respektována."

Finanční zpravodaj Bjarke Smith-Meyer poznamenal, že nominace Christine Lagarde byla překvapivá a "tlačí Evropskou centrální banku do politiky, které se snažila po celou svou 21letou historii vyhnout."

Komentátor serveru Politico Paul Taylor dodal:

"Centrální bankovnictví je 'raketová věda'. Pokud to pokazíte, důsledky mohou být tragické."

"To je důvod, proč lídři EU svým rozhodnutím svěřit vedení Evropské centrální banky Christine Lagarde nezodpovědně hazardují. Christine Lagarde je politická rocková hvězda bez ekonomického vzdělání, která nemá žádné praktické zkušenosti s měnovou politikou."

"V době, kdy ECB nemá dostatek možností pro stimulaci hospodářství, může být Lagarde tou správnou osobou, která přesvědčí zdráhající se konzervativní Německo a Nizozemsko o naléhavé potřebě poskytnout více fiskálních stimulů."

"Ale navržením bývalé francouzské ministryně za následovnici Itala Maria Draghiho - odvážného prezidenta banky, který v roce 2012 evropské hospodářství zachránil příslibem, že učiní "cokoli, co bude potřeba k zachování eura," - se lídři EU rozhodli, že k řízení jejich centrální banky nepotřebují bankéře..."

"Překvapující výběr 64leté Christine Lagarde byl součástí francouzsko-německé dohody, jejíž součástí byla i nominace 60leté konzervativní německé ministryně obrany Ursuly von der Leyen do čela Evropské komise, a která prolomila patovou situaci poté, co byli všichni původní kandidáti odmítnuti."

"Hlavním důvodem, proč dostala Lagarde přednost před zkušeným guvernérem francouzské centrální banky Françoisem Villeroyem de Galhauem se zdá být gender."

"Citlivá volba šéfa ECB se poprvé stala předmětem politického handlování s vrcholovými pozicemi v EU - přestože má být banka na politice přísně nezávislá."

V prosinci 2016 uznal francouzský Soudní dvůr Republiky Lagarde vinnou z nedbalosti za to, že v roce 2008 jako ministryně financí nezablokovala protiprávní finanční náhradu politicky spřátelenému magnátovi. Soudní dvůr rozhodl, že nedbalost Lagarde v dlouhodobém rozhodčím řízení týkajícím se magnáta Bernarda Tapieho umožnila de facto zpronevěru veřejných peněz ve výši 403 milionů eur. Tato částka byla součástí arbitrážní dohody a byla v roce 2008 vyplacena společnosti Tapie za zpackaný prodej společnosti Adidas v 90. letech.

Úvahy o evropské "demokracii"

Publicista Allister Heath v eseji "EU je falešná demokracie" napsané pro deník The Telegraph poznamenal:

"Děkuji vám, eurokraté, že se nepřetvařujete. Nejlepším lékem na eurofilii je pohled na velké unijní ryby, jak ve svém přirozeném prostředí kšeftují mezi sebou a přitom kašlou na demokracii, odpovědnost a dokonce i na obyčejnou morálku."

"V několika posledních dnech jsme sledovali trhák: byli jsme svědky vzácných záběrů tajného procesu, který bez špetky ohledu na veřejné mínění vynesl do důležitých funkcí v Bruselu a ve Frankfurtu druhořadé aparátčíky."

"I umírnění Britové se změnili v zuřivé zastánce brexitu, když si zděšeně uvědomili šokující propast mezi vládnoucími elitami a obyvatelstvem EU."

"Sledovali jsme všechno, co je na EU špatné: dohodu Francie a Německa, dnes již obvyklé převálcování menších zemí a zejména východních Evropanů a ústavní převrat, který odsunul stranou (bezzubý) Evropský parlament. Mnozí z nové generace vedoucích představitelů EU měli v minulosti problémy se zákonem, které by v USA nebo ve Spojeném království zaručeně ukončily jejich politickou kariéru. Mnozí z nich se nadšeně angažují v projektu vybudování "Spojených států evropských" a "evropské armády" (a stále nám o tom lžou, jak když tiskne). A pak je tu ten zpěv Evropské hymny, i když nám po odmítnutí evropské ústavy slibovali, že tato hymna nebude zavedena."

"Ačkoliv EU převzala některé demokratické obřady, je přesto nestydatým podvodem a vždy jím bude. EU je říše technokratů a ničím jiným být ani nemůže."

Jorge Valero si ve svém článku publikovaném na evropské mediální platformě Euractiv postěžoval:

"Po pěti dnech summitu a stovkách hodin telefonátů, schůzek a jednání v zákulisí se Evropská rada dohodla na kandidátech pro vrcholné pozice EU. 'Bílý kouř ', který vystoupal z budovy Evropské rady, však je pro tyto kandidáty i evropský lid předzvěstí bouřky."

"Z rozdělování vrcholových postů, které proběhlo 2. července 2019, vzešlo několik vítězů, evropská demokracie však mezi nimi nebyla ani náhodou."

"Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell a Christine Lagarde mají dobré důvody si otevřít šampaňské a připít si na své nečekané povýšení na předsedkyni Evropské komise, předsedu Evropské rady, vysokého představitele EU a prezidentku ECB."

"Za genderovou rovnováhu však byla zaplacena příliš vysoká cena."

"Nové vedení bude stát ve stínu starých skandálů, soudních případů a nekalých praktik. Lagarde byla shledána vinnou z nedbalosti ve skandálu Bernarda Tapieho. Borrell byl pokutován španělským regulátorem trhu s cennými papíry za to, že při prodeji akcií zneužil neveřejné informace (insider trading)."

"Německý parlament zahájil vyšetřování Ursuly von der Leyen pro nepotismus a nesrovnalosti při přidělování obřích zakázek. A Michelova kariéra by sotva byla stejná, kdyby jeho otec nebyl belgickým ministrem a komisařem Evropské komise."

Britský konzervativní europoslanec Daniel Hannon tweetoval: "Díky těmto kandidátům nepominula hrozba evropského federalismu ani náhodou."

Soeren Kern je významný spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Zdroj: https://cs.gatestoneinstitute.org/14614/vstric-evropskemu-superstatu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRadovánky končí: Imigranti zas agresivně okupovali koupaliště   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 05:10:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Radovánky Evropanům v multikulturní Evropě nezadržitelně končí. Nyní o sezóně, ty letní. Imigranti Evropany na stará kolena asi zas přivedou k ctnostnému životu...

V pátek opět agresívně zabrali koupaliště v německém Düsseldorfu. Imigrantští mládenci ze severní Afriky přijdou jednotlivě na koupaliště jako návštěvníci. Jakmile je jich tam početná skupina srotí se a začnou dělat bordel. Obsadili klouzačku a skákací věž, samá arabština, jiné návštěvníky tam nevpustili, obtěžovali a buzerovali. Plavčici a personálu spílali do obscénností, vyhrožovali.

Nakonec personál koupaliště po konzultaci s policií musel nechat koupaliště policejně evakuovat a zavřít. Aby se z koupaliště nestala dočista no-go zóna, chce zavést povinné ukazování občanek.

Hezké, že..?

Zdroj: https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/duesseldorf-polizei-bestaetigt-einsatz-rheinbad-schon-wieder-geraeumt-63571748.bild.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponByl stanoven rozhodující měsíc pro Nord Stream 2   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 05:07:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko možná nestihne včas zahájit provoz plynovodu Nord Stream-2 a nedodrží načasování dodávek plynu, pokud nedostane v srpnu od Dánska povolení ke stavbě. Píší o tom noviny Financial Times s odkazem na zdroje.

Plynovod měl být uveden do provozu do 31. prosince 2019. Toto datum se shoduje s vypršením smlouvy o tranzitu plynu přes území Ukrajiny. Dohody o prodloužení tranzitu po roce 2019 mezi Moskvou a Kyjevem dosud nebylo dosaženo.

„Pokud nedostaneme schválení z Dánska v příštích několika týdnech, nedodržíme termín,“ uvedl zdroj blízký provozovateli projektu, společnosti Nord Stream AG. Podle dalšího zdroje bude pro projekt kritický měsíc srpen a skutečnost, že už se blíží, „vyvolává znepokojení, ne-li paniku“.

Financial Times však uvádí, že i když se Rusku podaří získat dánské povolení k tomu, aby do konce srpna položilo plynovod přes území tohoto království, jakékoliv další zpoždění může být pro projekt také kritické a ohrozit dodací lhůty.

Zároveň předtím předseda představenstva společnosti Gazprom Viktor Zubkov vyslovil názor, že Dánsko vydá Rusku stavební povolení v říjnu. Toto období se kryje s časem, který bude společnost pravděpodobně potřebovat k dokončení posouzení vlivů na životní prostředí podle jedné ze žádostí.

Dánsko zůstává jedinou zemí, která neschválila žádost o položení mořského úseku Nord Stream-2 přes své území, přestože ostatní evropské země - Německo, Švédsko a Finsko – již dříve povolení vydaly.

Gazprom podal tři žádosti o pokládku potrubí v dánských vodách: jedna (na nejkratší cestu) kopíruje dříve dohodnutou trasu prvního Nord Stream a vede na jih od ostrova Bornholm; druhá - alternativní trasa, severozápadně od ostrova. Třetí žádost - o jihovýchodní trasu byla kvůli požadavku dánského regulačního orgánu podána projektovou společností Nord Stream 2 v dubnu.

V květnu společnost oznámila, že by mohla zažalovat Dánsko kvůli jeho protahování vydání povolení k výstavbě plynovodu ve své hospodářské zóně, neboť ta právně patří k mezinárodním vodám.

Nord Stream 2

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu za rok. Má vést od ruského pobřeží přes Baltské moře až do Německa. Nový plynovod má být dostavěn v roce 2019. Povede přes územní nebo výlučné ekonomické zóny zemí podél Baltského moře: Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa.

Projekt má na starosti společnost Nord Stream 2 AG, jejímž jediným akcionářem je Gazprom. Evropští partneři jako Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall se zavázali k financování plynovodu Nord Stream 2 z 50 %. Znamená to tedy, že každá země poskytne 950 milionů eur. Gazprom investuje druhou polovinu, tedy 4,75 miliardy eur. Účastníci projektu plánují, že 70 % investic bude pokryto projektovým financováním. Celkové náklady na výstavbu plynovodu se odhadují na 9,5 miliardy eur.

Proti projektu aktivně vystupuje Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu, a řada evropských zemí, včetně Polska, Lotyšska a Litvy. Proti jsou také USA, které v EU prosazují vlastní zkapalněný zemní plyn.

Německá kancléřka Angela Merkelová nejednou uvedla, že Berlín považuje projekt Nord Stream 2 za komerční, avšak zároveň uvedla, že jeho realizaci nevylučuje zachování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas dříve prohlásil, že se jedná o komerční projekt a že žádná ze zemí nic nezíská tím, když se ho německé nebo jiné evropské společnosti vzdají.

Ruská strana také opakovaně uvedla, že projekt je zcela komerční. Rovněž poukázala na to, že nepředpokládá zrušení tranzitu ruského plynu do EU přes Ukrajinu.

Český prezident Miloš Zeman koncem května prohlásil, že plynovod Nord Stream 2 je pro Českou republiku z ekonomické stránky výhodný.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8Pbx

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMédia informovala o potenciálně nebezpečném systému Boeingu 737 MAX   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 05:03:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Federální správa civilního letectva USA (FAA) neměla úplné informace o systému v letounech Boeing 737 MAX, jehož porucha mohla být příčinou pádu dvou letadel. Když se o tom ale dozvěděla, okamžitě nezrušila lety tohoto typu letounů. Informoval o tom The New York Times s odvoláním na bývalé a současné zaměstnance FAA a společnosti Boeing.

Již dříve byla zveřejněna zpráva, že během vyšetřování katastrofy Boeingu 737 MAX letecké společnosti Ethiopian Airlines byly zjištěny jisté chyby v systému stabilizace letu.

Deník navíc uvádí, že FAA nikdy neudělala nezávislý odhad rizik systému stabilizace letu (MCAS). FAA také prakticky neshromažďovala informace o tomto systému. Kromě toho zdroje deníku sdělily, že úřad svěřil běžné prověrky výrobním společnostem, aby se jeho zaměstnanci mohli soustředit na závažnější úkoly.

Společnost Boeing, podle The New York Times, sama kontrolovala systém MCAS. Jeho vývoj byl původně svěřen dvěma nezkušeným zaměstnancům FAA, avšak později předala FAA právo na schválení systému samotné společnosti Boeing. Nepožádala ji dokonce o poskytnutí údajů o potenciálně nebezpečných modernizacích MCAS.

Po pádu letadla indonéské společnosti Lion Air, k němuž došlo v listopadu 2018, byli inženýři FAA „překvapeni tím, že neměli úplnou analýzu systému MCAS“, píše deník. V jejich posudku o bezpečnosti se navíc nemluvilo o tom, že daný systém může způsobit, že přední část letadla půjde k zemi a naruší tak kontrolu nad letounem.

Nehledě na to FAA nepřijala rozhodnutí o dočasném zrušení letů tohoto typu letounů, a místo toho zveřejnila zprávu pro piloty o pravidlech chování v mimořádných situacích. Podle slov informátorů deníku nebyla v této zprávě žádná zmínka o MCAS.

The New York Times také míní, že se tato situace vznikla kvůli úsilí lobbistů zastupujících zájmy leteckých výrobců, v důsledku čehož poskytla FAA takovým společnostem jako Boeing větší samostatnost. Proto mohla vykonávat větší práci menším počtem zaměstnanců.

Zdroj: The New York Times, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIzrael na Aljašce otestoval systém, který dokáže sestřelit rakety ve vesmíru   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 04:59:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelští a američtí vojáci na Aljašce úspěšně otestovali systém protiraketové obrany Hetz 3 určený k zachycení cílů za hranicemi zemské atmosféry. O události informovalo izraelské ministerstvo obrany.

Systém Hetz 3 (Střela 3) je vyvíjen oběma zeměmi a má za úkol posílit „vrchní jednotky“ izraelské protiraketové obrany, jež má, podle záměru konstruktérů, účinně čelit všem potenciálním hrozbám, počínaje podomácku vyrobenými střelami z arzenálů palestinských bojovníků a íránskými balistickými raketami s nekonvenčními bojovými hlavicemi konče.

„Letové testy... úspěšně prokázaly schopnost zachytit exoatmosférické cíle ve výškách… Testování se konalo na Aljašce, aby bylo možné ověřit vlastnosti, které se nedají otestovat v Izraeli,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Šéf vlády a ministr obrany Izraele Benjamin Netanjahu prohlásil, že úspěch testování „předčil všechny představy“.

„Hetz 3 úspěšně zachytila balistické rakety mimo atmosféru, ve výšce a rychlostech, které jsme dosud neviděli. Výkon byl ideální, pokaždé trefila přesně,“ řekl.

„Izrael má dnes možnost čelit balistickým raketám, které na nás mohou být vypáleny z Íránu, anebo z kteréhokoli jiného místa. Je to kolosální vymoženost z hlediska bezpečnosti našeho státu,“ dodal Netanjahu.

Podle jeho slov se testování konalo několik posledních týdnů a skládalo se ze tří „průlomových a tajných“ etap. Do střelby byl zapojen americký radar AN-TPY 2, který prokázal zaměnitelnost spojeneckých zbraňových systémů.

Izraelské protiraketové jednotky již mají ve výzbroji systémy Patriot a Hetz starších modifikací, jež mají za úkol bojovat s íránskými Šiháby a syrskými Scudy, a také s dělostřeleckými bateriemi Železná kupole, jež dokážou sestřelit střely krátkého doletu typu palestinských kassámů a gradů. Mezi nimi je tzv. Davidův prak (také Kouzelná hůlka), který má za úkol zachycení raket o doletu 70-300 km, jež mají ve velkém množství bojovníci libanonského hnutí Hizballáh.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8Pbv

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy by měly nejprve vyléčit svou „nemoc lidských práv"   
Pridal tk Pondělí 29 červenec 2019 - 04:55:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínská asociace pro výzkum lidských práv nedávno zveřejnila zprávu s názvem „Rasová diskriminace hluboko zakořeněná v americké společnosti zdůrazňuje pokrytectví „amerických lidských práv". Podle výzkumu z řad amerických učenců, ale i zpráv z médií a zpráv o analýzách mezinárodních organizací byly odhaleny různé konkrétní případy týkající se rasové diskriminace ve Spojených státech, což poukázalo na závažné pokrytectví takzvaných „amerických lidských práv". Díky zmíněné zprávě svět opět viděl taktiku amerických politiků, kteří používají „lidská práva" jako politický nástroj.

„Lidská práva" jsou po dlouhou dobu „praktickou zbraní" pro Washington, když chce zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí a hodlá diskreditovat ostatní země. Pokud chce vyvíjet nátlak na jiné země, zveřejní takzvanou „Zprávu o lidských právech" některé země, ve které bude úmyslně kritizovat a obviňovat tuto zemi ze „zhoršování lidských práv".

Spojené státy jsou multietnická přistěhovalecká země. Ačkoli vždy propagovaly „integraci" a prosazovaly „rovnost lidských bytostí", hluboce zakořeněný rasismus a etnické konflikty se za dlouhou dobu stále nezhojily a staly se „nemocí lidských práv", které americká společnost nemůže uzdravit. V minulosti až do současnosti byla základní lidská práva etnických menšin opakovaně zneužívána. Jsou stále v pozici toho slabšího ohledně zaměstnanosti, kariérního rozvoje, mzdových příjmů, vzdělávání, kulturního života a podobně. Bylo s nimi i často zacházeno nespravedlivě v oblasti soudního a exekučního vymáhání.

V tomto ohledu první afroamerický prezident Barack Obama upřímně prohlásil, že diskriminace je stále přítomna v nejrůznějších systémech amerického života a má dalekosáhlé důsledky. Je stále součástí genů v americké společnosti.

Velvyslanci 50 zemí 26. července zaslali společný dopis předsedovi Rady OSN pro lidská práva a Vysokému komisaři pro lidská práva, ve kterém vysoce ocenili Čínu, která dosáhla očividných úspěchů při podporování rozvoje lidských práv v oblasti Xinjiangu (Sin-ťiang) i při boji proti terorismu a extremismu. Toto je také nejlepší odpověď mezinárodního společenství na americkou politiku, která se snaží diskreditovat Čínu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2651 sec,0.0613 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,919kB