Pátek 26 červenec 2019
Byla objevena potravina chránící před nejnebezpečnější rakovinou   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 16:57:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tři porce ryb týdne značně sníží riziko vývinu rakoviny střev, míní odborníci z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. Píše o tom list The Telegraph.

Výzkumu, který trval 15 let, se zúčastnilo 476 160 Evropanů. Ukázalo se, že lidé, kteří konzumovali ryby, měli ve výsledu o 12 % méně zhoubných nádorů ve střevech. Ten je čtvrtý v pořadí podle statistiky onkologických chorob ve Velké Británii a jeden z nejnebezpečnějších druhů rakoviny na celém světě.

Riziko přitom snižují jak tučné, tak netučné ryby. Konzumace měkkýšů žádný účinek neměla. Podle jedné hypotézy se to vysvětluje obsahem specifických mastných kyselin, například, omega 3, které obsahují výhradně ryby, a které mají protizánětlivý účinek.

Je známo, že konzumace ryb, jako je třeba makrela, losos, nebo sleď, snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, a chrání před věkovou degenerací ústřední nervové soustavy díky vlastnostem omega 3 nenasycených mastných kyselin.

Dříve se informovalo, že skupině českých a ruských vědců se podařilo odhalit nový způsob, jak rozpoznat rakovinu. Jde o novou metodu optické diagnostiky za použití křemíkových nanočástic, které jsou unikátní z hlediska diagnostiky a léčby onkologických onemocnění. Pokud jsou nanočástice potaženy určitými polymery, jako je polyethylenglykol, pak mohou volně cirkulovat v krevním řečišti a hromadit se v nádoru. V důsledku optické odezvy nanočástice mohou být detekovány v tkáních organismu, což umožní „osvětlit“ oblast nádoru, v níž došlo k jejich akumulaci.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8HVE


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTo slunce se má…   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 12:49:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzpomínám si na píseň Šťastné staré slunce (Lucky Old Sun) a vnucuje se mi druhá sloka: Už jako malý kluk jsem slýchával hrát tyhle písně, které neznají smích. To slunce se má, to nedělá nic, jenom bloumá po nebesích. Můj Bože tam v nebi, vyslyš mé přání, vždyť znáš můj veliký žal. Tak pošli ten oblak pro mne za svítání a dej mi poznat ten ráj.

Nevím, bude-li mé přání vyslyšeno a dostane se film Olivera Stone o Ukrajině v letním horku na televizní obrazovky české kotliny. Nevím, jaké ohlasy na výsledek voleb do Ukrajinské Rady v ní převládají. Nevím, viděl-li někdo, kromě několika známých, kterým jsem poslal video, jak hongkongští bojovníci za demokracii v bílých fotbalových tričkách bojují s policií reagující ve stylu terakotové armády. Nevím, uvědomují li si evropské elity v letním potu svoji bezvýchodnou situaci. Krušná doba klepe na dveře. Jejich přání - Zbav mně mých strastí a utiš můj pláč, dej mi to, po čem toužím. Jak slunce se mít a nedělat nic, jenom bloumat po nebesích, nebude vyhověno, ani za velké peníze. Proč?

Část odpovědi představují tři následující skutečnosti týkající se elit. 1) Hyper-mobilita, vybíravost a často i výborné vzdělání, dovolují přezírat a ignorovat tradice, identitu a oddat se do služeb cizích, budujících nový rod globální elity. Ani jedno, ani druhé nechrání jejich elitní slouhy před metastazující korupcí liberální demokracie, před úpalem a následky. 2) Všechny současné elity jsou oslabeny. Budou ještě více. Vše objemné sledování oficiálních a neoficiálních špehů a plížící se trauma (z krize větší, než ji známe) umocňuje odmítání být řazen k elitám. Ty vždy působí v protikladu k spravedlnosti a rovnosti. Proto jim zvučí v uších řádka z písně francouzských revolucionářů: Les aristocrates, pardon, les élites a la lantern! Něco, jako – aristokraté, pardon, elity na lampu pověsit! 3) Strach se zmocňuje elit. Lišky mají obavu o přežití, potřebují lva. Ten je totiž schopen použít násilí při dobývání cíle.

Proto se elity (lišky) snaží vyhnout konfrontaci, dávají přednost manipulaci a izolaci. V ní si neuvědomují, že dějiny jsou záznamem střídání elit. Čím dál se člověk uzavírá, tím více se mu nedaří otevřít se novým ideám, asimilovat, ani nové členy. Proto jsme svědky vzniku kontra-elit (lvy) typu Gréta, Carola a Milion chvilek a fenoménů typu America-, China-, a RF First a podobných. Současné technologie totiž umožňují mobilizovat masu nacházející se v procesu debilizace společností. Ta je nutná pro organizovaný nátlak a nalezení opory pro záměnu zavedené elity (lišek) novou (lvů) s pomocí postupného proniknutí do stávajících elit.

Kdo má zájem o teorie elit, může se seznámit s prací F. A. von Hayek, V. Pareto a dalších, včetně Američanů Ch. Lasch (The Revolt of the Elites and The Betrayal of Democracy) nebo Ch. W. Mills (Sociologická imaginace). Ten charakterizoval Americké mocenské elity jako velkou trojku prolínajících se systémů tvořenou špičkami hospodářských korporací, politického vedení a armády. Kompaktnost moci trojky chápe Mills jako ohrožení demokracie v USA. Nic nového pod sluncem pro absolventa elitní Eaton College, PM Borise Johnsona, pro širší veřejností neznámé EU elity a také médii, vyšetřovatelem a tropickým horkem grilovaného premiéra české kotliny, pana Babiše.

I v horku stojí ta to ochráncům demokracie se podívat na film Olivera Stone o Ukrajině. Film dokumentuje a umožňuje pochopit celou metodologii převratu, pochopit, jak se obyvatelé Ukrajiny s pomocí mýtu zvaném Mejdan stali jednoduchým prostředkem v komplexním geopolitickém boji, a proč vítězství komika Zelenského je Pyrrhovým vítězstvím demokracie západního typu v širokém slova smyslu. Vítězství komika se mi totiž jeví prohrou RF a EU.

Prohrou RF, protože volby prakticky provedly oddělení dvou ruskojazyčných oblastí od Ukrajiny. Volby dokumentují nezájem ukrajinských elit o občany. Tím umožnily udělat další krok k rozpadu Ukrajiny bez možnosti vyloučit větší vojenský konflikt. Povolební odmítnutí tzv. Minských a ostatních dohod formou odmítnutí amnestie, popis vysněného premiéra, a možnosti protivníků prezidenta sabotovat, nevěští nic dobrého. Tím se mi potvrzuje legenda o setkání lži s pravdou, autora, jehož jméno si teď nevzpomínám. Přesto ji zkráceně uvádím

Dobrý den, řekla lež. Dobrý den, odpověděla pravda. Nádherný den, řekla lež. A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo. Nádherný den, jako dnes (kdy pracuji na příspěvku), řekla pravda. Ještě krásnější je to jezero, řekla lež. Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila. Běžela lež k vodě a řekla: Ta voda je ještě krásnější. Plavme. Pravda se dotkla vody svými prsty. Voda byla opravdu nádherná a pravda proto uvěřila lži. Obě se vysvlékly a plavaly. Po chvíli vyšla lež z vody, oblékla se do šatů pravdy a odešla beze slov. Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet za ní bez oblečení. Všichni se jí děsili, když ji uviděli. A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Z uvedeného vyplívá, že po volbách na Ukrajině (i po těch místních na podzim) bude RF muset uznat přinejmenším dvě republiky. To znamená, RF bude čelit dalším sankcím EU v krušné době. Protože ruští liberálové a demokraté dnes nemají reálnou šanci na změnu a přístup k moci, je zcela vyloučeno i členství Ukrajiny v NATO. Za to není vyloučeno zvýšení intenzity provokací a tím i neplánovaného vzniku vojenského konfliktu. Blouznění Ukrajiny o členství v EU a NATO zvětšuje již tak silné bolesti hlav evropských elit v krušné době.

Vítězství ukrajinského komika je i prohrou pro EU. Především v kontextu voleb do cirkusu EP a výměny pozic v Bruselském zrcadlovém bludišti. Nová předsedkyně EK, paní von der Leyen se bude dívat přes oceán a hledat zpětnou vazbu na její doporučení a rozředěná rozhodnutí dříve, než se podívá pravdě do očí na Východě. Podporu bude mít ve své nástupkyni v SRN, paní AKK. Ta v žádném případě nebudí dojem, že by nechtěla vidět dobře vyzbrojený a fungující Bundeswehr doma a v zahraničí. To i proto, že Velká Británie v odcházení na dnech potvrdila nemožnost bojovat sama za své a EU zájmy v Perském zálivu. Proto se Velká Británie snažila zatáhnout do boje USA. Ty promptně odmítly a nastavily NATO a EU zrcadlo. V něm vidíme, že NATO a EU již dlouho nejsou tím, co byly.

Proto hřímání jejich elit je voláním do lesa s malou ozvěnou u velkých hráčů. Podobně je tomu s hřímáním elit o brexitu. Až do nedávného zveřejnění dokumentace v televizi UK bylo veřejnosti neznámé vyjádření šéfa vyjednávače EU o brexitu, Michel Barnier: EU státy se nikdy nenechaly udivit britským vyhrožováním. Jsem velice zvědav, co řekne šéf vyjednávač při jednání s britskou delegací pod vedením nového premiéra, komika – novináře – narcisty, a podle jednoho diplomata EK – absolutně bezprincipového, pana Borise Johnsona. Ten začal přesně podle teorie elit a letité praxe demokracie: vzal si pro jistotu do vlády, jestli se nemýlím, dva sourozence a tvrdé podporovatele brexitu. Zmiňuji se o brexitu kvůli českým elitám tonoucím v bahně skutečných a vymyšlených střetů zájmů, dotačních a daňových podvodů. Ty všechny mají jedno společné: pracují s financemi a dotacemi EU. Ty plní, jak víme, funkci výživy korupce, vydírání, kontroly a udržení moci nad žadateli a občany-plebeji.

Proto připomínám: Každé posunutí brexitu stojí EU cca 20 miliard Euro. Jak je to možné? Když ex-premiér Theresa May předložila oficiální den výstupu UK z EU 29. Březen 2017, účet z Bruselu zněl na 60 miliard Euro. Dnes, dva roky později, se účet snížil již na 40 miliard Euro. Proč by nemohl premiér Johnson požádat o další posunutí? Přinese totiž UK další snížení účtu, jemu vítězství na domácí půdě a členským státům EU finanční prohru. 31. Prosince 2020 totiž končí rozpočtový rámec EU. Ten svého času akceptovala UK. Od 2021 již bude mnohem méně peněž v kase EU. Pro její programy a elity nastoupí doba, kterou v úterý vice prezident EK, pan Frans Timmermans popsal jedním slovem – Tragédie.

Zmírnil tón po té, co předtím použil mnohem více slov k popsání komplexní problematiky, kterou lze nazvat jedním slovem contenance (obsah). V něm se nachází mimo jiné fragilní mír mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku, irská pojistka zvaná backstop a v neposlední řadě i možnost referenda o oddělení se Skotska od UK. Vše bude dražší pro všechny v případě No – Deal – Brexit. Nehledě na skutečnost, že fragilní mír v Severním Irsku může kdykoliv zmizet na dlouhou dobu, podobně jako zmizel mír na Ukrajině. Proto bude možné opakovaně slyšet elity zpívat prosbu, třetí sloku písně Šťastné staré slunce: Zbav mně mých strastí a utiš můj pláč, dej mi to, po čem toužím. Jak slunce se mít a nedělat nic, jenom bloumat po nebesích. K našemu štěstí, elity nebudou vyslyšeny.

Mír se totiž nevrátí bez kardinálních změn v obchodních vztazích mezi USA, ČLR, RF a EU. Platí, že když dva mluví totéž v jednom jazyce (nová lingua franca angličtina), neznamená to, že si rozumějí, a mají jedno a to samé na mysli. Platí, že i opěvovaná globalizace ala USA má jiný obsah než globalizace v pojetí EU. O čínském nebo ruském pojetí globalizace, nemluvě. Proto při diskuzích o globalizaci, mírové spolupráci a transparentnosti ztrácejí jednající elity rychle kontakt s realitou. Jednou z nich, tou nepříjemnou pro současné elity je silné ochlazení vztahu UK – ČLR ve srovnání s érou 2015 – 2018. Není to ochlazení z Hongkongu, ale z Osaky. Tam se za silných dešťů a větru položil základ nového trojúhelníku USA – ČLR – RF. Ten bude rozhodovat o obchodním dění ve světě. Zatím bez EU a UK. Té, formálně reprezentované HM, zůstane možnost rušit a dále oslabovat vztah EU s ČLR a RF a podobně.

Tomuto tvrzení nasvědčuje vývoj vztahu EU – ČLR po březnovém turné prezidenta Si Ťin-pching v Itálii, Monaku a ve Francii. A také vývoj po jednání prezidenta Si s prezidentem Macronem, kancléřskou Merkel a předsedou EK Junckerem a výsledek summitu EU – ČLR z 9. Dubna t.r. Ten byl Donald Tuskem expresivně označen jako průlom. To vše a proto, aby jako průlom mohl být označen souhlas ČLR a EU s reformou Světové obchodní organizace. Tento průlom lze však také hodnot jako evropské vydání amerického ultimáta z května 2018. To ČLR rychle a rozhodně odmítla. Delegace USA měla co dělat, aby se jednání obnovila.

Průlom jako evropské vydání amerického ultimáta lze současně interpretovat jako pokus o podbízení se USA za současného píchnutí prezidenta Trumpa včelou. Podstatou souhlasu – průlomu je totiž paradoxně omezení státních investic. To ve skutečnosti znamená zvětšení možností pro vstup zahraničních investic (rozuměno z USA a EU) do čínských strategických společností. A ve výsledku dostat pod kontrolu technologický a hospodářský rozvoj ČLR. Krátce: omezení suverenity ČLR. Na druhé straně by průlom jako paradox mohl sloužit pro omezení vstupu americkým a západoevropským společnostem (a západním špehům všeho druhu) do čínských strategických společnost, tím i k zintenzivnění propagandy proti ČLR.

Podrobnější odpověď na otázku, proč se EU rozhodla, jak se rozhodla, nebudu z časových důvodů nabízet. Jako příklad uvádím tří skutečností: 1) Za EU jednali úředníci, žádní volení představitelé členských států EU. 2) Bruselští vyjednavači si neuvědomují rozdílné chápání globalizace, privatizace a psychologie. 3) V ČLR nikdy nebyla privatizace. Ta se po zkušenostech v RF stala pramenem emocí, agrese a útoků na moc a proto i varováním pro všechny lidi se zdravým rozumem, včetně nové ruské elity. Jeví se mi, že ukrajinský komik – prezident a jeho poradci se nechali unést legendou o setkání lži s pravdou a sladkými mýty. V žádném státě na světě, kromě RF, neexistují privatizované společnosti strategického významu pro stát s akcionáři z USA, UK a podobných, nepřátelsky orientovaných států. Států, které se radovaly z lehké kořisti. Netušily však, že má potenciál a schopnost vzkříšení a co to znamená Zeitgeist, duch času. Ten, jak se mi jeví, zatím nenavštívil Ukrajinu.

Studentům oboru politologie, mezinárodní vztahy a podobné doporučuji zamyslet se nad tím, jak je možné, že nehledě na uvedené a současně probíhající transformaci politicko – hospodářského a finančního systému se podařilo prezidentu Putinovi bez znárodnění vzkřísit a rychle postavit na nohy vojenský průmysl, získat spolurozhodující pozici v geopolitice, geoekonomii, geoideologii, a současně pozorovat působení nepřítele, doma venku.

K nim se řadí i bruselští vyjednavači bez demokratického mandátu. Ti jednají vždy podle specifické západní psychologie, politické filosofie a archetypů. V jejich pojetí se priority nacházejí ve sféře osobního života, ekonomice definované světem trhu, rozděleného nadnárodně působícími bankami a korporacemi, a za nimi stojící malou skupinou zvýhodněných elit, přesvědčených, že jí patří svět. To je podstata globalizace ala Západ.

V pojetí ČLR, a snad i RF a dalších, zvýhodněnými globalizací by neměli být privátní osoby a korporace, ale státy a národy. Banky a korporace jsou v ČLR chápány jako instrumenty, prostředky rozvoje a vývoje, nikdy ne jako koneční zvýhodnění. Studenti bankovnictví a historie se mohou poučit z práce a funkce 13 bank rozhodujících o zlatu. Z nich jsou tři čínské, ve státním vlastnictví. Po pochopení funkce bank se jim objeví podstata doporučení Římského klubu. Ta se týkají například snížení počtu obyvatel Planety, průmyslové výroby a zachování západního monopolu. Po seznámení s funkcí jim bude pochopitelná pozice ČLR. Ta představuje instrument v boji proti západní korporativní moci, konzumismu a plýtvání přírodními zdroji. ČLR používá jako příklad USA: 5% obyvatel spotřebovává 40% světových zdrojů. Z uvedeného vyplívá, že jakýkoliv pokus EK hrát s kartou ČLR proti USA je neomluvitelná hloupost. Ta ale omámila i vládu ČR a poslala ji na cestu hledat přízeň v USA.

Jsem přesvědčen, že delegace ČLR postavila vyjednávačům EK 9. Dubna podobnou diagnózu, jako já. Neuvědomění si skutečností, že globalizace ala USA představuje pro ČLR a RF a další státy Planety nebezpečí návratu kolonialismu, a že nikdy nevstoupíš do téže vody, představují pouze dva z mnoha symptomů krušné doby pro západní elity.

Důležité téma pro pochopení krušné doby elit představuje RF. Tam slouží i dnes ještě zprivatizovaný majetek především osobním, korporativním a západním politickým zájmům. Ty jsou vždy v protikladu k zájmům většiny států. Výsledkem privatizace je náročný špagát bezpečnostních složek, jejich příslušníků a skandály, ve kterých jsou zamíchány s pomocí integrace do privátně - státních korporací. Špagát jako dilema: Duše a peníze některých jsou na západě, národní zájmy, které jako profesionálové chápou, jsou na východě. V ČLR.

Kromě uvedeného se nabízí další aktuální téma: vměšování se do vnitřních záležitostí druhých států. Jak mohlo dojít k vměšování nového EP do vnitřních záležitostí ČLR pomocí rezoluce z 18. Července t.r? Ta se týká extradice a situace v Hongkongu. Připomínám, že si nedovedu představit, že někdo z členů EP si přečetl ve svém mateřském jazyce překlad z čínštiny a porozuměl návrhu zákona. Ten se týká především Taiwanu, ne Hongkongu. Staré známé a nové, částečně neznámé elity v EP budou i nadále pod kontrolou Anglosasů pracovat proti ČLR, RF a jak bylo nedávno možné slyšet od odcházející paní Mogherini i proti Venezuele a dalším státům, neřídících se evropskou konvencí lidských práv. Budou opakovat chyby, které udělali ve hře s RF proti USA. Budou opakovat chyby, ne vždy záměrně, ale na úrovni podvědomí v systému, jehož funkci znají jenom povrchně, nebo vůbec ne.

Výsledek konání Bruselských, EP a národních elit členských států EU a NATO nazývám nevyléčitelnou politickou schizofrenií. Její symptomy dokumentuje rozdělené myšlení, porucha vnímání a emotivity, u některých členů elit i porucha motoriky, osobnosti, schopnost jednání s lidmi, pozornost nebo paměť. Ta si zaslouží péči a posílení. Proč?

Včera (24.7) utrpěli američtí demokraté jednu z největších povolebních a současně již předvolebních porážek v Kongresu. Tu způsobil Robert Mueller. Odpovídal ve stylu – ano, ne, nevím, zopakujte otázku prosím. Tím nesplnil zadání Demokratů a v podstatě uvolnil ruce prezidentu Trumpovi a jeho týmu. Proto si mohu lehce představit výsledek v obchodním jednání USA s EU. Jednání se totiž může kdykoliv svrhnout do otevřené války. V ní se EU a elity ukáží nahé, rozpustí se jako led v dnešním horku a nad některými z nich poroste tráva.

Nehledě na to, zda se potvrdí mé hodnocení jako odpovídající skutečnosti, EU a s ní česká kotlina budou potřebovat znát více, než je tomu dnes. Znát nejenom písničku Šťastné staré slunce, historii nepřátelství evropských elit proti Rusku, jako jevu od dob Karla Velikého, ale i citát Ivana Hrozného z roku 1580 o následcích importu potravin z ciziny pro obyvatele, a něco o absenci civilizačního projektu EU a podstatě civilizačních projektů Ruska a ČLR.

Jestliže civilizační projekt Rusko charakterizuje nemožnost soužití dvou medvědů s diametrálními názory a chováním v jednou doupěti, to civilizační projekt ČLR charakterizuje snad nejtypičtější vlastnost Číňanů: pragmatičnost. Ta představuje slabou stránku universalistických a kosmopolitních evropských elit.

Proto se sluha lidu bude transformovat do sluhy anglosaských elit. Proto se bude Ukrajina dále transformovat do nového subjektu nepotřebujícího občany. Proto by se měla česká vláda připravit nejenom na ekologický džihad (Tomáš Jirsa, senátor ODS, Právo, 24.7), ale i na setkání lži s pravdou, kladoucí otázky typu: Co způsobilo růst GDP per capita v ČLR (v 1978) z USD 1.500 na více než USD 12.000 (v 2015)? Co vyplívá ze srovnání GDP per capita ČLR s UK a USA? Co způsobilo pravdivost legendy o setkání lži s pravdou v ČR? Proč demokracie není schopná zvítězit nad chudobou a vyhnout se opakování chyb?

Pro informaci uvádím, že GDP per capita v UK (v 1700) byl cca USD 2.200 a USD 12.000 v 1953. 150 let potřebovalo Britské impérium k tomu, čehož dosáhla ČLR za pouhých 40 let. USA potřebovaly k tomu samému cca 240 let! Dosáhly GDP per capita USD 12.000 v roce 1941. V roce 1700 byl USA GDP per capita cca USD 1.200 - 1.300. Zainteresovaní čtenáři se mohou seznámit se studií (57stran) z června 2019, finančně podpořenou EK: From workers to capitalists in less than two generations: A study of Chinese urban elite transformation between 1988 and 2013. Autoři Li Zang (Paris School of Economics), Filip Novokmet (University of Bonn) a Branko Milanovic (Center City University of NY). Jak vidno: Nemá smysl vracet se do minulosti. Vzpomínkami na minulý banket nebude nikdo syt. Vše je před námi. Zatěžuje to naší mysl. To slunce se má, to nedělá nic, jenom bloumá po nebesích. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
25.07.2019Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMiss Michigan zbavena titulu za ideo-zločin   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 01:20:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Modelka čínského původu Kathy Zhu se dopustila se hned tří ideo-zločinů, ačkoli oficiálním zdůvodněním odebrání titulu královny krásy byly jen dva z nich.

V kampusu Floridské univerzity byla pořádána akce “Zkus si hidžáb”, jako oslava světového dne Hidžábu. Kathy byla vyzvána místní studentkou muslimského vyznání k vyzkoušení hidžábu a odmítla. Muslimka se naštvala a rozmázla to na sociálních sítích. Napsala: „Vyzvala jsem Kathy, ať si vyzkouší hidžáb ale odpověděla mi ‘Ne, děkuji’, neudělala si dokonce ani čas, položit mi nějaké otázky a zkusit pochopit co to hidžáb vůbec je. Taková ignorance!“ V dalším tweetu pak napsala: „Pojďme tuto dívku vyloučit. Pište emaily na vedení školy. Ignoranci nebudu na svém kampusu tolerovat“.

Zločin první bylo tedy to, že si odmítla obléknout Hidžáb (který se jí dokonce podle Kathy muslimky pokoušely navléci násilím). Zločinem druhým pak byl tweet, kde na nářky o množství zastřelených černochů zareagovala zveřejněním oficiální statistiky, ze které plyne, že drtivá většina těchto úmrtí a zranění jde na vrub tzv. ‘Black on black gun violence’, tedy přestřelkám mezi černochy samotnými. Napsala: „Věděli jste, že většina úmrtí černochů střelnou zbraní, je způsobeno jinými černochy? Vyřešte si problémy uvnitř vlastní komunity před tím, než začnete obviňovat ostatní.” Organizátoři soutěže krásy pak ve vzájemné komunikaci, která byla zveřejněna, obvinili Kathy z ‘insensitive statistical tweet’ a z ‘rasismu’. Ona se jich naopak dotazuje: „Jak může být statistika rasistická? Statistiky a fakta nejsou vždy příjemné. Je smutné, že budete raději lhát veřejnosti, než abyste podpořili někoho, kdo se snaží věci měnit tím, že mluví o věcech, které se nikdo neodváží ani vyslovit.“

Tak toto jsou dva zločiny, kterých se Kathy Zhu dopustila. Společnost jí odebrala titul miss, univerzitu vyměnila a jede se dál. A ten její třetí hřích? Hřích, který jistě sehrál svoji roli, ale mezi důvody odebrání titulu nebyl zmíněn? Tím je její podpora Donalda Trumpa a také to, že se považuje za konzervativce.

Tak to jsou ti dnešní drobní disidenti, kterých nám přibývá den po dni, o kterých vám v našich médiích nikdo referovat nebude. Tam naopak stále běží nekonečné připomínání komunistického režimu. Jako třeba dnes v Českém rozhlase, snad hodinový pořad o humoru v socializmu a jak jste prý za vtip mohli skončit až v kriminále. Ano, možná někdy ano, ale pro Boha! Komunistický režim je 30 let pryč, ale i až bude pryč 50 let, bude stále hlavní náplní našich médií. A další a další skuteční a velice současní disidenti, zůstanou pro tyto opožděné bojovníky s totalitou neviditelní, protože na západní straně sítnice mají velkou slepou skvrnu.

Na tom vyspělém západě to teď prostě jede. Podobných případů přibývá, šrouby se utahují, zatím hlavně na universitách v médiích a institucích. Bohužel ne proti vůli rádoby svobodomyslných studentíků, ale na jejich horlivý popud. A chudák holka, jejíž rodiče nebo prarodiče možná utekli zrovna před šílenstvím Čínské kulturní revoluce, musí zažívat sice v mírném podání, ale podstatou podobné šikany.

Budu se snažit suplovat roli médií a alespoň o některých symptomech probíhající kulturní revoluce na západě zde referovat.

Oto Jurnečka

Článek vyšel na blogu Oto Jurnecka.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPodle výroční zprávy NCOZ se čtením a šířením článků z alternativy můžete stát spolupachatelem v organizovaném zločinu a v podněcování terorismu!   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 00:57:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle výroční zprávy NCOZ se čtením a šířením článků z alternativy můžete stát spolupachatelem v organizovaném zločinu a v podněcování terorismu! Neuvěřitelné výroky elitních důstojníků policie ve výroční zprávě potvrzují, že v České republice začne být kriminalizována novinářská práce na alternativě, ale spolu s ní i koncoví čtenáři! Řetězové emaily a přeposílání článků bude moci být posuzováno jako organizovaný ideo-zločin! Předsudečná nenávist, posilování pravomocí tajných služeb a teď už dokonce organizovaný zločin kvůli sdílení článků z alternativy!

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes vydala svoji výroční zprávu za rok 2018 a obsah dokumentu potvrzuje předchozí varovné články, které jsme na Aeronetu nedávno publikovali. Nejprve to byl článek o tom, že Ministerstvo vnitra pod Janem Hamáčkem chce ve spolupráci se Státními zastupitelstvími stíhat občany ČR z nového trestného činu tzv. předsudečné nenávisti. Komplexní článek o této kauze jsme přinesli zde: https://aeronet.cz/news/rezim-v-cr-utahuje-srouby-statni-zastupitelstvi-se-dozaduje-nasazeni-odposlechu-proti-obcanum-cr-kteri-pry-siri-predsudecnou-nenavist-co-to-je/ Před 2 dny jsme přinesli článek o tom, že Senát PČR schválil novelu zákona o tajných službách, která poskytne zpravodajcům drakonické pravomoci zasahující do osobních práv a svobod občanů ČR. A protože špatné zprávy chodí obvykle ve trojici, tak dnes přichází doslova jobovka.

Ve výroční zprávě NCOZ za rok 2018 se na stranách 25 až 27 v sekci č. 3.2 nachází zhodnocení terorismu v ČR. A věřte nebo ne, v této sekci o terorismu je zahrnuta činnost české zpravodajské alternativy, tedy nejen Aeronetu, ale všech serverů a blogů, které poskytují občanům ČR názorové platformy, jednak pro publikování článků k aktuálním kauzám, tak i prostor pro občanské reakce v komentářích pod články. Martin Fendrych z Bakalova serveru Aktualne.cz nelenil a zčerstva o tom přinesl článek s obrázkem, který se opět trefuje do našeho Aeronetu a našeho nezávislého analytického zpravodajství.

Podle elitních důstojníků NCOZ tyto alternativní servery představují do budoucna hrozbu, protože jejich činnost se podobá organizovanému zločinu, jehož cílem je štěpení a následná radikalizace české společnosti. Důkazem pro toto tvrzení NCOZ je podle zprávy kauza Jaromíra Baldy, který jako příznivec SPD pokácel na koleje na Mladoboleslavsku stromy, chtěl vykolejit vlak a svalit to potom na migranty. Soud Jaromíra Baldu odsoudil na 4 roky do vězení za terorismus.

Zpravodajská alternativa jako organizovaný zločin podněcující terorismus, důkazem je prý důchodce Balda


Jak už jsem varoval ve svém výše odkazovaném článku o předsudečné nenávisti, kauza Jaromíra Baldy je bizarní a nelogická, přičemž naplňuje znaky státními orgány nachystané provokace. Především je podezřelé to, jak profesionálně byla akce provedena a jak je českými orgány obratně používána k potlačování svobody slova, tisku a projevu. Policie klade přímé rovnítko mezi SPD, alternativní weby a pachatele trestných činů, které podle NCOZ spojuje společná ideologie, tedy odpor proti migraci, migrantům, xenofobie a rasismus.

Tohle spojení je velmi nebezpečné a kompromitující materiály, především fotografie, na kterých je Jaromír Balda s transparenty SPD, s představiteli a členy SPD v regionu, u petičního stánku SPD, představují nebezpečný materiál, který může být zneužit k vykreslení SPD jako teroristické organizace, která svým politickém éthosem štěpí společnost a radikalizuje občany pro provádění terorismu.

Servery alternativy jsou potom ve výroční zprávě NCOZ vykreslovány jako nekritičtí fanoušci Ruské federace, které vytvářejí synergie s populistickými politickými projekty. Nejvíce trestných činů v oblasti terorismu se prý odehrálo na sociálních sítích v podobě nenávistných příspěvků, které vedly k radikalizaci některých osob, které následně byly dopátrány a obviněny.

Zpravodajská alternativa se tak oficiálně dostala do výroční zprávy NCOZ do sekce o terorismu, což je naprosto skandální, neuvěřitelné, neakceptovatelné a hlavně nebezpečné. Znovu se ukazuje, že ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka se vydalo na cestu likvidace občanských práv a svobod, protože formulace v této výroční zprávě NCOZ staví zpravodajskou alternativu do jedné řady s teroristickými organizacemi, jako je Islámský stát nebo Al-Kajda.

Budete sdílet článek na Facebooku nebo přepošlete emaily s odkazy na články a okamžitě jste terorista a podílíte se na organizovaném zločinu

Kdokoliv sdílí články z alternativy, tak podle této výroční zprávy se podílí na organizovaném zločinu šíření předsudečné nenávisti, která vede k radikalizaci osob a následně až k terorismu, jako v případě Jaromíra Baldy. Takto je položený narativ výroční zprávy NCOZ za rok 2018 na stranách 25 až 27. Sami si to dejte do souvislosti s předchozími články o předsudečné nenávisti a o posilování pravomocí tajných služeb.

Všechno je to společná stopa jednoho procesu, za kterým stojí současné Ministerstvo vnitra a ČSSD. To je všechno práce Lidového domu, není o tom naprosto žádných pochyb. Začnete tedy sdílet nějaký článek, který např. kritizuje nějaký násilný čin, kterého se dopustil africký migrant v Německu. Tento sdílený článek někoho v ČR osloví, rozčílí a dotyčná osoba napadne nějakého černocha v Praze na Václavském náměstí, který tam bude jako turista.

Policie potom zjistí od útočníka, že si přečetl nějaký článek, který byl sdílený na sociální síti z nějakého alternativního serveru. Najednou se karta otočí a útočník už nebude útočníkem, ale bude zmanipulovanou obětí nějakého zlého a štvavého alternativního serveru, který šíří dezinformace a proruský narativ. Přesně takový postup je nyní policií a médii mainstreamu uplatňován v kauze Jaromíra Baldy. Ten je sice pachatelem, ale ve skutečnosti je prý obětí rasismu a xenofobního populismu SPD proti muslimům a migraci, ale i obětí štvavých článků alternativy.

Alternativa prý štěpí spořádanou českou společnost šířením dezinformací, nenávisti, rasismu a popírání holocaustu

Ta spojnice je prý naprosto zjevná a je zcela zřejmé, že vnitro a policie chtějí alternativu v blízké době natvrdo kriminalizovat jako teroristické subjekty, které vyrábějí z poctivých a slušných občanů hnusné a odporné teroristy. Celé to prý platí a řídí Rusko a tyto pro-ruské servery tak štěpí českou společnost předsudečnou nenávistí. Za pozornost z této výroční zprávy stojí tento odstavec:

“Do budoucna byla jako hrozba vyhodnocena činnost tzv. alternativních médií, která mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých adresátů. Velmi často je patrná určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata i názorové postoje. Obsah obvykle tvoří různé domněnky, které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie. Často se rovněž objevují i příspěvky balancující na hranici trestněprávní odpovědnosti ve smyslu šíření poplašných zpráv, podněcování k nenávisti, hanobení nebo popírání holocaustu. Řada těchto alternativních médií neskrývá svůj nekritický postoj vůči Ruské federaci, konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu. Obdobně je tomu i v oblasti politického extremismu v souvislosti se vznikem a působením radikalizovaných jednotlivců a skupin, u nichž se mohou projevovat násilné tendence.”

Z těchto vět je zcela jasné, že NCOZ se snaží položit rovnítko mezi duševně labilní a nemocné lidi, kteří provedou nějaký trestný čin a zpravodajské servery alternativy, které pouze informují o tom, o čem mainstreamová média nesmí anebo nechtějí informovat. Alternativní zpravodajství nemůže nést zodpovědnost za činy cizích lidí, kteří si přečtou články, analýzy a zpravodajství. Alternativa je tady právě od toho, aby předkládala společnosti alternativní pohledy na domácí a světové politické události z jiného pohledu, než který poskytují mainstreamová média v rukách oligarchů, bývalých uhlobaronů, anebo neziskových a zahraničních skupin, které ovládají tzv. veřejnoprávní média, která nikdo nekontroluje, nikomu nepatří, ale všichni si je musí povinně platit. Není divu, že lidé potom utíkají od těchto médií a hledají pravdu na alternativě.

Zahazování emailů na freemailových službách Zdeňka Bakaly (Centrum, Atlas a Volný), o čemž jsme jako první informovali, nebylo žádným náhodným jevem nebo výstřelkem, byl to počátek procesů likvidace a kriminalizace všech osob, které mezi sebou sdílí články z alternativy přes emaily. Uběhla krátká doba a najednou vidíte, že alternativní servery jsou zařazeny ve výroční zprávě NCOZ v sekci o terorismu. Pravda je pro ně terorismus. Když my na alternativě řekneme lidem pravdu, co je čeká a co se na ně chystá v Nové Evropě, tak mnoho lidí vyděsíme, ale pravda v dnešní době není příjemná.

Pravda vyděsí, pro pravdu se umírá v celých lidských dějinách, kam až oko dohlédne. Alternativa nenese zodpovědnost za duševně labilní jedince, kteří nedokáží pravdu unést. Je to stejné jako s producenty akčních filmů z Hollywoodu, ani oni nenesou odpovědnost za fanoušky, kteří se filmem inspirují a jdou potom vystřílet restauraci, jako ve filmu. A že takových případů v USA je požehnaně, ale nikoho tam z policie nenapadne obviňovat Hollywood z propagace terorismu. Tady pouze vidíte, že NCOZ jede politickou objednávku na kriminalizaci novinářů na alternativě. A nemyslete si, že se to zlepší, bude hůř!

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/podle-vyrocni-zpravy-ncoz-se-ctenim-a-sirenim-clanku-z-alternativy-muzete-stat-spolupachatelem-v-organizovanem-zlocinu-a-v-podnecovani-terorismu-neuveritelne-vyroky-elitnich-dustojniku-policie/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDržte se, přichází Brexit!   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 00:27:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už jsou to tři roky, co si britští občané odhlasovali odchod své země z Evropské unie. Noční můra bruselských byrokratů se měl stát skutečností. A to nesměli dopustit.

Snažili se Hrdý Albion ponížit co nejvíc to šlo. Zničili všechny, kteří o Brexit skutečně stáli a nechali v čele premiérku, která se sama aktivně zúčastnila kampaně za setrvání v EU. Ono je těžké dosáhnout výhodnou dohodu pro Brity, když na obou stranách stolu sedí lidé hájící zájmy Bruselu....

Předkládali nevýhodné dohody a po jejich odmítnutí se snažili se všechny přesvědčit, že Britové nevědí co chtějí. Ve vzduchu se začala vznášet možnost vypsání druhého referenda (s čím mají již v Bruselu bohaté zkušenosti s Evropskou ústavou), kde by mohla Británie konečně hlasovat správně.

Jenže pak měli možnost britští občané přijít k volbám a konečně vyjádřit svůj názor. K překvapení velké části politologů a komentátorů dali najevo že chtějí.....Brexit! Masově zvolili stranu, která byla založena pár týdnu před volbami s jasným jednoduchým názvem The Brexit Party. Premiérka pozici již neudržela a v čele ji nahradila jedna z hlavních tváři kampaně za odchod, Boris Johnson.

Velká část médii je v panické hrůze, že k odchodu skutečně dojde 31. října. A mají proč. Jejich falešná představa utrpení každého, kdo EU opouští, se rozpustí.

Evropani uvidí, jak se Británii daří a začne se mluvit o dalších exitech. Frexit, Itexit....

Dočkáme se někdy i Czexitu?

Vše je otevřené

Autor: Petr Krist

Zdroj: https://petrkrist.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=722086

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJihokorejské stíhačky, japonský vzdušný prostor, dvě minuty nenávisti   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 00:24:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Novou „kauzou“ v obviňování Ruska a vytváření obrazu strašlivého vnějšího nepřítele je kauza údajného porušení údajně jihokorejského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letadly a kauza následné údajné střelby jihokorejských stíhaček.

Tato story dělá titulky mainstream médií na prvních stranách. A titulky to jsou panečku drsné, jak kdyby Rusko zaútočilo na půl zeměkoule a tím začala světová válka.

„Vletěli jste do našeho prostoru, obvinili Jihokorejci Rusko a začali pálit“, píší Novinky z mediální grupy Seznam.

Tak se pojďme podívat trochu na fakta.

Nejprve se podívejme, o jaké místo, kde došlo k údajnému narušení vzdušného prostoru Jižní Koreje. https://en.wikipedia.org/wiki/Liancourt_Rocks

Jde o ostrovy Dokdo (korejsky)/ Takeshima (japonsky). Už s názvem začíná drobný problém, protože ostrovy sice spravuje/okupuje (nebo co vlastně) Jižní Korea, ale nárok si na ně činí také Japonsko.

Skaliska najdete na souřadnicích 37°14′30″N 131°52′0″E. A věřte mi, že v jakékoli aplikaci budete muset hodně, hodně, HODNĚ zvětšovat, abyste je uprostřed pustého oceánu vůbec viděli.

Anglický název pro ně je Liancourt Rocks, tedy SKÁLY, skoro by se chtělo říci šutry. Takže už samotný anglický název ukazuje, že jde prostě o pár skalisek uprostřed pustého oceánu. Nejbližší jiná pevnina je od těchto skalisek vzdálena 88 km a to ještě jde o malý ostrov.

Jde o celkem 90 ostrovů, z nichž ovšem pouhých 37 je trvale nad vodou, ostatní jsou podle přílivu-odlivu. Dva hlavní ostrovy jsou jediné hodné zaznamenání. Jmenují se „Mužský ostrov“ a „Ženský ostrov“. Pozn.: Zbývajících 88 pseudo-ostrovů tak vlastně může být pojmenováno po všech dalších 88 „pohlavích“ pomateného multikulturalismu. ;-)

Na skaliskách Liancourt se nenachází vůbec nic. Teda vlastně ano – jeskyně ve skalách. Ale jinak už nic.

Komu vlastně ostrovy patří, není vůbec jasné. A nikdo v mezinárodních vztazích zřejmě neuznal ani jednu ze stran korejsko-japonského sporu o tato skaliska za oprávněného „majitele“ skalisek Liancourt.

Ani Wikipedie není schopna uvést, kdo a jak uznal právní status skalisek Liancourt. Zato uvádí seznam vzájemných sporů mezi Jižní Koreou a Japonskem. A ten seznam je sice sakramentsky dlouhý, ovšem bez jakéhokoli rozuzlení. https://en.wikipedia.org/wiki/Liancourt_Rocks_dispute

Celkové rozměry plochy, ve které jsou tyto skály rozesety, jsou zhruba 1,2 km x 1,1 km. Pokud došlo, jak uvádí dokonce i jihokorejské zdroje, ke krátkému narušení vzdušného prostoru, mohlo jít třeba o narušení toho prostoru, který možná je nebo není, podle toho zda se započítá i pásmo okolo občas se z vln vynořujících útesů?

Japonsko, tedy druhá strana, která si nárokuje Liancourt skaliska, tak tedy Japonsko velice ostře protestovalo - proti nezodpovědné akci jihokorejských stíhaček v japonském vzdušném prostoru nad Liancourt skalisky. ( https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-49079719 ) Japonsko k takové diplomatické akci asi zmanipuloval Putin dvěma reklamními banery na Facebooku.

"In light of Japan's stance regarding sovereignty over Takeshima, the South Korean military aircraft's having carried out warning shots is totally unacceptable and extremely regrettable." (BBC)

„Ve světle pozice Japonska v otázce suverenity [Japonska] nad Takeshima [Liancourt skalisky], je totálně/naprosto/zcela neakceptovatelná a extrémně politováníhodná skutečnost vypálení varovných výstřelů jihokorejskými vojenskými letadly.“ Diplomatickým jazykem.

Lidským jazykem to pak je: „jihokorejská vojenská letadla tam nemají co dělat a ku....sky jste nás nas...li!!!“, nebo tak něco. ;-)

Rusko reagovalo s tím, že jihokorejské stíhačky se ve vzduchu dopustily nezodpovědného chování vůči standardnímu cvičném letu ruských a čínských vojenských letadel.

Stanoviska Ruska a jeho oficiálních míst lze nalézt například zde (neváhejte použít google.translate): https://russian.rt.com/russia/news/652350-minoborony-rossii-narushenie-tu-95ms-granic https://russian.rt.com/world/article/652417-minoborony-narushenie-rossiya-yuzhnaya-koreya

Mimojiné ruská strana oficiálně sdělila (viz odkazy výše), že pokud by jihokorejské stíhačky začaly střelbu, „odpověď by na sebe nenechala čekat“. Což považuji za velice pravděpodobné. Jihokorejská verze událostí „poslali jsme pár stíhaček proti ruským a čínským vojenským letadlům, naše stíhačky na ně vystřílely několik set varovných výstřelů a ruská a čínská letadla zbaběle uprchla“, to vážně nedává smysl. Nemyslím si, že by si Čína a Rusko nechali líbit podobné chování od kohokoli, tím méně od nepříliš vojensky silné Jižní Koreje. (A kvůli pár rozstříleným jihokorejským stíhačkám by se nechtělo začít světovou jadernou válku proti Rusku a Číně ani momentálně jasně zešílevším USA, Mad USA. Zejména ne, když by šlo o začátek války v ne příliš vhodný, málo připravený okamžik – a tedy okamžik bez předchozího zamezení [„obranným“ protiraketovým deštníkem] možnosti Ruska a Číny realizovat minimálně velice bolestivou/smrtelnou odvetu po případném jaderném útoku ze strany Mad USA.)

Takže jinak řečeno, Jižní Korea v celém popisu incidentu zřejmě lže. Minimálně v otázce „stovek varovných výstřelů vypálených na ruská a čínská letadla bez jakékoli adekvátní reakce ruské a čínské armády“.

Nejnovější vývoj událostí pak přináší snahy o potvrzení zřejmě propagandistické verze „Rusko provokovalo a dostalo přes prsty“. Podle „zaručených informací“ se prý Rusko oficiálně omluvilo za chybu v navigaci. Tvrdí to Jižní Korea ústy mluvčího jihokorejského prezidenta.

Rusko ovšem v reakci na tato tvrzení jihokorejské strany odpovědělo, že v celém tomto vystoupení mluvčího jihokorejského prezidenta je celá řada věcí, které se nezakládají na pravdě, a zdůraznilo, že se za incident neomluvilo. A potvrzuje tedy původní verzi Ruska, že k žádnému narušení vzdušného prostoru Jižní Koreje nedošlo, natožpak k nějaké střelbě jihokorejských stíhaček na ruská letadla, což by si Rusko s Čínou rozhodně nenechali líbit.

Mluvčí jihokorejského prezidenta také komunikaci s ruským velvyslancem v Jižní Koreje ohledně tohoto incidentu (což má být ona údajná ruská omluva a přiznání viny) necharakterizoval jako omluvu, dle článku v NY Times. (Viz odkaz níže). https://www.nytimes.com/2019/07/24/world/asia/south-korea-russia-plane.html http://interfax.com/newsinf.asp?id=917025 https://www.bbc.com/news/world-asia-49091523

Mimochodem, dobrý grafický podklad k celému incidentu je zde: https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/54AE/production/_107987612_korea_airspace-nc.png

Za zmínku stojí text BBC „vzdušný prostor nárokovaný jak Japonskem, tak Jižní Koreou“.

Shrnuto:

1. Šlo o společnou tréninkovou misi čínských a ruských letadel.

Což se do titulků nějak nikomu nevešlo. Asi je momentálně akce „dvě minuty nenávisti“ zaměřená výhradně na Rusko, tak aby se lůza nerozptylovala a byla dost aktivní se vzteklými výkřiky na diskusích pod „zpravodajstvím“ mainstream žumpy.

2. Pokud vůbec došlo k narušení pásma 12 námořních mil okolo existujících ostrovů (a ne jen těch občas se vynořujících útesů), pak není jasné, čí vzdušný prostor byl narušen.

A tedy zda vůbec došlo k narušení jakéhokoli vzdušného prostoru, když si na tato skaliska činí nárok dvě země a není nijak mezinárodně rozhodnuto, zda někomu z nich patří. Prostě když ta skaliska zatím nejsou nikomu přiklepnuta mezinárodně uznávaným aktem, tak nepatří nikomu, takže tam není ničí vzdušný prostor.

Celý prostor není mezinárodně uznán jako jihokorejský. Takže nemůže jít o narušení jihokorejského vzdušného prostoru. By the way. ;-)

Ale to je (možná) detail.

3. Jižní Korea zřejmě lže, minimálně v otázce „stovek varovných výstřelů vypálených na ruská a čínské vojenská letadla“.

Podobná věc by téměř jistě nezůstala bez velice tvrdé odezvy ze strany obou vojenských mega-velmocí (Rusko, Čína) vůči přeci jen pouze lokální mocnosti (Jižní Korea).

4. Jižní Korea se zřejmě snaží kupením „zaručených informací“ zabetonovat v hlavách lidí svoji vlastní verzi.

Naznačují to zaručené informace, že se Rusko omluvilo oficiálně a „vymlouvá se“ (podle presstitutek z iDnes) na navigaci, i když podle samotných tvrzení Ruska k ničemu takovému nedošlo.

Jako katalyzátor pro minuty nenávisti proti Rusku to některým lidem zcela stačí. Diskuse na iDnes jsou zahlcena odvážnými bojovníky, kteří odvážně bojují proti Sovětskému Svazu, který již sice třicet let neexistuje, ale někteří lidé to ještě nezjistili. Nebo možná zjistili, ale potřebují si sami před sebou vylepšit svoji hodnotu tím, že prokážou „odvahu“ a „občanskou statečnost“.

Jsou to takoví „disidenti“ z ledna 1990, kterých se náhle objevilo spousta. jsou to „odvážní“ bojovníci s nacismem, kterých se v Čechách také nejvíce objevilo hned po 9.5. A chovali se stejně, jako dnešní „bojovníci proti sovětskému útlaku“ na diskusích iDnes – navlékli si rudou pásku „Revoluční Gardy“ a šli šikanovat, mlátit a týrat vzdávající se nacisty i obyčejné Němce. A protože také až příliš často svoji předchozí kolaboraci a špatné svědomí maskovali tito „hrdinové“ svojí „revolučností“, svojí „odvahou“ projevenou až když nebezpečí zmizelo, o to hůře se chovali. A někdy také masakrovali nepohodlné svědky vlastní kolaborace. (Báječná příležitost po 9.5.1945 zlikvidovat toho, komu třeba konfident gestapa nosil udání, ne?)

Na iDnes uvidíte v diskusích také „hrdiny po boji“. Nenávidí Rusko, protože chtějí ukázat svoji „odvahu“, svůj „statečný občanský postoj“. Tak hulákají a fanaticky řvou proti zemi, která je nijak neohrožuje, nijak je nemůže a ani nechce potrestat. Uvnitř jsou to loajální, konformní zbabělci. Takoví páni Broučci na výletě. ( https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_epoch%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDlet_pana_Brou%C4%8Dka,_tentokr%C3%A1te_do_XV._stolet%C3%AD )

A protože se za svoji vnitřní zbabělost a loajální konformnost vůči moci, vůči jakékoli moci podvědomě stydí, tak sami sebe přesvědčují o své „odvaze“ pliváním na toho, kdo nad nimi nemá moc a kdo dokonce je momentálně neoblíben (Rusko) u těch pánů (USA, EU, stádo měšťáků a lepšolidí), kterým tito bojovníci z diskusí ve skutečnosti lížou botky a které kritizovat považují za hřích přímo smrtelný. A tak navíc ve své vlastní vnitřní zbabělosti a lokajské poslušnosti dnes tito „bojovníci proti Rusku z diskusí na netu“ označí kohokoli, kdo dnešní skutečné mocné kritizuje nebo pochybuje o oficiální propagandě, za ruského agenta, komunistu, nacistu, rusomila, debila, burana, nevzdělaného primitiva [který ani nemá titul Mgr z kun..., ehm, pardon z genderových studií] atd.

Asi půjde v zásadě o dvě skupiny.

Jednak o lidi, kteří zažili minulý režim, kteří zažili Sovětský Svaz. A protože skoro nikdo nebyl disident, tak šlo o loajální občany socialistického Československa. Chodili do prvomájových průvodů, k volbám kandidátů Národní fronty v čele s Komunistickou stranou, jejich děti chodili do pionýra, který byl více nebo méně prostě o zábavě pro děti (záleželo na vedoucích, hovada se sice našla, ale většinou šlo o zábavu, dovednosti typu vázání uzlů, orientace v terénu, znalosti přírody apod.), poctivě vyvěšovali vlajky na oficiálně hájená výročí, nevyvěšovali žádné vlajky na oficiálně rozhodně nehájená výročí, prostě žili úplně normálně.

No a dnes pořád slyší, jak to bylo za minulého režimu děsné, že to byl mále druhý Auschwitz. A protože nejsou dost odvážní na vlastní osobní postoj, vyrovnají se s tím tak, že začnou zběsile plivat na předchozí režim, ve kterém drželi hubu a krok a vlaječky vyvěšovali s předstihem před sousedy (které občas napráskali za pozdní vyvěšení vlaječek). A tak jsou dnes, když už ani komunisté ani StB nemají žádnou moc, tak jsou dnes děsně odvážní v diskusích o minulém režimu a vypráví tam zaručené příběhy ve stylu, jak jedli nevařenou pohanku, protože za komunistů v obchodech nic jiného k jídlu nebylo. (Ne, obchody určitě neměly za komančů takovou nabídku zboží, ale při sledování některých seriálů nebo čtení některých příspěvků na webových diskusích úplně žasnu, jak jsme vůbec mohli nepomřít všichni hlady.)

A druhá věc je Rusko (v jejich „myšlení“ jako náhrada již neexistujícího Sovětského Svazu), kde si mohou kompenzovat svoji předchozí faktickou ne-odvahu (ne, nebyla to zbabělost, prostě jen normální, obyčejný tichý život v rámci možností daných tehdy momentálním režimem; i za nacistické okupace měli lidé děti, milovali se, zamilovávali se do sebe, nebyli prostě všichni partyzáni v horách, je to normální, lidské, pochopitelné a ne odsouzeníhodné.) Zcela typický je agent Plavec Štětina, který se z dobře prověřeného člověka, který směl cestovat po Sovětském Svazu bez běžných omezení, stal zuřivým a fanatický běsnícím „bojovníkem“ proti Rusku, které mu nahrazuje Sovětský Svaz. Se Sovětským Svazem zištně kolaboroval, tak dnes plive na Rusko a tváří se, že to je Sovětský Svaz a sám sobě lže, že on osobně má tedy odvahu.

Druhá skupina pak zřejmě budou lidé, kteří nezažili ani minulý režim ani Sovětský Svaz. Ale vědí, že je v kurzu nenávidět Rusko. Tak se tak chovají, Novodobí Jasánci. Aktivní, zfanatizovaní komanči nové doby – jen ty strany, fangle a hesla se změnila. Za nacismu by kvůli kariéře a uznání od „moci“ a uznání od okolního davu lepšolidí nadávali na Židy a Slovany. Za komoušů by kvůli kariéře a uznání „moci“ a od okolního davu lepšolidí nadávali na imperialisty a v prvomájových průvodech nosili největší a nejpitomější transparenty a hesla by vykřikovali obzvláště hlasitě. Dnes se chovají stejně, když se zaměříme na podstatu a odhlédneme od vnějších konkrétností a detailů.

Tupá loajalita, servilita k momentální moci, k momentálnímu režimu.

Zase dostaly další vzpruhu „informacemi“ o „incidentu“. Dvě minuty nenávisti proti Rusku.

Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPalestinská samospráva se rozhodla pozastavit všechny dohody podepsané s Izraelem   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 00:18:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident PNA Mahmúd Abbás na zasedání vedení v Ramalláhu uvedl, že bude zřízen výbor, který určí, jak toto rozhodnutí provést.

Palestinská samospráva pozastaví veškeré dohody podepsané s Izraelem, uvedl ve čtvrtek prezident Mahmúd Abbás ve zprávě pro místní média. Prohlášení přišlo po nedávných zprávách o zbourání palestinských domů ve východním Jeruzalémě.

​Podle zprávy vstoupí rozhodnutí v platnost v pátek a bude zřízen zvláštní výbor, který určí, jak by mělo být vše provedeno.

Začátkem tohoto týdne zahájily izraelské úřady bourání domů v palestinské vesnici Wadi Hummus v sousedství Sur Baher, ležící poblíž Jeruzaléma.

Izraelci své kroky ospravedlňují bezpečnostními úvahami a říkají, že budovy byly postaveny příliš blízko oddělovacích bariér obklopujících Západní břeh. Demolice byly vydány na základě vojenské směrnice z roku 2011, která zakazuje výstavbu do 250 metrů (820 stop) od dělící bariéry.

Po celá desetiletí je Izrael v konfliktu s Palestinci, kteří hledají diplomatické uznání svého nezávislého státu na území Západního břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, která jsou částečně okupována Izraelem, a pásma Gazy.

Izraelská vláda odmítla uznat palestinskou samosprávu jako nezávislou politickou a diplomatickou entitu a pokračuje v budování osad v okupovaných oblastech, navzdory námitkám ze strany OSN.

Zdroj: https://sptnkne.ws/88y5


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropská komise zažalovala Maďarsko z důvodu protimigrační legislativy   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 00:15:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská komise se obrátila na soud EU v rámci disciplinárního řízení proti Maďarsku kvůli zákonům v oblasti migrace, které byly přijaty v této zemi. Informovala o tom tisková služba výkonného orgánu ve čtvrtek.

Dříve Evropská komise zaslala Maďarsku oficiální oznámení o nových vnitrostátních právních předpisech o migraci.

Po analýze odpovědí maďarských orgánů Evropská komise dospěla k závěru, že většina vznesených problémů nakonec vyřešena nebyla.

Například komise považuje za porušení evropské legislativy trest za podporu, která je poskytována žadatelům o azyl. Navíc poukazuje na nezákonnost zavedení dodatečných omezení pro žádosti o poskytnutí azylu.

„Evropská komise se dnes rozhodla poslat případ Maďarska k soudu EU ohledně právních předpisů, které implementují trestní odpovědnost za činnosti na podporu žádostí o azyl a ještě více omezují právo žádat o azyl,“ je uvedeno v prohlášení.

V létě maďarský parlament schválil řadu zákonů, které zavádí omezení vůči nevládní organizacím a kriminalizují pomoc nelegálním migrantům. Poslanci také schválili přijetí ústavní úpravy, která dělá nelegálním trvalé přesídlení do země „cizího obyvatelstva“.

Maďarsko vystupuje proti povinné kvótě distribuce migrantů. Navíc země odmítla podepsat Globální pakt OSN o migraci, protože podle názoru Budapešti by to mohlo vést k nekontrolovaným migračním tokům, stejně jako k „globálnímu“ řízení migrace.

Letos v dubnu bylo informováno o tom, že maďarský premiér Viktor Orbán dokázal shromáždit 1,15 milionů podpisů pro svůj program boje proti nelegální migraci. Maďarský lid tedy vyslovil svůj souhlas s Orbánem a stranou Fidesz v tom, že je nutné bránit Evropu a učinit přítrž migraci.

Migrační krize

Od roku 2015 Evropa zažívá migrační krizí. Ozbrojené konflikty, které vypukly v zemích severní Afriky a na Blízkém Východě, jakož i existence bezpečné trasy způsobily mnohonásobný nárůst počtu migrantů. EU nebyla připravena je přijmout.

Přistěhovalci, kteří opustili svá původní území, se zpočátku usadili v táborech vytvořených pro ně v Turecku, Libanonu a v řadě dalších zemí. Nedostatek peněz, pracovních a sociálních záruk a snížení finančních prostředků z hostitelských zemí však vedly ke zhoršení situace v uprchlických táborech. To vše nutilo lidi, aby opustili svá místa pobytu a zamířili do prosperujících zemí eurozóny.

V roce 2016 Eurostat počítal s přibližně 1,2 milionem příchozích uprchlíků. Tento počet se v průběhu let nezvýšil, ale krize pokračuje: Migranti nadále umírají ve Středomoří a stále se objevují případy nelegálního překračování hranic.

Zdroj: https://sptnkne.ws/86U3

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV EU nevědí, kde se nachází 2,5 tisíce ozbrojenců a teroristů, jež odjely na Blízký východ   
Pridal tk Pátek 26 červenec 2019 - 00:11:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Úřady EU nevědí, kde se nachází asi 2,5 tisíce ozbrojenců a teroristů, kteří předtím opustili evropské země a cestovali do zón konfliktů, prohlásil eurokomisař pro bezpečnost Julian King.

„Podle našeho odhadu opustilo 5,5 tisíce cizích ozbrojenců evropské státy, aby se vydali do míst konfliktů v Iráku a Sýrii. Dvě třetiny z nich tvoří muži, čtvrtinu ženy,“ řekl v projevu na zasedání výboru v Europarlamentu.

Také prohlásil, že, podle předběžných odhadů, jich bylo zlikvidováno 1,4 tisíce.

„Přesně to říct je těžké, ale myslíme si, že jich bylo zlikvidováno přinejmenším 1,4 tisíce, ale mohlo to být i víc,“ řekl.

Přitom, podle údajů zemí EU, se zpátky vrátilo asi 1,6 tisíce ozbrojenců.

„Takže neevidovaných zbylo dalších 2,5 tisíce, a nevíme, kde se nacházejí. Mohou stále ještě být v zónách konfliktů, možná také v jiných,“ dodal eurokomisař.

Sdělil rovněž, že se v regionu může nacházet 1,4 tisíce dětí, u nichž přinejmenším jeden rodič má občanství EU.

Julian King je britským diplomatem, který byl jmenován eurokomisařem pro bezpečnost v záři 2016. Do svého jmenování na post působil jako velvyslanec Spojeného království ve Francii. Potřeba jmenovat nového zástupce Spojeného království do EU vznikla poté, co evropský komisař Jonathan Hill, který se zabýval finanční stabilitou a službami, jakož i kapitálovým trhem, rezignoval po referendu o Brexitu. Tehdejší britský premiér David Cameron uvedl, že nehledě na hlasování o výstupu z EU, jeho země pokračuje v placení příspěvků a má právo mít svého komisaře.

Zdroj: https://sptnkne.ws/87R4


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3454 sec,0.1349 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,018kB