Neděle 14 červenec 2019
Chcete si půjčit a v okolí volí lidi SPD a KSČM? Banka vás vyhodnotí jako problém   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:48:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Odložených plateb a nákupů na splátky po internetu přibývá a spolu s tím rostou nároky na ověřování klientů v reálném čase. Ve stále větší míře s tím pomáhá umělá inteligence. V platební aplikaci Twisto to má v popisu práce Nikita.

„Stačí, aby nám klient sdělil čtyři údaje: jméno, e-mail, adresu a své telefonní číslo,“ říká Kročil. Další informace už si algoritmus sbírá sám a vše postupně vyhodnocuje. „Kombinujeme spoustu malých a drobných informací, je jich zhruba čtyři až pět stovek."

Jde třeba o informace technického charakteru, jako je zařízení, z něhož klient nakupuje nebo žádá o úvěr včetně typu a velikosti displeje. Nikita také analyzuje informace z nákupního košíku či veřejně dostupná data. Třeba to, jak v bydlišti klienta skončily volby (vyšší zisk SPD nebo KSČM může indikovat případný problém)
______
Tak tohle je Big Brother na steroidech. O tom se Orwellovi ani nezdálo. Moc rád bych slyšel zdůvodnění banksterů, proč je problém, když někdo bydlí v lokalitě, kde lidi volí podle rozumu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTomio Okamura: Projev na VI. celostátní konferenci hnutí SPD 13. 7. 2019   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:44:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení a drazí přátelé, vážení hosté, dámy a pánové, členové SPD, kteří se účastníte dnešní naší celostátní konference, dovolte mi, abych zde v úvodu poděkoval všem našim příznivcům a voličům, kteří ve volbách do Evropského parlamentu dali důvěru našim kandidátům. Děkuji všem, kteří v průběhu kampaně pracovali a pomáhali volebnímu výsledku našeho hnutí. Samozřejmě gratuluji oběma našim zvoleným zástupcům, kteří v tuto chvíli již jsou součástí vlastenecké frakce stran v Evropském parlamentu a pracují zde na naplnění našich politických cílů.

Pracují přesně v souladu s heslem, které je napsáno v čele naší konference a které bylo i ústředním tématem naší volební kampaně. Je to heslo: Česká republika na prvním místě. A naši europoslanci, pan generál Blaško a pan doktor David, budou nekompromisně hájit zájmy České republiky. Volby do Evropského parlamentu prokázaly, že navzdory pokusům o rozbití hnutí máme své pevné místo v české politice a máme své pevné voličské jádro. Jsme neústupní ve svém programu a naši političtí protivníci, kteří nás chtěli vidět rozpadlé a slabé, zuří vzteky. Jsou agresivní, vulgární a sprostí. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je hnutí vlastenecké a lidové. Málokteré slovo dnes vzbuzuje mezi nadnárodními elitami takovou zuřivost jako vlastenectví.

Bývalý předseda evropské komise Juncker řekl jasně, že pojem vlastenectví a vlast je třeba vymýtit. Myslím, že není více názorný příklad než tento citát, pokud chceme definovat, kdo je našim politickým protivníkem. Dnešní svět charakterizuje politický střet globalistů a vlastenců. Naše hnutí se otevřeně a hrdě hlásí k vlastenectví. Vlastenectví pro nás znamená, že chráníme naše rodiny a chráníme zájmy země, ve které žijeme. Být vlastencem by mělo být normální součástí života českého občana. Bohužel být vlastencem dnes vyžaduje opět především odvahu. Znamená to postavit se na odpor elitám usilujícím o globální zisk a globální moc. Ve svém boji proti vlastencům mají tyto elity k dispozici obrovské prostředky, které využívají k politické korupci v jednotlivých zemích a k mediální manipulaci. Naši protivníci mají k dispozici téměř vše. Schází jim pouze jedna jediná věc, a tou je pravda. Ve svém vlastenectví se naše hnutí hlásí k odkazu našich předků, jakými byli František Palacký, Karel Havlíček Borovský, Alois Rašín, Viktor Dyk a především Tomáš Garrigue Masaryk. Vážíme si všech těch, kteří v naší historii pokládali životy za svobodu a suverenitu naší země. Považujeme to za zásadní odkaz, který jsme v našem programu povinni zachovávat. Pokud zapomeneme na vlastenecký odkaz předků a přestaneme myslet na to, kde a jak budou žít naše děti a vnuci, přestaneme být národem, a staneme se pouze stádem spotřebitelů a pracovní síly v zájmu globálních elit.

V našem programu bude mít vždy zvláštní místo postavení a ochrana rodiny. Rodina je pilířem přirozených hodnot a zaslouží si mimořádnou ochranu a sociální podporu ze strany státu. Vlastenecká politika musí mít i svůj ekonomický a sociální rozměr. Naše hnutí se otevřeně hlásí k ochraně ekonomických zájmů českého státu a otevřeně se hlásíme k ochraně a podpoře českých firem a českých podnikatelů. Síťová odvětví jako jsou ropovody, plynovody, vodní zdroje a podobně, na nichž závisí celý národ, musí být pod kontrolou státu nebo obcí. Stát musí garantovat potravinovou bezpečnost země, energetickou bezpečnost a musí garantovat, že české podnikatelské prostředí nebude ničeno v zájmu nadnárodních společností. Národní surovinové bohatství musí být plně využíváno především v zájmu občanů této země. Odmítáme tržní ekonomiku ovládanou nadnárodními společnostmi. Nebojíme se říct, že v této zemi by měla být tržní ekonomika národní a měla by sloužit občanům této země. Každý, kdo obhajuje dnešní situaci, kdy se ročně z této země vyvádí stamiliardové zisky nadnárodním společnostem, které jsou z významné části tvořeny nízkou mzdou našich lidí, je politický protivník našeho hnutí. Pouze národní přístup k ekonomice, vědě, vzdělání umožní změnit strukturu českého průmyslu na průmysl produkující finální výrobky vysoké technické úrovně a přidané hodnoty. Jiná cesta není. Jinak budeme nadále zůstávat producenty komponentů, které budou finalizovat německé, francouzské a další firmy. Takzvaná globální tržní ekonomika je ve skutečnosti pouze moderní formou ekonomického imperializmu a kolonializmu.

Vážení přátelé, uvedl jsem, že naše hnutí je lidové. Demokracie by měla chránit především práva těch, kteří se mohou bránit nejméně. Jsme hnutí těch, kteří chtějí poctivě pracovat a férově podnikat. Denně se na nás obrací lidé, kteří se v naší zemi nemohou domoci spravedlnosti, a to ve všech sférách práva od trestního, po občanské a firemní. Žijeme v zemi, kde nemít dost peněz znamená v praxi menší šanci domoci se svých práv. Bohužel žijeme v zemi, kde peníze znamenají peníze a moc znamená právo. To není demokracie, v zájmu, které šli před třiceti lety lidé v České republice do ulic.

Statisíce lidí v naší zemi jsou v dluhové pasti. Jsou v dluhové pasti proto, že zákonodárci léta podporovali lichváře a exekutory a statisíce lidí se neměli šanci bránit ani proti nejhorším lichvářským a naprosto nemorálním excesům. Tyto excesy podporovaly soudy svými exekučními rozsudky za lichvářské dluhy a zcela pomíjely základní právní zásadu, že právní akt, který odporuje dobrým mravům, musí být neplatný. Na dluzích, exekucích a lichvě dodnes parazituje i státní mašinérie svou jednadvaceti procentní sazbou daně z přidané hodnoty. Vyřešení dluhových pastí je jednou z našich priorit. Cílem musí být vždy vyrovnání závazků, které by sociálně nelikvidovalo dlužníka. Jeden z našich návrhů je proto změnit zákonné pořadí splácení dluhů tak, že splátky hradí především původní dluh a až následně další poplatky. Současně chceme zakázat tzv. úroky z úroků. Navrhujeme jasnou definici lichvy. Bez jasné definice, co lichva je a není, nelze s lichvou a lichváři účinně bojovat. Výhrady našich politických protivníků, že se tím lichvářské půjčky vytlačí mimo systém, jsou úsměvné. Přesně to je třeba. Je třeba, aby člověk, lichvář, který přivede do neštěstí své dlužníky, byl odsouzen, zavřen a závazky jeho dlužníků prohlášeny za neplatné. To je přece mravné, logické a správné. Je to ale zároveň předmětem těžkého politického boje v systému, kde, jak jsem uvedl, peníze znamenají moc a moc znamená právo. Boj proti lichvě, je bojem proti podstatě tohoto asociálního systému.

Připravili jsme návrh zákona, který vrací výkon exekucí zpět do pravomoci soudů a soudních vykonavatelů. Zákon by měl tak ukončit hanebnou éru exekucí v zájmu lichvářů. Každý občan musí mít férovou šanci své dluhy zaplatit a musí být ochráněn před parazity, kteří na jeho situaci chtějí profitovat.

Chceme věnovat významnou pozornost právní pomoci lidem. Inspirování Slovenskem připravujeme zákon, kterým bychom v České republice zřídily centra právní pomoci občanům, a to jak v případě dluhů nebo i v dalších problémech, krizových situacích a sporech, kde je zřejmé, že finanční náklady na právní pomoc by vysoce překračovaly možnosti občana. Musíme zvýšit schopnost právní obrany pro invalidy, penzisty, kteří často ze sociálních důvodů na svá práva rezignují.

Již jsem zdůraznil, že našim klíčovým programovým bodem je podpora a ochrana rodiny. Bez podpory tradiční rodiny s dětmi, nemá náš národ budoucnost. Podpora pracujících mladých rodin s dětmi, znamená i řešení bilance prostředků na zajištění penzí. Na penze si nestřádáme, na penze nám průběžně platí naše děti ze svých mezd. To je jednoduchá pravda, a proto se musíme postarat, aby v této zemi vyrůstaly pracovité, vzdělané a šikovné děti. Na tomto místě se chci obrátit na mladou generaci. To, co nabízíme mladé generaci je podpora k jejich životnímu a pracovnímu uplatnění. Nabízíme podporu Vašim mladým rodinám, nabízíme podporu každému mladému člověku, který hledá smysluplné uplatnění ve svém životě a práci. Nenabízíme mu legalizaci drog, útěk od povinností, odpovědnosti a prožití života beze smyslu. Svedeme velký zápas o mladou generaci, která se musí stát budoucností této země.

Nestydíme se dát přívlastek sociální k naší politice. Jsme hnutí, které myslí na sociálně slabé. Myslíme na ty, kteří celý život poctivě pracovali a nyní mají problém žít s nízkým důchodem. Navrhli jsme, a znovu budeme prosazovat, legislativu zvyšující malé důchody a systémově garantující důstojný život lidí v sociálně ohrožených skupinách. V naší zemi více jak polovina seniorů trpí pocitem osamění. Chci jim z tohoto místa říct: naše hnutí je s Vámi a neopustí Vás.

Spolehnout se na naši podporu mohou také zdravotně hendikepovaní občané. Síla a kvalita života země se musí měřit právě tím, jak dokáže pomoci těm, kteří jsou hendikepovaní. Je pro nás nepřijatelné zpochybnění systému veřejné zdravotní péče a penzijního systému.

Ptáte se, kde na tuto politiku vezmeme prostředky, když odmítáme zvyšování daní a zadlužování země? Je to prosté, tato země musí řádně hospodařit. Nekupujme zbytečné expediční zbraně, nefinancujme politické neziskovky, seberme dotace solárním baronům, zaveďme stop stav na náklady státní administrativy a správy, a především přestaňme dávat peníze lidem odmítajícím práci.

Ani podpora mladých rodin nesmí být výhradně plošná. Podporovat musíme pracující rodiny, a nikoliv rodiny, kde se odpor k práci, vzdělání a dobrým mravům dědí jako součást životní strategie. Není to žádná pohrůžka, ale říkám všem, tzv. nepřizpůsobivým občanům, ve skutečnosti mimořádně přizpůsobivým, že politický úspěch našeho hnutí znamená pro Vás konec zlatých časů. Nabídneme Vám nekompromisně jinou životní strategii. Tou je respektování práva, a práce za spravedlivou mzdu. Pokud v tom někdo vidí z naší strany projevy nenávisti, xenofobie nebo rasismu, měl by jít zaklepat na dveře nejbližšího blázince. Pokud někdo říká, že lidé mají právo nepracovat, když nechtějí, mohu s tím souhlasit, ale dodám, že v tom případě nemají nárok na komfort hrazený z daní těch, kteří poctivě pracují a podnikají.

Vážení přátelé, opakuji, jsme lidové hnutí, nejsme elitářský klub. Staráme se o starosti těch, kteří se každodenně snaží zajistit své rodiny. Nejsme hnutí elitářů, kteří odtrženi od každodenních starostí lidí přemýšlí, jak řídit tento svět. Pohrdáme těmi, kteří pohrdají obyčejnými lidmi.

Naše hnutí dlouhodobě prosazuje přímou demokracii. Prosazujeme přímou demokracii, kde bychom maximalizovali právo lidí přímo a závazně rozhodnout, kdo je bude zastupovat nebo přímo a závazně rozhodnout, jak se budou řešit důležité otázky země a života lidí. Není to nic, co by v praxi nefungovalo. Prezident Masaryk chtěl mít z Československa zemi, která by se řídila švýcarským vzorem. V otázce přímé demokracie chceme fakticky totéž. Prosazujeme zvýšení odpovědnosti politiků za výkon své funkce. Je potřeba jasně vědět, kdo je odpovědný za tunelářské kauzy, zjevná pochybení soudů, prolobované zákony, které okrádají lidi. Podpora fotovoltaických baronů, je přece legalizovaný zločin. Každý z nás, každý měsíc platí několik set korun ve svých účtenkách za elektrickou energii těmto lidem, kteří si díky prodejným politikům udělali ze státu nástroj svého podnikání. Stát musí sloužit veřejnému zájmu, a nikoliv lobistickým skupinám.

Prosazujeme odvolatelnost politiků, v případě, že zradí svůj program a podvedou své voliče. Součástí našeho programu bude i nadále zpětné prokázání majetku nad hranici 20 miliónů. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Není to žádná retroaktivita práva, nýbrž jde o základní uplatnění principu, že nemůže být prospěch z trestné činnosti. Velmi kriticky se v tomto případě díváme na praxi minulých let, na privatizační proces a právní stav, ve kterém tento privatizační proces probíhal. Odmítáme idealizaci privatizačních procesů v tzv. devadesátkách. Ano, miliony lidí dostaly příležitost rozjet své podnikání, ale zároveň politicko-mocenské skupiny rozkradly bohatství této země a předali ji do rukou nadnárodních korporací.

Každý, kdo nelegálně přišel ke svému majetku a každý, kdo při jeho získání porušoval zákon, musí vědět, že hnutí SPD žádá jeho zdanění, náhradu nebo vrácení. To není nic jiného než spravedlnost.

Naše hnutí bude tvrdě bránit restitučnímu prolomení Benešových dekretů. Pochybná restituce majetku rodu Walderode naznačuje reálné nebezpečí, že dojde k situaci, kdy rodiny a rody kolaborantů budou žádat miliardy od České republiky. Vznikla paradoxní situace, že spolupracovník abweru Walderode dostává miliardy od České republiky, ale Česká republika se bojí uplatnit v Německu válečné reparace. To vše s podporou či apatickou odevzdaností většiny politiků ANO, ČSSD, TOP 09, KDU-ČS, STAN a ODS.

Naše hnutí odmítá vytvoření jednotného evropského státu. Podporujeme spolupráci evropských národních států. Je to přece jednoduché, jednotný evropský stát znamená zánik České republiky a my jsme přesvědčeni, že Česká republika je stále zásadní instrument k ochraně práv našich občanů. Globalistické koncepci jednotného evropského státu a multikulturního evropského národa se budeme důsledně bránit. Chceme přeměnu Evropské unie ve společenství národních států. Nepůjde-li to jinak, pak ve spolupráci s vlasteneckými stranami dalších evropských stran, budeme organizovat hromadný odchod našich zemí z EU.

Chceme politicky posilovat spolupráci zemí ve střední Evropě. Usilujeme zde o blízkou, politickou i bezpečnostní spolupráci. V modelu V4+ máme řadu blízkých politických zájmů. Naše blízká spolupráce může být zárukou, že odoláme politickému hegemonismu tandemu současné Francie a Německa i případným krizovým scénářům na východ od našich hranic. Naši občané si musí uvědomit, že regulační a dotační systém Evropské unie je kromě jiného příčinou našich problémů, které máme v kvalitě potravin i v celkovém stavu našeho zemědělství a venkova obecně.

O podpoře venkova se mnoho mluví a ve skutečnosti máme řadu míst, odkud odchází lidé, míst, které ekonomicky i kulturně umírají. Dotační a regulační politika EU v zemědělství má na svědomí i negativní jevy, které ovlivňují kvalitu našeho životního prostředí. Jde především o nevhodnou strukturu zemědělské výroby a ohrožení schopnosti krajiny zadržovat v půdě vodu. Chováme se k zemědělské půdě a krajině tak, abychom získali dotace, místo abychom se chovali jako skuteční hospodáři.

Vážení přátelé, naše hnutí odmítá politiku diktátu menšin, politiku takzvané politické korektnosti a liberalismu. Jsme přesvědčeni, že tyto politické trendy dnes ohrožují demokracii v Evropě, svobodu a bezpečnost občanů. Takzvaní liberálové nás nutí zahodit své kulturní a hodnotové tradice. Nutí nás přestat dělat rozdíly mezi přirozeným a nepřirozeným a mezi dobrým a špatným. Předkládají nám myšlenku, že být svobodný znamená nemít především žádné povinnosti. Současný evropský liberalismus je cesta do globálního otroctví. Otroctví, kde se člověk nebude moci opřít o svoji rodinu, o své úsudky a o svůj národ.

Součástí tohoto liberalismu je i politika podporující migraci a islamizaci Evropy. Nikdo a nic nás v SPD nepřinutí, abychom tyto dvě věci akceptovali. Považujeme je za nástroj zániku naší kultury a evropské civilizace vůbec. Pokud říkáme, že hájíme naše kulturní tradice, naše národní zájmy, neznamená to přece, že se nenávistně k někomu vymezujeme. Jednoduše říkáme, co v naší zemi chceme a nechceme. Máme na to právo, protože tohle je naše země.


Vážení přátelé, žijeme v zemi, kde probíhá téměř permanentní vládní krize. Naše hodnocení této krize je velmi jednoduché. Příčinou je vznik vládní koalice, jejíž součástí se stala ČSSD. Tato vládní koalice vznikla proto, že předseda vítězného hnutí ANO se chtěl zavděčit vedení Evropské unie a chtěl si zajistit klid od elit v Bruselu.

Je velkou mediální lží, že hnutí SPD usilovalo za současné situace o vstup do vlády. Nikdy tomu tak nebylo. Naše politika je stále stejná. Chceme prosadit v prvé řadě náš program, který jsme slíbili našim voličům. Respektujeme výsledek voleb a zároveň jsme nepovažovali a nepovažujeme za vhodné vstoupit do vlády s obviněným premiérem. Proto jsme navrhovali a navrhujeme rozumné řešení, které vede k prosazování programu SPD - na základě politického programového kompromisu podpořit vládu odborníků, kterou by sestavil vítěz voleb hnutí ANO. Čas nám dal a dává za pravdu, že se jednalo a jedná o politicky optimální řešení. Je odpovědností premiéra Babiše, že toto řešení nezvolil. Nezvolil ho z obavy z majdanu, který mu budou organizovat různé neziskové organizace, paradoxně stejné, kterým nemá odvahu vzít peníze ze státního rozpočtu.

Pan premiér se mýlí, že se majdanu vyhne. Bude mít dál nestabilní vládu a majdan získá navíc. Získá ho navíc, protože existuje jednoduché pravidlo. Co bruselské elity na 100 procent nekontrolují a neřídí, to ničí. Naše hnutí, jak jsem řekl, má jasný politický plán, jak vyjít z vládní krize. Součástí tohoto plánu je i plný respekt k ústavní pozici prezidenta země. Jeho roli v politickém životě České republiky vnímáme jednoznačně pozitivně a pro SPD je klíčovým politickým partnerem.

Naše hnutí se začne připravovat na krajské volby v roce 2021. Myslím, že je naším základním úkolem rozvinou naši práci v regionech, otevřít naše hnutí pro vlastenecky smýšlející občany, získávat lidi odpovědné, pracovité, získávat vlastence, kteří mají čest, hrdost a odvahu. Pokud odkážeme zapojit do našeho hnutí takové lidi, nedokáží nás naši političtí protivníci rozložit, umlčet, a především politicky porazit. Mohu slíbit našim regionálním klubům plnou podporu předsednictva v rozšiřování činnosti hnutí v regionech. Zároveň, a to jsem zdůraznil na regionálních konferencích, budeme bránit jednotu hnutí. Budeme ji bránit vůči těm, kteří oslabují obranu hnutí a pod falešnou záminkou demokratizace chtějí oslabovat pravomoci hnutí. Potřebujeme mít silnou a funkční organizační strukturu, neboť budeme čelit velkému mediálnímu tlaku i zcela otevřeným pokusům směřovat proti nám činnost státní správy. Příkladem těchto věcí je činnost České televize a Ministerstva vnitra. Myslím, že je třeba si povšimnout té mediální i verbální exploze našich politických protivníků. Nenecháme se zastrašit. Nenávistné výstupy ideologických fanatiků globalismu a liberalismu, jsou nejlepším důkazem, že svoji práci děláme dobře.

Vážení přátelé, těším se na další spolupráci s Vámi. Chci Vám ještě jednou všem poděkovat za Vaši práci pro hnutí. Nejsme sami, jsme dnes pevnou součástí společenství vlasteneckých stran států Evropy. Společně s Matteem Salvinim, Marine Le Penovou a dalšími vlastenci budeme bránit svobodu a demokracii Evropy a zájmy České republiky. Budeme bránit a chránit naše občany.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV příští válce Izrael zcela zničíme, varuje vůdce Hizballáhu   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:35:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vůdce libanonské teroristické organizace Hizballáh Hasan Nasralláh se nechal slyšet, že pokud vypukne další válka, pak jeho hnutí dokáže zničit Izrael. Nasralláh rovněž varoval před útokem na Írán, který bude mít ničivý dopad na celý region.

Nasralláh v pátek poskytl rozhovor libanonské televizi Al-Manar. Stalo se tak u příležitosti 13. výročí druhé libanonské války z roku 2006, kdy izraelská armáda v reakci na ostřelování severního Izraele a zajetí pěti svých vojáků podnikla invazi do jižního Libanonu.

„Jakákoli válka bude pro Izrael mnohem větší než v roce 2006 a postaví ho na pokraj existence,“ uvedl.

Hnutí podle něj získalo zcela nové útočné zbraně, a to v dostatečném množství, včetně přesně naváděných střel a dronů. Nasralláh tvrdí, že organizace má na dostřel jak město Netanja v centrálním distriktu Izraele, tak i město Ašdod nebo Ejlat na jihu země.

Kromě toho na mapě ukázal strategické cíle, které má jeho organizace na mušce. Jedná se o Ben Gurionovo mezinárodní letiště, skladiště zbraní, petrochemické a desalinizační závody, město Tel Aviv a přístav Ašdod. Nasralláh rovněž varoval, že Hizballáh je připraven podniknout invazi do Galilei na severu Izraele.

Útok na Írán bude katastrofou

Vůdce teroristického hnutí připustil, že stahuje své muže ze Sýrie. Podle něj je příčinou to, že jsou syrské síly schopny již bojovat samostatně.

„Syrská armáda se obnovila a rozhodla se, že nás již nepotřebuje,“ vysvětlil. Dodal však, že v zemi nadále působí.

Nasralláh se rovněž domnívá, že izraelské údery proti íránským cílům v Sýrii nepřimějí Teherán, aby zemi opustil.

Izrael dlouhou dobu obviňuje Írán, že využívá syrské území k podpoře teroristického hnutí Hizballáh, kterému dodává zbraně. Izraelské vzdušné síly příležitostně provádějí letecké útoky proti íránským cílům a silám Hizballáhu na území Sýrie. Nasralláh však v rozhovoru varoval, že to může být pro Izrael riskantní. V lednu izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že nedovolí, aby Írán upevnil své síly v Sýrii.

Podle Nasralláha má Írán schopnosti, aby v případě útoku „zuřivě a tvrdě bombardoval Izrael“. Tvrdí, že Teherán bude schopen zaútočit na Izrael a americké síly v regionu, odradí americkou vojenskou operaci proti Íránu.

„V případě války s Íránem region shoří,“ poznamenal.

Schůzka v Jeruzalémě

V Jeruzalémě se dne 25. června konala trilaterální „bezpečnostní schůzka“, které se zúčastnili premiér Netanjahu, jeho poradce pro národní bezpečnost Meir Ben-Šabbat, poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton a předseda ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev. Po jejím skončení Netanjahu vyjádřil naději, že se mu ve spolupráci s Ruskem a USA podaří dostat Írán ze Sýrie.

Samotný fakt, že ke schůzce došlo, Netanjahu ve čtvrtek večer označil za „pekelnou změnu“ v izraelských diplomatických vztazích.

„Hledám prostor pro dohodu v Sýrii, protože všichni máme cíl dostat Írán ze Sýrie. To je důležitý počáteční bod,“ řekl Netanjahu v rozhovoru se šéfredaktorem listu Jisra'el ha-jom Boazem Bismothem. „Izrael si sedl a promluvil si s USA a Ruskem, jak dostat Írán ze Sýrie,“ dodal.

Zdroj: https://sptnkne.ws/6DQR
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Množství hodin bylo odebráno pro multikulturalismus.“ Propuštěný učitel uvedl, jak neziskovky převzaly výuku ve škole   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:31:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý znojemský učitel a major v záloze Stanislav Balík varuje před nástupem totality a „majdanu“ v Česku. Balík, který o své místo přišel kvůli tomu, že se postavil liberálnímu přístupu k výuce, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvil o katastrofickém stavu českého školství.

V rozhovoru Stanislav Balík promluvil o praktikách na znojemské základní škole, kde se podle jeho slov šířil „fanatický feminismus a multikulturalismus“. Podle něj ve škole panovala nekázeň, kterou ředitelka nechtěla řešit. Za své stížnosti byl údajně šikanován, a nakonec po necelém roce o své místo v červnu přišel. Jedním z důvodů byla ukázka z kázání mistra Jana Husa, kterou pustil žákům.

„Taková ukázka byla prý pro děti nevhodná a já jsem prokázal svoji totální pedagogickou neschopnost. Proto mi (paní zástupkyně, pozn. red.) sdělila, že bude stále chodit na hospitace ke mně a trhat moji zpětnou vazbu, dokud to nebude podle její představy, tu mi však nesdělila,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Stanislav Balík.

Neziskovky ovládly výuku

Podle něj výuku ve škole převzaly neziskové organizace a děti ztratily kázeň. Stížnosti, které psal na příslušné orgány, zůstaly bez odezvy. Dotyčný kvůli tomu v polovině června vyhlásil i hladovku.

„Velké množství hodin bylo odebráno pro aktivistky, které propagují multikulturalismus a liberální školu, kde si každý může dělat, co chce,“ tvrdí.

Vedení školy pak obvinil z toho, že nenávidí křesťanství, autoritu, českou státnost, naše národní dějiny a identitu, „ale hlavně to, když se říká pravda“.

Problémy českého školství

Balík, který v minulosti dle svých slov připravoval vojáky na zahraniční mise, uvedl, že se mu podařilo na svých hodinách zavést kázeň. Nicméně pochvaly se mu od vedení školy nedostalo.

„Nechtěli na škole kvalitního pedagoga, ale loutku, která papouškuje multikulturalismus a je politicky korektní. Není jistě náhodné, že bylo zlikvidováno celkem deset zaměstnanců školy,“ řekl. „Chtěl jsem na škole učit do důchodu a otevřeně jsem o tom hovořil. Vedení školy se mě rozhodlo zlikvidovat, a tak jsem byl rituálně ukřižován všem pro výstrahu,“ míní.

Problémy, se kterými se ve znojemské škole setkal, jsou typické pro české školství.

„Děti na druhém stupni neumí pořádně číst, nejsou schopny dát dohromady kloudnou větu, inkluze je poslední hřebíček do rakve našeho školství. Tempo a znalosti se musí přizpůsobit tomu nejslabšímu ve třídě. Děti si v hodinách dělaly, co chtěly,“ uvedl.

Připravuje se převrat

Podle něj se do země vrací totalita a zmanipulovaná mládež je připravena provést převrat jako před pěti lety na Ukrajině.

„Musíte být pro multikulturalismus, feminismus, migranty, rovná práva homosexuálů a upřednostnit vše cizí před domácím, a v tom případě můžete učit na základní škole,“ domnívá se Balík.

Demonstrace, které poslední rok probíhají v republice, mají podle něj vyvolat v zemi majdan v zájmu Německa, EU a globalistů. Premiér Andrej Babiš připomíná Janukovyče, který lavíruje mezi Bruselem a Visegrádem.

„Obávám se, že proces, který začal roku 2014 na Ukrajině a pokračoval svržením premiéra Fica roku 2018, zasáhne na podzim naši republiku. Musíme si uvědomit, že Ukrajina je za posledních pět let dokonale ‚somalizována‘. Ten stát prakticky přestal existovat. Situace u nás je podobná jako na Ukrajině v roce 2014. Máme lavírujícího premiéra, který připomíná prezidenta Janukovyče těsně před ‚majdanem‘,“ tvrdí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/6BYK

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy a Velká Británie připravují fejkové zprávy o Putinově okolí, uvádí zdroj   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:20:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle vojensko-diplomatického zdroje připravují americké a britské tajné služby dezinformace týkající se okolí ruského prezidenta Vladimira Putina a vedení ministerstva obrany. Tyto fejkové zprávy totiž mají být použity ke zdůvodnění zavedení nových protiruských sankcí.

Podle zdroje v současné době probíhá aktivní fáze protiruské kampaně, kterou organizují západní tajné služby.

„V informačním prostoru jsou přijímány velmi agresivní akce. Jako součást nesporných provokativních akcí odborníci amerických a britských speciálních služeb vytvořili falešné informace o ruském vedení,“ uvedl zdroj.

Ten dále vysvětlil, že tato kampaň obecně opakuje scénář tzv. Panamských dokumentů (skandál související s publikací informací v západních médiích, které se týkaly více než 214 000 offshorových firem a jejich vlastnických struktur. Došlo k němu v roce 2015). Informace výhodné pro Západ jsou uměle vytvářeny, a poté jsou vypuštěny do mediálního prostoru prostřednictvím neziskových organizací přidružených k americkému ministerstvu zahraničí. Mezi ně daný zdroj zařadil například takové dokumenty s názvy jako „Projekt pro vyšetřování korupce a organizovaného zločinu“ (OCCRP) a „Mezinárodní konsorcium pro investigativní žurnalistiku“ (ICIJ).

Poté, jak pokračuje zdroj, se tyto falešné zprávy dostanou do médií, a to včetně těch, které byly řízeny vlivnými americkými finančníky. Podle něj tak hovoříme třeba o četných fondech George Sorose a Williama Browdera, ale také o publikacích otevřeně financovaných americkými úřady, včetně Radia Svobodná Evropa a televizní stanice Current Time, které jsou v Rusku považovány za zahraniční agenty.

„Stejně jako i v případě Panamských dokumentů, a to i přes absurditu obvinění, Bílý dům předvídatelně využívá tyto informační motivy ke zdůvodnění sankčních opatření. Jedná se o přímé zasahování do vnitřních záležitostí Ruské federace s cílem destabilizace země, oslabení ekonomického potenciálu Ruska a vytvoření páky politického vlivu na jeho vedení,“ uzavřel věc daný zdroj.

Již dříve ve Velké Británii informovali o plánech týkajících se „boje proti dezinformacím“ ve střední Evropě. Britské MZV uvádí, že má být vyčleněno celkem 18 milionů liber šterlinků (kolem 22,5 milionů dolarů) „na boj proti dezinformacím a falešným zprávám ve střední Evropě a upevnění nezávislých médií na západním Balkáně“.

Zdroj: https://sptnkne.ws/6Bam

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína uvalí sankce na americké společnosti zapojené do prodeje zbraní Tchaj-wanu   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:15:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang (Keng Šuang) dnes na tiskové konferenci řekl, že americké ministerstvo zahraničí schválilo 9. července plán prodeje zbraní ve výši 2,22 miliardy amerických dolarů na Tchaj-wan, což vážně porušuje základní normy mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, zásadu Jedné Číny a zásady tří čínsko-amerických společných prohlášení a narušuje to suverenitu a bezpečnostní zájmy Číny. Čína uvalí sankce na americké společnosti zapojené do prodeje zbraní Tchaj-wanu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin uspořádal zasedání, které jednalo o rusko-ukrajinských vztazích a o dalších otázkách   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:12:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin 12. července svolal stálé členy ruského federálního bezpečnostního zasedání, aby jednali o vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou a o dalších otázkách.

Portál Paláce Kremlu téhož dne uveřejnil prohlášení, ve kterém se uvádí, že na zasedání byly projednány ruské domácí otázky a rusko-ukrajinské vztahy, které se týkají telefonického rozhovoru mezi prezidenty obou zemí z 11. července. Předsedkyně Ruské federální komise Valentina Matvienková, předseda Ruské státní dumy Vyacheslav Volodin a šéf kanceláře ruského prezidenta Anton Vaino a další se zúčastnili zmíněného zasedání.

Ruské médium 12. července citovalo slova tiskového tajemníka ruského prezidenta Dmitrije Peskova a oznámilo, že telefonický rozhovor mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym je autentický. Dodal, že je to první dialog mezi Putinem a Zelenskym, jedná se o významný rozhovor.

Putin a Zelensky 11. července spolu telefonicky hovořili, jednali o otázce ukrajinského jihovýchodu a o osvobození zatčených osob na obou stranách.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický ministr financí vyzval Kongres, aby co nejrychleji zvýšil strop vládního dluhu   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:11:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr financí Steven Mnuchin 12. července vyzval americký Kongres, aby zvýšil strop dluhu federální vlády, a to co nejdříve před letními parlamentními prázdninami, jinak bude federální vláda pravděpodobně na začátku září stát před rizikem nedodržení dlužné smlouvy.

Mnuchin téhož dne v dopisu pro předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Patricii D'Alesandro Pelosiovou řekl, že podle nejnovějšího předpokladu by vládní fondy mohly být vyčerpány před obnovením Kongresu na začátku září. Proto vyzval americký Kongres, aby zvýšil strop dluhu federální vlády, a to co nejdříve před letní přestávkou.

Americká Sněmovna reprezentantů dne 26. července vstoupila do šestitýdenních letních prázdnin. Kdyby nebyl v červenci zvýšen strop vládního dluhu, stála by federální vláda pravděpodobně na začátku září před rizikem nedodržení dlužné smlouvy, a globální finanční trh by byl pravděpodobně před jistým nepokojem.

Pelosiová 11. července uvedla, že doufá, že parlament může v červenci dosáhnout s Bílým domem jednotného názoru na zmíněný problém.

Podle údajů amerického ministerstva financí, do 30. června veřejný dluh americké vlády už dosáhl více než 2200 miliard amerických dolarů.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaďarský premiér Viktor Orbán se setkal se členem čínské Státní rady, čínským ministrem zahraničí Wangem Yiem   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:10:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Maďarský premiér Viktor Orbán se 12. července v Budapešti setkal se členem čínské Státní rady, čínským ministrem zahraničí Wangem Yiem (Wang I).
Orbán uvedl, že Maďarsko a Čína jsou skutečně strategičtí partneři, obě země mají pevnou politickou důvěru, aktivně podporují společnou výstavbu Pásma a Stezky, výstavba maďarsko-srbské železnice dosáhla stabilního rozvoje. Letos si připomínáme 70. výročí založení diplomatických vztahů obou zemí, po dobu 70 let Maďarsko skutečně cítilo vzácnost a důležitost tohoto přátelství a vzájemnou důvěru. Maďarská strana je ochotna spolu s čínskou stranou rozvíjet toto přátelství, prohlubovat skutečnou spolupráci, podporovat bilaterální vztahy, spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, a čínsko-evropské vztahy, aby dosáhly nového pokroku.

Wang řekl, že se Čína a Maďarsko od založení diplomatických vztahů neustále vzájemně respektovaly, podporovaly se a věřily v druhou stranu. Maďarsko je země, která dodržuje zásady a přidává důležitost dobré pověsti, a postupně se stává významnou silou při regionálních a mezinárodních záležitostech.

Současné mezinárodní společenství je plné výzev, Čína a Maďarsko by měly nadále pevně podporovat druhou stranu v otázkách souvisejících s hlavními zájmy druhé strany, uplatňovat výhody společné výstavby Pásma a Stezky, trvat na rozšíření spolupráce ve všech oblastech, neustále integrovat vzájemné zájmy. Čínská strana je ochotna spolu s maďarskou stranou posilovat nejenom spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, ale i výměny a koordinaci ohledně čínsko-evropských vztahů a ohledně multilaterálních záležitostí, neustále zvyšovat strategičnost bilaterálních vztahů, a spolu chránit rozvoj světové rovnováhy, spravedlnosti, a v neposlední řadě míru.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPařížský Pantheon okupovaly „černé vesty“   
Pridal tk Neděle 14 červenec 2019 - 04:07:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
200 až 300 imigrantů z území západní Afriky, přezdívající se po vzoru žlutých vest „vesty černé“, zaplavili v pátek odpoledne budovu pařížského Pantheonu a přisahali, že ji neopustí, dokud nezískají povolení k trvalému pobytu ve Francii.

Pantheon je populárním turistickým objektem a mauzoleem, v němž je pochována většina nejslavnějších francouzských národních hrdinů, mimo jiné např. Voltaire nebo Victor Hugo.

„Jsme bez dokumentů, bez hlasu a bez tváře a přišli jsme právě k hrobům vašich největších lidí, abychom před nimi váš opovržující postoj vůči nám odsoudili“, prohlásil jeden z organizátorů protestu. „A zůstaneme zde tak dlouho, dokud poslední z nás potřebné dokumenty k pobytu ve Francii nedostane“.

Poté, co pobyli uvnitř Pantheonu několik hodin, přemístili se protestující před budovu, kde pokračovali ve svém protestu v sedě. Ale už po několika minutách se dosud poklidná situace vymkla kontrole, když policie opakovaně vyzvala protestující k tomu, aby se rozešli. V následujících potyčkách použila policie obušky a pepřový plyn a několik osob bylo zraněno.

Z Guest Contibutions na webu P.C.Robertse přeložil Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2534 sec,0.0762 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,901kB