Neděle 19 květen 2019
Máme se bát islámu?   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 18:21:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přesně před třemi roky, 18. 5. 2016, jsem vystoupila na komorním diskusním fóru na toto téma, kterou pořádal tehdejší poslanec Zdeněk Soukup v Poslanecké sněmovně. Co se od té doby změnilo?? NEBO: Změnilo se něco?

Původně bylo toto diskusní setkání určeno poslancům, senátorům, zaměstnancům těchto úřadů a malému kroužku jmenovitě pozvané veřejnosti, povětšinou známým dříve jmenovaných. Neznámým způsobem se o této akci dozvěděli diplomaté, kteří se jen několik málo dnů začali dožadovat vstupu na tuto akci. Pořadatel se dostal do nezáviděníhodné situace, kdy se nechtěl zachovat netaktně a diplomaty odmítnout, ovšem na druhé straně musel eskamotérským způsobem zajistit tlumočení, s čímž se vůbec nepočítalo.

Nemalé rozpaky také budilo to, kdo a jací diplomaté se na „diskusní fórum“ (tak byla pozvánka oficiálně označena) zaregistroval. Byli to:

•Třetí tajemník velvyslanectví Egypta, pan Essameldin Badran
•Velvyslanec Iráku, pan H.E. Walid Shiltagh a první tajemník velvyslanectví Iráku pan Ahmed Al-Dhalimi
•Velvyslanec Azerbajdžánu pan Farid Shafiyev a jeho tlumočník pan Eldar Valiyev
•Chargé d'affaires Státu Palestina pan Tamer Almassri
•Velvyslanec Turecka pan Ahmet Necati Bigali
•Velvyslanec Kuvajtu pan Ayman Aladsani
•Velvyslanec Alžírska pan Fouad Bouattoura a rada téhož velvyslanectví Brahim Lenemar
•Zástupce vedoucího diplomatické mise Maroka, pan Abdeslam Maleh a rada pan Bouchra Lhilali
•člen zastupitelství Saúdské Arábie pan Abdullah Al Alsheikh
•druhý sekretář Spojených Arabských Emirátů pan Jaber Ali Ibrahim Malik AlShehhi

To vypadalo na nikoliv náhodné uskupení a nemohlo tomu pomoci ani to, že o možnost zúčastnit se semináře požádali tak velvyslanecký rada Martin Gärtner a paní Kristin Schwarz z Rakouského velvyslanectví.

Pan poslanec Zdeněk Soukup neskrýval již předem své obavy z toho, „aby nebyl průšvih“. Zeptala jsem se jej, jaký průšvih by podle jeho názoru mohl nastat, když se má jednat o diskusi odborníků, kde já a prof. JUDr. Válková jsme měli hovořit o souvislostech islámu a principech evropského práva, další účastníci diskuse pak z hlediska svých dalších oborů, zejména religionistiky. To vše na půdě Poslanecké sněmovny, tedy půdě řekněme diplomatické, požívající jisté imunity. Ukázalo se, že jsem to byla já, kdo situaci krutě podcenil a byl to pan poslanec Soukup, kdo předvídal problémy správně. Již po mých úvodních slovech se strhl mezi diplomaty skandál, začali vstávat ze svých míst, hlasitě vykřikovat a dožadovali se toho, aby mi nebylo dovoleno můj projev dokončit. Byla jsem konsternována mírou neomalenosti, drzosti a porušením diplomatického protokolu, který bezostyšně předváděli na půdě Poslanecké sněmovny. Evidentním vůdcem skupiny byl velvyslanec Turecka, pan Bigali, který ostatní zdařile režíroval. K mému dalšímu údivu dalo dosti práce, aby moderátor diskuse, pan Ing. Martin Švehla mi „povolil“ můj projev dokončit. Kdyby nebylo právě oněch mimoparlamentních pozvaných hostů v publiku, kteří prakticky strhli slovní bitku s diplomaty islámských zemí (!!!) tak by se to rozhodně nepovedlo. Češi však byli v početní převaze a v sále zvaném „Státní akty“ i na místě velmi hlasitě dali v angličtině diplomatům najevo, co si o jejich zásahu do svobody slova myslí. Ti pak, opět v čele s Bigalim, demonstrativně za oboustranných halasných projevů opustili sál. Přítomni zůstali pouze Rakušané a zástupci Ázerbájdžánu, kteří se následně zúčastnili kultivované diskuse, budiž jim za to dána čest.

Celá záležitost měla následně dohru, kdy velvyslanec Turecka byl ten večer pozván do České televize – Událostí a komentářů, kde se v tomto veřejnoprávním médiu začal domáhat mého trestního stíhání. Já jsem ani tehdy ani potom pozvána pochopitelně nebyla. Následně státní zastupitelství začalo iniciativně „věc prošetřovat“ a pozadu nezůstala ani Česká advokátní komora, která zahájila šetření, zda jsem se neprovinila „nedůstojným chováním advokáta“. Naštěstí obě instituce přišly dříve či později (tedy, bohužel spíše později) k rozumu a „šetření“ bylo zastaveno. Že diplomaté, zejména pak turecký velvyslanec Bigali zcela evidentně porušili Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích, která explicitně zakazuje vměšování diplomatických pracovníků do vnitřních záležitostí státu, nezajímalo bohužel na české straně vůbec nikoho. Podle mého názoru měl náš ministr zahraničních věcí žádat po těchto diplomatických pracovnících vysvětlení a měl jim sdělit svůj nesouhlas s jejich jednáním, předseda Poslanecké sněmovny se měl ohradit proti brutálnímu porušení svobody slova přímo na půdě Poslanecké sněmovny, kterého se dotyční dopustili. Předsedou Poslanecké sněmovny ovšem v té době byl jistý pan Hamáček, nyní pro své postoje obecně přezdívaný Al-Hammajda, takže co by kdo chtěl, že... České zájmy a český právní řád nehájil nikdo, tak jsem se toho posléze ujala já, což však bude až další pokračování :-)

Poté, co jsem text svého proslovu dala na svůj soukromý web (právě pod masivním hackerským útokem, takže vypnut, spravit se to povede snad příští týden) začaly se dít další dosti neuvěřitelné věci. Proslov byl totiž zcela spontánně různými lidmi přeložen do několika jazyků. Jako první byla kupodivu portugalština, kdy mi začaly chodit e-maily z Brazílie (!!!) s řadou příkladů, jak se i v této zemi šíří islám a co jsou s tím za problémy. Následoval překlad do němčiny a záplava e-mailů z Německa povětšinou na téma „chceme vás mít tady, pojďte se „jim“ postavit, my už nevíme, co s nimi“ (A to se prosím psal ro 2016, připomínám). Anglický překlad se jakousi záhadnou cestou ocitnul v internetové verzi tuším Times of India, což mělo za následek několik desítek e-mailů z Mumbaje, ve kterých si mi pisatelé stěžovali, jak s muslimy vůbec nelze vyjít i když, řečeno s Mauglím „ty a já jsme jedné krve“, tedy, i muslimové jsou, stejně jako pisatelé, Indové. V těžkém utajení a pod přiznaně falešným profilem se mi ohlásil jeden čtenář z Pákistánu, který přeložil můj projev z angličtiny do urdu, takže koloval i mezi pákistánskými intelektuály, kteří už mají islámu plné zuby. Zároveň jsem však byla ubezpečena, že mne nemá ani napadnout po nich pátrat, protože jsou v hlubokém utajení. Již pouhé čtení mého přípisu je totiž pro ně nebezpečné tak, že by mohlo ohrozit nejen je, ale i jejich rodiny. Jelikož jsme všichni měli možnost sledovat, co se dělo v případě pákistánské křesťanky Bibi, který svou pouhou přítomností měla urazit muslimské ženy a islám, je pravděpodobné, že obavy těchto mých neznámých pákistánských přátel byly a jsou oprávněné. Od doby uveřejnění mého proslovu v angličtině si také dopisuji s nejrůznějšími lidmi z Austrálie, Jižní Afriky, Kanady a USA, stále na jedno téma – proboha, co uděláme s ideologií, která evidentně usiluje o naši zkázu, a to intelektuální i fyzickou, když naši politici (a to opět napříč snad všemi zeměmi světa) se této hrozbě odmítají postavit? Odpověď i po těch třech letech zůstává stále stejné: otevřeně o fatální hrozbě lidstvu, jménem islám, diskutovat. Postavit se jí a pomocí voleb dosadit do vedení států takové politiky, kteří se začnou brát za skutečné zájmy občanů své země. S ohledem na dnešní situaci bych ještě dodala, že je nutno potlačit své individuální ego a začít spolupracovat i u vědomí, že všichni nemohou být náčelníci, ale i tak zbude pro každého práce dost, či spíše, ach jo, až přespříliš.

Níže si dovoluji připomenout text onoho proslovu, který před třemi lety způsobil takový poprask. Posuďte sami, kam a jak se situace za ty tři roky, co byl vysloven, posunuli:

----------------------------------

Vážení přítomní,

děkuji za pozvání a za možnost vystoupit zde. Dnešní setkání má pomoci zodpovědět na otázku, zda se máme bát islámu. Na otázku dávám přímou odpověď: islámu se rozhodně bát nemáme. Máme s ním naložit stejným způsobem, jak evropská civilizace dosud úspěšně naložila se všemi totalitárními a nelidskými režimy, se kterými byla nucena se za svou více než dvoutisíciletou historii potýkat. Totiž proti islámu bojovat, zvítězit, jednou provždy zamezit v jeho šíření a stejně jako u dřívějších zrůdných ideologií, samotnou existenci islámu prohlásit za zločinnou a odporující lidské přirozenosti, svobodě a zejména lidské důstojnosti.

Neboť právě takovým, totiž odporujícím lidské přirozenosti, svobodě a lidské důstojnosti islám je.

Je stejný, jako byl nacismus, fašismus, komunismus. Je takovým přes to, že se skrývá za náboženství, ačkoliv ve skutečnosti je především státní zločinnou a zločineckou ideologií a nereformovatelným systémem vládnutí.

Za náboženství se islám skrývá ze dvou důvodů. Prvním je historický vznik islámu, který nedovoloval jinou formu ideologické prezentace než právě náboženství. Ani ve starověkém Řecku nebylo dovoleno tvořit filosofické konstrukty nezávislé na státním náboženství, o čemž by mohl Sokrates vyprávět. Tím méně by pak bylo možné stvořit myšlenkové paradigma jiného než náboženského charakteru v sedmém století našeho letopočtu, na samém okraji tehdejšího civilizovaného světa.

Druhým důvodem, proč se dnes islám skrývá za masku náboženství, je jeho permanentní vědomé a cílené zneužívání euroamerického právního systému a hodnot, ke kterým civilizace, postavené původně na křesťansko-židovských základech, dospěly. Není nic lepšího a účinnějšího než zneužívat hodnotového systému svého nepřítele, když zároveň tento systém sám nesdílím. A přesně takto se chová islám. Dovolává se ochrany podle našich tradic, které tímto zneužívá, aniž by byl ochoten k recipročnímu jednání. Na naše tradice spoléhá, jich se dovolává a za zády se nám i našemu hodnotovému systému směje.

Podívejme se nejdříve na to, proč je zcela na místě stavět islám na roveň totalitním režimům. Islám, ačkoliv sám sebe prohlašuje za náboženství, je především totalitním vládním systémem, ve kterém má Bůh jen zástupné postavení, když hlavním obsahem islámu je právě uspořádání státního zřízení. Na rozdíl od křesťanství, hinduismu, buddhismu, taoismu či šintoismu je jádrem islámu právo, a to islámské právo šaría. To je integrální součástí islámské ideologie a není od něj oddělitelné. Tvoří nejvlastnější obsah islámu, když pravidla, která se prohlašují za náboženská, případně etická, tvoří pouze vedlejší a vnější obsah této ideologie. Pro islám je představa náboženství jako věci privátní, jako soukromé záležitosti každého jednotlivce, naprosto nepřijatelná. Přitom právě na tomto principu je postaveno dnešní křesťanství a civilizace z něj vycházející. Je to soukromý vztah jednotlivce k Bohu, prostředkovaný více či méně některou z církví. Dokonce i ti členové našeho civilizačního okruhu, kteří se prohlašují za ateisty, tedy ti, kteří tvrdí, že v Boha nevěří, čerpají automaticky své životní postoje z křesťanských tradic, přičemž ty nabývají v jejich životech buď folklorního charakteru anebo charakteru kulturních automatismů, díky nimž i oni sdílí všeobecně křesťanský duch Evropy a obou Amerik. Znovu je nutno připomenout, že takovýto postoj je pro islám nejen nepřijatelný, ale je jím zavrhovaný a je přímo nazýván zločinem. Islám odmítá individuální pojetí víry v Boha a totalitárně nedovoluje jakoukoliv pochybnost o sobě samém. Pokud se někdo domnívá, že nemáme právo soudit, co je totalita a nadvláda a nemáme právo to říkat o islámu, pak jen uvádím, že v zemi, která žila 300 let pod nadvládou cizích vládců a z posledních 78 let žila 48let v totalitních režimech, máme na totalitu a mocenskou nadvládu docela dobře vycvičená tykadla, abychom právě totalitu mohli poznat na první pohled. Máme právo i schopnost ji identifikovat a soudit.

Islám nesdílí evropskou osvícenskou představu společenského pokroku ležícího v budoucnosti. Pro islám už dobře bylo – v dobách proroka Muhammada. To nejlepší, co mohlo být uděláno, už uděláno bylo, a to nejlepší a jediné smysluplné, co mělo být napsáno, totiž Korán, již napsáno bylo. Ve své podstatě je islám náboženstvím Knihy Kazatel, která již více než tisíc let před Muhammadem řekla:

„Jaký užitek má člověk z veškerého svého pachtění, z toho, jak pod sluncem se pachtí? Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.“

Judaismus, křesťanství a civilizace, která z nich vzešla, tento neoprávněný skepticismus, toto pohrdání sebou samým, překonala. Islám však zůstal mrtvě narozeným dítětem gnóze, deformovaný do zrůdně zmutované touhy po opětovném splynutí s Universem, do retardovaně obsesivní psychopatické paranoidní představy o jedinečnosti své cesty k opětovnému sjednocení podstaty svého vyznavače s Bohem. Z tohoto scestného pojetí plyne i islámem prostupující idea ztotožnění Hmoty se Zlem a z toho plynoucí pohrdání naší civilizací, která je považována za hmotařskou, tedy z podstaty zlou a Bohu odporující. Je skutečnou tragédií samotných muslimů, že právě nastoupením této slepé cesty si islám navždy cestu k Bohu uzavřel.

Deprese, zánik, nevíra v člověka a jeho individuální nenahraditelnou hodnotu, nevíra v důstojnost každého lidského tvora bez ohledu na jeho charakteristiky jako je náboženství, sociální status, pohlaví a národnost, to je to, co charakterizuje islám. Islám odmítl filosofii tak, jak ji známe my, tedy jako možnost racionálního a kritického nahlédnutí do skutečnosti. Tento přístup islámu blokuje i promýšlení otázek lidské svobody, důstojnosti, role člověka a státu, a, paradoxně, také úvahy o Bohu, které se stávají v rámci euroamerické civilizace integrální součástí myšlenkových úvah nejpřednějších vědců – astrofyziků, matematiků či biologů, kteří se výsledky svého bádání dotýkají podstaty Vesmíru a tedy podstaty Boha. Muslimům však je přímý kontakt s Bohem již navždy, tedy až do Soudného dne, uzavřen, když dle jejich vlastní ideologie kontakt s Bohem ztratili právě smrtí Muhammada. Jak nesmírně zoufalý musí být jejich život, který je ve své podstatě jen čekáním na smrt!

Důsledkem této úplné časoprostorové strnulosti islámu je fakt, že právě národy, trpící pod muslimskou ideologií, jsou nejvíce devastovány. Právě ony a jejich příslušníci jsou tímto tristním pseudonáboženským stavem dehonestováni a nemohou naplnit potenciál, který jim je jako lidským osobnostem přirozeně dán a po kterém ať vědomě ať podvědomě touží. Stejně jako nejubožejšími a nejmasovějšími oběťmi komunismu byli Rusové, když totalitní komunismus vznikl právě v Rusku, stejně jako prvními oběťmi německého nacismu byli Němci, stejně tak jsou nelidským totalitním islámem nejvíce devastováni Arabové a další národy, žijící pod muslimskou nadvládou. Na tomto místě vyjadřuji s těmito lidmi a zejména s muslimskými ženami, které trpí nejvíce, svůj nejhlubší soucit.

Pro muslimy však není žádná jiná cesta než cesta do záhuby, protože jim je odepřeno to, co je podstatou lidské přirozenosti, totiž vývoj. Islám neuznává rozvoj, pokrok a lidství. Na tuto svou cestu se v zoufalství snaží strhnout i zbytek lidstva, i ostatní civilizace, protože z hlediska islámu je zbytek světa marný, zbytečný, nečistý.

Islám a jeho právní systém šaríja je neslučitelný se zásadami evropského práva, zejména s právy, zakotvenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Jak je tedy možné, že to naši právníci nevidí? Jak je možné, že mlčí? Jak je možné, že přistupují na veškeré požadavky muslimů, ohánějících se článkem 9 citované Úmluvy, který zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání? A jak je možné, že jestliže muslimové žádají v našem světě ochranu podle tohoto zákonného ustanovení, není zároveň naším vlastním právním řádem poskytována stejná ochrana těm názorům, myšlenkám a náboženskému přesvědčení, které islámu odporují? Což naši právníci umí počítat jen do čtrnácti, když článek 14 Úmluvy říká, že užívání práv a svobod přiznaných citovanou Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace, založené na jakémkoliv důvodu? Ubezpečuji všechny, že umíme počítat alespoň do sedmnácti, když článek 17 Úmluvy zní:

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo se dopouštět činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.“

Toto ustanovení do Úmluvy prosadil osobně Winston Churchill a učinil tak ze speciálního důvodu, totiž jako ochranu proti totalitním režimům. On měl samozřejmě na mysli tehdejší režimy komunistické. Já mám na mysli islám, který je stejně totalitní a stejně ohrožující, jako byly režimy, proti kterým Winston Churchill bojoval a nad kterými zvítězil. Ochrana článku 17 však správně působí proti jakékoliv ideologii a to, že evropské země, podléhající jurisdikci Úmluvy, se dosud rozhodly jej neaplikovat, naprosto neznamená, že k tomu nemají vůli. Tyto země jsou jen příliš laskavé, příliš si vědomy ceny, kterou zaplatily za své poznání o nejvyšší hodnotě lidství a příliš trpělivé. Předpoklad muslimských zemí a vůdců, kteří se rozhodli terorizovat Evropany svým pojetím světa, že důvodem této jakoby netečnosti Evropy je její slabost, je naprosto mylný. Evropa se ke svému názoru, ke svému vidění světa propracovávala za cenu desítek milionů lidských obětí, za cenu utrpení, kterou si žádný muslim nedovede vůbec představit.

V současné době Evropa se stále znovu a znovu ptá muslimů: „Chcete s námi žít?“ Protože nikoliv to, zda se máme bát islámu, ale totoje ta úhelná, kruciální otázka, na kterou je nutno dát odpověď a na kterou musí odpovědět jen a jenom muslimské národy!

Zatím to vypadá, že muslimové nechtějí se zbytkem nemuslimského světa mírumilovně sdílet tuto planetu. Jejich teroristické činy, halasně deklarované a páchané ve jménu islámu ukazují na to, že nemají zájem o bratrství mezi národy a mezi lidmi. Vykřikují slova o nadvládě islámu a svého právního systému a slova o tom, že máme povinnost se jim podřídit. Nenacházíme důkaz, že se muslimové necítí nám být nadřazení: nám – nemuslimům, nám ženám, homosexuálům, či komukoliv jinému, kdo se prostě striktně nedrží Koránu.

Evropa bude muslimům ještě nějakou dobu tuto otázku po mírovém soužití klást. Pak ale dojde k metamorfóze této otázky a ona začne znít zcela jinak. Už ne CHCETE S NÁMI ŽÍT, ale CHCETE ŽÍT? Chcete vy, muslimové přežít? Protože jestliže lidé vyznávající islám nebudou chtít žít v míru, udělá Evropa a Amerika to, co již udělala dvakrát, když jí hrozilo smrtelné nebezpečí od ideologií ohrožující podstatu člověčenství: vytáhne do boje a svého nepřítele rozdrtí. Součástí tohoto boje bude opět – stejně jako ve válkách minulých – grandiózní vědecký, technický a technologický pokrok, tentokrát bezpochyby zaměřený získání naprosté energetické nezávislosti. Nemám tušení, jak se to provede: možná se povede dokončit tokamaku. Možná začneme čerpat energii z nulového pole, možná sem dotáhneme z vesmíru kus temné hmoty, aby nám sloužila. V každém případě však důsledkem násilných činů, vyvolaných muslimy a války, která z toho vzejde, bude naprostá záhuba islámské ideologie. V islám bude věřit pár zdegenerovaných jedinců zalezlých v poušti, ze které bude do nekonečných bažin marně vytékat nepotřebná a nežádaná ropa, pár jedinců, kteří budou skřehotavými hlasy vzpomínat na dávná světla v ulicích Damašku a na krásy Mekky, po které nezbude nic než díra do pekla. Těchto pár bezejmenných jedinců bude zbytkem lidstva zavrženo jako odpad, který sešel z cesty k Bohu a nikdy ji nemůže nalézt, protože pohrdli tím, v čem našel Bůh zalíbení, totiž lidmi. Rozuměj: všemi lidmi a celou touto planetou.

Dnes se nám zde uměle vnucují myšlenky, že snad Evropa je ta, kdo by se měl třást o svou budoucnost, o svou kulturu, o svou filosofii, o své vidění světa. Ne, je to přesně naopak. Svými zlovolnými činy se muslimové vydali prvními kroky na cestu ke své vlastní absolutní záhubě.

Využívám tohoto setkání a vyzývám všechny muslimy a všechny země, které tvrdí, že jejich náboženstvím je islám: Zastavte to. Jste na špatné cestě. Jste na cestě, vedoucí od Boha. Jste na cestě vrahů. Vaše smrt vás nepřivede do Barbelá, do země Boha nestvořitelského, ale do nicoty a bezejmenné zbytečnosti. Nezbude po vás nic a název vašeho údajného náboženství bude vyslovováno jenom při odplivnutí sliny, do které se vmísil prach z cesty úspěšných, šťastných a Bohu libých.

Neboť toto je psáno ve Zjevení Janově, kapitole 12, nazvané „Poražený nepřítel“:

„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“

Modrý plášť té ženy vlaje v každé vlajce Evropské Unie. Koruna z dvanácti hvězd je na každé vlajce Evropské Unie.

Ptejte se, muslimové, kdo je ten had či drak, kterého ona těhotná žena zašlápne, nad kterým zvítězí. A především nezapomeňte správně zodpovědět na onu již dříve kladenou otázku: Chcete žít? Správná odpověď zní – Pak se budete muset naučit žít s námi a v našich zemích podle nás.

Autor: Klára A. Samková

Zdroj: https://klaraalzbetasamkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=713926
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZbořil narovinu o ekologických demonstracích: Lidé zabývající se klimatem by měli začít u americké ambasády v Praze   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 06:34:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česko v posledních dnech nezažívá příliš moc klidu, jelikož čelí politickým a ekologickým demonstracím. I pondělní akce v Praze se zúčastnilo přes 20 000 lidí. K celé věci se v rozhovoru pro portál prvnizpravy.cz vyjádřil politolog Zdeněk Zbořil.

Dne 13. května na pražském Staroměstském náměstí lidé už potřetí protestovali proti nově zvolené ministryni spravedlnosti Marii Benešové (ANO) a za jmenování nezávislého ministra. Politolog Zdeněk Zbořil však danou akci považuje za velmi zvláštní. A vysvětlil proč.

„Ta demonstrace je proti paní Benešové kuriózní, protože je proti tomu, co by se mohlo stát, kdyby byla jmenovaná ministryní spravedlnosti, aniž si někdo uvědomil a spočítal, co ona jako ministryně může ovlivnit,“ dodal Zbořil k aktuálním protestům za nezávislost justice.

Rovněž připomněl, že Benešovou avizovaná změna čtyřstupňové soustavy státních zastupitelství se zde projednává již 20 let a nikoho to ještě nepřivedlo na náměstí. „Ta demonstrace je vlastně proti panu prezidentovi a panu premiérovi,“ myslí si politolog.

Na začátku května se zhruba dva tisíce mladých lidí sešly v centru Prahy. Důvodem byl protest za lepší ochranu klimatu a snižování emisí. Páteční protestní akce navázala na podobnou akci z března, pomocí které se studenti připojili k celosvětové iniciativě Fridays for Future. A od té doby už po celém Česku demonstrují za ochranu klimatu nejen studenti, ale také dospělí. Ti například minulý týden demonstrovali v Brně. I k těmto demonstracím se Zdeněk Zbořil vyjádřil.

„Navíc se mi zdá, že ty demonstrace mají infantilní charakter, a to nemluvím o té vlně, jak někdo vtipně nazval ‚pedofilního ekologismu‘, kdy šestnáctiletá dívka jezdí po světě, je přijímána papežem, mluví v OSN, aby se napravila politika vlád a států vzhledem k ekologii,“ říká Zdeněk Zbořil.

Poukazuje však na to, že se na demonstracích neobjevil ani hlas proti tomu, že Arktická rada, jež měla v plánu vydat zásadní prohlášení k rozpouštění ledovců na severním pólu, se nakonec neshodla na společném prohlášení. To totiž zablokovaly Spojené státy, které debatu o klimatu odmítají.

„Lidé, kteří by zde chtěli téma o klimatu zvednout, by měli začít u americké ambasády v Praze a ptát se, jak to, že kromě Číny jsou Spojené státy druhý největší prvek, který ovlivňuje a působí na poškozování životního prostředí,“ uzavřel celou věc Zbořil s tím, že konkrétní věci z demonstrací úplně vymizely.

Zdroj: https://sptnkne.ws/m2QY

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZrůdné stvoření   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 06:30:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Defne Bayrak (Poklad Prapor) jednoho z nejnebezpečnějších “mozků” ISIS teroristů už zatkli Kurdské ozbrojené jednotky! Pocházela z bohaté rodiny, studovala žurnalistiku na jedné elitní istanbulské univerzitě a následně pracovala v prominentních provládních novinách, jako jsou Hürriyet, Vakit, Timeturk a Risale Haber. Nějak se seznámila opět na elitní istanbulské universitě s promovaným jordánským lékařem, za kterého se hned vdala. Prima pár, oba pocházejí z bohatých rodin, ona hned po promoci nastupuje, jako by byla zázračnou novinářkou, u největšího tureckého deníku Hürriyet a následně u dalších provládních novin. On nastoupí v renomované nemocnici v Jordánsku, kam odchází se svou “ženou”, která píše pro své deníky z Jordánska, je to ideální “moderní” dobře vzdělaný pár?!

Dnes už ale konečně víme, že i její sňatek s člověkem, který chtěl pracovat jako lékař, a proto také studoval, aby pomáhal trpícím lidem, byl její kalkul. To byla ona, kdo s ním manipuloval a vedla ho k islamistickým teroristům a ten člověk se nejmenoval nijak jinak, než El Belavi – ano, jméno, které se dostalo jednu dobu do povědomí stovek milionů lidí na naší planetě! Tím, jak získal důvěru CIA a jordánské tajné služby tím, že v jejich zastoupení pronikl i v Afganistanu do struktur teroristické Al-Káidy, kde se dostal až k pravé ruce Usámy bin Ládina k Ayman al – Zawahiri.

A pak? Pak CIA mu tak moc věřila, že svolala v Afganistanu schůzku všech svých odborníku na teroristickou Al-Káidu, kam přišel jako jejich důvěrník a specialista El Belavi, aby zorganizovali napadení – zabití al – Zawahiriho! A pak? Na schůzce El Belavi spáchal sebevraždu s výbušninou, kterou nosil na sobě…. Jako důvěrník CIA prošel všechna kontrolní místa bez kontroly a sedm specialistů na terorismus CIA bylo na místě mrtvých a kolik zraněných následně podlehlo zraněním, to nevíme…

ALE před tímto aktem, o kterém jeho manželka musela vědět, chtěla, aby ji a dvě společné děti nejdřív odvezl do Istanbulu, což učinil za souhlasu CIA, což byla fatální chyba… Ona, než ho poslala na smrt a na smrt poslala další lidi, chtěla, aby byla se svými dětmi v bezpečí a kde jinde by mohla být v bezpečí, než dnešním Turecku?

Do dnešního dne ji mám před očima, jak když ji po tomto zrůdném atentátu našli novináři a ptali se jí na jejího manžela, chladnokrevné před kamerami odpověděla, že její manžel žádným teroristou není!

Jak se zdá, když někdo pracuje pro jakoukoliv tajnou službou podporující terorismus, je to úkol na celý život.

Už tehdy americké deníky jako je The New York Times psaly o té ženě, která už po skončení studia napsala knihu: “Usáma bin Ládin: Che Guevara východu…” a již tehdy americké velvyslanectví šifrovanou zprávou psanou americkým diplomatem v Turecku Douglasem Sillimanem, kterou poslal nejen na americké ministerstvo zahraničí, ale i na CIA a FBI, aby mimo jiné učinili vše, aby se tato žena nemohla pohybovat po světě!

Ale ona se pohybovala svobodně všude, a to i po sebevražedném atentátu otce svých dvou dětí, kterého poslala chladnokrevně na smrt a následně se sebrala a se dvěma dětmi chtěla se svým doprovodem přes Turecko – Syrské hranice dostat k ISIS! Byla zadržena nic netušícími řadovými policisty, ale pak na pokyn někoho byla propuštěna! Dle všeho jí byla navíc poskytnuta pomoc, aby se “živa a zdráva” dostala k hlavounům ISIS v Sýrii! Tady se hned provdala za jednoho z pohlavárů pocházejících z Egypta! Kam ho poslala, to nevíme, ale zatím víme, že se následně stačila provdat za dalšího pohlavárů ISIS pocházejícího pro změnu z Turecka, kterému porodila třetí dceru! Kam ho ke smrti poslala zatím také nevíme.

Přestože byla autorkou výše citované knihy, přestože psala v “prominentních” provládních novinách kde propagovala radikální islám, přestože už tehdy na ni americké velvyslanectví v Turecku upozornilo všechny odpovědné instituce své země, a přestože před atentátem v Afganistanu, kde zemřelo sedm vysoce specializovaných agentů CIA na terorismus, nikdy ji nikdo v Turecku nezadržel, nevyslýchal a neomezil její pohyb jak se, zda ba naopak…

Přednedávnem ji zadrželi konečně kurdské ozbrojené síly bojující proti ISIS v Sýrii, když se svým 4. “mužem” a třemi dětmi a dalšími zrůdami z ISIS chtěli dostat k tureckým hranicím, tedy do Turecka a začala zpívat…

Její praví zaměstnavatelé by ji raději viděli mrtvou než ve výslechových místnostech Kurdů! Tady dochází k odhalením nejen toho atentátu v Afganistanu, kde zemřelo sedm odborníků CIA na boj terorismu, co řadu let zabraňovali smrti nevinných lidí v Evropě a v USA, a ti měli své skutečné rodiny a tím i děti…

Tato zrůdná bytost v ženské podobě je nyní v rukou Kurdů a zvrací své zrůdnosti…

Yekta Uzunoglu

Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBudeš si myslet, co chceme, nebo 15 let natvrdo   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 06:09:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Policie obvinila prvního člověka za schvalování březnových teroristických útoků v mešitách na Novém Zélandu, při nichž pravicový radikál zastřelil pět desítek lidí. Informoval o tom v pátek Deník N. Další případy policisté prověřují a zatím není jasné, zda zahájí trestní stíhání, píšou Parlamentní listy a pokračují:

„Potvrzuji, že pražská policie v jedné věci zahájila trestní stíhání osoby pro zločin podpory a propagace terorismu,“ řekl deníku žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Obviněnému hrozí pět až patnáct let vězení nebo také propadnutí majetku.

A co na to lidi? Tady je par komentářů za článkem:
◾Když havlomrdí zrůdy oslavovali masakr v Oděse, to bylo OK, co!
◾Muslimové slaví každého zabiteho křesťana, a nikdo to neřeší.
◾Trestání za "schvalování"...Hitler musí blahem vrnět v pekle...

Je tam těch komentářů přes 100. Ani jeden nevyjádřuje podporu tomuto honu na čarodějnice. Stejná situace v diskuzi na iDnes a Lidovkách. Co z toho vyplývá? Státní moc se začíná hodně nebezpečně vzdalovat myšlení lidi.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponA dost! Tohle už je hodně přes hranu   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 06:02:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bude konat Hamáčkovo Ministerstvo vnitra a jeho nové útvary i v těchto případech?

Toť ODS v nejčirejší podobě, bez přetvářek, její celkem významní členové, zastupitelé, straničtí funkcionáři a jejich politická kultura, jak ji veřejně prezentují. Protože to není jenom tento fanatický nenávistník, ale i starosta Řeporyjí za ODS, který také chce popravovat, střílet své politické odpůrce.

Ovoce nenávisti, zlé a podlé zášti, kterou rozsévají zcela veřejně, dokonce i na náměstích při svých tragikomických, v podstatě ale stupidních. demokracie prostých demonstracích opozičníci a jejich pobratimové nevolení, politické neziskovky.

https://nasregion.cz/demokracie-v-podani-ods-zeman-je-druhy-hitler-a-je-nutne-ho-podrezat-jako-svini-107262?fbclid=IwAR3XeZOEzePvkCsnnl9hJklCV4aUHHA_dT9E9LBNqA7F0_6u4AKI9I4ge9Q

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pavel-Novotny-zada-pro-poslance-KSCM-kulku-A-drzte-hubu-581872

A máme všichni "držet huby"!

Ne, nebudeme, vy ubožáci, duševní mrzáci, plni nenávisti tak, že se jí zalykáte. Protože by mohla brzo nastat doba, kdy byste své nenávistné výhrůžky začali realizovat.

Rozdmýchávání násilnických vášní, šíření krystalické nenávisti je startováním Majdanů přímo v Kyjevské podobě.

Naše BIS nás v poslední době neustále krmí a tlačí nám do hlav imaginární, smyšlené nebezpečí, které nám prý hrozí z Ruska. Před soudem už stojí někdo, kdo se údajně souhlasně vyjádřil k teroristickémmu útoku na Srí Lance.
Na Ministerstvu vnitra vznikly nové útvary za velké balíky peněz daňových poplatníků navíc, které mají monitorovat veřejné projevy nenávisti na sociálních sítích právě těchto daňových poplatníků - občanů. Monitorovat a následně eliminovat, vést represe proti autorům těchto projevů.

Zřejmě vyjma také občanů, ale pozor, politiků opozice, lidí z politických neziskovek a některých novinářů (např. Šafr ale i jiní) kteří jsou asi hájeni, protože ti mohou všechno, jak je vidět.

Má-li naše BIS - Bezpečnostní informační služba, málo informací a poznatků o nebezpečí, které se začalo šířit v tomto státě v podobě nenávistných výhrůžek, dokonce výhružek smrtí nejvyšším ústavním činitelům, řádně, svobodně a demokraticky zvoleným většinou voličů - občanů státu, nezbývá, než je, ty kteří mají tyto informace získávat sami, veřejně oslovovat a informovat je.

Ne, nevolit cestu tajných, anonymních udávání. Pěkně veřejně, otevřeně.

Což tímto činím.

Nevolit ani cestu, kterou jdou Piráti, takto parlamentní strana, kteří si neveřejně vyměňují informace s příslušníkem bezpečnostních sborů nemalé hodnosti, který jim poskytuje, v rozporu se zákonem, neveřejné informace a rady.

Kdo je ještě bude, chce volit? Tyhle nenávistné až za hrob, žumpoidní politiky, jejich strany. Agresivní, sprosté a arogantní hulváty, kteří veřejně šíří svoji nenávist a v podstatě poňoukají lidi k vraždám, zabíjení.

Na začátku je slovo, slova ...

Růžena Chrastekova

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDemonstrovaly ty děti skutečně za demokracii a proti totalitě?   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 05:53:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera se konala demonstrace studentů stř. a vys. škol proti totalitě. Jestlipak si oni ale vůbec dokážou představit, co to taková totalita je? Nemyslím si to. Naopak se bojím, aby si jistou formu nedemokracie nechtěli zavést oni.

Já jsem na rozdíl od nich sice krátce, ale zažil, co to byla totalita. Bylo mi jedenáct let, když přišla Sametová revoluce. A dodnes si pamatuji, jak mi do té doby naši říkali. "To, co si tady povídáme, ne abys to někde, třeba ve škole, povídal! To by nás za to mohli zavřít!" Tak vypadá země, kde je totalita a nedemokracie. Když vám hrozí, že někdo vůči vám udělá nějaké represálie za to, když někde řeknete svůj názor, který není v souladu se státem uznávanou doktrínou.

A zavádí tu něco takového Babiš nebo Zeman? Ne, neslyšel jsem o tom. A pokud ano, ukažte mi to. Hrozí například dnes těm studentům kriminál za to, že šli demonstrovat proti jim neoblíbeným politikům? Nehrozí. A tak tu žádnou takovou totalitu nemáme.

Když jsme si nyní řekli, co o totalitě a nesvobodě víme, že nedemokracie je tam, kde vám za váš projevený názor hrozí nějaké represálie, máme ale mít obavy z něčeho takového v okolí České republiky, tedy z jiných evropských států? Máme! A možná, že je to tam už dokonce i zavedeno. Represálie proti někomu, kdo nejedná v souladu s tzv. politickou korektností. Politická korektnost (čili politická správnost) není opět nic jiného než přikazování toho, co si člověk má myslet a zakazování toho, co si člověk podle ní nemá myslet. Je to skutečné a v současné době největší ohrožení demokracie a svobody slova v Evropě. A zdá se, že se dokonce začíná po Evropě stále víc a víc roztahovat, protože si nějací lepšolidi o ní myslí, že by snad jako prý měla být i moderní. Takže vážení, já naopak politickou korektnost považuji za největší zdejší ohrožení demokracie číslo jedna.

A není to ani Miloš Zeman ani Andrej Babiš ani Marie Benešová, kdo by chtěl politickou korektnost zavádět u nás. To jsou trochu jiné politické kruhy. Blízké spíš těm, které ty předvolební demonstrace organizují. Takže pokud ti demonstranti nebudou mít hlavní hesla "PRYČ S POLITICKOU KOREKTNOSTÍ" nebo "PRYČ S CENZUROU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ", tak rozhodně v současné době proti žádné totalitě nebojují.

Libor Čermák

zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/505031-studenti-demonstrovali-proti-totalite-oligarchii-i-benesove.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/demonstrace-studenti-cesko-justice-nezavislost-prostest-vyjdiven.A190516_102639_domaci_jumi

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=713839
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolská kontrarozvědka překazila islámistický teroristický útok ve Varšavě!   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 05:48:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bezpečnostní služby ve východní Evropě zřejmě budou mít zakrátko na práci jiné věci než vymýšlení od stolu zpráv o extrémizmu a fejkňůsech.

Polská kontrarozvědka ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) překazila minulý týden pokus o islámistický teroristický atentát ve Varšavě. Člen muslimské obce, Mikołaj B, který přijal muslimské jméno Mohamed, připravoval bombový útok na veřejném prostrantví údajně proti protivníkům muslimské víry. Muž byl vzat do vazby a hrozí mu až 5 let. Zatím není jasné, zda měl komplice či zda za ním ještě někdo stál.

V mezičase také vyšlo najevo, že Mohamed-Mikołaj se dříve léčil na psychiatrii. Právě labilní osobnosti mohou apely radikálního islámizmu vnímat a realizovat zkratkovitěji a bezprostředněji.

Zdroj: https://www.wprost.pl/kraj/10217299/abw-zatrzymala-mezczyzne-ktory-chcial-przeprowadzic-zamach-uzywal-imienia-mohammed.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína vyzvala USA, aby nezacházely „příliš daleko“ v akcích proti Pekingu   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 05:46:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr zahraničních věcí ČLR Wang I v telefonickém rozhovoru se svým americkým kolegou Mikem Pompeem vyjádřil protest v souvislosti s posledními akcemi Washingtonu vůči Pekingu a vyzval k tomu, aby „nezacházeli příliš daleko“, uvádí se ve zprávě MZV ČLR.

Čínský ministr uvedl, že v poslední době americká strana různými akcemi a prohlášeními ohrožuje čínské zájmy, a to včetně vyvíjení tlaku na činnost čínských společností politickými prostředky.

„Čínská strana vyjadřuje rozhodný protest v této souvislosti. Naléhavě vyzýváme americkou stranu, aby nezacházela příliš daleko,“ uvádějí slova Wang I webové stránky MZV.

Wang I prohlásil, že Čína je ochotna vést obchodní jednání pouze na základě rovnosti a bude tvrdě hájit své státní zájmy.

„Čína důsledně vystupuje za řešení obchodních a ekonomických neshod prostřednictvím konzultací a jednání, ale tato jednání musí být na principu rovnosti,“ citují ministrova slova internetové stránky MZV ČLR.

Wang I také zdůraznil, že během jakéhokoliv jednání je Čína povinna hájit své státní zájmy a reagovat na výzvy lidu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/m2QH

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLe Penová předpovídá historickou výhru v eurovolbách pravicovým populistům   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 05:44:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předsedkyně francouzské pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová věří, že nadcházející volby do Evropského parlamentu přinesou populistickým stranám velké vítězství. Podle ní má pravicový blok šanci, že se umístí na druhém místě.

Týden před eurovolbami se v sobotu v Miláně koná shromáždění dvanácti evropských nacionalistických stran. Shromáždění zorganizoval Matteo Salvini, který je italským místopředsedou vlády a vůdcem populistické a protiimigrační strany Liga.

Podle Le Penové mají populistické strany reálnou šanci dostat se z osmého místa na druhou nebo třetí příčku. Frakce Evropského parlamentu Evropa národů a svobody dokáže prolomit dosavadní dominantní postavení středopravicových a středolevicových stran. Do koalice chce případně přidat další krajně pravicové strany.

Salvini spolu s Le Penovou dlouhodobě usilují o vytvoření panevropské aliance pravicových stran, jejímž cílem je změnit politiku Evropské unie.

Podle průzkumů veřejného mínění Salviniho Liga zvýší počet svých europoslanců z šesti na 26, Národní sdružení Le Penové pak z 15 na 20 a Alternativa pro Německo (AfD) z jednoho na 11.

Pravicové populisty sjednocuje jejich odpor k migraci a Evropské unii. Nicméně, i mezi nimi jsou významné rozpory. V první řadě se jedná o rozpočtovou disciplínu, migrační kvóty a vztahy s Ruskem. Některé strany se shromáždění v Miláně neúčastní. Mezi nimi je i strana maďarského premiéra Viktora Orbána Fidesz či polská strana Právo a spravedlnost.

Orbán dříve Salvinimu vyjadřoval svou podporu, ale odmítá spolupráci s Le Penovou. Kromě toho skandál, který dnes otřásl Rakouskem, vedl Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ) k tomu, aby zrušila svou účast na milánském shromáždění. Předseda FPÖ Heinz-Christian Strache, který je i rakouským vicekancléřem, se na získané nahrávce, která byla pořízena v roce 2017, snaží domluvit na spolupráci s údajnou neteří ruského oligarchy.

Zdroj: https://sptnkne.ws/m2QE


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSaúdská Arábie a další země Perského zálivu souhlasily s rozmístěním americké armády   
Pridal tk Neděle 19 květen 2019 - 05:40:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy zvyšují svou vojenskou přítomnost v regionu Blízkého východu. Deklarují, že jejich cílem má být zastrašení Íránu, nikoliv válečné přípravy. V sobotu saúdský deník oznámil, že Saúdská Arábie a jiné země Perského zálivu souhlasily s rozmístěním dalších amerických vojáků.

Podle deníku Al-Sharq Al-Awsat, na který se odvolává Jerusalem Post, monarchie z Perského zálivu schválily americkou žádost na rozmístění dalších jednotek. Nové síly budou rozmístěny na souši i na moři.

„Dohoda má zastrašovat Írán před vojenskou eskalací, včetně útoků na americké cíle… Není namířena na vstup do války (s Íránem, pozn. red.),“ cituje deník nejmenovaný saúdský zdroj.

Přestože Washington posílá do regionu působivý kontingent, jak podotýká list, Íránci se na podobnou vojenskou konfrontaci připravují mnoho let. V případě války využijí tisíce malých rychlých motorových člunů Panthel, které jsou schopny vystřelit velké množství minometných granátů, které vytvoří ohnivou stěnu proti radarům a válečným lodím nepřítele.

Dříve Spojené státy oznámily, že jejich síly v Iráku čelí bezprostřední hrozbě ze strany proíránských milicí. Ve čtvrtek večer britský deník The Guardian publikoval zprávu, ve které tvrdí, že velitel elitních íránských jednotek Quds Kásim Sulejmaní před třemi týdny vyzval proíránské milice v Iráku, aby se připravily na zástupnou válku se Spojenými státy.

Ve středu 15. května americké tajné služby odtajnily fotografii, která má údajně zachycovat íránské rakety nakládané na člun v Perském zálivu. The New York Times tvrdí, že poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton a ministr zahraničí USA Mike Pompeo považují fotografie za důkaz reálné hrozby.

Nicméně zástupce velitele americké koalice proti IS, britský generálmajor Chritopher Ghika, v úterý 14. května prohlásil, že zvýšená hrozba ze strany Íránem podporovaných sil v Iráku a Sýrii nebyla zaznamenána.

Proti tomuto prohlášení se ihned ohradilo americké velitelství CENTCOM, které má na starosti operace na Blízkém východě.

„Nedávné komentáře zástupce velitele OIR (Operation Inherent Resolve, jak se oficiálně jmenuje americká koalice proti IS, pozn. red.) protiřečí důvěryhodným hrozbám, které identifikovaly USA a spojenci ohledně sil podporovaných Íránem v regionu (…). Kvůli tomu je OIR ve stavu zvýšené pohotovosti a důkladně monitorujeme důvěryhodné a možné bezprostřední hrozby pro americké síly v Iráku,“ píše se na jejich interentových stránkách.

Americké partnery podpořil i britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

„Sdílíme stejný názor o zvýšené hrozbě ze strany Íránu,“ napsal na Twitteru. „Jako vždy pracujeme s USA,“ doplnil.

V regionu již působí americká protiletadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi. Do Kataru byly vyslány bombardéry B-52 a došlo k posílení protiraketové obrany.

Zdroj: https://sptnkne.ws/m2QC

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3213 sec,0.0929 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,179kB