Úterý 07 květen 2019
Chtějí odebrat řidičáky seniorům?   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 07:57:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dočetl jsem se Mf Dnes z 3. 5., že Magistrát hl. m. Prahy, v rámci připomínkového řízení k připravované CELOSTÁTNÍ novele silničního zákona, navrhl snížení trestných bodů pro osoby 70 plus let z dnešních 12 na pouhých bodů šest.

To je neuvěřitelná diskriminace seniorů. V době, kdy veřejná autobusová doprava je stále řidší, kvůli EET zanikají vesnické prodejny a pojízdné přestávají jezdit, ruší se pošty, lékařské ordinace a důchodci jsou tak odkázání na individuální dopravu svými auty za lékaři, nákupy, na poštu atd., je tento návrh z dílny Pirátů, Trojkoalice (STAN, TOP09 a KDU-ČSL) a Praha sobě, což jsou vládnoucí strany v Praze (pak už jsou v zastupitelstvu pouze ODS a ANO) pro starší občany likvidační.

Starší člověk má podle parlamentních stran, což jsou výše jmenované, plus ještě SPD - T. Okamura, ČSSD a KSČM pracovat do stále vyššího věku, ale řídit nesmí?

Jsem také proti tomu, aby mladí řidiči (začátečníci) měli také limit pouhých 6 bodů, což zase navrhuje ministerstvo dopravy. Jsem totiž proti jakékoliv diskriminaci. Oni mladí naberou těch univerzálních 12 bodů dříve, v tom je ta spravedlnost.

Nechápu, jak jsme po 30 letech dopracovali zase k tomu, že se budou lidé dělit na lepší a horší. Prostě 12 trestných bodů je dostatečně přísný limit. I některé ze stávajících trestů, například za nepřipoutání se 3 body, je diskutabilních a zbytečně přísných. Mnoho lidí se při haváriích, např. s požárem, zachránilo právě proto, že nebyli připoutáni, jinak by uhořeli. Někdo (většinou ti mladší) dosáhne stávajících 12 trestných bodů dříve a my starší třeba vůbec nebudeme mít ani jeden trestný bod (i když to nepřipoutání je pro nás nebezpečné, protože se dříve nepřipoutávalo a zvyk je železná košile). Ale proč diskriminovat různé věkové kategorie. A neříkejte mi, že když my starší nemáme trestné body, tak se těch 6 bodů nemusíme obávat. To je velmi špatné myšlení. Nejdřív to bude diskriminace seniorů bodovým systémem, pak něco jiného. Žijeme v době, kdy se ztrácí úcta ke starším generacím. I když je mi už dost, jsem poměrně aktivní na facebooku. A tak jsem, nic netuše, začal psát ve skupině mého rodného města, neboť tam byl pouze název města bez jakéhokoliv přídomku. Podle nyní tam inzerovaných Pirátských akcí je to asi skupina pirátská a musel jsem usoudit podle hlášek typu „dědku co sem lezeš“ nebo „zalez do penálu“ , že nám starším z tohoto směru politiky moc dobře nebude. Musíme se prostě bránit. Máme poměrně velkou volební sílu, my, dříve narození. Využijme ji i v evropských volbách.

Takovéto zákony, které připravují na celostátní úrovni ti, kteří nemají žádnou úctu ke starším generacím, nesmějí být v žádném případě akceptovány! I za cenu toho, že to bude celoevropská směrnice, o což se budu zasazovat (než se EU rozpadne a vše pozitivní bude zachováno a špatné zrušeno. EFTA to je řešení – Švýcarsko, Island, Norsko).

Mgr. Petr Hannig, předseda Rozumných, sám senior 73 let, druhý na kandidátce ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI - NECHCEME EURO (chceme platit korunou) , řidič, který bez nehody jezdí celý život a ročně nyní najezdí 30 tisíc kilometrů (dříve to bylo přes 50 tisíc ročně).

P.S. Pod tímto článkem otevřu diskuzi a byl bych rád, kdyby diskutéři diskutovali věcně. Téma je to zajímavé. Názorů bude hodně. Přečtěte si článek a zjistěte, že jsem proti jakékoliv diskriminaci. 12 bodů, pro kohokoliv (mladé, staré nevyjímaje).

Autor: Petr Hannig

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=712364
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚstavní soud vypustil džina z lahve, diskriminace Rusů v ostravském hotelu má pokračování! Pražský antikvariát odmítl prodat Adamu B. Bartošovi objednanou knihu ...   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 07:23:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ústavní soud vypustil džina z lahve, diskriminace Rusů v ostravském hotelu má pokračování! Pražský antikvariát odmítl prodat Adamu B. Bartošovi objednanou knihu a poděkovali mu za to, že již u nich nebude nakupovat! Věcí se bude zabývat i Česká obchodní inspekce, Ústavní soud navíc rozsudkem v kauze hotelu porušil evropské zákony na ochranu spotřebitele! Diletantský judikát Ústavního soudu v Brně bude probírán nejen v ruské televizi, ale hodlá se jím zabývat i ruské ministerstvo zahraničí, má potvrzeno naše redakce!

Skandál brněnského Ústavního soudu, o kterém jsme psali zde: http://infokuryr.cz/news.php?extend.24603.2 a zde: http://infokuryr.cz/news.php?extend.24635.2 , má další a neuvěřitelné pokračování. Pokud jste sledovali a poslouchali můj páteční pořad na Svobodném vysílači CS, tak jistě víte, že jsem varoval a prognózoval, že skandální verdikt Ústavního soudu odpálí vlnu diskriminačních projevů a aktů v rozporu s evropskými zákony na ochranu spotřebitele proti diskriminaci. A přesně to se stalo. Předseda Národní demokracie a kandidát do Evropského parlamentu si objednal na internetu online v pražském antikvariátu Arco v Jeruzalémské ulici knihu Stalin, Izrael a Židé, Laurent Rucker, Rybka Publishers, Praha, 2001. Jenže, co se stalo potom, to padá pouze a výhradně na hlavu Ústavního soudu.

Majitel antikvariátu Arco Tomáš Maděra totiž Adamu B, Bartošovi odpověděl do emailu, že mu děkuje za to, že již nebude od jeho antikvariátu nic objednávat a knihu mu prostě neprodá a vrátí objednanou knihu do prodeje. Email dokazuje, že objednávkový email byl korektně zpracován, kniha byla připravena k odeslání, ale pan majitel antikvariátu objednávku zastavil, zrušil ji a knihu vrátil zpátky do prodeje. Vyjádření majitele antikvariátu se nám dosud nepodařilo získat.

Ústavní soud svým paskvilem spustil v ČR vlnu protiprávních jednání a institucionalizoval tím diskriminaci v rozporu s Evropskou chartou!

Naše redakce se obrátila i na Českou obchodní inspekci s žádostí o vyjádření. Podle názoru ČOI je popsané jednání v rozporu s Evropskou chartou lidských práv, což je mandatorní dokument všech signatářů Lisabonské smlouvy, tedy i České republiky. Evropská charta v kapitole o zákazu diskriminace výslovně a explicitně uvádí následující:

Jakákoli diskriminace na základě jakéhokoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva, etnický nebo sociální původ, genetické znaky, jazyk, náboženství nebo víra, politický či jiný názor, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, postižení, věk nebo sexuální orientace, je zakázána!

Charta je základním pilířem práv občanů zemí Evropské unie a je nadřazena zákonům jednotlivých zemí. Jak sami v chartě vidíte a můžete se dočíst, zakázána je diskriminace politická a názorová, což je v přesném rozporu s tím, jaký paskvil minulý týden vyrobil brněnský Ústavní soud, který zlegalizoval diskriminaci ruských občanů v ostravském hotelu. Níže vidíte kopii emailu z antikvariátu.
V případě kauzy hotelu v Ostravě došlo k porušení Helsinského protokolu, jehož jsou Česká republika a Ruská federace nástupnickými zeměmi. Jenže v případě Adama B. Bartoše je to úplně jiná liga, protože Adam B. Bartoš je občanem členské země EU a jeho práva jsou chráněna Evropskou chartou. Neprodání knihy Adamu B. Bartošovi je tak naprosto nezpochybnitelným činem diskriminace proti občanovi členské země EU, a to v rozporu se směrnicí Evropské komise č. 113/2004 (COUNCIL DIRECTIVE 2004/113/EC) v odstavci č. 2, kde jsou garantována práva občanů členských zemí EU.

Právo na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací pro všechny osoby představuje všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou Organizace spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a Paktů OSN o občanských a politických právech, o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jimiž jsou signatáři všech členských států.

Evropská charta proto zakazuje jakoukoliv formu diskriminace v obchodním styku, je-li taková diskriminace v rozporu s Evropskou chartou. Mezi takové diskriminace patří i odmítnutí služeb či prodeje zboží kvůli politickým nebo názorovým postojům kupujícího, jak uvádí antidiskriminační článek Evropské charty. Naše redakce dnes podala podnět Evropské komisi pro prošetření diskriminačních aktivit v České republice, které v poslední době hájí a schvaluje brněnský Ústavní soud v rozporu jak s Helsinským protokolem, tak i Evropskou chartou.

Antikvariát porušil základní lidská práva občana členské země EU garantovaná podle Evropské charty proti diskriminaci pro politický a názorový postoj

Adamu B. Bartošovi doporučujeme podat oznámení o diskriminaci České obchodní inspekci a rovněž podat podnět Evropské komisi k prošetření posledních kroků Ústavního soudu v České republice, protože existuje vážné podezření, že tyto kroky mají politický podtext s cílem podporovat mezi občany ČR diskriminaci proti lidem s jinými politickými postoji, a to v rozporu s Evropskou chartou lidských práv, která mj. zakazuje politickou a názorovou diskriminaci, a to nejen v oblasti spotřebního trhu.

V úvahu připadá i podání žaloby na Českou republiku za institucionalizaci diskriminace skupin občanů v rozporu s právním pilířem Evropské charty. Týká se to i diskriminace Národní demokracie a Rozumných ze strany České televize, která odmítla do předvolebních euro-debat pozvat mimoparlamentní strany! Zvedněte prosím telefony a volejte do České televize a požadujte, aby ČT přestala diskriminovat politické strany mimo parlament a pozvala do studia i tyto mimoparlamentní strany! Za 7 miliard korun ročně z kapes daňových poplatníků by to měla zvládnout.

Kauzou diskriminace Rusů v Ostravě se bude zabývat i ruská televize, jak byla informována naše redakce. Na základě našeho podnětu se bude ostravskou hotelovou kauzou zabývat i ruské ministerstvo zahraničí, které je znepokojeno institucionalizací diskriminačních praktik proti občanům Ruské federace v ČR v rozporu s mezinárodními závazky, ke kterým Česká republika přistoupila, anebo je jejich nástupcem po Československu. Česká republika přistoupila nejen k Evropské chartě o lidských právech, ale přistoupila i k Chartě OSN o občanských, sociálních, kulturních, hospodářských a politických právech. Ovšem ve chvíli, kdy je občan členské země EU vystaven diskriminaci na volném trhu kvůli své politické a názorové profilaci, potom se jedná o protiprávní jednání v rozporu s antidiskriminačními zákony Evropské unie.

Ústavní soud otevřel Pandořinu skříňku institucionalizované diskriminace v ČR, která naposledy v Evropě fungovala po schválení Norimberských zákonů v Německu, kde skupina obyvatel neměla právo na ubytování v hotelech, nebo na nákupy v obchodech

Došlo tak na moje slova z pátečního pořadu, jednotliví podnikatelé okamžitě začali judikát Ústavního soudu v Brně využívat k diskriminaci českých spoluobčanů, v rozporu s Lisabonskou smlouvu a Evropskou chartou. Dobrá zpráva ovšem je, že judikát Ústavního soudu v Brně je neplatný, neboť je v rozporu s Evropskou chartou, která je postavena na Chartě OSN o lidských právech, která zakazuje mj. i politickou a názorovou diskriminaci. Toto je však dobrý podnět pro kárné a disciplinární řízení se soudci Ústavního soudu, neboť ani Ústavní soudci nesmí mít pravomoc porušovat mezinárodní charty o lidských právech. Důsledek teď vidíte na vlastní oči. Do Prahy a Brna vyrazí štáb ruské televize, Česká republika bude mít na krku žalobu v Bruselu pro porušení Evropská charty a pověst České republiky zase bude mít z ostudy kabát.

Nelze se však divit tomu, co probíhá v České republice. Je to země, kterou neřídí občané, ale privatizovaná moc, která si po roce 1989 rozdělila kontrolu a řízení nad celou republikou, a tak se nelze divit, že Ústavní soud do judikátů píše bláboly o Járovi Cimrmanovi a v rozporu s mezinárodními úmluvami a chartami podporuje diskriminaci, což v konečném důsledku pouze inspiruje další podnikatele k tomu, aby v této trestné činnosti za souhlasu Ústavního soudu pokračovali.

Legalizovaná diskriminace v ČR, jak jsme to popsali v podnětu Evropské komisi, představuje základní hrozbu pro svobody občanů evropských zemí, protože tato diskriminace se brzy může proměnit v institucionalizovanou diskriminaci podporovanou českou nejvyšší justicí v podobě Ústavního soudu. Nenechte si to líbit, šiřte a sdílejte tento článek, zalarmujte své poslance, protože zítra se vám může stát, že už si nekoupíte ani rohlík, ani kredit do mobilu, ani vás neošetří na soukromé klinice, ani vás nesveze soukromý dopravce v autobuse nebo ve vlaku. Nenechte si to líbit, a pokud jste se setkali s diskriminací, kontaktujte naši redakci.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/ustavni-soud-vypustil-dzina-z-lahve-diskriminace-rusu-v-ostravskem-hotelu-ma-pokracovani-prazsky-antikvariat-odmitl-prodat-adamu-b-bartosovi-objednanou-knihu/Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBude další „prima válčička“?   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 06:39:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jasně. Pojďme vtrhnout do Venezuely. Další prima válčička. Vždyť je to tam plné komoušů a mají tam moře ropy. Jediné, co tihle kubomilní Venezuelani nemají, jsou zbraně hromadného ničení.

Tento týden američtí neokoni otevřeně pohrozili, že když selžou nejnovější snahy CIA o zosnování puče s cílem svrhnout Madurovu vládu, Washington možná pošle na místo mariňáky.

Inu, puč byl jedno velké fiasko a venezuelská armáda prezidenta Madura nesvrhla. CIA se nepovedlo svrhnout ani vlády v Moskvě, Teheránu a Damašku. Její jediný relativně nový „úspěch“ spočívá v sesazení promoskevské vlády na Ukrajině a její nahrazení bandou zkorumpovaných šašků (stálo to necelých deset miliard).

Od druhé světové války se Spojeným státům nepodařilo úspěšně vést jedinou velkou válku – pokud nepočítáte invazi do Grenady, Panamy a Haiti a rozbombardování Iráku, Sýrie, Somálska a Libye. To je alarmující pomyšlení, vezmeme-li v úvahu nedávné prohlášení Pentagonu, že zredukuje malé koloniální války (neboli „válku s terorem“), aby se přichystal na skutečně velké válčení s Ruskem, Čínou nebo dokonce Severní Koreou.

Venezuela je v obrovském ekonomickém chaosu kvůli ztřeštěným hospodářským strategiím Chávezovy a pak Madurovy vlády – a kvůli americkým ekonomickým sabotážím. Můj první zákon mezinárodních vztahů však zní: každý národ má od Boha absolutní právo špatně spravovat své vlastní záležitosti a volit si své vlastní gaunery či blbce.

Teď nicméně naši nepříčetní neokoni ve vládě chtějí začít válčit s Venezuelou, velkou, vyspělou zemí s 32,7 miliony obyvatel, a to ve stejnou dobu, kdy vyhrožujeme válkou Íránu, pleteme se do věcí celé Africe a konfrontujeme Rusko, Čínu a možná Severní Koreu. Díky našim tažením „za svobodu“ jsou velká území Středního Východu a Afghánistánu v troskách.

Invaze do Venezuely by americké armádě nedala moc práce: polovina populace tam současnou vládu nenávidí a Američany by možná vítala. Venezuelská armáda disponuje jen omezenou bojovou silou. K invazi by se možná přidaly pravicové režimy v sousední Kolumbii a Brazílii.

Ale co potom? Vzpomeňte si na Irák. Americký útok projel chatrnou iráckou armádou, jejíž sílu média značně nadhodnotila, jako nůž. Jakmile se však na iráckém území usadili američtí a britští vojáci, aby se věnovali svým okupačním povinnostem, začaly jim život ztrpčovat guerillové síly. Ten odpor trvá doteď, i po šestnácti letech. Totéž by se pravděpodobně stalo ve Venezuele.

V Latinské Americe vládne hluboká antipatie vůči Spojeným státům, která existovala už dávno před plukovníkem Chávezem. Vzpomeňte si například na rozsáhlé protiamerické pouliční bouře, jimiž Caracas v roce 1958 uvítal tehdejšího viceprezidenta Nixona.

„Yankees Go Home“ rezonuje velkou částí Latinské Ameriky. Vtrhnout do Venezuely, další země, o které Trumpova administrativa ví jen málo, by mohlo být totéž jako píchnout do vosího hnízda. Ty jejich nemotorné pokusy potrestat Kubu a získat si ještě větší sympatie floridské pravicově založené voličské základny, tvořené Američany kubánského původu, by jen přilily olej do ohně protiamerického hněvu po celé Latinské Americe. Mějme se na pozoru před Fidelovým duchem.

Rozhovory Washingtonu a Moskvy o Venezuele jsou v plném proudu. Ani jedna z těchto zemí tam nemá žádné zásadní zájmy. Rusové tam přikládají pod ohýnek jen kvůli odvetě za rostoucí vměšování se USA do míst, která Rusko považuje za svůj vlastní dvoreček, a do Sýrie. Jak Američané, tak Rusové by měli z Venezuely fofrem vypadnout a starat se o své.

Místo toho tu zní bláznivé návrhy na vyslání 5 000 žoldáků do Venezuely, aby svrhli Madurův režim. Jak dobře fungovalo velkorysé nasazení žoldáků placených Američany v Iráku a Afghánistánu? Byl to naprostý propadák. Jediné, co jim opravdu šlo, bylo mytí nádobí na našich základnách, vraždění civilistů a hraní si na Ramba.

Pro ty, jimž se nelíbí americké panování, by mohla americká invaze do Venezuely být dalším krokem ke zhroucení impéria. Další imperiální vměšování se do záležitostí jiných bez jakékoli strategie; vznik dalších nepřátel.

Velkým vítězem by samozřejmě byl Pentagon a vojenskoprůmyslový komplex. Další miliardy by se utrácely za aktivity v zemi, kterou by většina Američanů nedokázala najít na mapě, ani kdyby na tom závisel jejich život. Ještě víc objednávek na zbraně „proti povstalcům“, ještě víc frček, ještě víc jásotu na Fox News a mezi fandy wrestlingu.

Nejhorší je, že by Spojeným státům nakonec mohlo zůstat na krku krmení poničené Venezuely a péče o ni. Jak nám to šlo s Portorikem po hurikánu? Pořád je napůl v troskách. O venezuelskou těžkou, hustou ropu teď moc zájemců není.

Z Venezuely by se mohlo stát hodně velké a věčně hladové mimino.

Eric Margolis

Another "Jolly Little War"? vyšel 4. května 2019 na Oriental Review. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7901-bude-dalsi-prima-valcicka-.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJuan vs. dolar! Pákistán je na pozadí dedolarizace povzbuzován k používání čínské měny   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 05:54:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V loňském listopadu se Pákistán a Čína dohodly, že se při dvoustranném obchodu vzdají dolaru. Místo americké měny teď plánují aktivněji používat čínský juan. Informuje o tom list Global Times.

Čínská iniciativa nové Hedvábné stezky (Belt and Road Initiative - BRI) značně zvýšila globální použití juanu. Pákistán, který je součástí projektu, je teď častěji povzbuzován k používání čínské měny ve svém obchodě s Pekingem místo amerického dolaru.

Nehledě na prudký růst juanu v zemích jihovýchodní Asie poměrně tvrdá měnová politika na některých trzích zapojených do iniciativy nové Hedvábné stezky omezuje internacionalizaci čínské měny v krátké době.

„Pozitivní je skutečnost, že v posledních letech je rostoucí tempo použití juanu v zemích BRI rychlejší než celkové použití juanu po celém světě. Tato tendence je zřejmá v některých zemích jihovýchodní Asie, jako je například Singapur,“ uvedl Čou Jü, ředitel Výzkumného centra mezinárodních financí na Šanghajské akademii sociálních věd.

Pákistán a Čína se v listopadu 2018 dohodly, že se vzdají používání dolaru a zahájí obchod v juanech.

„Dohoda je součástí praktických kroků, které [Čína]podniká, aby podpořila [zahraniční] měnové rezervy,“ prohlásil pákistánský ministr informací Fawad Chaudhry.

Centrální státní banka Pákistánu okamžitě vyhlásila juan schválenou zahraniční měnou pro všechny cíle země.

Čína častěji používá juan, který byl zařazen do zvláštních práv čerpání (SDR) v roce 2016 spolu s americkým dolarem, japonským jenem, eurem a britskou librou, pro dvoustranný obchod s některými zeměmi, například Ruskem. Kromě toho Čína aktivněji kupuje zlato, což je také součástí strategie odchodu od amerického dolaru.

Zdroj: Global Times

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponItalský žurnalista odhalil široké podrobnosti svého zadržení v Praze   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 05:50:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Při prvomájové demonstraci KSČM v Praze na náměstí Míru se seběhl incident, o němž Sputnik již napsal. Italský novinář Claudio B. byl zadržen policií ČR poté, co měl údajně posprejovat jistého antikomunistu pepřovým sprejem. Sputnik ČR oslovil novináře Claudia B, který sdělil šokující podrobnosti.

Pane Claudio, mohl byste Sputniku odpovědět na následující dotazy ohledně incidentu na náměstí Míru 1. května 2019 v Praze? Jak to celé začalo? Co se stalo pak?

Jako každý rok jsem přijel z Itálie, abych se účastnil prvomájové akce pořádané KSČM. Dělávám to jak z přesvěcení – neboť ctím tento svátek –, tak i proto, že jsem novinář a potřebuji posílat do Itálie zprávy o prvomájových oslavách v ČR. Takže jsem stál kousíček od pódia, kde se střídali různí řečníci (KSČM, pozn.). Vedle mne byla starší paní, jež držela balónek s nápisem KSČM. Najednou přišel mladík, který zapíchl cigaretu do balónku, ten vybuchl paní přímo do obličeje. Kluk se stáhl, paní se jej pokusila kousíček sledovat, tím se ale dostala mezi další provokatéry. Nastala pro ni nebezpečná situace. Hned jsem paní přispěchal na pomoc. Dvakrát jsem nakopl mladíka, abych ho vytlačil dál, a tím ochránil tu paní. Mladík po mně mrštil láhev piva, již měl v ruce (viděl jsem láhev z fotek). Všemu tomuto byli přítomni policisté z „nekonfliktního“ týmu. Neučinili však nic. Celou provokaci umožnili a de facto i podpořili. Nakonec jsem se začlenil mezi ostatní dav. Mělo to mít ale pokračování.

Také mělo, povídejte.

Asi za půl hodiny prvomájová akce skončila. Většina lidí už byla pryč. Zůstal jsem na místě, abych se bavil s dcerou a kamarády. Najednou přišel policajt v uniformě a v doprovodu asi dalších dvaceti lidí. Mezi nimi byli policisté v civilu, novináři a fotoreportéři.

Jeden z těch „v civilu“ řekl, že mi potřebuje něco sdělit a že je třeba, abych s ním poodešel stranou.

Šel jste?

Samozřejmě jsem mu odpověděl, že pokud pro mě něco má, může to rovnou říci, není přece třeba kvůli tomu kdovíkam chodit… Poté mne ale násilně, krutě a zcela nelegálně sebrali, aby mě ostentativně vodili po celém náměstí (reportér Sputniku na videu v minulém článku zachytil, jak policisté vedou Claudia B., jak mění směr trasy k policejnímu autu, tzn. chodí sem a tam, pozn.). Dělali to pro radost fotoreportérů a diváků… Pak mě drželi před policejním autem, tlačili mě hrubě hlavou na zem, svázali mi ruce za zády. Dovezli mne na policejní stanici na Praze 3.

Jaký přestupek se Vám přičítá?

Že jsem prý neuposlechl veřejného činitele. Takto mi to ústně sdělili. Ale zajímavé je, že druhý den už používali úplně jiný argument. Italská ambasáda si totiž vyžádala od české strany vysvětlení. A tak si na mě vymysleli, že se nacházím v ČR nelegálně, neboť jsem prý byl prohlášen za nežádoucí osobu, což není vůbec pravda. Proto jsem byl tedy zadržen a dovezen na policejní stanici. Uvidíme, co si vymyslí dále.

Bylo to tedy jinak, než jak píše mainstream?

Ano, bylo to úplně jinak. Domnívám se, že se jednalo o předem promyšlenou a zorganizovanou provokaci.

Jak jste se cítil, když si pro Vás šla policie?

Zpočátku mě to překvapilo, měl jsem dojem, že se jedná jen o omyl a že se to dá hned řešit. Až když proti mně použili násilí (donucovacího prostředku), bylo mi zřejmé, oč tu skutečně jde.

Jak s Vámi zacházeli na vyšetřovně?

Zaprvé se mě zeptali, kde mám ten pepřový sprej. „Jaký pepřový sprej?“ opáčil jsem, „co to má zas znamenat? To myslíte vážně?" Řekli mi, že jsem se dopustil trestního činu ublížení na zdraví druhé osobě tím, se jsem mladíkovi stříkl slzotvornou látku do očí. Nic samozřejmě nenašli ani v mém batohu, ani v kapse. V té chvíli jsem nechápal, proč si něco tak odporného vůbec vymýšlí. Po několika hodinách, když jsem četl o celém tom zinscenovaném divadýlku, se mi všechno spojilo do logického obrazu. Ze zpráv totiž vysvítalo, „jak bylo mladíkovi zle“, že dokonce „potřeboval lékařskou pomoc“. (Sputnik v minulém článku zachytil odcházejícího mladíka, údajně postiženého – red.)

Co na to Váš právník?

Policisté sepsali protokol o mém zadržení. Uvedli mimo jiné, že u mě nenašli žádné zbraně. Přítomnost advokáta byla v tomto případě moc důležitá. Advokát trval na tom, aby policisté zaprotokolovali, že se žádný pepřový sprej, jímž jsem prý měl útočit, u mě nenašel.

Cítíte-li se nevinen, budete se domáhat kompenzace?

Samozřejmě, budu trvat na oficiální a veřejné omluvě, neboť došlo k urážce mého jména i mojí cti. V tomto smyslu jsem postižen jako občan i novinář. Omluvu budu vyžadovat nejen po veřejných institucích, ale i po těch novinách (mám na mysli třeba MF DNES) - (Naše poznámka IK: MF Dnes a iDnes dlohodobě lžou o všem a o všech!),kdo zpochybnil všechny principy solidní novinařiny, když přispěli k rozšíření špinavých lží, když své výmysly ani nedementovali poté, co pravda vyšla najevo. Všichni zmínění znemožnili konzumentům zpravodajství získat pravdivé informace. Zprofanovali své vlastní i moje povolání.

Jak si událost vysvětlujete?

Vysvětluji si to za prvé tím, že jsem poctivý a nezávislý novinář. Snažím se psát pravdivě o dění v ČR. Píšu i o hrubém antikomunismu, o diskriminaci „nepohodlných“ lidí, i o pokusech přepisovat dějiny. Informuji také o akcích českých komunistů, což žádný jiný novinář u nás [v Itálii] nedělá. Tohle se asi znelíbilo.

Domníváte se, že jste se stal terčem provokace?

Ano, bohužel. Očekávám další takové provokace a různá diskriminační opatření. Na některá již v minulosti došlo. Lze čekat další.

Byl jste nějak konfrontován s údajně postiženým mladíkem?

Ne, nebyl. Kromě mě nebyl žádný jiný postižený. Postižený jsem byl já, a to zvůlí policie.

Co byste rád celkově vzkázal, váš nezávislý komentář k celé události prosím.

To, co se dělo, ještě více ukazuje, že je demokracie smrtelně ohrožena. Samozřejmě je to věc, která se netýká pouze ČR. Za vším hledejme světový neoliberalismus, který už nemůže postupovat dál, aniž by neomezoval občanské a politické svobody. Dělává se to s pomocí stále sofistikovanějších metod, není k tomu již potřeba [vždy] používat otevřený fašismus, který známe z minulosti. Dneska společnost dokáže ovládat vědomí lidí napřímo. Dnes se používají velmi chytré metody působení. Jednu z nich jste viděli při mém zadržení.

To, co udělali Assangeovi, má sloužit jako varování všem ostatním disidentům. Můj dojem je, že v prosazení těch sofistikovaných metod jsou v ČR (i v dalších postsocialistických státech) oproti západní Evropě dokonce ještě dále. V Praze existují totiž agentury, které mají za úkol získat živly jako bezdomovci, narkomani, opilci, atd., kteří jsou za pár korunek ochotni udělat cokoliv. Tyto živly jsou zatím používány pro různé antikomunistické provokace, jak tomu bylo při prvomájových oslavách. Ale zítra můžou byt infiltrováni do davu při případných sociálních protestech: úkolem je vyvolávat zmatek, páchat činy, za které by pak byli obviněni míroví demonstranti.

Děkujeme za rozhovor.

Vladimír Franta

Zdroj: https://sptnkne.ws/mv32

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMike Pompeo: Spojené státy stále doufají v dosažení denuklearizace Korejského poloostrova cestou dialogu   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 05:36:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr zahraničí Mike Pompeo 5. května poskytl rozhovor ABC, ve kterém uvedl, že rakety krátkého dosahu, které nedávno vypustila KLDR (Korejská lidová demokratická republika), nepředstavují hrozbu pro Spojené státy. Americká strana stále doufá v dosažení pokroku při denuklearizaci Korejského poloostrova prostřednictvím dialogu.

Mike Pompeo řekl, že Spojené státy americké a KLDR stále mají příležitost k dosažení cíle úplného odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova prostřednictvím jednání. Vedoucí představitelé obou zemí by měli po jednání v Hanoji pokračovat v kontaktech. Doufá, že v několika následujících týdnech budou obě strany provádět aktivnější koordinaci. Současně se vyslovil v tom smyslu, že sankce vůči KLDR budou zatím pokračovat.

Jihokorejská vojenská strana 4. května oznámila, že KLDR téhož dne dopoledne vypustila několik raket krátkého dosahu z hor Wonsa v provincii Kangwon.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský ministr zahraničí: Rusko důsledně podporuje legitimní venezuelskou vládu   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 05:35:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov 5. května v Moskvě uvedl, že ruská strana pevně podporuje legitimní vládu vedenou venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem a odsuzuje podněcování převratu Spojenými státy.

Z informací na internetových stránkách ruského ministerstva zahraničí vyplývá, že Sergej Lavrov téhož dne jednal s venezuelským ministrem zahraničí Jorgem Arreazem. Lavrov uvedl, že v současné době USA podněcují kroky směřující ke svržení legitimního režimu ve Venezuele, což je akce, která bezohledně podkopává všechny normy mezinárodního práva stanovené v souladu s Chartou OSN. Je jasné, že Spojené státy se pokoušejí notoricky známou Monroeovou doktrínou změnit politickou tvář Latinské Ameriky. Ruská strana to odsoudila.

Sergej Lavrov dodal, že ruská strana důsledně vyzvala k nezasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí, domnívá se, že venezuelský lid má právo rozhodnout o osudu své země, proto by měly zainteresované strany ve Venezuele uspořádat tolerantní dialog. Ruská strana se těší na vyjednávání o bilaterální spolupráci s venezuelskou vládou v rámci OSN a dalších dvoustranných programů.

Podle tiskové agentury Itar-Tass venezuelský ministr zahraničí Jorge Arreaza po rozhovoru řekl, že venezuelská strana děkuje ruské vládě za podporu venezuelské suverenity, a dodal, že dialog je jediný způsob pro řešení domácí krize.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČESKÁ TELEVIZE (OPĚT) MANIPULUJE VOLBY   
Pridal tk Úterý 07 květen 2019 - 05:31:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO zásadně protestuje proti pokusům manipulovat volby do Evropského parlamentu ze strany České televize, která do třech zásadních předvolebních debat v hlavním vysílacím čase pozve jen zástupce parlamentních stran.

ČT se odvolává na průzkum volebního potenciálu kandidujících stran, který pro ni na náhodném vzorku 3000 respondentů provedla společnost Kantar CZ a podle kterého má šanci na překročení pětiprocentní hranice potřebné pro zvolení do Evropského parlamentu jen osm parlamentních stran. Zástupce žádné jiné strany, hnutí či koalice nebude do ČT pozván ve sledovaném večerním čase.

Česká televize navzdory své veřejnoprávní úloze tak diskriminuje zbývajících 31 politických stran, kterým vyhradila prostor jen v málo sledovaných debatách v rámci pořadu Politické spektrum, které vysílá v divácky neatraktivních časech ve víkendovém odpoledni. Zástupci parlamentních stran naproti tomu dostanou možnost zúčastnit se tří debat (dvě po čtyřech zástupcích a jedna velká společná těsně před volbami) v hlavním vysílacím čase.

Formát Politického spektra je nevyhovující, protože ČT zve do krátkého pořadu (53 minut) osm stran najednou, takže zástupce té které strany dostane časový prostor odpovídající zhruba 5-7 minutám. ČT se tímto způsobem kryje, aby vyhověla znění zákona o tom, že prostor v předvolebních debatách mají dostat všechny kandidující subjekty. Osm parlamentních stran ale na základě svého průzkumu ČT upřednostňuje a dává jim několikanásobně větší prostor.

Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie se tímto jednáním České televize cítí poškozena, podává stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě ČT a obrací se na předsedy všech dalších podobně postižených politických stran a hnutí, aby se ke stížnosti připojily. Zároveň se obrací na majitele soukromých televizních stanic, aby využili pochybení ČT a uspořádali konkurenční a nezmanipulované předvolební debaty, do kterých pozvou představitele kandidujících subjektů podle korektního klíče. Jsme přesvědčeni, že taková skutečná předvolební debata by mohla být diváky vděčně přijata, pomohla by suplovat práci ČT, která veřejnoprávní službu nevykonává a celkově by tak napomohla demokratickým procesům v České republice.

za koalici Rozumní a Národní demokracie

Mgr. Petr Hannig
předseda ROZUMNÝCH

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie a lídr koaliční kandidátky do EP

--
Vlasti zdar!

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

T: 732 322 371
M: info©narodnidemokracie.cz
W: www.narodnidemokracie.cz
F: facebook.com/abbartos
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2366 sec,0.0524 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,820kB