Pátek 03 květen 2019
Ústavní soud v Brně vyrobil skandál, který bude řešit už i Evropská unie!   
Pridal tk Pátek 03 květen 2019 - 06:53:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ústavní soud v Brně vyrobil skandál, který bude řešit už i Evropská unie! Rychetského spolek soudců vyrobil judikát, ze kterého lze aplikovat diskriminaci proti komukoliv, je-li taková diskriminace podložena racionálním úsudkem! Kdo nepracuje, ať nejí! Kdo neposílá děti do školy, ať nedostává přídavky na děti! Kdo je voličem komunistů, nesmí do prodejny provozované bývalým politickým vězněm! Kauza hotelu, který odmítl Rusa kvůli Krymu, prověří i Rada pro lidská práva v Ženevě!

Česká republika si zase jednou uřízla neuvěřitelnou ostudu. Ústavní soud v Brně před dvěma dny totiž vynesl skandální zprošťující rozsudek v jedné zdánlivě banální kauze, ovšem její důsledky mohou mít obrovský dopad nejen pro české občany, ale i pro Českou republiku v rámci mezinárodních závazků. Ústavní soud se totiž, podle názorů odborníků na lidská práva, dopustil porušení jednoho ze základních principů Helsinského protokolu o lidských právech. Rychetského družina soudců totiž v Brně vyrobila precedens, který v Evropě vůbec nemá obdoby. K čemu došlo?

Celé to začalo v Ostravě v roce 2014, kde hotel Brioni ve Stodolní ulici odmítl ubytovat občany ruské národnosti poté, co odmítli podepsat papír, že odmítají anexi Krymu. Jeden z hostů naší redakci dnes poskytl svědectví. Boris (původem z Jekatěrinburgu) nám napsal toto: “Odmítl jsem to podepsat a provozovatel hotelu se mně zeptal, jaký mám názor na čerstvou událost na Krymu, kde podle jeho slov došlo k anexi. Řekl jsem na to, že s připojením souhlasím, protože naše obyvatelstvo bylo na Krymu v ohrožení vypuknutí etnických čistek a komand smrti jako v Oděse, které na Krym začal přesouvat Pravý sektor a skupina Azov od Kolomojského. Jak tam ale přišli naši, utíkali z Krymu jako malí frackové.”

Rus odmítl podepsat papír odsuzující anexi Krymu a majitel hotelu mu odmítl ubytování

Majitel hotelu v Ostravě se s takovými odpověďmi nespokojil, a na to margo odmítal ruské hosty ubytovat, že nebude poskytovat pokoj někomu, kdo souhlasí s ruskou okupací Krymu. Ruští občané si to nenechali líbit, podali žalobu a české soudy postupně rozhodly, že majitel hotelu musí zaplatit pokutu za diskriminaci. Majitel hotelu se odvolával proti rozsudkům, až se odvolal až k Ústavními soudu. Ten však před dvěma dny rozsudky zrušil a věc se vrací k Nejvyššímu soudu.

I při podnikání je zaručena svoboda projevu, uvádí se v judikátu

Ústavní soud už v minulosti vyrobil několik podivných a labilních judikátů, kterým se dostalo pozornosti jako naprostým nedodělkům, ovšem to, co se odehrálo v Brně před dvěma dny, to nemá obdoby. Ústavní soud konstatoval, že o nepřípustnou diskriminaci nešlo. Důvody odmítnutí podle něj prý nebyly ani nenávistné, ani zjevně svévolné, ale naopak racionální. Provozovatel hotelu navíc v roce 2014 na dveře vyvěsil tento text:

„S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Služby našeho hotelu mohou využít pouze ti občané RF, kteří se podepíší pod prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Váš hotel Brioni Boutique“.

V nálezu Ústavního soudu se dokonce dostalo i na dílo Járy Cimrmana: “Důvody, pro které si ubytovatel sám omezí potenciální klientelu, přitom mohou být různé a mohou se pohybovat na škále počínaje racionalitou a konče podivínstvím. Podivínským byl určitě hostinský v Cimrmanově Hospodě na mýtince, racionálním může být zaměření na určitý typ klientely.” Celý judikát si můžete přečíst zde: https://www.usoud.cz/aktualne/i-pri-podnikani-je-zarucena-svoboda-projevu/ , ale pozor, sáček na zvracení mějte po ruce. Tomuhle oni říkají “judikát”, ale ani dítě z mateřské školy by nesepsalo do argumentů takové bláboly.

Ústavní soud legalizoval v ČR v úterý diskriminaci, je-li založena na racionálních a obecně přiznaných základech. “Konečné řešení” Cikánské otázky od Rychetského z Brna pro majitele hospod?

Soud v nálezu dále zmínil, že anexe Krymu odporuje základním pravidlům mezinárodního práva. Odkázal na stanoviska mezinárodních organizací, odborníků i ministerstva zahraničí. Také poukázal na to, že i státy rozlišují ve vztahu k jednotlivcům podle státní příslušnosti, která je něčím jiným než národnost nebo rasa. Odmítnutí zákazníka pro etnickou příslušnost nebo náboženství by podle soudu diskriminací bylo.

Ústavní soud tak přímo na papír zakotvil nebezpečný precedens, že je možné diskriminovat kohokoliv, je-li to založeno na racionálních důvodech a současně nejde o důvody založené na nenávisti, svévolnosti, národnosti, anebo rase. Jenže zde se Ústavní soud opravdu dostal za čáru mezinárodních ochran. Rozhodnutí Ústavního soudu v této kauze je totiž v rozporu s Helsinským protokolem o lidských právech, který zamezuje mj. diskriminaci osob pro politické přesvědčení, postoje a názory, což v tomto případě bylo pošlapáno přímo Rychetského skupinou právnických ochotníků.

Ústavní soud v Brně flagrantně porušil Helsinský protokol

O tom, že úterní rozhodnutí Ústavního soudu je v rozporu se Závěrečným aktem Helsinského protokolu podle článku VII, který garantuje ochranu a svobodu osob, projevů, názorů, politických postojů a náboženských vyznání, svědčí nejen reakce ruských médií, které již kauzu převzaly a publikovaly, ale svědčí o tom i reakce Evropské unie, která podle informací naší redakce předá kauzu k prověření výboru pro lidská práva při Evropské radě. A ruská média již oznámila, že v případě negativního výsledku u Nejvyššího soudu v ČR, kam se kauza nyní vrací k projednání, se žaloba obrátí k Radě pro lidská práva v Ženevě a bude požadovat mezinárodní žalobu proti České republice za hrubé porušení čl. VII Helsinského protokolu, jehož je Česká republika signatářem a nástupcem po Československé socialistické republice.

Pro politické postoje a názory je nepřípustné omezovat osobu a jedince na běžných právech, jako je přístup ke vzdělání, pracovním příležitostem, cestování, službám a benefitům, které jsou za stejných a neměnných podmínek dostupné pro všechny ostatní osoby. Odmítnutí poskytnutí přístupu ke službě na základě politického přesvědčení nebo postoje je v rozporu s článkem VII Helsinského protokolu, a v takovém případě se jedná o diskriminaci, jak správně posoudil Nejvyšší soud v předchozím rozsudku, než jej Ústavní soud před dvěma dny zrušil. Zdůvodnění je však navíc i velmi nebezpečné.

Kdo je komunista, už nemusí být obsloužen v obchodě, pokud nepředloží čisté lustrační osvědčení

Pokud provozovatel hotelu může po zákazníkovi chtít podepisovat politicky motivovaná prohlášení, kterým podmiňuje poskytnutí služby, potom se tím vytváří precedens proti skupinám obyvatel v České republice. Tento judikát Ústavního soudu nyní dává do ruky silnou zbraň provozovatelům restaurací, které mohou od této chvíle požadovat po lidech např. písemné potvrzení o tom, že chodí do práce, čímž provozovatel restaurace vyselektuje např. Cikány nebo cizince, kteří při pobytu v ČR takové potvrzení ani sehnat nemohou. Takové potvrzení přitom může být racionálně zdůvodněno, že majitel má obavy o to, aby host zaplatil, takže si vyžádá o potvrzení o zaměstnání.

Stejně tak majitel obchodu, který býval např. politickým vězněm před rokem 1989 může po zákaznících vyžadovat, aby předkládali lustrační osvědčení, anebo prohlášení, že odsuzují marxismus a komunismus označují za zločinný. A v Česku dokonce takový zákon opravdu existuje (zákon č. 198/1993), takže jde o racionální důvod, který umožní majiteli obchodu neobsloužit osobu, která lustraci nepředloží, anebo nepodepíše politický protikomunistický manifest. Najde se nekonečné množství racionálních a podložených důvodů, proč neposkytnout službu konkrétní osobě, aniž by to bylo z titulu etnické, náboženské či rasové nesnášenlivosti. Od úterý je tak možné začít v ČR legálně diskriminovat skupiny osob s odkazem na judikát Ústavního soudu.

Lidé chtějí využít judikátu ve svůj prospěch, chystají se lustrace hostů v hospodách, kdo podporoval bombardování Jugoslávie nebo invazi do Iráku bez mandátu RB OSN, už si pivo nedá

Naše redakce již dostala i reakci od jednoho z našich čtenářů, který provozuje na Vysočině hospodu a bude na základě tohoto judikátu požadovat po hostech podepsání papíru, že lidé odsuzují odtržení Kosova od Srbska a bombardování Jugoslávie v roce 1999 bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Spolu s novým judikátem Ústavního soudu bude možné selektovat zákazníky od těch, kteří souhlasí s těmito nelegálními akty mezinárodní agrese. Našeho čtenáře jsme upozornili, že sice má správný postoj, ale je to přesně to samé, co se odehrálo v Ostravě. Je to diskriminace skupiny osob na základě politického postoje, názoru a přesvědčení, které je v rozporu s článkem VII Závěrečného helsinského protokolu.

Tady alespoň vidíte, v jakém stavu je soudnictví v České republice, kde v rozporu s Helsinským protokolem už vydává rozsudky i Ústavní soud. Není divu, že o České republice se v Bruselu vypráví sprosté a vulgární vtipy o análních špuntech amerických tajných služeb, které si udělaly z Prahy základnu a odtamtud vysílají své špiony do celé Střední Evropy, zejména do Německa a do Bruselu.

To by bylo na jiný článek v rámci svodek o činnosti amerického zpravodajství na území ČR, které máme podrobně zmapované, ale pravda je taková, že když i ústavní soud začne vydávat rozsudky, které legalizují diskriminaci v oblasti služeb na základě politického postoje a názoru hotelového hosta, potom to znamená, že destrukce svobod a demokracie v ČR probíhá závratným tempem už i na úrovni vrcholných soudních stavů. Pokud se nestane zázrak, Česká republika bude popotahována v další mezinárodní žalobě.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/ustavni-soud-v-brne-vyrobil-skandal-ktery-bude-resit-uz-i-evropska-unie-rychetskeho-spolek-soudcu-vyrobil-judikat-ze-ktereho-lze-aplikovat-diskriminaci-proti-komukoliv-je-li-takova-diskriminace/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZnamení doby   
Pridal tk Pátek 03 květen 2019 - 06:39:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Žijeme v době plné rozporů, nejistot a obav, neboť žijeme na rozhraní dvou epoch. Přechod k té nové, která už beranidlem prolamuje vrata, se projevuje i zastíráním pravdy. Politici sice stále vyhlašují boj proti terorismu, ale nářek pozůstalých po obětech útoků překrývá cenzura. Ta má dnes nový název: boj proti dezinformacím. Šíření zpráv a názorů, které se liší od oficiálně vybubnovaných, může být hodnoceno jako trestný čin. Před pěti lety byli civilisté v Oděse dokonce brutálně zavražděni pro politický názor, který se neshodoval s programem kyjevských pučistů a jejich sponzorů. Jejich dodnes nepotrestaná hromadná vražda má působit jako výstraha. Předznamenání toho, kam až lze zajít při zavádění nového světového „pořádku“. Užívání fašistických metod při jeho prosazování nás vrací do časů, které mnozí známe jen z dokumentů. Ty až donedávna tvořily součást naší historické poměti. Ale „boj proti dezinformacím“ dnes proniká i do školních osnov a mění události minulé podle záměru současných mocných. To proto, aby naše děti nerozpoznaly příznaky šířícího se moru a nemohly si vypěstovat obranné látky.

Plošné umlčení jehňat je však nesnadný cíl. Neboť v každé době a v každém režimu se vyskytují lidé, kteří si udržují motiv a vůli odkrývat balast lži a nacházet stopy pravdy. I když vědí, že jít po těchto stopách je nebezpečné, nedají se zastrašit a šíří své poznatky dál. Proč? Protože vnímají mlčení a přizpůsobování se diktátu jako spoluvinu. Tohoto odvážného přístupu si vážím především u mladých lidí. Neboť oni čelí mnohem silnějšímu ataku lži, než kdysi my v době, která je dnes zařazena pod heslo totalita. Současná všudypřítomná lež se tváří nezištně. V převleku za bohyni štěstěny však korumpuje jedince i skupiny nabídkami, které odmítnout je velmi nepohodlné. A přesto někteří jim dokážou odolat a odmítají projít životem podle cizí navigace. Kompasem je jim vlastní svědomí.

Milí mladí přátelé, lidé spříznění svobodnou volbou, chci vám říci pár povzbudivých slov. Vím, že posměšky vašich už znormalizovaných vrstevníků vás zraňují a že si často připadáte se svými názory na svět a smysl života osamělí. Věřte ale, že dnešní překážky, ústrky, zloba a nepochopení vám zpevní charakter a navíc vyburcují ve vás vlohy, které by jinak zůstaly nerozvinuté a zakrnělé. Nebudete osamělí dlouho, časem potkáte sobě rovnocenné hledače pravdy, neboť silné osobnosti se přitahují, vzájemně inspirují a povzbuzují. Zatímco zhoufovaní pěšáci, kteří v monotónním rytmu kamsi pochodují, aniž by věděli proč, vy jste si svůj směr vybrali samostatně, když jste překročili tu první nejtěžší a nejdůležitější křižovatku.

Vaše dnešní ideály a sny o důstojném lidství se možná během vašeho života nesplní, tak jako ty naše se nesplnily, důležité však je, aby nezanikly. O to dnes jde - uchovat ideál o smyslu života člověka a bránit jej z veškerých svých sil. Chtěla bych dodat a s veškerou svou láskou. Jenže láskou se dnes ohání kde kdo jako obuškem. Dokonce si ji špendlí na klopu jako čestný odznak boje proti nenávisti a lži. Zatímco svatojiřské stužky na rukou lidí zaživa upálených v Domě odborů v Oděse se už pět let rozpadají v hrobech a není soudce, který by označil vrahy, naši srdnatí bojovníci proti lži a nenávisti se srocují proti vytipovaným domácím nepřátelům, proti těm, co nevěří, že svět bez tradic a bez národů může být ještě světem pro svobodné lidi. A tak nás fanaticky osočují jako xenofoby. Nechci jim ale křivdit. Mučednická smrt desítek nevinných v Oděse je možná taky zasáhla a třeba i oni si přejí, aby zločin byl vyšetřen a potrestán. To přání je ale neúčinné, pokud nebude přiznána návaznost oděského masakru s fašistickým ozbrojeným pučem v Kyjevě, který byl a dosud je slaven jako vítězství demokracie.

Říká se, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Pokračující teroristické útoky v Evropě i jinde signalizují, že rozsévači tu bouři rozpoutat chtějí. Doufají, že ji pak dokážou řídit tak, aby vyčistila prostor od překážejících neohebných skupin lidí. Proto si je už v předstihu značkují jako nebezpečný kontaminovaný odpad. Organizace dobrovolníků jim v tom pomáhají. Ochota těchto „neziskových dobrovolníků“ je hrůzná. Důvěřují svým manipulátorům a jejich proklamacím o zářných obzorech, a přitom nevědí nebo odmítají vědět, že úslužně pomáhají razit cestu, která vede k masovým hrobům. Tříděním živých lidí to začíná a tříděním jejich zlatých zubů končí.

Možná si teď někteří myslíte, že všechna varovná slova už jsou marná a že demarkační čára už byla překročena. Ale kdyby tomu tak bylo, proč naše zdánlivě marná slova dnes nepřenáší v přímém přenosu veřejnoprávní televize? Protože se těch slov bojí. Bojí se je nejen šířit, ale i slyšet. Proto tu zaměstnanci mainstreamových médií nejsou. Bojí se, že naše varovná slova by jim utkvěla v paměti a narušila jim programy v mozku. Mluví z obrazovky o svobodě a sami se bojí svobodně myslet. Bojí se totiž uprostřed života zjistit, že jsou služebníci a šiřitelé lži.

A tak místo autentických událostí raději přenášejí záběry z demonstrací zneužitých mladých lidí, pro které je řvaní v houfu adrenalinem. Jednotné transparenty a fasované deštníky sice mají k molotovovým koktejlům ještě daleko, nicméně pěstováním nenávisti láska nikdy zvítězit nemůže. A proto ani my nepohrdejme těmi mladými zneužitými lidmi, neboť oni nevědí co činí a čemu otvírají naše společné dveře. Neoznačujme je pojmem ztracená generace, když nemáme k dispozici jinou. Naše vnuky totiž budou vychovávat oni, podle cizích namnožených hesel a nikoliv podle našich zásad. My jsme si svou identitu budovali ze zdrojů dlouhodobé národní paměti, oni si ji vybírají jako šaty podle katalogu. Identita je pro ně vratné zboží. Zní to drsně. Ale je v tom i naděje. Jde-li o vratnou záležitost, můžeme je nasměrovat k novému výběru. Doveďme je zpátky k té křižovatce, kterou prošli zbrkle a poslepu. Mějme s nimi trpělivost a pomáhejme jim otevřít oči a udělat ten krok znovu. Tentokrát při plném světle a za plného vědomí. Následné změny v jejich smýšlení nás pak možná překvapí svou intenzitou a jasnozřivostí. Ale tu revoluční změnu v jejich myšlení musíme vyvolat my. V tom spočívá náš úkol.

Pokud jej splníme, je možné, že i my se ještě dožijeme toho, že právě tato tzv. ztracená generace se stane generací národní obrody. Minulý úspěšný pokus o něco takového k tomu potřeboval generace tři. Ale v dnešním světě čas běží rychleji a my už máme jen jedinou poslední možnost na přesměrování našich mladých biorobotů v rozumné bytosti. Když se nám podaří vdechnout jim duši, všechno ostatní pak dokážou vlastními silami. Pokud to ale vzdáme jako předem marný pokus a budeme trpně čekat na nějaký zásah shůry, třeba se jej i dočkáme. A pak už skutečně nebude co řešit…

Lenka Procházková
Projev na Václavském náměstí 2. května 2019 k výročí masového vraždění v Oděse


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecké úřady nemají sociální byty pro německé rodiny. Němci nemají před uprchlíky přednost ....   
Pridal tk Pátek 03 květen 2019 - 06:36:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ŠESTIČLENNÁ RODINA DOSTALA VÝPOVĚĎ Z NÁJMU, MÁ SE NASTĚHOVAT MEZI "UPRCHLÍKY": Jeden pracující otec, manželka a jejich čtyři děti dostali ve Stuttgartu výpověď z nájemního bytu. Kvůli nedostatku bytů nemohou najít byt nový, proto jim sociální odbor (Sozialamt) nabízí ubytování v bývalé nemocnici, která slouží jako přechodné ubytování pro "uprchlíky".

Protože již nejsou k dispozici sociální byty, kterých je nedostatek, rodina by se měla nastěhovat do jedné místnosti uprchlického zařízení. Nyní soud rozhoduje o tom, zda vystěhování z bytu neprodlouží o půl roku, aby si rodina měla čas najít nové důstojné bydlení.

Autor: Zdeněk Chytra

Zdroj: stuttgarter-nachrichten.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman se vysmál Sobotkovi a komentoval Klausův návrat do politiky   
Pridal tk Pátek 03 květen 2019 - 06:34:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V rozhovoru s Jaromírem Soukupem pro televizi Barrandov se prezident ČR Miloš Zeman dotkl účasti dvou bývalých premiérů v „protibabišovské demonstraci“ a možnosti návratu Václava Klause staršího do politiky.

Hned v úvodu pořadu Zeman okomentoval demonstraci proti Andreji Babišovi a jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti.

„Pane Soukupe, já jsem se teď zasmál, když jsem zjistil, že na demonstracích ohledně změn v justici byli dva bývalí premiéři Topolánek a Sobotka, kteří jako premiéři měli spoustu příležitostí, jak tu justici zlepšit, nepovedlo se jim to a teď demonstrují za její zlepšení,“ řekl prezident.

V případě návratu svého předchůdce Václava Klause staršího do aktivní politiky Zeman uvedl, že by to bylo „to jisté oživení proti těm nudařům“.

„To říká už delší dobu pod heslem: Nikdy neříkej nikdy. Víte, já si Václava Klause vážím, měl jsem s ním celou řadu sporů, ať už se týkaly kuponové privatizace nebo té jeho poslední amnestie. Ale za prvé je to člověk, který něco ví a něco zná a za druhé dokázal držet slovo, což je v české politice téměř neobvyklé,“ uvedl Zeman.

V pondělí se konaly po celé České republice protesty proti premiéru Andreji Babišovi a jmenování nové ministryně spravedlnosti. Kromě Sobotky dorazil na Staroměstské náměstí i další bývalý premiér Mirek Topolánek.

Zdroj: https://sptnkne.ws/muhf

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOzbrojenci se pokusili zaútočit na ruskou základnu v Sýrii   
Pridal tk Pátek 03 květen 2019 - 06:23:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve čtvrtek došlo k ostřelování ruské vojenské základny Hmímím. Dříve ve středu ruské ministerstvo obrany oznámilo, že se teroristé během minulého měsíce dvanáctkrát pokoušeli ostřelovat základnu pomocí raketometů a dronů.

Čtvrteční útok, stejně jako ty předešlé, byl úspěšně odražen, uvedlo ministerstvo obrany.

V březnu ruský rezort obrany uvedl, že organizace Haját Tahrír aš-Šám, která je napojena na Frontu An-Nusrá, plánovala útok na Hmímím pomocí dronů. Nálet ruského letectva na hangár teroristů, kde byly uloženy drony, však útok zmařil.

Zdreoj: https://sptnkne.ws/mucm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko vytvoří skupinu zemí, která má zamezit plánům USA o vojenské intervenci do Venezuely   
Pridal tk Pátek 03 květen 2019 - 06:21:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko vytvoří skupinu zemí, jejímž cílem bude čelit plánům ohledně amerického vojenského zásahu ve Venezuele. Oznámil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Taková skupina vzniká v OSN a doufám, že v organizaci získá vážnou podporu, protože jde o velmi jednoduchou věc. Je obtížné nějakým způsobem narušit toto téma, ochranu základních norem a zásad mezinárodního práva, jak je to zaznamenáno v Chartě OSN,“ zdůraznil ministr zahraničí RF.

Lavrov dále poznamenal, že postoj Moskvy a Washingtonu ke krizi v této latinskoamerické zemi je neslučitelný. Uvedl však, že je Rusko připraveno k dialogu.

Ruský ministr zahraničí také uvedl, že během telefonického rozhovoru s americkým kolegou Mikem Pompeem vyzval Washington, aby se nevracel k Monroeově doktríně.

„Odpověděl jsem mu podle našeho základního postoje, že nikdy nezasahujeme do záležitostí druhých a žádáme ostatní, aby dělali totéž,“ dodal Lavrov.

Lavrov se dále domnívá, že takové „hlasitě deklarované záměry“ Washingtonu vypovídají o nulovém respektu vůči venezuelskému lidu a obecně vůči národům Latinské Ameriky.

Situace v zemi a pokus o státní převrat

V lednu se v zemi zvedla vlna protestů proti současnému prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Následně se šéf tamní opozice Juan Guaidó prohlásil za prozatímní hlavu státu.

Tento jeho krok uznaly Spojené státy a některé další země. Madura jakožto legitimního prezidenta podpořilo Rusko a řada dalších států, zejména pak Mexiko, Čína, Turecko a Indonésie.

V úterý se opozice ve Venezuele pokusila o státní převrat. Její vůdce Juan Guaidó se spolu se svými stoupenci sešel v Caracasu na dálnici před vojenskou základnou Carlota. Již dříve Guaidó vyzval venezuelský lid a armádu, aby vyšli do ulic a dokončili operaci Svoboda, která má za cíl svrhnout hlavu státu Nicolase Madura.

Prezident země a ministr obrany prohlásili, že ozbrojené síly zachovaly věrnost legitimním institucím. Vláda uvedla, že pokus o státní převrat nebyl úspěšný. Maduro nařídil vyšetřování daných událostí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mugY


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa západě Indie došlo k útoku bombou ukrytou v automobilu. Výbuch si vyžádal smrt 16 lidí   
Pridal tk Pátek 03 květen 2019 - 06:15:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zprávy indických médií byly bezpečnostní jednotky 1. května ráno napadeny bombou ukrytou v automobilu, a to v oblasti Gadchiroli, ve státě Maharashtra na západu Indie. Útok si vyžádal smrt 15 osob a 1 řidiče.

Podle policisty útočník před několik hodinami zapálil desítky automobilů, které parkovaly kolem výstaviště. Místní médium zveřejnilo video, které ukazuje, že na okresní silnici byly automobily, ve kterých seděly bezpečnostní jednotky. Auta po chvíli explodovaly a rozletěly se doslova na kousky.

Indický premiér na sociální síti ostře odsoudil tento útok a vyslovil upřímnou soustrast příbuzným mrtvých.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3712 sec,0.1567 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,067kB