Sobota 02 únor 2019
Venezuela, Si Ťin-pching, Putin a Puškin   
Pridal tk Sobota 02 únor 2019 - 12:39:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nemohu mít nic proti tomu, že se někdo prohlásí prezidentem a po té se musí skrývat v cizím velvyslanectví, vstoupí (23. ledna 2019 podle přiložené fotografie) do lóže Benjamina Franklina No.13v utajení, aby se mohl zmocnit části rezerv státu, který ho platí a současně veřejně a dopisem (v době práce nad příspěvkem, ještě s nepotvrzeným doručením v Moskvě a Pekingu) nabízí výhody RF a ČLR, když s ním budou spolupracovat na změně režimu. Tak může jednat jenom mladý, nezkušený a na předčasnou smrt nepřipravený absolvent elitní privátní univerzity, rádo-by prezident, plným jménem Juan Gerardo Guaidó Marquez.

Rádo-by prezident je občanem státu Jižní Ameriky, kde historicky o přízni rozhoduje ideologie nebo investice. Tato dvojice v historickém kontextu s ohledem na současný vývoj ve světě, včetně obchodní války USA – ČLR, ukončení smlouvy INF, vnitřní problémy NATO a USA dává malé šance pro přímou americkou intervenci. Současně ale představuje velké nebezpečí pro vznik partizánské a občanské války s následky i pro dalekou EU. Jeden z nejslabších členů EU, Portugalsko, by tam rád vyslal svá vojska. Světe, div se!

Divit se nebude ten, kdo si přečetl příspěvek z 21. 2. 2019, nazvaný Ruští liberálové v nouzi. V předposledním odstavci jsem napsal: Boj proti korupci…bude proto podle mého názoru vedle boje proti terorismu druhým hlavním tématem příští prezidentské kampaně v USA... Nekompromisní boj s korupcí spojen s existencí a použitím kompromitujících materiálů na každého člověka u moci, nebo s ambicemi se dostat k moci, mohou vytvořit výtečně působící prostředek pro změnu, nebo udržení režimu. Co má citace spojeného s Venezuelou?

Za prvé je to lekce ve využívání korupčních systémů Spojenými státy. Ať se nám to líbí nebo ne, EP představuje jeden z mnoha. Proto se v EP hlasovalo rychle a jednoznačně o podpoře rádo-by prezidenta. Možná, že někdo poslancům EP napověděl, že situace ve Venezuele představuje klasickou revoluční situaci, jejíž řešení přenechají USA vlastním rukám Venezuelců. EK je na tom podobně. Zatím ale nekoná jednohlasně. Proč? Dávat v revoluční situaci 8 dní na vyhlášení voleb představiteli EU států (UK, F, D), kteří vědí, že již nikdy nebudou impérii a v naději, že se za tu dobu podaří uplatit generalitu, je přinejmenším nezodpovědné. Využití korupce a kompromitujících materiálů Spojenými státy bude hrát stále větší roli během všech voleb: EP, EU, Ukrajině a jinde ve světě. Prezident Zeman měl a má štěstí. Nemusí jít do voleb. Mnozí z jeho okolí, podporovatelé a rádci, včetně minulých měli hodně štěstí. Dnes již méně, zítra žádné. Je to jako s důvěrou: během života ji jenom ztrácíme, doplnit nebo zvětšit ji koupí za peníze, nemůžeme.

Za druhé je to lekce v myšlení USA ve vztahu k ČLR a RF. V předdveří uzavření smlouvy o rádo-by vítězství USA v prvním kole obchodní války s ČLR je možné vidět dlouhodobou strategii USA a její možné chyby. Jaké? Obchodní válka mezi USA a ČLR je přípravou na jinou válku: válku ideologickou. Výhra v prvním kole neznamená výhru celé války, a již vůbec ne války ideologií, nemluvě o velké válce vojenské. Ideologické požadavky USA vůči ČLR budou však mnohem komplexnější, než požadavky obchodní. Ty jsou pouze clonou

k překrytí strategického cíle USA. Tím je znemožnění splnění cílů Made in China 2025 s pomocí rozrušení hospodářského modelu, znemožnění (které vylučuji), respektive zpomalení technologické modernizace ČLR, a tím oslabení pozice prezidenta Si Ťin-pchinga. Kromě toho očekávám oficiální prohlášení USA, že ČLR je stát bez tržního hospodářství. Pro ČLR tak budou obchodní požadavky USA splnitelné nebo podmíněně splnitelné, ideologické však nesplnitelné. Především co se týče prezidenta Si Ťin-pchinga. Proto je na co se těšit i v české kotlině vševědoucích, ale z historie málo poučených.

Před tím je dobré si uvědomit, že prezident Trump nazval cíl Made in China 2025 „urážlivou strategií.“ Nevím, co vše zahrnuje prezident Trump do „urážlivé strategie“ a co vše obsahuje jeho strategie ve vztahu s ČLR. Vím však, že akceptování nedodržených slibů daných během setkání prezidentů na Floridě, v ČLR, protokolární chyby USA, a současné ústupky ČLR budu vždy hodnotit minimálně jako strategické zdržování, a nikdy nebudu jásat. Proč?

ČLR totiž ovládá nejenom šachy, ale i wej-čchi. Cílem této hry, jejíž vznik se datuje do 2. tisíciletí před naším letopočtem na území dnešní Číny, je mít na konci hry větší skóre, které je tvořeno zajatými kameny a obklíčenými průsečíky. Wej-čchi, v Evropě více známé jako go, patřilo mezi čtyři základní lidské dovednosti spolu s poezií, malířstvím a hudbou. Podle učení taoistů je hra prostředkem k poznání sama sebe. Možná by stálo za to, nechat matematiku povinným předmětem a přidat k ní výuku wej-čchi. Pak by zcela určitě stačily vyučovací kapacity škol a univerzit na dlouhá léta, a budoucnost české kotliny by mohla být světlejší.

ČLR, podobně jako RF, poznává v obchodní válce s USA sama sebe a své partnery. Současně zohledňuje přinejmenším tři skutečnosti: 1) Bude – li režim ve Venezuele svržen, ČLR i RF udělají z toho vývody, které se přímo a rychle promítnou do vztahu s USA a EU a dále. 2) Možnosti jednání ČLR na principu tzv. stoletého maratónu vítězstvím USA v prvním kole obchodní války se nezmenšují, naopak zvětšují. Prezident Putin nemá tuto možnost. Bude proto muset brzo rozhodnout o národní ideologii. Paradoxně působí, že privatizátoři a jejich (američtí) poradci z 90 let minulého století ho prakticky nutí znárodňovat. 3) Sjednocení ČLR a Tchaj-wanu s pomocí raket, tzv. krymského a podobných scénářů, představuje jeden z trumfů ČLR, na který USA nemají dnes odpověď. Podobné bude možné tvrdit, až USA instalují první malé atomové bomby v EU po ukončení INF, RF začne konat a NATO se třást.

Za třetí, je to důležitá lekce pro diplomacii. Lekce nabízí řadu otázek, z nichž vybírám tři: 1) Počítá strategie USA se všemi možnostmi vyplývajícími ze skutečností, jaké představují ČLR (hospodářsky silná, vojensky na vzestupu), RF (hospodářsky slabá, vojensky silná), sjednocení ČLR a Tchaj-wan (více reálné, než nereálné), sjednocení Severní a Jižní Koreje a vyzbrojující se Japonsko, vše v kontextu představitelných dohod, které se ve starší literatuře označovaly Ententa? Tak bylo označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie. Vznikalo v letech 1893 až 1907 jako protiváha k expanzivním tendencím Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie). Oba tábory se pak střetly v 1. světové válce.

2) Dostala ČLR z rozvoje (zatím pouze obchodního) strategického vztahu s RF opravdový strach z USA, nebo ne? Nepodepsání dohody o platbách v národních měnách (s cílem de-dolarizace) a několik dalších odložených projektů, o kterých jsem psal již dříve, indikují, že

ano. Jestliže ano, bude to mít následky a posílí to prezidenta Putina. I proto neočekávám koordinaci akcí RF a ČLR ve Venezuele, kromě společných námořních cvičení. 3) Do jaké míry se může RF spoléhat, jestli si může dovolit spoléhat se na ČLR? Odpověď na tuto otázku může být tématem disertační práce. Pro začátek doporučuji dva zdroje a jednu otázku:

1) Článek Dimitri K. Simese (1947, GŘ - The National Interest) v WSJ, z 29.1.2019, 2) Aide Memoire, osobně psané v červenci 1918 prezidentem USA W. Wilsonem, týkající se vojenské akce USA v Rusku vedené generálem W. Graves. 3) Otázka: může RF ovlivnit, ideálně zabezpečit, budování vyrovnaného vztahu s USA a ČLR? Jestliže ano, jakým způsobem, když ČLR je pro USA hlavním strategickým nepřítelem, ví, že čas pracuje pro ni, o to více, podaří li se jí oddálit konfrontaci s USA, a RF s ohledem na historii se musí spoléhat jenom sama na sebe, chce li existovat jako suverénní stát a unikátní civilizace?

Tím indikuji, že optimálním řešením (pro všechny a nejenom pro RF) nemůže být vítězství jedné strany, i když strategický cíl USA je jasný, k jeho dosažení proces rozhodování není chaotický, jak se může mnohým, a na první pohled zdát a civilizační rozdíly budou nadále existovat. Minulé a současné konflikty (Nikaragua, Kuba, Ukrajina a dnes i Venezuela), včetně odstoupení od smlouvy INF se netýkaly a netýkají uvedených států ani samotné smlouvy INF. Jedná se o princip, dovolující osvobodit se od jakýchkoliv mezinárodních závazků, omezujících USA jednat podle principu America First. S prezidentem (Trumpem), nebo bez prezidenta. Konflikty, války a výpovědi smluv dovolují zkvalitnit možnosti ochrany amerických zájmů ve světě, bez omezení. Toho si je vědom prezident Putin. Proto dnes zakázal MO a MZV jakoukoli snahu RF věci INF s USA a pozastavil účast RF v INF.

Přidám li k uvedenému, že šance na znovuzvolení prezidenta Trumpa, jako představitele národního kapitálu, se snižují v boji s globálním, tj. nadnárodním kapitálem, jeví se mi, že jakékoliv ústupky RF vůči USA nedávají smysl, že ústupky ČLR vůči USA mají mít dočasný charakter, a ústupky EU vůči USA zvyšují, s pravděpodobností hraničící s jistotou, nebezpečí pro Evropu a její další rozvoj. To umožní realizace strategie hvězdných válek-2, odlišující se od Reaganové, s pomocí evropských financí, prodeje vojenské techniky a mýtů, včetně toho o spojenectví, globální kultuře, zrodu evropské armády bez silného vůdce atd. Maďarsko a další, buďte pozorní. To i proto, co očekávám v případě Venezuely.

V příští fázi vývoje ve Venezuele očekávám, že prezident Trump neurazí opět prezidenta Si Ťin – pchinga před setkáním s ním a podpisem obchodní smlouvy. To neplatí pro prezidenta Putina. Tlak na něho bude vzrůstat, mimo jiné akumulací občanské nespokojenosti s vládou. Očekávám, že dojde k řešení podle jednoho z dialogů romantické historické novely Alexandra Puškina, Kapitánská dcerka, vydané v roce 1836. V pugačevci obsazeném Orenburgu zasedala vojenská rada, a velitel se ptal: Teď pánové, musíme rozhodnout co dělat proti vzbouřencům: působit útočně, nebo obranně? Jeden člen vojenské rady nabídl veliteli: Myslím si, Vaše Veličenstvo, že bychom neměli působit útočně, ani obranně – ale hýbat se pomocí úplatků. (autorův volný překlad vzpomínky). Podobně tomu bude i na Ukrajině a jinde. Nebude li uplácení stačit, doplní ho kompromitující materiál a nátlak, ve Venezuele koaliční vojska OAS pod vedením USA, mořská blokáda humanitární pomoci, atd.

Mezitím, po ukončení oslav nového roku v ČLR -新年快乐,万事如意!navštíví US Trade Representative Robert Lighthizer ČLR, pokročí přípravy předpokládaného setkání prezidentů Si Ťin-pchinga a Trumpa v rámci jeho cesty na jednání s vůdcem KLDR, Kim Čong-unem a zoficiální se výroba malých (5t) atomových bomb USA. To proto, aby v představitelné budoucnosti se mohla mladá generace vrátit do reality, viděla území v průměru 700 – 1000 metrů po a-bombě a uvědomila si, komu patří právo na demokracii. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
01.02.2019

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Rusko v mžiku skoupilo akcie svých firem od západních majitelů. Tak toto naše média si nedovolí ani napsat, natož uveřejnit. Takhle na ně   
Pridal tk Sobota 02 únor 2019 - 12:36:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko v mžiku skoupilo akcie svých firem od západních majitelů. (dopad je okamžitý- cena PHM poletí nahoru informace dnes večer ve zprávách).

Tak tohle je "pěkný fór" od Putina. Celý svět řešil všechno možné, ale on myslí úplně jinak. Kdyby člověk tak věděl o čem přemýšlí!!! Rusko znovu posílilo svou moc a ať teď někdo zkusí říct, že Putin je hlupák a že není génius!! Na základě prohlášení Putina, že bude bránit ruskojazyčné obyvatelstvo na Ukrajině, začaly klesat akcie na burze cenných papírů, stále se mluvilo o poklesu rublu, přičemž Národní banka Ruska proti tomu překvapivě nic nepodnikala. Putin vyčkával celý týden. Na tiskovce se pouze usmíval.

Když rubl klesl až pod jistou hranici, Putin dal příkaz prudce skoupit všechny akcie Ruských firem od amerických a západoevropských vlastníků na burze za levný peníz. Takže, než se finanční "žraloci západu" vzpamatovali, že je "přelstili" jako hlupáky , už bylo po zdě. Rusko nejenže vydělalo na tom více než 20 miliard USD, ale i vrátilo akcie zpět ruským společnostem.

Odteď zisky z ropy a plynu nepůjdou do zahraničí, ale zůstanou v Rusku, rubl sám od sebe začal stoupat, aniž ho zachraňovali z rezerv, uložených ve zlatě. Za pár minut Rusko za "babku" skoupilo vlastní akcie od evropských a amerických vlastníků, takže finanční "žraloci" přišli o miliardové zisky, které měli z ropy a plynu. Takovou geniální operaci burza cenných papírů ještě nezažila!! A u nás ticho jako v hrobě.

MP
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Válka o zlato: Tajemný ruský Boeing se vrátil z Venezuely do Moskvy a nikdo neví, co přivezl nebo odvezl!   
Pridal tk Sobota 02 únor 2019 - 05:14:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Válka o zlato: Tajemný ruský Boeing se vrátil z Venezuely do Moskvy a nikdo neví, co přivezl nebo odvezl! Sotva odletěl, přistálo v Caracasu další záhadné letadlo z Dubaje! Pouhý den po amerických sankcích uvalila na Venezuelu sankce i ruská společnost Lukoil! Caracas totiž dluží ruským firmám miliardy dolarů a ty jsou nyní v ohrožení. John Bolton a američtí neoconi varují, že kdo nakoupí od Madura zlato, bude čelit sankcím!

Situace ve Venezuele se začíná opravdu podivně zamotávat, a to i z pohledu alternativy. Trumpova vláda v pondělí tento týden uvalila sankce na venezuelskou státní těžařskou společnost PDVSA, která je hlavním oficiálním dovozcem venezuelské znárodněné ropy do USA a všechny její účty jsou od pondělí zmrazeny. Mohou přijímat platby, ale disponovat s nimi může pouze samozvaný prezident Juan Guaido.

Jenže venezuelský nejvyšší soud v odvětě jen několik hodin poté zmrazil ve Venezuele všechny jeho účty a přístupy k platebním instrumentům doma i do zahraničí, takže Guaido nemůže jak s penězi v cizině nakládat, a to ani s penězi PDVSA v USA. Američané tak de facto vyhlásili Nicolasi Madurovi válku, protože obstavili venezuelskou národní firmu a její assety v USA. Ve čtvrtek navíc podle očekávání Evropský parlament přijal rezoluci, ve které vyzývá členské země EU, aby uznaly samozvaného prezidenta Juana Guaida jediným prezidentem Venezuely. Jak se k tomu postaví poslanecká sněmovna v ČR, to je ve hvězdách, protože jde o nebezpečný precedens.

Pokud totiž kdokoliv z ciziny může na dálku uznat prezidentem v cizí zemi někoho, kdo nevyhrál volby, a to pouze na základě jakýchsi frází o demokracii a právech na svobodu, potom by se z toho mohlo stát nebezpečné pravidlo i s ohledem na dosazování prezidentů v evropských zemích. Sami si jistě dovedete představit, kolik lidí by se v ČR našlo a vyšlo do ulic s požadavkem, aby se stal prezidentem někdo, kdo nevyhrál volby, aby nahradil prezidenta, který zvolen byl a je u moci.

Cizí mocnosti by takového dosazeného prezidenta uznaly a uvalily by sankce na legitimního prezidenta. Tato americká politika je velmi nebezpečná, a to zejména s ohledem na servilitu většiny zemí Evropské unie ve vztahu k americké vládě a vojenské moci. Proto se dá očekávat, že Miloš Zeman bude proti tomu, aby ČR uznala nezvoleného Juana Guaida prezidentem Venezuely. Postoj Andreje Babiše se dá očekávat spíše pro-americký, tedy opačný, ale nechme se překvapit.

Ruský Lukoil se připojil k americkým sankcím a zmrazil veškeré obchodní aktivity s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA

Co je však mnohem podivnější, to je událost, kterou nikdo nečekal. Hned druhý den po USA přestala s venezuelskou společností obchodovat a spolupracovat i ruská ropná společnost Lukoil, která se prakticky připojila k americkým sankcím proti PDVSA. Informaci přinesl venezuelský server Infobae a Anatolij Kurmanajev, ruský korespondent Wall Street Journal v Moskvě. Podle jeho zpráv kontakty s PDVSA přerušilo dalších 5 ruských velkých společností. Důvodem je platební neschopnost Venezuely za ruské půjčky a úvěry a především trvající obavy z americké intervence do Venezuely.

Ty včera znovu potvrdil pro ruskou televizi i Vladimir Putin, že má velké obavy o neblahý vývoj ve Venezuele, kde může dojít vlivem nezodpovědných kroků americké diplomacie nejen k vypuknutí občanské války, ale i k vojenské intervenci USA ze sousední Kolumbie, kde mají Spojené státy vojenské základny. Venezuela v poslední době splácela svůj dluh vůči Rusku v naturáliích, tzn. ropou, ale za poslední měsíce poslal Caracas do Ruska jen polovinu ropných splátek.

Jenže ještě předtím se stalo něco zásadního. V pondělí večer přiletěl do Caracasu ruský Boeing 777 společnosti Nordwind na letiště Simona Bolívara v Maiquetě severně od Caracasu. Stroj přiletěl úplně prázdný, ale se dvěma posádkami. Spekulovalo se, že stroj může být použit por evakuaci ruského velvyslanectví v Caracasu a ruských občanů v zemi, ale dokonce i pro účely evakuace Madurovy vlády za účelem poskytnutí politického azylu v Rusku.

Jenže tyto varianty se ukázaly jako liché a stroj včera po dvou dnech odletěl zpátky do Moskvy. Jenže bývalý bankéř venezuelské centrální banky Jose Guerra, který přešel na stranu Juana Guaida, uvedl na svém Twitteru informaci z pozice insidera, že letadlo má ze země odvézt 20 tun zlata v ceně za více jak 840 milionů dolarů, a to rovnou do Moskvy jako pojistku za nesplácený ruský dluh. Jenže, tahle informace, i když zní uvěřitelně, může být pravdivá jen napůl.

V době války a krize se platí jedině zlatem, ale v případě hrozící invaze se za zlato nesplácejí civilní půjčky, ale nakupují se zbraně a vojenská pomoc

Pokud by se opravdu jednalo o pojistku pro Moskvu, že Caracas bude splácet ruské půjčky, potom naprosto nedává smysl to, k čemu došlo o pár hodin později druhý den v úterý, když Lukoil a minimálně dalších 5 velkých ruských firem přestalo s Venezuelou a její státní firmou PDVSA obchodovat a spolupracovat, což je to samé, jako kdyby Rusko na Venezuelu uvalilo sankce. Toto nedává naprosto žádný smysl, protože Venezuela a prezident Maduro by nevydali zlato jen tak, určitě by podmínkou bylo, že Rusko odloží splátky dluhu v této těžké situaci, což by bylo slušné a logické. Pokud by Rusko tuto dohodu hned druhý den takto flagrantně porušilo, už bychom to věděli a slyšeli bychom řev od Nicolase Madura, že Rusko nedodrželo slovo, odvezlo si zlato a přerušilo obchodování s Venezuelou. Jenže pro co přiletělo z Moskvy tak obrovské letadlo se dvěma posádkami?

V době války nebo příprav na válku, v době mamutí inflace, v době krize, se mezinárodní platby neprovádí v podobě peněz, ale pouze ve zlatě. Jose Guerra jako insider z centrální banky má téměř určitě pravdu, ruský Boeing si přiletěl pro venezuelské zlato, ale to zlato podle všeho nebylo určeno na garance pro ruské ropné firmy a oligarchy, kteří poskytli Venezuele před lety obrovské půjčky, ale to zlato je zřejmě platbou Venezuely za budoucí vojenskou pomoc ruské armády v případě napadení Venezuely americkou armádou.

Je téměř jisté, že pokud se nepodaří Juana Guaida odstranit nebo potlačit jeho mocenský povstalecký úchop, americká armáda do několika měsíců vstoupí do Venezuely, pravděpodobně z území Kolumbie. Pokud taková situace bude hrozit, Moskva použije venezuelské zlato na úhradu přesunu ruských vojsk do Venezuely. Ruská vláda to z vlastních peněz hradit nemůže, Venezuela není na dostřel jako je Sýrie, Venezuela je na druhé straně světa a Rusko nemá peníze na hrazení operací tak daleko.

Dva ruské bombardéry do Venezuely neletěly v prosinci zadarmo, ruský Boeing teď odvezl do Moskvy platbu ve zlatě za ruskou vojenskou výzbroj a zřejmě i vojenskou pomoc, bude-li to potřeba

Jenže ve chvíli, kdy si Madurova vláda u Vladimira Putina zaplatí svoji ochranu tou nejtvrdší měnou, která existuje, pravým zlatem, potom Rusko nebude muset operaci hradit ze své kapsy, bude si ji platit Venezuela svým zlatem. A to by dávalo smysl, protože počátkem prosince minulého roku byl prezident Maduro v Moskvě a jednalo se o penězích, půjčkách, o bezpečnosti, vojenské pomoci, Moskva poslala o několik dnů později do Venezuely dva nadzvukové bombardéry Tu-160 a toto pondělí se v Caracasu najednou zjevil ruský a prázdný Boeing.

Ruský list Novaya Gazeta potvrzuje, že letadlo opravdu odvezlo venezuelské zlato, Maduro prý v prosinci v Moskvě požádal Vladimira Putina, aby Kreml zajistil výhodný prodej zlata svým jménem. Kreml informace listu ovšem dementuje a popírá. Rusko skutečně může teoreticky venezuelské zlato použít pro další půjčku Madurově vládě, ale to mohla Moskva udělat už dávno a Caracas nemusel splácet půjčky ropou.

Kromě toho, Lukoil a dalších 5 firem skutečně přestalo s PDVSA v úterý obchodovat, takže jim určitě zlato z Venezuely za dlužné splátky nepřišly. A když ne jim, tak komu v Rusku přišly? Podle mého názoru ruské vládě. A pokud ve Venezuele hrozí občanská válka a největší vojenská mocnost na světě vám hrozí invazí ze svých základen v Kolumbii, k čemu použijete zlaté rezervy? Pro refinancování nějaké půjčky? Ne, použijete zlato na nákup zbraní, nebo ještě lépe zahraniční vojenské pomoci od mocného vojenského partnera.

V pátek přistálo v Caracasu na tom samém letišti další záhadné letadlo, tentokrát z Dubaje a USA varují Madura, aby se neopovažoval rozprodávat venezuelské zlato!

Server Bloomberg dnes ale přinesl další zásadní informaci, na tom samém letišti Simona Bolívara dnes přistálo nákladní letadlo z Dubaje. Podle informací prý Nicolas Maduro prodává zlaté rezervy, aby měl peníze na vyzbrojení venezuelské armády před chystanou invazí USA do země. Pravděpodobnost invaze se zvýšila poté, co včera americký Senát drtivě zamítl plán prezidenta Donalda Trumpa na stažení amerických vojáků ze Sýrie a Afghánistánu . Návrh zákona, který by odebral Trumpovi pravomoc na stažení vojsk, nyní míří do dolní sněmovny Kongresu, kde podle očekávání bude hladce schválen. Senát přitom ovládají Trumpovi republikáni, jenže ti se teď znovu obrátili proti němu a jsou ostře proti stahování amerických vojsk z obou zemí. To mění situaci. Neoconi opět získávají navrch a hrozí, že vyšlou armádu do Kolumbie, odkud bude poté chystána intervence do Venezuely.

Nicolas Maduro tak podle Bloombergu začal nakupovat zbraně a vojenskou podporu, jednak od Ruska a nyní i od Spojených Arabských Emirátů. V případě Ruska jde zjevně o zlato určené pro nákup ruské munice a ruských zbraní, ale prodej dalšího zlata do Dubaje je spíše směnárnickou transakcí výměny zlata za dolary, kterými potom bude Nicolas Maduro platit vojáky, zřejmě i zahraniční oddíly žoldáků a nákupy zbraní. To, že se jedná o tento scénář, dnes naznačil i John Bolton, poradce amerického prezidenta, který rozčíleně na tiskovce varoval Madura, že nesmí rozkrádat zlato venezuelského lidu, že se tím dopouští zločinu. Vztek Američanů je zjevný, protože zlato bere každý na světě, sankce nesankce, jakmile někdo prodává zlato, na nějaké sankce se neberou ohledy a všichni zlato hned nakupují. John Bolton na Twitteru varoval před nákupy venezuelského zlata i ropy všechny obchodníky a vlády zemí na světě, všechno zlato a ropa prý patří jen nové vládě Juana Guaida a Madurova vláda tyto komodity prý rozkrádá.

Senátor Marco Rubio v USA varoval, že kdokoliv ve světě nakoupí venezuelské zlato, bude čelit tvrdým americkým sankcím. Američany tak prodeje venezuelského zlata dohání k nepříčetnosti. Zajímavé je, že Bloomberg uvedl, že ruský Boeing odletěl z Venezuely prázdný a naopak Maduro prý 20 až 30 tun zlata prodává do Dubaje a právě proto z Dubaje přiletělo nákladní letadlo. Nezdá se mi, že by Bloomberg měl v tomto pravdu, protože Rusové nemohli odletět s prázdnou, protože Nicolas Maduro v prosinci v Moskvě dohodl určité kontrakty a ty nelze rušit, ne v této chvíli. Podle všeho to vypadá, že Nicolas Maduro prodává část zlata Rusku, část Spojeným Arabským Emirátům atd. A jak je vidět, Američané jsou z toho na prášky.

Záznam pořadu


-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/valka-o-zlato-tajemny-rusky-boeing-se-vratil-z-venezuely-do-moskvy-a-nikdo-nevi-co-privezl-nebo-odvezl-sotva-odletel-pristalo-v-caracasu-dalsi-zahadne-letadlo-z-dubaje/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Utajené volby   
Pridal tk Sobota 02 únor 2019 - 04:53:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V posledních letech jsme zažili několik volebních show, ne-li přímo komedií. Kdyby žili Šimek a Grossmann, měli by nejeden námět na svoje úžasné satirické povídky. Nicméně letošní volby do europarlamentu se jaksi vymykají obvyklému schématu. Slouhové cizích zájmů evidentně zvolili novou taktiku. Mohli bychom mluvit o skoro utajených volbách, téměř kategorie stealt. Mazaně využili plně pochopitelnou a stále rostoucí nechuť stále rostoucího počtu českých voličů k české politice a většině politiků. Stále více občanům se česká domácí a zahraniční politika jeví jako velká komedie a velký podvod.

Ukázkové je spojenectví ANO, ČSSD a KSČM, přičemž podíl ČSSD ve vládě měl a má zanedbatelnou podporu. Sankce proti Rusku, které stály EU 580 miliard EUR, štvavá kampaň proti Číně, jako bychom s ní byli ve válce. Ředitel BIS povykuje nad ohrožením naší bezpečnosti firmou Huawei, která by mohla vyslídit naše tajnosti. Otázkou je, co ještě máme utajovat? Úroveň našich politiků, nebo jak jde celá EU politicky, bezpečnostně i ekonomicky do kopru, slušně řečeno. Nikdo neprokázal, i když si nedělám iluze, protože každý stát si zajišťuje informace v zahraničí. Zato jsem ředitele BIS ještě neslyšel povykovat nad tím, že USA a jejich NSA odposlouchávají všechny evropské telefonické hovory. Možná to je tím, že BIS lze sotva považovat za českou tajnou službu, což dokázala výroční zpráva, která odborné informace připomínala politické školení z Bruselu, Berlína a Washingtonu. A za to reprezentanti pražské havlérky a cizáckých zájmů v BIS berou peníze. Kde bychom byli bez ruského plynu a ropy a bez čínského spotřebního zboží. Ano, mohli bychom si je jinde nakoupit jinde, dráž, což určitě není náš zájem, když živíme záplavu povalečů v poltických neziskovkách a jejich zahraničních i domácích klientů štítících se práce a zbytečných úředníků ve státních firmách, jako je BIS. Nelze se tomu divit. Stačí se podívat na ministry za ČSSD, kteří sotva zastupují voliče ČSSD. Ti mají zcela jiné zájmy, než podlézat Bruselu a Berlínu s cílem věčné koloniální chudoby a ponížení, případně ještě táhnout v cizím zájmu do války na Ukrajinu.

Ministr zahraničních zájmů

Cizím zájmům posluhuje evidentně nejaktivněji ministr zahraničních věcí Petříček, důstojný syn svého otce, předlistopadového i polistopadového nomenklaturního kádra. Pod jeho vládou se ministerstvo zahraničních věcí definitivně změnilo na ministerstvo zahraničních zájmů, které většinou nemají s českými nic společného. Zábavné jsou výzkumy STEM na Seznamu. Jako nejpopulárnější český reprezentant v EU je údajně hodnocen Pavel Telička. Docela to chápu, nejprve jako reprezentant ČSSD vyjednal ty nejhorší přístupové podmínky pro naši republiku do EU, podstatně horší, než získali například Poláci. O co jsme díky němu přišli my, to získali Německo, Francie a další. Horší podmínky nabídla EU pouze Ukrajině, a když Janukovič odmítl, zorganizovali tam odstřelovačský mejdan. Za neochvějnou podporu cizáckých zájmů si Telička si zaslouží odměnu. Telička posluhoval po komediálním rozchodu s ČSSD v německém Wolkswagenu, potom u Bakaly a jeho Aspen institutu a nakonec u jeho kamaráda Babiše, s nímž se rozešel pouze na oko. Především vždy hlasuje, stejně jako neochvějná služka cizích zájmů Jourová a další europoslanci za ANO proti českým zájmům. Telička proto dostává maximální podporu, aby mohl dále sloužit cizákům v Bruselu a udržel koryto, a to všemi způsoby, počínaje agenturou STEM a jejími vyhlášenými výmysly na Seznamu. Obdobně je na tom Štětina, který chce zakládat eurohujerskou stranu. U koryta za komunistů v Moskvě i za euromarxistů v Bruselu. On se ten Brežněv od Merkelové, Macrona, či Timmermanse ve výsledku moc neliší. Možná byl ten Brežněv spíš lepší, sice na nás poslal vojáky, ale nebral nám vlast a národ a nevnucoval afroislámské migranty a jejich obohacení. K tomu všemu hodně řečí o morálce, svobodě, pravdě a lásce a ruském, případně čínském nebezpečí a máme tady Teličku, Štětinu, ale i mnohé další i bruselské politické scény v celé kráse.

Koho reprezentuje politická reprezentace

Zde je třeba připomenout, že zahraniční, či mezinárodní politiku neurčuje žvanění o svobodě, demokracii, lidských právech, pravdě a lásce, či krásách a rozmanitosti afroislámského multikulturalismu v ČT, dokonce ani všemožné smlouvy a deklarace, které silnější partner v klidu poruší, ale zájmy, především zájmy. To objevili už dávno moudřejší lidé, než reprezentanti české politické scény. Ostatně starořímské qui bono, komu dobře, tedy komu to vyhovuje, platí dodnes. Pokud chcete hodnotit jakoukoli politiku, položte si otázku, komu to vyhovuje. A zjistíte, že politika současné vlády je jeden velký podvod v cizím zájmu. Dokladem je i radostná pochvala ze strany největšího oligarchy, slouhy cizích zájmů a premiéra komunistům za spolehlivou podporu své protinárodní vlády. Otázkou ovšem je, zda vedení komunistů reprezentované Filipem a Dolejšem jsou ještě komunisté a koho vlastně zastupují kromě svých osobních, případně rodinných a cizáckých zájmů bruselských euromarxistů a Aspen Institutu. Pochvalu nejbohatšího oligarchy komunistům bych přirovnal, bez velké nadsázky k pochvale Himmlera Židům, že jdou organizovaně do plynové komory, pardon, do sprch.

Současná politická reprezentace, pouze oficiálně česká nemá občanům ve vztahu k Bruselu, tím méně k Berlínu co nabídnout. Téměř třicet let kolonialismu, žebrácké platy a důchody ve srovnání se západními metropolemi, při vydatnější dřině a pracovní šikaně, doslova asociální sociální politika, která navíc podporuje parazity a porušovatele zákona, inkluzivní školství vyrábějící nemyslící tabletové blby, předělávání naši historii urážlivým a ponižujícím způsobem ve prospěch pangermánské ideologie, propagace sexuální úchylnosti, rasový jednostranný antievropský a protibělošský afroislámský multikulturalismus a islamizace, porušování zákonů, počínaje zákony EU z hlediska migrace, porušování mezinárodního práva, vojenské agrese, propagace fašismu a nacismu, lži a zatajování pravdivých informací, ať už přímo, nebo ve formě politické korektnosti ve většině médií, a stále silnější kontrola nad občany, počínaje svobodou myšlení a vyjadřování vlastních názorů se snahou o šikanu a všemožné postihy. K tomu přehlížení, místy i podpora šedé ekonomiky, narkomafie, ilegální migrace a výroba profesionálních povalečů, místy i teroristů v politických neziskovkách.

Evropská unie nás ekonomicky vysává a neposkytuje nám za to nic, mimo vyhlídky na věčnou chudobu, ponižování a válku. Zde bych připomněl slova zkrachovalého knihkupce a reprezentanta nenávistných protičeských sudeťáků K. H. Franka. V rámci propagace nadace zločince Reinharda Heidricha, založené po jeho zasloužené likvidaci československými parašutisty napsal Frank v článku v deníku Der Neue Tag, že Říše se nikdy Čech a Moravy nevzdá. Samozřejmě tím nemyslel Čech a Moravy jako partnerů, ale kolonií, průběžně osídlených Němci po likvidaci a odsunu většiny slovanského obyvatelstva. Franka po válce zaslouženě pověsili. Je zajímavé, že jedním z tehdejších sudeťáckých návrhů bylo rozdělení Čech a Moravy mezi jednotlivé okolní německé župy (kraje). A máme tady slavnou myšlenku euroregionů, kterou odstartovali v EU záborem Alsaska a Lotrinska a vylepšili smlouvou mezi Macronem a Merkelovou. Hned vidíme, odkud vítr vane, třetí říše se vrací.

Muslimské štěstí

V rámci třetí pangermánské říše, která naštěstí neslavně zkončila, by se přidalo i něco multikulturalismu z Bosny a Kosova muslimskými čestnými árijci Heinricha Himmlera. V posledním období se jim to docela daří, tamní výlupci obohacují opravdu úspěšně v celé EU. Zde bych všem doporučil knihu Muslimské peklo od Ivy Karlíkové, která žila s muslimem žijícím a pracujícím v Německu, později v Bosně. Její zážitky poněkud kolidují s propagandistickými články na Seznamu na téma, jak si Češka vzala muslima a jak je šťastná. Pravda, výjimky potvrzují pravidlo, takže autorka islamizační propagandy možná nelže, případně ji k většímu nadšení stimuloval výprask, ale o manželkách muslimů by mohl vyprávět Martin Konvička, který se násilím na ženách v muslimských rodinách u nás dlouhodobě zabýval. Místo aby mu politici poděkovali za ochranu českých žen před násilným primitivismem, dostalo se mu nenávistné mediální štvanice.

Já jsem za svojí zvláštní mise v islámských zemích získal taky plno informací, které rozhodně vylučují realitu pozitivního a přínosného soužití Evropanů a muslimů. A stejného názoru jsou prakticky všichni, kdo tam sloužili, samozřejmě s výjimkou placených propagandistek. Čest výjimkám. Ať si muslimové žijí doma a po svém, je to jejich svět, ale k nám ať svoje mravy a středověkou kulturu násilí a nevzdělaného primitivismu netahají, natož abychom si ji nechali vnucovat z Bruselu a Berlína. Můžeme konstatovat, že demokracie v EU na jedné straně žvaní o problému násilí v rodinách, předvádí pod vedením lesbické lobby komedii na téma Mee Too, ale o násilí v muslimských rodinách zarytě mlčí, včetně feministek, kterým bych afroislámský stát docela přál. Takže na jedné straně Mee Too, toxické mužství u výrobce žiletek proti bílým chlapům a na druhé tichá podpora násilného primitivismu, páchnoucího toxického mužství a brutality v muslimských rodinách. Přečtěte si Muslimské peklo, mohlo by se stát s podporou Bruselu a Berlína spojeného s Paříží i českou realitou a nezapomínejte na to při volbách.

Volby bez obvyklého volebního povyku jsou dokladem toho, že slouhové cizích zájmů, kteří podporují EU bez ohledu na vlast a národ se snaží využít nechuti většiny občanů k politice a k EU. Jenže ignorováním problému ho neodstraníme. Pokud vlastenečtí lidé nepůjdou k volbám a nepodpoří nepočetné vlastenecké politiky, půjdou tam organizovaně především voliči současných vládnoucích stran a takzvané demokratické opozice, mobilové a tabletová inteligence, oběti mediální propagandy, především v ČT, vlastní lenosti a nechuti myslet, sociálního podvodu s pár stovkami od oligarchy a zároveň prudce rostoucími cenami kdečeho.

Z hlediska přístupu k EU není mezi vládou a opozicí, s výjimkou SPD žádný rozdíl.

Už před několika lety jsem psal, že EU se cestou svých slouhů vynasnaží levně podplatit české voliče, aby se nechali dále zotročovat a podporovali partaje sloužící EU. Dokladem je politika miliardářského oligarchy a jeho vlády, jimž jsou české zájmy absolutně cizí, zatímco cizácké vlastní. V rámci komedie na téma sociální cítění dají nemyslícím občánkům pár stovek, nárůstem cen především elektřiny a potravin to cestou daní dostanou zpět a ještě vypadají jako dobráci. Za úspěch této komedie vděčí samozřejmě agresivní a asociální politice partají demokratické opozice, které tu vládly dříve s naprosto stejným cílem, nahrabat si bez ohledu na voliče. Velká společná komedie, reálně společné zájmy a v médiích komedie na téma nesmiřitelného boje. Z hlediska přístupu k EU není mezi vládou a opozicí, s výjimkou SPD žádný rozdíl. Všichni podporují EU a sami sebe. Ilustrativní je fakt, že místo volební kampaně se rozjíždí kampaň komediantů na podporu EU, kterou je třeba zachránit. Jak jinak, mnozí z nich žijí z dotací a bez nich by zkrachovali a končili na pracáku, nebo při sběru psích exkrementů. Možná by mohli za pár šupů přiložit ruku k dílu v montovnách a lisovnách, aby poznali pravou stránku pangermánské EU.

Vlasteneckého politika a slouhu cizích zájmů rozlišíte lehce. Vlastenci podporují transformaci EU, ne-li to nejrozumnější, což je odchod a podporují všelidové referendum ke všem důležitým otázkám, především mezinárodním smlouvám. Oni se totiž naši politici, včetně premiéra, který je údajně tím, nejlepším, co nás od roku 1990 potkalo, především zapomněli pochlubit, že mezinárodní smlouvy, které naši politici podepíšou, jsou nadřazeny našim zákonům, počínaje ústavou! Takže údajně nezávazné deklarace a smlouvy jsou plně závazné! A hlasovali pro ně jak vládní, tak opoziční strany s nemnoha výjimkami. Včetně premiéra, který vykládal v médiích, že je a že hlasoval proti! Proč tak zoufalá komedie a snaha přesvědčit naše občany, že bez EU nebudeme žít. Totéž nám vykládali pangermáni za rakouské i německé okupace, následně i soudruzi, kteří dnes beze studu lezou do euromarxistických zadků, které nemají s Marxem nic společného, zato schovaných v modrém hadru s hvězdičkami, parodii na americkou vlajku.

Mají z nás radost - jsme užiteční

Především Německo zoufale potřebuje svoje východní kolonie. Bez nich by se v Německu, které mele z posledního, těžce propadla životní úroveň, jež stejně pomalu klesá. Kým by nahradili levnou práci, levné suroviny a další produkci, zvláště když vydělávat se dá i tak, že české zboží se odveze do Německa, tam opatří německými papíry a v Česku se za zvýšenou cenu prodá. Oni potřebují víc nás, než my je. Kdyby nás nepotřebovali, tak nás nebudou tak zoufale přesvědčovat a zastrašovat. Klidně by nás poslali k čertu. Nebo si někdo myslí, že pangermáni, sudeťáci a pražská havlérka nás tak milují, že jim jde pouze o naše blaho? Proč tedy nechávali desítky let uzavřený německý pracovní trh pro naše občany, zatímco si zvou miliony povalečů z afroislámských zemí? Proč Telička za jejich nadšeného potlesku vyjednal ty nejhorší přístupové podmínky? Jistě, bylo pohodlnější mít levnou kolonii hned za hranicemi, než dát české pakáži vydělat totéž, co domácím. Teď se jim to vrací a žebrají dokonce o české vojáky. Nepřehlížejme důležitost voleb do EU, protože ta se nás snaží totálně ovládnout na věčné časy. Jsou to volby mezí vlastí, národem a jejich historií, mezi ctí a otroctvím, mezi být a nebýt. Kdo chce zůstat chudým a poníženým otrokem bez vlasti, národa, rodiny a historie volí strany cizáckých slouhů z pražské havlérky, tedy vlády a demokratické opozice, čest výjimkám jako Václav Klaus mladší, nebo k jejich radosti nejde k volbám.

Martin Koller

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Rusko si ponechává právo na odpověď v případě roztržení INF, oznámilo MZV RF   
Pridal tk Sobota 02 únor 2019 - 04:41:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko si ponechává právo na odpověď v případě roztržení INF, oznámila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Moskva si ponechává právo na odpověď v případě konečného roztržení USA smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že Washington 2. února zahájí proceduru vystoupení ze smlouvy INF s Ruskem. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo uvedl, že se pokud Rusko nevrátí ke kontrolovanému plnění smlouvy během šesti měsíců, smlouva INF bude roztržena.

„Pokud americká strana, administrativa, Bílý dům konečně zformulují své mínění a opustí INF, Moskva si ponechává právo na odvetnou reakci a odvetná opatření, což samozřejmě bude uděláno," prohlásila Zacharovová v přenosu televize Rossija 1.

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová oznámila, že USA stále nepředložily důkazy o porušení smlouvy INF ze strany Moskvy, nebudeme-li brát potaz zprávy na Twitteru.

„Nemohli byste poskytnout nějaké důkazy, kromě vašich tweetů, jak jsme to udělali a co jsme porušili," řekla Zacharovová v pořadu „60 minut" na televizní stanici Rossija 1.

„Žádný důkaz, ani satelitní snímek, ani zachycení… žádné svědectví," dodala.

Poznamenala, že v Moskvě jsou překvapeni tím, že Washington pochybuje o transparentnosti Ruska ohledně INF a říká, že je klamná.

„To je přece obdivuhodné. Když nám říkají, že všechno skrýváme, ale přitom provádíme brífinky, schůzky a speciální prezentace s pozváním novinářů, tak nám říkají, že je to podvod, že to není pravda. Tak my říkáme, možná máte nějaké otázky? Otázky nemají, všechno zničte," řekla Zacharovová.
Podle ní je to součást americké koncepce na likvidaci obrovského počtu mezinárodních dohod.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kB4F

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Zelený a slabý: Fed nutí dolar ke zlevnění   
Pridal tk Sobota 02 únor 2019 - 04:34:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Federální rezervní systém zachoval sazby na úrovni 2,25 až 2,5 %. Přičemž poprvé od roku 2014 nepadla ani zmínka o nutnosti dalšího zvyšování. Kromě toho vyjádřil regulátor ochotu podstatně snížit stahování likvidity z ekonomiky země. Jak se odrazí tak prudký obrat ve finanční politice na kurzu USD?

Trpělivý regulátor

V prohlášení Fedu se tradičně vytyčují kladné změny v americké ekonomice: zvýšil se počet pracovních míst a inflace je stabilně nízká. V nejbližších měsících očekává Fed „další zvýšení obchodní aktivity, zlepšení situace na trhu práce a zachování inflace na úrovni kolem dvou procent".

Znatelně byla zkorigována jenom prognóza růstu ekonomiky směrem ke snížení: 2,5 % podle výsledků tohoto roku — na prosincovém zasedání byla řeč o třech procentech. To je pravděpodobně do značné míry spojeno s nedávným pozastavením práce vlády na pět týdnů: každý z nich odebíral 0,1 % HDP.

„Byly vyjmenovány stejné faktory, které se uváděly v tom či onom kontextu také na předchozích zasedáních Fedu," konstatuje analytik Raiffeisenbanku Děnis Poryvaj. „Teď byly ale představeny v jiném světle: faktory ‚pozadí‘ se ukázaly být nejen významnými, ale i rozhodujícími."

Prudce se změnila také rétorika. V prosinci regulátor tvrdil, že „jisté zvýšení sazeb bude odpovídat zlepšení situace v ekonomice", a nyní zazněl slib projevit „trpělivost" při přijímání rozhodnutí o dalších změnách sazeb.

„Může to nepřímo svědčit o tom, že regulátor uznává chybu, které se dopustil na předchozím zasedání, kdy na pozadí klesajícího trhu se zachovala linie na zpřísnění peněžní politiky," vysvětluje Poryvaj. „Fed musí brát ohled na nálady trhu, který soudě podle futures očekává, že v letošním roce se klíčová sazba nezvýší s pravděpodobností více než 70 %."

Hlavním překvapením pro účastníky trhu bylo zvláštní prohlášení Fedu o revizi plánů stahování likvidity z ekonomiky. Místo dříve předpokládaného snížení bilance na 2,5 trilionu USD je regulátor ochoten omezit se na snížení z nynějších 4,1 trilionu na 3,5 trilionu.

„To nemůže neovlivnit očekávání dalšího pohybu sazby Federálního rezervního systému," podotýká hlavní ekonomka Alfa banky Natalija Orlovová. „Podle odhadů odborníků se snížení bilance Fedu o 0,2 až 0,3 trilionu USD rovná zvýšení sazby o 25 základních bodů (0,25 %). Takže nové parametry stahování likvidity fakticky znamenají, že nutnost dalšího zvyšování sazby se podstatně snižuje."

Fed se navíc zmínil o možném návratu ke „kvalitativnímu uvolňování", tedy k napumpování ekonomiky penězi.

„Fed je ochoten využít celého arzenálu potřebných nástrojů v případě, když vývoj ekonomické situace si vyžádá mírnější monetární politiku, než prosté snižování sazby," zdůrazňuje regulátor.

Všichni z toho mají radost

Investoři přijali odmítnutí Fedu zpřísnit monetární politiku s nadšením. „Jak pro trhy obligací a akcií, tak i pro úvěrové trhy úzce spojené s trhem státních dluhopisů, se stalo rozhodnutí Fedu nejlepším dárkem," prohlásil agentuře Bloomberg starší analytik investiční banky B. Riley FBR Mark Grant.

Potvrzuje to reakce trhů. Hlavní americký burzovní index S&P500 se zvýšil o 1,6 %, tedy skoro na dvouměsíční maximum. Podle informace agentury Dow Jones Market Data je to největší jednodenní růst indexu po zasedání Fedu za poslední čtyři roky.

Po amerických burzách se značně oživily také východní: hlavní asijské indexy se ve čtvrtek zvýšily o více než jedno procento. Index Moskevské burzy (MICEX) se zvýšil o 0,4 % a index RTS, který odráží dolarovou cenu ruských akcií — o 1,4 %. Tento výsledek se vysvětluje oslabením americké měny.

Hned poté, co byly oznámeny výsledky zasedání Fedu, zlevnil USD vůči hlavním světovým měnám v průměru o půl procenta. Značně se zvýšila ochota investorů riskovat a měny rozvojových trhů ukázaly největší růst: brazilský real se zvýšil o 0,96 %, indická rupie o 0,69 % a mexické peso o 0,6 %.

Podle předpovědí odborníků může USD příští týden poprvé za tři měsíce poklesnout pod hranici 65 rublů (asi 22 Kč). „Rozhodnutí Fedu vytváří předpoklady pro další zotavení měn rozvojových zemí a příliv prostředků do jejich lokálních obligací," vysvětlují analytici VTB Capital.

Autor: Maxim Rubčenko

Vyšlo: https://sptnkne.ws/kBCe

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Čínské ministerstvo zahraničí vyzývá různé strany, aby usilovaly o politické řešení venezuelské otázky   
Pridal tk Sobota 02 únor 2019 - 04:30:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang (Keng Šuang) dnes na pravidelné tiskové konferenci v Pekingu uvedl, že Čína vyzývá různé strany, aby zahájily mírové rozhovory a hledaly politické řešení venezuelské otázky. Čína je ochotna spolu s různými stranami usilovat o splnění tohoto cíle.

Mexické a uruguayské ministerstvo zahraničí před několika dny společně oznámily, že obě země dodržují zásadu neutrality a nezasahování do vnitřních záležitostí ohledně venezuelské otázky a chystají další zasedání na 7. února, aby vytvořily nový mechanismus dialogu mezi různými stranami a položily pevný základ pro obnovení míru a stability ve Venezuele.

Geng Shuang se vyslovil v tom smyslu, že Čína pozorně sleduje situaci a vyzývá různé strany, aby podporovaly co nejrychlejší politické řešení venezuelské otázky. „Znovu zdůrazňuji, že Čína je ochotna spolu s různými stranami usilovat o splnění tohoto cíle," řekl Geng Shuang.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.org



www.slevyusteckykraj.cz



TOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3128 sec,0.0542 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,860kB