Pondělí 07 leden 2019
Obžaloba Ameriky   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 07:21:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Motto: „Po porážce Německa tančili Američané svůj jitterbug na hrobě Richarda Wagnera, oděni v medvědí kůže, a v zahradě jeho vily tancovali černí vojáci s blonďatými německými dívkami.“ (Martin van Amerongen)

Nejzásadnějším problémem pro přežití starého kontinentu je globalizace, od níž se odvíjejí a hypertrofují všechny rozkladné fenomény dneška. Globalizace jako symbióza rovnostářského internacionalismu zleva a bezskrupulózní plutokracie zprava nachází své bytostné vyjádření ve Spojených státech amerických, v samotné podstatě jejich existence.

Amerika je neštěstím Západu. Evropané kdysi vyvezli do prérie trochu té civilizace, aby tam byla smísena s divošskými manýry a kovbojskou obhroublostí, a rozvařena do beztvaré kaše v tavícím kotlíku ras a národů nakonec zbytněla v ošklivý antikulturní hybrid, který nyní mohutnými zpětnými rázy postupně destruuje svoji vlastní matku – Evropu.

Jakkoli je působení tendencí, srážejících náš kontinent stále více do kolen, v transatlantickém prostředí zákonitě vzájemné, lze v jejich interakci nepochybně identifikovat rozhodující amerikanizační vliv buď na samotný zrod fenoménů, vedoucích společnost k duchovnímu a mravnímu úpadku, nebo alespoň na jejich soustavnou, dobře živenou podporu.

Když Donald Trump nedávno prohlásil, že USA zůstanou neochvějným partnerem Saúdské Arábie, i kdyby se ukázalo, že za vraždou novináře Džamála Chášukdžího stojí korunní princ Muhammad bin Salmán, neudělal nic víc, než že přiznal malý detail trvale uplatňované strategie neomezeného cynismu washingtonské politiky nejen na Blízkém východě. Přesto nelibost moralizujících pokrytců napříč Západem nevyvolala podstata této politiky, ale ten, kdo občas šokuje pozapomenutým zvykem pojmenovávat věci pravými jmény. Stejně tak heslo „America First“ není vyjádřením prezidentovy originality, ale jeho přímočarosti, neboť pouze lapidárně shrnul jedinou konstantu americké zahraniční politiky, na níž se nikdy nic nemění, ať už je právě přiznávána, nebo ne.

Američané nikdy nebyli skutečným národem, je to globální svět v malém, lidská ZOO, mišmaš stylů, kultur a etnik, předobraz šílených snů o Panevropě, a tento pro evropské národy smrtící koktejl je nám vnucován lstí i silou. US army a její evropští žoldáci nastolili americké panství v těch částech světa, kde to nešlo „dobrovolně“ – korupcí, vyhrožováním, mozkomorem či majdanizací. Americké tajné služby se tady chovají jako doma, neboť díky degeneraci Evropy tady jsou doma. Hrdost a sílu evropské kolébky civilizace srazili do kolen a dorazit ji hodlají pomocí invaze z třetího světa, rozvráceného americkými zbraněmi, intrikami a bankami.

Amerika je dcerou Evropy, původně dobře (až puritánsky) vychovanou, která se ve světě zkazila a teď si dělá nárok na rodičovský dům. Vrací se, ale už jí nestačí dětský pokoj, chce sklep i půdu, pracovnu i halu, v obýváku hodlá rozhodovat, co poběží v televizi, a v kuchyni, co se bude jíst. Je věčně zdrogovaná, opilá, roztahovačná, tahá si domů kamarády – násilníky, zloděje a lumpy, a když jí chcete vykázat, přivede si partičku násilníků a ti prostě vyrazí dveře.

Už přes sto let Amerika spravuje své evropské koloniální panství a zásadním způsobem se podílí na zabíjení evropské civilizace prostřednictvím primitivizace, bastardizace, kosmopolitizace, demoralizace. Zhruba moment oficiálního vstupu USA do Velké války, po jejímž skončení začala zámořská diplomacie překreslovat hranice v Evropě a na Blízkém východě a kontrolovat zde různé zájmové proudy, můžeme pokládat za moment zrodu naší současné nesvobody. Amerika je laboratoří, odkud jsou na starý kontinent importovány viry smrtelných chorob jako feminismus, homo-agenda, neomarxismus, pornografie či pozitivní diskriminace. Některé státy, zejména ty v minulosti obzvláště neposlušné, okupuje strýček Sam přímo, jiné vydírá, další si kupuje za peníze, které si sám půjčuje od finanční oligarchie; drží svět pod krkem vskutku bizarními metodami. Postupně dostaly USA pod svou kuratelu takřka všechny evropské země s významnou výjimkou Ruska, což vede k hluboké depresi a nenávisti Washingtonu, který není zvyklý na odpor.

Rovnostářská a pseudohumanistická ideologie je k nám importována z Ameriky, tedy ze země, pro kterou jsou typické propastné sociální rozdíly, kde elity pohrdají vlastním národem, a kde se životy různých společenských vrstev nikde neprotínají, vzájemně odděleny vysokými zdmi, obrazně i doslova. Hesla o solidaritě, vstřícnosti a toleranci jsou jen falešnou vlajkou, pod níž probíhá likvidace bílé rasy, a tutéž praxi Amerika od konce druhé války úspěšně implementuje i v Evropě.

Následkem boje proti bílé rase, v jehož čele stojí bílí aktivisté, dospěly USA do vývojového stádia zvaného „brazilizace“. Tento výraz je v podstatě opisem slova „negroizace“, v politicko-korektní atmosféře nepřijatelného. Označuje měnící se veřejný a mentální prostor společnosti, civilizačně padající směrem k úrovni rovníkové Ameriky. Brazílie má srovnatelnou velikost, dvousetmilionovou populaci, obrovské přírodní bohatství a zdroje, a obě mocnosti si byly kdysi mnohem blíže co do výchozího postavení i ambic, než by se dnes mohlo zdát. Odlišný civilizační vývoj v těchto zemích byl dán právě převahou nordického a anglosaského elementu na straně USA na rozdíl od převažujícího vlivu afrického, indiánského a latinského – a jeho neustálého mísení – na straně Brazílie. Měnící se demografická situace v neprospěch etnika otců zakladatelů táhne USA stále blíže k třetímu světu. Technologicky či vojensky je to ještě maskováno důrazem na udržování top vrstvy a na vysávání mozků z celého světa, nicméně z hlediska kulturního, vzdělanostního, sociálního či bezpečnostního už Amerika ve třetím světě de facto je.

Na prestižních amerických univerzitách, novou levicí zcela uhranutých a ovládnutých, je vyučována falešná historie vlastní země, přepsaná v duchu multikulturních a liberálních dogmat. Celá Amerika je soukromou firmou, dceřinou společností, politickou pobočkou nadnárodního kapitálu, který jejím prostřednictvím řídí jak oficiální (OSN, NATO), tak neoficiální centra světové moci. Amerika jako stát je zemí k politování, je to mrzák, hybrid, který šířením demokracie ohněm a mečem nemůže do světa přinášet zase nic jiného než mrzačení a hybridizaci. Amerikanizace představuje pro Evropu novodobý mor.

Rozhodující zbraní hvězdného praporu je podpora dekadence, rozkladu a degenerace v řadách Evropanů. Vždycky je výhodnější porazit soupeře zevnitř, bez otevřeného konfliktu; rovněž platí, že mentální anexe společnosti a ovládnutí jejích spodních proudů přináší trvalejší a spolehlivější kontrolu dobytého území, než jakou nabízí pouhá formální vojenská dominance. Je s podivem, jak snadno mnoho Evropanů vyměnilo vlastní civilizaci za amerikanismus, který nahrazuje kulturu Hollywoodem, literaturu komiksem, hudbu randálem, operu muzikálem, divadlo estrádou, estetiku žvýkačkou, nabízí Mikymauze místo Michelangela, Lipchitze místo Brekera a Gershwina místo Wagnera. Stále slábnoucí evropanský stesk po odumírajících základech anticko-křesťanské duchovnosti pak umí hojit jen novými a stále většími hypermarkety a stále ohyzdnějšími velkosklady, narvanými nanicovatým zbožím rychlé spotřeby, od potravin po elektroniku.

Oduševnělý výraz starých evropských sídel mizí, k nebesům se zvedají groteskně ambiciózní mrakodrapy jako lék na komplexy nízkosti a nicoty, typicky amerikánská šalba a předstírání, které obrací oči poutníka k nebesům, aby přehlédl, jak hluboko společnost vězí v bažině. Města i venkov zabíjejí dálniční nájezdy a uniformní zbohatlické baroko těch, kteří se usilovně snaží být součástí Velkého snu. Česká krajina neodvratně umírá, drancována parazitním zemědělstvím a montovnami nadnárodních koncernů, kterým se český stát podbízí, aby zde mohly zaměstnat tisíce cizinců, kvůli nimž se původní obyvatelstvo neodvažuje po setmění vycházet do ulic kdysi svých měst. Majetní se separují za vysokými ploty, hlídanými kamerami a poplašným zařízením, od své země se izolují fyzicky i mentálně, peníze mají ve švýcarské bance a děti v britské škole. Americký sen v praxi.

Amerika je inkubátorem špatností. Leckteré zlo, zrozené na okrajích evropského myšlení jako života neschopný zákrsek, bylo v Americe zachráněno, vypipláno do olbřímích rozměrů a odesláno zpět přes Atlantik, aby v pomstychtivém tažení zničilo nenáviděnou vlast, odkud bylo právem vykázáno. Jmenujme namátkou freudovský šamanismus, bankovní lichvu, pornografizaci umění, drogový průmysl nebo gangsterismus.

Křesťanství se v divočině smísilo s domorodými a africkými vlivy a transformovalo se v parodii sebe sama, v gospelový a sektářský showbusiness, neboť Amerika udělá byznys ze všeho a je na to patřičně hrdá, nemaje jiných měřítek. Frankfurtská škola, blouznění extrémních levičáků, kterou Evropa vyrvala ze svého těla jako zub jedovatého hada, byla v Americe institucionalizována, zbožněna a idiocií tamních polointelektuálů vykrmena do děsivých rozměrů, aby teď v podobě neomarxismu s rozkoší pustošila Evropu, jako do morků kostí zkažené dítě programově ničí rodiče, kteří ho kdysi zavrhli.

Jakmile v Čechách a na Moravě odezněla euforie sametové buffy, začal se americký duch etablovat v českých luzích a hájích. Televizní pořady byly nahrazeny, tak jako všude na světě, nesnesitelně stupidními nekonečnými seriály, sitcomy, mýdlovými operami, brutálním násilím a upoceným humorem, a první, co bylo lze z Ameriky hmatatelně zaznamenat, ještě před děly a tanky, byl McDonald´s. Amerika se vždycky ze všeho nejdřív snaží naučit obyvatelstvo porobených zemí jíst zase rukama namísto příborem. S primitivy se pracuje snadněji, než s kulturním národem, proto je výhodné zbavit lidi jejich vlastních návyků, tradic a samostatného myšlení, což jsou aspekty překážející pohodlnému vládnutí a zásobování trhů unifikovanou potravou a zábavou.

Na samém konci obou světových válek, když už bylo vše rozhodnuto, se Američané slavnostně dostavili do Evropy, aby se zúčastnili závěrečných přestřelek, a hlavně vítězných oslav a dělení kořisti. Když si v Plzni kupovali děvčata za nylonky a čokoládu, za lesem ještě umírali lidé, protože diplomatické ohledy na sovětské kamarády jim nedovolovaly překročit demarkační linii. Stejně odvážně si počínali i v případě války studené. Naděje Východoevropanů v padesátých letech, že to „boys“ tak nenechají a komunismus brzy padne, byly utopeny v slzách gulagů a uranových dolů, zatímco Američané s nohama na stole vzkázali „sorry, zkrátka patříte Moskvě“. Z klidu je nevyvedly ani Brežněvovy tanky v ulicích Československa. Ale jen co se Sovětský svaz sám rozpustil, už tady stateční kovbojové byli jako na koni a trvali na tom, že právě teď nás budou chránit před ošklivým Ruskem. Do leninského Ruska se americké firmy draly ostošest, doufaje v mamutí zisky, a Džugašvili byl velký kamarád, kterého Amerika mohutně vyzbrojovala, zatímco před miliony umučených na Sibiři zavřela oči. To až na Putina si troufla vycenit zuby a vyžaduje od něho demokracii tvrdě a zásadově. Pokrytectví, tvé druhé jméno je Amerika. Ne světový četník, ale světový gangster nám vládne.

Američané se bůh ví proč domnívají, že Evropané by měli bez odporu a radostně přijmout cizí nadvládu; snad proto, že samotná Amerika je už skoro tradičně řízena z vnějšku.

Amerika může být spojencem, pokud někdy dospěje ke skutečnému respektu k cizím národům. V Americe jsou miliony lidí, kteří to cítí stejně nebo podobně, ale nemohou s tím nic zásadního udělat. Můžeme je jen politovat, a vzpamatovat se, dokud je Evropa ještě alespoň ve svých zbytcích Evropou. Přitom platí, že jakýkoli pokus o zásadní obrodu evropské civilizace musí být nutně spojen s naprostým odmítnutím všech dopadů a projevů amerikanizace.

Václav Jan

Zdroj: http://hraniciar.blog.pravda.sk/2019/01/06/zapad-alebo-vychod-kam-patrime/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLijí kýble špíny na Okamuru a SPD...   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 07:08:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lijí kýble špíny na Okamuru a SPD... Andrej Babiš se zoufale snažit vysvětlit, že globální pakt o uprchlících je něco jiného než globální pakt o migraci, ale následně se ukázalo přesně to samé v bledě modrém

Evropská unie v plné nahotě již ukázala, že je za prvé nereformovatelná. Za druhé stávající systém evropské integrace musí skončit a my prosazujeme, abychom ho nahradili jiným modelem evropské spolupráce, a to je co nejužší spolupráce suverénních evropských států. Když to shrnu, tak je to situace před Lisabonskou smlouvou – bez diktátu Bruselu. Samozřejmě dále vidíme, že není možné být pro Evropskou unii a zároveň proti migraci. Premiér Andrej Babiš se snažil balamutit občany, že je pro Evropskou unii, ale proti migraci. Avšak vidíme, že to nelze, jak se prokázalo naposledy v prosinci při hlasování vlády, která byla pro globální pakt o uprchlících. Další typ kvót pro přijímání pro legalizaci nezákonných migrantů a pro jejich přijímání.

Andrej Babiš se zoufale snažit vysvětlit, že globální pakt o uprchlících je snad něco jiného než globální pakt o migraci, ale následně se ukázalo přesně to samé v bledě modrém. Ten, kdo podporuje Evropskou unii a zároveň si navenek hraje, že je proti migraci, lže sám sobě, protože multikulturalismus, globální světový řád, globální řízení a nadnárodní struktury – to je vlastně systém Evropské unie. To je přímo idea Evropské unie. Skutečně je zcela naivní, kdo to nechápe, neboť mezitím je přímé rovnítko. Takže buď se k tomu postavit jako SPD, tedy jasně říci, že stávající Evropská unie je nereformovatelná a je třeba nastavit jinou formu evropské spolupráce. SPD navrhuje, aby to byla ta před Lisabonskou smlouvu bez diktátu Bruselu.

SPD je jedinou skutečně konzervativní vlasteneckou stranu, která stojí proti diktátu z Evropské unie, tak jsme skutečně, a to přiznávám, pod neuvěřitelnou permanentní špinavou mediální kampaní od mainstreamových médií, která lžou, překrucují a snaží se nás nálepkovat a dehonestovat. Samozřejmě advokátní kancelář, se kterou spolupracujeme, má neustále plné ruce práce. Nikdy jsem nebyl obviněn, souzen ani odsouzen. Jsem úplně čistý a všechna obvinění se na rozdíl od členů jiných politických stran nikdy u mě neprokázala. Lijí kýble špíny na Okamuru a SPD, protože máme vlastenecký názor a stojíme za pracujícími a řádnými lidmi.

Autor: Tomio Okamura

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřed 50 roky varoval. Dnes vidíme, že měl pravdu. Barevní jsou nadřazení bělochům   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 07:05:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před padesátí lety, 20. dubna 1968, pronesl vlivný britský poslanec Enoch Powell projev, který je mnohými označován jako nejkontroverznější projev v celé historii britské demokracie. V projevu, který média podle jednoho citátu z římských dob okamžitě pokřtila na "Rivers of Blood" (Potoky krve), hovořil Enoch Powell o tématech, o kterých ostatní politici mluvit nechtěli - o důsledcích masového přistěhovalectví, o problémech s přistěhovalci, o nesmyslnosti "antidiskriminačních" zákonů, o sklonu politiků řešit věci současné na úkor věcí budoucích.

Přes značný souhlas mezi obyčejnými Brity, z nichž někteří dokonce začali stávkovat na Powellovu obranu, byl projev většinou oficiálních míst prudce odmítnut jako rozdělující, xenofobní a rasistický. Enoch Powell byl rychle zbaven svého místa ve stínovém kabinetu a zbytek své politické kariéry prožil jako řadový poslanec bez jakéhokoliv vlivu na politické dění. Pro politický establishment následujících desetiletí se Enoch Powell stal prototypem rasisty a lidské zrůdy, na níž je ukazováno jako na původce všeho zla a jejíž názory jsou naprosto nepřijatelné.

Powellova slova tedy nebyla vyslyšena a problémy spojené s přistěhovalectvím do Británie postupně narostly do rozměrů, že si je uvědomilo i mnoho lidí, jejichž názor v čase Powellova proslovu nebyl tak vyhraněný. Heslo "Enoch Powell was right" (Enoch Powell měl pravdu) se postupně stalo synonymem odporu k politické kultuře, ke které žádná zavedená strana nenabízí alternativu a ve které jsou témata Powellova proslovu odbývána několika líbivými slůvky.

Že na postoji politických špiček se však dosud změnilo velmi málo, se však mohlo přesvědčit mnoho lidí, naposledy v listopadu 2007 to byl Nigel Hastilow, výhledový volební kandidát za Konzervativní stranu, který byl donucen odstoupit, když se odmítl omluvit za svoje poznámky ve smyslu, že "Enoch měl pravdu".

Příběh této Powellovy řeči by měl být poučením pro všechny země, které se potýkají s podobnými politickými tabu. Občané takových zemí by měli, stejně jako Enoch Powell, ze všech sil trvat na tom, že politici nemají právo zlehčovat obavy obyčejných lidí, ať už se týkají čehokoliv. A měli by trvat také na tom, že politici budou o těchto věcech vést seriózní debatu, ve které zazní plným hlasem i velmi nepříjemné věci a ve které nebude žádný názor označován za nepřijatelný nebo neetický bez náležitého zdůvodnění. Bez takové debaty je zastupitelská demokracie vskutku jen vzdušným zámkem, který nevychází z názorů a potřeb obyčejných lidí a který se obyčejným lidem neustále vzdaluje.

Proto dnes předkládám čtenáři český překlad projevu Enocha Powella z 20. dubna 1968, aby sám, naprosto nezávisle, posoudil argumenty Enocha Powella k problému přistěhovalectví, které dnes u nás, podle autorova názoru, směřuje ke stejné tabuizaci jako v Británii a dalších zemích.

Enoch Powell, projev z 20. dubna 1968

Nejvyšší úrovní státnického umění by mělo být, aby bránilo problémům, kterým zabránit lze. Přitom se přirozeně potýká s překážkámi, které jsou hluboko zakořeněny v lidské povaze. Jedna z těchto překážek spočívá v tom, že mnohé problémy nejsou jasně zřetelné, dokud se plně neprojeví: během jejich počátku je vždy prostor pro pochyby a rozdílné názory na to, jestli jsou reálné nebo ne. A z podobných příčin přitahují daleké problémy málo pozornosti v porovnání s těmi aktuálními, které jsou nepochybné a naléhavé. Z toho všeho vyplývá vtíravé pokušení pro politiky zabývat se neodkladnou přítomností na úkor vzdálené budoucnosti.

Lidé mají někdy sklon zaměňovat předvídání problémů za jejich příčinu nebo dokonce za touhu po takových problémech. Mnozí rádi říkají: "kdyby se o tom nemluvilo, pak by se to nejspíš nestalo". Tento zvyk má kořen zřejmě v prastaré víře, že slovo a věc, jméno a předmět, jsou jedno a totéž.

Ať se jedná o cokoli, diskuse o obrovských problémech v budoucnosti, kterým by dnes šlo s trochou úsilí předejít, je mezi politiky nanejvýš nepopulární. A přitom by mělo jít o nejdůležitější činnost každého politika. Ti z nich, kteří se této činnosti vyhýbají, si plně zasluhují být proklínáni ze strany politiků, kteří přijdou po nich.

Před týdnem nebo dvěma jsem měl rozhovor s jedním docela obyčejným Angličanem ve středním věku, který bydlí v mém volebním okrsku a pracuje v jednom z našich znárodněných průmyslových odvětví. Po jedné nebo dvěch větách o počasí, náhle řekl: "Kdybych měl peníze přestěhovat se jinam, tak bych v této zemi nezůstal". Namítl jsem v tom smyslu, že současná vláda nepřetrvá navěky, ale na to on vůbec nereagoval a pokračoval: "Mám tři děti, všechny už mají po škole a dvě z nich už založily rodinu. Nebudu klidný, dokud je všechny neuvidím, jak se usadily v zámoří. Za 15 až 20 let budou v této zemi bělochům vládnout barevní".

Už slyším sborové zatracování z vaší strany. Jak si jen troufám říkat takovou strašnou věc? Jak si jen troufám podněcovat problémy a vzbuzovat nepříjemné emoce opakováním takového rozhovoru?

Moje odpověď je taková, že nemám právo tak učinit. Zde máme slušného, obyčejného občana, který za bílého dne v mém vlastním městě říká mně, svému poslanci, že jeho stát nebude dost dobrý, aby v něm žili jeho vlastní děti. Jednoduše nemám právo pokrčit rameny a začít myslet na něco jiného. To co jsem slyšel, si myslí a říká tisíce a statisíce jiných - možná ne v celé Británii, ale určitě v oblastech, které už nyní procházejí naprostou proměnou, ke které neexistuje analogie v celé tisícileté historii tohoto ostrova.

Při současném tempu bude v této zemi tři a půl miliónu přistěhovalců ze zemí Commonwealthu a jejich potomků. Toto není číslo, které bych si vymyslel. Toto číslo bylo oficiálně sděleno parlamentu mluvčím Statistického úřadu. Žádný podobný oficiální odhad pro rok 2000 neexistuje, ale musí se pohybovat v rozmezí od pěti do sedmi miliónů, přibližně okolo deseti procent celkového počtu obyvatel a bude se blížit počtu obyvatel celé londýnské aglomerace. Přistěhovalecká populace samozřejmě nebude rovnoměrně rozprostřena po celé Británii, od Margate po Aberystwyth, od Penzance až po Aberdeen. Celé oblasti, města a městské části napříč Anglií budou obývány skupinami přistěhovalců a jejich potomky.

A jak poběží čas, výrazně se v přistěhovalecké populaci zvýší podíl těch, kteří se již - stejně jako my všichni ostatní - narodili v Anglii. Už v roce 1985 budou mezi přistěhovalci převažovat ti, kteří se narodili zde. To je skutečnost, která volá po naléhavé akci již dnes a přitom povaha takové změny znamená, že pro politiky je velice obtížné ji provést, protože obtíže leží v přítomnosti, zatímco zlo, které má být odvráceno nebo minimalizováno, přijde až za několik volebních období.

Národ, před kterým leží takový výhled, se přirozeně nejprve ptá: Jak může být být tento problém zmenšen? Za předpokladu, že problémům s přistěhovalci nemůže být zcela zamezeno, mohly by být tyto problémy alespoň omezeny, když si stále uvědomujeme, že nejdůležitější jsou celková čísla: význam a důsledky cizorodého elementu uprostřed země a jejího obyvatelstva se budou významně lišit podle toho, jestli tohoto elementu bude 1 procento nebo 10 procent. Odpovědi na tuto jednoduchou a racionální otázku jsou stejně jednoduché a racionální: zastavením nebo praktickým zastavením další imigrace a maximální podporou návratu přistěhovalců do země jejich původu. Oba tyto návrhy jsou součástí oficiálního programu Konzervativní strany.

Je téměř neuvěřitelné, že jen do přístavu ve Wolverhamptonu nyní každý týden přijíždí 20 až 30 dětí ze zámoří - a to znamená 15 až 20 rodin během deseti či dvaceti let. Toho, koho bohové chtějí zničit, nejprve zbaví rozumu. Jako národ musíme být šílení, doslova šílení, když dovolujeme každoroční příjezd okolo 50,000 imigrantů, z nichž většina bude předpokladem pro budoucí růst populace přistěhovalců. To je totéž jako pozorovat, jak národ horlivě buduje svou pohřební hranici. Tak nepříčetní jsme dnes, když dovolujeme, aby přicházeli dosud svobodné osoby za účelem založení rodiny s někým, koho v životě neviděli.

Nikdo by neměl předpokládat, že příliv přistěhovalců automaticky skončí. Naopak, dnešních 5,000 imigračních povolení ročně znamená každoročně včetně jejich rodin dalších 25,000 osob, a to nebereme v úvahu obrovský rezervoár příbuzenských vztahů, které už u nás nyní má mnoho možných příštích přistěhovalců a nemluvíme zde ani o nelegálním přistěhovalectví. Za těchto okolností nepomůže nic než omezení celkového přílivu osob, kteří se chtějí v naší zemi usídlit, na zanedbatelnou úroveň a potřebné zákony a administrativní opatření by měly být učiněny bezodkladně.

Zdůrazňuji slovo "usídlit". Toto nemá nic společného s těmi občany britského Společenství národů nebo úplnými cizinci, kteří sem přicházejí studovat nebo jinak zvyšovat svou kvalifikaci, jako například lékaři ze zemí Commonwealthu, kteří, ku prospěchu svých vlastních zemí, zlepšili zároveň úroveň našich nemocnic mnohem rychleji než by bylo jinak možné. Takoví nejsou a nikdy nebyli přistěhovalci.

Nyní obraťme pozornost na otázku zpětné emigrace. I kdyby veškeré přistěhovalectví skončilo zítra, rychlost růstu přistěhovalecké populace by se sice podstatně snížila, ale výhledová velikost tohoto elementu v celkové populaci by znamenala, že základní rysy budoucího nebezpečí by zůstaly bez větší změny. Toto nebezpečí může být odvráceno, dokud značnou část celkového počtu přistěhovalců tvoří osoby, které přišly přibližně během minulých deseti let.

Z toho je jasně vidět naléhavost uskutečnění druhého opatření z programu Konzervativní strany: podpora zpětné emigrace. Nikdo asi neudělá odhad, kolik dnešních přistěhovalců se za štědré finanční pomoci odstěhuje do země svého původu nebo do jiného státu, který touží po jejich schopnostech a pracovní síle. Nikdo to neví, protože o taková opatření se dosud ještě nikdo nepokusil. Mohu říci pouze to, že i nyní, přistěhovalci z mého vlastního obvodu čas od času mně přicházejí a ptají se po možnosti podpory jejich návratu domů. Pokud by taková opatření byla přijata a prováděna s rozhodností, kterou opravňuje budoucí nebezpečí, výsledný odchod imigrantů by mohl značně změnit nepříznivý výhled.

Třetím elementem programu Konzervativní strany je zásada, že všichni občané této země by měly být rovni před zákonem a že by neměla být žádná forma rozlišování a diskriminace ze strany státních orgánů. Přesně jak prohlásil pan Heath, nebudou žádní "občané první třídy" a "občané druhé třídy". To ale neznamená, že by přistěhovalci a jejich potomci měli být vyzdviženi na nějaké privilegované a zvláštní místo, nebo že by občané měli být zbaveni práva volit ve svých vlastních záležitostech mezi tím či oním svým spoluobčanem nebo že by na občany měla být uvalena povinnost vysvětlovat důvody a motivy toho či onoho svého jednání v rámci zákona.

Neznám větší zkreslení skutečnosti, než to, kterého se dopouštějí ti, kteří dychtivě volají po zákonech, které nazývají "antidiskriminační". Tito lidé jsou žurnalisté stejného druhu (a někdy i ze stejných novin) jako ti, kteří se v 30. letech snažili bagatelizovat rostoucí nebezpečí, které naši zemi ohrožovalo, nebo arcibiskupové, kteří jsou oblečení do krásných rouch přehozených přes hlavu a žijí bezstarostný život ve svých palácích. Musí být řečeno, že tito lidé se naprosto a diametrálně mýlí. Pocity odstrčení a ochuzení, pocity obav a nevole, neleží uprostřed přistěhovalecké populace, nýbrž uprostřed těch, mezi které přistěhovalci přicházeli a stále přicházejí. Proto schválení tohoto druhu legislativy připomíná zapálení zápalky poblíž spousty střelného prachu. To nejlepší, co mohu říci o těch, kteří toto navrhují nebo podporují, je, že nevědí, co činí.

Bylo by krajně zavádějící srovnávat přistěhovaleckou populaci v Británii a americké černochy. Černošská populace Spojených Států byla zpočátku naprostými otroky, kterým byla teprve později dána svoboda a další občanská práva, které mohli začít využívat postupně a které dosud nejsou zcela úplné. Naproti tomu přistěhovalec ze zemí Commonwealthu přichází do Británie jako plnoprávný občan, přichází do země, která předtím neznala jakékoliv rozlišování mezi tím či oným občanem a okamžitě dostavá všechny občanská práva - od volebního práva až po bezplatnou zdravotní péči.

Zatímco pro imigranty je příjezd do této země vstupenkou k výhodám a příležitostem, po nichž dychtivě toužili, dopad na původní obyvatele byl velmi odlišný. Z důvodů, které nemohli pochopit, a při hledání politického rozhodnutí, které k tomu vedlo a na které se jich nikdo nezeptal, zjistili, že se stali cizinci ve své vlastní zemi.

Zjistili, že jejich ženy nemohou dostat lůžka v porodnicích, že jejich děti nemohou dostat místa ve školách, že se jejich okolí změnilo k nepoznání, že jejich plány a výhledy do budoucna byly obráceny naruby, že zaměstnavatelé váhají požadovat po přistěhovalci stejnou úroveň disciplíny a schopností, jaká je vyžadována u rodilého Brita. Postupem času začínali slýchat stále častěji hlasy, které jim říkali, že už jsou nežádoucí. A nyní se dozvídají, že parlament má odhlasovat zákon, který zavede jednosměrné privilegium - zákon, který nemůže napravit (a ani ani není zamýšlen k nápravě) jejich rozhořčení, ale naopak má dát cizincům, nespokojencům a agentům-provokatérům právo pranýřovat je za jejich činy soukromé povahy.

Přišly mi stovky a stovky dopisů za poslední dva nebo tři měsíce, kdy jsem naposledy o tomto tématu mluvil. V těch dopisech byl jeden nápadný rys, který je do velké míry novinkou, a který pokládám za příznačný. Všichni poslanci jsou zvyklí na typické anonymy; co mě ale překvapilo a znepokojilo, byl vysoký podíl obyčejných, slušných, rozumných lidí, kteří mi napsali racionální dopis, jenž často svědčil o dobrém vzdělání, a kteří si mysleli, že musí vynechat svou adresu, protože bylo nebezpečné vyjádřit písemně souhlas s mými názory, a protože by riskovali trest či odvetu, kdyby se vědělo, že tak učinili. V oblastech zasažených přistěhovalectvím roste mezi obyčejnými Angličany pocit, že jsou pronásledovanou menšinou, což je něco, co si někdo bez přímé zkušenosti těžko představí. Ukážu zde jen jeden příklad z těch stovek:

Před osmi lety byl jeden dům ve slušné ulici ve Wolverhamptonu prodán černochovi. Nyní má ulice jediného bílého obyvatele (starou paní v důchodu). Toto je její příběh. Ve válce ztratila manžela i oba syny. Proto do svého domu se sedmi pokoji - jediného majetku, který měla - začala brát podnájemníky. Pracovala tvrdě a dařilo se jí, splatila celou hypotéku a začala šetřit, aby měla něco na své stáří. Pak se objevili přistěhovalci. S narůstající hrůzou viděla, jak jeden dům po druhém přebírají přistěhovalci. Dříve klidná ulice se stala místem, kde zavládl hluk a zmatek. Její bílí podnájemníci se bohužel odstěhovali.

Den poté, co se odstěhoval poslední, byla v 7 ráno probuzena dvěma černochy, kteří chtěli použít její telefon, aby zavolali svému zaměstnavateli. Když odmítla, stejně jako by odmítla kohokoliv neznámého v takovou hodinu, začali jí nadávat tak, že se začala bát, že by ji fyzicky napadli, kdyby na dveřích neměla pořádný řetěz. Rodiny přistěhovalců se také pokoušely pronajmout si pokoj v jejím domě, ale vždy odmítla. Její úspory postupně zmizely a nakonec měla, po zaplacení všech poplatků a daní, méně než 2 libry na týden. Zašla zažádat o úlevu na daních a mluvila s mladou dívkou, která, když slyšela, že má dům se sedmi pokoji, navrhla, ať část pronajme. Když řekla, že jediní nájemníci, kteří mají zájem, jsou černoši, tak dívka pronesla: "S rasovými předsudky se v této zemi nikam nedostanete". Tak šla domů.

Telefon je to, co ji drží při životě. Platí ho její rodina, která ji i jinak pomáhá, jak nejlépe umí. Přistěhovalci nabízeli, že její dům koupí - za cenu, kterou by nový pan domácí mohl dostat od svých nájemníků nazpátek za několik týdnů, nejvýše několik měsíců. Začíná se obávat vycházet ven. Okna jsou rozbitá. Ve své poštovní schránce občas nachází výkaly. Když jde na nákup, provází ji houf okouzlujících, do široka se šklebících černoušků, kteří neumí anglicky, ale jedno slovo přece znají. "Rasistka", křičí na ni. Naše stará paní je přesvědčena, že půjde do vězení, pokud bude nový Race Relations Bill schválen. Opravdu se tak moc mýlí? Začínám mít pochybnosti.

Další klam, kterému podléhají ti, kteří jsou vědomě či nevědomě slepí k dnešní skutečnosti, se dá shrnout do slova "integrace". Být integrovaný do společnosti znamená, že ve všech praktických ohledech situace je jedinec nerozlišitelný od ostatních. Za nynější situace, kdy existují jasné fyzické odlišnosti rasové povahy, je integrace obtížná, ačkoli v delším období nikoli nemožná. Mnoho z těch, kteří se zde za posledních 15 let usadili, si jistě přeje být součástí britské společnosti a všechny jejich myšlenky a činy jsou namířeny v tomto směru. Myslet si ale, že se takto chová velká a rostoucí většina přistěhovalců a jejich potomků, je absurdní a nebezpečná představa.

Nyní jsme na pokraji změny. Dosud to byla síla okolností a okolí, která způsobila, že samotná myšlenka integrace zůstávala na okraji zájmu větší části přistěhovalecké komunity - to jest, že si takovou věc nikdy nepředstavili ani aktivně nezamýšleli a že jejich početnost a fyzická koncentrace znamenaly, že nenastal tlak k integraci, který normálně působí na každou malou menšinu.

Nyní vidíme, jak rostou síly aktivně působící proti integraci, v jejichž zájmu je zachování a vyostření rasových a náboženských odlišností a jejichž konečným úmyslem není nic menšího než dominantní postavení - nejdřív nad vlastní přistěhovaleckou komunitou a pak i nad zbytkem obyvatelstva. Malý obláček, který ale může velice rychle zakrýt celou oblohu, se nedávno ukázal ve Wolverhamptonu a zdá se, že se rychle rozšíří. Slova, která teď použiji, nejsou moje, ale pronesl je jeden poslanec za Labour Party, který je zároveň ministrem v nynější vládě:

"Kampaň komunity sikhů za zachování svých zvyků, které jsou v Británii naprosto cizí, je hodna politování. Když někdo pracuje v Británii a zvláště ve veřejných službách, měl by být připraven přijmout závazky a podmínky svého zaměstnání. Požadavky na zvláštní komunitní práva (nebo bychom spíš měli říkat rituály?) [EP naráží na to, že v angličtině se slova "rights" (práva) a "rites" (rituály) vyslovují stejně] vede k nebezpečné fragmentaci uvnitř společnosti. Tento komunalismus je společenským jedem a měl by být jasně odsuzován, ať už ho praktikuje kdokoli."

Děkuji svému kolegovi Johnovi Stonehouseovi, že těmto věcem porozuměl a měl odvahu je vyslovit nahlas.

Pro tyto nebezpečné a rozdělující elementy je úprava navrhovaná v zákonu o vztazích mezi rasami (Race Relations Bill) živným roztokem, který potřebují ke svému životu. Zde je poskytuje způsob, jak se přistěhovalecké komunity mohou uzavřít více do sebe, jak agitovat proti svým spoluobčanům, jak zastrašovat a ovládat ostatní prostřednictvím právních nástrojů, které jim poskytli neznalí a neinformormovaní. Když se zadívám do budoucnosti, naplňuje mě neblahé tušení a stejně jako jeden Říman mám pocit, že "vidím řeku Tiberu, jak se pění krví".

Tento tragický a nesnadno uchopitelný jev, který s hrůzou pozorujeme na druhé straně Atlantiku [EP zde zřejmě naráží na občanské nepokoje a rasové bouře spojené s hnutím za občanská práva černochů v druhé polovině šedesátých let], a který k nám přišel z naší vůle a zároveň i kvůli naší nedbalosti. Už nyní je zde naplno a velikost problému dosáhne amerických proporcí dlouho před koncem století.

Pouze rozhodná a okamžitá akce může toto nebezpečí odvrátit. Zda-li bude veřejná vůle takovou akci požadovat a také ji skutečně provést, nevím. Vše co vím, je, že vidět a přitom o tom nemluvit, by bylo velikou zradou.

Zdroj: eurabia
z angličtiny pro Eurabia.cz přeložili Debunker a Milton Douglas


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Hon na naše lidi pokračuje“: Moskva varuje, že pro Rusy není „nikde bezpečno“   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 07:00:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo zahraničních věcí vydalo varování před tím, co je popisováno jako „honba na naše (ruské – red.) občany“, turisté mají být opatrní. Varování následovalo poté, co FBI zadržela na ostrově Saipan v Tichém oceánu ruského občana.

Rusové by měli být velmi opatrní při cestách za hranice vlastního státu. Před vycestováním by se měli ujistit, že nemají v záznamech nic, co by mohlo zajímat americké úřady, varovalo ruské ministerstvo zahraničí poté, co byl zadržen ruský občan na Saipanu.

„Důstojníci amerických bezpečnostních složek pokračují ve svém honu na ruské občany," řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov pro ruská média. Toto prohlášení přišlo poté, co FBI zadržela na ostrově Saipan Rusa Dmitrije Makarenka.

Diplomat prohlásil, že ruští občané, kteří si myslí, že by se mohli stát cílem amerických úřadů, „by měli zvážit důsledky cesty za hranice", protože „ve skutečnosti neexistuje žádné bezpečné místo, žádná garance (že nebudou zadrženi — red.)".

Zadržení Makarenka je poslední z řady případů, kdy americké úřady zadržovaly ruské občany. Makarenko je obviňován z transportu vojenského materiálu, čehož se měl dopustit v roce 2013.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kyxZ


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmeričtí vojáci servali vlajku Litvy v Kaunase   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 06:58:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Američtí vojáci, kteří jsou rozmístění v baltských zemích, servali vlajku Litvy z budovy prokuratury v litevském Kaunase. Informuje internetový portál Baltnews.lv.

Podle informací portálu k incidentu došlo ještě v dubnu 2018, ale vyšel najevo až nyní. Jeden ze svědků incidentu podal na policii zprávu o vandalizmu. Tvrdí, že vojáci nejen že servali státní vlajku, ale dokonce ji roztrhli, píše portál.

Policie rozhodla tento případ nezveřejňovat.

Komentáře představitelů policie Litvy a ministerstva obrany zatím nejsou k dispozici.

Zdroj: Baltnews.lv

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTéměř polovina Němců vyzvala bundeswehr k odchodu ze Sýrie a Afghánistánu   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 06:52:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
48 % německých občanů se vyslovilo pro ukončení operací německé armády v Afghánistánu a 41 % v Sýrii, píše list Handelsblatt. Je to výsledek průzkumu veřejného mínění sociologické služby YouGov. 25 % Němců má přitom za to, že Islámský stát je i nadále nejvážnější hrozbou pro světovou bezpečnost.

Téměř polovina Němců má v souvislosti s plány USA na stažení vojsk z Afghánistánu za to, že bundeswehr má následovat příklad Američanů, píše Handelsblatt. Jsou to výsledky průzkumu veřejného mínění sociologické služby YouGov. 48 % se vyslovilo pro stažení vojsk, 29 % proti a 23 % se zdrželo odpovědi.

V Afghánistánu se nachází asi 1 300 německých vojáků, vysvětlují noviny. Účastní se operace NATO Rozhodná podpora (Resolute Support) a vycvičuje afghánské bezpečnostní síly.

V případě Sýrie je sociologický obraz méně určitý, pokračuje Handelsblatt. 41 % Němců vyzvalo k tomu, aby spolu se stažením amerických vojsk byly také ukončeny bojové operace proti Islámskému státu za účasti stíhaček Tornado a tankovacích letounů. Proti odchodu z tohoto regionu se vyslovilo 32 % respondentů, 28 % se zdrželo odpovědi.

25 % německých občanů má za to, že Islámský stát je největší hrozbou pro světové společenství. Nehledě na to, že IS byl v Sýrii a Iráku téměř naprosto poražen, je 48 % Němců přesvědčeno, že hrozba teroristických útoků zůstala. 29 % si myslí, že dokonce stoupla, a pouze 7 % si myslí, že se snížila.

Do seznamu nejnebezpečnějších mezinárodních konfliktů dali Němci na druhé místo po Islámském státu zhoršení vztahů mezi USA a Ruskem (16 %), na třetí jaderný konflikt se Severní Koreou (14 %), poté ukrajinská krize (6 %), konflikt mezi Izraelem a Palestinou (3 %) a situace spojená s íránským jaderným programem (2 %).

Zdroj: Handelsblatt


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVýsadková loď amerického námořnictva míří do Černého moře   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 06:48:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výsadková loď námořnictva Spojených států Fort McHenry jako součást 22. námořní expediční skupiny proplouvá přes průliv Dardanely do Černého moře, informuje tisková služba amerických šesté flotily na Twitteru.

„Výsadková loď námořnictva Spojených států Fort McHenry jako součást 22. námořní expediční skupiny začala proplouvat Dardanely severním směrem k Černému moři," uvádí se ve zprávě.

Dříve americký zvláštní vyslanec na Ukrajině Kurt Volker řekl, že Washington by měl zvážit možnost rozšíření své přítomnosti v Černém moři. Dále uvedl, že nevylučuje v případě potřeby dodatečné dodávky smrtících zbraní v reakci na žádost Ukrajiny. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová uvedla, že taková prohlášení mají „nemírotvorný charakter a nejsou zaměřena na sblížení pozic uvnitř ukrajinské společnosti".

Dne 25. listopadu minulého roku ukrajinské vojenské lodě Berdjansk, Nikopol a Jany Kapu porušily články č. 19 a č. 21 Úmluvy OSN pro námořní právo a překročily státní hranici RF. Lodě se dostaly do dočasně uzavřených ruských vod, kde několik hodin prováděly nebezpečné manévry a nereagovaly na požadavky ruských člunů a lodí, které je doprovázely. Nakonec bylo přijato rozhodnutí o použití zbraní. Všechny tři lodě byly zadrženy. 24 námořníků bylo posláno do vazby na dobu dvou měsíců, poté byli námořníci převezeni do Moskvy.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kyxS
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína a Pákistán uspořádaly společné protiteroristické vojenské manévry   
Pridal tk Pondělí 07 leden 2019 - 06:45:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 5. ledna dopoledne v 10 hodin místního času čínské a pákistánské pozemní síly v pákistánském státním protiteroristickém cvičeném centru uspořádaly společné protiteroristické vojenské manévry.

Tyto společné vojenské manévry jsou důležitou součástí dvacetidenních čínsko-pákistánských společných vojenských cvičení „Bojovínk-6". Vedoucí čínské strany, plukovník Yang Lei (Jang Lej) novináři řekl, že toto společné vojenské cvičení plně ztělesňuje vzájemnou vojenskou důvěru mezi Čínou a Pákistánem, současně zvětšilo přátelství mezi vojáky obou zemí, což má důležitý význam ohledně zvýšení společné protiteroristické vojenské schopnosti obou zemí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1835 sec,0.0795 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,812kB