2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

P.C.Roberts: Svět bez svědomí

Včera uplynul už 44. den izraelského vyvražďování Palestinců v Gaze a ničení tamní infrastruktury, která je pro život lidí nezbytná.

A už 44 dní velcí moralisté ve Washingtonu, Londýně , Berlíně, Paříži a vůbec v celém západním světě Izraeli tleskají a posílají mu pro další genocidu Palestinců zbraně. Nyní se toto vraždění rozšiřuje od Gazy až po poslední kousky půdy na Západním břehu řeky Jordán. A v USA některé evangelikální křesťanské církve toto vraždění Palestinců a vymazávání jejich země z mapy světa dokonce schvalují. Přičemž občané, kteří proti obojímu protestují, jsou zatýkáni či zařazováni do černých listin pracovních míst.

Pro člověka, jako jsem já, který kdysi žil v zemi, kde se morální svědomí respektovalo, je nesmírně skličující být svědkem lhostejnosti vlád, církví a médií k oněm 44 dnům probíhající genocidy lidských bytostí v Gaze.

Zjevně se západní svět ocitl v zajetí Satana. Už není správné a špatné a spravedlnost a nespravedlnost, už jsou pouze narativy. Když nesouhlasíte s oficiálními narativy, jste podezřelí.

Západní svět dokráčel ke svému konci.

Už nemá žádné vůdce.

A nemá ani uši, aby bylo slyšeno oněch pár hlasů, které ještě vyslovují pravdu.

Paže Satana se napřahují i k muslimskému světu, který mluví, ale nejedná. Avšak slova Palestinu neubrání.

Rusko a Čína, jejichž vlastní existence je americko-izraelskou hegemonií na Blízkém východě ohrožena, též nabízejí jen slova. Slova, která nic neváží, protože obě tyto země byly už dostatečně z démonizovány.

Jak je možno v knihách hrdelního zločinu zachovat vraždu coby zločin, když jsou současně bagatelizovány vraždy masové. Které se samozřejmě neomezují jen na izraelskou genocidu Palestinců. Západní vlády a „lékařské úřady“ vraždí miliony nařízenou „vakcínou proti kovidu“, takže lze s dobrým svědomím konstatovat, že masové vraždění probíhá neustále.

Přijímáme to už asi tak, jako horší deštivý den.

Morální svědomí Západu zvadlo.

Překlad: Lubomír Man

 

 

Sdílet: