2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Vít Skalský: Volby na Slovensku nedopadly dobře

Škoda. Chybělo málo, aby zvítězili pokrokáři. Fico bohužel bude tlumit progresivismus a vtahování Slovenska do války. Přitom je dost pravděpodobné, že válka na Ukrajině brzy skončí. Ukrajinci svrhnou neukrajinskou vládu a Poláci si vezmou svá historická území. To by uvolnilo ruce armádě Ruské federace, aby Slovensko vytrhla z totalitního vlivu EU. Ruská federace má mnoho chyb, ale pořád je to mnohem menší zlo než Evropská unie.

Někdo by řekl, že vítězstvím progresivismu by vzrostlo nebezpečí jaderné války. No a co? Progresivisté v rámci svého novopohanského pseudonáboženství stejně věří, že budoucnost patří multikulturní společnosti. Národ, který v sebe nevěří, si nezaslouží, aby existoval. Existence má nutně i složku budoucí. Bez budoucnosti se jedná o bytí k smrti. Jaderná válka by byla eutanázie umírajícího. Když pokrokáři říkají, že není rozdíl mezi Slovákem a Afričanem, budiž jim přáno. Současný Slovenský národ čítá něco ke 4,5 milionů duší. V rámci populační exploze v Africe tento národ bude početně nahrazen během necelých dvou měsíců (V Africe díky rozdílu v natalitě a mortalitě přibývá zhruba jeden člověk za vteřinu).

Dobrou zprávou je, že vypadla Republika. Placená místa politiků v liberální demokracii mají smysl pouze v tom případě, když jsou obsazeny idealisty. Idealista je v tomto světě cizincem. Je v praxi značně neohrabaný. Na své přežití vydává značné procento svých možností. Když ho někdo živí, uvolňují se mu kapacity. Byli však mladí z Republiky idealisty? Když chtěli zůstat v EU a NATO? Samozřejmě nebyli. Idealista je ten, kdo vede slepce. Idealista vidí duchovním zrakem. Pokud je národ ztracen, nemůžou ho z krize vést slepci.

Jak napsal jeden můj přítel, demokracie je tanec slepců. Slepci do sebe při tanci naráží hlavami. Šlapou si po nohách a převrací stoly. Nakonec stejně všichni tancují, jak jim přikazuje jednooký cizinec. Kdo zůstal na Slovensku trochu vidoucím, je Kotleba. Alespoň částečně staví na katolicismu a nacionalismu. Samozřejmě sklidil zaslouženou demokratickou odměnu. Sud sraček je třeba napřed vylít a vyčistit, aby mohl být naplněn vínem. Bohužel Fico bude vyprázdnění a desinfikování tohoto smrdutého sudu jen zpomalovat.

Vít Skalský

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet: