2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Michael Svatoš: Šokující přiznání hlavního účetního Pentagonu! Putinova ofenzíva!?

Šokující přiznání hlavního účetního Pentagonu! Putinova ofenzíva!? Nová ruská 25. armáda zahájila pochod na bojiště, a ruské jednotky začaly čistit vlastní minová pole! Analýza Putinovy válečné kampaně v říjnu 2023!

Válečná propaganda se už celá desetiletí řídí ustálenými vzory, aby dosáhla svých cílů!  Když bylo Sovětskému svazu na přelomu let 1941/42 nejhůře, objevily se v tehdejších sovětských médiích stovky příběhů statečných sovětských hrdinek odstřelovaček, které snadno na frontě likvidovaly hloupé fašisty po desítkách. Když vojskům Zelenského soldatesky koncem letošního září došel útočný dech, a astronomické ztráty začaly vyvolávat masivní odpor obyvatel ke službě v armádě, okamžitě se v kyjevských médiích objevily první příběhy o statečných ukrajinských hrdinech odstřelovačích, kteří snadno na frontě likvidují hloupé Rusy po stovkách! Čím větší bláboly začne válečná propaganda na své občany chrlit, tím zoufalejší je situace na frontě!

Západní propagandisté v tomto goebelsovském umění dosáhli samotného vrcholu dokonalosti! Když srovnáme jejich včera publikované líčení lehkosti, s jakou několik v NATO trénovaných ukrajinských odstřelovačů při letní bitvě o město Bachmut snadno západními zbraněmi zlikvidovalo 586 Rusů, aniž utrpělo díky perfektnímu výcviku jakékoli ztráty, s pár dní starou zprávou CIA, podle níž je současná ruská obrana nepřekonatelná, a ruští vojáci snadno a masivně likvidují všechny Ukrajince, kteří se na ně odváží zaútočit,  zůstaneme v údivu, jak nám naše mainstreamová média sprostě vymývají mozky! Je tak čas se v dnešní analýze podívat na celý problém blíže!

Podle zprávy organizace založené CIA publikované 26. září večer, se Rusové dokonale poučili z průběhu války na Ukrajině, a jejich obrana je nyní naprosto nepřemožitelná, a to ani za použití západní obrněné techniky! Jakýkoli pokus vojsk kyjevské soldatesky o útok vede k okamžitým drastickým ztrátám a nemá žádný, ani takticky hodnotný výsledek.

  1. Ruská armáda začíná ukrajinské vojenské kolony, které se pokoušejí o útok, ničit pomocí masivních úderů raketami s kazetovou municí už ve vzdálenosti 50 km od předního okraje frontové linie. K útokům používá raketové systémy Tornádo buď s vysoce výbušnými střelami 9M27F, nebo kazetové střely 9M27K2, které na postupující kolony soldatesky vrhají při letu desítky automatických protitankových a protipěchotních min. Na rozdíl od prvního roku války už nyní ruská vojska netrpí nedostatkem této pokročilé munice, a účinnost těchto útoků, zejména robotickými minami Земледелие na velkou vzdálenost prudce vzrostla. (Podrobně o nasazení zbraní Земледелие na rozprašování ukrajinských útočných kolon jsme referovali v MAP 1701 v červnu 2023, a hlavně v MIP 4 z března 2022, a to včetně ruských videí z odpalování prvních experimentálních raket Земледелие na michalapetr.com  Už před rokem a půl jsme tvrdili, že Rusko tyto nové robotické zabijácké miny považuje za důležité prostředky pro vedení válek v budoucnosti, a od letošního léta se ukazuje, že urychlilo jejich výrobu, a používá je ve stále větším množství! )
  2. Ruské nejvyšší velení dalo výrobě systému Tornádo prioritu, a podle informací z 23. září 2023, se ruským vývojářů podařilo za jediný rok vyvinout a masově vyrábět nové rakety, které už mají takřka 100% účinnost a přesnost na nepřátelské cíle. Raketomety Tornádo během posledního měsíce, tak zasahují jak na pozice ukrajinských ozbrojených sil v přední linii, tak vojenské cíle v hloubce obrany nepřítele. Nové komplexy označované jako Tornado-S jsou aktivně vyhledávány nepřítelem, takže jsou v neustálém pohybu, používají různé odpalovací rampy,  a nikdy se nevracejí na dříve používané místo. Na rozdíl od základního modelu z roku 2015 je nové Tornádo-S vybaveno systémem automatického navádění a řízení palby (ASUNO), který umožňuje současně ovládat palbu celého oddílu, automaticky vypočítat cílová data a navádět sekvence střel v horizontální i vertikální rovině. Stará Tornáda vystřelovala jen neřízené střely. Letovou dráhu nových střel vyráběných pro Tornada-S lze nyní upravovat za letu, a to výrazně zvýšilo přesnost zásahu cíle na vzdálenost více než 100 km od přední linie. Každá střela má navíc vlastní automatický systém pro řízení závěrečného letu na cíl. Dostřel Tornáda-S se zvýšil ze 70km na 120 km, a připravuje se výroba střel s dráhou letu 200km. Speciální nově vyvinuté střely 9M534 systému Tornádo-S nyní velkou rychlostí dopravují nad ukrajinské pozice a soustředění vojsk v hlubokém týlu automatické průzkumné drony, které nad nimi vypouštějí. Operátoři Tornád-S, tak mají v řádu několika málo minut vizuální kontakt s cílem na hloubku 100km, a nemusí čekat, než se k němu pomalu létající průzkumné drony doplazí! Systém Tornádo-S tak ukazuje převratnou rychlost s jakou ruský vojensko-průmyslový komplex zavádí a sériově produkuje nejnovější varianty zbraní, které se v bojích na Ukrajině osvědčily. Ukazuje se, že ruské nejvyšší velení důsledně preferuje přesné ničení vojsk soldatesky na co největší možnou vzdálenost, aby se vyhnulo vlastním ztrátám. Ukrajinská armáda naopak dostává pouze výběhové, několik let až desetiletí staré zbraňové systémy NATO, které nejsou schopny soupeřit s nejnovějšímu ruskými zbraněmi, které se okamžitě po vyvinutí, dostávají k ověření účinnosti na frontu, a potom ihned do velkosériové produkce. Náskok, který Ukrajina získala zavedením prvních raketometů HIMARS, které byly pokročilejší než stará ruská Tornáda, byl během několika měsíců vymazán. Dnes je situace opačná. Tornáda-S ovládla boj ve vzdálenostech 30 až 100 km od linie fronty, a důsledkem je nemožnost vojsk soldatesky přiblížit se bez velkých ztrát k frontové linii, a podniknout koncentrovaný útok, který by mohl ruské linie prorazit! Fotky: První – Salva Tornáda-S na Ukrajinské pozice. Druhá – vnitřek kabiny. 
  3.  Podle analýzy CIA je ruská obrana nejen hluboce členěná, ale ruská vojska koncentrovaně ničí ukrajinské jednotky už desítky kilometrů před linií střetu. Na mapě zveřejněné organizací CIA dole vidíte, jak rozsáhlé a účinné je v letošních letních měsících palebné ničení celé hloubky sestavy vojsk kyjevské soldatesky armádou moskevského Gosudara! 
  4. Popis mapy palebného ničení vojsk soldatesky gosudarovou armádou v létě 2023: (1) Na hloubku 50 km od linie bojů jsou nastupující kolony ukrajinské armády ničeny údery Tornád-S. (2) V hloubce 5 až 50 km jsou ukrajinské jednotky ničeny údery naváděnou přesnou municí Krasnopol 152mm, zasypávány roji automatických a robotických min, které vytvářejí plošná minová pole na křižovatkách, u silnic a mostů, po kterých ukrajinské jednotky musí projít, aby se dostaly k frontové linii a mohly zaútočit. Palbu přesnými granáty Krasnopol řídí ruské průzkumné drony, a speciální drony granáty Krasnopol navádějí laserovými paprsky na jednotlivá vozidla. Obdobně ničí od letošního léta ukrajinskou obrněnou techniku i střely vypalované z Tornád-S, a kamikadze drony Lancet! (3) Jakmile se první sled ukrajinských vojsk dostane k frontové linii na 5 až 10km je zasypán střepinovými dělostřeleckými granáty 122mm. Tato palba neumožňuje ukrajinské pěchotě opustit obrněná vozidla a musí být na linii střetu přepravována uvnitř obrněných vozidel. Střepiny granátů 122mm ovšem prorážejí lehká obrněná vozidla, a přímý zásah vyřadí celou osádku i přepravovanou pěchotu. (4) Jakmile ukrajinské obrněné jednotky dosáhnou první linie ruské obrany, je na ně soustředěna palba protitankových zbraní, a dělostřelecká a minometná palba se snaží oddělit pěchotu od obrněných vozidel. Současně je proti druhým sledům a zálohám, které postupují za čelními kolonami proveden masivní raketový a dělostřelecký úder. Tyto kolony jsou zasypány automatickými a robotickými minami, tak aby se v žádném případě nedostaly včas na pomoc prvosledovým ukrajinským jednotkám. (5) Pokud první sled ukrajinského útoku prorazí ruskou obranu, je napaden ze vzdálenosti 3 až 5 km z hloubky druhé nebo třetí taktické linie ruské obrany mobilními brigádními protitankovými zálohami. Ruská pěchota v této fázi boje takřka vždy udrží první linii obrany proti ukrajinské pěchotě, a ukrajinská obrněná vozidla, která přes ruskou pěchotu pronikla do ruského týlu jsou rychle a snadno zničena ruskými mobilními zálohami. Ukrajinské druhé sledy a zálohy jsou v této fázi boje na první linii k ničemu, protože jsou buď zničeny dalekonosnou palbou dělostřelectva, a nebo paralyzovány v dálkově položených minových polích. (6) V poslední fázi boje přiletí ruské bitevní vrtulníky, které se pohybují 5 až 10 km za vlastní linií těsně nad terénem a protitankovými střelami zlikvidují nejnebezpečnější ukrajinská obrněná vozidla, která se ještě nepodařilo zničit. Současně na hlavní uskupení ukrajinských vojsk druhého sledu a záloh, které je tou dobou paralyzované dálkově položenými minami zaútočí z nízkého letu ruské bitevníky SU-25 a SU-24 a zasypou je bombami. (7) Výsledkem masivní ruské palebné převahy a rozsáhlého dálkového minovaní je totální rozklad a rozpad útočících jednotek. Masivní ztráty a značná demoralizace. (8) Jakmile dojde po několikanásobně opakovaných sebevražedných ukrajinských útocích ke zničení ruského systému pevnůstek, úkrytů, zákopového systému, a ke spotřebování klasických ručně pokládaných minových polí, ruská pěchota se stáhne o několik málo stovek metrů do druhé taktické linie obrany. (9) Ruská Surovikinova linie je tvořena třemi operačními liniemi obrany, každá z nich je složená ze tří a více taktických linií obrany. Ukrajincům se za tři měsíce bojů podařilo za cenu obrovských ztrát prorazit pouze na jediném malém místě první Surovikinovu operační linii ruské obrany, ale dál se už vojska soldatesky nedostala, a v posledních 14 dnech pouze malými grupami pěchoty imituje útočnou činnost, aby propagandisté soldatesky mohli tvrdit, že ofenzíva pokračuje!
  5. Speciální pozornost zpráva CIA o ruských úspěších v létě 2023 při odražení ukrajinské ofenzívy věnuje ruské taktice nasazování robotickým min  Земледелие. Podle právy vojskům soldatesky chybí až 85% moderních systémů odminování. Tyto systémy nejsou ani v dostatečné míře k dispozici ve výzbroji zemí NATO, a nějaký rok potrvá než budou vyrobeny. Jejich spotřeba na bojišti je ovšem astronomická, a ukrajinská armáda takřka o všechny dodané zeměmi NATO už přišla. Podle zprávy Rusové miny Земледелие nejčastěji používají k obkličování a paralýze ukrajinské obrněné techniky a vozidel, která proniknou na vzdálenost 5 až 13 km k ruské linii – viz obrázek! 
  6. Zpráva organizace založené CIA na boj proti SSSR a Rusku končí povinnou úlitbou Bohům, která tvrdí, že se v nejbližších dnech očekává obnovení ukrajinské ofenzívy, a že pokud se Ukrajinci ze svých dosavadních chyb a ruského válečného umu nepoučili, válka se protáhne na dlouhou dobu!

Západní mainstream do omrzení neustále vytrubuje, že ruské rakety jen sem tam svými údery pozabíjejí několik ukrajinských civilistů, a zničí pár obytných či civilních budov. Skutečnost je jiná. Na tomto videu, jak dopadl podzemní betonový bunkr kyjevského velení si můžete udělat představu o přesnosti a ničivé schopnosti ruských raket, které nemají problém prorazit betonové zdi podzemních úkrytů a zmasakrovat v nich ukrajinské specialisty PVO! Bunkry pro řízení PVO jsou přitom stavěny mimořádně odolně, protože se předpokládá, že budou cílem obzvláště přesných a devastujících úderů. Ukazuje se, že ruská palebná ničivá převaha je značná, a její kapacita má neustále stoupající trend. To pro zimní měsíce nevěští pro Ukrajince nic dobrého!

Řada ukrajinských médií včera zveřejnila informaci, že se z hloubi Ruska do Luhanska začala přesunovat nově vytvořená 25. ruská armáda – foto! Zda příchod celé nové ruské armády na bojiště věští začátek nové ruské ofenzívy je nejasné. Řada ruských vojenských kanálů minulý týden informovala, že ruské jednotky začínají čistit vlastní minová pole, a to bývá jedním z hlavních příznaků nové ofenzívy. 25. armáda se soustřeďuje v Luhansku. Z něj se dá udeřit směrem na Charkov, a nebo směrem Slavjansk. Podle obvykle dobře informovaného ruského kanálu Rybar, se včera dala do pohybu vpřed i ruská vojska v tzv. Времьевском участке, kde se Ukrajinci marně snažili v červenci proniknout ruskou obranou, a za cenu neskutečných ztrát dobyli jediné dvě vesnice Урожайное — Новодонецкое. Rusové včera od Ukrajinců překvapivě snadno vyčistili vesnici Новодонецкое, a v jejím bezprostředním okolí také snadno zatlačili Ukrajince zpět. Přitom všem ruské letectvo už celý týden zuřivě bombarduje ukrajinské městečko Vuhledar, které je jen pár kilometrů po linii fronty východně od vesnic Урожайное — Новодонецкое, a ruská letadla začala ničit všechny silniční a železniční mosty, po kterých se dá ze Záporoží přesunovat k městu Vuhledar a k vesnicím Урожайное a Новодонецкое. Co je na tomto posledním vývoji nejzajímavější je, že útok 25. armády z Luhanska na Slavjansk odkrývá prostor pro útok ze severu směrem na město Vuhledar a vesnice Урожайное a Новодонецкое. Pokud by 25. armádě přes tyto vesnice a Vuhledar vyrazila z jihu vstříc tamní ruská vojska, došlo by k hrozbě obklíčení celé ukrajinské skupiny vojsk, která se snaží ze všech sil dobýt město Bachmut, a která stojí před Doněckem! Současně i jen menší tlak na křídla bachmutsko-doněcké skupiny vojsk soldatesky, a zničení jejích zásobovacích tras vedoucích ze Záporoží nutí kyjevské nejvyšší velení, aby si dalo pozor, aby nedopadlo jako německá 6. armáda u Stalingradu, která se do posledního okamžiku snažila město dobýt, a vůbec nepochopila, že bude brzy uzavřena v pytli. Útok ze severu a z jihu do týlu bachmutsko-doněcké skupiny vojsk soldatesky by se navíc vyhnul mimořádné pevnostní linii, kterou Kyjev v této části bojiště za celých 9 let bojů vybudoval, a došlo by ke splnění Putinova úkolu, který od ledna 2023 zní – vyhnat kyjevskou soldatesku z území odkud může ostřelovat město Doněck! Dole mapa včera zveřejněná kanálem Rybar

Zda velmi opatrný Putin nařídí ofenzívu na obklíčení bachmutsko-doněcké skupiny vojsk soldatesky je nejasné. Jasné ovšem je, že Soldatesku čekají kruté časy. Jak včera oznámil ctihodný hlavní účetní Pentagonu Mike McCord, zbývá mu v kase už jen 1.6 miliardy USD pro podporu válečného úsilí Ukrajiny proti Rusku! Do celé záležitosti z čeho financovat Zelenského armádu nevnesla včera jasno ani tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre, která nedokázala ani oficiálně novinářům potvrdit, že vyhlášení Bidena, že miliardy pro Ukrajinu se už našly, a brzy budou schváleny,  není jen prohlášením zmateného starce! Situace soldatesky je celkově na pováženou, protože ani ministři zahraničí zemí EU, kteří se, až na shromáždění překvapivě bojkotující Polsko, včera sešli narychlo v Kyjevě, dokázali přijmout jen nic neříkající usnesení, že další miliardy pro Ukrajinu se budou snažit představitelé EU intenzivně hledat! Zelenskyj přitom očekával od EU dárek 20 miliard EUR, a veřejně ho už Ukrajincům sliboval! Tisková mluvčí Bílého domu včera nedokázala ani odpovědět na otázku:  Slovensko si zvolilo nového lídra, který říká, že na Ukrajinu už nepošle ani jednu kulku. Říkají, že mají větší problémy než Ukrajina. Jak Bílý dům vidí toto roztříštění jednoty NATO? A co hodlá administrativa udělat, aby se NATO dalo opět dohromady? A pouze několikráte na dotěrné otázky omílala, že Biden a Bílý dům dali dohromady proti Rusku největší koalici států na světě, a ta Putina porazí! Zdá se tak jasné, že celý liberální Západ má v hlavě utkvělou představu – porazíme Putina! Ale nikdo neví jak!

Michael Svatoš

 

 

 

 

 

Sdílet: