3. 10. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jane Kaufman: Celosvětové rasové problémy a co mají společného s vakcínou

V polovině července vyšel v novinách ‘New York Post‘ článek, nazvaný „RFJ Jr.* říká, že Covid mohl být etnicky zaměřený k ušetření Židů.“ Samozřejmě, hned se ozvaly výkřiky a nářek nad dalším projevem antisemitismu. New Yorkská židovská populace na sebe nikdy nenechá dlouho čekat.

Kennedy se pak horko-těžko bránil útokům ze všech stran. Tak, jak dnes kandiduje na pozici amerického presidenta, něco takového by mohlo jeho možnosti zničit. A přitom to ani neřekl tak, jak to noviny otiskly. Prý se při kterési příležitosti vyjádřil, že „Jsou dohady o tom, že je to etnicky zaměřeno. Covid-19 napadne určité rasové skupiny rozdílně. Napadá bělochy a černochy. Ti, kteří jsou nejvíc imunní jsou Aškenazi Židé a Číňané“.

Přesto, že se Kennedy odvolával na dva roky starou studii, která zvažovala ohrožení Covidem na podkladě genetiky, přesto byl napaden ze všech stran a ze všech úhlů a hezky dlouho musel odprošovat Israel a slibovat věrnost a hojnou finanční podporu, než ho nechali být.

Jsou rasově zaměřené zbraně možné?

Jistě že jsou. Proč by jinak bylo sbíráno DNA všech lidí na světě s pomocí PCR testů při tak zvané pandemii? To nebylo pouhé testování; bylo to sbírání informací pokud možno o každém jedinci na planetě. Podle výsledků takového výzkumu je pak možno vyrobit zbraň, která ublíží pouze určité skupině lidí, anebo jen určité části lidské populace a ten zbytek na ni nebude nijak reagovat. Číňané s tím dělají pokusy, Američané též a určitě mnoho jiných.

S tím nápadem přišel už v 1970. letech Carl Larson, lékař ze Švédska. V článku, který na to téma napsal, zvažoval možnosti chemických, rasově zaměřených zbraní, na znehybnění davů za účelem jejich ovlivnění rétorikou. Plánoval též použití chemických přípravků, které dokážou člověka zmrazit ovlivněním jeho enzymů.

Noviny ‘Sunday Times‘ přišly koncem roku 1998 se zprávou, že Israel vyvíjí biologickou zbraň, která uškodí Arabům, ale ne Židům. Bylo to napsáno na podkladě skutečného vojenského výzkumu.

Také v Jižní Africe byl proveden výzkum rasových rozdílů k vyvinutí zbraně, která by dokázala omezit nárůst populace mezi černochy. Říkali tomu ‘černá bomba‘ a její spuštění zaručovala barva pokožky.

Může i nás něco takového ovlivnit?

Genetické změny a úpravy jsou dnes běžně možné s použitím techniky CRISPR, což zároveň umožňuje vyvinutí rasově (a jinak) specifických zbraní. ‘Projekt lidského genomu‘, který se tímto výzkumem zabýval a který skončil úspěchem v r. 2003, pomohl vědcům lépe porozumět lidskému DNA a vyvinout způsob jeho ovlivnění, čehož je CRISPR výsledek.

Jak již zmíněno, testování na Covid vyprodukovalo obrovské množství cenného materiálu, který je pro tento výzkum potřebný. Čínská biotechnická firma BGI, která je mimochodem podporována nadací Billa a Melindy Gatesových, má snad největší knihovnu těchto informací na světě. Během tak zvané pandemie prodávala BGI také PCR testovací sady po milionech, do celého světa.

V Americe dokonce uzákonili již v r. 2013, že policie má povoleno vzít DNA vzorky podezřelých ještě předtím, než byli prohlášeni vinni. Soud tak rozhodl, protože považoval odebrání DNA vzorku za lepší způsob identifikace, než je fotografie a otisky prstů. Ve DNA každého člověka dostávají celou jeho genetickou stavbu.

To je ovšem nebezpečné, protože policie tyto vzorky po skončení případu nezničí, ba naopak, schová si je právě proto, že mohou být použitelné, nebo spíše zneužitelné, později.

Imunolog potvrzuje

Dr. Bart Classen, o kterém již bylo psáno v některém z předešlých článků, píše o výzkumu v americkém Národním institutu alergií a infekčních nemocí (NIAID) a Národním institutu pro zdraví (NIH) v dobách, kdy se nad nimi ujal vlády Dr. Anthony Fauci. Dr. Classen tam totiž v té době také pracoval a byl tam zaměstnán 3 roky.

Podle jeho vyjádření, to místo bylo prošpikováno agenty israelského Mossadu. Zacvičovali americké zaměstnance k navrhování biologických zbraní, které pak měli pro ně vyrábět. Existují důkazy, že tito lidé vyvinuli i současné biologické zbraně, neboli Covid, nebo aspoň jeho části, které jsou dnes používány v genocidálním útoku na svět.

Hrotová bílkovina (spike protein), což je součást ‘očkování‘ proti Covidu byla opravdu použita se zaměřením na určité rasové skupiny. Tato bílkovina se neváže na přijímače (receptors) ACE2 typu K26R, které mají Aškenázi Židé. Zato se velice dobře váže na ACE2 typu G211R a D206G, které mají v sobě západní a východní Evropané.

Je také možné, že ACE2 gen nebude ten jediný, který umožňuje vyniknout jedovatosti hrotové bílkoviny. Někteří z nás mohou mít i jiné geny, které na tyto látky reagují. U nemocných to může být konflikt mezi škodlivou látkou a léky, které již berou.

Nutno dodat, že Mossad rovněž objevil protijed proti Covidu, což je očkování proti spalničkám. Když je dodáno předběžně, pak infekce Covidem nemá na člověka vliv. Proto došlo k hromadnému očkování proti spalničkám v Israeli a ve všech amerických židovských školách. Až byli všichni naočkováni proti spalničkám, pak teprve byl spuštěn Covid.

Očkování v Israeli

A pak byli všichni Židé očkováni Pfizerovou vakcínou. Bylo to povinné očkování a ti, kteří se očkovat nenechali, ztratili zaměstnání stejně jako jinde, po celém světě. Účinné léčebné prostředky byly ignorovány a všespásná vakcína vychvalována. Všichni Židé ji museli přijmout, jen ti, co byli Muslimové, nebo Palestinci, ne.

Brucha Weisberger se ve svém článku pozastavuje nad tím, proč se tak stalo. Zkouší snad vláda státu Israele vyhubit všecky Židy? Proč jinak by se tak fanaticky snažili každého podchytit a napíchat mu injekce? Snad ani nebylo očkování potřebné, protože vůbec nikdo pod 50 let stáří v Israeli na Covid nezemřel. Nikdo, vůbec nikdo nezemřel!

Zde se nabízí jedno vysvětlení. Židé se dělí na dvě části: Sefardi a Aškenázi. Aškenázi se sice považují za Židy, ale žádní Židé nejsou. Jsou to Kazaři, kteří nemají ani zlomek semitských genů. Zato menšinoví Sefardové jsou údajně potomci starozákonních Židů. Aškenázi Sefardy nenávidí. Považují je za dobytek, stejně jako celý zbytek světové populace, nikoho nevyjímaje. Pro Aškenázi Židy je nemyslitelné spolčovat se se Sefardy. Sňatek mezi Aškenázi a Sefardy je vyloučen, i jako manželé nesmějí žít v Israeli dohromady.

Existuje také mnoho jiných ‘Židů‘, kteří ve skutečnosti Židé nejsou. Kdysi, v dobách 19. a 20. století dělali Židé doslova nábor mezi jinými rasovými skupinami, když zkoušeli zvýšit počet jejich stoupenců. Také v některých smíšených manželstvích, nežidovský manžel nebo manželka přestoupili na židovství.

Všichni tito lidé mají jednu nevýhodu: jejich ACE2 gen není typu K26R, který se nespojí s hrotovou bílkovinou. Takže kdy jsou ‘očkováni‘, tak hrotová bílkovina snadno projde do buněk a pak trpí stejnými vedlejšími účinky jako všichni ostatní a umírají zrovna tak.

Co když se Židé zkoušeli právě těchto lidí zbavit a ‘očistit‘ se od nich rasově?

Další možnost je, že bylo Pfizerovo očkování, které bylo v Israeli používáno pro židovské občany, pro ně upraveno. Nebylo by to nic neobvyklého.

Nedávno se vyskytla zpráva, že Pfizerovi zaměstnanci, kteří museli být rovněž všichni ‘očkováni‘, dostali jinou várku injekcí než zbytek světa.

Mohly být rovněž využity rozdíly mezi vakcínami, o kterých se dobře vědělo. Číselné označení jednotlivých várek očkování rozlišovalo mezi naprosto neškodnými injekcemi, které pravděpodobně obsahovaly pouze destilovanou vodu, mezi injekcemi, které byly škodlivé a mezi 5% z celku, což byly injekce smrtelné.

CDC se přidalo

Carol Baker, předsedkyně Poradenského výboru na imunizaci, jedna z hlavních vedoucích osobností v americkém CDC se vyjádřila ve videu, že „Prostě se zbavíme všech bělochů ve Spojených státech.“ Chce nějakým způsobem zničit všecky bělochy, kteří se nenechají očkovat. Sama je běloška, takže by měli začít s ní, když to navrhuje.

Celosvětová nenávist vůči bělochům

Mezirasové vztahy jsou snadno pozorovatelné v Americe. Posledních 50 let tam nebyly valně žádné velké problémy. Jenže v r. 2009 nastoupil do úřadu presidenta snad nejvíc zaujatý a společensky škodlivý rasista Barack Obama, který postupně zmanipuloval černou populaci ke zjevné nenávisti vůči bělochům. Najednou se všude brojilo proti ‘bílé nadřazenosti‘, která neexistovala, ale přesto s ní byly menšinové skupiny strašeny.

Černoši se začali bát, že je běloši napadnou, i když historie zahrnovala pouze důkazy o pravém opaku, kdy černí napadli bílé. Nedávná statistická studie ukázala, že jen něco málo přes polovinu černochů nemá problém s bělochy. Ten zbytek problém má!

A přitom bylo mnoho bělochů, kteří položili své životy za odstranění segregace a za upravení vztahů mezi černými a bílými. Za tak zvané Civilní války zahynulo 400 000 bílých vojáků Unie za to, aby bylo skončeno otroctví. Ale možná se zrušení otroctví černochům zrovna nehodilo, protože 4 až 5 tisíc černých rodin z amerického Jihu měli sami otroky.

Byli ale i bílí otroci a nebylo jich málo. Otroctví bylo dříve tak mocně rozšířeno (a stále je), že bychom skoro mohli říct, že každý člověk zde na zemi měl nějaké předky, kteří byli otroci.

Někteří černí provokatéři jsou tak nenávistní vůči bělochům, že otevřeně proti nim popuzují. Na příklad, ve videu ZDE agituje černý rasista, aby byly zabíjeny bílé děti. Ti, kteří ho poslouchají volají: „Zabijte je všecky!“

Ani jeden běloch se proti tomu neozval; prostě je ignorovali. Kdyby to bylo naopak a bílí by volali po zabití černých dětí, tak by z toho byla okamžitá revoluce a hromadný masakr bělochů.

Oficiální americké noviny ‘Los Angeles Times‘ dokonce šly se svými provokacemi tak daleko, že napsaly, že: „bílí řidiči zamořují (svým dýcháním) vzduch ve městě pro barevné občany.“ Autor článku, jistý Samuel Roth, se následovně kál z toho, že sám je jedním z nich, protože je běloch a jezdí autem. Ale prý párkrát za měsíc jede i vlakem a taky chodí pěšky.

Zřejmě měl na mysli známé zamoření města Los Angeles a jeho okolí, kdy se opravdu dá říct, že ten vzduch je možno krájet.

Kritická rasová teorie (CRT, Critical Race Theory)

Nám známý Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra (WEF), který nás ještě nedávno zkoušel nalákat na to, že v r. 2030 nebudeme vlastnit nic a budeme šťastni, se opět vyznamenal, když zkouší protlačit tak zvanou Kritickou rasovou teorii, neboli CRT.

Je to teorie (ne fakta!) která se pokouší zhodnotit jak jsou zákony a politické události, včetně medií tvarovány společenskými vlivy různých rasových, nebo etnických celků. Tak jak Schwab překládá význam této teorie, aby byl v souladu s jeho současnými politickými záměry, tak se zastává černochů a jiných barevných členů lidské populace, na úkor bělochů. Svůj postoj odůvodňuje pouze tím, že američtí černoši jsou uvězněni 5x častěji než běloši. Tu skutečnost, že k tomu asi je důvod, takticky opomíjí.

Z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že američtí černoši byli skvělí lidé, pokud jim mediální propaganda nechala víru v Boha. Pak byli skoro stejní jako běloši, rodiny žily spořádaně pohromadě, děti byly vychovávány mravně a slušně. Každou neděli se vystrojili do toho nejlepšího co měli a šli zapečetit svoji víru v Boha do kostela.

Někdy v 1970. letech byli američtí černoši ti nejlépe oblečení lidé v zemi. Tam, kde běloši už začínali používat oděvní styl vagabundů, černí na sebe opravdu dbali.

A pak jim Boha vzali a uvrhli je do vězení vládní pomoci, která je vázána na to, že muž, ať už otec, manžel, bratr, nebo druh, není v rodině přítomen. Děti vychovává matka sama a ty pak vyrůstají všelijak, není z nich většinou nic dobrého, nedokážou se sami obživit a snadno sklouznou k prostituci a ke kriminalitě.

Následky CRT

Dnes to všecko přináší výsledky ve formě BLM, Antify, rozvrácených rodin, zločinnosti a celkového společenského úpadku.

V americkém městě Seattle, ve státě Washington zkoušeli černochům vyjít vstříc a jaksi je odškodnit za dlouhá léta ‘ponižování a útlaku‘, která nikdy neexistovala. Černoši a jiní barevní nebyli v Americe ponižováni a utlačováni. Byli vždy bráni stejně jako všichni ostatní a i oni sami to dosvědčí, když se jich zeptáte. Však o tom existuje nejedno video.

Když pak v Seattle dali BLM a Antifě volnou ruku a umožnili jim jejich vytoužené ‘léto lásky a přátelství‘ a na jejich žádost odstranili i policii, dopadlo to hrozivě. Oni sami, kteří napřed házeli lahvemi, kamením a cihlami a zapalovali budovy, pak byli první, kteří volali 911 (nouzová linka) a dožadovali se ochrany, jak se mezi nimi začaly množit vraždy.

Jenže útočné čety mediální propagandy postupně přesvědčily každého, kdo nepoužívá mozek (a těch je většina), že klasická literatura, hudba, matematika, estetika, rodiny a celý seznam naprosto nevinných slov jsou rasistické. Začaly vykřikovat do světa, že to je rasistická kultura bělochů a jako taková je vůči barevným nátlaková. A hon na čarodějnice začal.

Najednou byl propagován ‘woke‘ (čti: vouk) styl, což je to stejné jako úpadek. Málokdo si přitom všiml, že celá nová, uměle vytvořená davová mentalita je kopie Marxova Kapitálu a Engelsova blouznění.

Tak zvaná pandemie ten úpadek ještě zesílila. Během období karantén, roušek a pozdějšího očkování došlo k přesunu světového bohatství od těch chudých k těm bohatým. Dnes již víme, ti boháči, kteří kolektivně vlastnili před pandemií 2% všeho světového bohatství, dnes vlastní 3,5%. O to chudší jsou pak ti chudí.

Samozřejmě, že pak WEF propaguje CRT, protož z ní nevídaně zbohatli. A co je horší, chtějí být ještě víc bohatí. Rozdělením lidstva na skupiny, držené od sebe nenávistí jedné ke druhé, vždycky vynášelo těmto intrikářům obrovské peníze. I dnes, na Ukrajině, rozdělili Rusy a Ukrajince jen proto, aby obojí oškubali o poslední peníze a pak si ještě nahrabali na vybudování země po válce.

Pouze jedno dítě

Schwab a s ním celý spolek arogantních boháčů a zbohatlíků z WEF dnes vyzývají Spojené státy, aby zavedly přísnou zásadu pro rodiny bělochů a nedovolili jim mít více než jedno dítě. Prý tím chtějí docílit větší rozmanitost mezi lidmi, odstranit rozdíly a zavést nový věk, kdy všichni budou souhlasit s tím, co jim vláda nadiktuje.

Zavání to silně čínským přístupem ke společenským záležitostem a nemůžeme se divit. Schwab neustále vychvaluje čínskou komunistickou stranu kvůli jejím útlakovým nařízením. Přitom se jen tak bokem zmínil, že „bílí lidé v Americe již nejsou důležití pro WEF plány a pro celosvětovou progresivní změnu.“

Vyskytli se i jiní, kteří propagovali příkaz jednoho dítěte naprosto pro všecky, údajně za účelem zachránění planety, snížení CO2 v ovzduší, větší rozmanitosti mezi lidmi, nebo čehokoliv jiného, co si dokázali zelení komunisté vymyslet. Ve skutečnosti ale jde o něco zcela jiného. Je to snaha jak nás ponížit a zdegradovat na tu nejnižší úroveň. Je to výsměch nám všem od těch, kteří nám mermomocí chtějí vládnout, ale protože toho nejsou schopni, tak nás musí napřed snížit až na úroveň zvířátek, abychom to nepoznali.

Čínská praktika jednoho dítěte se přitom vůbec neosvědčila. Čína tím přišla odhadem o 400 milionů nových občanů. Tím celá země velice utrpěla a dnes mají nedostatek pracovních sil a příliš velké množství starých lidí.

POKRAČOVÁNÍ: Kdo jsme my, Slované a čím se lišíme od ostatních

__________

* RFK Jr. = Robert Fitzgerald Kennedy ml., nebo také Bobby Kennedy, syn zavražděného amerického politika a právníka stejného jména. RFK starší byl bratr rovněž zavražděného JFK, což znamená John Fitzgerald Kennedy.

Jane Kaufman, 17 září 2023

 

 

 

 

Sdílet: