29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jane Kaufman: Čím vším nás vakcíny proti Covidu obdarovaly

Následky těchto injekcí jsou hojné a různorodé. Od srdečních a mozkových mrtvic až po rakoviny, přes nervové příhody a desítky dalších nemocí, ale to všecko už známe. Rozhodně není doporučováno nechat si píchat další injekce, protože každý další ‘booster‘ se zdá být horší, než ten předtím.

Přesto přese všecko, WHO organizace světového zdraví neustále zdůrazňuje nutnost dalšího očkování, i když důvody se časem měnily. Tyto změny jsou popsány v obrázku níže.

Dále nám bylo řečeno, že injekce obsahují neškodné messenger RNA (přeloženo: posel RNA, neboli mRNA) částice a přitom se ukázalo, že tento RNA byl uměle změněn, takže to není přírodní látka, což představuje velké riziko pro živého lidského tvora.

Pfizer na své stránce potvrzuje, že očkování proti Covidu obsahuje modRNA (modifikované RNA), tedy geneticky změněné. To znamená, že obsahuje nukleosidem obměněné mRNA, přičemž už i ty nukleosidy, pro syntézu RNA použité, jsou umělé. Nukleosidy jsou důležité biologické molekuly, které tvoří DNA a RNA. Zde jsou změněné proto, aby podpořily útok na imunitu očkovaného a donutily buňky k výrobě hrotových bílkovin.

Americké CDC se vůbec nezmiňuje o tom, že se jedná o uměle vytvořené modRNA. Píšou, že buňky očkovaných jsou takto nuceny vyrábět ‘neškodné částice hrotové bílkoviny‘, které spustí imunitní odezvu. mRNA je pak podle nich zničeno během několika dnů a odstraněno z těla, což je pustá lež.

Snad by to mohla být pravda, kdyby se jednalo o přirozené, nezměněné mRNA, jaké máme všichni v těle, ale to nedokáže vyvolat imunní reakci. Proto bylo nutno použit uměle vyrobené, laboratorní modRNA, jak dokazuje Klaus Steger, molekulární biolog, který byl vedoucím několika genetických laboratoří. Říká, že injekční vpravení takové látky do těla způsobuje mozkové mrtvice, srdeční komplikace, plicní embolie, tvoření krevních sraženin, což všecko u očkovaných opravdu existuje.

Jakoby to nestačilo, Pfizer se na své stránce také zmiňuje o použití saRNA (self-amplifying RNA, neboli samočinně se zesilující RNA) a jiné, další RNA technologie, které jsou všecky součástí genetické terapie a ne nějakého ‘očkování‘. Konkrétně, saRNA používá mnohem větší molekuly, které zakódují potřebné antigeny a čtyři další bílkoviny, což způsobí, že buňky jsou schopny vyrábět mnohem více kopií mRNA.

Je samozřejmě morální a stejně tak zákonem požadovaná povinnost farmaceutických firem, aby informovaly příjemce těchto injekcí o tom, že se jedná o uměle změněné látky, které ve skutečnosti představují genetickou změnu člověka. Že se Big Pharma podle těchto požadavků nezachovala, z nich dělá kriminální instituci, zákonem postižitelnou a trestatelnou.

Nejen to, Pfizer a další výrobci farmaceutických léků a očkování se nehodlají soustředit na vakcíny samotné. I když v současné době už začínají přidávat genetickou terapii do všech ostatních očkování, mají v úmyslu tyto látky přidávat i do léků.

Není divu, že se pak dostaví těžké zdravotní potíže

Jeden z vážných problémů, které způsobuje hrotová bílkovina (spike protein), vyráběná našimi vlastními buňkami na podnět tak zvaného očkování, je celkové zvápenatění. Kdyby někdo chtěl vyvinout zbraň, která by zasáhla celé tělo, tady ji má! A nezdá se, že by tato zbraň byla vyvinuta náhodně; spíš je v tom ďábelský záměr.

Hrotová bílkovina je cytotoxická, což znamená, že způsobuje zranění tkáním. Pokaždé, když je měkká tkáň zraněna, dojde k zánětu, který často končí zvápenatěním zasažené části těla. Zvápenatění bývá často mikroskopické, ale někdy se stane, že je dost velké a může být viděno i radiograficky.

Při produkci tak velkého množství hrotové bílkoviny, jaké je způsobeno injekcí proti Covidu, pak dochází ke zvápenatění jak v mozku, v cévách, v plících, v ledvinách a prakticky ve všech orgánech, které člověk má. U těhotných žen je zasaženo i nenarozené dítě. Více detailů a odkazy na jiné, blíže vysvětlující zdroje, jsou na stránce uvedené shora.

Také povahová změna

Mnozí očkovaní rovněž podlehnou těžkým neurologickým problémům a může u nich dojít i ke změně povahy. Něco takového se stane, když se lipidové nanočástice, které jsou použity na dopravení mRNA do lidského těla, probojují krevní mozkovou bariérou a dostanou se až do mozku. To, jak jsou navrženy, jim totiž umožňuje, že projdou skrze každou membránu v těle; dostanou se prakticky všude. Pak může dojít k omezení přísunu kyslíku do mozku, hlavně pak do malých cévek v předním laloku a následkem toho projdou osobní vlastnosti člověka podstatnou změnou.

Ty výsledky jsou podobné operaci, zvané frontální lobotomie, kdy jsou chirurgicky přerušeny některé spoje v čelním laloku. Jak vysvětluje Dr. Peter Bregging, lidé, kteří tento chirurgický zákrok prodělali, se chovají jako lidské stroje, i když jinak prosperují celkem dobře. Jsou pak snadno ovladatelní, nepodléhají výbuchům vzteku a nejsou schopni stát se zločinci, protože nemohou kriminální čin ani naplánovat, ani provést. Na to nemají energii.

Dojde též ke ztrátě paměti a ke ztrátě nejvyšších lidských citů a funkcí, jako je láska, soucit, spolucítění s druhými, zájem o druhé lidi a podobně. To stejné docílí všecky psychiatrické léky a také nervové jedy, jako jsou drogy. Takže ti, kteří byli dříve přátelští a společenští, ztratí tyto schopnosti a stanou se z nich flegmatičtí tvorové bez citu a bez vážných zájmů.

Další následky

Informátor z amerického Ministerstva obrany, poručík Ted Macie poskytl nejnovější informace o následcích tak zvaného očkování. Bylo zaznamenáno, že toto způsobilo mezi vojenským personálem značný nárůst sebevražed a také sebeubližování a útočné chování. Sebevraždy a pokusy o sebevraždu vzrostly oproti minulým letům o 33%; sebeubližování vzrostlo o 147%; útok, útočné chování a napadání o 828%. Jak je vidět, lidé jsou mnohem více agresivní a často si vybíjejí vztek i sami na sobě.

Spolu s tím došlo v armádě ke vzrůstu nehod. Vodní doprava zaznamenala 7400% nárůst nehod, pozemní doprava 526% a úrazy, pády a osobní nehody vzrostly o 471%. Něco takového rozhodně není zanedbatelné.

Poručík Macie říká, že má důkazy pro všechna tato tvrzení a tyto může kdykoliv předložit. Žádá, aby byl Pentagon vyšetřován a potrestán za ničím neopodstatněné a protizákonné příkazy k očkování.

Jenže zde přichází v úvahu zjevná sabotáž přímo z Ministerstva obrany, kdy tito vyřadili na krátkou dobu z provozu počítačový systém, prý aby upřesnili údaje. Když ho znovu spustili, tak v něm bylo mnohem méně zdravotních problémů v souvislosti s očkováním.

Gonorea na vzestupu též

Těžká a smrtelná, pohlavním stykem, ale i dotekem a slinami přenášená nemoc, gonorea se začala v poslední době vyskytovat po celém světě, jak ve Spojených státech, tak v Evropě, Asii, Australii a Británii. Je to nemoc, na kterou nezabírají běžná antibiotika, s výjimkou ceftriaxonu a azithromycinu. Je rovněž odolná proti mnoha jiným lékům, jindy účinným, včetně antimikrobiálních přípravků.

Za podstatný vliv na rozšíření této nemoci můžeme samozřejmě vinit příliš volné pohlavní styky, i když je možné, že vliv přílivu nežádoucích migrantů ze zaostalých zemí, kteří na sobě přinášejí ty nejhorší nemoci, často neznámé, může být vhodnější důvod. Velkou část viny ale nese očkování, které oslabilo imunitu příjemců, takže ti pak mohou dostat každou nemoc, která se v jejich okolí vyskytne.

Také lepra se hlásí o slovo

Lepra, ona biblická nemoc, známá též pod názvem Hansenova nemoc se rovněž rozmohla a 94% všech zasažených byli očkováni proti Covidu. Nemocnice pro tropické nemoci v Anglii vypracovala dvě nezávislé studie, s pomocí kterých zjistili, že lepra může být jeden z vedlejších vlivů těchto injekcí. Při výzkumu narazili na případy, kdy se tuberkuloidní leprosa vyvinula v období 2 týdnů od ‘očkování‘.

Spolu s leprou se injekce proti Covidu proviňují tím, že kromě známých příznaků, jako jsou srdeční problémy, mrtvice, rakoviny, srážlivost krve a další, způsobují také sterilitu, slepotu, nevyléčitelné oční sraženiny, vážné menstruální problémy u žen a mnoho jiného. A jak se dalo očekávat, oficiální prameny a media tyto souvislosti neustále popírají.

Lepra prý není snadno nakažlivá. Člověk ji dostane až když je delší dobu vystaven vlivu slinových kapiček (při mluvení), nebo jinému kontaktu s člověkem, který lepru má. Údajně je také vyléčitelná, když se začne s léčbou zavčas. Protože my, lidé, nejsme na lepru přímo náchylní, pak je možné, že určité množství z nás na sobě zárodky této nemoci má, ale nemoc se z nich ještě nevyvinula. Pak ovšem mohou nakazit své okolí.

V případě očkovaných, ti mohou mít všelijaké nemoci, které se zatím neprojevují, ale jejich zárodky již jsou tam a jsou nakažlivé pro druhé lidi. Je zajímavé, že pásovec je znám tím, že je nositelem toho druhu lepry, který je pro člověka infekční a to zvíře ji může přenést.

Centrální Florida se ukázala být v současné době doslova líhní této nemoci. S jejich 8 případy lepry je udivující to, že žádný z nemocných předtím necestoval do zemí, kde se lepra vyskytuje, jako jsou Indie, Brazilie a Bangladeš. Je ale pravda, že emigranti z těchto zemí mohou být nositelé zárodků.

V r. 2020 bylo ve Spojených státech 159 případů lepry. Největší množství, 69% z celku se vyskytovalo ve státech: Florida, Kalifornie, Louisiana, Havaj, New York a Texas. I když se nezdá, že by tito lidé měli jako domácí zvířátko pásovce, anebo jedli jeho maso, což je též zdroj infekce, přesto CDC rádo označuje ubohé zvíře za zdroj nemoci.

Očkování je velice škodlivé

Je to pravda, očkování je škodlivé. Tím není myšleno pouze očkování proti Covidu, ale všechna očkování, tak jak jsou, byla a budou. Je to špatný přístup k získání imunity, kdy jeho úspěšnost je založena na nárůstu protilátek, které jsou ve větším množství škodlivé a ne pomocné. Je to špatná teorie, špatně pochopený proces, špatná úvaha, ale velké výdělky pro farmaceutický průmysl. A to je ten hlavní problém.

Trung Nguyen, autor 58 knih, týkajících se převážně očkování, napsal: „Očkování je největší podvod v historii mediciny. Od r. 1796, což byl rok, kdy bylo vyrobeno první očkování proti neštovicím, každá generace byla zatížena nemocemi, které očkování způsobilo.“

25 historicky důležitých knih potvrzuje jeho výrok. Jsou to knihy, které napsali lékaři, vědci a jiní vzdělanci, plus zdravotní instituce. Jejich seznam je na konci zdrojového článku.

Nguyen píše v úvodu k jeho knize, ‘History of Vaccination‘ o tom, jak Dr. Hall Bakewell, hlavní vakcinátor na Trinidadu, napsal již v r. 1868: „Viděl jsem lepru a syfilidu, způsobenou očkováním. Lepra se stává na Trinidadu běžnou a její navýšení postupuje v souladu s očkováním.“

Dr. William S. Tebb napsal v r. 1892: „Rakovina je hlášena na vzestupu nejen v Anglii a na kontinentě (tj. Evropa), ale ve všech částech světa, kde je praktikováno očkování.“

Sir William Osler, významný lékař, 1868: „Syfilida je nepochybně přenášena očkováním.“

Andrew Mitchell, člen britského Parlamentu řekl: „Očkování učinilo vraždu legální. Sice neochrání před neštovicemi, ale je následováno slepotou a krticemi. Jennerismus (podle vynálezce očkování Jennera) je ten největší podvod, se kterým byla kdy lidská rasa zatížena skrze podvod a klam.“

Alfred R. Wallace, vědec, 1898: „Očkování je gigantický klam. Nezachránilo ani jeden lidský život. Bylo příčinou mnoha nemocí, mnoha úmrtí a obrovského množství naprosto zbytečného a nezaslouženého utrpení, že by mělo být příštími generacemi označeno za největší omyl nevědomého a předpojatého věku a jeho povinné vymáhání nejšpinavější skvrnou.“

Jane Kaufman, 13. září 2023

 

 

 

 

Sdílet: