28. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Mým posláním, pokud uspěji, je zničit Slovany

Text prohlášení Hitlera o zničení slovanských národů vyšel v Rusku poprvé.

“Mým posláním, pokud uspěji, je zničit Slovany,” řekl Adolf Hitler v rozhovoru s rumunským místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Mihaiem Antonescu.

Během jejich setkání v Berlíně 27. listopadu 1941 Hitler otevřeně oznámil plány na genocidu Slovanů.

Jegor Jakovlev, expert Ruské vojenské historické společnosti, vedoucí projektu Digitální historie, našel záznam z jednání a poprvé přeložil jeho plné znění do ruštiny. Dokument byl zveřejněn na portálu HISTORIA.RF. Originál tzv. „záznamu z jednání“ je uložen v archivu Národní rady pro studium bezpečnostních archivů v Bukurešti.

-Existence takového dokumentu byla známa již dříve. Spolu s dalšími ukořistěnými materiály byl odvezen do Moskvy a skončil v archivu ministerstva zahraničí SSSR. Tam s ním pracoval sovětský historik Alexej Ševjakov, který připravil monografii „Ekonomická a vojensko-politická agrese německého imperialismu v Rumunsku: 1936-1941“.

Tato kniha byla vydána v roce 1963 a právě tam jsem poprvé viděl citáty z dialogu mezi Antonescem a Hitlerem o plánech na zničení Slovanů. Obrátil jsem se na archiv, ale bez úspěchu: ukázalo se, že za Chruščovovy éry byl do Bukurešti vrácen velký korpus dokumentů, včetně toho, o který jsem měl zájem. Naštěstí v roce 2013 vyšel záznam z jednání mezi Hitlerem a Antonescem ve dvanáctém čísle rumunského vědeckého časopisu “Zargidava”.

Publikaci z archivu Národní rady pro studium bezpečnostních archivů v Bukurešti provedl Gheorghe Buzatu, profesor historie na univerzitě v Iași, kontroverzní nacionalistický historik. Nicméně dokument, který plně uvedl do vědeckého oběhu, mluví sám za sebe. – řekl expert Ruské vojenské historické společnosti, vedoucí projektu “Digitální historie” Jegor Jakovlev.

– Během rozhovoru mezi Mihaiem Antonescu a Adolfem Hitlerem v Berlíně 27. listopadu 1941 se diskutovalo o problémech, které rumunské vedení velmi znepokojovaly. První část záznamu je věnována rumunsko-maďarským vztahům, které i přes to, že obě země byly na oběžné dráze nacistického Německa, byly extrémně napjaté.

V roce 1940 v důsledku Druhé vídeňské arbitráže Maďarsko vzalo Rumunsku severní Transylvánii se smíšenou rumunsko-maďarskou populací. V tomto sporu se nacistické vedení postavilo na stranu Maďarů a slíbilo Rumunům kompenzaci na úkor SSSR. Navzdory těmto slibům však byla ztráta severní Transylvánie v Bukurešti prožívána velmi bolestně. Antonescu informoval Führera o brutální diskriminaci Rumunů v okupované oblasti a požádal ho, aby zasáhl a dosáhl „spravedlivého řešení“.

– Druhá část dialogu byla zcela věnována “slovanské otázce”. Antonescu upozornil Führera, že Rumunsko je kategorickým odpůrcem vytvoření nezávislé Ukrajiny. O těchto projektech Antonescu věděl. Rumunský politik poukázal na to, že slovanství je pro Evropu obrovský „biologický problém“, s odkazem na velkou velikost „primitivní“ slovanské populace, která je neslučitelná s evropskou kulturou a civilizací. V případě, že se po porážce SSSR objeví samostatná Ukrajina, začne podle Antonesca vtahovat zbytek východních Slovanů na svou oběžnou dráhu a promění se v novou hrozbu pro Evropu. To nelze připustit – argumentoval šéf rumunského ministerstva zahraničí.

– Zvláště zajímavé jsou odpovědi Hitlera, jak reagoval na připomínky Antonesca. Führer okamžitě souhlasí s tím, že Slované nejsou pro Evropu ideologickým, ale biologickým problémem, hovoří o extrémním nebezpečí „ruského problému“ a tvrdí, že je nutné společně najít metody „biologické likvidace Slovanů“.

Dále Führer Třetí říše hovoří o dobývání životního prostoru na Východě a říká, že jeho posláním, pokud se mu podaří jej naplnit, je zničit Slovany.

– Nebyla to jen prohlášení – politiku vyhlazení původního obyvatelstva Ruska, Ukrajiny a Běloruska do podzimu 1941 již nacisté prováděli celkem důsledně – řekl Jegor Jakovlev.  

– Jako hlavní nástroj nacisté viděli hlad, který se stal prostředkem k vyhlazování sovětských válečných zajatců a obyvatel velkých měst. Nejmonstróznější hlad byl organizován k vyhlazení obyvatel Leningradu, ale například obyvatelstvo Kyjeva a Charkova bylo také vystaveno vyhlazení uměle vyvolaným hladem. Tuto organizovanou humanitární katastrofu doplňovaly speciální akce SS a policie s podporou Wehrmachtu. Okupační režim byl naplánován tak, aby způsobil obrovskou úmrtnost mezi původními obyvateli a tím „vyřešil biologický problém“, o kterém 27. listopadu 1941 hovořili Hitler a Antonescu. Přičemž Židé a Cikáni byli podrobeni totálnímu vyhlazení.

V souvislosti s výše uvedeným má pro historické bádání velký význam záznam rozhovoru Mihaie Antonesca a Adolfa Hitlera. Jegor Jakovlev připravuje vědeckou publikaci dokumentu. Čtenářům předkládá obsáhlý fragment věnovaný osudu Slovanů.

Klíčová pasáž ze zprávy o schůzce Mihaie Antonesca:

„Führer začal bouřlivou diskusí o velkém slovanském problému, když mi třikrát prokázal tu čest přijmout můj názor, který jsem nastínil o evropské reorganizaci. Jako základ pro rozhovor mi Führer otevřeně řekl:

“Máte pravdu, slovanský problém je biologický, nikoli ideologický, jak jste řekl, a boj proti Slovanům musí vést všichni Evropané.”

“V budoucí Evropě by měly existovat pouze dvě rasy: latinská a germánská. Tyto dvě rasy musí spolupracovat v Rusku na zničení (doslova – dărâma, zbourání, strhnutí) Slovanů. Je nemožné postavit se proti Rusku právními nebo politickými formulkami, protože ruský problém je mnohem závažnější, než si mnoho lidí myslí, a musíme najít řešení, jak kolonizovat a biologicky odstranit Slovany.

Proto musí všechny evropské národy spolupracovat v boji proti Slovanům a zítra společně transformovat Rusko pro Evropu.

Proč by měli mít Belgičané 224 obyvatel na kilometr čtvereční, když jsou v Rusku tak obrovské prostory?

Proč musí moji západní Němci žít v těžkých podmínkách, když jim prostor na východě nabízí budoucnost?

Mým posláním, řekl Führer, pokud uspěji, spočívá v tom, zničit Slovany”.

Z TEXTU DOKUMENTU:

Setkání Mihaie Antonesca a Adolfa Hitlera v Berlíně, 27. listopadu 1941, Berlín

…Pak jsem požádal Führera, aby mi vysvětlil svůj pohled na ukrajinskou otázku, protože v Bukovině jsou některé složky německé armády, které jsou Ukrajincům nakloněny, a rumunská vláda bude muset brzy přijmout postoj k ukrajinskému problému v Rumunsku. A otevřeně říkám, že tento postoj může být pouze proti ukrajinskému živlu.

Vysvětlil jsem Führerovi, že to není věc vnitřního řádu, ale koncept obecného řádu, který jsem mu povinen předložit. Pro mě je velkým problémem obnovy Evropy v mírovém zítřku řešení slovanské otázky.

Slovanská otázka je dnes pro Evropu mnohem naléhavější a nebezpečnější než tlak německého lidu na Evropu pro Richelieua a Mazarina ve Vestfálské éře. Německý národ patřil k civilizaci Evropy. Německý národ byl ve středu Evropy a měl instituce slučitelné s evropskou civilizací; a přesto vestfálská koncepce měla znehybnit německý blok, rozdělit jej na nepřátelské státy a monarchie, aby zabránila jeho jednotě a pomocí protisíly zajistila nemožnost jeho expanze.

A slovanská masa po mnoho let nedělala nic jiného, ​​než že se transformovala a šla vpřed, zcela neslučitelná s evropským duchem, s civilizací Evropy. Komunismus není nic jiného než duchovní vyjádření slovanské rasy.

Početná a primitivní slovanská masa není pro Evropu duchovním problémem, ale vážným biologickým problémem spojeným s evropskou plodností. Je třeba najít radikální a seriózní řešení tohoto problému a domnívám se, že by se do této činnosti měly zapojit všechny evropské státy, protože jinak Evropa dosáhne jen dočasného míru a bude pracovat pro Slovany.

Přidání latinismu, na rasovém základě, k akcím germanismu proti Slovanům se mi jeví jako nutnost prvního řádu a pozice ohledně Slovanů musí být neotřesitelná, jakákoliv formule na odtržení, neutralizaci, okupaci slovanských území je zákonná.

Proto se domnívám, že vznik ukrajinského státu, a zejména velkého ukrajinského státu, je chybou celoevropského rozsahu a také se domnívám, že přílišné územní posilování a rozšiřování Bulharska je akcí ve prospěch Slovanů.

V každém případě pro Rumunsko Velká Ukrajina nebo Velké Bulharsko znamená, že slovanský problém přetrvává, ne-li se ještě zhoršuje. Protože ukrajinský stát na našich hranicích, založený na nacionalistických principech a proměněný ve slovanské jádro, přitahující protoplazmu slovanských mas ze zahraničí, a sjednocené a mocné Bulharsko na Balkáně, pouze sevře Rumunsko mezi dvěma křídly, hrozivějšími než včerejší. Rumunský národ je protislovanský a vždy byl protislovanský a přirozeně antisemitský.

Proto musí být Rumunsko využito v nových akcích Německa a ne oslabeno slovanskými útvary, které obkličují a obklopují jeho hranice.

Na závěr jsem řekl, že my, Rumuni, máme plnou důvěru ve věc míru a obnovy, které vede Führera maršál Antonescu pevně spojil svůj rumunský osud s německým v boji proti komunismu a Slovanům, aby zachránil rumunský národ.

Führer začal bouřlivou diskusí o velkém slovanském problému, když mi třikrát prokázal tu čest, že přijal stanovisko, které jsem uvedl o evropské reorganizaci. Jako základ pro rozhovor mi Führer otevřeně řekl:

“Máte pravdu, slovanský problém je biologický, nikoli ideologický, jak jste řekl, a boj proti Slovanům musí vést všichni Evropané.”

V budoucí Evropě by měly existovat pouze dvě rasy: latinská a germánská. Tyto dvě rasy musí spolupracovat v Rusku na zničení (doslova – dărâma, zbourání) Slovanů. Je nemožné postavit se proti Rusku právními nebo politickými formulkami, protože ruský problém je mnohem závažnější, než si mnoho lidí myslí, a musíme najít řešení, jak kolonizovat a biologicky odstranit Slovany.

Proto musí všechny evropské národy spolupracovat v boji proti Slovanům a zítra společně transformovat Rusko pro Evropu.

Proč by měli mít Belgičané 224 obyvatel na kilometr čtvereční, když jsou v Rusku tak obrovské prostory?

Proč musí moji západní Němci žít v těžkých podmínkách, když jim prostor na východě nabízí budoucnost?

Mým posláním, řekl Führer, pokud uspěji, je zničit Slovany.

ZDROJ

Pro Pokec24 přeložila Janinna

 

 

 

 

Sdílet: