28. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Vlády nedodržují pravidla WHO, její šéf proto oznámil zavedení nových covidových diktátů

Minulý týden v těžko popsatelné místnosti zdánlivě bez oken, která vypadala spíše jako bunkr než místnost pro tiskové konference, uspořádali nadějní světoví zdravotničtí diktátoři mediální brífink o aktuálních globálních zdravotních výzvách.

Diktátoři vydali „stálá doporučení pro covid“ a oznámili, že brzy budou následovat i další doporučení pro opičí neštovice, známé jako Monkeypox.

Níže jmenujeme některé z přítomných osob. Od začátku šíření zločinů proti lidskosti prošly již více než tři roky a nikdo z nich nemůže tvrdit, že je nevinný:

  • Generální diktátor Tedros terorista (šéf WHO)
  • Profesor Preben Aavitsland z Katedry globálního veřejného zdraví a primární zdravotní péče na Univerzitě Bergen v Norsku a člen poradního výboru WHO, který doporučuje „stálá doporučení“
  • Mike Ryan, irský epidemiolog, výkonný diktátor pro nouzové plánování
  • Sylvie Briandová z Královské společnosti tropické medicíny a hygieny, diktátorka připravenosti a prevence na epidemie a pandemie
  • Maria van Kerkhove, modelářka a čestná lektorka na Imperial College London, technická vedoucí pro Covid-19

Terorista Tedros začal briefing tím, že světu znovu vyhrožoval covidem:

„Před třemi měsíci jsem prohlásil ukončení pandemie Covid-19 jako globální zdravotní nouzové situace, přestože jsem upozornil, že covid zůstává globální hrozbou pro zdraví.“

Řekl, že počet případů, hospitalizací a úmrtí se snížil, ale jen proto, že méně zemí předkládá aktuální údaje WHO. \”Za poslední měsíc jen 25% zemí nahlásilo WHO úmrtí na Covid-19 a pouze 11% nahlásilo hospitalizace a přijetí na JIS,\” řekl.

Musíme se ptát, které země tvoří těch 25%, které stále plní požadavky nikým nevolených představitelů z WHO, nevládní organizace, která se ukázala jako podvodná. To už však Tedros neřekl.

„WHO v současnosti sleduje několik variant viru,“ oznámil terorista Tedros, „včetně EG.5, pro který dnes zveřejňujeme hodnocení rizika. Stále přetrvává riziko, že se objeví nebezpečnější varianta, která by mohla způsobit náhlý nárůst nových případů onemocnění a úmrtí.“

Potom se Tedros pokusil svalit vinu na druhé:

„Když jsem v květnu prohlásil ukončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19, oznámil jsem, že zakládám revizní výbor, který mi bude navrhovat stálá doporučení na podporu zemí, aby zvládaly onemocnění Covid-19 z dlouhodobého hlediska.

Dnes na radu výboru vydávám stálá doporučení pro země v sedmi hlavních oblastech. Tato doporučení posilují minulá doporučení, která WHO poskytla zemím ve svém plánu strategické připravenosti zveřejněném v květnu.“

„Stálá doporučení pro Covid-19“ jsou platná pro všechny „smluvní státy“ od 9. srpna 2023 do 30. dubna 2025, uvádí WHO.

V tomto bodě si autorka tohoto článku Rhoda Wilsonová myslí:

„Doufám, že 25% poslušných zemí poslouchá a rozhodne se přestat poskytovat své údaje. Jejich jednání slouží pouze k tomu, aby povzbuzovalo WHO, aby si myslela, že jejich fantazie se jednoho dne stanou celosvětovou zdravotnickou diktaturou .“

No a tady už jsou doporučení teroristy Tedrose a jeho výboru:

1. Všechny země by měly aktualizovat své národní programy pro Covid-19 pomocí strategického plánu připravenosti a reakce WHO.

2. Všechny země by měly sdílet společný monitoring nad Covid-19.

3. Všechny země by měly WHO nebo v otevřených zdrojích sdělovat údaje o onemocněních na Covid-19, zejména genetických sekvencích viru, úmrtích, závažných onemocněních a data o účinnosti vakcín. (Otevřené zdroje. Je jen náhoda, že Data Commons provozovaná společností Google, sbírá údaje z otevřených zdrojů do jedné celosvětové databáze? To by mohlo být užitečné nejen pro cenzuru, ale i ke shromažďování údajů, že země nepředkládají údaje WHO.)

4. Všechny země by měly nadále nabízet očkování proti Covid-19. (A tím pokračovat v genocidě.)

5. Všechny země by měly nadále podporovat a spolupracovat na výzkumu s cílem získat důkazy o prevenci a kontrole Covid-19.

6. Všechny země by měly poskytovat rovnocennou klinickou péči pro Covid-19, včetně přístupu k osvědčeným léčebným postupům a opatřením na ochranu zdravotnických pracovníků a pečovatelů. (Ignorovali a démonizovali osvědčené způsoby léčby, místo toho se rozhodli pro škodlivou a smrtelnou léčbu. Volá WHO opět po stejném?)

7. Všechny země by měly pokračovat v práci na zajištění spravedlivého přístupu k „bezpečným, účinným a kvalitním“ vakcínám, testům a léčbě Covid-19. (K tomu, abyste dokázali lhát tváří v tvář zdrcujícím a nevyvratitelným důkazům o prokázaných škodlivých „vakcínách“, je zapotřebí zvláštní druh charakteru. Při slově „spravedlivý“ můžeme hádat, že cílí na chudší země. Například africké národy by měly být alespoň stejně vystaveny genocidním vakcínám, ne-li více, aby doběhly západní země a byly rovněž postiženy.)

Závěr

Terorista Tedros, který ví, že hra skončila a momentálně už jen kope do mrtvého koně, ale není ochoten to přiznat, ještě řekl:

„Uvědomujeme si, že mnoho lidí ve vládách považuje Covid-19 za věc minulosti. Proč jsou tedy tato doporučení stále důležitá? Pro ty, kteří ztratili někoho, koho milují, pro ty, kterým nadále hrozí vážná nemoc nebo, pro ty, kteří nadále trpí komplikacemi po Covid-19 nebo dlouhým covidem, pro ně je Covid-19 stále každodenní hrozbou a každodenním traumatem. WHO nezapomene na Covid-19.“

Tak a tady máme důvod, proč se WHO stále nevzdává. Jedná se zřejmě o nostalgii za pocitem důležitosti během pandemie.

Vlády nemohou zapomenout na covid, řekl diktátor, protože „tato doporučení nejen chrání před covidem, ale pomohou zemím předcházet jiným chorobám a reagovat na ně… Rada WHO momentálně diskutuje io stálých doporučeních pro opičí neštovice, které vydá později tento týden.“

Tím, že se pokouší o psychologickou manipulaci s pocity jednotlivců, kteří trpí traumatem z covidu, doufá snad WHO, že jí lidé budou důvěřovat a tlačit na politiky, aby se podřídili světové zdravotnické diktatuře?

Víme, že hrozbou není covid. Víme také, že to nejsou jen naše vlády, ale ještě více je to WHO, která se stala každodenní hrozbou pro naši svobodu a blahobyt. Narušujte jejich plány. Nedodržujte jejich doporučení a tlačte na politiky, aby dělali totéž. #Vystoupit z WHO

Autor: Rhoda Wilson, Zdroj: expose-news.com 

 

 

 

 

 

Sdílet: