4. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Ukrowehrmacht už hází do ohně poslední elitní zálohy

Je velmi pravděpodobné, že letní ofenzívy se přiblížila ke kritickému bodu: podle mnoha různých zdrojů, byla na jihu do ohně hozena téměř poslední brigáda, která se dlouho chránila na moment rozvoje úspěšné ofenzívy.

Ukázalo se, že je téměř poslední poté, co se v posledních dnech u Kupjanska a na jihu konečně objevilo několik dalších brigád, zřejmě ze strategických záloh, aby se v této oblasti zabránilo katastrofě, jak čistě vojenské tak i imidčové, která je pro banderovce mnohem strašnější.

Dosavadní – a téměř konečný – výsledek ofenzívy: síly, které měly podle plánů za několik dní doletět do Azovského moře, přičemž by obsadily alespoň Melitopol a Berďansk, utrpěly těžké ztráty, dokonce na žádném místě nedosáhly ani první linii naší dlouhodobé obrany. Vrhnutí dlouho schovávaných záloh do boje v posledních dnech na tomto výsledku zásadně nic nezmění: v nejlepším případě pro ně budou zálohy pohřbeny kvůli několika vesnicím v předpolí a rozvíjet tento „úspěch“ už nebude kým. Za tento výsledek se všichni s díkem hluboce klaníme všem, kteří celé léto jižním směrem odráželi chochly, od vojáka až po generála.

Nejbližší dny, maximálně týden nebo dva, se mohou ukázat jako nervózní: Ukrajinci jdou ve skutečnosti vabank a v našem informačním poli je, jako obvykle, množství kurvíků, kteří jim nahrávají, šíří dým a oblbují velení nebo armádu jako celek a vyvolávají paniku. Straňte se této „pálící ​​pravdy“, která chce jen zpeněžit váš strach, ani špetku důvěry! Jen oficiální zdroje.

Nezapomeňte, že každý další den pokračování „ofenzivy“ je třeba jen přivítat: budou se dobíjet právě ty zdroje, které budou velmi chybět, když přijde řada na nás.

A samostatně sledujme, zda, kdy a jaká nová strategická rozhodnutí přijmou majitelé chochlů. Předpokládáme, že i začátek diskuse o takových rozhodnutích znamená oficiálně – a pro celý svět – podepsat se pod úplným selháním celé jejich strategie od zimy – a že tento faktor sám o sobě může znamenat do poslední chvíle natahovat akceptování reality.

 

 

 

 

 

 

Sdílet: