5. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jak je možné, že si farmaceutické firmy koupily tak mnoho vlád po celém světě?

Mezi mnoha alarmujícími odhaleními z Facebookové aféry je objevení se podivné oficiální politiky, která dominovala platformě v letech během covidu.

„Pro obsah, který nesplňuje jistou úroveň, jsme zavedli snížení jeho dosahu,“ napsala společnost 16. července 2021.

„Například, když někdo sdílí příspěvky s negativními vedlejšími účinky vakcín. Také příspěvky zpochybňující povinné očkování s tvrzením, že jde o překračování pravomocí vlády. Ty omezíme. Nejsou to nepravdivé informace, ale vedou k negativnímu postoji k očkování.“

Tato dříve důvěryhodná platforma se stala hlavním zdrojem zpráv pro miliony lidí. Její uživatelé věřili, že jde o autentické vyjádření toho, co si myslí a dělají jejich přátelé.

Ukazuje se však, že za jakékoli poukázání na poškození způsobené vakcínami byli lidé umlčeni. Mezitím významná média na všech křičela, že tyto vakcíny jsou potřebné, bezpečné a účinné, ale nic z toho nebyla pravda. Uživatelé však nevěděli, co se opravdu děje.

Pravidla prosadila americká federální vláda na všech hlavních platformách sociálních médií. Toto masivně deformovalo veřejnou diskusi. Každý, kdo mluvil o nevýhodách vakcíny, byl považován za blázna a nebezpečí pro společnost.

Všechna tvrzení, která byla v rozporu s vládní a farmaceutickou linií, byla omezena nebo vymazána, protože vytvářela „negativní prostředí pro vakcíny“.

Mě osobně v mnoha článcích odsoudili za to, že jsem kladl otázky o očkování.

Není proto divu, proč bylo tak neuvěřitelně obtížné získat skutečnou představu o rizikovém profilu těchto vakcín. Věkový gradient rizika covidu byl během celého období značně zamlžený, a to vše v zájmu zavedení plošných lockdownů a následného očkování pro každého, dokonce i pro ty, pro které virus nepředstavoval žádné riziko.

Dodnes se na toto téma v oficiálních kruzích nediskutuje otevřeně. Žádné velké médium ani technologická firma se neomluvily. Máme jen výše uvedenou dokumentaci o politice, protože Sněmovna reprezentantů pod kontrolou republikánů přiměla Marka Zuckerberga zveřejnit to.

Nyní víme, že oficiální politikou vlády a jejích přidružených technologických společností bylo udržovat veřejnost v nevědomosti.

Rozsah škod a úmrtí způsobených vakcínou je ponechán na nezávislých výzkumných pracovníkech, kteří pracují na tsunami případů a těžko dostupných údajů. Není pochyb o tom, že existuje společné úsilí to všechno zakrýt. Všechno se to děje jménem vítězných farmaceutických společností a jejich nasazení nové technologické platformy pro to, co nazývají vakcíny, i když před několika lety by se mRNA injekce nikdy takto nenazývaly.

Někteří lidé nejsou překvapeni silou tohoto odvětví. Já jsem. Všechno je to pro mě nové. Když přišli lockdowny, moje teorie byla, že skupina strašidelných intelektuálů využívala společenský řád jako experiment na kontrolu šíření viru, který byl předurčen k neúspěchu.

Nikdy jsem si nepředstavoval, že je za tím nějaká větší agenda vládnoucí moci. Určitě jsem si nikdy nepředstavoval, že za oponou jsou farmaceutické firmy.

Když jsme poprvé začali poslouchat zprávy o příchozím „protijedu“, okamžitě jsem změnil názor. Ze čtení jsem věděl, že vakcíny jsou použitelné pouze pro stabilní viry s neměnnými profily. Neštovice, spalničky, příušnice, dětská obrna a jiné se do této skupiny kvalifikují. Ale koronavirus rychle mutuje, zvláště proto, že se velmi rozšířil kvůli poměrně nízké úmrtnosti.

Nikdy jsem si nepředstavoval, že vakcína proti takovému viru někdy získá schválení. Moje operační chápání FDA bylo, že byrokraticky odmítala riskovat. Více se přikláněla k odmítnutí schválení, než k jeho předčasnému udělení.

Tento můj předpoklad byl nesprávný. Využijec výmluvy pro nouzový stav a zavržení všech dostupných terapeutik (ivermektin, hydroxychlorochin a podobně) jako podmínku pro nouzové schválení, byly vakcíny nakonec schváleny.

Když byla míra proočkovanosti nízká, vláda tvrdě zakročila zavedením povinného očkování (nebo omezeními pro neočkované). Velká města byla ve skutečnosti segregována na základě očkovacího statusu. Byly zavedeny digitální pasy. Tyto většinou dopadly jako propadák.

Lidé dali výpověď z práce, přestěhovali se do nových míst a obrovskému množství se podařilo vyhnout jehle. Proočkovanost byla ještě nižší při posilovacích a bivalentních dávkách, které byly podobně narychlo schváleny.

Jak tohle všechno můžeme vysvětlit?

Regulační úřady dostávají polovinu nebo i více financí do svého rozpočtu od farmaceutických společností.

Média šíří propagandu, protože tři čtvrtiny nebo ještě více jejich příjmů z reklamy pochází z právě z farmacie. Samotný vývoj vakcín těžil z obrovských vládních grantů. Společnosti, jejichž výrobky získají schválení, pak mají úplný patentový monopol na léky a mohou podniknout právní kroky proti všem pokusům o jejich reprodukci.

Nicméně víc než cokoli jiného, ​​tyto vakcíny těží především z ochrany před odpovědností za škody, které způsobí. Jen se zamyslete nad tímto. Proč by nějaká vláda udělila takovou imunitu před zodpovědností? Nedává to žádný smysl.

Pokud jsou vakcíny bezpečné, nebylo by nutné žádné odškodnění. Pokud nejsou bezpečné, pak takové odškodnění by bylo hrubě nezodpovědné.

Přesto v roce 1986 američtí zákonodárci schválili zákon č. 42, § 300aa-22, který říká:

„Žádný výrobce vakcíny nebude zodpovědný v občanskoprávním řízení za škody způsobené poškozením nebo smrtí související s vakcínou podanou po 1. říjnu 1988, pokud poškození nebo smrt vyplynuly z vedlejších účinků, kterým se nedalo vyhnout, ačkoli vakcína byla řádně vyrobena, ke správnému použití a obsahovala varování.“

Zákon PREP z roku 2005 to dále kodifikoval. Toto bylo použito v březnu 2020. Vláda mohla zemi a světu také oznámit: Jdeme vám ublížit. Je to pravý opak Hippokratovy přísahy. Tento případ ukazuje, proč se vyžaduje taková přísaha.

Když toto všechno sečteme, dostaneme zcela neobhajitelný a otevřeně provozovaný průmyslový monopol.

V současnosti FDA, která vyhnala ze svých řad kohokoli s integritou, běžně schvaluje léky bez řádně provedených klinických zkoušek. Zdá se, že se to děje denně – vakcíny proti RSV a OCT antikoncepce jsou dva nedávné případy.

Nová šéfka CDC (Centrum pro kontrolu onemocnění) se veřejnosti představila s velkým tlakem, aby všichni dostali vakcínu proti RSV, zejména kojence.

Jednoduše neexistuje žádná teorie politické ekonomie, medicíny, politologie, filozofie nebo etiky – ať už starověké nebo moderní, levice nebo pravice – která by dokázala ospravedlnit takový absurdně nebezpečný systém.

Jedna věc by byla, kdyby takový průmyslový monopol nadělal nepořádek v jednom sektoru života, ale naše doba odhalila něco mnohem šokujícího. Farmace si v podstatě koupila většinu vlád na Západě a přinutila je plnit její pokyny.

Toto je jednoduše netolerovatelné. Například tvrzení, že nežádoucí účinky těchto vakcín jsou vzácné. Jak vzácné, to nevíme. V každém případě „vzácné“ nemá žádnou pevnou definici. Navíc, pokud jsem mrtvý na ulici, když mě projel autobus, nedělá mi dobře, pokud kolemstojící stojí kolem a prohlašují, že moje smrt je vzácná. Pro mě je šance, že mě zabije autobus, je ex post facto 100 procent.

To, co očkování s poškozeným zdravím potřebují, je soucit, pozornost veřejnosti, péče a kompenzace. Je urážkou, aby někdo degradoval jejich těžkou situaci jako irelevantní a tvrdil, že vědomost o ní přispívá k „negativnímu prostředí pro vakcíny“.

Toto není Sovětský svaz a nežijeme v zemi založené jako biomedicínský bezpečnostní stát, ve kterém vládnou farmaceutické monopoly využívající lidi jako pokusné králíky v genetických experimentech.

Celá tato mašinérie musí okamžitě skončit, počínaje koncem imunity za způsobené škody. Nikdy neměla být udělena. Po diskreditaci svých vakcín už firmy Moderna a Pfizer čelí dramatickému poklesu cen akcií. Co by se asi stalo s jejich akciemi, pokud by snášely finanční důsledky za škody, které napáchaly?

Brownstone Institute spolupracuje se stránkou The Epoch Times na promítání úžasného filmu „ Nevidená krize “. Jedná se o poškození vakcínou. Najít místo k promítání filmu nebylo jednoduché. Jakmile se „nezávislá“ kina ve městě dozvěděla o tomto tématu, začala odmítat promítání. Fascinující.

Krize je opravdu přehlížena. Je třeba ji začít vidět, chceme-li opět získat status civilizovaného národa, který si vládne sám.

Autor: Jeffrey A. Tucker, Zdroj: theepochtimes.com 

 

 

 

 

Sdílet: