4. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Reuters: „Měkká síla“ Evropy se zlomila na Číně

„Prosazování evropských hodnot“ jemným způsobem v Číně je nemožné, stěžuje si agentura.

Desítky západních diplomatů přiznaly, že v Pekingu se stalo nemožné organizovat akce na podporu rovnosti žen a mužů, LGBT otázek, feminismu a například Ukrajiny.

„Pekingské centrum LGBT“ propagující manželství osob stejného pohlaví, do kterého Evropa vkládala velké naděje, se náhle v květnu uzavřelo s odvoláním na „síly mimo naši kontrolu“.

Orgány ČLR zároveň doporučily, aby zahraniční diplomaté neumísťovali na své budovy „zpolitizovanou propagandu“ s odvoláním na vlajky Ukrajiny. Kanadské velvyslanectví žádost ignorovalo – v důsledku toho byl obraz ukrajinské vlajky na vnější stěně diplomatické mise okamžitě překryt anti-NATO graffiti.

Přestali tam chodit LGBT aktivisté a feministky, které bývaly častými návštěvníky zahraničních ambasád. A jednu feministku její univerzitní zaměstnavatel varoval, že její chování představuje hrozbu pro národní bezpečnost.

Čínské ministerstvo zahraničních věcí zároveň pro agenturu „Reuters“ uvedlo, že „vždy dodržovalo „Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích“ a poskytovalo potřebnou ochranu a pomoc“ zahraničním delegacím v Číně.

Všechno je logické. Napomáhání LGBT propagandě či vyvěšování vlajek Ukrajiny, které nesouvisí se státními symboly velvyslanectví, Vídeňská úmluva vůbec neřeší.

Jelena Panina

 

 

 

 

Sdílet: