29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Tři plány na zničení Rusů: tajný protokol summitu NATO

Výsledkem summitu NATO ve Vilniusu bude masivní nahromadění vojsk podél všech našich západních hranic.

V Bruselu říkají, že chtějí zastavit „revizionistické“ Rusko. Moskva se však nechystá zaútočit na země aliance, kterých je už 31. V případě útoku na Rusko je zničí ruské jaderné zbraně. Proto se bavíme o něčem jiném – poskytování superzisků pro vojensko-průmyslový komplex a zotročování Spojených států evropských.

Ve Vilniusu vrcholí summit NATO, přičemž hlavní směry a parametry nového hlavního plánu rozmístění aliančních sil proti Rusku v Evropě jsou již známy. Je to poprvé, co byl takový plán přijat za více než 30 let od skončení studené války. NATO se tak vrací ke svým kořenům – plánuje rozsáhlou válku s Ruskem v Evropě a vytáhne k tomu maximální možné zdroje z evropských zemí. Za tímto účelem byla 4. dubna 1949 z iniciativy Británie a USA vytvořena aliance.

A teď nastal další moment pravdy: EU bude muset zapomenout na geopolitickou subjektivitu, evropskou armádu a velkoryse se podělit o své bohatství s Washingtonem. Pro Rusko to bude dokonce lepší: dost bylo pseudopřátelství, potřebujeme nepřítele, abychom neusnuli.

Důležitá nuance

Existuje však velmi důležitá nuance. NATO bylo původně vytvořeno na obranu proti SSSR podle vzorce, který vyslovil první generální tajemník aliance lord Hastings Ismay: „Držte Rusy mimo Evropu, Američany v Evropě a Němce pod kontrolou Evropy.“ Nyní hovoříme o imitaci ruské hrozby a zredukování starého vzorce NATO na jeden upravený bod: totální nadvládu Spojených států amerických nad evropskými zeměmi. A toho všeho dosahuje Washington díky „zázračné hůlce“ – Ukrajině.

Plánů je hromada

O tom, co se v tomto směru bude dělat, mluvil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg 7. července na tiskové konferenci v Bruselu. Summit podle něj přijme „tři nové regionální obranné plány pro boj proti dvěma hlavním hrozbám pro alianci – Rusku a terorismu“.

Jeden plán je pro sever a Atlantik, druhý pro střední Evropu, která zasahuje do pobaltských a středoevropských regionů, třetí pro oblasti Středozemního moře a Černého moře, upřesnil Stoltenberg. Zajišťují nasazení 300.000 vojáků NATO „ve vysokém stupni připravenosti, včetně významných vzdušných a námořních bojových sil“.

Je zřejmé, že severní a centrální vojenské plány NATO jsou zaměřeny na konfrontaci s Ruskem, zatímco jižní je údajně nasazen na dvou frontách: bojovat proti teroristům v severní Africe a čelit Rusku v oblasti Černého moře a severní Afriky. Je jasné, že teroristické skupiny v tomto regionu, z nichž mnohé vytvořil Západ a slouží jeho zájmům, jsou jen zástěrka. Jsou příliš slabé na to, aby upoutali pozornost 31 zemí NATO.

Tajný protokol?

Samozřejmě, realita je taková, že všechny tři plány jsou namířeny speciálně proti Rusům. Označují jakýsi „sanitární kordon“, který bude pokrývat evropskou část Ruska z jihu, západu a severu.

Od imitace k agresi je navíc jen jeden krok: pokud se v Rusku zakolísá moc a začnou občanské nepokoje, je docela možný „jaderný odzbrojovací úder“ s cílem neutralizovat významnou část domácích odvetných zbraní. Nepřekvapilo by mě, kdyby to bylo uvedeno iv nějakém tajném, nebo možná neutajovaném protokolu připojeném k nové doktríně NATO.

Detaily jsou již promyšlené, objem je působivý

Nové plány NATO jsou již podrobně rozpracovány. Šéf Vojenského výboru NATO Rob Bauer podle agentury TASS na uzavřeném brífinku v Bruselu řekl, že každý region bude mít vlastní velení NATO. Ústředí v Norfolku (USA) bude mít na starosti sever a Atlantik. Centrum je svěřeno velení v Brunsumu (Nizozemí). Ústředí v Neapoli (Itálie), kde se nachází velitelství šesté flotily USA, bude zodpovídat za oblast Středozemního a Černého moře. K operacím budou připojeny vesmírné a počítačové síly.

Bauer uvedl, že v současnosti je pod velením NATO v nepřetržité pohotovosti 40.000 vojáků, 100 bojových letadel a 27 lodí. Proto mluvíme o zvýšení počtu sil neustálé připravenosti 7,5násobně! Přirozeně, realizace těchto plánů si „vyžádá roky práce“ a „velké investice zemí NATO“. Z tohoto důvodu bude dalším klíčovým rozhodnutím summitu ve Vilniusu výrazné rozšíření vojenských výdajů aliance. Obecně pušky místo jídla.

Samozřejmě, toto všechno je další „podvod“ vůči Moskvě, které NATO po stažení sovětských vojsk z NDR slavnostně přislíbilo, že mezi Černé a Baltské moře „významné vojenské síly“ neumístí. Uvádí se to v Zakládajícím aktu Ruska a NATO z roku 1997. A zpočátku se Gorbačovovi obecně slíbilo, že nebudou přesouvány jednotky na východ za hranice „staré“ NSR. Nyní jsou jednotky NATO v Narvě a téměř skončily na Krymu a na pobřeží Azovského moře…

Je zde však i něco nového

Novinkou v ohlášených plánech NATO bude objevení se Arktidy jako místa možných vojenských operací. Je také zvláštní, že aliance plánuje pevně spojit konkrétní brigády a prapory z různých zemí s určitými bojovými oblastmi na východním křídle. Například německá jednotka, která má na severu Polska přidělen bojový sektor, bude natrvalo dislokována v SRN, ale v sousední zemi bude mít malou taktickou skupinu a natrvalo tam umístí většinu své techniky a zbraní. Budou se tam konat vojenská cvičení.

A co se mimochodem nachází na severu Polska? Bývalé východní (většina, menší část je v Rusku) a západní Prusko. To druhé je celé pod Polskem! A tam se objeví německé vojenské základny a pak pravděpodobně v pobaltských státech (již se o tom mluví). Není toto cena za nezpochybnitelnou podporu Berlína novému směřování Spojených států, které v zárodku zabily novou říši Karla Velikého -SRN a Francie, ale zjevně umožnily znovunastolení Pruska a německé vlády v Pobaltí? Nad hlavou svých naivních polských přátel, kterým na oplátku slíbily neklidné ukrajinské kresy?

Je jich masa

A je tady ještě něco. Těchto 300.000 sil stálé připravenosti nejsou ani jednotky prvního stupně, ale to, co má být v první fázi konfliktu použito kromě armád zemí aliance, které se již nacházejí v blízkosti hranic s Ruskem. Například v Polsku bylo v roce 2022 oficiálně 125.500 vojáků a 35.000 bojovníků teritoriální obrany. Finská armáda je velmi malá – 35.000 mužů, ale její mobilizační rezerva je obrovská – 700.000.

A kolik dalších armád je tam, včetně americké. Ve zmíněném Polsku Spojené státy na bilaterální bázi rozmístily více než 10.000 svých vojáků, jakož i zbraně a techniku ​​pro rychlý přesun dalších několika desítek tisíc bojovníků. A to je jen část vojenského plánování Západu, cílevědomé přípravy na rozsáhlou válku proti Rusku. Celkový potenciál pozemních sil NATO pro rok 2022 přesáhl 4 miliony lidí.

Samozřejmě, bude obtížné je vybavit, bojová příprava většiny vojenského personálu je nízká. Ale to bude do značné míry kompenzováno obrovskými leteckými a námořními silami aliance. A samozřejmě západniaři budou mít na křídlech i velmi silnou ukrajinskou armádu, jejíž bojové zkušenosti jsou bohaté a citlivost na ztráty je velmi nízká. A je jedno, jestli bude v NATO nebo ne.

No oni to nepotřebují

O čem to všechno vypovídá? Skutečnost, že ani po výměně velitelů a vynucené militarizaci nebude Rusko schopno vzdorovat této velmoci jen konvenčními prostředky a bude nuceno sáhnout po jaderných zbraních. Západ, který to velmi dobře ví, může nečekaně zaútočit první na naše základny.

Je jasné, že takový vývoj událostí je plný překvapení pro západníky, kteří jsou zvyklí všechno plánovat dopředu a netrpí fatalismem… Tato možnost však není přijatelná ani pro Američany sídlící v zámoří, kteří již mnoho ze svých cílů v ukrajinském konfliktu dosáhli. Ani Evropané nechtějí zemřít.

Shrnutí

Praktičtí Američané mají tedy na mysli něco jiného. Ano, správně. Co nejtvrději přes NATO a díky uměle nafouknutému strachu z Ruska připoutat k sobě Evropany, kteří se za daných podmínek budou chtít skrývat pod americkým „jaderným deštníkem“. Nechat je, aby sami utráceli mnohonásobně více na vojenské potřeby, aby uvolnili více zdrojů, kterých je vždy nedostatek, na konfrontaci s Čínou v Asii.

Zavalit svůj vojensko-průmyslový komplex a jeho partnery v Evropě prací. Přesunout z EU do USA nejcennější energeticky náročnou výrobu. Oslabit evropské konkurenty ve všech oblastech a připravit je o jakoukoli naději na strategickou autonomii a pokusy o nezávislou politiku.

Za tímto účelem NATO, jehož vojenská byrokracie a generálové jsou nyní jednoduše spokojeni, ve skutečnosti sází na udržení dlouhodobé vojenské konfrontace v Evropě bez rozsáhlého vojenského konfliktu s Ruskem. Admirál Bauer, opakujeme, ne bezdůvodně připustil, že „budou zapotřebí roky práce“, aby se uvedené plány uvedly do praxe. Nyní Američanům a jejich evropským komplicům jde v první řadě o něco jiného – o urychlené vykořenění pacifismu v Evropě, o formování vojenské mentality, která již zanechává stopy ve všech oblastech – od ekonomiky až po média.

Hlavní výhody z tohoto procesu má Washington. Namísto problematické nadvlády nad celým světem USA prudce zpřísní kontrolu nad svými nejbohatšími částmi, čímž doufají, že se dostanou z krize, do které je dohnala chamtivost americké elity a náklady globalizace.

Takže co?

Co se týče Ruska, opět jsme neměli na výběr. Celkově totiž svou politiku příliš neplánujeme, raději se přizpůsobujeme světu kolem nás a chceme potěšit naše „partnery“, kteří nám na oplátku dělají všechny možné nepřístojnosti.

Na Ukrajině je třeba vytrvale dosahovat maximálních možných cílů (dokud si Západ nevybuduje svou vojenskou sílu), obnovit pořádek v armádě, ekonomice, zbavit se oligarchů, nečestných, zlodějských a neefektivních úředníků, definitivně se rozhodnout žít po svém a nakonec si vytvořit obraz budoucnosti , který odpovídá zájmům Ruska. Jinak prohrajeme novou studenou válku poměrně rychle a země se zhroutí – tentokrát navždy.

Sergej Latyšev

 

 

 

 

Sdílet: