29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Petr Michalů: NEEXISTUJE NEZÁVISLÁ JUSTICE – natož pak ta česká; zrovna tak, jako neexistuje žádná svoboda a žádná demokracie

?????????????????????????????????????????????????????????

(Trochu osvěty)

     Každá justice („spravedlnost“, její orgány) je vždy velice silně závislá na politické moci, na režimu, kterému oddaně slouží, a ruku v ruce s tím, i například, na „žádoucí a celé společnosti prospěšné“ objednávce někoho!

Znovukaždá justice je vždy závislá (a to plně!) na systému, režimu, ve kterém působí, ve kterém vykonává svoji činnost, neboť tento systém, režim reprezentuje, zaštiťuje, hájí, zastupuje, brání, pracuje pro něj, oddaně, servilně, patolízalsky mu slouží.

Pokud by tomu tak nebylo, nemohla by vykonávat svoji činnost. Soudci, a vůbec, všichni činitelé celé té mašinérie justice neloajální, nepohodlní režimu (což ve skutečnosti znamená nepodlézaví režimu) by byli (a také někteří již jsou!) režimem, systémem, odstavováni, byla by jim (a některým již je!) znemožňována nebo přímo zakázána jejich činnost, nebo by byli i jinak sankciováni. Což tedy i, samozřejmě, naprosto vylučuje všeobecně známé a stále nám a celé společnosti podsouvané a vnucované otřepané klišé O nezávislosti soudců a justice.

     Jaký je rozdíl mezi současnou česko-ukronacistickou justicí a „českou“ justicí v tragicky proslulém období německé nacistické okupace – v Protektorátu Čechy a Morava/Protektorat Böhmen und Mähren (15., resp. 16. března 1945 – 9. května 1945)? Vůbec žádný! V obou tragických, pro náš národ likvidačních, etapách naší nedávné historie byl režimem připuštěn, dovolen jen a pouze jeden správný názor, náhled na vše dění ve společnosti a ve světě – a to ten provládní, prorežimní! (Jeden rozdíl přece jenom je – zatím se nepopravuje, netrestá trestem smrti – zatím…!)

Za německého protektorátu Čechy a Morava/ Protektorat Böhmen und Mähren byla naše „česká“ justice plně ve vleku a pod diktátem německé nacistické Hitlerovy Třetí říše a oddaně, horlivě sloužila Hitlerovi a celé té goebbelsovské propagandě.

Za současného česko-ukronacistického protektorátu (jehož symbolem je nejen všude přítomný modrožlutý hadr, ale už i obecně všude záměrně a provokativně spolu používaná modrá a žlutá barva) je naše „česká“ justice opět ve vleku a pod diktátem tentokráte eurobruselsko-fašistické říše pojmenované Evropská unie (která je ostatně jen dalším novým pokračováním druhoválečně zničené Hitlerovy nacistické říše) a ještě oddaněji, věrněji, horlivěji a podlézavěji tomuto zločineckému fašistickému seskupení patolízalsky slouží a jeho fašistickou, nenávistnou, rusofobní propagandu povýšila dokonce nad zákony (tj. nad Ústavu ČR, nad Listinu základních práv a svobod, nad zákony ČR).

     Vy, čtenáři,

prosím, pozorně si prohlédněte obrázky a popřemýšlejte, opravdu nevím, jak ještě lépe názorně ukázat a vysvětlit omšelé, otřepané klišéO NEZÁVISLOSTI JUSTICE A SOUDŮ“.

Mgr. Petr Michalů

 

 

 

 

Sdílet: