29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jane Kaufman: Ti lidé ve WEF, OSN a WHO nemohou být normální

To již víme, že Světové ekonomické forum (World Economic Forum, dále WEF) nám jde po autech. Možná nám nepřejí pohyblivost a jakési zdání osobní svobody, kterou osobní automobily skýtají. V dokumentu, který vydali ve spolupráci s kredit kartou VISA, se dožadují drastického snížení počtu aut do roku 2050. Takže z jedné strany výrobci a ekonomická situace prodej aut vyžadují a ze druhé strany je WEF potírá.

Chtěli by, abychom používali automatizované druhy transportu a přesunuli se do více stěsnaných měst, kde bychom dojíždět nemuseli. Docela jim uniklo, že ani automatizované druhy dopravy, ani těsná města, tak zvaná 15-minutová města, kde je všecko na dosah během 15 minut chůze, ještě neexistují. Vytvořit je pro celou dnešní populaci by byl Herkulovský úděl, což je zřejmě nezastrašuje. Nakonec – daňoví poplatníci to zaplatí. Na rýsovacím prkně, nebo na počítačové obrazovce to vypadá dobře, tak proč ne?

Podle nich, je nutno používat výhradně elektrické dopravních prostředky, jezdit společně s druhými lidmi a navrhnout více těsná města. Zřejmě si neuvědomují, že ne všichni lidé jezdí pokaždé stejnou cestou, takže jezdit společně s druhými není často možné.

Také asi nevědí, že se elektřina vyrábí spalováním uhlí, nebo jiných materiálů, nebo také používáním jaderných paliv. To, že by takové množství elektřiny, které by bylo na jejich plán zapotřebí bylo vyráběno větrnými, slunečními, nebo vodními elektrárnami, nepřipadá v úvahu. Každý, kdo nepropadl v základní škole si dokáže spočítat, že žádný z těchto zdrojů nemá dostatečnou kapacitu, aby takový provoz utáhl.

15-minutová města jsou naprostý nesmysl

Tento nápad je možno snadno vyvrátit výsledky pokusu, který kdysi provedl Dr. John Calhoun z Národního institutu pro zdraví (National Institue of Health, neboli NIH) ve Washingtonu. Použil bílé myšky k tomu, aby sledoval nárůst jejich populace a vliv tohoto množení na jednotlivce. Poté publikoval nejen výsledky pokusu, ale také vydal film, kde některé jeho části zachytil.

V 16-oddílovém myším ráji začal pěstovat bílé myšky, které měly veškeré pohodlí, dostatek potravy, vody a zajímavé prostředí. I nakažlivé nemoci byly pod kontrolou a samozřejmě žádní dravci, kteří by je ohrožovali, nepřipadali v úvahu. Myšky označil barevně na kůži, takže mohl sledovat i chování jednotlivců.

Prvních 100 dnů procházely myši obdobím, kdy si zvykaly na nové prostředí, vybíraly si a označovaly své vlastní oblasti, dělaly hnízda a množily se. Jejich populace se zdvojnásobila každých 60 dnů, což nevadilo, místa bylo dost. Celá stavba by pojala až 3 000 myšek.

Další období trvalo asi 250 dnů, kdy se začaly projevovat rozdíly v používání potravy a ve využívání možností, které jim současné bydliště skýtalo. V některých částech začaly myši vyžadovat více potravy a vody, jinde méně. Také množení bylo různé a v některých oblastech docházelo k přemnožení.

Třetí období trvalo 300 dnů. Během této doby se populační růst zpomalil. Nově narozené myšky měly potíže s vyhledáním vlastního prostoru, protože většina míst byla již obsazena. Začalo docházet k násilnostem. Přebyteční myšáci se dožadovali pozornosti myšek, ale byli zamítnuti. Tito se pak choulili dohromady a propadali krátkým záchvatům zuřivosti. Sklony k výbuchům vzteku byly stále častější. Některé myšky se staly doslova obětí druhých a byly neustále napadány. Pak měly pokousané ocásky a jevily jiné známky násilí.

Další myšky, které vyrostly až do dospělosti, se chovaly podivně. Všechen čas věnovaly pěstění svých kožíšků, jedly, pily a spaly. Nikdy se neslučovaly s ostatními, neměly zájem o pohlavní styk a už vůbec nechtěly bojovat. Měly bystrá očka a dobře udržovaná tělíčka. Jevily sice o všecko zájem, ale přitom byly velice hloupé.

Když populace v myším ráji dostoupila počtu 2 200, nastalo období, kdy myšky začaly vymírat. Každá z nich si míň a míň všímala dalších myšek, i když žily všecky společně, v poměrně těsném sousedství. Dr. Calhoun usoudil, že neustálý kontakt s tolika dalšími myškami byl pro ně nepochopitelný. Násilí dostoupilo takové výše, že většina obyvatel měla pokousané ocásky a některé myši měly ocásky ukousnuté. Postupně všecky myšky vymřely.

Následovník Dr. Calhouna, Dr. James Hill udělal podobný pokus s krysami. Vybral zdravé jedince, kterým operativně vpravil do těla malou, elektromagnetickou jednotku, která sledovala aktivitu zvířete. Jejich nové bydliště bylo poschoďové a velice prostorné. Krysy se kupodivu nezačaly věnovat vytváření svých obydlí a označování vlastního prostoru tak jako myši, ale napřed začaly zkoumat své okolí.

Čím víc se jejich populace množila, tím víc se matky přestávaly starat o svá mláďata a o hnízdo. Postupně docházelo rovněž k násilnostem a všecko postupovalo shodně jako předtím u myší. Objevily se násilné typy a společenské typy. A obdobně, po docílení určité výšky populačního nárůstu, se množení zastavilo a celý pokus skončil vymřením všech.

Tak také my, lidé, nemůžeme žít v přelidněných, 15-minutových městech, do kterých by nás rádi globalisté naměstnali. Každý člověk potřebuje svůj vlastní životní prostor a taky možnost se podle potřeby buď zavřít doma a být sám, anebo vyjít ven, mezi lidi.

Pokusy Dr. Calhouna a Dr. Hilla jsou používány jako hrozba, co se stane, když bude naše planeta přelidněná. Jenže naše planeta není přelidněná a ani přelidněná být nemůže. My máme tolik volného prostoru, přírodních zdrojů a všeho co potřebujeme, že nejsme schopni to všecko využít ani kdyby nás bylo desetkrát tolik.

Zde je chyba spíš v plánování. Naše vlády se zabývají politickými intrikami a vůbec si nevšímají vývoje státu. Jak to, že většina pracovních příležitostí je ve městech, nebo v jejich okolí? Jak to, že když si firma postaví provozovnu v odlehlém místě, tak je toto málem nedostupné kvůli špatným a neudržovaným cestám, předraženému benzinu a nedostatku veřejné dopravy. Obchody jsou pak nedostupné, lékařská péče je vzdálený sen. Jak to, že tyto záležitosti nejsou plánovány předem?

Anebo to, že se nikdo nestará, jestli náhodou nemáme nedostatek zubařů a lékařů, nikoho nezajímá, že máme přebytek administrativních pracovníků a nedostatek nástrojářů a podobně. Budeme mít tisíce schopných programátorů, ale nebudeme mít nikoho, kdo by pro ně vyráběl počítače. Proč? A na výzkum a vynálezce už vůbec nikdo nemyslí.

Pedofilové zachrání svět!

To je další nesmysl, který propaguje vedení WEF a jeho členové. Říkají, že zákaz pedofilie omezuje lidská práva. (O lidských právech zneužitého dítěte se nezmiňují.) Podle vedoucího této organizace, Klause Schwaba je pedofilie dar lidstvu. Je to snaha očistit lidstvo a zachránit je před sebou samým, protože pohlavně zneužívané děti a mladiství mají později mnohem méně dětí, což zachraňuje zemi před přelidněním. Je to ještě navíc skrytá snaha zničit rodiny.

Proradná media již začala skákat jak jim tito nabubřelí psychopati přikazují. Americké noviny New York Times otiskly článek, nazvaný „Pedofilie: porucha, ale ne zločin.“ V článku se dožadují, aby byli pedofilové uznáváni za právoplatné členy lidské společnosti, protože jinak se ani nemohou léčit, nemohou jít k psychiatrovi a svěřit se mu, protože by mohli přijít o zaměstnání, kdyby se rozkřiklo co jsou zač.

V Číně, v Bělorusku a v Rusku to vyřešili snadno a rychle: pedofily kastrovali. Jenže podlí vedoucí mnohých jiných států tuto nebezpečnou výchylku omlouvají. CNN říká, že pedofilové jsou citliví lidé, že bychom jim měli vyjít vstříc a zkoušet jim porozumět. Internetová stránka „Salon“ je toho názoru, že pedofilové to myslí dobře a dokonce i britské BBC nás nabádá, abychom o těchto lidech smýšleli kladně.

WEF a jim podobní řeší tuto záležitost podle tak zvaného „Overtonova náhledu.“ To znamená, že napřed je to pro lidstvo nemyslitelné, ale jak je námět stále dál přetřásán a opakován, tak se myšlenka později stává pouze příliš radikální. Postupně slevíme a bereme to jako možné, pak se to stane celkem rozumným, dokonce populárním a nakonec je to zákon. Proto buďme ostražití, zde se jedná o ohrožení našich dětí a našeho přežití!

Některé státy, kde jsou ve vedení Schwabovi odchovanci se již těmito zločinnými příkazy řídí. Francie nedávno uzákonila, že děti mohou souhlasit s pohlavním stykem s dospělými. Sice si nesmějí koupit cigarety, ani alkohol, nemají pravomoc podepsat smlouvy, ani volit, ale smějí souhlasit s předčasným sexem. Když prý dítě nedokáže, že bylo k tomuto činu donuceno, nebo dokonce znásilněno, tak je vše v rámci zákona. Všimněte si, že zde není u dítěte věkové omezení. To znamená, že to platí i pro nemluvňata, batolata a tak dále.

Nový Zealand aspoň stanoví věkovou hranici 12ti let pro souhlas s pohlavní stykem s dospělými. Ne že by to byla velká pomoc.

A Klaus Schwab se chlubí, že jeho organizace již infiltrovala školský systém mnoha zemí. Dodávají školám vybavení, učební materiál a zaučují učitele pro nové požadavky.

Tím to ale nekončí

WEF dnes tvrdí, že postavení pohlavního styku se zvířaty mimo zákon omezuje lidská práva. Tito zkaženci jsou toho názoru, že člověk má mít možnost se se zvířetem i oženit nebo vdát, protože něco takového podporuje rozmanitost. Pokud nedojde pohlavním stykem ke zranění zvířete, pak má být sex se zvířaty povolen. Prý „zoofilové“ jsou pouze další barevné spektrum na praporu LGBTQ+ hordy.

Španělsko je první země, která se pokouší styk se zvířaty odkriminalizovat jen proto, že mají komunisty a odchovance WEF ve vládě. Další země zatím nenásledovaly, ale propaganda pokračuje stále dál, takže časem se dostaví i změny.

Co se týče dětí, profesor Stephen Kershnar ze Státní university v New Yorku dokonce říká, že není nic špatného na pohlavním styku s nemluvňaty, jeden rok starými. Proč ne, když ty děti s tím souhlasí? A tento zkaženec učí na universitě etiku.

Dejme si všichni pozor, jdou po našich dětech. Víte co se vaše děti nebo vnoučata učí ve školách? Pokud to nevíte, pak byste po tom měli pátrat, protože vliv něčeho takového se projeví až později, až v pubertě a pak to bude neodstranitelné.

To vše je zjevná snaha o zničení nejen naší ekonomie, ale ohrožení morálního základu lidské společnosti a tím pádem zničení celé naší civilizace. Už zapomněli na Sodomu a Gomoru a zkouší znovu to, co už jednou přineslo zkázu. Možná jsou to i ti stejní lidé.

Schwab sám hlásá, že když se začnou děti indoktrinovat malé, že snadno každé propagandě uvěří a vezmou ji za svoji. Takže pokud jim to dovolíme, tak ty další generace budou stále víc a více zkažené.

Historicky se lidé ženili se zvířaty pouze ve starém Římě, za zvrhlého císaře Kaliguly, těsně před tím, než se Římská říše rozpadla. Kaligula nejen že spal se svými sestrami, ale také se chtěl oženit se svým oblíbeným koněm. Jediný důvod, proč to neudělal byl, že byl zavražděn dříve, než ke svatbě došlo.

Další se přidávají

WHO (World Health Organization) a OSN již začali se stejnou propagandou. Podle nich, školy musí vybavit děti, aby měly již od dětství sexuální partnery. Samozřejmě se jim jedná o normalizování pedofilie a homosexuality.

Říkají, že malé děti jsou sexuální tvorové, které musí začít se sexem jak nejdřív je to možné. Z toho důvodu by měly mateřské školky a základní školy učit děti jak si vyvinout zájem o sex, naučit se masturbaci, včetně pohlavního styku se stejným pohlavím. Radí používat pornografii a učit děti a mladistvé různé sexuální techniky.

Věřte, že si to nevymýšlím. Něco takového ani vymyslet nejde. Již před 30 lety a možná i dříve byli žáci na amerických školách učeni jak používat pohlavní pomůcky a mnohé jim byly i předváděny. Vím to z vlastní zkušenosti. Také je možno stáhnout a prostudovat následující dokumenty, které to všecko potvrzují:

Mnoho dalších materiálů je na konci dříve zlinkovaného článku, pod záhlavím „Open this container to see all references.“ Dál na stejné stránce jsou videa a další informace.

Organizovaná snaha, napůl tajná

Video, které je součástí evropského školního programu pod vedením EU, WHO a OSN vysvětluje, jak mají být děti a mladiství podporováni učiteli ve školách, aby se aktivně věnovali sexu. Vydavatel tohoto videa je Rutgers Foundation (nadace), která je činná ve 27 evropských zemích. Je to nakladatel pohlavně-zaměřené literatury pro děti a mladistvé, rozšířený po celém světě. Rutgers byl založen nadací Billa a Melindy Gates! Zmíněné video, spolu s jinými materiály je možno stáhnout ze shora zlinkované stránky.

Zesexování dětí a mládeže je součástí OSN Agendy 2030, což je plán na vyhubení lidstva. V tomto plánu jsou zainteresovány všecky OSN organizace, jako je UNESCO, UNAIDS, UNICEF, WHO a mnoho dalších. Tyto organizace nejsou vládní organizace. Jsou to soukromé organizace, které jsou vlastněny bohatými globalisty. Jako soukromé organizace nemají žádnou vládní pravomoc, ale přesto se chovají jako celosvětová vláda a kontrolují celosvětové zdravotnictví a školství. Dnes dokonce chtějí celému světu vládnout.

WHO to bylo, které potlačilo osvědčené léky na Covid a nařídilo přísnou censuru všech, kteří by je chtěli používat. Namísto léků nám dali jedovaté injekce, které už usmrtily a zmrzačily miliony po celém světě.

Jejich propaganda se převážně zaměřuje na svedení dětí na homosexuální styl života. V brožurce, nazvané Normy pro pohlavní výchovu,“ jsou školy instruovány jak učit čtyřleté děti o sexu se stejným pohlavím (str. 40). Na straně 44 je návod, jak učit devítileté děti homosexualitě. Stejně tak je propagováno zhoubné rasové míšení, ve snaze udělat z lidstva beztvárnou barevnou hmotu, která nemyslí na nic jiného než na jídlo a na sex. Přesně jak se jim to již podařilo u muslimských přistěhovalců z afrických zemí.

Jejich plán je následující: děti do 4 let se mají učit jak se zamilovat, jak poznat pohlavní pocity a intimitu. Od 5 do 8 let mají být učeny o pohlavním styku, pornografii a jak prožívat pohlavní pocity, když se dotýkají vlastního těla. Od 7 let nahoru se mají učit různé sexuální techniky, včetně zvrácených. Také mají být učeny rozdíl mezí biologickým pohlavím a jejich vlastní pohlavní identitou, aby se mohly později nechat operativně změnit, neboli zmrzačit.

Důvody?

Hlavní důvody jsou celkem dva. Jednak se homosexuálně zaměření lidé nemnoží a globalisté mají největší strach z toho, že by nás bylo dost na to, abychom jim začali odporovat. Také se přehnaně obávají, že jim sníme všecko jídlo a použijeme všecko nerostné bohatství.

Další důvod je ten, že děti a mladiství, kteří začnou se sexem příliš brzy – a všecko, až do dospělosti je příliš brzy – se zamknou intelektuálně. Jejich intelekt se přestane vyvíjet, přestanou se učit, budou ve škole propadat, nepůjdou na vyšší školy, nepůjdou ani do učení a nebudou ani umět přemýšlet. Později nebudou schopni udržet zaměstnání. Vyrostou z nich jakási zvířátka, která budou chtít pouze jíst a pohlavně se vyžívat.

Toto období ale netrvá dlouho, protože pornografie, spolu s předčasným pohlavním stykem je udělá impotentní. Je prokázáno, že pornografie opravdu způsobuje impotenci.

Pak se budou věnovat pouze jídlu, pití a přežití. Stanou se z nich obézní negramoti, pokud se ovšem nevrhnou do nějaké jiné perverze, případně zločinu.

To všecko je plánováno, nic není necháno náhodě. Je na nás, jestli s tím plánem budeme souhlasit tím, že si to všecko necháme líbit.

Jane Kaufman, 8. července 2023

 

 

 

 

Sdílet: