29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Bulharský ortodoxní kněz uvalil církevní klatbu na Volodymyra Zelenského…

Bulharský ortodoxní kněz uvalil církevní klatbu na Volodymyra Zelenského a třikrát ho proklel společně s fašistickým režimem na Ukrajině za to, že začali rozprodávat na západních trzích liturgické ikony z právě rozpuštěné a zlikvidované Pečerské Lávry! Kněz proklel Zelenského ve chvíli, když jeho kolona mířila na letiště! Uvalení tzv. anathemy na židovského prezidenta Ukrajiny je církevním rozsudkem věčného zatracení, ale od fatvy v islámu se zásadně liší!

Když ve čtvrtek v podvečer odjížděl Volodymyr Zelenský v Sofii na letiště, aby odcestoval do Prahy, přihodil se mu už druhý incident v ten den. Nejprve dostal seřváno od bulharského prezidenta Rumena Radeva za to, že je viníkem válečného utrpení ukrajinského národa ve válce, kterou sám svojí politikou neplnění Minských protokolů přivodil, a potom při cestě na letiště se mu stala další nepříjemnost. Místní ortodoxní kněz na něj totiž při průjezdu uvalil církevní klatbu, tzv. anathemu, což je ortodoxní obdoba fatvy v islámu. Je to forma klatby, lidově řečeno prokletí, které pronáší kněz nad osobou nebo skupinou osob za činy a akty proti církvi a Bohu, které světsky nelze odčinit spravedlností a veškerá odplata může být provedena jen vyšší mocí.

 

 

Klatba je forma církevního zatracení, která se pronáší aklamací a zvoláním “Proklínám” celkem 3x po sobě při držení krucifixu proti osobě, na kterou je klatba uvalena. Přestože jde o okultní praktiku, je součástí církevních ortodoxních regulací. Anathemu může pronášet pouze kněz, který je zmocněn církví k těmto úkonům. Kněz proklel Zelenského společně s jeho fašistickou vládou v Kyjevě za to, že začali rozprodávat majetky a církevní liturgické předměty z právě rozprášené a zrušené ortodoxní Pečerské Lávry na Ukrajině, jejíž historie sahá až do dob Kyjevské Rusi, ale ekumenicky spadá pod Moskevský patriarchát a pod moskevského Patriarchu Kirilla.

Kyjev začal prodávat liturgické a okultní předměty nedozírné historické hodnoty z Pečerské Lávry v západních aukčních domech, kde si je kupují satanisté a zednářské spolky

A to je samozřejmě dnes na Ukrajině červený hadr na býka, takže Zelenského režim celou lávru zrušil a rozpustil, přičemž všechny ikony a liturgické předměty teď Zelenského režim začal prodávat v aukčních síních v Londýně a v USA. Z výtěžku chce Kokainský financovat válku na Ukrajině. Rozprodej církevních liturgických předmětů je smrtelný hřích, za který je jediný trest, a to je klatba a uvalení anathemy.

Zelenský má židovský původ a o to je jeho zločin teď horší, protože nyní se jedná o zločin Žida proti pravoslavné církvi. Útok proti pravoslavné církvi na Ukrajině je organizovaný Pravým sektorem, který pracuje pro Zelenského na těchto špinavých akcích. Rozprodej některých ikon je doslova zločinem, protože až dosud ty ikony měly na Ukrajině status národního kulturního dědictví. Dosud nebylo možné tyto ikony prodat, ukrajinské zákony to neumožňují.

Klášterní komplex Pečerská Lávra

Jenže ve chvíli, kdy byla Pečerská Lávra označena za organizaci řízenou nepřátelskou mocností, tedy Ruskem, se na veškerý majetek lávry v tom okamžiku už nevztahují zákony o kulturním dědictví, ale je na ně uplatněn zákon o konfiskaci majetku nepřítele v době válečného stavu na Ukrajině. Takže díky administrativnímu rozpuštění lávry je teď možné ty ikony naložit na auta a prodat je v západních aukčních domech. Panečku, k čemu všemu je válka najednou dobrá, že?

Zelenský okrádá svůj národ. Je to křivá groteska s pokrouceným charakterem, která okrádá Ukrajinu o národní kulturní dědictví pod záminkou konfiskace ruského církevního majetku. A ještě má tu drzost jezdit po Evropě a somrovat peníze, zbraně, munici a morální podporu pro válku, kterou sám pomohl spustit a odšpuntovat. Prezident Radev ho správně seřval, ale klatba uvalená na Zelenského není žádná legrace. Jedná se o okultní církevní rituál, který sahá do předkřesťanských dob.

Uvalení klatby na Zelenského ve spojení se zaprodáním svatých předmětů Kyjevské Rusi může mít opravdu děsivé důsledky jako v případě rodu Kennedyů

V Bibli máte nápovědu, že na začátku bylo slovo, které dalo stvořit podobu světa. V okultních procesech řízení mají slova neuvěřitelnou moc, pokud jsou vyslovena církevní osobou, která má svátost ochrany Boha. Uvalení klatby na Zelenského má mnoho možných rozuzlení, protože klatba může být natolik hluboká, že se začne přenášet na osoby, které s prokletou osobou přijdou do styku. O podobné klatbě se hovoří v souvislosti s rodinou Kennedyů v USA, která je postižena neuvěřitelnými úmrtími a katastrofami, které přecházejí v jejich rodu napříč generacemi. Síla klatby se zesiluje, pokud klatba je podpořena více lidmi, jejich zoufalstvím, do kterých je prokletá osoba přivedla.

Bulharská policie se snažila knězi zabránit v prokletí Zelenského

A to si dovedete představit, kolik tisíců Ukrajinců proklíná Zelenského za to, že Bůh připustil, že se narodil. Proto je velmi zajímavé, že po uvalení klatby na Zelenského jako první z politiků, který mu podal ruku, je právě Petr Fiala. Těsně po uvalení anathemy na Zelenského mu podal ruku. Nechci sýčkovat, ale být na Fialově místě, začnu si dávat opravdu velký pozor kam šlapu, do čeho nasedám, kdo se okolo mně pohybuje, co by mohlo spadnout ze střechy atd. Uvalení klatby na Zelenského za zločin prodávání církevních relikvií z Pečerské Lávry, které jsou prostoupeny obrovskou okultní silou z dob Kyjevské Rusi, je opravdu nebezpečný rituál, který se může ze Zelenského přenášet na další osoby, se kterými přijde do styku. Opravdu bych to nepodceňoval.

Liturgické předměty ortodoxního pravoslaví staré stovky let mají obrovskou okultní sílu

Církevní předměty mají celkem dva různé původy. Ten první je liturgický a ten druhý okultní.  Problém v rozdělení je v tom, že liturgický předmět snadno přebere okultní náboj, pokud se s ním např. praktikují zádušní mše doprovázené mantrami věřících. Vysvěcený liturgický předmět se plynutím času stává okultním, a to čím více se lidé skrze předmět modlí, buď skrze něj, nebo k němu, to není až tak důležité. Liturgické vybavení Pečerské Lávry spočívalo ve stovkách krucifixů, monstrancí, malovaných ikon, kadidel a mnoho z nich má stáří několik stovek let, přičemž ty nejstarší sahají až do dob Kyjevské Rusi.

Petr Fiala si podal v Praze ruku se Zelenským po jeho příletu ze Sofie, kde ho proklel místní kněz

Okultní síla těch předmětů musí být obrovská a je jisté, že satanisté je budou chtít v aukcích získat pro své krevní rituály. Zelenský je opravdu certifikovaný debil, protože netuší, co rozpuštěním Pečerské Lávry a prodejem okultních předmětů v aukcích na západě na sebe přivolal. Přitom pozor, islámská fatva je od klatby ortodoxní církve v jedné věci velmi zásadně odlišná.

Fatva je církevní rozsudek nad osobou, ale anathema je klatba nad osobou, která ji zbavuje práva na Boží milost a ochranu Boha. Klatba je proto okultním nástrojem, je to tedy forma vyobcování člověka z ochrany Boží milosti. Je to tedy vzkaz temným silám v unitárním prostoru, že mají dovoleno si s touto osobou dělat, co budou chtít. Uvidíme, jaké důsledky bude mít klatba na Zelenského a na lidi, kteří s nim po uvalení klatby přišli do osobního kontaktu.

-VK- Šéfredaktor AE News

 

 

 

 

 

Sdílet: