29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Petr Michalů: Vznik USA – 4. července 1776 – tragická, fatální, smutná událost pro Zemi…

Vznik USA – 4. července 1776 – tragická, fatální, smutná událost pro Zemi, pro lidstvo, pro mír, pro mezinárodní a mezistátní vztahy, pro mezilidské vztahy, pro harmonické žití nás všech obyvatel naší společné planety v souladu s přírodou a zákony Stvořitele Země.

(K USA, k jeho vzniku jen něco velice krátce, neboť – Čím více se šťouráš v lejnu, tím více to smrdí.)

Dnes, to je 4. července, si svobodný, normální a zdravý svět jako varovné memento připomene s odporem a znechucením jedno tragické pro svět výročí – vznik USA v roce 1776. Od stvoření této stvůry (či nestvůry – jak chcete) uplynulo 247 let.

Vůbec nechci popisovat (natož snad dokonce podrobně) vznik USA, jeho průběh, příčiny a tak podobně (to bych si připadal, jako detailně popisovat životopis Adolfa Hitlera a rozpitvávat jeho Mein Kampf). Ostatně informace o tom všem jsou dostatečně všeobecně známé. Budu psát jinak, po svém…

Hned ze začátku se zmíním a jen tak pro pořádek chci stručně a krátce připomenout, jak to bylo. Představte si, že ty dnešní USA (Spojené státy americké) vznikly SAMOZVANÝM PROHLÁŠENÍM se za republiku dne 4. července 1776 tak zvanou Deklarací o nezávislosti (pro neznalé – rozumí se tím nezávislosti na Britském impériu a jeho králi a plném odtržení se od Britského impéria, jehož do té doby byla – ta nová republika, která se sama za republiku „samozvaně prohlásila“ – severoamerickým územím, kolonii!).

     Světe, div se!! – USA (Spojené státy americké) vznikly jako SAMOZVANÝ vzniklý stát na severoamerickém území Britského impéria (v té dané době, tedy na konci 18. století).

Tak ještě jednou pro lepší pochopení – takže nějaká skupina lidí na severoamerickém území Britského impéria (toto severoamerické území bylo kolonií a tedy plnou součástí Britského impéria pod vládou anglického krále) se rozhodla, že jako SEPARATISTÉ vytvoří nový stát, svůj vlastní, nezávislý na Britském impériu, a o jeho vzniku – když se sami sebe prohlásili za stát – dala vědět 4. července 1776 písemným dokumentem (Deklarací o nezávislosti). SEPARATISTÉ třinácti severoamerických anglických kolonií Britského impéria se vzbouřili jako reakce na bezohledné zásahy mateřské země (tedy Britského impéria) do poměrů (ekonomických, obchodních) ve svých vlastních (severoamerických) koloniích!

(Zelenský a tobě podobní, co ty a vy na to? Tvoje zbožňované, milované, uctívané USA – Spojené státy – vznikly ve skutečnosti tak, že SEPARATISTÉ – podle Zelenského a jemu podobných – teroristé – se odtrhli od původní své země a sami sebe SAMOZVANĚ prohlásili za stát!! Zelenský, vždyť to jsou přece podle tebe teroristé a samozvanci!! Zrovna tak, jako přece považuješ za separatisty a teroristy ty, kteří se odtrhli od té tvojí Ukrajiny, neboť s tebou a s nácky a s nelegálním převratem v Kyjevě v roce 2014 nechtěli mít nic společného, a sami se prohlásili za republiky. Doněcká lidová republika vznikla také samozvaným prohlášením se za republiku dne 7. dubna 2014, neboť s vámi nacisty a banderovci nechtěla mít nic společného!

Lidé žijící na území jakéhosi státu, území povstali s cílem bránit a chránit svoje práva. Přitom ale požadavek a cíl obyvatel žijících na Donbase je dokonce i mnohem více oprávněný než vzpoura severoamerických kolonistů vůči vlastní zemi – vlastnímu tehdy britskému královi – Jiřímu III.

Znovu opakuji a ZDŮRAZŇUJI – počínání, postup, požadavek obyvatel Donbasu je i z hlediska mezinárodního práva nesrovnatelně více zákonný, oprávněný, než povstání severoamerických kolonistů – poddaných britského krále Jiřího III. PTÁTE SE Proč?

No protože v Kyjevě v únoru 2014 se uskutečnil státní převrat, puč, byla hrubě porušena Ústava Ukrajiny. Nová moc byla nastolena hrubým porušením základního zákona státu, tedy Ústavy, a to znamená, že moc byla násilně, nezákonně uchvácena uzurpátory. Nová kyjevská „vláda“ neměla vůbec žádné legální opodstatnění, legitimitu a to znamená, že podřídit se jí bylo nemožné, nežádoucí, protiprávní!

Co se týká událostí, postupu, průběhu, požadavku severoamerických obyvatel britských kolonií, oni se vzbouřili proti svému zákonnému králi, o jehož legitimnosti nikdo ve světě ani na okamžik v nejmenším nepochyboval! V Doněcku, ale také, pochopitelně, v Luhansku, povstali a vzbouřili se proti uzurpátorům moci, kdežto v Americe proti ZÁKONNÉ moci!! Přitom dále povstání v Americe vzniklo kvůli ekonomickým, obchodním příčinám. Nikdo nezakazoval anglickým severoamerickým kolonistům psát a mluvit jejich rodným anglickým jazykem, nikdo je kvůli tomu nepronásledoval a nezabíjel, nikdo nesvrhl monarchu v čele impéria – britského a nezačala tak tím občanská válka! To právě naopak kolonisté na území vlastních britských kolonií svrhli moc krále Jiřího III.

To je co? To jsou věci, že? – Tak jak to je, Zelenský?! – Někdo může, někdo nemůže, někdo je terorista – separatista, někdo zase není terorista – separatista, někdo se může sám prohlásit za republiku, někdo se zase nemůže sám prohlásit za republiku… že?)

No nic, vrátím se k USA

USA je největší POKRYTEC, LHÁŘ, ZLODĚJ a VRAH! USA nedodržuje a nerespektuje mezinárodní právo, porušuje veškeré platné mezinárodní dohody a smlouvy; USA lže do celého světa a zamořuje celý svět šířením dezinformací; USA falšuje a snaží se přepisovat dějiny; USA si usurpuje „právo“ své vlastní výjimečnosti a samo se vpasovalo do role celosvětového četníka, zároveň světového mezinárodního soudce a zároveň i vykonavatele „trestů“ neposlušným státům a národům; USA agresí, zastrašováním a vydíráním pod pohrůžkou použití násilí a teroru krade celá území, vykrádá a krade státům jejich národní bohatství a zdroje nerostných surovin; USA je válečný štváč, který neustále vyvolává a vyprovokovává války, vraždí obyvatelstvo, páchá genocidy celých národů! USA je stát, který je pro celý svět a lidstvo trvalou hrozbou a nebezpečím! USA je stát, který nikdy neměl vzniknout, nikdy neměl existovat! Bez USA by bylo na celém světě lépe, bezpečněji, svobodněji by se dýchalo! Dokud bude na světě existovat tento agresivní, proradný stát, dokud se nerozpadne, nebo dokud se netransformuje do úplně jiné podoby, nikdy na světě nebude klid, nikdy nebude mír, nikdy nebude bezpečno!

Žádný jiný stát na světě za tak krátkou dobu své vlastní existence (USA vznikly teprve 4. července 1776, tedy existují sotva nějakých jen 247 let!!) nezpůsobil na světě více zla a utrpení než právě USA! Nejvíce lidských životů, obětí, bídy a utrpení, lidských neštěstí a tragédií, genocidy celých národů má totiž na svědomí to jejich neustálé a stupňující se násilné vnucování jejich, tj. americké „svobody“, americké „demokracie“ a jejich, americké pojetí „dodržování lidských práv ve světě“ jiným nezávislým suverénním státům!! USA jsou tou pravou ŘÍŠÍ ZLA A TERORU!!  Jim – Spojeným státům je toto jejich panovačné, arogantní, násilnické, loupeživé a vražedné chování vlastní již od toho jejich pro celý svět tragického vzniku tohoto nejzločinnější, nejzlejšího státu!!

USA vznikly tím, že vyděděnci Evropy, zejména Anglie, gauneři, zločinci, vrazi, kriminálníci, podvodníci, naprostá lidská spodina a špína neštítící se ničeho pronikli na severoamerický kontinent, kde vyvraždili jeho původní obyvatelstvo, nebo je nahnali do přísně střežených rezervací. Následně uloupili a ukradli jejich půdu a založili svůj vlastní stát. Od začátku je ten jejich stát tedy založen na vraždění, teroru, násilnostech, podvodech, krádežích a loupežích. Ostatně toto provádí dodnes po celém světě!! Tento arogantní, zločinecký a teroristický stát má stále tu DRZOST a OPOVÁŽLIVOST poučovat jiné státy o dodržování lidských práv, o svobodě a demokracii, o tolerantnosti a rovnosti.

USA byly vždycky, ZDŮRAZŇUJI – naprosto vždycky, to znamená již od toho tragického a nešťastného pro celý svět jejich vzniku v roce 1776, státem celosvětového ZLA, extrémismu, rasismu, terorismu, násilí, vydírání, jimi rozpoutaných válek po celém světě, nenormálnosti, zvrhlostí, úchylek, lží, falší, intrik a podvodů!! A bude tomu do té doby, dokud USA konečně nezmizí v propadlišti dějin, dokud nezaniknou, nerozpadnou se na desítky států. Nemám rád USA (což je velice slabé slovo) a nikdy jsem je rád neměl. Věřím, že se dočkám jejich brzkého zániku.

Mgr. Petr Michalů

 

 

 

Sdílet: