11. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Osobní dopis předsedy PRO Jindřicha Rajchla – PRO dnes slaví roční narozeniny

Předmět: PRO dnes slaví roční narozeniny

V Praze, dne 18. 6. 2023

Vážení členové rodiny PRO, drazí přátelé,

dnes je tomu přesně rok od okamžiku, kdy jsme se sešli na ustavujícím sněmu naší strany Právo Respekt Odbornost, schválili naše stanovy, program, zvolili si vedení strany, a vydali se tak na trnitou cestu, jejímž cílem je přinést do politického i společenského života v naší zemi zcela nový vítr. Dokázat našim občanům, že i přes snahu médií řízených domácím i zahraničním kapitálem udržet u vlády v naší zemi loutky, jejichž cílem není sloužit občanům České republiky, nýbrž vysávat veřejné rozpočty naší země ve prospěch jejich chlebodárců a vtahovat nás stále více a těsněji do bruselského chomoutu, že politiku i správu naší milované země lze vykonávat slušně, čestně a ve prospěch našich spoluobčanů. V duchu nejlepších tradic Masaryka, Rašína či Bati – pro lidi a pro stát.

Za necelý rok jsme vyvolali ve ztuchlém českém rybníčku obrovskou vlnu a stali se předmětem debat na všech úrovních. Bez podpory korporátního kapitálu i médií jsme došli dál než většina jiných stran našeho názorového spektra za mnohem kratší období.

Již v září loňského roku, kdy nás veřejnost téměř ještě vůbec neznala, jsme uspěli v několika komunálních volbách, obsadili několik třetích a čtvrtých míst ve volbách senátních a svým dílem pomohli k historickému vítězství nezávislé senátorky Jany Zwyrtek Hamplové.

Na jaře jsme pak uspořádali dvě obří demonstrace a zaplnili sály v mnoha obcích a městech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Získali jsme důvěru mnoha lidí v naší zemi, kteří v nás často vidí „poslední šanci na změnu“. Je to závazek, který nesmíme zklamat.

V současné době usilovně pracujeme na dopracování našeho programu, připravujeme další velkou demonstraci a v plném proudu už je tvorba koncepce volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu, jež se uskuteční na začátku června 2024.

Nehledíme na pomlouvačnou kampaň médií ani našich politických oponentů. Soustředíme se pouze na pozitivní práci pro občany této země. I ostatní brzy přijdou na to, že uměle přiživovaná nálepka proruské orientace je zcela falešná a že politici, kteří se zaměřují na pomlouvání ostatních více než na svůj vlastní program, nemohou a nebudou z dlouhodobého hlediska úspěšní.

To vše, co budujeme, je možné pouze a jen díky vám. Vím, že řada z vás dnes a denně ve svém volném čase bez nároku a dokonce i bez očekávání jakékoliv odměny nezištně pracuje na šíření našich myšlenek a na přesvědčování svého okolí, že PRO je to správnou cestou.

Za to bych vám chtěl z celého srdce upřímně poděkovat. Je mi obrovskou ctí jít po této cestě s vámi a nesmírně si považuji toho, že jste ve mne vložili důvěru, abych vás po ní vedl.

Díky vám jsme za pouhý jeden rok udělali neuvěřitelný kus poctivé práce a získali naprosto velmi pevné místo na naší politické scéně. A teď si představte, co teprve můžeme dokázat během let následujících!

Za sebe říkám, že nepolevím ani o píď a naopak své úsilí budu stupňovat, jak jen to bude možné. A vím, že vy také. Půjdeme dál i přes veškerou adverzitu našich médií i našich politických soupeřů a nakonec svého cíle dosáhneme.

Tím cílem není, jako u většiny našich konkurentů, vstoupit do Strakovy akademie předními dveřmi. To je jen jeden z nezbytných milníků, kterým musíme projít. Naším cílem je zcela změnit politickou kulturu v naší zemi a dosáhnout bodu, kdy se Česká republika znovu stane bezpečnou, prosperující, svobodnou a suverénní zemí.

Není náhodou, že naše strana vznikla na den přesně 80 let od okamžiku, kdy naši parašutisté hrdinně přes 7 hodin odolávali nacistické přesile německých vojsk. Na výzvy ke složení zbraní tehdy Kubiš, Gabčík a jejich spolubojovníci odpovídali zvoláním: „Jsme Češi, nikdy se nevzdáme!“

A já jsem si jist, že my všichni v naší rodině PRO to cítíme zcela stejně. Děkuji vám všem za to, že máte srdce na pravém místě.

Že jste všichni PRO.

V úctě

JUDr. Jindřich Rajchl předseda

 

 

 

 

Sdílet: