5. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jiří Paroubek: Má vláda alespoň zbytky rozumu?

Česká ekonomika je na hraně recese a poklesu. Přes veškerá ujišťování zcela nekompetentních vládních činitelů a s nimi spjatého ekonomického komparzu různých analytiků v médiích, se dozvídáme, že to bude jen přechodná záležitost. Ale proč by to vlastně měla být přechodná záležitost? Vláda nic nedělá pro obnovení hospodářského růstu.

Spotřeba obyvatelstva, důležitá složka tvorby HDP, dlouhodobě klesá. Není se čemu divit, protože v tom minulém a v tomto roce prostě silně klesá jeho kupní síla. Za minulý a tento rok dojde k poklesu reálné průměrné mzdy zaměstnanců nejméně o pětinu, ale spíše až o jednu čtvrtinu. A opatření vládního balíčku „ke konsolidaci veřejných financí“, ať už budou v jakékoliv výsledné podobě (a vláda ujišťuje, že se vůbec nehodlá nechat dotlačit k nějakým změnám), bude znamenat další pokles životní úrovně Čechů.

Podívejme se do kuchyně ministerstva financí, co nám připravilo pro příští rok ve mzdové oblasti, pokud jde o veřejné zaměstnance. Z předkládací Zprávy“ Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“ vyjímám zejména tato opatření připravovaná vládou ve mzdové oblasti:

–      Jednorázová úspora, vzniklá v roce 2024 cestou snížení objemu prostředků na platy o 4%. S tímto opatřením souvisí snížení stupnic platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejného sektoru o 5%.

–      Snížení 5% příspěvku na výkon státní správy ve vazbě na snížení stupnic platových tarifů pro rok 2024.

–      Odložení automatické valorizace platby za tzv. státní pojištěnce o rok, tedy z 1. 1. 2024 na 1. 1. 2025.

Jsou to opravdu „hezké“ záměry. Když si k tomu připočtu inflaci, která bude pokračovat i v příštím roce a připusťme, že bude o něco nižší nežli 10%, optimisticky ji odhadněme např. na 7%, znamená to, že při snížení hrubých platů veřejných zaměstnanců o cca 5%, bude pokles reálné průměrné mzdy veřejných zaměstnanců v roce 2024 přes 10%. Jinak řečeno, k loňskému a letošnímu poklesu reálných platů ve veřejné sféře přibude ještě dalších nejméně 10% poklesu reálné mzdy. A to v situaci, že se budou zvyšovat ceny všech veřejných služeb, ať už to budou dodávky tepla, ale také např. údržba bytových domů ze strany správcovských firem apod.. Lidem, v tomto případě veřejným zaměstnancům, bude dále klesat životní úroveň, a to znovu velmi podstatně.

V těchto dnech, zřejmě v souvislosti s tzv. konsolidačním balíčkem některé přitroublé redakce mainstreamových médií vytáhly problematiku měnové reformy v roce 1953. Ano, také tato měnový reforma provedená komunisty před 70 lety, oloupila české obyvatelstvo o úspory a srazila mu významně životní úroveň. Československá vláda tehdy přijala za svou tzv. železnou koncepci budování československého průmyslu. Znamenalo to, že  ve všem (obrovské investice, další  finanční toky) měl prioritu v čs. hospodářství těžký průmysl. Tedy hutě, doly a další prvovýroba. To vedlo k obrovskému promrhávání hodnot i velké iniciativy lidí, kteří v té době věřili v uskutečnění komunistického snu. A nebyli to jen komunisté. Měnová reforma v roce 1953 vedla mnoho lidí k vystřízlivění z blouznivého snu.

Podobně nyní, kdy po 70 letech dochází opět k masivnímu útoku vládnoucí skupiny na životní úroveň lidí, dojde jistě k vystřízlivění řady těch, vlastně statisíců lidí, kteří swingovali ve volbách mezi dnešní opozicí a současnými vládními stranami až k volbě pravice.

Nepochybuji o tom, že pevní voliči pravice jsou dnes v zásadě spokojení. Jim se nic tak moc zatím neděje. Většina z nich má nadprůměrné platy (kromě těch lidí, kteří hlasují setrvale proti svému třídnímu zájmu) a podle toho také vyjadřují své politické preference. Ale vládní balíček prostě vytrhne spoustu lidí z letargie. Těch lidí, kteří dnes šeptají, když se mnou mluví o tom, jak je ta vláda stupidní, a co všechno je hrozné.

Někteří lidé se mě ptají, jak je možné, že u nás nedochází k masovým protestům lidí. Já říkám, že tím jedním faktorem, který to způsobuje je, že jsou lidé zastrašeni. Kritici vládní politiky jsou dlouhodobě vyhlašování za ruské trolly a šváby a podobnou havěť. Případně za chcimíry, dezoláty apod. Já sice nejsem „dezolátem“, ale chápu, že řada slušných a pracovitých lidí si za této situace chce jen hledět svého. Problémem je, že se jich to také týká a nikdo to za ně nevybojuje.

Konečně se trochu, přesto, že jsou brzděni svým předsedou Středulou, rozhýbaly odboráři z největší odborové konfederace. Na konci měsíce začnou odboráři s protesty. Mají na to relativně krátkou dobu, než začnou lidé chodit na dovolenou. Ale myslím si, že když se do věci dají zejména kováci, ale také např. dopraváci z Asociace odborů pana Dufka a k nim se připojí některé ze zdravotnických odborů, vláda se otřese.

A protože vláda vlastně není schopna dávat stimuly rozvoji českého hospodářství a už vůbec ne spotřebě obyvatelstva, neporostou příjmy státního rozpočtu, jak by mohly růst, kdyby zde byl např. 3 či 4 procentní hospodářský růst. Na takové uvažování se vláda prostě ani nevzmohla.

Vláda dál pěstuje válečný konflikt na Ukrajině, blouzní o nevyhnutelné vojenské porážce Ruska.

Blouzní o vzrůstající roli České republiky ve světě, což se projevuje např. tím, že se Lipavský s Fialou zabývají myšlenkou, že by se ČR mohla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. K tomu ale potřebují v OSN hlasy a kolik z těch celkově zhruba 190 zemí OSN bude hlasovat společně s cca 40 státy Západu a s nimi spojenými zeměmi? Prostě i to je blouznění. Osobně si neumím představit, že do Rady bezpečnosti bude zvolen za současného rozdělení světa přímý exponent politiky Spojených států,  tedy reprezentant české vlády.

Prostě, vláda by se měla vrátit k realismu jak v ekonomické oblasti, tak v oblasti v zahraničněpolitické i jinde.

Jiří Paroubek

_____________________________

 

 

 

 

 

 

Sdílet: