2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Michailo Podoljak označil 3 miliony obyvatel Krymu za civilní okupanty, kolaboranty, bandity a kriminální živly

Michailo Podoljak označil 3 miliony obyvatel Krymu za civilní okupanty, kolaboranty, bandity a kriminální živly, které Kyjev rozhodně nebude legalizovat a lze proti nim použít stíhačky F-16 i rakety dlouhého doletu! Přitom současně s tím Podoljak prohlásil, že Krym je výhradně ukrajinským územím, takže se přiznal k plánu na genocidu a vraždění vlastních obyvatel! Dmitrij Medveděv publikoval scénáře rozpadu Ukrajiny, ta země už stejně de facto přestala existovat!

Před několika dny jsme publikovali sestříhané video s šéfem ukrajinské vojenské rozvědky GUR Kyrylo Budanovem, které se ukázalo jako podvrh a zjistili jsme, že Budanov v originálním rozhovoru nemluvil o fyzické likvidaci 3 milionů obyvatel Krymu, ale “jenom” o jejich převýchově [1]. Jenže, uběhlo pár dní a druhý vysoký představitel Ukrajiny začal na ukrajinské televizi znovu mluvit o Krymu, ale tentokrát to video již podvrh není a jedná se o neuvěřitelné autentické výroky.

Poradce Zelenského pro otázky národní bezpečnosti Michailo Podoljak totiž prohlásil, že Ukrajina má právo použít americké a západní zbraně i na Krymu, protože Krym je okupovaným ukrajinským územím. Američané a rovněž některé západní země nechtějí toto Kyjevu dovolit, protože Krym neoficiálně už začal být na západě považován za ruský a za součást Ruska. Samozřejmě neveřejně, pouze za zavřenými dveřmi mezi politiky a generály NATO. Jenže, vzápětí se Podoljak rozpovídal a zdůvodnil, proč je Kyjev oprávněn použít proti Krymu stíhačky F-16 a rakety dlouhého doletu.

 

 

Podle Podoljaka jsou obyvatelé Krymu kombatanti, civilní okupanti, kolaboranti a obecně banální zločinecké subjekty, které Kyjev nebude legalizovat! Přitom jen pár vteřin předtím řekl, že Krym je výhradně ukrajinské území. Takže na Krymu, kde žijí 3 miliony obyvatel, jsou podle Podoljaka všechno kolaboranti a banditi, které nikdo nebude legalizovat a tudíž je jasné, co tím básník Podoljak chtěl říct. Ty stíhačky a rakety dlouhého doletu mají tyto 3 miliony lidí vybombardovat a vyhladit z povrchu Krymu, protože nikdo ty lidi legalizovat prostě nebude a nikdo na ně nebude brát ohledy při bombardování a raketových útocích.

Je neuvěřitelné, jaké myšlenkové pochody se odehrávají v hlavě tohoto zmrda a výplodu kyjevské junty. Kdyby to opravdu myslel vážně, že považuje Krym za ukrajinské území, tak by ten debil alespoň řekl, že ty 3 miliony lidí tam jsou pod okupací Rusů, nebo by si vymyslel, že je Rusové drží jako rukojmí, ale ne. On prostě ví, jaká je pravda a nestydí se to říct narovinu, že je chce vybombardovat a tím pádem vyhladit.

Obyvatelé Krymu jsou podle Podoljaka civilní okupanti, na které lze v klidu poslat stíhačky F-16 a rakety dlouhého doletu

Na tom Krymu nežijí Ukrajinci, ale jsou to Rusové a vždycky byli. Odhlasovali si v referendu odtržení od Kyjeva a následné připojení k Rusku. A protože Podoljak ví, jak jednoznačné a velkolepé to referendum bylo, tak není divu, že ty 3 miliony obyvatel Krymu nenávidí a označuje je bez výjimky a kolektivně úplně všechny za civilní okupanty (to je úplně nový newspeak) a za bandity a kolaboranty.

Takže, zatímco šéf ukrajinské GUR chce lidi na Krymu převychovávat, zřejmě v koncentračních táborech, tak poradce Zelenského se s tím nesere a rovnou pošle na Krym stíhačky F-16 a rakety, které to tam s těmi civilisty vybombardují všechno naráz, protože nikdo je nebude legalizovat, rozuměj nikdo s nimi nebude mít slitování, protože všechno to jsou kolaboranti a civilní okupanti! Panečku, ještě zbývá, aby k tomu zařval “Heil Hitler!” a obrázek by byl naprosto dokonalý. Takového nácka jako je Podoljak skutečně jen tak snadno nenajdete.

Michailo Podoljak ve studiu

Není proto divu, že Dmitrij Medveděv na svém Telegramu předpověděl Ukrajině temný konec a přinesl prognózu toho, jak nakonec Ukrajina skončí. Je jasné, že Ukrajina není právním státem,  a proto právo Ukrajiny na samostatnost tím zaniká. Každá země, která začne terorizovat vlastní obyvatelstvo, která začne zakazovat obrovské části veřejnosti rodný jazyk, země, která začne zakazovat ruštinu ve školách, na úřadech, v obchodním styku a v tisku, tak taková země se dopouští genocidy a útisku národa a nemá nárok na další samostatnou existenci.

A ostatní země okolo jsou povinny provést intervenci a zemi zajistit tak, aby nedocházelo k dalšímu útisku etnických skupin. Ukrajina od roku 2014 dělala všechno proto, aby vyhladila na Ukrajině ruské etnikum, od zákazu ruštiny, ruských knih, ruských filmů, odstraňování zmínek o ruských historických postavách ve školních učebnicích na Ukrajině, odstraňování pomníků ruských velikánů, prostě probíhající kulturní a sociální genocida ruského etnika. Taková země prostě nemůže zůstat suverénní a svrchovanou zemí. Taková země se rozpadne a skončí pod intervenční správou. A přesně o tomto modelu intervence napsal Dmitrij Medveděv elaborát [2]. Podle něho skončí státnost Ukrajiny jedním z několika modelů.

Varianty rozpadu Ukrajiny podle Dmitrije Medveděva

Nedávno jsem psal o tom, proč Ukrajina zanikne.

Nyní je čas říci, jak Ukrajina zanikne a jaké je riziko obnovení konfliktu v Evropě a ve světě. To bude záviset na tom, jakou cestou se tento umírající stát v důsledku prohraného vojenského konfliktu vydá. Existují dvě cesty. Buď cesta relativně pomalé eroze ukrajinské státnosti s postupnou ztrátou zbývajících prvků státní suverenity. Nebo cesta jeho okamžitého zhroucení se současným zničením všech známek státnosti. V každém případě je pravděpodobné, že po takovém kolapsu budou následovat tři scénáře.

První varianta

Západní oblasti Ukrajiny budou převzaty řadou států EU s následným “anšlusem” těchto zemí přijímajícími státy. Současně zůstane na Ukrajině část “země nikoho”, sevřená mezi Rusko a země, které přešly pod svrchovanost řady evropských zemí. Zbývající území bez vlastníka deklaruje své nástupnictví po bývalé Ukrajině, svou mezinárodněprávní subjektivitu a záměr získat ztracená území zpět všemi prostředky.

Samozřejmě s odkazem pouze na ta území, která se stala součástí Ruska. Zároveň tato “nová” Ukrajina okamžitě vyhlašuje své přání vstoupit do Evropské unie a NATO, což se děje ve střednědobém horizontu. V krátké době se obnovuje ozbrojený konflikt, který se mění v trvalý konflikt, avšak s hrozbou jeho rychlého přerůstání v plnohodnotnou třetí světovou válku.

Druhá varianta

Ukrajina zanikne po dokončení SVO v procesu rozdělení mezi Rusko a řadu států EU. Vznikne ukrajinská exilová vláda v některé evropské zemi. Konflikt skončí s rozumnými zárukami neobnovení konfliktu v krátkodobém horizontu, ale s pokračující teroristickou činností ukrajinských nacistů, kteří se ocitnou rozptýleni ve státech EU, které obdržely západní ukrajinská území. Riziko obnovení plnohodnotného konfliktu nebo jeho eskalace ve světovou válku lze v tomto případě považovat za mírné.

Třetí varianta

Stane se totéž co v prvním případě, ale s opačným znaménkem. Západní země Ukrajiny se připojí k řadě zemí EU. Obyvatelé středních a některých dalších bezvlastnických oblastí Ukrajiny se okamžitě domáhají sebeurčení prostřednictvím připojení k Ruské federaci. Jejich žádosti je vyhověno a konflikt je ukončen s dostatečnými zárukami neobnovení konfliktu v dlouhodobém horizontu.

Jiná možnost neexistuje. A to je jasné každému, i když si to někteří lidé na Západě možná neradi připouštějí.

Druhá možnost nám může dočasně vyhovovat, ale (my – Rusko) potřebujeme třetí.

Po konci války nastane na Ukrajině další bezpečnostní krize vyvolaná válečnými veterány a obrovským objemem zbraní

Ukrajina se skutečně rozpadne podle některého z těchto scénářů a paradoxně to nebude kvůli válce, ale kvůli tomu, co nastane pro Ukrajinu po válce. Ta země se stane nesoběstačnou, nebude soběstačná v ničem a bude nejen nadále potřebovat plné financování ze západu, aby pokračovalo, ale co je nejhorší, že bude potřebovat na své civilní a neválečné fungování řádově mnohonásobky peněz v porovnání s tím, které potřebovala v době války.

Dmitrij Medveděv

Ukrajina bude zaplavena zbraněmi, budou vznikat gangy a samostatné enklávy ovládané polovojenskými gangy z řad veteránů AFU, kteří nebudou dostávat od státu žádné výsluhy, žádný veteránský důchod, takže se zařídí podle sebe a zprivatizují si města a obce, kde budou vybírat výpalné od lidí, budou tomu říkat výběr daní, výběr poplatku za ochranu atd. Postupně vzniknou projekty na připojení těchto oblastí k západním státům, jako je Polsko, Maďarsko, Rumunsko apod.

Intervenci na Ukrajinu nakonec zřejmě povede samotná EU, a to s cílem zabránit exodu ekonomických migrantů z rozvrácené Ukrajiny do EU

Zatímco oblasti Ukrajiny pod kontrolou Moskvy se budou vracet k normálnímu životu, tak část pod kontrolou Kyjeva se transformuje na Somálsko. Selhávající výplaty důchodů pro veterány války povedou k vytváření odtrženeckých oblastí s vlastní vojenskou správou, s vlastními zákony. Kyjev nebude mít peníze na sociální péči o ukrajinské veterány. A obrovská spousta zbraní na Ukrajině promění zemi v obrovský sud se střelným prachem, který EU bude chtít neutralizovat pomocí intervence na Ukrajině. Intervence nakonec proběhne pod hlavičkou celé EU, takže Poláci do toho nebudou muset jít sami. Varianta č. 1 je velice pravděpodobná.

Jeden ze scénářů rozpadu Ukrajiny

Naproti tomu 3. varianta je prakticky vyloučena. Ta varianta předpokládá mírové a plebiscitní rozbití Ukrajiny a odchod oblastí Ukrajiny do svazku s jinou zemí. Druhá varianta je zhruba napůl, pokud jde o šance na takový vývoj. Kromě toho, po skončení bojů nastane obrovská migrační vlna z Ukrajiny do EU, tentokrát ale půjde o ekonomickou migraci a útěk z naprosto hospodářsky rozvrácené země na úrovní zmíněného Somálska. Tím by byla urychlena ukrajinizace celé EU. A to by byl pro změnu urychlovací proces dalšího rozpadu, tentokrát celé EU.

-VK- Šéfredaktor AE News

 

 

 

 

Sdílet: