28. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Petr Michalů: Adresováno všem těm – já jim říkám – „ZDROJAŘŮM”!

To jsou přesně všichni ti lidé (hlavně dnešní mladí), kteří na jakoukoliv vaši zprávu, argument, informaci, komentář vyžadují od vás „ZDROJ“, ba přímo prahnou a pídí se po nějakém vámi uvedeném „ZDROJI“.

Prosím, čtěte, vy „lovci zdrojů”.

V posledních a smutných třech desetiletích všeobecného úpadku společnosti, boření, ničení, degradace, degenerace, destrukce, depravace, destabilizace a devastace úplně všeho, nevyjímaje inteligenci a schopnost používat svůj vlastní mozek, postihla těžce zkoušenou zemi i opravdová epidemie napadající lidský rozum a přirozenou inteligenci (pokud jí byl vůbec jedinec obdarován). Je to nemoc všech těch nevědoucích, nesebevědomých, nejistých, tápajících, sobě a druhým nevěřících, ve škole nedávajících pozor, hloupějších a postihla právě je. Jmenuje se zdrojová“.

Článek a moje zamyšlení je určené právě vám – kteří se stále tak usilovně pachtíte po nějakých zdrojích, nějaký ten „zdroj” je pro vás autorita nejvyšší, „zdroj” je pravda, „zdroj” vám přinese jistotu, „zdroj“ vás přesvědčí, „zdroj” je pro vás hloupější (ano, pro vás hloupější!!) nejvyšším a největším argumentem a tedy přece svatou pravdou.

Takže vy ZDROJOVÉ“, asi tak:

Sledujte všeobecně dostupné a všeobecně známé informace, náladu lidí ve společnosti a jejich chování, reakce, události doma i ve světě, změny ve světové geopolitice, proměny politiků po volbách a jejich ustavičnou prolhanost, studujte historii, zajímejte se i o současné dění, hledejte a získávejte informace, čtěte knihy, mnoho se učte a studujte, hodně cestujte a poznávejte nejen svět ale hlavně sebe. Pak i pochopíte, že jediným a hlavním zdrojem je zdravý lidský mozek člověka, který ho umí používat a nebojí se ho používat.

Vy – zejména polistopadové generace a vy nejmladší, kteří jste zmasakrovaní polistopadovým (porevolučním) koloniálním systémem „vzdělávání a výchovy“, a proto vůbec nic neumíte, vůbec nic neznáte, vůbec nic jste v životě nedokázali, nepostavili, nevyrobili a neumíte používat největší dar člověka – mozek, ale o to více a stále jen vyžadujete kliknutím na nějaký odkaz nějaký zdroj. Pak se, jen ne přemýšlením a svým vlastním rozumem a úsudkem, předháníte a s uspokojením  triumfujete jeden druhého klikáním na internetové odkazy a mnohdy vyložené debilnosti, které jsou pro vás – vygumované bezmozkové generace – tou největší autoritou a jedinými pravdivými argumenty! Čím více je takový člověk pohotovější a zběhlejší v klikání myší a vyhledávání informací na netu, tím jsou jeho argumenty přece pravdivější a takový člověk, ať je jinak sebeblbější, má přece pravdu!

OPRAVDOVÉ ZDROJE VĚDĚNÍ, ZNALOSTÍ, INFORMACÍ

Skutečným, hlavním a základním zdrojem všech informací byla a je výchova v rodině, za blahých časů socialismu byla škola a paní učitelka, samozřejmě pan ředitel, později pak páni mistři v dílnách, v učilištích a ve fabrikách, klasičtí profesoři na středních školách. Zdrojem informací byli staří, životem ošlehaní lidé, kteří něco prožili, znali, pamatovali, uměli, dovedli a vyráběli, po celý svůj život poctivě pracovali a kteří své životem těžce a draze (čímž vůbec nemyslím peníze) nabyté zkušenosti, rady a znalosti předávali z generace na generaci.

Toto byli moudří lidé, kterých jsme si my, tehdy mladí, vážili, uctívali je a učili se od nich. To jsou ZDROJE! A toto všechno vy postrádáte, nemáte, neumíte, nectíte, proto klikejte na ty vaše odkazy, „zdrojujte“ a předhánějte se, kdo jich uklikuje více.

Čím větší neznalec, tím více vyžaduje zdrojů. Čím větší pustina v hlavě, tím větší potřeba odkazů na zdroje. Klikejte a vyžadujte zdroje, aspoň se odhalíte.

Mgr. Petr Michalů – (svůj vlastní zdroj, tj. s vlastní hlavou a mozkem, které používá)

 

 

 

 

 

Sdílet: