24. 3. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Přibližně 100 000 „covidových úmrtí“ v USA způsobilo selhání ledvin vyvolané remdesivirem

Za poslední tři roky přibližně 100 000 úmrtí na Covid-19 v Americe lze připsat selhání ledvin, které vyvolal toxický lék remdesivir.

Tento odhad byl extrapolován z vyšetřování Johna Beaudoina ve státě Massachusetts, který zkoumal příčiny smrti na jednotlivých úmrtních listech před a během skandálu s covidem.

Beaudoin podal žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a obdržel všechny úmrtní listy v Massachusetts od roku 2015 do roku 2022. Po analýze všech údajů o příčinách úmrtí Beaudoin zjistil, že pouze v Massachusetts bylo od 1. ledna 2021 do 20. listopadu 2012. až 1840 nadměrných úmrtí na akutní selhání ledvin.

Věří, že tyto nadměrné případy akutního selhání ledvin jsou výsledkem nařízeného nemocničního protokolu, který používal vysoce toxický lék remdesivir.

Jeho analýza dokonce nezahrnuje riziko srdečních příhod způsobených remdesivirem, což je další vžný vedlejší účinek „léku“ zjištěný Evropským systémem hlášení spontánních nežádoucích účinků.

John Beaudoin proto výzva ke spuštění kriminálního vyšetřování.

Remdesivir způsobuje smrtelná poškození orgánů

V květnu 2020 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) povolil americkým nemocnicím používat neúspěšný lék proti ebole s názvem remdesivir (obchodní značka Veklury).

Tento „lék“ se ukázal jako nejméně účinný a nejsmrtelnější prostředek léčby eboly ve velké studii z roku 2019. FDA přesto jej plně schválil v říjnu 2020. Ve studii měl remdesivir nejvyšší míru úmrtnosti, vyšší než 50% pacientů!

Kromě toho, velká studie na amerických válečných veteránech zjistila, že léčba remdesivirem „nepřinesla žádné zlepšení přežití, ale byla spojena s delšími pobyty v nemocnici“.

Přestože lék způsobuje vysokou míru selhání ledvin, nakonec mu bylo uděleno plné schválení pro pediatrické případy Covid-19 a dnes je stále primární léčbou covidových diagnóz v nemocnicích.

Podle studií Světové zdravotnické organizace (WHO) remdesivir zvyšuje riziko selhání ledvin 20násobně! Dokonce ani WHO nedoporučovala používání remdesiviru na Covid-19 již v listopadu 2020, ale americké, i naše nemocnice nadále pumpují tento toxin do pacientů.

Je smutné, že WHO nakonec znovu doporučila remdesivir u pacientů s mírným nebo středně těžkým covidem, kteří jsou vystaveni vysokému riziku hospitalizace. Když jsou pacienti izolováni od svých rodinných příslušníků, zbytečně utlumení sedativy a napojení na plicní ventilátory, negativní účinky remdesiviru se znásobují.

Bez ohledu na to, jak smrtelný je tento „léčebný“ protokol, je to protokol, který zajistil nemocnicím extra finanční příjem během nouzového stavu. Je to protokol, který připravil půdu pro nouzové použití mRNA vakcín tím, že dodal „úmrtí na Covid-19“.

Sadisticky, nemocnice nadále požívají imunitu před odpovědností, která pokrývá jejich prokazatelně škodlivé „léčebné“ protokoly a očkovací programy.

Remdesivir byl protlačován kvůli klinickému podvodu

Během nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 dostaly nemocnice imunitu. Byly jim také vypláceny finanční pobídky za uvedení Covid-19 jako příčiny smrti na úmrtních listech. Základní faktory a iatrogenní chyby, které vedly k těmto úmrtím, byly ignorovány a ignorovány se dodnes.

Dr. Anthony Fauci (americký Mikas) a Národní institut pro alergie a infekční choroby (NIAID) změnily indikaci (účel použití) remdesiviru poté, co selhal při léčbě eboly. NIAID také manipuloval s primárními a sekundárními cíli studií s remdesivirem pro Covid-19, aby zakryl nepříznivá zjištění a falešně jej propagoval jako antivirový lék na Covid-19.

Poznámka redakce: Tato doporučení samozřejmě hned probralo i slovenské ministerstvo zdravotnictví pod vedením bývalého ministra Krajčího, které remdesivir zavedlo do slovenských léčebných protokolů v říjnu 2020. Remdesivir výrazně propagovala i známá covidová celebrita, profesor Jarčuška.

Zpočátku bylo primárním cílem studie „vyhodnotit účinnost různých zkoumaných terapeutik ve srovnání s kontrolní skupinou u dospělých klinicky hospitalizovaných s Covid-19. Toto se během studie změnilo, aby se vypočítal „čas do zotavení na 29. den“.

Sekundárními cíli studie bylo zpočátku „vyhodnotit klinickou účinnost různých zkoušených terapeutik ve srovnání s kontrolní skupinou podle klinické závažnosti, hospitalizace a mortality a zhodnotit bezpečnost různých zkoušených terapeutik ve srovnání s kontrolní skupinou“.

Později však tyto cíle byly změněny na „zhodnotit zlepšení zdravotního stavu související s léčbou na 8-bodové pořadové škále v 15. den“. Jinými slovy, bezpečnost a účinnost nebyla nikdy prokázána, ale lék byl i tak přetlačen do používání veřejností.

Lékařské chyby jsou 3. nejčastější příčina úmrtí ve zdravotnictví

V roce 2016 výzkumný tým Univerzity Johnse Hopkinse zjistil, že lékařské chyby byly třetí nejčastější příčinou smrti s počtem 250 000 úmrtí ročně jen v USA.

Tým vědců varoval, že způsob, jakým zdravotnické úřady sbírají národní zdravotnické statistiky, selhal při klasifikaci a uvádění lékařských pochybení v úmrtním listu pacientů.

Výzkumníci se zasazují za aktualizaci oficiálních kritérií pro klasifikaci úmrtí na úmrtních listech. Tato aktualizace je zoufale potřebná, protože selhání ledvin vyvolané remdesivirem se jeví jako vážný problém medicínského pochybení v celém zdravotnickém systému.

V každém případě se musí tento prudký nárůst nadměrné úmrtnosti na akutní selhání ledvin prošetřit.

Závěr

Protože používání remdesiviru nadále pokračuje, velkou část současných úmrtí na Covid-19 lze nejlépe popsat jako promyšlenou úkladnou vraždu.

Platí to o to víc, když vezmeme v úvahu skutečnost, že úřady zmanipulovaly klinické zkoušky a v roce 2019 velmi dobře věděly, že remdesivir není lék, ale nebezpečný jed.

Autor: Lance D. Johnson, naturalnews.com

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet: