24. 3. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jindřich Kulhavý: Jen hlupákům to nedochází

Ukrajinský vůdce Zelenskyj je už ve světě proslulý neustálými žádostmi o podporu svého režimu. Požaduje zbraně, peníze, hmotnou pomoc. Některé státy s velkými výdaji na prodlužování války váhají, dokonce je odmítají, jiné se předhánějí v nesmyslném utrácení. Česká vláda jde ještě dále a půjčuje si peníze, které končí v černé díře zvané Ukrajina.

  Je s podivem, s jakou ochotou doručují různou formou peníze českých daňových poplatníků naši vládní úředníci mimo naši zem. Vysvětlení je jistě více, správných jich bude podstatně méně. Vynechme nyní ty, které jsou přímo v naší zemi přerozdělovány mezi utíkajícími z Ukrajiny. Dle nových návrhů zákonů vzešlých z Ministerstva vnitra vedeného Rakušanem jsme blízko době, kdy o českých penězích mezi Ukrajince budou rozhodovat státní úředníci ukrajinské národnosti. Jen pro zajímavost. Řada Čechů, Moravanů a Slezanů žádá marně o finanční pomoc, invalidní důchody, jsou jim odpírány sociální dávky. Pracovníci na Úřadech práce se často stydí za chování státu a stává se, že bojují za své klienty například s lékaři odpovídajícími za rozhodnutí o právu na invalidní důchod. Není ničím neobvyklým, když ani naprosto fatální postižení či onemocnění není důvodem k státní podpoře. A v této situaci, kdy stát údajně nemá peníze, dosahují celkové částky vyplácené cizím státním příslušníkům astronomických hodnot.

Daleko závratnější ukázkou mrhání prostředky naší vládou jsou peníze zasílané na Ukrajinu. Poté, co tam odešlo mnoho zbraní a došlo tím k částečnému odzbrojení České republiky, byly do této země odesílány i finanční prostředky. A zdaleka nejen od nás. Kam ale směřovaly? Podle dostupných informací o prudkém nárustu majetku u mnoha ukrajinských státních úředníků a funkcionářů či o solidním úlovku maďarských celníků v podobě plných zavazadel peněz v hodnotě 600 000 000,- eur patřících manželce ukrajinského hodnostáře (ta částka může a nemusí být reálná, nicméně šlo o obrovské množství bankovek), lze předpokládat, že neuvěřitelně výkonná pračka peněz, kterou je Ukrajina po mnoho let, i všude přítomná korupce jsou nadále v dobré kondici a točí se na plné obrátky. Ostatně o mnohamiliardovém majetku v dolarech samotného Zelenského ví celý svět. Jen idealistům nic nedochází a není jim ani divné, že jimi tak obdivovaný chlápek v mikině ze svého rodné zemi nevěnoval ani hřivnu. Na rozdíl od našich občanů skládajících se naivně na tank, ubytovávajících uprchlíky, či ty zasílajících různé obnosy přes charitativní účty, tamní elity bohatnou a nepomáhají ani svým. Jen sobě samotným.

Kolik musí tedy zůstávat peněz za nehty Volodomyra, když jeho podřízení mohou v době války nakupovat luxusní auta, domy a ještě jim zbývá hotovost? A odkud asi ty peníze přichází, když korupční potenciál místních kapitánů průmyslu a dalších oborů je mnohdy v troskách? Velmi pravděpodobnou variantou je defraudace peněz určených na pomoc či úplatky ze strany velkých investorů skupujících ukrajinský národní majetek, například obrovské rozlohy zemědělské půdy proslulé kvalitní černozemí. Zdá se tedy, že z finančních toků procházejících touto zemí a vládní operativou je odkláněna jejich solidní část. A naše peníze k nim patří. To Fialovi nebrání v tom pokračovat a je tedy otázkou, kolik zůstává v kapsách našich elit. Jestliže doba covidová nahrávala mnoha krádežím, pak současný chaos ve financích může být ještě horší. A o morálních kvalitách českých politiků se asi moc rozepisovat nemusíme.

Až Vám přijde faktura za plyn, elektřinu, zdraží Vám nájem, spočítáte si, o kolik Vám stoupnuly životní náklady, potvrdí se navýšení daně z nemovitosti či skutečně posunou hranici odchodu do důchodu, vzpomeňte si na luxusní auta s ukrajinskou SPZ, na fotografie tašek plných peněz zachycených na ukrajinských hranicích, na soupis majetek Zelenského a dalších vůdců kyjevské administrativy. Třeba jste těmi, kteří se za odříkání svých rodin skládají na jejich luxus. A věřte tomu, že až dospějí ke konci tamní boje, budou to oni, kdo se budou mít nadstandardně. Na rozdíl od Vás.

Jindřich Kulhavý

 

 

Sdílet: