1. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

V platnost vstupuje ruský zákaz vývozu ropy pod cenový strop

Zákaz dodávek ruské ropy ze strany Ruské federace s přihlédnutím k cenovému stropu vstoupil v platnost: od 1. února jsou vývozci povinni zabránit tomu, aby v zahraničních smlouvách byla obsažena ustanovení o uplatňování mechanismu cenového stropu.

Dekret prezidenta Ruské federace Vladimira Putina podepsaný na konci prosince 2022 zakazuje dodávky ropy a ropných produktů z Ruské federace zahraničním právnickým a fyzickým osobám za předpokladu, že smlouvy přímo či nepřímo stanoví použití mechanismus stanovení mezní ceny ve všech fázích dodávek konečnému kupujícímu.

Zákaz ropy platí od 1. února do 1. července, datum vstupu obdobných opatření na ropné produkty by měla určit ruská vláda. Prezident může zvláštním rozhodnutím vyloučit některá plnění z účinnosti dekretu.

Ministerstvo energetiky Ruské federace se zároveň musí do 1. března dohodnout s ministerstvem financí a schválit postup sledování cen ruské ropy dodávané na export.

Podle nařízení ruské vlády z 28. ledna musí ruští vývozci ropy sledovat neuplatňování cenových stropů v celém řetězci a vyhýbat se tomu, aby byla ve smlouvách obsažena ustanovení o cenovém stropu.

Pokud je ve smlouvách nalezen mechanismus mezních cen, musí o tom vývozci informovat celní orgány a Ministerstvo energetiky Ruské federace a porušení odstranit do 30 dnů. V opačném případě celní orgány vývoz zakážou.

Dne 5. prosince 2022 vstoupilo v platnost embargo na dodávky ruské ropy po moři do Evropské unie. Země EU se také dohodly na nastavitelném cenovém stropu pro ruskou ropu dopravovanou po moři na 60 dolarů za barel. Podobné rozhodnutí učinily země G7 a Austrálie.

 

 

Sdílet: