2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

„Nastal čas změnit pravidla hry“: Rusko reagovalo na rezoluci OSN o náhradě škod Ukrajině

Rezoluce OSN nepomohou legalizovat ruské rezervy ukradené Západem, uvedla Rada federace v komentáři k dokumentu přijatému většinou během Valného shromáždění OSN, který uznává potřebu vytvořit mechanismus pro kompenzaci údajných ztrát Ukrajině. Senátoři jsou toho názoru, že tímto způsobem hodlá kolektivní Západ využít objemy ruských aktiv zmrazených v zahraničí. Ve Státní dumě se zase iniciativa schválená OSN jmenovala „profanace a vyřizování politických účtů“.

Rusko ocenilo rezoluci přijatou Valným shromážděním OSN a uznalo potřebu vytvořit mechanismus pro kompenzaci údajných ztrát Ukrajině.

Dokument podpořilo 94 zemí, 14 bylo proti a 73 států se zdrželo hlasování. Mezi těmi, kdo se vyslovili proti, byl Írán, Čína, Severní Korea, Sýrie a Středoafrická republika.

V komentáři k této iniciativě Andrei Klishas, ​​předseda výboru Rady federace pro ústavní legislativu, uvedl, že rezoluce nemohou legalizovat krádeže ruských rezerv.

„Žádné rezoluce v OSN nepomohou legalizovat zásoby Ruska ukradené Západem. Všechno musí být vráceno v plné výši, “napsal ve svém telegramu.

Grigorij Karasin, předseda výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti, zase řekl, že rezoluce o náhradě škod pro Kyjev je projevem „mezinárodního banditismu“, do kterého se „kolektivní Západ“ zapojuje. Karasin věří, že Valné shromáždění OSN se stalo arénou pro takové aktivity.

“Dokonce i naivní lidé chápou, že se to řešilo na obrovském množství našeho zmrazeného majetku. Logika mezinárodního práva a slušnosti je odhozena stranou,“ napsal na Telegram.

Zástupce Státní dumy z Krymu Michail Šeremet v komentáři k přijetí rezoluce o placení reparací Ukrajině uvedl, že OSN se jako mezinárodní struktura vyčerpala. Přijetí dokumentu označil za „profanaci a vyřizování politických účtů“.

“OSN se vyčerpala, takže si myslím, že je čas změnit pravidla hry a vytvořit novou organizaci, která by se stala vzorem pro udržování světového práva a pořádku, a ne nástrojem USA k prosazování svých geopolitických zájmů,” citovala média.

Šéf Mezinárodního výboru Dumy a lídr Liberálně demokratické strany Leonid Sluckij zase řekl, že v souvislosti s rezolucí hovoříme o legalizaci loupeží na mezistátní úrovni.

„Další protiruská rezoluce prosazená Západem a opět ovlivňováním  a vydíráním. Ve skutečnosti se na úrovni OSN bavíme o legalizaci přímých loupeží na mezistátní úrovni. Valné shromáždění nemá pravomoc požadovat reparace,“ domnívá se Sluckij.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv v komentáři k rozhodnutí účastníků Valného shromáždění OSN uvedl, že „Anglosasové se snaží dát dohromady právní základ pro krádeže nezákonně zadrženého ruského majetku“.

„Ať přijmou stejné doporučení pro plnou kompenzaci Spojených států za škody způsobené Koreji, Vietnamu, Iráku, Jugoslávii a dalším četným obětem Američanů a NATO,“ napsal na Telegramu.

Stálý ruský představitel při OSN Vasilij Něbenzja hovořil na téma rezoluce krátce před přijetím dokumentu. Diplomat označil situaci za klasický příklad konceptu „pořádek založený na pravidlech“. Podle něj v současné situaci nejedná na základě mezinárodního práva úzká skupina států, které se snaží „posvětit“ bezpráví v místě Valného shromáždění.

Západní země chtějí uvolnit ruská aktiva, na která se vztahují sankce, aby mohly financovat dodávky zbraní do Kyjeva, řekl…

„Nevýhoda této iniciativy je zřejmá. Ustanovení návrhu z právního hlediska neobstojí v kritice, jsou právně neplatná, jde o snahu legalizovat to, co je z hlediska současného mezinárodního práva nezákonné,“ uvedl Nebenzia.

Pokračoval tím, že Západ se snaží legitimizovat své kroky, aby začal utrácet prostředky zabavené Rusku.

„Dlouho je chtěli rozmrazit, ale ne proto, aby je vrátili jejich právoplatnému majiteli a ne proto, aby je utratili za pomoc Ukrajině, ale aby financovali své stále rostoucí dodávky zbraní do Kyjeva a splatili své dluhy za již dodané zbraně,“ řekl diplomat.

Nebenzia poznamenal, že tímto způsobem hodlá Západ utrácet ruské peníze na další prohloubení konfliktu na Ukrajině. Takový vývoj událostí podle něj povede ke zvýšenému napětí a nestabilitě ve světě a prospěch z toho budou mít západní vojenské korporace, které už na dodávkách zbraní na Ukrajinu vydělaly.

Zástupce stálého představitele Ruské federace při OSN Dmitrij Polyansky zase poznamenal, že více než polovina členů OSN návrh rezoluce nepodpořila, a to navzdory „nátlaku, vydírání a kroucení rukou“.

 

Sdílet: