29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Podstata Organizace spojených národů (OSN) a její vliv

OSN je v podstatě okultní organizace, s cílem zavedení Nového světového řádu. To je ona jedna celosvětová vláda, plánovaná „Great Resetem.“ Už v jejich Ústavě je napsáno, že: „Období jednotlivých národů musí skončit. Vlády všech národů se rozhodly podřídit své samosprávné státy jedné, celosvětové vládě, které také odevzdají všechny své zbraně.“

První president OSN, Paul-Henri Spaak, který byl současně Premiérem Belgie, Generálním sekretářem NATO a jedním z prvních architektů Evropského společného trhu, což byla později Evropská unie prohlásil, že „To, co chceme, je člověk dostatečného zjevu, aby přijal věrnost všech lidí a pozvedl nás z toho ekonomického bahna, do kterého se potápíme. Pošlete nám takového člověka a ať je to Bůh, nebo ďábel, my ho přijmeme.“

Ale uvědomte si, už tehdy volalo OSN po jednom světovém vládci a po spojení všech národů v jeden celek. Adolf Hitler se stejným plánem neuspěl, tak to chtěli docílit sami.

OSN založeno na Kabale a Luciferiánismu

První schůze OSN se konala 25. dubna 1945 a zúčastnilo se jí 50 zástupců nejrůznějších národů. Během dvou měsíců vyhotovili Zakládající listinu, která měla 111 paragrafů. Když budeme analyzovat datum, 25. dubna, tak je to 2+5+4 = 11.

Zakládající listina byla odsouhlasena 25. června, což je 2+5+6 = 13. Americká vláda pak vyzvala novou organizaci, aby se usadila ve Spojených státech a tito se nastěhovali do města New Yorku, neboli anglicky „New York City,“ což je opět 11 písmen. Stát New York byl také 11. stát Unie. Čísla 11, 13 a 33 jsou významná čísla Iluminátů a zednářů; je to jejich podpis.

V astrologii a v numerologii je číslo 11 mistrovské číslo. Reprezentuje hřích, přestupek a nebezpečí. Rozložené na 1+1 = 2, což je dvojka podvojnosti, neboli: Lucifer se pokoušel být rovný Bohu. Lidé s tímto číslem mohou být idealisté a proroci a jsou přitahováni neznámem. Mohou to být velice neobvyklé a zajímavé osobnosti, které působí magnetickým vlivem.

Jedenáctka je dále považována za svaté číslo. Když je násobena třemi, což je prvočíslo, pak je výsledek 33, číslo velké okultní důležitosti.

Z vládní kanceláře ve Washingtonu D.C. byla tajně vynesena listina, jejíž část říká: „Při převodu samosprávnosti (národů) na Organizaci spojených národů (OSN), ti, kteří se nepodrobí vládě OSN, budou považováni za odpůrce a budou prohlášeni za ‚nepřátele vlády.‘ Veřejná prohlášení na podporu starého řádu, podporující pokračování nacionalismu (Spojených států) bude považována za doktrínu nepřítele.“

To znamená, že OSN je zde opravdu na to, aby převzala vládu nad celým světem a zbavila jednotlivé národy jejich vlád a také jejich samosprávnosti. Takto se všichni staneme jednou, šedou hmotou Nového světového zřízení. Když budeme tuto záležitost studovat podrobněji, pak zjistíme, že OSN zavádí postupně všechny body „Manifesta“ Adama Weishaupta (1748-1830), který založil, anebo spíše pomohl uvést v existenci Ilumináty.

Weishaupt a jeho „Manifesto“

V „Manifestu“ Weishaupt tvrdí, že každý může být bůh. Pouze hloupí lidé se nemohou stát bohy a těch je na světě většina. Tam, kde rozum, věda a vzdělání nejsou vyzdvihovány, tam jsou lidé zaostalí a žijí v chudobě. Náboženství pro ně nic neudělalo (ani školy a nemocnice, vedené jeptiškami a mnichy, moje pozn.). Stejně hodnotí tehdejší vládu králů, která prý je zbytečná, zaostalá a ti, co ji uznávají, jsou duševně zaostalí. (Skutečný důvod byla snaha tyto vlády nahradit vlastními spiklenci, což se Iluminátům podařilo, převážně k naší škodě, moje pozn.).

Zavrhuje tradice, které prý diktují lidem jak se chovat. Každý musí být sám, svůj, originální člověk, bez jakýchkoliv vlivů. Stejným způsobem nemá člověk tolerovat ani kontrolu vlád, což je ve skutečnosti anarchismus. Děti musí být odstraněny z nezdravých a zhoubných rodinných prostředí a odděleny od jejich hloupých a nevzdělaných rodičů. Práva rodiny a rodičů musí být podřízena vůli státu.

V souladu s tím odsouhlasilo OSN „Prohlášení dětských práv,“ podle kterých je v pořádku, když si dítě nechá napíchat očkování, která způsobí víc škody než užitku a rodiče nemají právo mu v tom zabránit. Ti rodiče, kteří by se příčili vůli dítěte, nebo by se k němu chovali nevhodně, mohou mít dítě státem odebráno. To se skutečně děje v Americe a v jiných západních státech.

Vatikán pomáhá, kde může

Tak jako OSN, i Vatikán pomáhá nastolit Nový světový řád. Je zjevné, že se této původně církevní organizace zmocnili zrádci a Luciferiáni. Papež Pavel VI. a také Jan Pavel II. dokonce otevřeně volali po tom, aby se státy vzdaly svéprávnosti a vytvořily jeden celosvětový celek. Vatikán se samozřejmě nemá co plést do politiky, mají to zakázáno, ale je to ignorováno.

To není církev! A možná ani nikdy nebyla. Ta pravá církev, nevěsta Kristova jsme my, lidé, kteří věříme ve skutečného Boha. Však je to i v Bibli řečeno.

Jak Pavel VI., tak i Jan Pavel II. používali berli, jejíž zakončení tvořil znetvořený kříž a na něm na kost vyzáblý Ježíš Kristus. Zednářská encyklopedie vysvětluje skrytý význam zničeného kříže: „Rozbitý, nebo ohnutý kříž je symbol, používaný Satanisty, černými kouzelníky a mágy ze středověku a představuje biblický výraz „znamení šelmy.“

Kříž s Kristovým tělem je ve skutečnosti rouhání, ale málokdo si to uvědomuje. To proto, že Kristus vstal z mrtvých, takže kříž by měl být bez těla, prázdný.

Papežské křeslo má na sobě opět kříž, který je vrškem dolů – to je známý satanský symbol, používaný čarodějnicemi a čaroději. Při zasvěcení nových členů čarodějnického kultu musí adept dvěma prsty zlomit boční ramena kříže, načež dostane stejný útvar, jaký je dnes zrádně vydávaný za symbol míru, viz obrázek.

Modlitebna, nebo také místnost pro meditaci v OSN

OSN se může pochlubit svoji vlastní modlitebnou, která byla vytvořena pro všecka náboženství, ale kříž tam nenajdete. Místnost sama je lichoběžníkového tvaru, což je znepokojující a běžného člověka to může přivádět do stavu obav. Lichoběžník je ve skutečnosti nárys pyramidy, bez onoho trojúhelníkového vršku.

Okultisté považují lichoběžník za nejvíc satanický tvar, jaký je. Je používán v rituálech černé magie, protože přivolává démony. Bylo rovněž zpozorováno, že v místnostech lichoběžníkového tvaru, kde aspoň jedna zeď uhýbá kterýmkoliv směrem, se často stávají zločiny. Lidé, kteří mají v domě jinak skloněnou zeď se většinou podvědomě snaží jinak ji vymalovat, anebo zakrýt tapetami, jakoby tušili, že je s ní něco v nepořádku.

Papež Jan Pavel II byl pohřben v prosté, dřevěné rakvi, podle židovského zvyku, která měla lichoběžníkový tvar. Záměr za něčím takovým je přilákat dostatečné množství temných bytosti, aby mrtvého vzkřísily. V satanismu je „Řád lichoběžníku“ velmi starý, tajný spolek, který vyznává egyptského boha jménem Set, což je Satan.

V lichoběžníkové místnosti budovy OSN stojí uprostřed velká černá kostka obdélníkového půdorysu, připomínající příliš vysokou rakev. To je Kaaba, nejdůležitější a nejsvětější objekt muslimské víry. Původní stavba se nachází ve svatém městě Mekka, v Saudské Arábii, kde stojí jako obrovský monument uprostřed náměstí a je považována za sídlo Allaha, jejich boha.

Na jedné stěně modlitebny OSN je nástěnná malba, která obsahuje 27 trojúhelníků různých velikostí a orientace. Je to směs barevných geometrických tvarů, jejichž prostředkem vede něco jako had. Uprostřed malby je „vše-vidící oko.“

Satanismus na vzestupu

Nejen že si na příklad ve městě Chicagu v Americe Satanisté vymohli, že budou svoji symboliku vystavovat na Vánoce těsně vedle křesťanských a židovských scén. Dnes se tlačí i do škol a citují rovnoprávnost pro všecky jako důvod. Prý jestliže školy povolí jiné náboženské skupiny a jinou aktivitu, pak musí povolit i Satanisty.

Přes protesty rodičů jim musela škola v severní Pennsylvánii (v Americe) pronajmout přednáškový sál, kde chtěli pořádat kurzy pro žáky. Tvrdili, že nemají v úmyslu propagovat svoji víru, ale chtějí se soustředit na „kritické myšlení“ a „vědecký racionalismus.“ Prý budou účastníky kurzů učit, jak sami studovat a sami se vzdělávat, kvůli vývoji osobnosti. To je samozřejmě to stejné, jako by je agitovali, zde záleží pouze na podání a na osobě přednášejícího.

Když to stejné zkoušeli v Severní Carolině (Amerika), lidé uspořádali protestní demonstraci s modlitbami, aby něčemu takovému zabránili. Problém je, jak řekl organizátor protestu, že tato záležitost tím nikam nezmizí. Tito lidé budou neustále hledat nová a nová působiště.

Střílení ve školách v Americe

I tam můžeme hledat spojení se Satanismem, vládními manipulacemi a korupcí. Před rokem 1999 se v žádných školách nestřílelo. Ale jak napsal námořní důstojník Milton William Cooper v knize „Hle, světlý kůň“ (Behold a Pale Horse), který se stal informátorem a byl zastřelen skupinou šerifů (policistů), americké CIA běžně používalo drogy a hypnózu na mentálních pacientech. Takto je připravovali na to, aby vnikli do škol a stříleli po dětech. Byla to zoufalá snaha za každou cenu prosadit zákaz zbraní v Americe.

Na příklad střílení ve škole ve městě Columbine, v americkém státě Colorado v r. 1999 bylo údajně provedeno dvěma dospívajícími chlapci, jménem Eric Harris and Dylan Klebold. Městečko Columbine vzniklo v r. 1958 a bylo založeno pro zaměstnance zbrojařského průmyslu, Lockheed Martin a jejich rodiny.

Rok před tím, než Eric a Dylan tento čin spáchali, byli zadrženi policií kvůli tomu, že se dobývali do cizího auta. Policista oba dva chlapce znásilnil, což zní neuvěřitelně, ale sám se přiznal, že má ve zvyku zajaté znásilňovat. Něco takového je podstatná součást programu MK-ULTRA na mytí mozků.

Eric a Dylan byli obviněni a posléze zařazeni do programu pro mladistvé. Také jim byly předepsány lékařské drogy, jmenovitě Paxil a Zoloft, o kterých je známo, že způsobují vražedné a sebevražedné sklony. Po propuštění oba vyhrožovali pomstou za to, jak s nimi bylo zacházeno a dokonce nafilmovali video, jak tuto pomstu chtějí vykonat. Oba také začali sbírat zbraně. Fantazírovali o tom, že unesou letadlo a vrazí s ním do mrakodrapu v New Yorku – odkud asi měli tyto nápady když ne z MK-ULTRA programu?

Během střelby ve škole v Columbine stála policie kolem a nepohnula prstem. Celé hodiny bylo slyšet palbu z automatických zbraní a výbuchy. Více než sto svědků potvrdilo, že celou akci provedlo více střelců, než pouzí dva. Více než čtyřicet svědků popsalo jako pachatele dva muže kolem 30 let, jeden holohlavý a druhý s vojenským střihem vlasů. V žádném případě to nebyli Eric a Dylan. Několik lidí vidělo člověka, kterého všichni popsali naprosto stejně, jak házel bombu na střechu knihovny. Všechny informace o přídavných střelcích a útočnících byly později z oficiálních dokumentů odstraněny.

Bylo také zjištěno, že syn Agenta FBI, který vedl vyšetřování, chodil na tu stejnou školu. Dva roky před tím natočil video, které pojednávalo o tajuplném agentovi, který přišel do školy a začal střílet po studentech.

Všecko současné střílení má pokaždé stejné hlavní body. Předně, vždycky se jedná o rodiny, které pracují pro zbrojařské firmy. Je známo, že děti těchto lidí a také děti vojáků z povolání, kteří žijí na základně, jsou často podrobeny MK-ULTRA programování a vystaveny satanské ideologii. Dále všecko školní střílení obsahuje lékařem předepsané psychotropické drogy a psychologickou terapii ve státem vlastněných léčebných institucích. Konflikt se zákonem, který střílení předchází, je rovněž přítomen u všech. Také skutečnost, že policie stojí kolem budovy a nic neudělá, je ve všech případech stejná, stejně tak jako zbraně v hodnotě několika tisíc dolarů, které mladí střelci používají. Kde pak asi by na ně tak mladí chlapci vzali peníze?

Takže je to všecko „false flag,“ neboli pod falešným praporem.

Jane Kaufman, 10. září 2022

 

Sdílet: